Ευρωπαϊκή Ένωση Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις

Ευρωπαϊκή Ένωση Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α.

Α1. Στο κείμενο ο συγγραφέας καταγράφει τις προϋποθέσεις για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Αρχικά ως πρώτη προϋπόθεση προβάλλει την ανάγκη ισότητας μεταξύ των κρατών – μελών χωρίς αρχηγισμούς και διακρίσεις ανάμεσα σε ισχυρούς και ανίσχυρους. Τονίζεις, επίσης, την ανάγκη η Ε.Ε. να αποκτήσει ανθρώπινο πρόσωπο με στόχο τον περιορισμό των κοινωνικών προβλημάτων. Θεωρεί, ωστόσο, πως και η πολιτισμική πολυφωνία και η διατήρηση των διαφόρων ιδιαιτεροτήτων είναι σημαντικές προϋποθέσεις. Επιλογικά προβάλλει το όραμα της δημοκρατικής Ε.Ε. ως προϋπόθεσης για την ολοκλήρωσή της.

ΘΕΜΑ Β.

Β1. 1-β,

2-α,

3-γ,

4-α,

5-β.

Β2α. Η συμπαρουσία και των τριών χρόνων στοχεύει στην ανάδειξη τόσο της αναγκαιότητας της Ευρωπαϊκής Αγωγής όσο και της πορείας της Ευρώπης προς θετικά βήματα. Η διαχρονικότητα της πορείας της Ευρώπης και η θετική της πορεία μπορεί να εμπλουτιστεί από την Ευρωπαϊκή αγωγή που καλλιεργεί υγιείς αρχές και αξίες. Δεν συνιστά, δηλαδή, μία παροδική λειτουργία αλλά μία διαρκή προσπάθεια για την οικοδόμηση μιας Ευρώπης πάνω σε βάσεις ανθρωπιάς με στόχο την πρόοδο. Ο κάθε χρόνος χωριστά προσδίδει μία διαφορετική αισθητική και περιεχόμενο. Το Παρελθόν αισθητοποιεί μία αντικειμενική πραγματικότητα που δεν αλλάζει, το Παρόν καταγράφει τον δυναμικό (εν δυνάμει) χαρακτήρα της ΕΕ και το Μέλλον εμπεριέχει το όραμα.   Οι έννοιες με θετικό φορτίο στοχεύουν στο να αναδείξουν τον καθοριστικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Αγωγής πάνω στη βάση θετικών αξιών και ιδανικών. Τέτοιες έννοιες που υφαίνουν το θετικό πρόσημο της Ε.Α. (Ευρωπαϊκή Αγωγή) είναι Ειρήνη, Ελευθερία, Ανεκτικότητα, Πολυμορφία, Ανθρωπισμός. Έτσι η πρόταση για Ε.Α. (Ευρωπαϊκή Αγωγή) καθίσταται αποδεκτή ως μία αναγκαιότητα.

β. Ο συγγραφέας στο Κ.1 προκρίνει την κατάθεση μίας θέσης – πρότασης και την ταυτόχρονη αιτιολόγησή της για να προβάλλει τις διάφορες συνιστώσες του εγχειρήματος της Ε.Ε. Ειδικότερα στην §2 αποφαίνεται για τον δυναμικό χαρακτήρα της Ευρώπης και την ασφαλή πορεία της προς την ενοποίηση. Την παραπάνω θέση την αιτιολογεί με τη χρήση του «γιατί» που αναδεικνύει την σπουδαιότητα του εγχειρήματος τόσο για το μέλλον της Ευρώπης όσο και του κόσμου ολόκληρου. Στην §4 καταθέτει ως διαπίστωση τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της Ε.Ε. «Μοναδικός σκοπός…Ευρώπη». Αυτή η διαπίστωση ενέχει έναν δεοντολογικό χαρακτήρα – πρόταση με τη χρήση του «πρέπει να τεθεί». Η αιτιολόγηση αυτής της θέσης πραγματώνεται με το «γιατί» που προβάλλει την αδυναμία – αποτυχία της Ε.Ε. να επιλύσει κάποια αρνητικά κοινωνικά φαινόμενα (ρατσισμός, βία, ναρκωτικά).

Στην §5 καταγράφεται η ποικιλομορφία της Ευρώπης ως δομικό της στοιχείο (πολιτισμική πολυφωνία/ εθνικοί πολιτισμοί/ σύνθεση). Προς επίρρωση της παραπάνω θέσης και στην ανάγκη ενίσχυσης της πολυφωνίας της Ευρώπης ο συγγραφέας καταφεύγει στην αιτιολόγησή της με τη χρήση του «γιατί» για να τονιστεί η αναγκαιότητα της διαφύλαξης και προστασίας – ενίσχυσης της πολιτισμικής ιδιαιτερότητας των ευρωπαϊκών λαών.

Έτσι η χρήση του «γιατί» καθιστά τις θέσεις – διαπιστώσεις – προτάσεις του έγκυρες και πειστικές και όχι απλά προστάγματα και δογματικές παραινέσεις. Η εγκυρότητα και το εφικτό των θέσεών της ντύνεται με μία επαρκή αιτιολόγηση που πείθει για την σοβαρότητα και το ρεαλιστικό χαρακτήρα των διαπιστώσεων και προτάσεων του συγγραφέα. Έτσι ο λόγος αποκτά ενδιαφέρον και ο αναγνώστης παρακολουθεί με προσοχή τις θέσεις και τις προτάσεις του συγγραφέα.

Β3. Ο ανθρωπισμός εδράζεται πάνω στη δυνατότητα του ανθρώπου να αναπτύξει ανεμπόδιστα όλες τις υποστάσεις του αλλά και στην εξασφάλιση εκείνων των προϋποθέσεων για την ειλικρινή και δημιουργική επικοινωνία με τους συνανθρώπους του. Αυτούς του δύο πυλώνες του ανθρωπισμού ευνοούν τόσο ο πλουραλισμός και η πολυμορφία σε όλες τις εκφάνσεις τους όσο και η πολυπολιτισμικότητα. Κι αυτό γιατί σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο άνθρωπος ελεύθερα μπορεί να καλλιεργήσει κάθε εσωτερικό στοιχείο που να αναδεικνύει την ιδιαιτερότητα και μοναδικότητα της ύπαρξής του. Γι’ αυτό ακριβώς η πολυμορφία και η πολυπολιτισμικότητα αντιτίθενται στις διακρίσεις και στον αποκλεισμό όλων εκείνων που διεκδικούν τη διαφορετικότητά τους. Έτσι επιτυγχάνεται η πρόοδος και η εξέλιξη τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, αφού το κάθε άτομο – μέλος της κοινωνίας γονιμοποιεί θετικά μέσα από την ποικιλότητα τη σύνθεση και την ανάδειξη νέων σχημάτων… Αυτή είναι και η ουσία του ανθρωπισμού που αναδεικνύει το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό και στη δόμηση της προσωπικής ταυτότητας μέσα σε μία κοινωνία από την οποία επηρεάζεται αλλά και επηρεάζει.

Eναλλακτική ερώτηση:

Για πολλούς αυτή η πολυμορφία και πολυποικιλία- πολυφωνία της Ε.Ε., ως πολυκρατικού μορφώματος, συνιστούν τη δύναμη και την αδυναμία της. Άλλοτε αυτή η πολυμορφία και η ανομοιογένεια (οικονομική, πολιτική…) γεννούν θετικά αποτελέσματα κι άλλοτε αρνητικά.

Τα θετικά απορρέουν από το γεγονός ότι διαφορετικοί άνθρωποι μέσα από διαφορετική γλώσσα και διαφορετικές πολιτισμικές αφετηρίες καταγράφουν και εκφράζουν με έναν ιδιαίτερο δικό τους τρόπο τις θέσεις και τις προτάσεις τους για ένα πλήθος ζητημάτων. Διαφορετικοί άνθρωποι, λαοί και κράτη συνυφαίνουν το μωσαϊκό του Ευρωπαϊκού πολιτισμού. Εξάλλου η πρόοδος και η εξέλιξη γονιμοποιούνται από τη σύγκρουση και την σύνθεση διαφορετικών στοιχείων.

Υπάρχουν, όμως, κι εκείνοι που στην ποικιλομορφία και ετερογένεια της Ε.Ε. διαβλέπουν τη βασική αιτία των αρνητικών της γνωρισμάτων. Η ανομοιογένεια (γλωσσική, πολιτική, οικονομική, εθνολογική..) δημιουργεί προβλήματα στη χάραξη μιας ενιαίας πολιτικής και νομοθεσίας για την επίλυση ζωτικών προβλημάτων. Στη γέννηση των προβλημάτων της Ε.Ε. δρα ενισχυτικά και ο ηγεμονισμός κάποιων κρατών που τείνουν να επιβάλλουν τους δικούς τους όρους στην διαμόρφωση τα ευρωπαϊκής ταυτότητας.

ΘΕΜΑ Γ.

Η θαυμαστή ήπειρος περιγράφεται ως ένας χώρος όπου κυριαρχούν θετικά στοιχεία που καλύπτουν όλο το φάσμα της παγκόσμιας αλλά και ανθρώπινης ζωής. Υπάρχει, βέβαια, μία εξιδανίκευση της προβολής της συγκεκριμένης Ηπείρου, αφού παραπέμπει σε ιδεατές καταστάσεις για ανθρώπινο κατασκεύασμα. Τα στοιχεία – γνωρίσματα αυτής της Ηπείρου είναι:

α. Η επικράτηση της Ειρήνης: Η Ευρώπη ματωμένη και πληγωμένη από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (1940-44) βρήκε το θάρρος και την πολιτική βούληση να προχωρήσει σε μία ειρηνική συμβίωση. Έτσι οι λαοί απαλλαγμένοι από το άγος και το φόβο του πολέμου επιδόθηκαν σε έργα ειρηνικά με κέντρο την ανάπτυξη των κοινωνιών και την ευημερία των λαών.

β. Ο σεβασμός στη ζωή: Η Ευρώπη μπορεί να υπερηφανεύεται για τον ανθρωπιστικό της χαρακτήρα και για το γεγονός ότι κατέστησε τον άνθρωπο κέντρο κάθε ενδιαφέροντος. Για τον Ευρωπαϊκό πολιτισμό ο ουμανισμός αποτελεί το αφετηριακό σημείο κάθε πράξης και ενέργειας γιατί ο άνθρωπος σύμφωνα και με τον Καντ είναι ο στόχος και όχι το μέσο.

γ. Πνευματικά έργα και Τέχνη: Η Ευρώπη μπόρεσε να αναπτύξει τις Επιστήμες και την Τέχνη και να αναδείξει μορφές που με το έργο τους καθόρισαν την πορεία του κόσμου. Έτσι εκτός από τον Υλικό – Τεχνικό πολιτισμό αναπτύχθηκε και ο Πνευματικός σε όλα τα επίπεδα. Αυτό σημαίνει ότι υπήρξε μία ισόρροπη ανάπτυξη, όπως ταιριάζει στο πολυεπίπεδο της ανθρώπινης ύπαρξης.

δ. Υψηλά ιδανικά: Σε αυτά περιλαμβάνονται τα ιδανικά και οι αξίες της Ειρήνης, του σεβασμού, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ανεκτικότητας, της ελευθερίας σκέψης και έκφρασης, της δημοκρατίας και όλων εκείνων που αναγάγουν τον άνθρωπο σε απόλυτη αξία και προτεραιότητα.

Τα παραπάνω στοιχεία συνθέτουν και τον αξιακό πολιτισμό της Ευρώπης που την έχουν αναδείξει ως Ήπειρο – πρότυπο οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής ηρεμίας, ειρηνικής συμβίωσης και πνευματικής καλλιέργειας με κέντρο τον άνθρωπο.

Η περιγραφή και ο διάλογος ως αφηγηματικές τεχνικές προσδίδουν στο κείμενο πληρότητα από πλευράς περιεχομένου και αισθητική αρτιότητα. Με την περιγραφή αποτυπώνεται με απρόσωπο και αντικειμενικό τρόπο η συνάντηση των πρωταγωνιστών και η προβολή της εικόνας του σύγχρονου κόσμου. Ο Διάλογος προσθέτει αμεσότητα, ζωντάνια και παραστατικότητα. Προσδίδει μία θεατρικότητα που βοηθά στην ερμηνεία και κατανόηση τόσο των πρωταγωνιστών όσο και των θέσεων που διατυπώνουν.

ΘΕΜΑ Δ.

Η ανάλυση του θέματος βρίσκεται στο blog ΙΔΕΟπολις, του συγγραφέα Ηλία Γιαννακόπουλου iliasgiannakopoulos.blogspot.com και ιδιαίτερα στο άρθρο: «Ευρωπαϊκή Ένωση: Ευρωκοινοβούλιο και Ευρωπολίτες».

Χρήσιμο υλικό, επίσης, υπάρχει στα άρθρα του συγγραφέα και στο blog “ΙΔΕΟπολις”: 1. «Οι ευρωεκλογές και το δίλημμα των Ελλήνων» και 2.«Η Ευρωπαϊκή Ταυτότητα: Ένα διαρκές ζητούμενο».

 

 

 

Για να μεταφερθείτε στο Κριτήριο Αξιολόγησης επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

Ευρωπαϊκή Ένωση Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση)

Το κριτήριο αξιολόγησης που μόλις διαβάσατε συντάχθηκε σύμφωνα με τις πρόσφατες αλλαγές στον τρόπο εξέτασης της Νεοελληνικής Έκθεσης & Λογοτεχνίας στην Γ’ Λυκείου και προέρχεται από τις προσωπικές σημειώσεις του συναδέλφου Ηλία Γιαννακόπουλου, ο οποίος το παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Τον ευχαριστούμε από καρδιάς και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική του ζωή.

Για να μεταφερθείτε σε κάποια από τις σελίδες στις οποίες πραγματοποιείται αναλυτική παρουσίαση επιμέρους στοιχείων Θεωρίας  για την Έκφραση Έκθεση απλώς επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα:

ΠερίληψηΤρόποι Ανάπτυξης Παραγράφου
Συνοχή ΠαραγράφουΣημεία Στίξης
Ρηματικά ΠρόσωπαΣυλλογισμοί
Οι Ευθείες Ερωτήσεις στο ΛόγοΕνεργητική - Παθητική Σύνταξη: Μετατροπή
ΎφοςΠερικείμενο-Συγκείμενο
Κριτήριο Αξιολόγησης ΘεωρίαςΚριτήριο Αξιολόγησης Θεωρίας-Απαντήσεις
Ερμηνευτικό Σχόλιο: Πεζό Κείμενο (Ενδεικτική Προσέγγιση)Ερμηνευτικό Σχόλιο: Ποιητικό Κείμενο (Ενδεικτική Προσέγγιση)
Ερμηνευτικό Σχόλιο: Οδηγίες Σύνταξης- Συνηθισμένα ΛάθηΕρμηνευτικό Σχόλιο: Ποιητικό Κείμενο Β (Ενδεικτική Προσέγγιση)
Ερμηνευτικό Σχόλιο: Ποιητικό Κείμενο Γ (Ενδεικτική Προσέγγιση)Πρόθεση συγγραφέα - Τρόπος ανάπτυξης / οργάνωσης παραγράφου
Πολυτροπικό κείμενο (Ενδεικτική Προσέγγιση) Υπόδειγμα Παραγωγής Λόγου (Ενδεικτική Προσέγγιση)
Πολυτροπικό κείμενο Β (Ενδεικτική Προσέγγιση) Πολυτροπικό κείμενο Γ (Ενδεικτική Προσέγγιση)
Οι Εγκλίσεις στον λόγο Αναφορικές Προτάσεις - Θεωρία
Τίτλος: ΑξιολόγησηΠαραγωγή Λόγου: Αναλυτικό Σχεδιάγραμμα Εργασίας (Τέχνη)
Φάκελος Υλικού ΕΠΑ.Λ Επικοινωνιακό αποτέλεσμα

Για να μεταβείτε σε άλλα Σχεδιαγράμματα ή Κριτήρια Αξιολόγησης  της Νεοελληνικής Γλώσσας Γ’  Λυκείου, επιλέξτε το αντίστοιχο θέμα από τον παρακάτω πίνακα:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
(Νέου Τύπου)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΕΠΑΛΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
Αβεβαιότητα Ενιαία Εξέταση
Αβεβαιότητα Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Αγάπη Ενιαία Εξέταση
Αγάπη Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Άγχος Ενιαία Εξέταση
Άγχος Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Άγχος Β Ενιαία Εξέταση
Αλληλεγγύη Ενιαία Εξέταση
Αλληλεγγύη Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)ΑλλοτρίωσηΑλλοτρίωση ΕΠΑΛ
Αλληλεγγύη και Κοινοτισμός Ενιαία ΕξέτασηΑλλοτρίωση ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Αλληλεγγύη και Κοινοτισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Αλληλεγγύη και Υγειονομική Κρίση Ενιαία Εξέταση
Αλληλεγγύη και Υγειονομική Κρίση Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Aλλοτρίωση (Ενιαία Εξέταση)
Aλλοτρίωση (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις
Ανθρώπινα Δικαιώματα (Ενιαία Εξέταση)
Ανθρώπινα Δικαιώματα Χατζηθωμάς (Ενιαία Εξέταση)Ανθρώπινα Δικαιώματα
Ανθρώπινα Δικαιώματα Χατζηθωμάς (Ενιαία Εξέταση) ΑπαντήσειςΓλώσσα και Πολιτισμός
Ανθρωπισμός Ενιαία Εξέταση
Ανθρωπισμός Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Ανθρωπισμός Χατζηθωμάς (Συνεξέταση)Διαφήμιση
Ανθρώπινη Eπαφή Ενιαία Εξέταση
Ανθρώπινη Eπαφή Ενιαία Εξέταση ΑπαντήσειςΑυτοκριτική-Αυτοέλεγχος-Αυτογνωσία ΕΠΑΛ
Ανθρώπινες Σχέσεις-Συγχώρεση Ενιαία ΕξέτασηΑυτοκριτική-Αυτοέλεγχος-Αυτογνωσία ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Ανθρώπινες Σχέσεις-Συγχώρεση Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Ανθρωπιστική Παιδεία
Ανθρωπιστική Παιδεία Απαντήσεις
Αντι-Καπνιστικός Νόμος
Αντι-Καπνιστικός Νόμος Απαντήσεις
Αστικοποίηση Ενιαία Εξέταση
Αστικοποίηση Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Αυτοκριτική Ενιαία Εξέταση
Αυτοκριτική Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Brain drain Ενιαία Εξέταση
Brain drain Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Βαρβαρότητα-Πολιτισμός Ενιαία Εξέταση
Βαρβαρότητα-Πολιτισμός Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Βία & Εγκληματικότητα Ενιαία Εξέταση
Βία & Εγκληματικότητα Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Βία κατά των γυναικών Ενιαία Εξέταση
Βία κατά των γυναικών Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Βιβλίο Ενιαία Εξέταση
Βιβλίο Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Γέλιο Ενιαία Εξέταση
Γέλιο Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Γλώσσα και Τεχνολογία Ενιαία Εξέταση
Γλώσσα και Τεχνολογία Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Γλώσσικη Ποικιλομορφία και Μητρική Γλώσσα Ενιαία Εξέταση
Γλώσσικη Ποικιλομορφία και Μητρική Γλώσσα Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Δημοκρατία Ενιαία ΕξέτασηΔημοκρατία ΕΠΑΛ
Δημοκρατία Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Διαδίκτυο - Ασφάλεια Ενιαία Εξέταση
Διαδίκτυο - Ασφάλεια Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Διαδίκτυο - Facebook Ενιαία Εξέταση
Διαδίκτυο - Facebook Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Διαφήμιση Ενιαία Εξέταση
Διαφήμιση Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Διαφήμιση Β Ενιαία Εξέταση
Διαφήμιση Β Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Διαφoρετικότητα Ενιαία Εξέταση
Διαφορετικότητα Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Εθελοντισμός Ενιαία ΕξέτασηΕλευθερίαΕκπαίδευση ΕΠΑΛ
Εθελοντισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Επιστήμη
Εθελοντισμός Β Ενιαία Εξέταση
Εθελοντισμός Β Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Εθνικισμός Ενιαία Εξέταση
Εθνικισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Ελευθερία ΕΠΑΛ
Εικονική Πραγματικότητα και Metaverse Ενιαία ΕξέτασηΕλευθερία ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Εικονική Πραγματικότητα και Metaverse Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Εκπαίδευση-Σκοπός Ενιαία Εξέταση
Εκπαίδευση-Σκοπός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Εκφοβισμός: Εργασία -Σχολείο Ενιαία Εξέταση
Εκφοβισμός: Εργασία -Σχολείο Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ελευθερία βούλησης Ενιαία Εξέταση
Ελευθερία Βούλησης Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ελευθερία και Δημοκρατία Ενιαία Εξέταση
Ελευθερία και Δημοκρατία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ελεύθερος Χρόνος Ενιαία ΕξέτασηΕναλλακτική Κανονικότητα ΕΠΑΛ
Ελεύθερος Χρόνος Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Εναλλακτική Κανονικότητα ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Ενδοοικογενειακή βία Ενιαία Εξέταση
Ενδοοικογενειακή βία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ενδοοικογενειακή βία Β Ενιαία Εξέταση
Ενδοοικογενειακή βία Β Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ενδοσχολική βία Ενιαία Εξέταση
Ενδοσχολική βία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ενδοσχολική βία Β Ενιαία Εξέταση
Ενδοσχολική βία Β Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Επ-αφή Ενιαία Εξέταση
Επ-αφή Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Επιστήμη-Κορονοϊός Ενιαία Εξέταση
Επιστήμη-Κορονοϊός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Έρωτας-Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση Ενιαία Εξέταση
Έρωτας-Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Έρωτας-Συντροφικότητα Ενιαία Εξέταση
Έρωτας-Συντροφικότητα Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ευτυχία Ενιαία ΕξέτασηΖωοφιλία ΕΠΑΛ
Ευτυχία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Ζωοφιλία ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Ηθική Ενιαία Εξέταση
Ηθική Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Θέατρο Ενιαία Εξέταση
Θέατρο Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ιδιωτικότητα Ενιαία Εξέταση
Ιδιωτικότητα Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Influencers και Followers Ενιαία Εξέταση
Influencers και Followers Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ιστορική γνώση - Μνήμη Ενιαία Εξέταση
Ιστορική γνώση - Μνήμη Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Καλλιτεχνική Αγωγή Ενιαία Εξέταση
Καλλιτεχνική Αγωγή Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Καταναλωτισμός Ενιαία Εξέταση
Καταναλωτισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Κοινωνική Αγωγή Ενιαία Εξέταση
Κοινωνική Αγωγή Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Κοινωνική Συμβίωση Ενιαία Εξέταση
Κοινωνική Συμβίωση Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Κριτική- Αυτοκριτική Ενιαία Εξέταση Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκή Ένωση Β
Κριτική- Αυτοκριτική Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Κοινωνία και Έφηβοι
Λαϊκισμός Ενιαία Εξέταση
Λαϊκισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Λογική και Συναίσθημα Ενιαία Εξέταση
Λογική και Συναίσθημα Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Μεγαλοϊδεατισμός Ενιαία Εξέταση
Μεγαλοϊδεατισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Μετανάστευση & Ξενοφοβία Ενιαία Εξέταση
Μετανάστευση & Ξενοφοβία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Μηχανοποίηση Εργασίας Ενιαία Εξέταση ΛαϊκισμόςΛαϊκισμός
Μηχανοποίηση Εργασίας Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Μαζοποίηση
Μοναξιά Ενιαία Εξέταση Μεσσιανισμός
Μοναξιά Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Μνημεία
Μουσική Ενιαία Εξέταση
Μουσική Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Ενιαία Εξέταση
Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Β Ενιαία Εξέταση
Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Β Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Οικογένεια Ενιαία Εξέταση
Οικογένεια Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Παιδεία Εξέταση
Παιδεία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Παιδεία - Σύγχρονοι Κοινωνικοί ΠροβληματισμοίΠαράδοσηΠαράδοση Β
Παιδεία - ΚρίσηΤέχνη - ΠαιδείαΤεχνολογία
Παιδεία και Εκπαίδευση Ενιαία ΕξέτασηΤουρισμόςΤουρισμός Β
Παιδεία και Εκπαίδευση Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Υγεία
Παράδοση και Μουσεία Ενιαία Εξέταση
Παράδοση και Μουσεία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Πατρίδα και οικογένεια Ενιαία Εξέταση
Πατρίδα και οικογένεια Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Περιβάλλον Ενιαία ΕξέτασηΠεριβάλλον ΕΠΑΛ
Περιβάλλον Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Περιβάλλον ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Περιβάλλον Β Ενιαία Εξέταση
Περιβάλλον Β Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Περιβάλλον (Αστικό)- Εναλλακτικές Μετακινήσεις Ενιαία Εξέταση
Περιβάλλον (Αστικό)- Εναλλακτικές Μετακινήσεις Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Περιβάλλον και Κορονοϊός Ενιαία Εξέταση
Περιβάλλον και Κορονοϊός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Πληροφόρηση-Πληροφορία Ενιαία Εξέταση-
Πληροφόρηση-Πληροφορία Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Πνευματικοί άνθρωποι Ενιαία Εξέταση-
Πνευματικοί άνθρωποι Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Ποίηση Ενιαία Εξέταση-
Ποίηση Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Ποιότητα Ζωής Ενιαία Εξέταση-
Ποιότητα Ζωής Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Πολιτισμός Χατζηθωμας Ενιαία Εξέταση-
Πολιτισμός Χατζηθωμάς Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Πολιτισμός και Πανδημία Ενιαία Εξέταση-
Πολιτισμός και Πανδημία Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Πρότυπα - Trap Μουσική Ενιαία Εξέταση
Πρότυπα - Trap Μουσική Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Προφορική ιστορία Ενιαία Εξέταση
Προφορική ιστορία Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Ρατσισμός Ενιαία Εξέταση
Ρατσισμός Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Ρατσισμός Β Ενιαία Εξέταση
Ρατσισμός Β Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Ρατσισμός Γ Ενιαία Εξέταση
Ρατσισμός Γ Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Σχολείο και Παιδεία Ενιαία Εξέταση
Σχολείο και Παιδεία Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Τέχνη Ενιαία Εξέταση-Ζήτη
Τέχνη Ενιαία Εξέταση-Ζήτη Απαντήσεις
Τέχνη Β Ενιαία Εξέταση
Τέχνη Β Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Τέχνη & ΛογοτεχνίαΦυσικό Περιβάλλον
Τεχνητή & Συναισθηματική Νοημοσύνη Ενιαία Εξέταση
Τεχνητή & Συναισθηματική Νοημοσύνη Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Τηλεκπαίδευση Ενιαία Εξέταση
Απαντήσεις Τηλεκπαίδευση Ενιαία Εξέταση
ΤΠΕ και Εκπαίδευση
Τουρισμός στη μεταπανδημικη εποχή Ενιαία Εξέταση
Τουρισμός στη μεταπανδημικη εποχή Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Υπευθυνότητα Χατζηθωμάς (Ενιαία Εξέταση)
Απαντήσεις Υπευθυνότητα Χατζηθωμάς (Ενιαία Εξέταση)
Φανατισμος Ενιαία Εξέταση
Φανατισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ψηφιακές διαδρομές Ενιαία Εξέταση
Ψηφιακές διαδρομές Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ψηφιακός Εκφοβισμός Ενιαία Εξέταση Χουλιγκανισμός
Ψηφιακός Εκφοβισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις) Ψηφιακή Δημοκρατία

Η ομάδα του filologika.gr 


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.