Πνευματικοί άνθρωποι Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις

Πνευματικοί άνθρωποι Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α

Α1. Στο παρόν κείμενο ο συγγραφέας διαπραγματεύεται τον πολυεπίπεδο ρόλο των πνευματικών ανθρώπων. Αρχικά τονίζεται πως η δυνατότητα βαθύτερης γνώσης των «μυστηρίων» του κόσμου συνιστά τον τελικό στόχο και το λόγο ύπαρξης του πνευματικού ανθρώπου. Στη συνέχεια τονίζει την αναγκαιότητα της ισορροπίας και σύνθεσης ανάμεσα στα υλικά και πνευματικά αγαθά. Ο πνευματικός άνθρωπος επιβάλλεται να «οπλίσει» την κοινωνία με τους απαραίτητους δρόμους και σκοπούς. Επιλογικά αναφέρεται πως με όπλα τη Γνώση, την Αλήθεια και την Αρετή ο πνευματικός άνθρωπος οφείλει να διαπαιδαγωγεί πνευματικά την κοινωνία και να την προστατεύει.

 ΘΕΜΑ Β

  1. α. Σ («Είναι…ανθρώπων», §1),
  2. β. Λ («Πρέπει…εξουσίας»,§2),
  3. γ. Λ («Το κριτήριο…κοινότητα», §3),
  4. δ. Λ («Ο εξόριστος…έχει»,§5),
  5. ε. Σ («Η εξορία…ιεραρχίας»,§5).

Β2α. Ο συγγραφέας υποστηρίζει πως ο διανοούμενος δεν πρέπει να θυσιάζει το δίκαιο και την αλήθεια στο βωμό ενός άγονου πατριωτισμού και των εθνικών συμφερόντων. Ο διανοούμενος πρέπει να αναπτύσσει μία κριτική στάση απέναντι στα εθνικά συμφέροντα που παραβιάζουν το δίκαιο και την ηθική. Ο λόγος και οι θέσεις του πρέπει να εμπνέονται από την αυτονομία και να μην συμβιβάζονται με τις επιταγές του εθνικισμού. Προς επίτευξη όλων των παραπάνω χρειάζεται τόλμη και ελεύθερο πνεύμα. Το βασικό επιχείρημα του συγγραφέα που θεμελιώνει την βασική του θέση για τη σχέση του διανοούμενου προς τον «πατριωτισμό» και το εθνικό συμφέρον βρίσκεται στο απόσπασμα «Το έργο του…κοινότητα». Σύμφωνα με αυτό το επιχείρημα οι «οικουμενικές αρχές» και η «αλήθεια» αξιολογούνται ανώτερες έναντι των στενών εθνικών συμφερόντων και μιας άγονης «πατριωτικής νομιμοφροσύνης». Όλα τα παραπάνω διακονούνται από την επανάληψη του «δεν πρέπει» που αναδεικνύουν το απευκταίον της στάσης και του ρόλου του διανοούμενου. Τονίζεται, δηλαδή, εμφαντικά η απόσταση του διανοούμενου από τον πατριωτισμό και το εθνικό συμφέρον όταν αυτά δεν είναι συμβατά με το διεθνές δίκαιο και την αλήθεια. Έτσι υφολογικά το κείμενο αποκτά ζωντάνια και παραστατικότητα και προκαλεί το ενδιαφέρον του αναγνώστη που εστιάζει την προσοχή του στις επί μέρους θέσεις του συγγραφέα που συνοδεύουν το «δεν πρέπει».

β. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα ο συγγραφέας προβάλλει τις αναγκαίες αρετές – εφόδια του πνευματικού ανθρώπου, ως παιδαγωγού της κοινωνίας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου χρησιμοποιεί το σχήμα της επανάληψης. Συγκεκριμένα χρησιμοποιεί στις τρεις προτάσεις το «κατέχοντας» που κάθε φορά συνοδεύεται από διαφορετικό ουσιαστικό (Γνώση, Αλήθεια, Αρετή) που συνιστούν και τα αναγκαία γνωρίσματα – εφόδια ενός πνευματικού ανθρώπου. Δίπλα στην επανάληψη του «κατέχοντας» και το συνοδευτικό ουσιαστικό υπάρχει το δεοντολογικό «πρέπει» που ορίζει με σαφήνεια το επιθυμητό έργο – δράση του πνευματικού ανθρώπου. Στην πετυχημένη τεχνική πρέπει να συνυπολογιστούν και τα ζεύγη των αντίθετων εννοιών που συνυπάρχουν σε κάθε πρόταση, όπως: Γνώση vs άγνοια – αμάθεια, Αλήθεια vs ψέμα – απάτη, Αρετή vs κακότητα – αδικία. Έτσι πραγματώνεται ο στόχος του συγγραφέα στην ανάδειξη του διαπαιδαγωγητικού ρόλου του πνευματικού ανθρώπου, αφού τονίζονται εμφαντικά τα εφόδια – αρετές σε σχέση με τα προβλήματα – αρνητικά που πρέπει να υπερνικηθούν.

Β3α. Στο Κείμενο 2 ο διανοούμενος οπλίζει την κοινωνία με «οργάνωση… σκοπό». Αυτός αποτελεί τον οδοδείκτη για να απαλλάξει τους πολίτες από τις πλάνες και το σκότος. Από την άλλη πλευρά με τη Γνώση του διαλύει την άγνοια και με όπλο την αλήθεια απομακρύνει το ψέμα. Λειτουργεί ως ηθικός βραχίονας της κοινωνίας και την προστατεύει από αρνητικά φαινόμενα, όπως: αδικία, χυδαιότητα. Αποτελεί, επίσης, παιδαγωγό και φρουρό της κοινωνίας και απομακρύνει το σκοτάδι που επιβάλλουν οι εχθροί της κοινωνίας.

Αντίθετα στο Κείμενο 2 οι διανοούμενοι βρίσκονται απέναντι στην κοινωνία, απροσάρμοστοι και ενάντιοι στις επιταγές της. Με όπλο την κριτική συνείδηση έρχεται σε «ρήξη» με την κοινωνία γιατί αρνείται την εικόνα της. Στόχος τους η αλλαγή της και η υπέρβασή της. Η εναντίωση των διανοουμένων προς την εξουσία αποτελεί ένα άλλο γνώρισμά τους. Υπερβαίνοντας τις σειρήνες της ενσωμάτωσης και της εύκολης φήμης ή δόξας οι διανοούμενοι στοχεύουν την ελευθερία και τις καινοτομίες ως ζωοποιών στοιχείων μιας κοινωνίας.

 ΘΕΜΑ Γ

Το ποίημα δομείται σε δύο επίπεδα (1-8/8-16). Ο στίχος – τομή στον οποίο γίνεται η μετάβαση – σύνδεση είναι ο στίχος 8-9 «πόσο…». Στο πρώτο επίπεδο 1-8 ο ποιητής καταγράφει την υποκριτική συμπεριφορά κάποιων ομάδων ανθρώπων απέναντι στα υπαρκτά και μείζονα προβλήματα της εποχής μας. Επιδεικνύει τους τομείς στους οποίους ασκούνται σε μία θεωρητική συζήτηση, χωρίς ουσία και με μεγάλη δόση υποκρισίας. Είναι αυτές οι ομάδες ανθρώπων που ενδιαφέρονται περισσότερο για την εικόνα τους και λιγότερο για την επίλυση των πραγματικών προβλημάτων της κοινωνίας.

Στο δεύτερο επίπεδο 8-16 ο ποιητής αποκαλύπτει το πραγματικό πρόσωπο αυτών των ανθρώπων και με έναν ειρωνικό – σκωπτικό τρόπο καταγγέλλει το «ενδιαφέρον» τους. Είναι οι άνθρωποι που προσαρμοσμένοι στο σύστημα και αποκομίζοντας από αυτό το μέγιστο όφελος εμφανίζονται ως αρνητές του. Είναι μία στάση καταδικαστέα που «προκαλεί» την οργή και την λογική των άλλων, όπως υποδηλώνει και ο τελευταίος στίχος.

Η θέση του ποιητή έναντι της συμπεριφοράς αυτών των ανθρώπων καθίσταται πιο εναργής με τη χρήση του ασύνδετου σχήματος. Με τη χρήση του – ιδιαίτερα στην πρώτη ενότητα – καταγράφονται με σαφήνεια τόσο η σύνθεση των ομάδων (πολεοδόμοι), όσο και η «δράση» τους (γράφουν…), όπως και το πλήθος των προβλημάτων (μαζοποίηση…). Ο λόγος αποκτά ταχύτητα, ζωντάνια και αμεσότητα και διευκολύνει στην κατανόηση της αληθινής πρόθεσης και συμπεριφοράς αυτών των ομάδων ανθρώπων. Σημαντικός, επίσης, είναι και ο ρόλος της ειρωνείας που συνιστά μία σκληρή κριτική στους εκπρόσωπους της επιστήμης και της διανόησης. Συμπληρωματικά θα μπορούσαν να τονιστούν οι αντιθέσεις και το καθημερινό λεξιλόγιο ως κειμενικών δεικτών.

Γενικότερα ο ποιητής αναδεικνύει ένα υπαρκτό πρόβλημα κάποιων ανθρώπων που στο όνομα εξυπηρέτησης προσωπικών συμφερόντων εμφανίζονται ως αρνητές – διώκτες μιας μορφής κοινωνίας, από την οποία ωστόσο «σιτίζονται» και την οποία συνειδητά υπηρετούν.

 ΘΕΜΑ Δ

Υλικά για την ανάπτυξη του θέματος υπάρχει στο blog ΙΔΕΟπολις, iliasgiannakopoulos.blogspot.com του συγγραφέα Ηλία Γιαννακόπουλου και ιδιαίτερα στα άρθρα:

1.«Πνευματικοί άνθρωποι: Εξορία ή στράτευση;», και

2.«Οι διανοούμενοι και η ηχηρή σιωπή τους».

 

Εναλλακτική

Θέμα Β

Β3β. Ο πνευματικός άνθρωπος από τη φύση του είναι ταγμένος να είναι ηγέτης. Να οδηγεί και να μην οδηγείται. Η συμμόρφωσή του στις επιταγές του συστήματος και στις ποικίλες εξουσίες – σκοπιμότητες και συμφέροντα διαβρώνουν την ιδιαιτερότητά του και τον καθιστούν μέλος μιας ανθρωπομάζας. Όταν, δηλαδή, ο πνευματικός άνθρωπος διακατέχεται ή συμπεριφέρεται κάτω από την καθοδήγηση μιας αγελαίας συνείδησης ακυρώνει τη φυσική του αποστολή. Η μάζα έχει την τάση να αλλοιώνει τα ιδιαίτερα στοιχεία της προσωπικότητάς μας και να καθιστά το συμμορφούμενο άβουλο και απαθή. Όταν, επομένως, ο πνευματικός άνθρωπος αγελοποιείται απαρνιέται το δικαίωμα στη σκέψη, την κριτική και την αμφισβήτηση. Ετερονομείται και ετεροπροσδιορίζεται. Παύει να νιώθει αυτεξούσιος και αναλώνεται στις ανάγκες, επιθυμίες και στην ακρισία – αβουλία της μάζας.

Έτσι, όμως, αδυνατεί να επιτελέσει το έργο του που τον προβιβάζει στη θέση του πνευματικού ηγέτη. Γιατί ο πνευματικός ηγέτης αναζητά την αλήθεια, κρίνει, σκέπτεται, αμφιβάλλει, προτείνει και διαφωτίζει. Καταπολεμά την αμάθεια, την άγνοια και προβάλλει ως αρετή την ελευθεροφροσύνη. Ανοίγει δρόμο ανασύροντας τα πλήθη από τις ψευδαισθήσεις του ναρκισσισμού τους. Τον πνευματικό άνθρωπος, που διεκδικεί το δικαίωμα να είναι πνευματικός ηγέτης, τον χαρακτηρίζει ο ρεαλισμός και η έμπνευση. Αποφεύγει τον πνευματικό ασκητισμό και δηλώνει πολιτικά μάχιμος. Δεν χάνεται στον πύργο του πνευματικού του ναρκισσισμού αλλά αγωνίζεται για τα δίκαια του συνόλου. Ο πνευματικός άνθρωπος είναι σε ρήξη με τη μάζα και τους κυρίαρχους κοινωνικούς κανόνες. Δεν βουλιάζει στην ασφάλεια και στην ευημερία που του εξασφαλίζουν η προσαρμογή και η υποταγή στη μάζα. Πέρα, λοιπόν, από τα όρια του κομφορμισμού και της συμβατικότητας ο άνθρωπος της σκέψης και της πράξης εκπροσωπεί την αλλαγή, την κίνηση, τη φαντασία, την έμπνευση και την ελευθερία. Τα τελευταία τον δικαιώνουν τον ολοκληρώνουν και τον καθιστούν πνευματικό ηγέτη του λαού.

 

Για να μεταφερθείτε στο Κριτήριο Αξιολόγησης επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

Πνευματικοί άνθρωποι Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση)

Το κριτήριο αξιολόγησης που μόλις διαβάσατε συντάχθηκε σύμφωνα με τις πρόσφατες αλλαγές στον τρόπο εξέτασης της Νεοελληνικής Έκθεσης & Λογοτεχνίας στην Γ’ Λυκείου και προέρχεται από τις προσωπικές σημειώσεις του συναδέλφου Ηλία Γιαννακόπουλου, ο οποίος το παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Τον ευχαριστούμε από καρδιάς και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική του ζωή.

Για να μεταφερθείτε σε κάποια από τις σελίδες στις οποίες πραγματοποιείται αναλυτική παρουσίαση επιμέρους στοιχείων Θεωρίας  για την Έκφραση Έκθεση απλώς επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα:

ΠερίληψηΤρόποι Ανάπτυξης Παραγράφου
Συνοχή ΠαραγράφουΣημεία Στίξης
Ρηματικά ΠρόσωπαΣυλλογισμοί
Οι Ευθείες Ερωτήσεις στο ΛόγοΕνεργητική - Παθητική Σύνταξη: Μετατροπή
ΎφοςΠερικείμενο-Συγκείμενο
Κριτήριο Αξιολόγησης ΘεωρίαςΚριτήριο Αξιολόγησης Θεωρίας-Απαντήσεις
Ερμηνευτικό Σχόλιο: Πεζό Κείμενο (Ενδεικτική Προσέγγιση)Ερμηνευτικό Σχόλιο: Ποιητικό Κείμενο (Ενδεικτική Προσέγγιση)
Ερμηνευτικό Σχόλιο: Οδηγίες Σύνταξης- Συνηθισμένα ΛάθηΕρμηνευτικό Σχόλιο: Ποιητικό Κείμενο Β (Ενδεικτική Προσέγγιση)
Ερμηνευτικό Σχόλιο: Ποιητικό Κείμενο Γ (Ενδεικτική Προσέγγιση)Πρόθεση συγγραφέα - Τρόπος ανάπτυξης / οργάνωσης παραγράφου
Πολυτροπικό κείμενο (Ενδεικτική Προσέγγιση) Υπόδειγμα Παραγωγής Λόγου (Ενδεικτική Προσέγγιση)
Πολυτροπικό κείμενο Β (Ενδεικτική Προσέγγιση) Πολυτροπικό κείμενο Γ (Ενδεικτική Προσέγγιση)
Οι Εγκλίσεις στον λόγο Αναφορικές Προτάσεις - Θεωρία
Τίτλος: ΑξιολόγησηΠαραγωγή Λόγου: Αναλυτικό Σχεδιάγραμμα Εργασίας (Τέχνη)
Φάκελος Υλικού ΕΠΑ.Λ Επικοινωνιακό αποτέλεσμα

Για να μεταβείτε σε άλλα Σχεδιαγράμματα ή Κριτήρια Αξιολόγησης  της Νεοελληνικής Γλώσσας Γ’  Λυκείου, επιλέξτε το αντίστοιχο θέμα από τον παρακάτω πίνακα:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
(Νέου Τύπου)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΕΠΑΛΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
Αβεβαιότητα Ενιαία Εξέταση
Αβεβαιότητα Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Αγάπη Ενιαία Εξέταση
Αγάπη Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Άγχος Ενιαία Εξέταση
Άγχος Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Άγχος Β Ενιαία Εξέταση
Αλληλεγγύη Ενιαία Εξέταση
Αλληλεγγύη Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)ΑλλοτρίωσηΑλλοτρίωση ΕΠΑΛ
Αλληλεγγύη και Κοινοτισμός Ενιαία ΕξέτασηΑλλοτρίωση ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Αλληλεγγύη και Κοινοτισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Αλληλεγγύη και Υγειονομική Κρίση Ενιαία Εξέταση
Αλληλεγγύη και Υγειονομική Κρίση Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Aλλοτρίωση (Ενιαία Εξέταση)
Aλλοτρίωση (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις
Ανθρώπινα Δικαιώματα (Ενιαία Εξέταση)
Ανθρώπινα Δικαιώματα Χατζηθωμάς (Ενιαία Εξέταση)Ανθρώπινα Δικαιώματα
Ανθρώπινα Δικαιώματα Χατζηθωμάς (Ενιαία Εξέταση) ΑπαντήσειςΓλώσσα και Πολιτισμός
Ανθρωπισμός Ενιαία Εξέταση
Ανθρωπισμός Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Ανθρωπισμός Χατζηθωμάς (Συνεξέταση)Διαφήμιση
Ανθρώπινη Eπαφή Ενιαία Εξέταση
Ανθρώπινη Eπαφή Ενιαία Εξέταση ΑπαντήσειςΑυτοκριτική-Αυτοέλεγχος-Αυτογνωσία ΕΠΑΛ
Ανθρώπινες Σχέσεις-Συγχώρεση Ενιαία ΕξέτασηΑυτοκριτική-Αυτοέλεγχος-Αυτογνωσία ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Ανθρώπινες Σχέσεις-Συγχώρεση Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Ανθρωπιστική Παιδεία
Ανθρωπιστική Παιδεία Απαντήσεις
Αντι-Καπνιστικός Νόμος
Αντι-Καπνιστικός Νόμος Απαντήσεις
Αστικοποίηση Ενιαία Εξέταση
Αστικοποίηση Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Αυτοκριτική Ενιαία Εξέταση
Αυτοκριτική Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Brain drain Ενιαία Εξέταση
Brain drain Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Βαρβαρότητα-Πολιτισμός Ενιαία Εξέταση
Βαρβαρότητα-Πολιτισμός Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Βία & Εγκληματικότητα Ενιαία Εξέταση
Βία & Εγκληματικότητα Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Βία κατά των γυναικών Ενιαία Εξέταση
Βία κατά των γυναικών Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Βιβλίο Ενιαία Εξέταση
Βιβλίο Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Γέλιο Ενιαία Εξέταση
Γέλιο Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Γλώσσα και Τεχνολογία Ενιαία Εξέταση
Γλώσσα και Τεχνολογία Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Γλώσσικη Ποικιλομορφία και Μητρική Γλώσσα Ενιαία Εξέταση
Γλώσσικη Ποικιλομορφία και Μητρική Γλώσσα Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Δημοκρατία Ενιαία ΕξέτασηΔημοκρατία ΕΠΑΛ
Δημοκρατία Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Διαδίκτυο - Ασφάλεια Ενιαία Εξέταση
Διαδίκτυο - Ασφάλεια Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Διαδίκτυο - Facebook Ενιαία Εξέταση
Διαδίκτυο - Facebook Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Διαφήμιση Ενιαία Εξέταση
Διαφήμιση Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Διαφήμιση Β Ενιαία Εξέταση
Διαφήμιση Β Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Διαφoρετικότητα Ενιαία Εξέταση
Διαφορετικότητα Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Εθελοντισμός Ενιαία ΕξέτασηΕλευθερίαΕκπαίδευση ΕΠΑΛ
Εθελοντισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Επιστήμη
Εθελοντισμός Β Ενιαία Εξέταση
Εθελοντισμός Β Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Εθνικισμός Ενιαία Εξέταση
Εθνικισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Ελευθερία ΕΠΑΛ
Εικονική Πραγματικότητα και Metaverse Ενιαία ΕξέτασηΕλευθερία ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Εικονική Πραγματικότητα και Metaverse Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Εκπαίδευση-Σκοπός Ενιαία Εξέταση
Εκπαίδευση-Σκοπός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Εκφοβισμός: Εργασία -Σχολείο Ενιαία Εξέταση
Εκφοβισμός: Εργασία -Σχολείο Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ελευθερία βούλησης Ενιαία Εξέταση
Ελευθερία Βούλησης Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ελευθερία και Δημοκρατία Ενιαία Εξέταση
Ελευθερία και Δημοκρατία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ελεύθερος Χρόνος Ενιαία ΕξέτασηΕναλλακτική Κανονικότητα ΕΠΑΛ
Ελεύθερος Χρόνος Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Εναλλακτική Κανονικότητα ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Ενδοοικογενειακή βία Ενιαία Εξέταση
Ενδοοικογενειακή βία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ενδοοικογενειακή βία Β Ενιαία Εξέταση
Ενδοοικογενειακή βία Β Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ενδοσχολική βία Ενιαία Εξέταση
Ενδοσχολική βία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ενδοσχολική βία Β Ενιαία Εξέταση
Ενδοσχολική βία Β Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Επ-αφή Ενιαία Εξέταση
Επ-αφή Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Επιστήμη-Κορονοϊός Ενιαία Εξέταση
Επιστήμη-Κορονοϊός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Έρωτας-Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση Ενιαία Εξέταση
Έρωτας-Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Έρωτας-Συντροφικότητα Ενιαία Εξέταση
Έρωτας-Συντροφικότητα Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ευτυχία Ενιαία ΕξέτασηΖωοφιλία ΕΠΑΛ
Ευτυχία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Ζωοφιλία ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Ηθική Ενιαία Εξέταση
Ηθική Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Θέατρο Ενιαία Εξέταση
Θέατρο Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ιδιωτικότητα Ενιαία Εξέταση
Ιδιωτικότητα Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Influencers και Followers Ενιαία Εξέταση
Influencers και Followers Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ιστορική γνώση - Μνήμη Ενιαία Εξέταση
Ιστορική γνώση - Μνήμη Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Καλλιτεχνική Αγωγή Ενιαία Εξέταση
Καλλιτεχνική Αγωγή Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Καταναλωτισμός Ενιαία Εξέταση
Καταναλωτισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Κοινωνική Αγωγή Ενιαία Εξέταση
Κοινωνική Αγωγή Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Κοινωνική Συμβίωση Ενιαία Εξέταση
Κοινωνική Συμβίωση Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Κριτική- Αυτοκριτική Ενιαία Εξέταση Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκή Ένωση Β
Κριτική- Αυτοκριτική Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Κοινωνία και Έφηβοι
Λαϊκισμός Ενιαία Εξέταση
Λαϊκισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Λογική και Συναίσθημα Ενιαία Εξέταση
Λογική και Συναίσθημα Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Μεγαλοϊδεατισμός Ενιαία Εξέταση
Μεγαλοϊδεατισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Μετανάστευση & Ξενοφοβία Ενιαία Εξέταση
Μετανάστευση & Ξενοφοβία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Μηχανοποίηση Εργασίας Ενιαία Εξέταση ΛαϊκισμόςΛαϊκισμός
Μηχανοποίηση Εργασίας Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Μαζοποίηση
Μοναξιά Ενιαία Εξέταση Μεσσιανισμός
Μοναξιά Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Μνημεία
Μουσική Ενιαία Εξέταση
Μουσική Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Ενιαία Εξέταση
Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Β Ενιαία Εξέταση
Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Β Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Οικογένεια Ενιαία Εξέταση
Οικογένεια Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Παιδεία Εξέταση
Παιδεία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Παιδεία - Σύγχρονοι Κοινωνικοί ΠροβληματισμοίΠαράδοσηΠαράδοση Β
Παιδεία - ΚρίσηΤέχνη - ΠαιδείαΤεχνολογία
Παιδεία και Εκπαίδευση Ενιαία ΕξέτασηΤουρισμόςΤουρισμός Β
Παιδεία και Εκπαίδευση Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Υγεία
Παράδοση και Μουσεία Ενιαία Εξέταση
Παράδοση και Μουσεία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Πατρίδα και οικογένεια Ενιαία Εξέταση
Πατρίδα και οικογένεια Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Περιβάλλον Ενιαία ΕξέτασηΠεριβάλλον ΕΠΑΛ
Περιβάλλον Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Περιβάλλον ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Περιβάλλον Β Ενιαία Εξέταση
Περιβάλλον Β Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Περιβάλλον (Αστικό)- Εναλλακτικές Μετακινήσεις Ενιαία Εξέταση
Περιβάλλον (Αστικό)- Εναλλακτικές Μετακινήσεις Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Περιβάλλον και Κορονοϊός Ενιαία Εξέταση
Περιβάλλον και Κορονοϊός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Πληροφόρηση-Πληροφορία Ενιαία Εξέταση-
Πληροφόρηση-Πληροφορία Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Πνευματικοί άνθρωποι Ενιαία Εξέταση-
Πνευματικοί άνθρωποι Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Ποίηση Ενιαία Εξέταση-
Ποίηση Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Ποιότητα Ζωής Ενιαία Εξέταση-
Ποιότητα Ζωής Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Πολιτισμός Χατζηθωμας Ενιαία Εξέταση-
Πολιτισμός Χατζηθωμάς Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Πολιτισμός και Πανδημία Ενιαία Εξέταση-
Πολιτισμός και Πανδημία Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Πρότυπα - Trap Μουσική Ενιαία Εξέταση
Πρότυπα - Trap Μουσική Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Προφορική ιστορία Ενιαία Εξέταση
Προφορική ιστορία Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Ρατσισμός Ενιαία Εξέταση
Ρατσισμός Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Ρατσισμός Β Ενιαία Εξέταση
Ρατσισμός Β Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Ρατσισμός Γ Ενιαία Εξέταση
Ρατσισμός Γ Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Σχολείο και Παιδεία Ενιαία Εξέταση
Σχολείο και Παιδεία Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Τέχνη Ενιαία Εξέταση-Ζήτη
Τέχνη Ενιαία Εξέταση-Ζήτη Απαντήσεις
Τέχνη Β Ενιαία Εξέταση
Τέχνη Β Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Τέχνη & ΛογοτεχνίαΦυσικό Περιβάλλον
Τεχνητή & Συναισθηματική Νοημοσύνη Ενιαία Εξέταση
Τεχνητή & Συναισθηματική Νοημοσύνη Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Τηλεκπαίδευση Ενιαία Εξέταση
Απαντήσεις Τηλεκπαίδευση Ενιαία Εξέταση
ΤΠΕ και Εκπαίδευση
Τουρισμός στη μεταπανδημικη εποχή Ενιαία Εξέταση
Τουρισμός στη μεταπανδημικη εποχή Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Υπευθυνότητα Χατζηθωμάς (Ενιαία Εξέταση)
Απαντήσεις Υπευθυνότητα Χατζηθωμάς (Ενιαία Εξέταση)
Φανατισμος Ενιαία Εξέταση
Φανατισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ψηφιακές διαδρομές Ενιαία Εξέταση
Ψηφιακές διαδρομές Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ψηφιακός Εκφοβισμός Ενιαία Εξέταση Χουλιγκανισμός
Ψηφιακός Εκφοβισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις) Ψηφιακή Δημοκρατία

Η ομάδα του filologika.gr 


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.