Κριτήριο Αξιολόγησης Εναλλακτική Κανονικότητα ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)