Παράδοση και Μουσεία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις

Παράδοση και Μουσεία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α.

Α1.  Σύμφωνα με το κείμενο τα μουσεία μπορούν να αναδείξουν και να προστατεύσουν την πολιτιστική κληρονομιά. Συνδέουν το παρελθόν με το παρόν για ένα καλύτερο μέλλον. Η δυναμική τους συμβολή εστιάζει σε τρία θέματα. Είναι δυνατόν να συντελέσουν στη βιώσιμη ανάπτυξη. Παράλληλα, να αξιοποιήσουν τις ψηφιακές τεχνολογίες για να εισάγουν καινοτόμες ιδέες και τέλος να ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή μέσω της εκπαίδευσης.

ΘΕΜΑ Β.

Β1.

α. Λ

β. Σ

γ. Σ

δ. Λ

ε. Σ

Β2.α Ο τρόπος ανάπτυξης της 4ης παραγράφου είναι η διαίρεση. Η δυναμική συμβολή των μουσείων , που αποτελεί την διαιρετέα έννοια, διακρίνεται σε τρία επίπεδα (διαιρετική βάση). Τα μέρη της διαίρεσης είναι  βιωσιμότητα, καινοτομία – νέες τεχνολογίες – προσβασιμότητα, ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής μέσω της εκπαίδευσης. Η πρόθεση του πομπού με την επιλογή της διαίρεσης είναι να καταστήσει σαφείς στον αναγνώστη τους τομείς στους οποίους μπορούν να δράσουν τα μουσεία, ώστε να ανοίξουν νέους ορίζοντες. Έτσι, ο αναγνώστης μπορεί να επεξεργαστεί ευκολότερα τις πληροφορίες που του παρουσιάζονται για τον σύγχρονο ρόλο των μουσείων.

β. Ο τίτλος του Κειμένου 1 είναι πληροφοριακός, παρουσιάζοντας συνοπτικά το θέμα του κειμένου, δηλαδή τον τρόπο τα μουσεία έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν το μέλλον. Ο τίτλος προϊδεάζει τον αναγνώστη για το περιεχόμενο του κειμένου.

Ενδεικτικός τίτλος: Τα μουσεία ανοίγουν νεους ορίζοντες

 

Β3α. Παραδείγματα ποιητικής γλώσσας- μετατροπή σε κυριολεξία

ύφη του δημοτικού τραγουδιού- χαρακτηριστικά του δημοτικού τραγουδιού

η ελληνική μουσική παράδοση δεν έχει μόνο βαθιές ρίζες- μακραίωνη ιστορία

Με την αξιοποίηση της ποιητικής γλώσσας ο συντάκτης του κειμένου έχει ως στόχο να φορτίσει συναισθηματικά τον αναγνώστη και να τον συγκινήσει. Η μετατροπή των χωρίων σε κυριολεκτικό λόγο καθιστά το κείμενο περισσότερο πληροφοριακό.

β. Στο απόσπασμα του Κειμένου 2 «Εξάλλου, η δυναμική μιας παράδοσης, ως πράξη μεταβίβασης, δοκιμάζεται και επιβεβαιώνεται ακριβώς στη δυνατότητά της να αναπλάθεται και να εξελίσσεται. Όπως ένα μεγάλο ποτάμι που δέχεται πολλούς παραποτάμους και καταλήγει σε ένα γονιμοποιό δέλτα» η παράδοση παρουσιάζεται κατά αναλογία με ένα ποτάμι. Όπως το ποτάμι συναντά παραποτάμους και καταλήγει σε ένα δέλτα, έτσι και η παράδοση δέχεται στοιχεία που την αναπλάθουν και την εξελίσσουν. Η χρήση της αναλογίας βοηθά στην κατανόηση του θέματος από τον αναγνώστη, καθώς αντιπαραβάλλεται μια άγνωστη κατάσταση με μια γνωστή παρουσιάζοντας ένα κοινό στοιχείο ανάμεσά τους. Παράλληλα, προσδίδεται ζωντάνια και παραστατικότητα στο κείμενο. Τέλος, το ύφος καθίσταται πιο οικείο στον αναγνώστη.

ΘΕΜΑ Γ.

Γ. Το βασικό θέμα που θίγεται στο ποίημα του Τίτου Πατρίκιου «Σφετερισμός των αγαλμάτων» είναι μια διαρκής επικοινωνία του παρόντος με το παρελθόν (Φτιάχνουμε αγάλματα με υλικά από αγάλματα που τα είχαν φτιάξει άλλοι παλιότεροι τεχνίτες, φτιάχνουμε ποιήματα με λέξεις από ποιήματα γραμμένα σ’ άλλους καιρούς από άλλους ποιητές) όσον αφορά τη δημιουργία. Ο σφετερισμός αυτός, όπως τον αποκαλεί το ποιητικό υποκείμενο, φαίνεται να είναι παραγωγικός, διότι μέσω της αξιοποίησης των έργων τέχνης (αγάλματα, ποιήματα) του παρελθόντος, αλλά και μέσω της άντλησης στοιχείων από τις ζωές άλλων ανθρώπων που περάσαν, αναδεικνύεται κάτι καινούργιο και δημιουργικό. Με τη χρήση του α΄ πληθυντικού προσώπου «φτιάχνουμε αγάλματα», «φτιάχνουμε ποιήματα», «σφετεριζόμαστε έργα» φανερώνεται η διάθεση του ποιητικού υποκειμένου να εντάξει τον εαυτό του στο σύνολο των δημιουργών που δεν αποποιούνται το παρελθόν, αλλά συνεχίζουν την παραγωγή έργων ποίησης αξιοποιώντας το. Η επιλογή αυτή προσδίδει έναν τόνο ζωντάνιας και δημιουργεί κλίμα οικειότητας με τον αναγνώστη. Η οικειότητα αυτή επιτυγχάνεται και με τη χρήση του ασύνδετου σχήματος (Σφετεριζόμαστε έργα, τροποποιούμε σχέδια, αλλάζουμε προοπτικές)  με το οποίο ο ρυθμός γίνεται γοργός και ασθματικός, ενώ παράλληλα το ποιητικό υποκείμενο τονίζει τον τρόπο που δρα ο δημιουργός παράγοντας κάτι νέο. Τέλος, η χρήση του Ενεστώτα αναδεικνύει τη διαχρονικότητα του θέματος. Κάθε δημιουργός αξιοποιεί «υλικά», κάθε ποιητής αξιοποιεί ιδέες άλλων ποιητών, ανθρώπινα βιώματα για μια νέα δημιουργία. Πράγματι, οι άνθρωποι μπορούν να αντλούν στοιχεία από το παρελθόν, να τα αξιοποιούν και να τα τοποθετούν παραγωγικά στο παρόν.

ΘΕΜΑ Δ.

Προσφώνηση: Αγαπητοί συμμαθητές, αγαπητές συμμαθήτριες

Πρόλογος:

Αφορμή: εορτασμός της διεθνούς ημέρας των μουσείων

Ιδιότητα: εκπρόσωπος της μαθητικής κοινότητας

Έκθεση του θέματος της ομιλίας: η παράδοση μπορεί να αποτελεί σημείο αναφοράς όχι μόνο για το παρόν αλλά και για το μέλλον και σε αυτό καθοριστική συμβολή μπορούν να έχουν τα μουσεία που όχι μόνο αποτελούν χώρους διαφύλαξης της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά μπορούν να ανοίξουν νέους ορίζοντες μεταμορφώνοντας τον κόσμο.

Ζητούμενο 1ο:  Πως η παράδοση μπορεί να αποτελεί σημείο αναφοράς όχι μόνο για το παρόν αλλά και για το μέλλον;

  1. Οι παραδόσεις αποτελούν στοιχείο τόνωσης της εθνικής συνείδησης, αφού θεωρούνται μέρος της εθνικής ταυτότητας κάθε λαού. Έτσι, βοηθούν τον άνθρωπο να κατανοήσει τις ρίζες του, να γνωρίσει την ιστορία του και να προσανατολίζεται σωστά στο παρόν.
  2. Συμβάλλει στην πολιτιστική ανάπτυξη, καθώς αξιοποιώντας κανείς στοιχεία του παρελθόντος μπορεί να δημιουργεί για το παρόν και το μέλλον. Η γνώση των παραδόσεων προσφέρει τη δυνατότητα ποιοτικής δημιουργίας στο μέλλον.
  3. Οι παραδόσεις φέρνουν σε επαφή διαφορετικούς λαούς ενισχύοντας το στοιχείο της πολυπολιτισμικότητας και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις (μέσω της γνώσης του παρελθόντος) ειρηνικής συνύπαρξης στο μέλλον.
  4. Δημιουργεί στον κάθε λαό ένα αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς ότι ανήκει κάπου, προέρχεται από κάπου. Έτσι, προχωρά στο μέλλον στηριζόμενος στις αξίες του παρελθόντος και αξιοποιώντας τις δημιουργικά στο παρόν.

Ζητούμενο 2ο: Με ποιον τρόπο τα μουσεία μπορούν να συμβάλουν στο παραπάνω ανοίγοντας νέους ορίζοντες;

Σύμφωνα με τα κείμενα τα μουσεία δεν θεωρούνται πια στατικοί χώροι προβολής των προϊόντων της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Αντίθετα, έχουν τη δύναμη αξιοποιώντας το παρελθόν και την παράδοση να δημιουργήσουν έναν νέο κόσμο. Επιδιώκουν και αυτά να προσαρμοστούν στις διαρκείς μεταβολές και ανοίξουν νέους ορίζοντες. Ειδικότερα μπορούν να:

  1. Συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, ανταποκρινόμενα στις περιβαλλοντικές προκλήσεις. Οφείλουν και αυτά στο μέλλον, ως φορείς πολιτισμού να αφήσουν το θετικό περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.
  2. Καινοτομούν αξιοποιώντας την ψηφιακή τεχνολογία. Πολλά μουσεία προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα που δημιουργεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Πραγματοποιούν εικονικές περιηγήσεις χαρίζοντας στους επισκέπτες τους μοναδικές εμπειρίες.
  3. Συντελούν στη συνοχή της κοινωνίας μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούν οικογένειες, σχολεία, παιδιά. Παρέχουν ευκαιρίες δια βίου μάθησης σε όλους ενισχύοντας την κοινωνία των πολιτών.

Επίλογος:

Aνακεφαλαίωση: η παράδοση συνδέει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον. Δείχνει την αδιάσπαστη πορεία ενός λαού. Τα μουσεία αποτελούν χώρους ανάδειξής της, ενώ παράλληλα «συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας συμμετοχικής κοινωνίας των πολιτών με γνώσεις και διάθεση προσφοράς και δημιουργίας».

 

Αποφώνηση: Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας

Για να μεταφερθείτε στο Κριτήριο Αξιολόγησης επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

Παράδοση και Μουσεία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση)

Το κριτήριο αξιολόγησης που μόλις διαβάσατε συντάχθηκε σύμφωνα με τις πρόσφατες αλλαγές στον τρόπο εξέτασης της Νεοελληνικής Έκθεσης & Λογοτεχνίας στην Γ’ Λυκείου και προέρχεται από τις προσωπικές σημειώσεις της  συναδέλφου-συγγραφέα Άννα Δ. Σιάτρα, η οποία το παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Την ευχαριστούμε από καρδιάς και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική της ζωή.

Για να μεταφερθείτε σε κάποια από τις σελίδες στις οποίες πραγματοποιείται αναλυτική παρουσίαση επιμέρους στοιχείων Θεωρίας  για την Έκφραση Έκθεση απλώς επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα:

ΠερίληψηΤρόποι Ανάπτυξης Παραγράφου
Συνοχή ΠαραγράφουΣημεία Στίξης
Ρηματικά ΠρόσωπαΣυλλογισμοί
Οι Ευθείες Ερωτήσεις στο ΛόγοΕνεργητική - Παθητική Σύνταξη: Μετατροπή
ΎφοςΠερικείμενο-Συγκείμενο
Κριτήριο Αξιολόγησης ΘεωρίαςΚριτήριο Αξιολόγησης Θεωρίας-Απαντήσεις
Ερμηνευτικό Σχόλιο: Πεζό Κείμενο (Ενδεικτική Προσέγγιση)Ερμηνευτικό Σχόλιο: Ποιητικό Κείμενο (Ενδεικτική Προσέγγιση)
Ερμηνευτικό Σχόλιο: Οδηγίες Σύνταξης- Συνηθισμένα ΛάθηΕρμηνευτικό Σχόλιο: Ποιητικό Κείμενο Β (Ενδεικτική Προσέγγιση)
Ερμηνευτικό Σχόλιο: Ποιητικό Κείμενο Γ (Ενδεικτική Προσέγγιση)Πρόθεση συγγραφέα - Τρόπος ανάπτυξης / οργάνωσης παραγράφου
Πολυτροπικό κείμενο (Ενδεικτική Προσέγγιση) Υπόδειγμα Παραγωγής Λόγου (Ενδεικτική Προσέγγιση)
Πολυτροπικό κείμενο Β (Ενδεικτική Προσέγγιση) Πολυτροπικό κείμενο Γ (Ενδεικτική Προσέγγιση)
Οι Εγκλίσεις στον λόγο Αναφορικές Προτάσεις - Θεωρία
Τίτλος: ΑξιολόγησηΠαραγωγή Λόγου: Αναλυτικό Σχεδιάγραμμα Εργασίας (Τέχνη)
Φάκελος Υλικού ΕΠΑ.Λ Επικοινωνιακό αποτέλεσμα

Για να μεταβείτε σε άλλα Σχεδιαγράμματα ή Κριτήρια Αξιολόγησης  της Νεοελληνικής Γλώσσας Γ’  Λυκείου, επιλέξτε το αντίστοιχο θέμα από τον παρακάτω πίνακα:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
(Νέου Τύπου)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΕΠΑΛΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
Αβεβαιότητα Ενιαία Εξέταση
Αβεβαιότητα Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Αγάπη Ενιαία Εξέταση
Αγάπη Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Άγχος Ενιαία Εξέταση
Άγχος Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Άγχος Β Ενιαία Εξέταση
Αλληλεγγύη Ενιαία Εξέταση
Αλληλεγγύη Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)ΑλλοτρίωσηΑλλοτρίωση ΕΠΑΛ
Αλληλεγγύη και Κοινοτισμός Ενιαία ΕξέτασηΑλλοτρίωση ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Αλληλεγγύη και Κοινοτισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Αλληλεγγύη και Υγειονομική Κρίση Ενιαία Εξέταση
Αλληλεγγύη και Υγειονομική Κρίση Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Aλλοτρίωση (Ενιαία Εξέταση)
Aλλοτρίωση (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις
Ανθρώπινα Δικαιώματα (Ενιαία Εξέταση)
Ανθρώπινα Δικαιώματα Χατζηθωμάς (Ενιαία Εξέταση)Ανθρώπινα Δικαιώματα
Ανθρώπινα Δικαιώματα Χατζηθωμάς (Ενιαία Εξέταση) ΑπαντήσειςΓλώσσα και Πολιτισμός
Ανθρωπισμός Ενιαία Εξέταση
Ανθρωπισμός Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Ανθρωπισμός Χατζηθωμάς (Συνεξέταση)Διαφήμιση
Ανθρώπινη Eπαφή Ενιαία Εξέταση
Ανθρώπινη Eπαφή Ενιαία Εξέταση ΑπαντήσειςΑυτοκριτική-Αυτοέλεγχος-Αυτογνωσία ΕΠΑΛ
Ανθρώπινες Σχέσεις-Συγχώρεση Ενιαία ΕξέτασηΑυτοκριτική-Αυτοέλεγχος-Αυτογνωσία ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Ανθρώπινες Σχέσεις-Συγχώρεση Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Ανθρωπιστική Παιδεία
Ανθρωπιστική Παιδεία Απαντήσεις
Αντι-Καπνιστικός Νόμος
Αντι-Καπνιστικός Νόμος Απαντήσεις
Αστικοποίηση Ενιαία Εξέταση
Αστικοποίηση Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Αυτοκριτική Ενιαία Εξέταση
Αυτοκριτική Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Brain drain Ενιαία Εξέταση
Brain drain Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Βαρβαρότητα-Πολιτισμός Ενιαία Εξέταση
Βαρβαρότητα-Πολιτισμός Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Βία & Εγκληματικότητα Ενιαία Εξέταση
Βία & Εγκληματικότητα Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Βία κατά των γυναικών Ενιαία Εξέταση
Βία κατά των γυναικών Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Βιβλίο Ενιαία Εξέταση
Βιβλίο Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Γέλιο Ενιαία Εξέταση
Γέλιο Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Γλώσσα και Τεχνολογία Ενιαία Εξέταση
Γλώσσα και Τεχνολογία Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Γλώσσικη Ποικιλομορφία και Μητρική Γλώσσα Ενιαία Εξέταση
Γλώσσικη Ποικιλομορφία και Μητρική Γλώσσα Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Δημοκρατία Ενιαία ΕξέτασηΔημοκρατία ΕΠΑΛ
Δημοκρατία Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Διαδίκτυο - Ασφάλεια Ενιαία Εξέταση
Διαδίκτυο - Ασφάλεια Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Διαδίκτυο - Facebook Ενιαία Εξέταση
Διαδίκτυο - Facebook Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Διαφήμιση Ενιαία Εξέταση
Διαφήμιση Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Διαφήμιση Β Ενιαία Εξέταση
Διαφήμιση Β Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Διαφoρετικότητα Ενιαία Εξέταση
Διαφορετικότητα Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Εθελοντισμός Ενιαία ΕξέτασηΕλευθερίαΕκπαίδευση ΕΠΑΛ
Εθελοντισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Επιστήμη
Εθελοντισμός Β Ενιαία Εξέταση
Εθελοντισμός Β Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Εθνικισμός Ενιαία Εξέταση
Εθνικισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Ελευθερία ΕΠΑΛ
Εικονική Πραγματικότητα και Metaverse Ενιαία ΕξέτασηΕλευθερία ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Εικονική Πραγματικότητα και Metaverse Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Εκπαίδευση-Σκοπός Ενιαία Εξέταση
Εκπαίδευση-Σκοπός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Εκφοβισμός: Εργασία -Σχολείο Ενιαία Εξέταση
Εκφοβισμός: Εργασία -Σχολείο Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ελευθερία βούλησης Ενιαία Εξέταση
Ελευθερία Βούλησης Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ελευθερία και Δημοκρατία Ενιαία Εξέταση
Ελευθερία και Δημοκρατία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ελεύθερος Χρόνος Ενιαία ΕξέτασηΕναλλακτική Κανονικότητα ΕΠΑΛ
Ελεύθερος Χρόνος Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Εναλλακτική Κανονικότητα ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Ενδοοικογενειακή βία Ενιαία Εξέταση
Ενδοοικογενειακή βία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ενδοοικογενειακή βία Β Ενιαία Εξέταση
Ενδοοικογενειακή βία Β Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ενδοσχολική βία Ενιαία Εξέταση
Ενδοσχολική βία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ενδοσχολική βία Β Ενιαία Εξέταση
Ενδοσχολική βία Β Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Επ-αφή Ενιαία Εξέταση
Επ-αφή Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Επιστήμη-Κορονοϊός Ενιαία Εξέταση
Επιστήμη-Κορονοϊός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Έρωτας-Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση Ενιαία Εξέταση
Έρωτας-Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Έρωτας-Συντροφικότητα Ενιαία Εξέταση
Έρωτας-Συντροφικότητα Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ευτυχία Ενιαία ΕξέτασηΖωοφιλία ΕΠΑΛ
Ευτυχία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Ζωοφιλία ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Ηθική Ενιαία Εξέταση
Ηθική Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Θέατρο Ενιαία Εξέταση
Θέατρο Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ιδιωτικότητα Ενιαία Εξέταση
Ιδιωτικότητα Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Influencers και Followers Ενιαία Εξέταση
Influencers και Followers Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ιστορική γνώση - Μνήμη Ενιαία Εξέταση
Ιστορική γνώση - Μνήμη Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Καλλιτεχνική Αγωγή Ενιαία Εξέταση
Καλλιτεχνική Αγωγή Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Καταναλωτισμός Ενιαία Εξέταση
Καταναλωτισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Κοινωνική Αγωγή Ενιαία Εξέταση
Κοινωνική Αγωγή Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Κοινωνική Συμβίωση Ενιαία Εξέταση
Κοινωνική Συμβίωση Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Κριτική- Αυτοκριτική Ενιαία Εξέταση Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκή Ένωση Β
Κριτική- Αυτοκριτική Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Κοινωνία και Έφηβοι
Λαϊκισμός Ενιαία Εξέταση
Λαϊκισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Λογική και Συναίσθημα Ενιαία Εξέταση
Λογική και Συναίσθημα Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Μεγαλοϊδεατισμός Ενιαία Εξέταση
Μεγαλοϊδεατισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Μετανάστευση & Ξενοφοβία Ενιαία Εξέταση
Μετανάστευση & Ξενοφοβία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Μηχανοποίηση Εργασίας Ενιαία Εξέταση ΛαϊκισμόςΛαϊκισμός
Μηχανοποίηση Εργασίας Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Μαζοποίηση
Μοναξιά Ενιαία Εξέταση Μεσσιανισμός
Μοναξιά Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Μνημεία
Μουσική Ενιαία Εξέταση
Μουσική Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Ενιαία Εξέταση
Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Β Ενιαία Εξέταση
Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Β Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Οικογένεια Ενιαία Εξέταση
Οικογένεια Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Παιδεία Εξέταση
Παιδεία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Παιδεία - Σύγχρονοι Κοινωνικοί ΠροβληματισμοίΠαράδοσηΠαράδοση Β
Παιδεία - ΚρίσηΤέχνη - ΠαιδείαΤεχνολογία
Παιδεία και Εκπαίδευση Ενιαία ΕξέτασηΤουρισμόςΤουρισμός Β
Παιδεία και Εκπαίδευση Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Υγεία
Παράδοση και Μουσεία Ενιαία Εξέταση
Παράδοση και Μουσεία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Πατρίδα και οικογένεια Ενιαία Εξέταση
Πατρίδα και οικογένεια Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Περιβάλλον Ενιαία ΕξέτασηΠεριβάλλον ΕΠΑΛ
Περιβάλλον Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Περιβάλλον ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Περιβάλλον Β Ενιαία Εξέταση
Περιβάλλον Β Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Περιβάλλον (Αστικό)- Εναλλακτικές Μετακινήσεις Ενιαία Εξέταση
Περιβάλλον (Αστικό)- Εναλλακτικές Μετακινήσεις Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Περιβάλλον και Κορονοϊός Ενιαία Εξέταση
Περιβάλλον και Κορονοϊός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Πληροφόρηση-Πληροφορία Ενιαία Εξέταση-
Πληροφόρηση-Πληροφορία Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Πνευματικοί άνθρωποι Ενιαία Εξέταση-
Πνευματικοί άνθρωποι Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Ποίηση Ενιαία Εξέταση-
Ποίηση Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Ποιότητα Ζωής Ενιαία Εξέταση-
Ποιότητα Ζωής Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Πολιτισμός Χατζηθωμας Ενιαία Εξέταση-
Πολιτισμός Χατζηθωμάς Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Πολιτισμός και Πανδημία Ενιαία Εξέταση-
Πολιτισμός και Πανδημία Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Πρότυπα - Trap Μουσική Ενιαία Εξέταση
Πρότυπα - Trap Μουσική Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Προφορική ιστορία Ενιαία Εξέταση
Προφορική ιστορία Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Ρατσισμός Ενιαία Εξέταση
Ρατσισμός Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Ρατσισμός Β Ενιαία Εξέταση
Ρατσισμός Β Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Ρατσισμός Γ Ενιαία Εξέταση
Ρατσισμός Γ Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Σχολείο και Παιδεία Ενιαία Εξέταση
Σχολείο και Παιδεία Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Τέχνη Ενιαία Εξέταση-Ζήτη
Τέχνη Ενιαία Εξέταση-Ζήτη Απαντήσεις
Τέχνη Β Ενιαία Εξέταση
Τέχνη Β Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Τέχνη & ΛογοτεχνίαΦυσικό Περιβάλλον
Τεχνητή & Συναισθηματική Νοημοσύνη Ενιαία Εξέταση
Τεχνητή & Συναισθηματική Νοημοσύνη Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Τηλεκπαίδευση Ενιαία Εξέταση
Απαντήσεις Τηλεκπαίδευση Ενιαία Εξέταση
ΤΠΕ και Εκπαίδευση
Τουρισμός στη μεταπανδημικη εποχή Ενιαία Εξέταση
Τουρισμός στη μεταπανδημικη εποχή Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Υπευθυνότητα Χατζηθωμάς (Ενιαία Εξέταση)
Απαντήσεις Υπευθυνότητα Χατζηθωμάς (Ενιαία Εξέταση)
Φανατισμος Ενιαία Εξέταση
Φανατισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ψηφιακές διαδρομές Ενιαία Εξέταση
Ψηφιακές διαδρομές Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ψηφιακός Εκφοβισμός Ενιαία Εξέταση Χουλιγκανισμός
Ψηφιακός Εκφοβισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις) Ψηφιακή Δημοκρατία

Η ομάδα του filologika.gr 


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.