Μεγαλοϊδεατισμός: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου