Οικογένεια Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις

Οικογένεια Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα Α

Το πρώτο κείμενο πραγματεύεται μεταξύ άλλων τα αίτια που έχουν οδηγήσει την οικογένεια σε κρίση. Η κρίση αυτή έχει αποδοθεί σε πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες, είτε οικονομικούς, είτε κοινωνικούς. Μια βασική αιτία πάντως θεωρείται η σύγκρουση μεταξύ των μελών της. Αρχικά μεταξύ των συζύγων, που έχει τις ρίζες της στην εξίσωση των δύο φύλων και στην αμφισβήτηση της πατρικής αυθεντίας, αλλά και μεταξύ γονέων και παιδιών, λόγω της υπερπροστατευτικότητας ή της αυστηρότητας των πρώτων.

Θέμα Β

Β1.

1 -Σ -: Παλιότερα, όταν κυριαρχούσε ….. θεωρούνταν ότι του όφειλαν όλοι υπακοή = επιχείρημα με αιτιολόγηση/ παράδειγμα/ αλήθεια.

2 – Σ – : αυτή η πειθαρχία …γιατί η σύζυγος …αποδεχόταν …πολιτισμού

3 – Σ – : …ο πατέρας αναλάμβανε τα οικονομικά βάρη του σπιτιού

4 – Λ – : Η αυθεντία του πατέρα ήταν αντίθετη προς …το δημοκρατικό πνεύμα

5 – Λ – : όσο και η υπερπροστατευτικότητα, προκαλούν σοβαρά προβλήματα

Β2. α. Ποιητική λειτουργία της γλώσσας από το κείμενο 2:

α) Αυτό το σπίτι, αυτή την οικογένεια, είτε έτσι είτε αλλιώς, και με τα ελαττώματά της τ’ αναμφισβήτητα, την ξεθεμελίωσαν οι καιροί.

β) μεταβάλλει και τον άνθρωπο σ’ έπιπλο

Ρόλος: Στο δεύτερο κείμενο παρατηρείται η ποιητική λειτουργία της γλώσσας σε πολλά σημεία, επιλογή που συνάδει με το κειμενικό είδος (δοκίμιο) και προσδίδει υφολογική ποικιλία, ζωντάνια, παραστατικότητα και γλαφυρότητα.

Πιο συγκεκριμένα στο πρώτο παράδειγμα ο συντάκτης χρησιμοποιεί προσωποποίηση (ξεθεμελίωσαν οι καιροί) και στο δεύτερο παράδειγμα μεταφορά (μεταβάλλει και τον άνθρωπο σ’ έπιπλο).

Β3. α) ωστόσο= παρόλο που/αν και/ παρ’ όλ’ αυτά/ εντούτοις: ΑΝΤΙΘΕΣΗ

έπειτα= επίσης/επιπροσθέτως/παράλληλα: ΠΡΟΣΘΗΚΗ

όταν= τη στιγμή που: ΧΡΟΝΟΣ

ταυτόχρονα= μόλις, την ίδια στιγμή, παράλληλα: ΠΡΟΣΘΗΚΗ/ ΧΡΟΝΟΣ

γιατί= επειδή: ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

β) Ο θεσμός της οικογένειας πρέπει να αντικατασταθεί από έναν άλλο θεσμό: Παθητική σύνταξη

Μετατροπή σε ενεργητική: Ένας άλλος θεσμός πρέπει να αντικαταστήσει την οικογένεια.

Με την παθητική σύνταξη δίνεται έμφαση στην ενέργεια (να αντικατασταθεί), ενώ με την ενεργητική στο Υποκείμενο της ενέργειας (άλλος θεσμός). Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα επέλεγα την παθητική σύνταξη , γιατί νομίζω ότι ο συντάκτης θέλει να δώσει έμφαση στο γεγονός ότι πρέπει να αντικαταστήσουμε την οικογένεια και όχι στον θεσμό που θα την αντικαταστήσει, ο οποίος δεν κατονομάζεται.

γ) Λέξεις λεξιλογίου παλαιότερης εποχής:

αλευτέρωτη = ανελεύθερη

καρτερούσαν = περίμεναν

απορφανισμένοι = ορφανοί

αποθέσουν = ακουμπήσουν

θάλπος = στοργή

παραμυθεί = παρηγορεί

αρχέγονες = πρωτόγονες

κάματος = κούραση

αυτοκυβέρνητα = αυτόνομα/ ανεξάρτητα

βούληση = επιθυμία

μετέωρους = αμφίβολους, αβέβαιους (θα επιλέξετε 5)

Θέμα Γ

Ο αφηγητής αγαπούσε και θαύμαζε υπερβολικά τη μητέρα του για τον χαρακτήρα της, την αφέλειά της, την αεικίνητη παρουσία της, στοιχεία που τον έκαναν συχνά να την θεωρεί αερικό, νεράιδα. Ήταν μια γυναίκα της εποχής της, χωρίς μόρφωση, αφελής, υποταγμένη στα αρσενικά του σπιτιού, που φρόντιζε τις οικιακές δουλειές και τα παιδιά της, τα οποία αγαπούσε χωρίς να είναι πολύ εκδηλωτική. Ωστόσο είχε ξεχωριστή θέση στην καρδιά του παιδιού της το οποίο την σεβόταν. (74 λέξεις)

Προκειμένου να δηλώσει τα συναισθήματά του και να σκιαγραφήσει αυτήν την γυναικεία μορφή ο αφηγητής, μετέρχεται διάφορους αφηγηματικούς τρόπους, όπως η περιγραφή ( 7η παρ.: χαμογελούσε μόνο… ανάγκη) και ο ευθύς λόγος (3η-4η παρ: – Μπήκαν στον Παράδεισο, μητέρα, …στο Θεό). Χρησιμοποιεί ποικιλία σχημάτων λόγου, όπως οπτικές, οσφρητικές, ακουστικές εικόνες (6η παρ.: Η μητέρα μου, η γαζία, το καναρίνι, έχουν σμίξει αχώριστα, αθάνατα μέσα στο μυαλό μου· δεν μπορώ πια να μυρίσω γαζία, ν’ ακούσω καναρίνι), μεταφορά (9η παρ.: λάβωσε βαθιά τη νιογέννητη ψυχή μου) προσωποποίηση (6η παρ.: η μητέρα μου, η γαζία, το καναρίνι, έχουν σμίξει αχώριστα, αθάνατα), και ζωντανεύει το κείμενο με τον εξομολογητικό του τόνο μέσω της πρωτοπρόσωπης αφήγησης.

Η εναλλαγή των παρελθοντικών ρηματικών χρόνων με τον Ιστορικό Ενεστώτα (9η παρ..:Την κοίταζα…παρακολουθώ/ξέρω) και η χρήση συμβόλων (μάνα-νεράιδα/ κεφαλομάντηλο/ τρόπος διαφυγής) τονίζουν πώς η σχέση του αφηγητή με τη μητέρα του διαμόρφωσε τον χαρακτήρα του. (148 λέξεις)

Σήμερα οι σχέσεις παιδιών – γονιών, αλλά και των συζύγων μεταξύ τους είναι ισότιμες, διαπνέονται από αμοιβαίο σεβασμό, αλληλοκατανόηση και αλληλεγγύη. Ωστόσο σε κάποιες περιπτώσεις δεν οριοθετούνται οι σχέσεις, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις, ενώ ο σεβασμός των νεότερων προς τους μεγαλύτερους τείνει να εκλείψει. Στο όνομα της δημοκρατίας συχνά οι ρόλοι μπερδεύονται και η ισότητα ταυτίζεται με την ισοπέδωση. Τέλος, ακόμη και σήμερα δυστυχώς, τα φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας δεν έχουν εκλείψει με συχνότερα θύματα τα παιδιά και τις γυναίκες. (79λέξεις)

(ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Δεν χρειάζεται να αναφέρετε όλα τα παραδείγματα που παραθέτω ενδεικτικά . Θα επιλέξετε κάποιο σχήμα λόγου, έναν αφηγηματικό τρόπο κ.λ.π.)

Θέμα Δ

Επικοινωνιακό πλαίσιο: ομιλία: – γ’ και α’ και β’ πρόσωπο

Ζωντάνια στον λόγο (π.χ. ρητορικά ερωτήματα)

Απευθυνόμαστε στο κοινό

ΠΡΟΛΟΓΟΣ:

Α. ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ: Αξιότιμοι/ αγαπητοί καθηγητές, αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, αγαπητοί συμμαθητές

Β. ΑΦΟΡΜΗΣΗ: Συγκεντρωθήκαμε σήμερα/ ή /Η σημερινή εκδήλωση έχει ως θέμα…..

ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ:

Α. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: (από τα κείμενα 1 και 2):

  1. Έλλειψη επικοινωνίας/ σεβασμού / αλληλοκατανόησης μεταξύ των μελών της οικογένειας- συγκρούσεις μελών της οικογένειας
  2. Ενδοοικογενειακή βία: λεκτική, σωματική, ψυχολογική
  3. Φυγή των παιδιών ή παραβατικές συμπεριφορές- επιρροή από παρέες συνομηλίκων
  4. Πολύωρη απουσία γονέων από το σπίτι- αδυναμία ανάληψης ευθυνών από τους γονείς – αδυναμία ανταπόκρισης στον γονεϊκό ρόλο που καθορίζει κανόνες ή αντίθετα λόγω της καραντίνας πολύωρη συνύπαρξη σε κλειστό χώρο
  5. Χαλαροί δεσμοί , οι οποίοι στηρίζονται κυρίως σε συμφέροντα και λιγότερο σε ουσιαστικές σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας

Β. ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ:

  1. Παιδεία: αρχές , αξίες που μαθαίνονται από συμπεριφορές περισσότερο παρά από διδαχές: οι γονείς ως πρότυπα συμπεριφοράς που αποπνέουν σεβασμό και δημιουργούν συνθήκες σταθερότητας και ασφάλειας στα παιδιά τους.
  2. Σχολείο: ως φορέας κοινωνικοποίησης να στηρίζει την οικογένεια, συνεργασία σχολείου- οικογένειας. Ρόλος εκκλησίας: στήριξη σύγχρονης οικογένειας, αποφυγή αφοριστικών συμπεριφορών, διαμεσολαβητικός ρόλος.
  3. Ψυχοεκπαιδευτικά – δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ανακύπτουν στην οικογένεια. Υπεύθυνοι διοργάνωσης: Σύλλογοι γονέων -Δήμοι -Τοπική Αυτοδιοίκηση.
  4. Ψυχολογική στήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό ψυχικής υγείας στα σχολεία. Προσλήψεις ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών.
  5. Τηλεφωνικές γραμμές στήριξης: παράδειγμα: εκστρατεία «Χάρτινη μάσκα 1522»: παρασύνθημα που χρησιμοποιήθηκε για βοήθεια από κακοποιημένες γυναίκες το διάστημα εγκλεισμού λόγω του Covid -19 σε Ευρωπαϊκές χώρες.

 

Για να μεταφερθείτε στο Κριτήριο Αξιολόγησης επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

Οικογένεια Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση)

Το κριτήριο αξιολόγησης που μόλις διαβάσατε συντάχθηκε σύμφωνα με τις πρόσφατες αλλαγές στον τρόπο εξέτασης της Νεοελληνικής Έκθεσης & Λογοτεχνίας στην Γ’ Λυκείου και προέρχεται από τις προσωπικές σημειώσεις της συναδέλφου Χριστίνας Βασιλείου, η οποία το παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Την ευχαριστούμε από καρδιάς και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική της ζωή.

Για να μεταφερθείτε σε κάποια από τις σελίδες στις οποίες πραγματοποιείται αναλυτική παρουσίαση επιμέρους στοιχείων Θεωρίας  για την Έκφραση Έκθεση απλώς επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα:

ΠερίληψηΤρόποι Ανάπτυξης Παραγράφου
Συνοχή ΠαραγράφουΣημεία Στίξης
Ρηματικά ΠρόσωπαΣυλλογισμοί
Οι Ευθείες Ερωτήσεις στο ΛόγοΕνεργητική - Παθητική Σύνταξη: Μετατροπή
ΎφοςΠερικείμενο-Συγκείμενο
Κριτήριο Αξιολόγησης ΘεωρίαςΚριτήριο Αξιολόγησης Θεωρίας-Απαντήσεις
Ερμηνευτικό Σχόλιο: Πεζό Κείμενο (Ενδεικτική Προσέγγιση)Ερμηνευτικό Σχόλιο: Ποιητικό Κείμενο (Ενδεικτική Προσέγγιση)
Ερμηνευτικό Σχόλιο: Οδηγίες Σύνταξης- Συνηθισμένα ΛάθηΕρμηνευτικό Σχόλιο: Ποιητικό Κείμενο Β (Ενδεικτική Προσέγγιση)
Ερμηνευτικό Σχόλιο: Ποιητικό Κείμενο Γ (Ενδεικτική Προσέγγιση)Πρόθεση συγγραφέα - Τρόπος ανάπτυξης / οργάνωσης παραγράφου
Πολυτροπικό κείμενο (Ενδεικτική Προσέγγιση) Υπόδειγμα Παραγωγής Λόγου (Ενδεικτική Προσέγγιση)
Πολυτροπικό κείμενο Β (Ενδεικτική Προσέγγιση) Πολυτροπικό κείμενο Γ (Ενδεικτική Προσέγγιση)
Οι Εγκλίσεις στον λόγο Αναφορικές Προτάσεις - Θεωρία
Τίτλος: ΑξιολόγησηΠαραγωγή Λόγου: Αναλυτικό Σχεδιάγραμμα Εργασίας (Τέχνη)
Φάκελος Υλικού ΕΠΑ.Λ Επικοινωνιακό αποτέλεσμα

Για να μεταβείτε σε άλλα Σχεδιαγράμματα ή Κριτήρια Αξιολόγησης  της Νεοελληνικής Γλώσσας Γ’  Λυκείου, επιλέξτε το αντίστοιχο θέμα από τον παρακάτω πίνακα:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
(Νέου Τύπου)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΕΠΑΛΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
Αβεβαιότητα Ενιαία Εξέταση
Αβεβαιότητα Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Αγάπη Ενιαία Εξέταση
Αγάπη Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Άγχος Ενιαία Εξέταση
Άγχος Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Άγχος Β Ενιαία Εξέταση
Αλληλεγγύη Ενιαία Εξέταση
Αλληλεγγύη Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)ΑλλοτρίωσηΑλλοτρίωση ΕΠΑΛ
Αλληλεγγύη και Κοινοτισμός Ενιαία ΕξέτασηΑλλοτρίωση ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Αλληλεγγύη και Κοινοτισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Αλληλεγγύη και Υγειονομική Κρίση Ενιαία Εξέταση
Αλληλεγγύη και Υγειονομική Κρίση Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Aλλοτρίωση (Ενιαία Εξέταση)
Aλλοτρίωση (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις
Ανθρώπινα Δικαιώματα (Ενιαία Εξέταση)
Ανθρώπινα Δικαιώματα Χατζηθωμάς (Ενιαία Εξέταση)Ανθρώπινα Δικαιώματα
Ανθρώπινα Δικαιώματα Χατζηθωμάς (Ενιαία Εξέταση) ΑπαντήσειςΓλώσσα και Πολιτισμός
Ανθρωπισμός Ενιαία Εξέταση
Ανθρωπισμός Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Ανθρωπισμός Χατζηθωμάς (Συνεξέταση)Διαφήμιση
Ανθρώπινη Eπαφή Ενιαία Εξέταση
Ανθρώπινη Eπαφή Ενιαία Εξέταση ΑπαντήσειςΑυτοκριτική-Αυτοέλεγχος-Αυτογνωσία ΕΠΑΛ
Ανθρώπινες Σχέσεις-Συγχώρεση Ενιαία ΕξέτασηΑυτοκριτική-Αυτοέλεγχος-Αυτογνωσία ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Ανθρώπινες Σχέσεις-Συγχώρεση Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Ανθρωπιστική Παιδεία
Ανθρωπιστική Παιδεία Απαντήσεις
Αντι-Καπνιστικός Νόμος
Αντι-Καπνιστικός Νόμος Απαντήσεις
Αστικοποίηση Ενιαία Εξέταση
Αστικοποίηση Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Αυτοκριτική Ενιαία Εξέταση
Αυτοκριτική Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Brain drain Ενιαία Εξέταση
Brain drain Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Βαρβαρότητα-Πολιτισμός Ενιαία Εξέταση
Βαρβαρότητα-Πολιτισμός Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Βία & Εγκληματικότητα Ενιαία Εξέταση
Βία & Εγκληματικότητα Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Βία κατά των γυναικών Ενιαία Εξέταση
Βία κατά των γυναικών Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Βιβλίο Ενιαία Εξέταση
Βιβλίο Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Γέλιο Ενιαία Εξέταση
Γέλιο Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Γλώσσα και Τεχνολογία Ενιαία Εξέταση
Γλώσσα και Τεχνολογία Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Γλώσσικη Ποικιλομορφία και Μητρική Γλώσσα Ενιαία Εξέταση
Γλώσσικη Ποικιλομορφία και Μητρική Γλώσσα Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Δημοκρατία Ενιαία ΕξέτασηΔημοκρατία ΕΠΑΛ
Δημοκρατία Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Διαδίκτυο - Ασφάλεια Ενιαία Εξέταση
Διαδίκτυο - Ασφάλεια Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Διαδίκτυο - Facebook Ενιαία Εξέταση
Διαδίκτυο - Facebook Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Διαφήμιση Ενιαία Εξέταση
Διαφήμιση Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Διαφήμιση Β Ενιαία Εξέταση
Διαφήμιση Β Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Διαφoρετικότητα Ενιαία Εξέταση
Διαφορετικότητα Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Εθελοντισμός Ενιαία ΕξέτασηΕλευθερίαΕκπαίδευση ΕΠΑΛ
Εθελοντισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Επιστήμη
Εθελοντισμός Β Ενιαία Εξέταση
Εθελοντισμός Β Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Εθνικισμός Ενιαία Εξέταση
Εθνικισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Ελευθερία ΕΠΑΛ
Εικονική Πραγματικότητα και Metaverse Ενιαία ΕξέτασηΕλευθερία ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Εικονική Πραγματικότητα και Metaverse Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Εκπαίδευση-Σκοπός Ενιαία Εξέταση
Εκπαίδευση-Σκοπός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Εκφοβισμός: Εργασία -Σχολείο Ενιαία Εξέταση
Εκφοβισμός: Εργασία -Σχολείο Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ελευθερία βούλησης Ενιαία Εξέταση
Ελευθερία Βούλησης Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ελευθερία και Δημοκρατία Ενιαία Εξέταση
Ελευθερία και Δημοκρατία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ελεύθερος Χρόνος Ενιαία ΕξέτασηΕναλλακτική Κανονικότητα ΕΠΑΛ
Ελεύθερος Χρόνος Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Εναλλακτική Κανονικότητα ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Ενδοοικογενειακή βία Ενιαία Εξέταση
Ενδοοικογενειακή βία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ενδοοικογενειακή βία Β Ενιαία Εξέταση
Ενδοοικογενειακή βία Β Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ενδοσχολική βία Ενιαία Εξέταση
Ενδοσχολική βία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ενδοσχολική βία Β Ενιαία Εξέταση
Ενδοσχολική βία Β Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Επ-αφή Ενιαία Εξέταση
Επ-αφή Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Επιστήμη-Κορονοϊός Ενιαία Εξέταση
Επιστήμη-Κορονοϊός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Έρωτας-Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση Ενιαία Εξέταση
Έρωτας-Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Έρωτας-Συντροφικότητα Ενιαία Εξέταση
Έρωτας-Συντροφικότητα Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ευτυχία Ενιαία ΕξέτασηΖωοφιλία ΕΠΑΛ
Ευτυχία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Ζωοφιλία ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Ηθική Ενιαία Εξέταση
Ηθική Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Θέατρο Ενιαία Εξέταση
Θέατρο Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ιδιωτικότητα Ενιαία Εξέταση
Ιδιωτικότητα Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Influencers και Followers Ενιαία Εξέταση
Influencers και Followers Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ιστορική γνώση - Μνήμη Ενιαία Εξέταση
Ιστορική γνώση - Μνήμη Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Καλλιτεχνική Αγωγή Ενιαία Εξέταση
Καλλιτεχνική Αγωγή Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Καταναλωτισμός Ενιαία Εξέταση
Καταναλωτισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Κοινωνική Αγωγή Ενιαία Εξέταση
Κοινωνική Αγωγή Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Κοινωνική Συμβίωση Ενιαία Εξέταση
Κοινωνική Συμβίωση Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Κριτική- Αυτοκριτική Ενιαία Εξέταση Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκή Ένωση Β
Κριτική- Αυτοκριτική Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Κοινωνία και Έφηβοι
Λαϊκισμός Ενιαία Εξέταση
Λαϊκισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Λογική και Συναίσθημα Ενιαία Εξέταση
Λογική και Συναίσθημα Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Μεγαλοϊδεατισμός Ενιαία Εξέταση
Μεγαλοϊδεατισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Μετανάστευση & Ξενοφοβία Ενιαία Εξέταση
Μετανάστευση & Ξενοφοβία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Μηχανοποίηση Εργασίας Ενιαία Εξέταση ΛαϊκισμόςΛαϊκισμός
Μηχανοποίηση Εργασίας Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Μαζοποίηση
Μοναξιά Ενιαία Εξέταση Μεσσιανισμός
Μοναξιά Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Μνημεία
Μουσική Ενιαία Εξέταση
Μουσική Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Ενιαία Εξέταση
Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Β Ενιαία Εξέταση
Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Β Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Οικογένεια Ενιαία Εξέταση
Οικογένεια Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Παιδεία Εξέταση
Παιδεία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Παιδεία - Σύγχρονοι Κοινωνικοί ΠροβληματισμοίΠαράδοσηΠαράδοση Β
Παιδεία - ΚρίσηΤέχνη - ΠαιδείαΤεχνολογία
Παιδεία και Εκπαίδευση Ενιαία ΕξέτασηΤουρισμόςΤουρισμός Β
Παιδεία και Εκπαίδευση Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Υγεία
Παράδοση και Μουσεία Ενιαία Εξέταση
Παράδοση και Μουσεία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Πατρίδα και οικογένεια Ενιαία Εξέταση
Πατρίδα και οικογένεια Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Περιβάλλον Ενιαία ΕξέτασηΠεριβάλλον ΕΠΑΛ
Περιβάλλον Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Περιβάλλον ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Περιβάλλον Β Ενιαία Εξέταση
Περιβάλλον Β Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Περιβάλλον (Αστικό)- Εναλλακτικές Μετακινήσεις Ενιαία Εξέταση
Περιβάλλον (Αστικό)- Εναλλακτικές Μετακινήσεις Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Περιβάλλον και Κορονοϊός Ενιαία Εξέταση
Περιβάλλον και Κορονοϊός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Πληροφόρηση-Πληροφορία Ενιαία Εξέταση-
Πληροφόρηση-Πληροφορία Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Πνευματικοί άνθρωποι Ενιαία Εξέταση-
Πνευματικοί άνθρωποι Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Ποίηση Ενιαία Εξέταση-
Ποίηση Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Ποιότητα Ζωής Ενιαία Εξέταση-
Ποιότητα Ζωής Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Πολιτισμός Χατζηθωμας Ενιαία Εξέταση-
Πολιτισμός Χατζηθωμάς Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Πολιτισμός και Πανδημία Ενιαία Εξέταση-
Πολιτισμός και Πανδημία Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Πρότυπα - Trap Μουσική Ενιαία Εξέταση
Πρότυπα - Trap Μουσική Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Προφορική ιστορία Ενιαία Εξέταση
Προφορική ιστορία Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Ρατσισμός Ενιαία Εξέταση
Ρατσισμός Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Ρατσισμός Β Ενιαία Εξέταση
Ρατσισμός Β Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Ρατσισμός Γ Ενιαία Εξέταση
Ρατσισμός Γ Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Σχολείο και Παιδεία Ενιαία Εξέταση
Σχολείο και Παιδεία Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Τέχνη Ενιαία Εξέταση-Ζήτη
Τέχνη Ενιαία Εξέταση-Ζήτη Απαντήσεις
Τέχνη Β Ενιαία Εξέταση
Τέχνη Β Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Τέχνη & ΛογοτεχνίαΦυσικό Περιβάλλον
Τεχνητή & Συναισθηματική Νοημοσύνη Ενιαία Εξέταση
Τεχνητή & Συναισθηματική Νοημοσύνη Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Τηλεκπαίδευση Ενιαία Εξέταση
Απαντήσεις Τηλεκπαίδευση Ενιαία Εξέταση
ΤΠΕ και Εκπαίδευση
Τουρισμός στη μεταπανδημικη εποχή Ενιαία Εξέταση
Τουρισμός στη μεταπανδημικη εποχή Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Υπευθυνότητα Χατζηθωμάς (Ενιαία Εξέταση)
Απαντήσεις Υπευθυνότητα Χατζηθωμάς (Ενιαία Εξέταση)
Φανατισμος Ενιαία Εξέταση
Φανατισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ψηφιακές διαδρομές Ενιαία Εξέταση
Ψηφιακές διαδρομές Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ψηφιακός Εκφοβισμός Ενιαία Εξέταση Χουλιγκανισμός
Ψηφιακός Εκφοβισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις) Ψηφιακή Δημοκρατία

Η ομάδα του filologika.gr 


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.