Ιστορική γνώση - Μνήμη Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις

Ιστορική γνώση – Μνήμη Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α.

Στο παρόν κείμενο αναπτύσσεται η τάση του σύγχρονου ανθρώπου να μην αναγνωρίζει το έργο των προγόνων του αλλά και την απουσία ιστορικής μνήμης. Αρχικά τονίζεται η ενόχληση των σύγχρονων ατόμων στην συνεισφορά των προγόνων στο όνομα της αυτοβεβαίωσης. Αυτή η στάση έρχεται σε αντίθεση με την ιστορική πορεία που προϋποθέτει και τις τρεις διαστάσεις του χρόνου. Καταγράφεται, επίσης, η αξία της ιστορικής μνήμης τόσο στην ατομική όσο και στην συλλογική – εθνική ζωή των ανθρώπων. Επιλογικά διαπιστώνεται η κακή σχέση των Νεοελλήνων με την ιστορική μνήμη καθώς λησμονούν ή αγνοούν το έργο των προγόνων.

ΘΕΜΑ Β.

Β1.

α. Λ,

β. Σ.

γ. Λ,

δ. Λ,

ε. Σ.

Β2α. Στην τελευταία § του Κειμένου 1 ο συγγραφέας καταλήγει σε θέσεις – συμπεράσματα, μέσα από τα οποία αναδύεται η βασική του στόχευση. Να αφυπνίσει και να παρακινήσει τους σύγχρονους Έλληνες να επαναπροσδιορίσουν τη στάση τους με το ιστορικό παρελθόν. Κι αυτό γιατί πιστεύει πως η ιστορική γνώμη – μνήμη συνιστά πολύτιμο στοιχείο για το παρόν και το μέλλον του λαού μας. Με το β’ ενικό πρόσωπο – που ενέχει στοιχεία προτροπής – υφαίνεται ένα πλαίσιο διαλόγου και ο λόγο αποκτά ζωντάνια και αμεσότητα. Ο διδακτικός – προτρεπτικός τόνος προκαλεί το ενδιαφέρον του δέκτη – αναγνώστη, αφού στο «εσύ» του β΄ ενικού προσώπου ο καθένας αναγνωρίζει το δικό του «Εγώ». Το α΄ ενικό πρόσωπο συνιστά μία προσωπική ομολογία – κατάθεση, μία αυτοεξομολόγηση που ενέχει στοιχεία πρότασης προς τους πνευματικούς ταγούς για το χρέος τους. Έτσι ο λόγος αποκτά μια πληρότητα αφού η συνύπαρξη των δύο προσώπων συνθέτει το κατάλληλο πλαίσιο για την ανάδειξη της αξίας της ιστορικής γνώσης στην πορεία ενός έθνους.

Β2β. Τα δύο βασικά σκέλη της αναλογίας είναι: α. «Να βυθιστούμε…άλλο» και β. «Έτσι…πολιτισμού». Το πρώτο εξαίρει το ρόλο της αυτογνωσίας στην κατανόηση και αποδοχή του συνανθρώπου-ων μας (Αυτογνωσία ® Ετερογνωσία® Ανθρωπογνωσία). Το δεύτερο τη συμβολή της «εθνικής αυτογνωσίας» στην κατανόηση και αποδοχή της διαφορετικότητας των άλλων εθνών και την προσφορά τους στον παγκόσμιο πολιτισμό.

Στόχος της αναλογίας είναι να αναδείξει το στενό δεσμό που ενώνει το κάθε άτομο χωριστά με όλους τους ανθρώπους του πλανήτη. Κι αυτό γιατί ο σύγχρονος άνθρωπος εύκολα αναγνωρίζει και κατανοεί την κοινή μοίρα όλων των ανθρώπων αλλά και την προσφορά τους στο παγκόσμιο πολιτιστικό οικοδόμημα. Η ελεύθερη διακίνηση των πνευματικών προϊόντων συνέβαλαν στην επικοινωνία και συμπλησιασμό όλων των λαών. Αυτό συνιστά την αφετηρία μιας βαθιάς συνειδητοποίησης πως άνθρωποι, λαοί και έθνη με διαφορετικά χαρακτηριστικά (γλωσσικά, θρησκευτικά…) μπορούν να συνυπάρξουν ειρηνικά χωρίς αποκλεισμούς και απορρίψεις. Κι αυτός είναι ο ρόλος της Ιστορίας. Να συνειδητοποιήσουν άνθρωποι και λαοί πως η μοναδικότητά τους μπορεί να γονιμοποιήσει θετικά τη συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο και να εξοστρακίσει κάθε φανατική ή εθνικιστική συμπεριφορά.

Β3. Ο συγγραφέας στην §2 (Κείμενο 2) θεωρεί πως η έξαρση του πατριωτισμού δεν οδηγεί οπωσδήποτε στον σωβινισμό και ούτε τρέφει το μίσος προς τους άλλους. Τη θέση αυτή την στηρίζει και με άλλες διαπιστώσεις που επικυρώνουν την βασική θεωρία πως η καλλιέργεια του πατριωτισμού δεν συνιστά κατ’ ανάγκην και το προστάδιο του εθνικισμού. Στην §2 υποστηρίζει πως το έθνος και η ανθρώπινη αλληλεγγύη μπορούν να συνυπάρξουν, αφού οι εθνικές οικογένειες, δημιουργούν πάνω στο πλαίσιο της ιδιαιτερότητάς τους προσφέροντας ταυτόχρονα στο παγκόσμιο καλό. Στην §1 τονίζει πως η εθνική συνείδηση βαδίζει παράλληλα με την πανανθρώπινη αλληλεγγύη και με την αίσθηση ότι οι νέοι είναι και πολίτες του κόσμου αλλά και συνυπεύθυνοι για την πορεία και την μοίρα – τύχη της ανθρωπότητας. Στην §3 τονίζεται η ανάγκη καταβύθισης στο «εθνικό εγώ» ως προϋπόθεση κατανόησης της συνεισφοράς και των άλλων εθνών. Προβάλλεται, επίσης, πως «η εύκολη κυκλοφορία» υλικών και πνευματικών αγαθών συντείνει στην επικοινωνία και προσέγγιση των λαών με αποτέλεσμα να αποφεύγονται οι άγονοι εθνικισμοί και οι επικίνδυνες διενέξεις. Βασική διαπίστωση είναι πως η τύχη του σύγχρονου ανθρώπου είναι προσδεμένη στο άρμα της μοίρας του ανθρώπινου γένους.

ΘΕΜΑ Γ.

Ο ποιητής στην επιλογική στροφή προβαίνει σε μία ηχηρή ομολογία – αυτοεξομoλόγηση. Η αγάπη του για τον τόπο – πατρίδα του είναι μοναδική κι απορροφά όλο του τον ενθουσιασμό. Η ομολογία – θέση αυτή είναι το καταστάλαγμα όλων εκείνων των στοιχείων που συνιστούν την μοναδικότητα της ομορφιάς του ελληνικού τοπίου. Εκτός, όμως, από την ομορφιά του τοπίου εκείνο που προκαλεί την αγάπη και τον θαυμασμό του ποιητή είναι και η ιστορία των Ελλήνων στην πορεία των χρόνων.

Στις στροφές 2-6 παρουσιάζεται με έναν υπερρεαλιστικό τρόπο η αντιφατικότητα του χαρακτήρα των Ελλήνων που ωστόσο αυτή η αντιφατικότητα συνιστά και το πυρηνικό στοιχείο της ιστορικής του πορείας με τα θετικά και τα αρνητικά της.

Κατ’ εξοχήν, όμως, οι αναφορές που θεμελιώνουν την επιλογική θέση είναι οι στροφές 7-8 και οι 10-11.

Στις στροφές 7-8 ο ποιητής προβαίνει σε έναν τηλεγραφικό απολογισμό της ιστορίας του ελληνισμού και οδηγείται σε μία διαπίστωση – ύμνο για την αντοχή και την δύναμη που επέδειξε ο Έλληνας στις πολλές δοκιμασίες. Ο ελληνισμός άντεξε και παρέμεινε πρωταγωνιστής της ιστορίας του. Στις δύσκολες στιγμές και στις πιο δραματικές περιόδους της ιστορίας τους οι Έλληνες στάθηκαν όρθιοι και αγωνίστηκαν. Δεν λύγισαν και επέπλευσαν.

Στις στροφές 10-11 παρουσιάζεται μία άλλη πτυχή του αδάμαστου πάθους και της ισχυρής θέλησης των Ελλήνων για επιβίωση. Η φτώχεια και οι πολυποίκιλοι εχθροί δεν μπόρεσαν να λυγίσουν το αγωνιστικό φρόνημα των Ελλήνων. Ιδιαίτερα στην 11η στροφή προβάλλεται ο συνεχής αγώνας των Ελλήνων ενάντια σε εκείνους τους εχθρούς που επιβουλεύονταν την ελευθερία τους.

Η κατανόηση και η αποδοχή της επιλογικής στροφής πραγματώνεται με την βοήθεια των «δυνατών» εικόνων και της κυριαρχίας του α΄ πληθυντικού προσώπου. Οι εικόνες αποτυπώνουν με ενάργεια τη δύναμη και τους αγώνες των Ελλήνων. Άλλοτε με ένα γλαφυρό τρόπο κι άλλοτε με έναν επικό τρόπο παρουσιάζεται ο διαρκής αγώνας των Ελλήνων. Η χρήση του α΄ πληθυντικού προσώπου  υπόρρητα  διακηρύσσει τη συμμετοχή του ποιητή στην κοινή μοίρα των Ελλήνων και την καθολικότητα του αγώνα τους. Τόσο οι εικόνες όσο και το α΄ πληθυντικό πρόσωπο προσδίδουν στο ύφος ζωντάνια και παραστατικότητα. Έτσι ο αναγνώστης εστιάζει την προσοχή του σε εκείνα τα στοιχεία των Ελλήνων που αιτιολογούν την μεγάλη αγάπη του ποιητή στην Ελλάδα «μόνον ετούτον αγαπώ!».

ΘΕΜΑ Δ.

Υλικό για την έκθεση μπορείτε να βρείτε στο blog «ΙΔΕΟπολις»,του συγγραφέα Ηλία Γιαννακόπουλου (iliasgiannakopoulos.blogspot.com) και ιδιαίτερα στα κείμενα:

1.«Η ιστορία διακονεί την Ειρήνη ή τρέφει την μισαλλοδοξία;»,

2.«15 θέσεις για την ιστορία»,

3.«Εμφύλιο πάθος: Η Ελλάς εν καμίνω»,

4.«Ιστορία και εθνική αυτογνωσία»,

5.«Ελληνικότητα: Βίωμα ή αυθεντικότητα;»,

6.«Ελλάδα: Αγωνία και αγώνας για εθνική επιβίωση».

Πλούσιο υλικό υπάρχει και στα βιβλία του συγγραφέα: 1.«ΙΔΕΟπολις»(Εκδόσεις Λιβάνη) και 2.«Σκέψεις Εγκώμιον»(Εκδόσεις Απόπειρα».

 

 

 

Για να μεταφερθείτε στο Κριτήριο Αξιολόγησης επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

Ιστορική γνώση – Μνήμη Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση)

Το κριτήριο αξιολόγησης που μόλις διαβάσατε συντάχθηκε σύμφωνα με τις πρόσφατες αλλαγές στον τρόπο εξέτασης της Νεοελληνικής Έκθεσης & Λογοτεχνίας στην Γ’ Λυκείου και προέρχεται από τις προσωπικές σημειώσεις του συναδέλφου Ηλία Γιαννακόπουλου, ο οποίος το παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Τον ευχαριστούμε από καρδιάς και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική του ζωή.

Για να μεταφερθείτε σε κάποια από τις σελίδες στις οποίες πραγματοποιείται αναλυτική παρουσίαση επιμέρους στοιχείων Θεωρίας  για την Έκφραση Έκθεση απλώς επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα:

ΠερίληψηΤρόποι Ανάπτυξης Παραγράφου
Συνοχή ΠαραγράφουΣημεία Στίξης
Ρηματικά ΠρόσωπαΣυλλογισμοί
Οι Ευθείες Ερωτήσεις στο ΛόγοΕνεργητική - Παθητική Σύνταξη: Μετατροπή
ΎφοςΠερικείμενο-Συγκείμενο
Κριτήριο Αξιολόγησης ΘεωρίαςΚριτήριο Αξιολόγησης Θεωρίας-Απαντήσεις
Ερμηνευτικό Σχόλιο: Πεζό Κείμενο (Ενδεικτική Προσέγγιση)Ερμηνευτικό Σχόλιο: Ποιητικό Κείμενο (Ενδεικτική Προσέγγιση)
Ερμηνευτικό Σχόλιο: Οδηγίες Σύνταξης- Συνηθισμένα ΛάθηΕρμηνευτικό Σχόλιο: Ποιητικό Κείμενο Β (Ενδεικτική Προσέγγιση)
Ερμηνευτικό Σχόλιο: Ποιητικό Κείμενο Γ (Ενδεικτική Προσέγγιση)Πρόθεση συγγραφέα - Τρόπος ανάπτυξης / οργάνωσης παραγράφου
Πολυτροπικό κείμενο (Ενδεικτική Προσέγγιση) Υπόδειγμα Παραγωγής Λόγου (Ενδεικτική Προσέγγιση)
Πολυτροπικό κείμενο Β (Ενδεικτική Προσέγγιση) Πολυτροπικό κείμενο Γ (Ενδεικτική Προσέγγιση)
Οι Εγκλίσεις στον λόγο Αναφορικές Προτάσεις - Θεωρία
Τίτλος: ΑξιολόγησηΠαραγωγή Λόγου: Αναλυτικό Σχεδιάγραμμα Εργασίας (Τέχνη)
Φάκελος Υλικού ΕΠΑ.Λ Επικοινωνιακό αποτέλεσμα

Για να μεταβείτε σε άλλα Σχεδιαγράμματα ή Κριτήρια Αξιολόγησης  της Νεοελληνικής Γλώσσας Γ’  Λυκείου, επιλέξτε το αντίστοιχο θέμα από τον παρακάτω πίνακα:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
(Νέου Τύπου)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΕΠΑΛΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
Αβεβαιότητα Ενιαία Εξέταση
Αβεβαιότητα Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Αγάπη Ενιαία Εξέταση
Αγάπη Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Άγχος Ενιαία Εξέταση
Άγχος Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Άγχος Β Ενιαία Εξέταση
Αλληλεγγύη Ενιαία Εξέταση
Αλληλεγγύη Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)ΑλλοτρίωσηΑλλοτρίωση ΕΠΑΛ
Αλληλεγγύη και Κοινοτισμός Ενιαία ΕξέτασηΑλλοτρίωση ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Αλληλεγγύη και Κοινοτισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Αλληλεγγύη και Υγειονομική Κρίση Ενιαία Εξέταση
Αλληλεγγύη και Υγειονομική Κρίση Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Aλλοτρίωση (Ενιαία Εξέταση)
Aλλοτρίωση (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις
Ανθρώπινα Δικαιώματα (Ενιαία Εξέταση)
Ανθρώπινα Δικαιώματα Χατζηθωμάς (Ενιαία Εξέταση)Ανθρώπινα Δικαιώματα
Ανθρώπινα Δικαιώματα Χατζηθωμάς (Ενιαία Εξέταση) ΑπαντήσειςΓλώσσα και Πολιτισμός
Ανθρωπισμός Ενιαία Εξέταση
Ανθρωπισμός Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Ανθρωπισμός Χατζηθωμάς (Συνεξέταση)Διαφήμιση
Ανθρώπινη Eπαφή Ενιαία Εξέταση
Ανθρώπινη Eπαφή Ενιαία Εξέταση ΑπαντήσειςΑυτοκριτική-Αυτοέλεγχος-Αυτογνωσία ΕΠΑΛ
Ανθρώπινες Σχέσεις-Συγχώρεση Ενιαία ΕξέτασηΑυτοκριτική-Αυτοέλεγχος-Αυτογνωσία ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Ανθρώπινες Σχέσεις-Συγχώρεση Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Ανθρωπιστική Παιδεία
Ανθρωπιστική Παιδεία Απαντήσεις
Αντι-Καπνιστικός Νόμος
Αντι-Καπνιστικός Νόμος Απαντήσεις
Αστικοποίηση Ενιαία Εξέταση
Αστικοποίηση Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Αυτοκριτική Ενιαία Εξέταση
Αυτοκριτική Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Brain drain Ενιαία Εξέταση
Brain drain Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Βαρβαρότητα-Πολιτισμός Ενιαία Εξέταση
Βαρβαρότητα-Πολιτισμός Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Βία & Εγκληματικότητα Ενιαία Εξέταση
Βία & Εγκληματικότητα Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Βία κατά των γυναικών Ενιαία Εξέταση
Βία κατά των γυναικών Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Βιβλίο Ενιαία Εξέταση
Βιβλίο Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Γέλιο Ενιαία Εξέταση
Γέλιο Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Γλώσσα και Τεχνολογία Ενιαία Εξέταση
Γλώσσα και Τεχνολογία Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Γλώσσικη Ποικιλομορφία και Μητρική Γλώσσα Ενιαία Εξέταση
Γλώσσικη Ποικιλομορφία και Μητρική Γλώσσα Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Δημοκρατία Ενιαία ΕξέτασηΔημοκρατία ΕΠΑΛ
Δημοκρατία Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Διαδίκτυο - Ασφάλεια Ενιαία Εξέταση
Διαδίκτυο - Ασφάλεια Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Διαδίκτυο - Facebook Ενιαία Εξέταση
Διαδίκτυο - Facebook Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Διαφήμιση Ενιαία Εξέταση
Διαφήμιση Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Διαφήμιση Β Ενιαία Εξέταση
Διαφήμιση Β Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Διαφoρετικότητα Ενιαία Εξέταση
Διαφορετικότητα Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Εθελοντισμός Ενιαία ΕξέτασηΕλευθερίαΕκπαίδευση ΕΠΑΛ
Εθελοντισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Επιστήμη
Εθελοντισμός Β Ενιαία Εξέταση
Εθελοντισμός Β Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Εθνικισμός Ενιαία Εξέταση
Εθνικισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Ελευθερία ΕΠΑΛ
Εικονική Πραγματικότητα και Metaverse Ενιαία ΕξέτασηΕλευθερία ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Εικονική Πραγματικότητα και Metaverse Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Εκπαίδευση-Σκοπός Ενιαία Εξέταση
Εκπαίδευση-Σκοπός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Εκφοβισμός: Εργασία -Σχολείο Ενιαία Εξέταση
Εκφοβισμός: Εργασία -Σχολείο Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ελευθερία βούλησης Ενιαία Εξέταση
Ελευθερία Βούλησης Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ελευθερία και Δημοκρατία Ενιαία Εξέταση
Ελευθερία και Δημοκρατία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ελεύθερος Χρόνος Ενιαία ΕξέτασηΕναλλακτική Κανονικότητα ΕΠΑΛ
Ελεύθερος Χρόνος Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Εναλλακτική Κανονικότητα ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Ενδοοικογενειακή βία Ενιαία Εξέταση
Ενδοοικογενειακή βία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ενδοοικογενειακή βία Β Ενιαία Εξέταση
Ενδοοικογενειακή βία Β Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ενδοσχολική βία Ενιαία Εξέταση
Ενδοσχολική βία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ενδοσχολική βία Β Ενιαία Εξέταση
Ενδοσχολική βία Β Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Επ-αφή Ενιαία Εξέταση
Επ-αφή Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Επιστήμη-Κορονοϊός Ενιαία Εξέταση
Επιστήμη-Κορονοϊός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Έρωτας-Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση Ενιαία Εξέταση
Έρωτας-Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Έρωτας-Συντροφικότητα Ενιαία Εξέταση
Έρωτας-Συντροφικότητα Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ευτυχία Ενιαία ΕξέτασηΖωοφιλία ΕΠΑΛ
Ευτυχία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Ζωοφιλία ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Ηθική Ενιαία Εξέταση
Ηθική Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Θέατρο Ενιαία Εξέταση
Θέατρο Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ιδιωτικότητα Ενιαία Εξέταση
Ιδιωτικότητα Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Influencers και Followers Ενιαία Εξέταση
Influencers και Followers Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ιστορική γνώση - Μνήμη Ενιαία Εξέταση
Ιστορική γνώση - Μνήμη Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Καλλιτεχνική Αγωγή Ενιαία Εξέταση
Καλλιτεχνική Αγωγή Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Καταναλωτισμός Ενιαία Εξέταση
Καταναλωτισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Κοινωνική Αγωγή Ενιαία Εξέταση
Κοινωνική Αγωγή Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Κοινωνική Συμβίωση Ενιαία Εξέταση
Κοινωνική Συμβίωση Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Κριτική- Αυτοκριτική Ενιαία Εξέταση Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκή Ένωση Β
Κριτική- Αυτοκριτική Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Κοινωνία και Έφηβοι
Λαϊκισμός Ενιαία Εξέταση
Λαϊκισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Λογική και Συναίσθημα Ενιαία Εξέταση
Λογική και Συναίσθημα Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Μεγαλοϊδεατισμός Ενιαία Εξέταση
Μεγαλοϊδεατισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Μετανάστευση & Ξενοφοβία Ενιαία Εξέταση
Μετανάστευση & Ξενοφοβία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Μηχανοποίηση Εργασίας Ενιαία Εξέταση ΛαϊκισμόςΛαϊκισμός
Μηχανοποίηση Εργασίας Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Μαζοποίηση
Μοναξιά Ενιαία Εξέταση Μεσσιανισμός
Μοναξιά Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Μνημεία
Μουσική Ενιαία Εξέταση
Μουσική Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Ενιαία Εξέταση
Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Β Ενιαία Εξέταση
Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Β Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Οικογένεια Ενιαία Εξέταση
Οικογένεια Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Παιδεία Εξέταση
Παιδεία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Παιδεία - Σύγχρονοι Κοινωνικοί ΠροβληματισμοίΠαράδοσηΠαράδοση Β
Παιδεία - ΚρίσηΤέχνη - ΠαιδείαΤεχνολογία
Παιδεία και Εκπαίδευση Ενιαία ΕξέτασηΤουρισμόςΤουρισμός Β
Παιδεία και Εκπαίδευση Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Υγεία
Παράδοση και Μουσεία Ενιαία Εξέταση
Παράδοση και Μουσεία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Πατρίδα και οικογένεια Ενιαία Εξέταση
Πατρίδα και οικογένεια Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Περιβάλλον Ενιαία ΕξέτασηΠεριβάλλον ΕΠΑΛ
Περιβάλλον Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Περιβάλλον ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Περιβάλλον Β Ενιαία Εξέταση
Περιβάλλον Β Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Περιβάλλον (Αστικό)- Εναλλακτικές Μετακινήσεις Ενιαία Εξέταση
Περιβάλλον (Αστικό)- Εναλλακτικές Μετακινήσεις Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Περιβάλλον και Κορονοϊός Ενιαία Εξέταση
Περιβάλλον και Κορονοϊός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Πληροφόρηση-Πληροφορία Ενιαία Εξέταση-
Πληροφόρηση-Πληροφορία Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Πνευματικοί άνθρωποι Ενιαία Εξέταση-
Πνευματικοί άνθρωποι Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Ποίηση Ενιαία Εξέταση-
Ποίηση Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Ποιότητα Ζωής Ενιαία Εξέταση-
Ποιότητα Ζωής Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Πολιτισμός Χατζηθωμας Ενιαία Εξέταση-
Πολιτισμός Χατζηθωμάς Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Πολιτισμός και Πανδημία Ενιαία Εξέταση-
Πολιτισμός και Πανδημία Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Πρότυπα - Trap Μουσική Ενιαία Εξέταση
Πρότυπα - Trap Μουσική Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Προφορική ιστορία Ενιαία Εξέταση
Προφορική ιστορία Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Ρατσισμός Ενιαία Εξέταση
Ρατσισμός Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Ρατσισμός Β Ενιαία Εξέταση
Ρατσισμός Β Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Ρατσισμός Γ Ενιαία Εξέταση
Ρατσισμός Γ Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Σχολείο και Παιδεία Ενιαία Εξέταση
Σχολείο και Παιδεία Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Τέχνη Ενιαία Εξέταση-Ζήτη
Τέχνη Ενιαία Εξέταση-Ζήτη Απαντήσεις
Τέχνη Β Ενιαία Εξέταση
Τέχνη Β Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Τέχνη & ΛογοτεχνίαΦυσικό Περιβάλλον
Τεχνητή & Συναισθηματική Νοημοσύνη Ενιαία Εξέταση
Τεχνητή & Συναισθηματική Νοημοσύνη Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Τηλεκπαίδευση Ενιαία Εξέταση
Απαντήσεις Τηλεκπαίδευση Ενιαία Εξέταση
ΤΠΕ και Εκπαίδευση
Τουρισμός στη μεταπανδημικη εποχή Ενιαία Εξέταση
Τουρισμός στη μεταπανδημικη εποχή Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Υπευθυνότητα Χατζηθωμάς (Ενιαία Εξέταση)
Απαντήσεις Υπευθυνότητα Χατζηθωμάς (Ενιαία Εξέταση)
Φανατισμος Ενιαία Εξέταση
Φανατισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ψηφιακές διαδρομές Ενιαία Εξέταση
Ψηφιακές διαδρομές Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ψηφιακός Εκφοβισμός Ενιαία Εξέταση Χουλιγκανισμός
Ψηφιακός Εκφοβισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις) Ψηφιακή Δημοκρατία

Η ομάδα του filologika.gr 


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.