Πολυπολιτισμικότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις

Πολυπολιτισμικότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α.

Α1. [Στο παρόν κείμενο καταγράφονται οι προτάσεις για την ειρηνική συνύπαρξη στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες]. [Αρχικά προβάλλεται ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας των σημερινών κοινωνιών και οι δυσκολίες αρμονικής συνύπαρξης σ’ αυτές λόγω αναβίωσης αρνητικών συμπεριφορών προς τους μειονοτικούς. Στη συνέχεια προσεγγίζονται εννοιολογικά η προκατάληψη και τα στερεότυπα ως γενεσιουργών αιτιών του ρατσισμού. Προβάλλεται, επίσης, ο ρόλος της σωστής διαπαιδαγώγησης των παιδιών στον αυτοσεβασμό καθώς και της αποδοχής της μοναδικότητάς τους ως προϋπόθεση για την αντιμετώπιση αρνητικών – αντικοινωνικών φαινομένων (ρατσισμός). Συμπληρωματικά τονίζεται η αξία της διδασκαλίας του σεβασμού και της ανεκτικότητας στη διαφορετικότητα αλλά και η ανάγκη αντίδρασης σε ρατσιστικές εκδηλώσεις]. [Επιλογικά παρουσιάζεται ως αναγκαιότητα ο αλληλοσεβασμός και η συμβολή του στην αντιμετώπιση του ρατσισμού και της δημιουργικής συνύπαρξης ατόμων και ομάδων].

ΘΕΜΑ Β.

Β1 .

1-β,

2-α,

3-γ,

4-β,

5-γ.

Β2α. Το ασύνδετο σχήμα στην §4 ανιχνεύεται στην ασύνδετη παράθεση προτάσεων «διδάσκουμε – εξηγούμε – ενισχύουμε – ενθαρρύνουμε». Με την ασύνδετη αυτή χρήση των προτάσεων ο συγγραφέας στοχεύει στην ανάδειξη και αναγκαιότητα συγκεκριμένων δράσεων και πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση του ρατσισμού. Κάθε πρόταση εισάγεται με διαφορετικό ρήμα που εμπεριέχει και μία διαφορετική άποψη – θέση για το περιεχόμενο των πρωτοβουλιών. Η κυριαρχία του α΄ πληθυντικού προσώπου σε όλα τα ρήματα αναδεικνύει την καθολικότητα του φαινομένου και την ανάγκη ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης όλων εκείνων που είναι ταγμένοι στη διαπαιδαγώγηση των νέων. Ο  αναγνώστης με την παρουσία των ασύνδετων προτάσεων νιώθει μία ευθύνη απέναντι στον  τρόπο καταπολέμησης του ρατσισμού. Υφολογικά ο  λόγος αποκτά ροή και ταχύτητα που λειτουργούν ενισχυτικά στις  θέσεις του συγγραφέα. Επιπρόσθετα το ασύνδετο σχήμα υφαίνει ένα κλίμα ζωντάνιας, αμεσότητας και οικειότητας. Προκαλείται, έτσι, το ενδιαφέρον του δέκτη – αναγνώστη που εστιάζει την προσοχή του στην ασύνδετη παρουσία των ρημάτων και σε ό,τι αυτά εμπεριέχουν ως πρόταση δράσης. Αποτέλεσμα όλων αυτών οι θέσεις του συγγραφέα να καθίστανται νοηματικά εύληπτες και έγκυρες.

Β2β. Ετερότητα –  ετερογένεια / αντίβαρο / ομοιογενοποίηση / συγχρωτισμός / αγελαίο ζώο.

Με τη χρήση αυτών των όρων του ειδικού – επιστημονικού λεξιλογίου ο συγγραφέας προσδίδει στο λόγο του ακριβολογία, επισημότητα, αντικειμενικότητα και επιστημονική εγκυρότητα. Αποδίδεται με καθαρότητα εννοιολογική ο πυρήνας του φαινομένου και διευκολύνεται ο αναγνώστης να κατανοήσει πληρέστερα και βαθύτερα την ουσία αυτού. Η νοηματική ακρίβεια του επιστημονικού – ειδικού λεξιλογίου δεν αφήνει το δέκτη – αναγνώστη να μείνει στα επιφαινόμενα και να διολισθήσει σε απλοϊκές ερμηνείες. Έτσι με  τη βοήθεια αυτών των όρων πλέκεται ο εννοιολογικός ιστός του κειμένου και καθίστανται οι θέσεις του συγγραφέα πιο έγκυρες και πιο πειστικές.

Β3. Και στις δύο παραγράφους κρίνεται επιβεβλημένη η ανοχή στο διαφορετικό  στοιχείο με αντικειμενικό στόχο την αλληλεπίδρασή τους και τη δημιουργία νέων μορφών ζωής. Ειδικότερα στην §2 του Κ.2 προβάλλεται εμφαντικά η ανάγκη διαφύλαξης και σεβασμού της ποικιλομορφίας των πολιτιστικών στοιχείων. Κι αυτό γιατί μπορεί η σύνθεση και η αλληλεπίδρασή τους μπορούν να γονιμοποιήσουν θετικά στην εξέλιξη και ανανέωση. Ο συγχρωτισμός των διαφορετικών στοιχείων εμπλουτίζει και ενισχύει την κοινωνική κινητικότητα και προλειαίνει το έδαφος για νέες μορφές ζωής και κοινωνίας. Ανάλογες προτάσεις καταγράφονται και  στην §5 του Κ.1. Ως πρόταση για την ανάσχεση του ρατσισμού κι άλλων αρνητικών στοιχείων καταγράφεται η σύμπνοια και ο αλληλοσεβασμός. Αυτή η στάση μπορεί να διευκολύνει την κοινή πορεία και την δημιουργική αλληλεπίδραση των διαφορετικών στοιχείων. Έτσι άτομα  και κοινωνίες μπορούν να ισορροπήσουν μέσα σε ένα πλαίσιο αλληλοσεβασμού και να συνδράμουν στην σύνθεση και συγκρότηση νέων κοινωνιών και ανθρώπινων σχέσεων.

ΘΕΜΑ Γ.

Ο Καβάφης λειτουργώντας ως ένας Έλληνας εκπρόσωπος των ελληνιστικών βασιλείων προβάλλει με υπερηφάνεια τις κατακτήσεις και τα επιτεύγματα των Ελλήνων μετά την εκστρατεία του Μ. Αλεξάνδρου. Ο ποιητής δεν εστιάζει μόνο στις εδαφικές κατακτήσεις αλλά καυχιέται για το νέο πολιτιστικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε από το ελληνικό στοιχείο.

Ειδικότερα τονίζει τη δυναμική του ελληνικού πνεύματος που κατόρθωσε να διαδώσει τα υγιή στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού χωρίς να παραβλέψει και τα δημιουργικά στοιχεία του ιθαγενούς στοιχείου (πολιτισμός της ανατολής). Επιτεύχθηκε ένας πολιτιστικός συγχρωτισμός (θρησκεία, ήθη – έθιμα, αξίες…) μέσα από την ανάμειξη διαφόρων στοιχείων. Με οδηγό το θρησκευτικό συγκρητισμό δημιουργήθηκε για την εποχή εκείνη και για το χώρο της ανατολής αυτό που σήμερα ονομάζουμε «πολυπολιτισμική κοινωνία».

Η ευελιξία του ελληνικού στοιχείου το βοήθησε να  προβεί στις αναγκαίες «στοχαστικές προσαρμογές» και να πετύχει τη σύνθεση των διαφορετικών στοιχείων (ελληνικών και ντόπιων). Αποτέλεσμα αυτών των προσαρμογών η ανάδυση ενός «καινούριου κόσμου» (στίχος 6) που διακρίνεται για την ποικιλότητα των στοιχείων. Μία σύνθεση αλλότριων στοιχείων που συνυπάρχουν με έναν υγιή και δημιουργικό τρόπο υπακούοντας στο διαχρονικό – Εγελιανό σχήμα και συμπαντικό νόμο της διαλεκτικής (Θέση – Αντίθεση ⇒ Σύνθεση).

Το επίτευγμα – καύχημα αυτό του ελληνιστικού κόσμου μπορεί να προβληθεί και ως πρόταση για τις σύγχρονες κοινωνίες. Κοινωνίες που κάτω από το βάρος των νέων αναγκαιοτήτων που επιβάλλουν οι σύγχρονες συνθήκες (οικονομικές/ κοινωνικές…) καθίστανται ανοιχτές και ανεκτικές. Ο ασύνορος κόσμος προϋποθέτει και επιβάλλει τη δημιουργική σύνθεση των ιδιαιτεροτήτων (γλωσσικών, πολιτιστικών…) που ενυπάρχουν σε κάθε εθνική ή φυλετική κοινότητα. Αυτό συνιστά ένα δύσκολο εγχείρημα γιατί προϋποθέτει την πνευματική και κοινωνική ανεκτικότητα μπροστά στο όραμα μιας  κοινωνίας όπου το διαφορετικό θα αντιμετωπίζεται ως μία πρόκληση κατανόησης και συνεργασίας και όχι ως κάτι επικίνδυνο για την «καθαρότητά» μας (εθνική, φυλετική…). Η ποικιλομορφία, ο σεβασμός στο διαφορετικό και η σύνθεση των πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων αποτελούν «κατηγορική προσταγή» για την επιβίωση του σύγχρονου κόσμου.

ΘΕΜΑ Δ.

Ι. Πρόλογος  (§1): Διασαφήνιση έννοια / Παγκοσμιοποίηση… ανοιχτές κοινωνίες…

ΙΙ. Κυρίως μέρος

Αίτια εμφάνισης

(§2) [Αρχικά την πολυπολιτισμικότητα διευκόλυνε η ελεύθερη μετακίνηση ανθρώπων από χώρα σε χώρα].

(§3) [Σημαντική, επίσης, κρίνεται και η συμβολή των δικτύων επικοινωνίας – ενημέρωσης που απέκτησαν οικουμενικό χαρακτήρα].

(§4) (Μεταβατική): Επιπρόσθετα αίτια… Αξιολόγηση Ερ.α… διχασμός στην αποτίμηση… προοικονομία για τα θετικά.

Θετικά αποτελέσματα

(§5) [Πρωτίστως η πολυπολιτισμικότητα ωριμάζει το άτομο σε όλα τα επίπεδα των υποστάσεών του].

(§6) [Θετικό ρόλο διαδραματίζει η πολυπολιτισμικότητα και στο επίπεδο της κοινωνίας – δημοκρατίας στον τομέα της εξέλιξης].

(§7) [Εξίσου, όμως, καταλυτική είναι η συνεισφορά της πολυπολιτισμικότητας και στην ώσμωση – ανάπτυξη – σύνθεση νέων ιδεών, ].

Αρνητικά αποτελέσματα

(§8) [Σε πρώτο επίπεδο η πολυπολιτισμικότητα ξυπνά το φόβο των γηγενών με απότοκα φαινόμενα την ξενοφοβία και το ρατσισμό].

(§9) [Η αρνητική λειτουργία της πολυπολιτισμικότητας διαφαίνεται και στην περιχαράκωση των εθνοτήτων που προκαλεί κοινωνικά προβλήματα].

(§10) (Μεταβατική): Γενική αποτίμηση της Ερ.β… Προϊδεασμός για τους τρόπους εμπλουτισμού της πολυπολιτισμικότητας.

Προτάσεις αντιμετώπισης 

(§11) [Ο εμπλουτισμός της πολυπολιτισμικότητας μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την καλλιέργεια της αρετής της ανεκτικότητας].

(§12) [Τέλος, η υγιής λειτουργία της δημοκρατίας πάνω στις αρχές του ανθρωπισμού μπορεί να ενισχύσει την πολυπολιτισμικότητα].

ΙΙΙ. Επίλογος

(§13) Αναφορά στο χρέος ατόμων και κοινωνιών και αποδοχή της νέας πραγματικότητας.

 

Η ανάλυση του θέματος βρίσκεται στο blog “ΙΔΕΟπολις”, του συγγραφέα Ηλία Γιαννακόπουλου iliasgiannakopoulos.blogspot.com και ιδιαίτερα στα κείμενα: 1.«Πολυπολιτισμικότητα: Ανοιχτές κοινωνίες», 2.«Πολυπολιτισμικότητα: Η θετική εκδοχή», 3.«Πολυπολιτισμικότητα: Οι αρνητές»4. «Πολυπολιτισμικότητα: Μύθος ή αλήθεια», 5.«Ποικιλομορφία: Η ζωογόνος δύναμη», 6.«Ομοιομορφία και ποικιλομορφία: Αγώνας υπεροχής».

 

*Στο Blog  “ΙΔΕΟπολις” υπάρχουν σχετικά άρθρα με θέματα που θίγονται στα 3 κείμενα, όπως: 1Η ανεκτικότητα ως ατομική αρετή και κοινωνική αξία», 2Ενσυναίσθηση και Επικοινωνιακό κενό», 3. «Ενσυναίσθηση διά πάσαν χρήσιν», 4.«Δώστε μία ευκαιρία στο διαφορετικό», 5.«Ο Καβάφης και οι στοχαστικές προσαρμογές», 6.«Η αυτοκρατορία του Επιθέτου», 7.«Τρόποι επώασης της ανεκτικότητας».

  

 

 

Για να μεταφερθείτε στο Κριτήριο Αξιολόγησης επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

Πολυπολιτισμικότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση)

Το κριτήριο αξιολόγησης που μόλις διαβάσατε συντάχθηκε σύμφωνα με τις πρόσφατες αλλαγές στον τρόπο εξέτασης της Νεοελληνικής Έκθεσης & Λογοτεχνίας στην Γ’ Λυκείου και προέρχεται από τις προσωπικές σημειώσεις του συναδέλφου Ηλία Γιαννακόπουλου, ο οποίος το παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Τον ευχαριστούμε από καρδιάς και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική του ζωή.

Για να μεταφερθείτε σε κάποια από τις σελίδες στις οποίες πραγματοποιείται αναλυτική παρουσίαση επιμέρους στοιχείων Θεωρίας  για την Έκφραση Έκθεση απλώς επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα:

ΠερίληψηΤρόποι Ανάπτυξης Παραγράφου
Συνοχή ΠαραγράφουΣημεία Στίξης
Ρηματικά ΠρόσωπαΣυλλογισμοί
Οι Ευθείες Ερωτήσεις στο ΛόγοΕνεργητική - Παθητική Σύνταξη: Μετατροπή
ΎφοςΠερικείμενο-Συγκείμενο
Κριτήριο Αξιολόγησης ΘεωρίαςΚριτήριο Αξιολόγησης Θεωρίας-Απαντήσεις
Ερμηνευτικό Σχόλιο: Πεζό Κείμενο (Ενδεικτική Προσέγγιση)Ερμηνευτικό Σχόλιο: Ποιητικό Κείμενο (Ενδεικτική Προσέγγιση)
Ερμηνευτικό Σχόλιο: Οδηγίες Σύνταξης- Συνηθισμένα ΛάθηΕρμηνευτικό Σχόλιο: Ποιητικό Κείμενο Β (Ενδεικτική Προσέγγιση)
Ερμηνευτικό Σχόλιο: Ποιητικό Κείμενο Γ (Ενδεικτική Προσέγγιση)Πρόθεση συγγραφέα - Τρόπος ανάπτυξης / οργάνωσης παραγράφου
Πολυτροπικό κείμενο (Ενδεικτική Προσέγγιση) Υπόδειγμα Παραγωγής Λόγου (Ενδεικτική Προσέγγιση)
Πολυτροπικό κείμενο Β (Ενδεικτική Προσέγγιση) Πολυτροπικό κείμενο Γ (Ενδεικτική Προσέγγιση)
Οι Εγκλίσεις στον λόγο Αναφορικές Προτάσεις - Θεωρία
Τίτλος: ΑξιολόγησηΠαραγωγή Λόγου: Αναλυτικό Σχεδιάγραμμα Εργασίας (Τέχνη)
Φάκελος Υλικού ΕΠΑ.Λ Επικοινωνιακό αποτέλεσμα

Για να μεταβείτε σε άλλα Σχεδιαγράμματα ή Κριτήρια Αξιολόγησης  της Νεοελληνικής Γλώσσας Γ’  Λυκείου, επιλέξτε το αντίστοιχο θέμα από τον παρακάτω πίνακα:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
(Νέου Τύπου)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΕΠΑΛΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
Αβεβαιότητα Ενιαία Εξέταση
Αβεβαιότητα Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Αγάπη Ενιαία Εξέταση
Αγάπη Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Άγχος Ενιαία Εξέταση
Άγχος Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Άγχος Β Ενιαία Εξέταση
Αλληλεγγύη Ενιαία Εξέταση
Αλληλεγγύη Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)ΑλλοτρίωσηΑλλοτρίωση ΕΠΑΛ
Αλληλεγγύη και Κοινοτισμός Ενιαία ΕξέτασηΑλλοτρίωση ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Αλληλεγγύη και Κοινοτισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Αλληλεγγύη και Υγειονομική Κρίση Ενιαία Εξέταση
Αλληλεγγύη και Υγειονομική Κρίση Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Aλλοτρίωση (Ενιαία Εξέταση)
Aλλοτρίωση (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις
Ανθρώπινα Δικαιώματα (Ενιαία Εξέταση)
Ανθρώπινα Δικαιώματα Χατζηθωμάς (Ενιαία Εξέταση)Ανθρώπινα Δικαιώματα
Ανθρώπινα Δικαιώματα Χατζηθωμάς (Ενιαία Εξέταση) ΑπαντήσειςΓλώσσα και Πολιτισμός
Ανθρωπισμός Ενιαία Εξέταση
Ανθρωπισμός Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Ανθρωπισμός Χατζηθωμάς (Συνεξέταση)Διαφήμιση
Ανθρώπινη Eπαφή Ενιαία Εξέταση
Ανθρώπινη Eπαφή Ενιαία Εξέταση ΑπαντήσειςΑυτοκριτική-Αυτοέλεγχος-Αυτογνωσία ΕΠΑΛ
Ανθρώπινες Σχέσεις-Συγχώρεση Ενιαία ΕξέτασηΑυτοκριτική-Αυτοέλεγχος-Αυτογνωσία ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Ανθρώπινες Σχέσεις-Συγχώρεση Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Ανθρωπιστική Παιδεία
Ανθρωπιστική Παιδεία Απαντήσεις
Αντι-Καπνιστικός Νόμος
Αντι-Καπνιστικός Νόμος Απαντήσεις
Αστικοποίηση Ενιαία Εξέταση
Αστικοποίηση Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Αυτοκριτική Ενιαία Εξέταση
Αυτοκριτική Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Brain drain Ενιαία Εξέταση
Brain drain Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Βαρβαρότητα-Πολιτισμός Ενιαία Εξέταση
Βαρβαρότητα-Πολιτισμός Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Βία & Εγκληματικότητα Ενιαία Εξέταση
Βία & Εγκληματικότητα Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Βία κατά των γυναικών Ενιαία Εξέταση
Βία κατά των γυναικών Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Βιβλίο Ενιαία Εξέταση
Βιβλίο Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Γέλιο Ενιαία Εξέταση
Γέλιο Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Γλώσσα και Τεχνολογία Ενιαία Εξέταση
Γλώσσα και Τεχνολογία Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Γλώσσικη Ποικιλομορφία και Μητρική Γλώσσα Ενιαία Εξέταση
Γλώσσικη Ποικιλομορφία και Μητρική Γλώσσα Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Δημοκρατία Ενιαία ΕξέτασηΔημοκρατία ΕΠΑΛ
Δημοκρατία Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Διαδίκτυο - Ασφάλεια Ενιαία Εξέταση
Διαδίκτυο - Ασφάλεια Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Διαδίκτυο - Facebook Ενιαία Εξέταση
Διαδίκτυο - Facebook Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Διαφήμιση Ενιαία Εξέταση
Διαφήμιση Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Διαφήμιση Β Ενιαία Εξέταση
Διαφήμιση Β Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Διαφoρετικότητα Ενιαία Εξέταση
Διαφορετικότητα Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Εθελοντισμός Ενιαία ΕξέτασηΕλευθερίαΕκπαίδευση ΕΠΑΛ
Εθελοντισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Επιστήμη
Εθελοντισμός Β Ενιαία Εξέταση
Εθελοντισμός Β Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Εθνικισμός Ενιαία Εξέταση
Εθνικισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Ελευθερία ΕΠΑΛ
Εικονική Πραγματικότητα και Metaverse Ενιαία ΕξέτασηΕλευθερία ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Εικονική Πραγματικότητα και Metaverse Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Εκπαίδευση-Σκοπός Ενιαία Εξέταση
Εκπαίδευση-Σκοπός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Εκφοβισμός: Εργασία -Σχολείο Ενιαία Εξέταση
Εκφοβισμός: Εργασία -Σχολείο Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ελευθερία βούλησης Ενιαία Εξέταση
Ελευθερία Βούλησης Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ελευθερία και Δημοκρατία Ενιαία Εξέταση
Ελευθερία και Δημοκρατία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ελεύθερος Χρόνος Ενιαία ΕξέτασηΕναλλακτική Κανονικότητα ΕΠΑΛ
Ελεύθερος Χρόνος Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Εναλλακτική Κανονικότητα ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Ενδοοικογενειακή βία Ενιαία Εξέταση
Ενδοοικογενειακή βία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ενδοοικογενειακή βία Β Ενιαία Εξέταση
Ενδοοικογενειακή βία Β Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ενδοσχολική βία Ενιαία Εξέταση
Ενδοσχολική βία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ενδοσχολική βία Β Ενιαία Εξέταση
Ενδοσχολική βία Β Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Επ-αφή Ενιαία Εξέταση
Επ-αφή Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Επιστήμη-Κορονοϊός Ενιαία Εξέταση
Επιστήμη-Κορονοϊός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Έρωτας-Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση Ενιαία Εξέταση
Έρωτας-Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Έρωτας-Συντροφικότητα Ενιαία Εξέταση
Έρωτας-Συντροφικότητα Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ευτυχία Ενιαία ΕξέτασηΖωοφιλία ΕΠΑΛ
Ευτυχία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Ζωοφιλία ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Ηθική Ενιαία Εξέταση
Ηθική Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Θέατρο Ενιαία Εξέταση
Θέατρο Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ιδιωτικότητα Ενιαία Εξέταση
Ιδιωτικότητα Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Influencers και Followers Ενιαία Εξέταση
Influencers και Followers Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ιστορική γνώση - Μνήμη Ενιαία Εξέταση
Ιστορική γνώση - Μνήμη Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Καλλιτεχνική Αγωγή Ενιαία Εξέταση
Καλλιτεχνική Αγωγή Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Καταναλωτισμός Ενιαία Εξέταση
Καταναλωτισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Κοινωνική Αγωγή Ενιαία Εξέταση
Κοινωνική Αγωγή Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Κοινωνική Συμβίωση Ενιαία Εξέταση
Κοινωνική Συμβίωση Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Κριτική- Αυτοκριτική Ενιαία Εξέταση Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκή Ένωση Β
Κριτική- Αυτοκριτική Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Κοινωνία και Έφηβοι
Λαϊκισμός Ενιαία Εξέταση
Λαϊκισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Λογική και Συναίσθημα Ενιαία Εξέταση
Λογική και Συναίσθημα Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Μεγαλοϊδεατισμός Ενιαία Εξέταση
Μεγαλοϊδεατισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Μετανάστευση & Ξενοφοβία Ενιαία Εξέταση
Μετανάστευση & Ξενοφοβία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Μηχανοποίηση Εργασίας Ενιαία Εξέταση ΛαϊκισμόςΛαϊκισμός
Μηχανοποίηση Εργασίας Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Μαζοποίηση
Μοναξιά Ενιαία Εξέταση Μεσσιανισμός
Μοναξιά Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Μνημεία
Μουσική Ενιαία Εξέταση
Μουσική Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Ενιαία Εξέταση
Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Β Ενιαία Εξέταση
Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Β Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Οικογένεια Ενιαία Εξέταση
Οικογένεια Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Παιδεία Εξέταση
Παιδεία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Παιδεία - Σύγχρονοι Κοινωνικοί ΠροβληματισμοίΠαράδοσηΠαράδοση Β
Παιδεία - ΚρίσηΤέχνη - ΠαιδείαΤεχνολογία
Παιδεία και Εκπαίδευση Ενιαία ΕξέτασηΤουρισμόςΤουρισμός Β
Παιδεία και Εκπαίδευση Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Υγεία
Παράδοση και Μουσεία Ενιαία Εξέταση
Παράδοση και Μουσεία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Πατρίδα και οικογένεια Ενιαία Εξέταση
Πατρίδα και οικογένεια Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Περιβάλλον Ενιαία ΕξέτασηΠεριβάλλον ΕΠΑΛ
Περιβάλλον Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Περιβάλλον ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Περιβάλλον Β Ενιαία Εξέταση
Περιβάλλον Β Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Περιβάλλον (Αστικό)- Εναλλακτικές Μετακινήσεις Ενιαία Εξέταση
Περιβάλλον (Αστικό)- Εναλλακτικές Μετακινήσεις Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Περιβάλλον και Κορονοϊός Ενιαία Εξέταση
Περιβάλλον και Κορονοϊός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Πληροφόρηση-Πληροφορία Ενιαία Εξέταση-
Πληροφόρηση-Πληροφορία Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Πνευματικοί άνθρωποι Ενιαία Εξέταση-
Πνευματικοί άνθρωποι Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Ποίηση Ενιαία Εξέταση-
Ποίηση Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Ποιότητα Ζωής Ενιαία Εξέταση-
Ποιότητα Ζωής Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Πολιτισμός Χατζηθωμας Ενιαία Εξέταση-
Πολιτισμός Χατζηθωμάς Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Πολιτισμός και Πανδημία Ενιαία Εξέταση-
Πολιτισμός και Πανδημία Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Πρότυπα - Trap Μουσική Ενιαία Εξέταση
Πρότυπα - Trap Μουσική Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Προφορική ιστορία Ενιαία Εξέταση
Προφορική ιστορία Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Ρατσισμός Ενιαία Εξέταση
Ρατσισμός Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Ρατσισμός Β Ενιαία Εξέταση
Ρατσισμός Β Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Ρατσισμός Γ Ενιαία Εξέταση
Ρατσισμός Γ Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Σχολείο και Παιδεία Ενιαία Εξέταση
Σχολείο και Παιδεία Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Τέχνη Ενιαία Εξέταση-Ζήτη
Τέχνη Ενιαία Εξέταση-Ζήτη Απαντήσεις
Τέχνη Β Ενιαία Εξέταση
Τέχνη Β Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Τέχνη & ΛογοτεχνίαΦυσικό Περιβάλλον
Τεχνητή & Συναισθηματική Νοημοσύνη Ενιαία Εξέταση
Τεχνητή & Συναισθηματική Νοημοσύνη Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Τηλεκπαίδευση Ενιαία Εξέταση
Απαντήσεις Τηλεκπαίδευση Ενιαία Εξέταση
ΤΠΕ και Εκπαίδευση
Τουρισμός στη μεταπανδημικη εποχή Ενιαία Εξέταση
Τουρισμός στη μεταπανδημικη εποχή Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Υπευθυνότητα Χατζηθωμάς (Ενιαία Εξέταση)
Απαντήσεις Υπευθυνότητα Χατζηθωμάς (Ενιαία Εξέταση)
Φανατισμος Ενιαία Εξέταση
Φανατισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ψηφιακές διαδρομές Ενιαία Εξέταση
Ψηφιακές διαδρομές Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ψηφιακός Εκφοβισμός Ενιαία Εξέταση Χουλιγκανισμός
Ψηφιακός Εκφοβισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις) Ψηφιακή Δημοκρατία

Η ομάδα του filologika.gr 


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.