Μνημεία Κριτήριο Αξιολόγησης

Μνημεία Κριτήριο Αξιολόγησης

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Επαναπατρισμός σε μη-πατρίδα;

Ποια λογική έχει το αίτημα: να επιστραφούν στο σημερινό ελλαδικό κράτος όσα γλυπτά του Παρθενώνα κατέχει και εκθέτει το Βρετανικό Μουσείο; Η αυθόρμητη απάντηση της συντριπτικής νομίζω πλειονότητας των σημερινών Ελλήνων θα ήταν τα γλυπτά αυτά μας ανήκουν. Είναι έργα των προγόνων μας, έκφανση της Ιστορίας μας, οι Βρετανοί τα έκλεψαν από τη δική μας πατρίδα.

Υποθέτω και τις αντιρρήσεις των Βρετανών, κυρίως τις ενδόμυχες (πριν από την ευγενική διαμόρφωση της διατύπωσης): Οι πολιτισμοί δεν έχουν φυσικούς κληρονόμους, κληρονόμοι αναδείχνονται όσοι αξιοποιούν δημιουργικά το κληροδότημα. Τα γλυπτά του Παρθενώνα ανήκουν στους λαούς που έχουν την καλλιέργεια να κατανοήσουν τη διαχρονική αξία και σημασία τους για τη σύνολη ανθρωπότητα – ανήκουν στους λαούς που αναδείχθηκαν εκ των πραγμάτων κληρονόμοι του αρχαιοκλασικού πολιτισμού.

Τέτοιοι είναι, εδώ και αιώνες, μόνο οι λαοί της ευρωπαϊκής Δύσης, πιστεύουν οι Βρετανοί. Αυτοί καλλιέργησαν τα κλασικά γράμματα, σπούδασαν την αρχαιοελληνική τέχνη, εξέδωσαν και ερμήνευσαν τα κείμενα της αρχαιοελληνικής γραμματείας, μετέφεραν με το νεοκλασικισμό στα πέρατα της γης το ρυθμό και την αισθητική της Αρχαίας Ελλάδας.

Φαντάζομαι τους Βρετανούς να αντιτάσσουν τον ίδιο το δικό μας Κοραή, που δεχόταν, όπως όλοι οι Δυτικοευρωπαίοι, ότι οι νεότεροι Γραικοί δεν έχουμε σχέση με τους αρχαίους Έλληνες. Ότι μόνο με τον εκδυτικισμό μας οι Γραικοί θα μπορέσουμε να ξαναγίνουμε Έλληνες, αφού η ελληνικότητα διασώθηκε ιστορικά μόνο στη Δύση και όχι στην ποικιλότροπα αλλοτριωμένη γεωγραφική Ελλάδα. Τι καταλαβαίνετε σεις από ελληνικότητα, θα ήθελαν να μας πουν οι Βρετανοί, και επομένως με ποιους τίτλους διεκδικείτε τα γλυπτά του Παρθενώνα; Βάλτε τον μέσο διανοούμενο Γραικό της σήμερον ή τις πολιτικές μας ηγεσίες να απαντήσουν στο ερώτημα: γιατί ο Παρθενώνας είναι σημαντικότερο έργο τέχνης από τον πύργο του Άϊφελ – μετρήστε αν έχετε το κουράγιο, το μέγεθος της κατά κεφαλήν πολιτιστικής και μορφωτικής σας υπανάπτυξης.

Αφού την αττική γη, που σας χαρίστηκε να κατοικείτε, την ατιμάσατε βάναυσα εκβαρβαρώνοντας την ιερή ομορφιά της – τα Γλυπτά του Παρθενώνα σας μάραναν; Η αλήθεια του Παρθενώνα μένει ανερμήνευτη δίχως την αλήθεια του αττικού τοπίου και αυτήν τη δεύτερη αλήθεια την κάνατε τσιμεντένια λέπρα γυφτιάς, βρωμιάς και έσχατης ασχήμιας. Στον πιο εγκληματικό βανδαλισμό της Ιστορίας, στην τριτοκοσμική γραικική σας πρωτεύουσα, δώσατε το όνομα της πόλης των Αθηνών, πώς να σας εμπιστευθούμε λείμματα τέχνης ανυπέρβλητης;

Τόσο σεβασμό έχετε για την Αρχαία Ελλάδα, φαντάζομαι να συνεχίζουν απαντώντας στο αίτημα μας οι Βρετανοί, ώστε αρνηθήκατε και το μοναδικό λώρο ζωής που θα μπορούσε να σας δένει μαζί της: τη γλώσσα. Καταργήσατε, παρά τις ψευδαισθητικές επιφάσεις, τη διδασκαλία των αρχαίων στα σχολεία σας, πετσοκόψατε τη γλώσσα σας από τις ρίζες της, για αυτό και τα σημερινά σας γραικικά είναι κωμικά ανάπηρα, συμπλεγματικά. Η νεολαία σας σήμερα, οι ηλικίες κάτω των τριάντα ετών, δεν καταλαβαίνουν πια όχι την “κοινή” ελληνική, αλλά ούτε και πρόσφατους συγγραφείς σας, όπως ο Παπαδιαμάντης και ο Ροΐδης. Πόσο ποσοστό του πληθυσμού σας έχει διαβάσει έστω και τρεις αράδες του Αριστοτέλη, του Πλάτωνα, του Θουκυδίδη; Από πού λοιπόν αντλείτε το θράσος να ονομάζετε προγόνους σας τους αρχαίους Έλληνες και να διεκδικείτε κατ’ αποκλειστικότητα τα όσα αυτοί κληροδότησαν στην ανθρωπότητα;

Του Χρήστου Γιανναρά, «Καθημερινή», 17.11.2002

Παρατηρήσεις

Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις ).

Μονάδες 25

Β1. Να αναπτύξετε σε 70 – 80 λέξεις το περιεχόμενο του ακόλουθου αποσπάσματος από το κείμενο: «Η νεολαία σας σήμερα, οι ηλικίες κάτω των τριάντα ετών, δεν καταλαβαίνουν πια όχι την “κοινή” ελληνική, αλλά ούτε και πρόσφατους συγγραφείς σας, όπως ο Παπαδιαμάντης και ο Ροΐδης».

Μονάδες 10

Β2.α) Να χαρακτηρίσετε  τον συλλογισμό με βάση την πορεία του νου (παραγωγικός – επαγωγικός) και να τον αξιολογήσετε.

-Οι πολιτισμοί δεν έχουν φυσικούς κληρονόμους.

-κληρονόμοι αναδείχνονται όσοι αξιοποιούν δημιουργικά το κληροδότημα.

Άρα, μόνο οι λαοί της ευρωπαϊκής Δύσης αναδείχθηκαν κληρονόμοι του αρχαιοκλασικού πολιτισμού.

Μονάδες 6

β) Το κείμενο ανήκει στο γραμματειακό είδος της επιφυλλίδας. Να αναφέρετε δυο χαρακτηριστικά που πιστοποιούν αυτό το είδος.

Μονάδες 2

Β3. «Αφού την αττική γη […] τέχνης ανυπέρβλητης;». Στη συγκεκριμένη παράγραφο να εντοπίσετε:

α. Έναν τρόπο πειθούς που επιστρατεύει ο συγγραφέας.

β. Τα μέσα πειθούς που χρησιμοποίει. Να αναφέρετε ένα παράδειγμα για κάθε περίπτωση.

Μονάδες 5

 B4.α) Να δώσετε τα συνώνυμα των παρακάτω υπογραμμισμένων λέξεων του κειμένου: απάντηση, μορφωτικής, ιερή, λώρο, καταλαβαίνουν.

 Μονάδες 5

β)  «Φαντάζομαι τους Βρετανούς να αντιτάσσουν τον ίδιο το δικό μας Κοραή, που δεχόταν, όπως όλοι οι Δυτικοευρωπαίοι, ότι οι νεότεροι Γραικοί δεν έχουμε σχέση με τους αρχαίους Έλληνες».  Να αναγνωρίσετε το είδος της σύνδεσης των προτάσεων (παρατακτική – υποτακτική) και να εξηγήσετε πώς λειτούργει η σύνδεση αυτή στη διαμόρφωση του ύφους.

Μονάδες 3

 γ) Να αιτιολογήσετε τη χρήση  της παρένθεσης και της άνω και κάτω τελείας στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • (2η) «κυρίως τις ενδόμυχες (πριν από την ευγενική διαμόρφωση της διατύπωσης)»
  • (6η) «το μοναδικό λώρο ζωής που θα μπορούσε να σας δένει μαζί της: τη γλώσσα.»

 Μονάδες 2

 δ) Τι επιδιώκει ο συγγραφέας με τη χρήση των ερωτήσεων στην τελευταία παράγραφο του κειμένου;

Μονάδες 2

 Γ. (Παραγωγή Λόγου)

Με αφορμή τη 18η Απριλίου που έχει ορισθεί από την UNESCO και το Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών ως Παγκόσμια Ημέρα Μνημείων, γράφετε ένα άρθρο (500 – 600 λέξεις) στην εφημερίδα του σχολείου σας στο οποίο:

α) θα αναφερθείτε στην αξία των μνημείων και

β) στους τρόπους εξοικείωσης των νέων με την πολιτιστική τους κληρονομία.

 

Προσοχή: στο άρθρο να μην αναγράψετε το ονοματεπώνυμό σας

Μονάδες 40

Το κριτήριο αξιολόγησης που μόλις διαβάσατε συντάχθηκε από τον συνάδελφο Παναγιώτη Γαλάνη, ο οποίος το παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Τον ευχαριστούμε από καρδιάς και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική του ζωή.

Για να μεταφερθείτε σε κάποια από τις σελίδες στις οποίες πραγματοποιείται αναλυτική παρουσίαση επιμέρους στοιχείων Θεωρίας  για την Έκφραση Έκθεση απλώς επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα:

ΠερίληψηΤρόποι Ανάπτυξης Παραγράφου
Συνοχή ΠαραγράφουΣημεία Στίξης
Ρηματικά ΠρόσωπαΣυλλογισμοί
Οι Ευθείες Ερωτήσεις στο ΛόγοΕνεργητική - Παθητική Σύνταξη: Μετατροπή
ΎφοςΠερικείμενο-Συγκείμενο
Κριτήριο Αξιολόγησης ΘεωρίαςΚριτήριο Αξιολόγησης Θεωρίας-Απαντήσεις
Ερμηνευτικό Σχόλιο: Πεζό Κείμενο (Ενδεικτική Προσέγγιση)Ερμηνευτικό Σχόλιο: Ποιητικό Κείμενο (Ενδεικτική Προσέγγιση)
Ερμηνευτικό Σχόλιο: Οδηγίες Σύνταξης- Συνηθισμένα ΛάθηΕρμηνευτικό Σχόλιο: Ποιητικό Κείμενο Β (Ενδεικτική Προσέγγιση)
Ερμηνευτικό Σχόλιο: Ποιητικό Κείμενο Γ (Ενδεικτική Προσέγγιση)Πρόθεση συγγραφέα - Τρόπος ανάπτυξης / οργάνωσης παραγράφου
Πολυτροπικό κείμενο (Ενδεικτική Προσέγγιση) Υπόδειγμα Παραγωγής Λόγου (Ενδεικτική Προσέγγιση)
Πολυτροπικό κείμενο Β (Ενδεικτική Προσέγγιση) Πολυτροπικό κείμενο Γ (Ενδεικτική Προσέγγιση)
Οι Εγκλίσεις στον λόγο Αναφορικές Προτάσεις - Θεωρία
Τίτλος: ΑξιολόγησηΠαραγωγή Λόγου: Αναλυτικό Σχεδιάγραμμα Εργασίας (Τέχνη)
Φάκελος Υλικού ΕΠΑ.Λ Επικοινωνιακό αποτέλεσμα

Για να μεταβείτε σε άλλα Σχεδιαγράμματα ή Κριτήρια Αξιολόγησης  της Νεοελληνικής Γλώσσας Γ’  Λυκείου, επιλέξτε το αντίστοιχο θέμα από τον παρακάτω πίνακα:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
(Νέου Τύπου)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΕΠΑΛΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
Αβεβαιότητα Ενιαία Εξέταση
Αβεβαιότητα Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Αγάπη Ενιαία Εξέταση
Αγάπη Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Άγχος Ενιαία Εξέταση
Άγχος Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Άγχος Β Ενιαία Εξέταση
Αλληλεγγύη Ενιαία Εξέταση
Αλληλεγγύη Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)ΑλλοτρίωσηΑλλοτρίωση ΕΠΑΛ
Αλληλεγγύη και Κοινοτισμός Ενιαία ΕξέτασηΑλλοτρίωση ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Αλληλεγγύη και Κοινοτισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Αλληλεγγύη και Υγειονομική Κρίση Ενιαία Εξέταση
Αλληλεγγύη και Υγειονομική Κρίση Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Aλλοτρίωση (Ενιαία Εξέταση)
Aλλοτρίωση (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις
Ανθρώπινα Δικαιώματα (Ενιαία Εξέταση)
Ανθρώπινα Δικαιώματα Χατζηθωμάς (Ενιαία Εξέταση)Ανθρώπινα Δικαιώματα
Ανθρώπινα Δικαιώματα Χατζηθωμάς (Ενιαία Εξέταση) ΑπαντήσειςΓλώσσα και Πολιτισμός
Ανθρωπισμός Ενιαία Εξέταση
Ανθρωπισμός Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Ανθρωπισμός Χατζηθωμάς (Συνεξέταση)Διαφήμιση
Ανθρώπινη Eπαφή Ενιαία Εξέταση
Ανθρώπινη Eπαφή Ενιαία Εξέταση ΑπαντήσειςΑυτοκριτική-Αυτοέλεγχος-Αυτογνωσία ΕΠΑΛ
Ανθρώπινες Σχέσεις-Συγχώρεση Ενιαία ΕξέτασηΑυτοκριτική-Αυτοέλεγχος-Αυτογνωσία ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Ανθρώπινες Σχέσεις-Συγχώρεση Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Ανθρωπιστική Παιδεία
Ανθρωπιστική Παιδεία Απαντήσεις
Αντι-Καπνιστικός Νόμος
Αντι-Καπνιστικός Νόμος Απαντήσεις
Αστικοποίηση Ενιαία Εξέταση
Αστικοποίηση Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Αυτοκριτική Ενιαία Εξέταση
Αυτοκριτική Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Brain drain Ενιαία Εξέταση
Brain drain Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Βαρβαρότητα-Πολιτισμός Ενιαία Εξέταση
Βαρβαρότητα-Πολιτισμός Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Βία & Εγκληματικότητα Ενιαία Εξέταση
Βία & Εγκληματικότητα Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Βία κατά των γυναικών Ενιαία Εξέταση
Βία κατά των γυναικών Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Βιβλίο Ενιαία Εξέταση
Βιβλίο Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Γέλιο Ενιαία Εξέταση
Γέλιο Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Γλώσσα και Τεχνολογία Ενιαία Εξέταση
Γλώσσα και Τεχνολογία Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Γλώσσικη Ποικιλομορφία και Μητρική Γλώσσα Ενιαία Εξέταση
Γλώσσικη Ποικιλομορφία και Μητρική Γλώσσα Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Δημοκρατία Ενιαία ΕξέτασηΔημοκρατία ΕΠΑΛ
Δημοκρατία Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Διαδίκτυο - Ασφάλεια Ενιαία Εξέταση
Διαδίκτυο - Ασφάλεια Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Διαδίκτυο - Facebook Ενιαία Εξέταση
Διαδίκτυο - Facebook Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Διαφήμιση Ενιαία Εξέταση
Διαφήμιση Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Διαφήμιση Β Ενιαία Εξέταση
Διαφήμιση Β Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Διαφoρετικότητα Ενιαία Εξέταση
Διαφορετικότητα Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Εθελοντισμός Ενιαία ΕξέτασηΕλευθερίαΕκπαίδευση ΕΠΑΛ
Εθελοντισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Επιστήμη
Εθελοντισμός Β Ενιαία Εξέταση
Εθελοντισμός Β Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Εθνικισμός Ενιαία Εξέταση
Εθνικισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Ελευθερία ΕΠΑΛ
Εικονική Πραγματικότητα και Metaverse Ενιαία ΕξέτασηΕλευθερία ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Εικονική Πραγματικότητα και Metaverse Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Εκπαίδευση-Σκοπός Ενιαία Εξέταση
Εκπαίδευση-Σκοπός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Εκφοβισμός: Εργασία -Σχολείο Ενιαία Εξέταση
Εκφοβισμός: Εργασία -Σχολείο Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ελευθερία βούλησης Ενιαία Εξέταση
Ελευθερία Βούλησης Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ελευθερία και Δημοκρατία Ενιαία Εξέταση
Ελευθερία και Δημοκρατία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ελεύθερος Χρόνος Ενιαία ΕξέτασηΕναλλακτική Κανονικότητα ΕΠΑΛ
Ελεύθερος Χρόνος Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Εναλλακτική Κανονικότητα ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Ενδοοικογενειακή βία Ενιαία Εξέταση
Ενδοοικογενειακή βία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ενδοοικογενειακή βία Β Ενιαία Εξέταση
Ενδοοικογενειακή βία Β Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ενδοσχολική βία Ενιαία Εξέταση
Ενδοσχολική βία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ενδοσχολική βία Β Ενιαία Εξέταση
Ενδοσχολική βία Β Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Επ-αφή Ενιαία Εξέταση
Επ-αφή Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Επιστήμη-Κορονοϊός Ενιαία Εξέταση
Επιστήμη-Κορονοϊός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Έρωτας-Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση Ενιαία Εξέταση
Έρωτας-Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Έρωτας-Συντροφικότητα Ενιαία Εξέταση
Έρωτας-Συντροφικότητα Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ευτυχία Ενιαία ΕξέτασηΖωοφιλία ΕΠΑΛ
Ευτυχία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Ζωοφιλία ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Ηθική Ενιαία Εξέταση
Ηθική Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Θέατρο Ενιαία Εξέταση
Θέατρο Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ιδιωτικότητα Ενιαία Εξέταση
Ιδιωτικότητα Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Influencers και Followers Ενιαία Εξέταση
Influencers και Followers Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ιστορική γνώση - Μνήμη Ενιαία Εξέταση
Ιστορική γνώση - Μνήμη Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Καλλιτεχνική Αγωγή Ενιαία Εξέταση
Καλλιτεχνική Αγωγή Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Καταναλωτισμός Ενιαία Εξέταση
Καταναλωτισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Κοινωνική Αγωγή Ενιαία Εξέταση
Κοινωνική Αγωγή Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Κοινωνική Συμβίωση Ενιαία Εξέταση
Κοινωνική Συμβίωση Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Κριτική- Αυτοκριτική Ενιαία Εξέταση Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκή Ένωση Β
Κριτική- Αυτοκριτική Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Κοινωνία και Έφηβοι
Λαϊκισμός Ενιαία Εξέταση
Λαϊκισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Λογική και Συναίσθημα Ενιαία Εξέταση
Λογική και Συναίσθημα Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Μεγαλοϊδεατισμός Ενιαία Εξέταση
Μεγαλοϊδεατισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Μετανάστευση & Ξενοφοβία Ενιαία Εξέταση
Μετανάστευση & Ξενοφοβία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Μηχανοποίηση Εργασίας Ενιαία Εξέταση ΛαϊκισμόςΛαϊκισμός
Μηχανοποίηση Εργασίας Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Μαζοποίηση
Μοναξιά Ενιαία Εξέταση Μεσσιανισμός
Μοναξιά Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Μνημεία
Μουσική Ενιαία Εξέταση
Μουσική Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Ενιαία Εξέταση
Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Β Ενιαία Εξέταση
Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Β Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Οικογένεια Ενιαία Εξέταση
Οικογένεια Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Παιδεία Εξέταση
Παιδεία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Παιδεία - Σύγχρονοι Κοινωνικοί ΠροβληματισμοίΠαράδοσηΠαράδοση Β
Παιδεία - ΚρίσηΤέχνη - ΠαιδείαΤεχνολογία
Παιδεία και Εκπαίδευση Ενιαία ΕξέτασηΤουρισμόςΤουρισμός Β
Παιδεία και Εκπαίδευση Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Υγεία
Παράδοση και Μουσεία Ενιαία Εξέταση
Παράδοση και Μουσεία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Πατρίδα και οικογένεια Ενιαία Εξέταση
Πατρίδα και οικογένεια Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Περιβάλλον Ενιαία ΕξέτασηΠεριβάλλον ΕΠΑΛ
Περιβάλλον Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Περιβάλλον ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Περιβάλλον Β Ενιαία Εξέταση
Περιβάλλον Β Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Περιβάλλον (Αστικό)- Εναλλακτικές Μετακινήσεις Ενιαία Εξέταση
Περιβάλλον (Αστικό)- Εναλλακτικές Μετακινήσεις Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Περιβάλλον και Κορονοϊός Ενιαία Εξέταση
Περιβάλλον και Κορονοϊός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Πληροφόρηση-Πληροφορία Ενιαία Εξέταση-
Πληροφόρηση-Πληροφορία Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Πνευματικοί άνθρωποι Ενιαία Εξέταση-
Πνευματικοί άνθρωποι Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Ποίηση Ενιαία Εξέταση-
Ποίηση Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Ποιότητα Ζωής Ενιαία Εξέταση-
Ποιότητα Ζωής Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Πολιτισμός Χατζηθωμας Ενιαία Εξέταση-
Πολιτισμός Χατζηθωμάς Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Πολιτισμός και Πανδημία Ενιαία Εξέταση-
Πολιτισμός και Πανδημία Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Πρότυπα - Trap Μουσική Ενιαία Εξέταση
Πρότυπα - Trap Μουσική Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Προφορική ιστορία Ενιαία Εξέταση
Προφορική ιστορία Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Ρατσισμός Ενιαία Εξέταση
Ρατσισμός Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Ρατσισμός Β Ενιαία Εξέταση
Ρατσισμός Β Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Ρατσισμός Γ Ενιαία Εξέταση
Ρατσισμός Γ Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Σχολείο και Παιδεία Ενιαία Εξέταση
Σχολείο και Παιδεία Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Τέχνη Ενιαία Εξέταση-Ζήτη
Τέχνη Ενιαία Εξέταση-Ζήτη Απαντήσεις
Τέχνη Β Ενιαία Εξέταση
Τέχνη Β Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Τέχνη & ΛογοτεχνίαΦυσικό Περιβάλλον
Τεχνητή & Συναισθηματική Νοημοσύνη Ενιαία Εξέταση
Τεχνητή & Συναισθηματική Νοημοσύνη Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Τηλεκπαίδευση Ενιαία Εξέταση
Απαντήσεις Τηλεκπαίδευση Ενιαία Εξέταση
ΤΠΕ και Εκπαίδευση
Τουρισμός στη μεταπανδημικη εποχή Ενιαία Εξέταση
Τουρισμός στη μεταπανδημικη εποχή Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Υπευθυνότητα Χατζηθωμάς (Ενιαία Εξέταση)
Απαντήσεις Υπευθυνότητα Χατζηθωμάς (Ενιαία Εξέταση)
Φανατισμος Ενιαία Εξέταση
Φανατισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ψηφιακές διαδρομές Ενιαία Εξέταση
Ψηφιακές διαδρομές Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ψηφιακός Εκφοβισμός Ενιαία Εξέταση Χουλιγκανισμός
Ψηφιακός Εκφοβισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις) Ψηφιακή Δημοκρατία

Η ομάδα του filologika.gr 


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.