Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις

Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α.

Α. Στο κείμενο ο συγγραφέας καταγράφει τα θετικά και τα αρνητικά που απορρέουν από την ψηφιακή τεχνολογία. Αρχικά τονίζει τη θετική συνεισφορά της στην αποκάλυψη νέων δρόμων και κόσμων μέσα από την παροχή νέων γνώσεων και ενημέρωσης σε ένα μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων. Επιπρόσθετα βοηθά στην επικοινωνία των ανθρώπων και στην προαγωγή της επιστήμης. Ωστόσο οι ψηφιακές μηχανές αλλοιώνουν την αμεσότητα των ανθρώπινων επαφών και καταργούν τη δημιουργία ενός χώρου για επαφή με τον εσωτερικό μας κόσμο. Στα αρνητικά συνυπολογίζεται και η μέσω μηνυμάτων συμμετοχή στα κοινά. Έτσι οι πολίτες αν και πληροφορημένοι φτωχαίνουν σε γνώσεις με αποτέλεσμα τη διάλυση της συντροφικότητας και του εαυτού μας. Επιλογικά παρατίθενται οι αρνητικές επιπτώσεις στο χώρο της παιδείας, αφού διευκολύνει την αντιγραφή.

ΘΕΜΑ Β.

Β1.1Λ («Στο παρελθόν…μέσα μας», §1),

(«Η επανάσταση…οι συνέπειες», §2),

(«Στον επόμενο αιώνα…καταρρεύσει», §3),

(«Οι άνθρωποι…δεδομένων», §4),

(«Δεν ξέρουμε…εστιάσουμε», §5).

Εναλλακτικά

Η σωστή πρόταση είναι η β. Ο ανθρώπινος πολιτισμός έχει να επιδείξει σημαντικά επιτεύγματα που επικυρώνουν τις μεγάλες δυνατότητες που έχει ο άνθρωπος ως έλλογο και δημιουργικό ον. Ειδικότερα οι επεμβάσεις στη φύση και η προοπτική δημιουργίας «ανθρώπου» προβληματίζουν την επιστημονική κοινότητα – και όχι μόνο. Κι αυτό γιατί υπάρχει ο κίνδυνος αλλοίωσης του φυσικού περιβάλλοντος και ανατροπής λειτουργίας των φυσικών νόμων. Ωστόσο διλήμματα εγείρονται και για τη «διαχείριση» του ανθρώπινου σώματος και νου. Διλήμματα όχι μόνο ηθικά αλλά και «τεχνικά», αφού αυτό μπορεί να σημάνει την απαρχή μιας «άλλης» ανθρώπινης ζωής χωρίς τις φυσικές της λειτουργίες. Ζητούμενο, λοιπόν, είναι η επιστημονική και ηθική διερεύνηση κάθε επέμβασης στη φύση και στην ανθρώπινη ύπαρξη και ο αναγκαίος σεβασμός στους διαχρονικούς και ακατάλυτους φυσικούς νόμους. Ο άνθρωπος, δηλαδή, οφείλει να χρησιμοποιεί τα επιτεύγματά του στην εσωτερική τελείωση του ανθρώπου και όχι στον μετασχηματισμό του σε ον χωρίς αυτονομία και ελευθερία.

Β2α. Στη συγκεκριμένη παράγραφο ο συγγραφέας διατυπώνει με ενάργεια και βεβαιότητα τους κινδύνους που ελλοχεύουν στην κυριαρχία των νέων τεχνολογιών – ψηφιακών μηχανών. Ειδικότερα τονίζει την υπονόμευση της άμεσης – ζωντανής σχέσης – επαφής – επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Τα πολλά μηνύματα εμποδίζουν τη δημιουργία χώρου για εσωτερική περισυλλογή. Η συμμετοχή στα κοινά είναι υποτυπώδης και πραγματώνεται με αναρτήσεις. Έτσι χάνεται η συντροφικότητα και διαλύεται – αφυδατώνεται ο εσωτερικός μας κόσμος που πλημμυρίζεται από τις πληροφορίες και όχι από τις γνώσεις. Ως τεχνικές – τρόπους πειθούς χρησιμοποιεί τόσο την επίκληση στη Λογική με μέσα (Επιχειρήματα και Τεκμήρια/Παραδείγματα) αλλά και επίκληση στην Αυθεντία (Seymour, Gergen). Ως γλωσσικές επιλογές θα μπορούσαν να ανιχνευτούν οι: Ο μικροπερίοδος λόγος, το γ΄ Ενικό πρόσωποα΄ Πληθυντικό πρόσωπο και χρήση λέξεων με αρνητικό περιεχόμενο ή και το ασύνδετο σχήμα. Κάθε τεχνική ξεχωριστά υποστηρίζει με το δικό της τρόπο τη βασική θέση του συγγραφέα.

β. Ο τίτλος του Κειμένου ΙΙ αποδίδει με ενάργεια το βασικό περιεχόμενο του κειμένου αφού οι συνέπειες της νέας τεχνολογίας και των ψηφιακών μηχανών τείνουν στη δημιουργία ενός νέου τύπου ανθρώπου, του ψηφιακού. α. Η σχέση τίτλου και περιεχομένου του κειμένου είναι εμφανής σε πολλά σημεία, όπου καταγράφονται οι συνέπειες της κυριαρχίας της ψηφιακής μηχανής. Στην §1 τονίζεται η παρουσία των νέων τεχνολογιών σε πλήθος δραστηριοτήτων του ανθρώπου, όπως διαφαίνεται και στην §3 (θετική συνεισφορά). β. Ο τίτλος κινεί το ενδιαφέρον του αναγνώστη, αφού δηλώνεται η γέννηση ενός νέου τύπου ανθρώπου συμβατού με το ψηφιακό περιβάλλον. Έτσι προϊδεάζεται ο αναγνώστης για το περιεχόμενο του κειμένου και την θέση του ανθρώπου μέσα στο νέο περιβάλλον των νέων τεχνολογιών.

Β3α. Οι επιλογικές § και των δύο κειμένων εμπεριέχουν τόσο τον προβληματισμό για το νέο ψηφιακό περιβάλλον όσο και προτάσεις για τη νέα στάση του ανθρώπου σε αυτό. Ειδικότερα, στο Κείμενο Ι – §5 καταγράφεται ο προβληματισμός σε διλημματικό και ερωτηματικό τόνο μπροστά στη νέα πραγματικότητα. Η αντίδραση διέπεται από έναν ιδιότυπο «αγνωστικισμό» (δεν ξέρουμε…), αφού τα παλιά δεδομένα διαφοροποιούνται από τα σύγχρονα στον τομέα της πληροφόρησης. Γι’ αυτό και η παρουσία του ερωτηματικού αποτυπώνει την αγωνία και τον σκεπτικισμό του σύγχρονου ανθρώπου. Αντίθετα στο Κείμενο ΙΙ – §8 ο συγγραφέας προβλέπει την απόλυτη ψηφιοποίηση του κόσμου και προτείνει τρόπους αντίδρασης μέσα από τη δημιουργία χώρων και τρόπων «αποψηφιοποίησης». Η πρότασή του στοχεύει σε μια άλλη ποιότητα ζωής (ευ ζην) που θα αναδεικνύει τον άνθρωπο ως υποκείμενο και πρωταγωνιστή. Υπάρχει εμφανής διαφορά στο ύφος των επιλογικών§, αφού στο Κείμενο Ι κυριαρχεί ο προβληματισμός και το ερωτηματικό, ενώ στο Κείμενο ΙΙ ο καταφατικός λόγος – προτάσεις. Κυρίαρχη επίσης είναι η παρουσία του α΄ Πληθυντικού Προσώπου ως γλωσσική επιλογή που αναδεικνύει την καθολικότητα του φαινομένου…

B3β. 1. χειραγωγούν ‡ χειραφετούν, 2. Αμβλύνεται ‡ οξύνεται, 3. Ραγδαία ‡ βραδεία, 4. υποβαθμίσω ‡ αναβαθμίσω, 5. Ρευστή ‡ στέρεασταθερή.

ΘΕΜΑ Γ.

Ο συγγραφέας εκφράζει τον προβληματισμό του για το ρόλο της Επιστήμης και τον τρόπο ή στόχο χρήσης της επιστημονικής γνώσης. Ειδικότερα επισημαίνει την αναγκαιότητα δύναμης και αντοχής για την επιστήμη (σπάνιο κουράγιο). Τονίζει πως ο ρόλος της είναι να απαλλάξει τον άνθρωπος από τον κόπο (μόχθο). Επιπρόσθετα πρεσβεύει πως ο ρόλος της επιστήμης δεν πρέπει να αρκείται στη συσσώρευση γνώσης, γιατί αυτό μπορεί να οδηγήσει στην αναπηρία της (σακάτισσα). Απορρίπτει, δηλαδή, το δόγμα «Η επιστήμη για την επιστήμη» (αυτοσκοπός). Προβάλλει, επίσης, την εκτίμησή του πως οι νέες μηχανές μπορεί να συνοδευτούν από νέα «μαρτύρια» – βάσανα για τον άνθρωπο. Θεωρεί, δηλαδή, πως οι επιστημονικές ανακαλύψεις δεν θα συνιστούν κατ’ ανάγκην «πρόοδο» αφού θα απομακρύνεται από τον άνθρωπο. Αυτή η απόσταση της επιστημονικής προόδου από τον άνθρωπο πρεσβεύει πως μπορεί να μετεξελιχθεί σε μια «κραυγή φρίκης» αποτροπιασμού αντί για χαρούμενες εκδηλώσεις για τα επιστημονικά επιτεύγματα. Γενικά εκφράζει τις επιφυλάξεις του για το μέλλον και τον τρόπο χρήσης της επιστημονικής γνώσης.

Με βάση τα δεδομένα των σύγχρονων επιστημονικών επιτευγμάτων θα μπορούσα να προτείνω ως τρόπο – στόχο χρήσης της επιστημονικής γνώσης την εξασφάλιση εκείνων των συνθηκών για την ολόπλευρη ανάπτυξη του ανθρώπου σε όλη την υφήλιο. Η γνώση, ως πνευματικό αγαθό, θα πρέπει να συνδεθεί με την Ηθική και να διακονεί τον άνθρωπο στον αγώνα του για την επίλυση των σύγχρονων προβλημάτων. Δεν πρέπει, δηλαδή, στο ιδεολόγημα της «ουδετερότητας» της επιστήμης να αποενοχοποιήσουμε τους Επιστήμονες και την Επιστήμη από την «κακή» χρήση της και την υπαγωγή της σε οικονομικά συμφέροντα ή σε άλλους στόχους που απεργάζονται την υποδούλωση της ανθρώπινης ύπαρξης. Οδηγός μας η διαχρονικής αξίας θέση του Πλάτωνα «Πάσα δε επιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης πανουργία ου σοφία φαίνεται», (Ευθύνη επιστήμονα).

Το β΄ Ενικό Πρόσωπο ως γλωσσική επιλογή στοχεύει να προκαλέσει το ενδιαφέρον του ανθρώπου αφού εμπεριέχει έμμεσα ή άμεσα μία προειδοποίηση ή προτροπή για τους κινδύνους και το ρόλο της επιστημονικής γνώσης. Το ύφος γίνεται πιο οικείο, άμεσο και ζωντανό και υπόρρητα διαφαίνεται ένας διάλογος με την παράλληλη θεατρικότητα. Έτσι οι θέσεις – επισημάνσεις ή και προειδοποιήσεις του Μπρεχτ καθίστανται πιο ενδιαφέρουσες και νοηματικά εύληπτες και πειστικές.

ΘΕΜΑ Δ.

­Η ανάλυση του θέματος βρίσκεται στο blog του συντάκτη στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://iliasgiannakopoulos.blogspot.com/

και ειδικότερα στα άρθρα:1.«Άνθρωποι και ανθρωποειδή», 2.«Επικοινωνία Τώρα», 3.«Στον αστερισμό της μετα-αλήθειας»,4.«Κινητή Επικοινωνία: Το βασίλειο των μηνυμάτων»,5.«Σύγκρουση πολιτισμών: Εικόνα vs Λόγος»,6.«Μετα-δημοκρατία: Η δημοκρατία αλλού».

 

Για να μεταφερθείτε στο Κριτήριο Αξιολόγησης επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) 

Το κριτήριο αξιολόγησης που μόλις διαβάσατε συντάχθηκε σύμφωνα με τις πρόσφατες αλλαγές στον τρόπο εξέτασης της Νεοελληνικής Έκθεσης & Λογοτεχνίας στην Γ’ Λυκείου και προέρχεται από τις προσωπικές σημειώσεις του συναδέλφου Ηλία Γιαννακόπουλου, ο οποίος το παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Τον ευχαριστούμε από καρδιάς και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική του ζωή.

Για να μεταφερθείτε σε κάποια από τις σελίδες στις οποίες πραγματοποιείται αναλυτική παρουσίαση επιμέρους στοιχείων Θεωρίας  για την Έκφραση Έκθεση απλώς επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα:

ΠερίληψηΤρόποι Ανάπτυξης Παραγράφου
Συνοχή ΠαραγράφουΣημεία Στίξης
Ρηματικά ΠρόσωπαΣυλλογισμοί
Οι Ευθείες Ερωτήσεις στο ΛόγοΕνεργητική - Παθητική Σύνταξη: Μετατροπή
ΎφοςΠερικείμενο-Συγκείμενο
Κριτήριο Αξιολόγησης ΘεωρίαςΚριτήριο Αξιολόγησης Θεωρίας-Απαντήσεις
Ερμηνευτικό Σχόλιο: Πεζό Κείμενο (Ενδεικτική Προσέγγιση)Ερμηνευτικό Σχόλιο: Ποιητικό Κείμενο (Ενδεικτική Προσέγγιση)
Ερμηνευτικό Σχόλιο: Οδηγίες Σύνταξης- Συνηθισμένα ΛάθηΕρμηνευτικό Σχόλιο: Ποιητικό Κείμενο Β (Ενδεικτική Προσέγγιση)
Ερμηνευτικό Σχόλιο: Ποιητικό Κείμενο Γ (Ενδεικτική Προσέγγιση)Πρόθεση συγγραφέα - Τρόπος ανάπτυξης / οργάνωσης παραγράφου
Πολυτροπικό κείμενο (Ενδεικτική Προσέγγιση) Υπόδειγμα Παραγωγής Λόγου (Ενδεικτική Προσέγγιση)
Πολυτροπικό κείμενο Β (Ενδεικτική Προσέγγιση) Πολυτροπικό κείμενο Γ (Ενδεικτική Προσέγγιση)
Οι Εγκλίσεις στον λόγο Αναφορικές Προτάσεις - Θεωρία
Τίτλος: ΑξιολόγησηΠαραγωγή Λόγου: Αναλυτικό Σχεδιάγραμμα Εργασίας (Τέχνη)
Φάκελος Υλικού ΕΠΑ.Λ Επικοινωνιακό αποτέλεσμα

Για να μεταβείτε σε άλλα Σχεδιαγράμματα ή Κριτήρια Αξιολόγησης  της Νεοελληνικής Γλώσσας Γ’  Λυκείου, επιλέξτε το αντίστοιχο θέμα από τον παρακάτω πίνακα:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
(Νέου Τύπου)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΕΠΑΛΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
Αβεβαιότητα Ενιαία Εξέταση
Αβεβαιότητα Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Αγάπη Ενιαία Εξέταση
Αγάπη Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Άγχος Ενιαία Εξέταση
Άγχος Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Άγχος Β Ενιαία Εξέταση
Αλληλεγγύη Ενιαία Εξέταση
Αλληλεγγύη Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)ΑλλοτρίωσηΑλλοτρίωση ΕΠΑΛ
Αλληλεγγύη και Κοινοτισμός Ενιαία ΕξέτασηΑλλοτρίωση ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Αλληλεγγύη και Κοινοτισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Αλληλεγγύη και Υγειονομική Κρίση Ενιαία Εξέταση
Αλληλεγγύη και Υγειονομική Κρίση Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Aλλοτρίωση (Ενιαία Εξέταση)
Aλλοτρίωση (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις
Ανθρώπινα Δικαιώματα (Ενιαία Εξέταση)
Ανθρώπινα Δικαιώματα Χατζηθωμάς (Ενιαία Εξέταση)Ανθρώπινα Δικαιώματα
Ανθρώπινα Δικαιώματα Χατζηθωμάς (Ενιαία Εξέταση) ΑπαντήσειςΓλώσσα και Πολιτισμός
Ανθρωπισμός Ενιαία Εξέταση
Ανθρωπισμός Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Ανθρωπισμός Χατζηθωμάς (Συνεξέταση)Διαφήμιση
Ανθρώπινη Eπαφή Ενιαία Εξέταση
Ανθρώπινη Eπαφή Ενιαία Εξέταση ΑπαντήσειςΑυτοκριτική-Αυτοέλεγχος-Αυτογνωσία ΕΠΑΛ
Ανθρώπινες Σχέσεις-Συγχώρεση Ενιαία ΕξέτασηΑυτοκριτική-Αυτοέλεγχος-Αυτογνωσία ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Ανθρώπινες Σχέσεις-Συγχώρεση Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Ανθρωπιστική Παιδεία
Ανθρωπιστική Παιδεία Απαντήσεις
Αντι-Καπνιστικός Νόμος
Αντι-Καπνιστικός Νόμος Απαντήσεις
Αστικοποίηση Ενιαία Εξέταση
Αστικοποίηση Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Αυτοκριτική Ενιαία Εξέταση
Αυτοκριτική Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Brain drain Ενιαία Εξέταση
Brain drain Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Βαρβαρότητα-Πολιτισμός Ενιαία Εξέταση
Βαρβαρότητα-Πολιτισμός Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Βία & Εγκληματικότητα Ενιαία Εξέταση
Βία & Εγκληματικότητα Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Βία κατά των γυναικών Ενιαία Εξέταση
Βία κατά των γυναικών Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Βιβλίο Ενιαία Εξέταση
Βιβλίο Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Γέλιο Ενιαία Εξέταση
Γέλιο Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Γλώσσα και Τεχνολογία Ενιαία Εξέταση
Γλώσσα και Τεχνολογία Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Γλώσσικη Ποικιλομορφία και Μητρική Γλώσσα Ενιαία Εξέταση
Γλώσσικη Ποικιλομορφία και Μητρική Γλώσσα Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Δημοκρατία Ενιαία ΕξέτασηΔημοκρατία ΕΠΑΛ
Δημοκρατία Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Διαδίκτυο - Ασφάλεια Ενιαία Εξέταση
Διαδίκτυο - Ασφάλεια Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Διαδίκτυο - Facebook Ενιαία Εξέταση
Διαδίκτυο - Facebook Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Διαφήμιση Ενιαία Εξέταση
Διαφήμιση Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Διαφήμιση Β Ενιαία Εξέταση
Διαφήμιση Β Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Διαφoρετικότητα Ενιαία Εξέταση
Διαφορετικότητα Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Εθελοντισμός Ενιαία ΕξέτασηΕλευθερίαΕκπαίδευση ΕΠΑΛ
Εθελοντισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Επιστήμη
Εθελοντισμός Β Ενιαία Εξέταση
Εθελοντισμός Β Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Εθνικισμός Ενιαία Εξέταση
Εθνικισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Ελευθερία ΕΠΑΛ
Εικονική Πραγματικότητα και Metaverse Ενιαία ΕξέτασηΕλευθερία ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Εικονική Πραγματικότητα και Metaverse Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Εκπαίδευση-Σκοπός Ενιαία Εξέταση
Εκπαίδευση-Σκοπός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Εκφοβισμός: Εργασία -Σχολείο Ενιαία Εξέταση
Εκφοβισμός: Εργασία -Σχολείο Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ελευθερία βούλησης Ενιαία Εξέταση
Ελευθερία Βούλησης Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ελευθερία και Δημοκρατία Ενιαία Εξέταση
Ελευθερία και Δημοκρατία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ελεύθερος Χρόνος Ενιαία ΕξέτασηΕναλλακτική Κανονικότητα ΕΠΑΛ
Ελεύθερος Χρόνος Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Εναλλακτική Κανονικότητα ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Ενδοοικογενειακή βία Ενιαία Εξέταση
Ενδοοικογενειακή βία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ενδοοικογενειακή βία Β Ενιαία Εξέταση
Ενδοοικογενειακή βία Β Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ενδοσχολική βία Ενιαία Εξέταση
Ενδοσχολική βία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ενδοσχολική βία Β Ενιαία Εξέταση
Ενδοσχολική βία Β Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Επ-αφή Ενιαία Εξέταση
Επ-αφή Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Επιστήμη-Κορονοϊός Ενιαία Εξέταση
Επιστήμη-Κορονοϊός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Έρωτας-Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση Ενιαία Εξέταση
Έρωτας-Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Έρωτας-Συντροφικότητα Ενιαία Εξέταση
Έρωτας-Συντροφικότητα Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ευτυχία Ενιαία ΕξέτασηΖωοφιλία ΕΠΑΛ
Ευτυχία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Ζωοφιλία ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Ηθική Ενιαία Εξέταση
Ηθική Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Θέατρο Ενιαία Εξέταση
Θέατρο Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ιδιωτικότητα Ενιαία Εξέταση
Ιδιωτικότητα Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Influencers και Followers Ενιαία Εξέταση
Influencers και Followers Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ιστορική γνώση - Μνήμη Ενιαία Εξέταση
Ιστορική γνώση - Μνήμη Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Καλλιτεχνική Αγωγή Ενιαία Εξέταση
Καλλιτεχνική Αγωγή Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Καταναλωτισμός Ενιαία Εξέταση
Καταναλωτισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Κοινωνική Αγωγή Ενιαία Εξέταση
Κοινωνική Αγωγή Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Κοινωνική Συμβίωση Ενιαία Εξέταση
Κοινωνική Συμβίωση Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Κριτική- Αυτοκριτική Ενιαία Εξέταση Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκή Ένωση Β
Κριτική- Αυτοκριτική Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Κοινωνία και Έφηβοι
Λαϊκισμός Ενιαία Εξέταση
Λαϊκισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Λογική και Συναίσθημα Ενιαία Εξέταση
Λογική και Συναίσθημα Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Μεγαλοϊδεατισμός Ενιαία Εξέταση
Μεγαλοϊδεατισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Μετανάστευση & Ξενοφοβία Ενιαία Εξέταση
Μετανάστευση & Ξενοφοβία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Μηχανοποίηση Εργασίας Ενιαία Εξέταση ΛαϊκισμόςΛαϊκισμός
Μηχανοποίηση Εργασίας Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Μαζοποίηση
Μοναξιά Ενιαία Εξέταση Μεσσιανισμός
Μοναξιά Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Μνημεία
Μουσική Ενιαία Εξέταση
Μουσική Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Ενιαία Εξέταση
Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Β Ενιαία Εξέταση
Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Β Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Οικογένεια Ενιαία Εξέταση
Οικογένεια Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Παιδεία Εξέταση
Παιδεία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Παιδεία - Σύγχρονοι Κοινωνικοί ΠροβληματισμοίΠαράδοσηΠαράδοση Β
Παιδεία - ΚρίσηΤέχνη - ΠαιδείαΤεχνολογία
Παιδεία και Εκπαίδευση Ενιαία ΕξέτασηΤουρισμόςΤουρισμός Β
Παιδεία και Εκπαίδευση Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Υγεία
Παράδοση και Μουσεία Ενιαία Εξέταση
Παράδοση και Μουσεία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Πατρίδα και οικογένεια Ενιαία Εξέταση
Πατρίδα και οικογένεια Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Περιβάλλον Ενιαία ΕξέτασηΠεριβάλλον ΕΠΑΛ
Περιβάλλον Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Περιβάλλον ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Περιβάλλον Β Ενιαία Εξέταση
Περιβάλλον Β Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Περιβάλλον (Αστικό)- Εναλλακτικές Μετακινήσεις Ενιαία Εξέταση
Περιβάλλον (Αστικό)- Εναλλακτικές Μετακινήσεις Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Περιβάλλον και Κορονοϊός Ενιαία Εξέταση
Περιβάλλον και Κορονοϊός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Πληροφόρηση-Πληροφορία Ενιαία Εξέταση-
Πληροφόρηση-Πληροφορία Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Πνευματικοί άνθρωποι Ενιαία Εξέταση-
Πνευματικοί άνθρωποι Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Ποίηση Ενιαία Εξέταση-
Ποίηση Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Ποιότητα Ζωής Ενιαία Εξέταση-
Ποιότητα Ζωής Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Πολιτισμός Χατζηθωμας Ενιαία Εξέταση-
Πολιτισμός Χατζηθωμάς Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Πολιτισμός και Πανδημία Ενιαία Εξέταση-
Πολιτισμός και Πανδημία Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Πρότυπα - Trap Μουσική Ενιαία Εξέταση
Πρότυπα - Trap Μουσική Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Προφορική ιστορία Ενιαία Εξέταση
Προφορική ιστορία Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Ρατσισμός Ενιαία Εξέταση
Ρατσισμός Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Ρατσισμός Β Ενιαία Εξέταση
Ρατσισμός Β Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Ρατσισμός Γ Ενιαία Εξέταση
Ρατσισμός Γ Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Σχολείο και Παιδεία Ενιαία Εξέταση
Σχολείο και Παιδεία Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Τέχνη Ενιαία Εξέταση-Ζήτη
Τέχνη Ενιαία Εξέταση-Ζήτη Απαντήσεις
Τέχνη Β Ενιαία Εξέταση
Τέχνη Β Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Τέχνη & ΛογοτεχνίαΦυσικό Περιβάλλον
Τεχνητή & Συναισθηματική Νοημοσύνη Ενιαία Εξέταση
Τεχνητή & Συναισθηματική Νοημοσύνη Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Τηλεκπαίδευση Ενιαία Εξέταση
Απαντήσεις Τηλεκπαίδευση Ενιαία Εξέταση
ΤΠΕ και Εκπαίδευση
Τουρισμός στη μεταπανδημικη εποχή Ενιαία Εξέταση
Τουρισμός στη μεταπανδημικη εποχή Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Υπευθυνότητα Χατζηθωμάς (Ενιαία Εξέταση)
Απαντήσεις Υπευθυνότητα Χατζηθωμάς (Ενιαία Εξέταση)
Φανατισμος Ενιαία Εξέταση
Φανατισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ψηφιακές διαδρομές Ενιαία Εξέταση
Ψηφιακές διαδρομές Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ψηφιακός Εκφοβισμός Ενιαία Εξέταση Χουλιγκανισμός
Ψηφιακός Εκφοβισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις) Ψηφιακή Δημοκρατία

Η ομάδα του filologika.gr 


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.