Ιδιωτικότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις

Ιδιωτικότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α.

Α1. Στο παρόν κείμενο ο συγγραφέας πραγματεύεται το θέμα της Ιδιωτικότητας. Αρχικά τονίζεται η αναγκαιότητα της διαφύλαξης της ιδιωτικότητας, στοιχείο που συνέτεινε στη συνταγματική της κατοχύρωση. Η προστασία της ιδιωτικής ζωής συμβάλλει κατά θετικό τρόπο στην ολοκλήρωση της ανθρώπινης προσωπικότητας. Στη συνέχεια αναφέρονται οι παράγοντες εκείνοι που παραβιάζουν την ιδιωτικότητα και ενοχοποιούνται τα ΜΜΕ για την παραβίαση. Επιλογικά, προβάλλεται η θέση πως ο σεβασμός στην ιδιωτικότητα αξιολογικά υπερέχει έναντι του δικαιώματος της ελευθερίας στην ενημέρωση.

ΘΕΜΑ Β.

Β1α.  α. Λ («απαρνείται…αγορά» §1),

β. Σ («Αντίθετα…ιδιωτικότητας» §2),

γ. Λ («Στη σύγχρονη…brother» §3),

δ. Σ («Το δημόσιο…μοναδικότητά τους» §4),

ε. Λ («Ανάμεσα…καταπάτηση» §4, Κείμενο I).

β. Ο δημόσιος χώρος, η γνωστή αγορά στην αρχαία Αθήνα, αποτελούσε τον κατάλληλο χώρο στον οποίο ευδοκίμησε η δημοκρατία. Ειδικότερα, στην αγορά όπου κυριαρχούσε η ελευθερία μπορούσαν οι πολίτες να επικοινωνούν, να συζητούν και να διαλέγονται με βάση τις αρχές της ισοτιμίας και το δικαίωμα στη διαφορετικότητα. Στο δημόσιο χώρο οι πολίτες διατηρούσαν και πρόβαλαν τη μοναδικότητά τους, χωρίς να χάσουν το «πρόσωπό» τους. Οι αποφάσεις ήταν προϊόν άλλοτε διενέξεων με βάση τους κανόνες της διαλεκτικής (θέση – αντίθεση – σύνθεση) και άλλοτε προϊόν διαδικασιών που τις χαρακτήριζε η συμφωνία και η αλληλοκατανόηση. Στόχος η διακονία του κοινού συμφέροντος που συνιστά και το βάθρο ενός υγιούς πολιτικού βίου. Σε αυτό το χώρο, λοιπόν, ανθοφόρησε η δημοκρατία που προστάτευε και αναδείκνυε τόσο την ιδιαιτερότητα όσο και το κοινωνικό είναι του ανθρώπου.

Β2α. Απώτατος στόχος του συγγραφέα στη συγκεκριμένη § είναι η καταγραφή εκείνων των παραγόντων που «απειλούν» την ιδιωτικότητα του ανθρώπου «Ο κατάλογος…μακρύς». Για την πραγμάτωση αυτού του στόχου χρησιμοποιεί την τεχνική – τρόπο πειθούς της επίκλησης στη λογική με μέσα Τεκμήρια και ιδιαίτερα παραδείγματα, με αναφορά σε συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων, όπως «γειτόνισσα, κράτος, δανειστής…εχθρός». Στον κατάλογο που καταγγέλλονται ως ένοχοι παραβίασης του απορρήτου της ιδιωτικής ζωής ανήκουν και τα ΜΜΕ. Γι’ αυτά διευκρινίζει πως η παραβίαση της ιδιωτικότητας αποτελεί «τροφή» τόσο για τα ίδια όσο και για το αδηφάγο τηλεοπτικό κοινό. Στην τεκμηρίωση και κατανόηση όλων εκείνων των παραγόντων που παραβιάζουν την ιδιωτική ζωή χρησιμοποιείται ως κειμενικός δείκτης το ασύνδετο σχήμα «ο δανειστής…εχθρός». Το ασύνδετο σχήμα προσδίδει ζωντάνια… και βοηθά τον αναγνώστη να συνειδητοποιήσει το μέγεθος της παραβίασης της ιδιωτικότητας → γνωστή §. Δίπλα σε αυτό επικουρικά υπάρχουν οι αναφορικές προτάσεις και δευτερευόντως οι αιτιολογικές.

β. Ο μακροπερίοδος λόγος κυριαρχεί απόλυτα. Λειτουργικά ο μακροπερίοδος λόγος προσδίδει κύρος, σοβαρότητα και εγκυρότητα στα επιχειρήματα και αναδεικνύει το μέγεθος και το πολυσύνθετο του προβλήματος. Το ύφος αποκτά επισημότητα και σοβαρότητα και χωρίς νοητικά χάσματα και υποδηλώνει την βαθιά γνώση του γράφοντος πάνω στο θέμα.

γ. Υποκειμενικού βιώματος/ αυθόρμητη ασημαντότητα/ το φαντασιακό…/ διαλεκτικές συγκρούσεις/ συναινετικές διαδικασίες… προσδίδουν στο κείμενο και στο ύφος επισημότητα, σοβαρότητα και εγκυρότητα. Υποδηλώνουν ακριβή και βαθιά γνώση του θέματος. Περιγράφουν με ακρίβεια τον νοηματικό πυρήνα των λέξεων και βοηθούν τον αναγνώστη να συλλάβει το βαθύτερο νόημα των όρων.

Β3. Για τον συγγραφέα του Κειμένου II η ιδιωτικότητα, ως δικαίωμα του ανθρώπου, δεν εμφανίζει μία ομοιόμορφη πορεία στο χρόνο σε διάφορες κοινωνίες και χώρες. Ειδικότερα διαπιστώνει πως η ιδιωτικότητα στην αρχαία Ελλάδα δεν εθεωρείτο ως δικαίωμα άξιο σεβασμού και προστασίας. Τον αρχαίο Αθηναίο τον ενδιέφερε μόνον ο δημόσιος χώρος, η αγορά, όπου εκεί καταξιωνόταν λειτουργώντας ως πολιτικό ον.

Αντίθετα στους νεότερους χρόνους – σύμφωνα και με τον Ρουσσώ – η προστασία της ιδιωτικής ζωής καθίσταται αξία και δικαίωμα του ανθρώπου. Απαξιώνει τα στερεότυπα της «κοινωνίας των σαλονιών» όπου η ιδιωτική ζωή αποτελούσε θέαμα για τους πολλούς κι έτσι χανόταν το «υποκειμενικό βίωμα» (§2).

Στις σύγχρονες κοινωνίες και σε πολλές χώρες η ιδιωτικότητα θυσιάζεται στο βωμό της αναγνωρισιμότητας  χάριν του υλικού κέρδους (§3). Οι ιδιωτικές στιγμές – μέσα από διάφορα παιχνίδια – γίνονται ανάγνωσμα και θέαμα του αδηφάγου κοινού. Δεν λείπουν και οι περιπτώσεις που κάποιοι – από συγκεκριμένους χώρους – συνειδητά εκθέτουν και κοινοποιούν εικόνες της προσωπικής τους ζωής χάριν της τηλεθέασης και προσδοκώντας υλικά οφέλη.

Αντίστοιχες αναφορές γίνονται και στο Κείμενο I (§1) όπου διαπιστώνεται η απουσία του δικαιώματος της ιδιωτικότητας στην αρχαία εποχή «Το δικαίωμα…βίου». Στην περίοδο αυτή δεν είναι δυνατή η διάκριση Ιδιωτικού και Δημόσιου χώρου λόγω του μεγέθους των κοινωνιών. Στη συνέχεια στην §3 «Στις μέρες μας…δώσεις» καταγγέλλεται η έκθεση της προσωπικής ζωής από τα ΜΜΕ χάριν της τηλεθέασης και του εθισμού των τηλεθεατών σε τέτοιου είδους θεάματα.

ΘΕΜΑ Γ.

Σύμφωνα με το κείμενο το βασικό έγκλημα των πολιτών της οργουελικής κοινωνίας είναι το «Έγκλημα της Σκέψης». Ένα έγκλημα που δεν σχετίζεται τόσο με το περιεχόμενο της σκέψης, αλλά με την πράξη της Σκέψης. Στα αυταρχικά καθεστώτα η Σκέψη ως δικαίωμα και διαδικασία διώκεται βάναυσα γι’ αυτό γίνεται προσπάθεια να μειωθούν ή να καταργηθούν οι λέξεις ως φορείς της σκέψης. Ο ήρωας του αποσπάσματος το γνωρίζει ότι το καθεστώς θα τον συλλάβει, γιατί βρίσκονταν σε συνεχή παρακολούθηση από το αόρατο βλέμμα του big brother και τους αφανείς μηχανισμούς του. Με τον διωγμό της Σκέψης το καθεστώς στόχευε στην διανοητική αναπηρία του πολίτη και στην κοινωνικοπολιτική του απραξία.

Οι επιπτώσεις του εγκλήματος της σκέψης είναι πολλές και θανατηφόρες για τον πολίτη, §3. Η σύλληψη του «ενόχου» μπορούσε να οδηγήσει μέχρι τη θανάτωσή του, χωρίς αυτό να γίνει αντιληπτό από τον κοινωνικό περίγυρο. Η ανθρώπινη ζωή εθεωρείτο μία απαξία και γι’ αυτό εξαφανιζόταν κάθε στοιχείο γι’ αυτήν. Ενδεικτικά αναφέρεται πως «Τ’ όνομά του…γι’ αυτό». Η απανθρωπιά και η βαρβαρότητα του καθεστώτος αισθητοποιούνταν σε όλα τα επίπεδα: Από την παρακολούθηση και τον έλεγχο της σκέψης μέχρι και τη θανάτωση.

Η μορφή του καθεστώτος που εύκολα υποδηλώνεται είναι αυτό του αυταρχισμού και της καταπίεσης. Η εξουσία ήταν παρούσα σε όλες τις στιγμές της ζωής του πολίτη. Οι εκφραστές της εξουσίας ήταν αφανείς και σκόρπιζαν το φόβο παντού. Ο big brother εκφράζει το αφανές πρόσωπο της εξουσίας που με τους παντοειδείς μηχανισμούς της ελέγχει κάθε δραστηριότητα του πολίτη (από τη σκέψη → δράση).

Οι κειμενικοί  δείκτες όπως οι εικόνες, τα ρήματα με αρνητικό πρόσημο και το β΄ ενικό πρόσωπο συντείνουν στην χαρτογράφηση και στην αισθητοποίηση του καταπιεστικού καθεστώτος. Οι εικόνες με την παραστατικότητά τους και τη ζωντάνια τους «Το ξαφνικό…κρεβάτι του», τα ρήματα υποδηλώνουν τη βαρβαρότητα και τον εξευτελισμό του ανθρώπου «εξαφανίζονταν/ δεν αναγνωριζόταν/ καταστραφεί…εξατμιστεί…». Σημαντική είναι και η συνεισφορά του β΄ ενικού προσώπου που προσδίδει στο κείμενο ζωντάνια, θεατρικότητα κι ένα πλαίσιο διαλόγου που βοηθά το άτομο να βιώσει τους διωγμούς ως προσωπική εμπειρία.

ΘΕΜΑ Δ.

Η ανάλυση του θέματος της έκθεσης βρίσκεται στο blog  ΙΔΕΟπολις, iliasgiannakopoulos.blogspot.com του συγγραφέα  Ηλία Γιαννακόπουλου με τίτλο: «Ιδιωτικότητα: Κλείνουμε την πόρτα στον big brother».

 

Απαντήσεις – Πολυτροπικό κείμενο

Πολυτροπικό Κείμενο

Στο Πολυτροπικό Κείμενο (σκίτσο) υποδηλώνεται η έκθεση του ανθρώπου στα αδηφάγα βλέμματα – εικόνα της κάμερας. Ο άνθρωπος καθημερινά καθίσταται αντικείμενο μιας «εικονικής επίθεσης» από τα ΜΜΕ που αναζητούν τις ιδιαιτερότητες του ανθρώπου για κοινοποίηση. Οι κάμερες έχουν τη μορφή από άγρια τέρατα που τείνουν να κατασπαράξουν ό,τι προσωπικό στοιχείο υπάρχει. Ο άνθρωπος φαίνεται να είναι ανυπεράσπιστος σε αυτήν την επίθεση αφού η «επίθεση», γίνεται σε πολλά επίπεδα. Έτσι ο σύγχρονος τηλεθεατής καθίσταται θύμα της εξουσίας των ΜΜΕ στο όνομα της αναγνωσιμότητας και της προσδοκίας του μέγιστου υλικού κέρδους. Πολλές φορές τα ΜΜΕ επικαλούνται το δικαίωμα της ελευθερίας της ενημέρωσης κι έτσι παραβιάζουν το θεμελιώδες δικαίωμα της ιδιωτικότητας. Ανάλογες αναφορές υπάρχουν και στο Κείμενο Ι (§1, §3 &§4).

 

Για να μεταφερθείτε στο Κριτήριο Αξιολόγησης επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

Ιδιωτικότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση)

Το κριτήριο αξιολόγησης που μόλις διαβάσατε συντάχθηκε σύμφωνα με τις πρόσφατες αλλαγές στον τρόπο εξέτασης της Νεοελληνικής Έκθεσης & Λογοτεχνίας στην Γ’ Λυκείου και προέρχεται από τις προσωπικές σημειώσεις του συναδέλφου Ηλία Γιαννακόπουλου, ο οποίος το παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Τον ευχαριστούμε από καρδιάς και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική του ζωή.

Για να μεταφερθείτε σε κάποια από τις σελίδες στις οποίες πραγματοποιείται αναλυτική παρουσίαση επιμέρους στοιχείων Θεωρίας  για την Έκφραση Έκθεση απλώς επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα:

ΠερίληψηΤρόποι Ανάπτυξης Παραγράφου
Συνοχή ΠαραγράφουΣημεία Στίξης
Ρηματικά ΠρόσωπαΣυλλογισμοί
Οι Ευθείες Ερωτήσεις στο ΛόγοΕνεργητική - Παθητική Σύνταξη: Μετατροπή
ΎφοςΠερικείμενο-Συγκείμενο
Κριτήριο Αξιολόγησης ΘεωρίαςΚριτήριο Αξιολόγησης Θεωρίας-Απαντήσεις
Ερμηνευτικό Σχόλιο: Πεζό Κείμενο (Ενδεικτική Προσέγγιση)Ερμηνευτικό Σχόλιο: Ποιητικό Κείμενο (Ενδεικτική Προσέγγιση)
Ερμηνευτικό Σχόλιο: Οδηγίες Σύνταξης- Συνηθισμένα ΛάθηΕρμηνευτικό Σχόλιο: Ποιητικό Κείμενο Β (Ενδεικτική Προσέγγιση)
Ερμηνευτικό Σχόλιο: Ποιητικό Κείμενο Γ (Ενδεικτική Προσέγγιση)Πρόθεση συγγραφέα - Τρόπος ανάπτυξης / οργάνωσης παραγράφου
Πολυτροπικό κείμενο (Ενδεικτική Προσέγγιση) Υπόδειγμα Παραγωγής Λόγου (Ενδεικτική Προσέγγιση)
Πολυτροπικό κείμενο Β (Ενδεικτική Προσέγγιση) Πολυτροπικό κείμενο Γ (Ενδεικτική Προσέγγιση)
Οι Εγκλίσεις στον λόγο Αναφορικές Προτάσεις - Θεωρία
Τίτλος: ΑξιολόγησηΠαραγωγή Λόγου: Αναλυτικό Σχεδιάγραμμα Εργασίας (Τέχνη)
Φάκελος Υλικού ΕΠΑ.Λ Επικοινωνιακό αποτέλεσμα

Για να μεταβείτε σε άλλα Σχεδιαγράμματα ή Κριτήρια Αξιολόγησης  της Νεοελληνικής Γλώσσας Γ’  Λυκείου, επιλέξτε το αντίστοιχο θέμα από τον παρακάτω πίνακα:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
(Νέου Τύπου)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΕΠΑΛΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
Αβεβαιότητα Ενιαία Εξέταση
Αβεβαιότητα Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Αγάπη Ενιαία Εξέταση
Αγάπη Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Άγχος Ενιαία Εξέταση
Άγχος Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Άγχος Β Ενιαία Εξέταση
Αλληλεγγύη Ενιαία Εξέταση
Αλληλεγγύη Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)ΑλλοτρίωσηΑλλοτρίωση ΕΠΑΛ
Αλληλεγγύη και Κοινοτισμός Ενιαία ΕξέτασηΑλλοτρίωση ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Αλληλεγγύη και Κοινοτισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Αλληλεγγύη και Υγειονομική Κρίση Ενιαία Εξέταση
Αλληλεγγύη και Υγειονομική Κρίση Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Aλλοτρίωση (Ενιαία Εξέταση)
Aλλοτρίωση (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις
Ανθρώπινα Δικαιώματα (Ενιαία Εξέταση)
Ανθρώπινα Δικαιώματα Χατζηθωμάς (Ενιαία Εξέταση)Ανθρώπινα Δικαιώματα
Ανθρώπινα Δικαιώματα Χατζηθωμάς (Ενιαία Εξέταση) ΑπαντήσειςΓλώσσα και Πολιτισμός
Ανθρωπισμός Ενιαία Εξέταση
Ανθρωπισμός Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Ανθρωπισμός Χατζηθωμάς (Συνεξέταση)Διαφήμιση
Ανθρώπινη Eπαφή Ενιαία Εξέταση
Ανθρώπινη Eπαφή Ενιαία Εξέταση ΑπαντήσειςΑυτοκριτική-Αυτοέλεγχος-Αυτογνωσία ΕΠΑΛ
Ανθρώπινες Σχέσεις-Συγχώρεση Ενιαία ΕξέτασηΑυτοκριτική-Αυτοέλεγχος-Αυτογνωσία ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Ανθρώπινες Σχέσεις-Συγχώρεση Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Ανθρωπιστική Παιδεία
Ανθρωπιστική Παιδεία Απαντήσεις
Αντι-Καπνιστικός Νόμος
Αντι-Καπνιστικός Νόμος Απαντήσεις
Αστικοποίηση Ενιαία Εξέταση
Αστικοποίηση Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Αυτοκριτική Ενιαία Εξέταση
Αυτοκριτική Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Brain drain Ενιαία Εξέταση
Brain drain Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Βαρβαρότητα-Πολιτισμός Ενιαία Εξέταση
Βαρβαρότητα-Πολιτισμός Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Βία & Εγκληματικότητα Ενιαία Εξέταση
Βία & Εγκληματικότητα Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Βία κατά των γυναικών Ενιαία Εξέταση
Βία κατά των γυναικών Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Βιβλίο Ενιαία Εξέταση
Βιβλίο Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Γέλιο Ενιαία Εξέταση
Γέλιο Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Γλώσσα και Τεχνολογία Ενιαία Εξέταση
Γλώσσα και Τεχνολογία Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Γλώσσικη Ποικιλομορφία και Μητρική Γλώσσα Ενιαία Εξέταση
Γλώσσικη Ποικιλομορφία και Μητρική Γλώσσα Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Δημοκρατία Ενιαία ΕξέτασηΔημοκρατία ΕΠΑΛ
Δημοκρατία Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Διαδίκτυο - Ασφάλεια Ενιαία Εξέταση
Διαδίκτυο - Ασφάλεια Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Διαδίκτυο - Facebook Ενιαία Εξέταση
Διαδίκτυο - Facebook Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Διαφήμιση Ενιαία Εξέταση
Διαφήμιση Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Διαφήμιση Β Ενιαία Εξέταση
Διαφήμιση Β Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Διαφoρετικότητα Ενιαία Εξέταση
Διαφορετικότητα Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Εθελοντισμός Ενιαία ΕξέτασηΕλευθερίαΕκπαίδευση ΕΠΑΛ
Εθελοντισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Επιστήμη
Εθελοντισμός Β Ενιαία Εξέταση
Εθελοντισμός Β Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Εθνικισμός Ενιαία Εξέταση
Εθνικισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Ελευθερία ΕΠΑΛ
Εικονική Πραγματικότητα και Metaverse Ενιαία ΕξέτασηΕλευθερία ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Εικονική Πραγματικότητα και Metaverse Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Εκπαίδευση-Σκοπός Ενιαία Εξέταση
Εκπαίδευση-Σκοπός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Εκφοβισμός: Εργασία -Σχολείο Ενιαία Εξέταση
Εκφοβισμός: Εργασία -Σχολείο Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ελευθερία βούλησης Ενιαία Εξέταση
Ελευθερία Βούλησης Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ελευθερία και Δημοκρατία Ενιαία Εξέταση
Ελευθερία και Δημοκρατία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ελεύθερος Χρόνος Ενιαία ΕξέτασηΕναλλακτική Κανονικότητα ΕΠΑΛ
Ελεύθερος Χρόνος Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Εναλλακτική Κανονικότητα ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Ενδοοικογενειακή βία Ενιαία Εξέταση
Ενδοοικογενειακή βία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ενδοοικογενειακή βία Β Ενιαία Εξέταση
Ενδοοικογενειακή βία Β Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ενδοσχολική βία Ενιαία Εξέταση
Ενδοσχολική βία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ενδοσχολική βία Β Ενιαία Εξέταση
Ενδοσχολική βία Β Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Επ-αφή Ενιαία Εξέταση
Επ-αφή Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Επιστήμη-Κορονοϊός Ενιαία Εξέταση
Επιστήμη-Κορονοϊός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Έρωτας-Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση Ενιαία Εξέταση
Έρωτας-Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Έρωτας-Συντροφικότητα Ενιαία Εξέταση
Έρωτας-Συντροφικότητα Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ευτυχία Ενιαία ΕξέτασηΖωοφιλία ΕΠΑΛ
Ευτυχία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Ζωοφιλία ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Ηθική Ενιαία Εξέταση
Ηθική Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Θέατρο Ενιαία Εξέταση
Θέατρο Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ιδιωτικότητα Ενιαία Εξέταση
Ιδιωτικότητα Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Influencers και Followers Ενιαία Εξέταση
Influencers και Followers Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ιστορική γνώση - Μνήμη Ενιαία Εξέταση
Ιστορική γνώση - Μνήμη Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Καλλιτεχνική Αγωγή Ενιαία Εξέταση
Καλλιτεχνική Αγωγή Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Καταναλωτισμός Ενιαία Εξέταση
Καταναλωτισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Κοινωνική Αγωγή Ενιαία Εξέταση
Κοινωνική Αγωγή Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Κοινωνική Συμβίωση Ενιαία Εξέταση
Κοινωνική Συμβίωση Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Κριτική- Αυτοκριτική Ενιαία Εξέταση Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκή Ένωση Β
Κριτική- Αυτοκριτική Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Κοινωνία και Έφηβοι
Λαϊκισμός Ενιαία Εξέταση
Λαϊκισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Λογική και Συναίσθημα Ενιαία Εξέταση
Λογική και Συναίσθημα Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Μεγαλοϊδεατισμός Ενιαία Εξέταση
Μεγαλοϊδεατισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Μετανάστευση & Ξενοφοβία Ενιαία Εξέταση
Μετανάστευση & Ξενοφοβία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Μηχανοποίηση Εργασίας Ενιαία Εξέταση ΛαϊκισμόςΛαϊκισμός
Μηχανοποίηση Εργασίας Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Μαζοποίηση
Μοναξιά Ενιαία Εξέταση Μεσσιανισμός
Μοναξιά Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Μνημεία
Μουσική Ενιαία Εξέταση
Μουσική Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Ενιαία Εξέταση
Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Β Ενιαία Εξέταση
Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Β Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Οικογένεια Ενιαία Εξέταση
Οικογένεια Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Παιδεία Εξέταση
Παιδεία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Παιδεία - Σύγχρονοι Κοινωνικοί ΠροβληματισμοίΠαράδοσηΠαράδοση Β
Παιδεία - ΚρίσηΤέχνη - ΠαιδείαΤεχνολογία
Παιδεία και Εκπαίδευση Ενιαία ΕξέτασηΤουρισμόςΤουρισμός Β
Παιδεία και Εκπαίδευση Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Υγεία
Παράδοση και Μουσεία Ενιαία Εξέταση
Παράδοση και Μουσεία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Πατρίδα και οικογένεια Ενιαία Εξέταση
Πατρίδα και οικογένεια Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Περιβάλλον Ενιαία ΕξέτασηΠεριβάλλον ΕΠΑΛ
Περιβάλλον Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Περιβάλλον ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Περιβάλλον Β Ενιαία Εξέταση
Περιβάλλον Β Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Περιβάλλον (Αστικό)- Εναλλακτικές Μετακινήσεις Ενιαία Εξέταση
Περιβάλλον (Αστικό)- Εναλλακτικές Μετακινήσεις Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Περιβάλλον και Κορονοϊός Ενιαία Εξέταση
Περιβάλλον και Κορονοϊός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Πληροφόρηση-Πληροφορία Ενιαία Εξέταση-
Πληροφόρηση-Πληροφορία Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Πνευματικοί άνθρωποι Ενιαία Εξέταση-
Πνευματικοί άνθρωποι Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Ποίηση Ενιαία Εξέταση-
Ποίηση Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Ποιότητα Ζωής Ενιαία Εξέταση-
Ποιότητα Ζωής Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Πολιτισμός Χατζηθωμας Ενιαία Εξέταση-
Πολιτισμός Χατζηθωμάς Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Πολιτισμός και Πανδημία Ενιαία Εξέταση-
Πολιτισμός και Πανδημία Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Πρότυπα - Trap Μουσική Ενιαία Εξέταση
Πρότυπα - Trap Μουσική Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Προφορική ιστορία Ενιαία Εξέταση
Προφορική ιστορία Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Ρατσισμός Ενιαία Εξέταση
Ρατσισμός Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Ρατσισμός Β Ενιαία Εξέταση
Ρατσισμός Β Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Ρατσισμός Γ Ενιαία Εξέταση
Ρατσισμός Γ Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Σχολείο και Παιδεία Ενιαία Εξέταση
Σχολείο και Παιδεία Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Τέχνη Ενιαία Εξέταση-Ζήτη
Τέχνη Ενιαία Εξέταση-Ζήτη Απαντήσεις
Τέχνη Β Ενιαία Εξέταση
Τέχνη Β Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Τέχνη & ΛογοτεχνίαΦυσικό Περιβάλλον
Τεχνητή & Συναισθηματική Νοημοσύνη Ενιαία Εξέταση
Τεχνητή & Συναισθηματική Νοημοσύνη Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Τηλεκπαίδευση Ενιαία Εξέταση
Απαντήσεις Τηλεκπαίδευση Ενιαία Εξέταση
ΤΠΕ και Εκπαίδευση
Τουρισμός στη μεταπανδημικη εποχή Ενιαία Εξέταση
Τουρισμός στη μεταπανδημικη εποχή Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Υπευθυνότητα Χατζηθωμάς (Ενιαία Εξέταση)
Απαντήσεις Υπευθυνότητα Χατζηθωμάς (Ενιαία Εξέταση)
Φανατισμος Ενιαία Εξέταση
Φανατισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ψηφιακές διαδρομές Ενιαία Εξέταση
Ψηφιακές διαδρομές Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ψηφιακός Εκφοβισμός Ενιαία Εξέταση Χουλιγκανισμός
Ψηφιακός Εκφοβισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις) Ψηφιακή Δημοκρατία

Η ομάδα του filologika.gr 


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.