Ενεργητική - Παθητική Σύνταξη: Μετατροπή

Ενεργητική – Παθητική Σύνταξη: Μετατροπή

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ – ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ

Θεωρία - Αναλυτική παρουσίαση

1. α) Πότε χρησιμοποιούμε Ενεργητική και πότε Παθητική σύνταξη;

α) Χρησιμοποιούμε Ενεργητική σύνταξη, όταν θέλουμε να τονίσουμε το Υποκείμενο που ενεργεί και δρα.

Χρησιμοποιούμε Παθητική σύνταξη, όταν θέλουμε να τονίσουμε την ενέργεια του ρήματος.

β) Πώς λειτουργεί η Ενεργητική και η Παθητική σύνταξη στη διαμόρφωση του ύφους του κειμένου;

Η Ενεργητική σύνταξη προσδίδει:

 • υποκειμενικότητα (κάνει το ύφος πιο προσωπικό)
 • αμεσότητα
 • ζωντάνια/ παραστατικότητα

Η Παθητική σύνταξη προσδίδει:

 • αντικειμενικότητα/ ουδετερότητα (κάνει το ύφος πιο απρόσωπο)
 • τυπικότητα/ επισημότητα
 • νοηματική πυκνότητα και συντομία
 • ποικιλία νοημάτων

2. Ποια ρήματα μπορούν να μετατραπούν από ενεργητικά σε παθητικά και αντίστροφα;

Η μετατροπή από την Ενεργητική στην Παθητική σύνταξη και αντίστροφα συνδέεται με τις διαθέσεις των ρημάτων. Οι διαθέσεις αναφέρονται στις σημασίες των ρημάτων και στη σχέση τους με το Υποκείμενο.

Μόνο τα ρήματα της Ενεργητικής και της Παθητικής διάθεσης μπορούν να μετατραπούν από Ενεργητική σε Παθητική σύνταξη και αντίστροφα.

 • Ενεργητική διάθεση: Όταν το ρήμα ενεργεί και η ενέργεια είτε μεταβαίνει σε αντικείμενο/α (μεταβατικό) είτε δε μεταβαίνει (αμετάβατο).

Π.χ. Ο δάσκαλος μάς έδωσε βιβλία. (μεταβατικό)

Εργάζεται ακατάπαυστα. (αμετάβατο)

 Από τα ρήματα της Ενεργητικής διάθεσης ΜΟΝΟ τα μεταβατικά μπορούν να μετατραπούν σε Παθητική σύνταξη.

 • Παθητική διάθεση: Όταν το Υποκείμενο δέχεται ενέργεια από κάποιον/ κάτι άλλο.

Π.χ. Η γη θερμαίνεται από τον ήλιο.

Το σκαρί σάπισε από την αχρηστία.

Όταν διατυπώνουμε ένα νόημα με ρήμα Παθητικής διάθεσης, έχουμε Παθητική σύνταξη. Στην Παθητική σύνταξη το προθετικό σύνολο (συνήθως από + αιτιατική) που φανερώνει το δράστη ή την αιτία, από τα οποία παθαίνει κάτι το Υποκείμενο, λέγεται Ποιητικό αίτιο.

3. Γιατί τα ρήματα των άλλων δύο διαθέσεων δεν επιδέχονται μετατροπές στη σύνταξη;

 • Μέση διάθεση: Το Υποκείμενο είναι και ο δράστης και ο δέκτης μιας ενέργειας.

Π.χ. Ντύθηκε και στολίστηκε. (α)

Προσαρμόζεται εύκολα στις νέες συνθήκες. (β)

Ταυτίστηκε με τον ήρωα. (γ)

Τα αδέλφια αγαπιούνται. (δ)

Αλληλοκοιτάχτηκαν. (ε)

 • Στα παραδείγματα α,β,γ τα ρήματα είναι Μέσα αυτοπαθή, δηλαδή η ενέργεια του Υποκειμένου πηγαίνει άμεσα στο ίδιο, ενώ στα παραδείγματα δ,ε τα ρήματα είναι Μέσα αλληλοπαθή, δηλαδή μια όμοια ενέργεια πηγαίνει από το ένα στο άλλο και αντίστροφα.
 • Ουδέτερη διάθεση: Το Υποκείμενο βρίσκεται απλώς σε μία κατάσταση, ούτε ενεργεί ούτε παθαίνει.

Π.χ. Δίψασα.

       Κοιμούνται.

Τόσο στη Μέση όσο και στην Ουδέτερη διάθεση η  σχέση ρήματος και Υποκειμένου είναι εσωτερική και άρρηκτη.

Εκτενέστερη αναφορά στις διαθέσεις και τις σημασίες των ρημάτων θα γίνει σε επόμενη ενότητα.

4. Πώς σκέφτομαι για να κάνω τη μετατροπή από την Ενεργητική στην Παθητική σύνταξη και αντίστροφα;

Για να μεταφέρω ένα ρήμα από την Ενεργητική στην Παθητική σύνταξη:

 • Μετατρέπω το αντικείμενο της Ενεργητικής σε υποκείμενο της Παθητικής διάθεσης.
 • Αν υπάρχουν δύο αντικείμενα (το άμεσο και το έμμεσο), μετατρέπω το άμεσο σε υποκείμενο.
 • Μετατρέπω το υποκείμενο της Ενεργητικής σε ποιητικό αίτιο της Παθητικής.
 • Τοποθετώ το ρήμα στον ίδιο χρόνο, στην Παθητική φωνή, ώστε να συμφωνεί στο πρόσωπο με το νέο υποκείμενο.

Π.χ.  Μας δίδαξε γραμματική και συντακτικό.

 • Δίδαξε = ρήμα ενεργητικής φωνής και διάθεσης
 • (Αυτός = εννοείται υποκείμενο)
 • Μας = άμεσο αντικείμενο
 • Γραμματική και συντακτικό = έμμεσα αντικείμενα

Διδαχτήκαμε γραμματική και συντακτικό.

 • Διδαχτήκαμε = ρήμα παθητικής φωνής και διάθεσης
 • (Εμείς = το άμεσο αντικείμενο της Ενεργητικής εννοείται ως υποκείμενο της Παθητικής)
 • Γραμματική και συντακτικό = έμμεσα αντικείμενα (παραμένουν στην ίδια θέση)

Ο δάσκαλος μάς έδωσε βιβλία.

 • Έδωσε = ρήμα ενεργητικής φωνής και διάθεσης
 • Ο δάσκαλος = υποκείμενο
 • Βιβλία = άμεσο αντικείμενο
 • Μάς = έμμεσο αντικείμενο
 • Όταν το αντικείμενο που δηλώνει πρόσωπο μπορεί να αντικατασταθεί από εμπρόθετο αντικείμενο (σε + αιτιατική), είναι έμμεσο.

Βιβλία μάς δόθηκαν από το δάσκαλο.

 • Δόθηκαν = ρήμα παθητικής φωνής και διάθεσης
 • Βιβλία = το άμεσο αντικείμενο της ενεργητικής γίνεται υποκείμενο της παθητικής
 • Από το δάσκαλο = ποιητικό αίτιο (το υποκείμενο της ενεργητικής γίνεται ποιητικό αίτιο στην παθητική)
 • Μάς = έμμεσο αντικείμενο (παραμένει στην ίδια θέση)

Αν έχω ρήμα που συντάσσεται με δύο αιτιατικές, από τις οποίες η μία είναι αντικείμενο και η άλλη κατηγορούμενο του αντικειμένου, στην Παθητική σύνταξη το ρήμα αυτό είναι και συνδετικό, οπότε το άμεσο αντικείμενο γίνεται Υποκείμενο, ενώ η άλλη αιτιατική κατηγορούμενο.

Π.χ. Με αποκάλεσε συμφεροντολόγο.

 • Αποκάλεσε = ρήμα ενεργητικής φωνής και διάθεσης και συνδετικό
 • (Αυτός = εννοείται υποκείμενο)
 • Με = αντικείμενο
 • Συμφεροντολόγο = κατηγορούμενο αντικειμένου

Αποκλήθηκα συμφεροντολόγος.

 • Αποκλήθηκα = ρήμα παθητικής φωνής και διάθεσης και συνδετικό
 • (Εγώ = εννοείται υποκείμενο)
 • Συμφεροντολόγος = κατηγορούμενο υποκειμένου

5. Πώς σκεφτόμαστε όταν το αντικείμενο είναι δευτερεύουσα πρόταση;

Πολλές φορές το αντικείμενο του ρήματος της Κύριας πρότασης είναι μία ή και περισσότερες δευτερεύουσες προτάσεις.

Σε αυτή την περίπτωση ελέγχουμε τα εξής:

 1. Αν η δευτερεύουσα ή οι δευτερεύουσες είναι το/ τα μοναδικό/ά αντικείμενο/α.
 2. Αν υπάρχουν και άλλα πτωτικά αντικείμενα στην Κύρια πρόταση.

Π.χ.  Πιστεύουμε [ότι η χρήση ποιοτικού εκπαιδευτικού λογισμικού μπορεί να βοηθήσει το έργο του δασκάλου] και [να συμπληρώσει κενά στη λειτουργία του συμβατικού έντυπου βιβλίου.]

Π.χ. Η σύγχρονη τεχνολογία μάς δίνει τη βεβαιότητα [ότι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής και οι εφαρμογές του μπορούν να υποστηρίξουν ουσιαστικά το έργο του δασκάλου] και [να συμπληρώσουν κενά στη λειτουργία του έντυπου βιβλίου.]

 

 

6. Πώς γίνονται οι μετατροπές των αποθετικών ρημάτων;

Αποθετικά είναι τα ρήματα που απώθησαν ή πιο σωστά δεν εμφάνισαν εξαρχής Ενεργητική φωνή στη μορφολογία τους. Υπάρχουν τόσο μεταβατικά όσο και αμετάβατα αποθετικά.

Η μετατροπή στην Παθητική Σύνταξη γίνεται με την προσθήκη των βοηθητικών ρημάτων είμαι/ γίνομαι και τη χρήση του ρηματικού επιθέτου που παράγεται από το αποθετικό.

Π.χ. Αντιλαμβάνομαι την κρισιμότητα της κατάστασης.

Η κρισιμότητα της κατάστασης γίνεται αντιληπτή (από/σε εμένα).

Εκμεταλλεύονται τους φυσικούς πόρους.

Οι φυσικοί πόροι είναι εκμεταλλεύσιμοι.

      Τον σέβονται όλοι.

      Είναι σεβαστός από όλους/ σε όλους*.

*Το ποιητικό αίτιο με τα ρηματικά επίθετα σε –τος εκφέρεται και με την πρόθεση σε + αιτιατική.

7. Υπάρχει «κρυμμένο» Υποκείμενο στην Παθητική σύνταξη;

Και όμως μπορεί να υπάρξει! Η ελληνική γλώσσα έχει τόσους εκφραστικούς τρόπους και τέτοια συντακτική ποικιλομορφία, που μπορεί να υπάρχει σε μία πρόταση Παθητικής σύνταξης «κρυμμένο» Υποκείμενο.

Π.χ. Η μάχη του ανθρώπου δε θα χαθεί.

– του ανθρώπου = γενική υποκειμενική που μετατρέπεται σε Υποκείμενο της Ενεργητικής σύνταξης.

Ο άνθρωπος δε θα χάσει τη μάχη.

Ουσιαστικά, η γενική υποκειμενική στην Παθητική σύνταξη αντικαθιστά το ποιητικό αίτιο.

8. Υπάρχουν ιδιάζουσες περιπτώσεις;

Ναι, υπάρχουν. Υπάρχουν ενεργητικές συντάξεις που δεν μετατρέπονται σε παθητικές. Η απάντηση εμπίπτει σε αυτή της προηγούμενης ερώτησης. Είναι τόσοι οι εκφραστικοί τρόποι και η συντακτική ποικιλομορφία που συμβαίνει  μεταβατικά ρήματα ενεργητικής διάθεσης να μη σχηματίζουν παθητική σύνταξη με τους ίδιους ρηματικούς τύπους.

Ενδεικτικά, αναφέρουμε τα ακόλουθα παραδείγματα:

Π.χ. Πρέπει να επαναφέρουμε τις ανθρωπιστικές αξίες στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής πολιτικής.

Πρέπει να επανέλθουν οι ανθρωπιστικές αξίες στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής πολιτικής.

Η χώρα χρειάζεται ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις.

Ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις είναι αναγκαίες για τη χώρα*.

*Λόγω της ρηματικής περίφρασης το ποιητικό αίτιο δεν μπορεί να διατυπωθεί. Στη θέση του μπαίνει ένας εμπρόθετος προσδιορισμός της αναφοράς με παρεμφερή νοηματική σχέση. 

Το ρήμα στερώ και το ρήμα στερούμαι

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει σε αυτά τα δύο ρήματα. Το ρ. στερώ είναι δίπτωτο: στερώ κάτι από κάποιον. Στην παθητική σύνταξη, παρότι ο κανόνας υπαγορεύει τη μετατροπή του άμεσου αντικειμένου σε υποκείμενο, στο συγκεκριμένο ρήμα, λόγω του ιδιαίτερου σημασιολογικού του περιεχομένου μπαίνει το έμμεσο αντικείμενοτο έμψυχο ή προσωποποιημένο αντικείμενο – ως υποκείμενο.

π.χ. Τα καταπιεστικά καθεστώτα στερούν από τους πολίτες τη δυνατότητα ελεύθερης έκφρασης.

Οι πολίτες στερούνται τη δυνατότητα ελεύθερης έκφρασης από τα καταπιεστικά καθεστώτα.

Αυτή η σύνταξη (για τους παραπάνω λόγους) προκρίνεται της όχι και τόσο δόκιμης ακόλουθης σύνταξης με υποκείμενο το άμεσο αντικείμενο:

Η δυνατότητα ελεύθερης έκφρασης γίνεται αντικείμενο στέρησης των πολιτών από τα καταπιεστικά καθεστώτα. (αδόκιμη σύνταξη)

Στο παραπάνω παράδειγμα, το ρ. στερούμαι στην παθητική σύνταξη διατηρεί τη μεταβατικότητά του. Μπορεί, λοιπόν, να χρησιμοποιηθεί στο λόγο και ως μονόπτωτο ενεργητικής διάθεσης: στερούμαι κάτι (λογιότερα συντάσσεται και με γενική). Υπάρχουν περιπτώσεις που η περιφραστική διατύπωση στην παθητική σύνταξη είναι απολύτως δόκιμη και αναγκαία!

π.χ. Πολλοί αφρικανικοί λαοί στερούνται το καθαρό και πόσιμο νερό.

Το καθαρό και πόσιμο νερό αποτελεί αντικείμενο στέρησης για πολλούς αφρικανικούς λαούς. (δόκιμη σύνταξη)

Συνεπώς, το νόημα καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη σύνταξη!

9. Πώς γίνονται οι μετατροπές των αρχαιοπρεπών ρημάτων;

Υπάρχουν ρήματα που προέρχονται μορφολογικά απευθείας από την αρχαία ελληνική γλώσσα, δηλαδή δεν έχουν υποστεί σημαντική μορφολογική μεταβολή μέσα στο πέρασμα του χρόνου. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε τις εξής περιπτώσεις:

Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος Παθητικός Αόριστος Παθητικός Παρακείμενος
λέω

λέγομαι

έλεγα

λεγόμουν

είπα

 

ειπώθηκα έχω ειπωθεί
εκδίδω

εκδίδομαι

εξέδιδα

εξεδιδόμουν

εξέδωσα εκδόθηκα έχω εκδοθεί
συνθέτω

συντίθεμαι

συνέθετα

(συνετιθέμην)

συνέθεσα συντέθηκα έχω συντεθεί
αναδεικνύω

αναδεικνύομαι

αναδείκνυα ανέδειξα αναδείχτηκα έχω αναδειχθεί/τει
προσλαμβάνω

προσλαμβάνομαι

προσελάμβανα

προσλαμβανόμουν

προσέλαβα προσλήφθηκα έχω προσληφθεί
καταρρίπτω

καταρρίπτομαι

κατέρριπτα

κατερριπτόμουν

κατέρριψα καταρρίφθηκα έχω καταρριφθεί
απαλλάσσω

απαλλάσσομαι

απάλλασσα

απαλλασσόμουν

απάλλαξα απαλλάχθηκα έχω απαλλαχθεί/ γεί

Π.χ.  Είπε ωραία λόγια.

Ωραία λόγια ειπώθηκαν.

Το δικαστήριο εξέδωσε αθωωτική απόφαση για τον κατηγορούμενο.

Αθωωτική απόφαση εκδόθηκε από το δικαστήριο για τον κατηγορούμενο.

Τα πορίσματα προηγούμενων ετών συνθέτουν το επιστημονικό του έργο.

Το επιστημονικό του έργο συντίθεται από τα πορίσματα προηγούμενων ετών.

Η Ιλιάδα αναδεικνύει το ηρωικό ιδεώδες.

Το ηρωικό ιδεώδες αναδεικνύεται από την Ιλιάδα.

Η εταιρεία τον έχει προσλάβει με πολύ ευνοϊκούς όρους.

Έχει προσληφθεί με πολύ ευνοϊκούς όρους από την εταιρεία.

Η απολογία του κατέρριψε τις κατηγορίες εναντίον του.

Οι κατηγορίες εναντίον του καταρρίφθηκαν με την απολογία του.

Απάλλαξε τον αδερφό του από το δίλημμα.

Ο αδερφός του απαλλάχθηκε από το δίλημμα.

10.  Πώς εκφέρεται το ποιητικό αίτιο και τι είναι το ελλείπον ποιητικό αίτιο;

Το ποιητικό αίτιο στην Παθητική σύνταξη εκφέρεται με τα εξής προθετικά σύνολα:

 • από + αιτιατική
 • σε + αιτιατική (με τα ρηματικά επίθετα σε –τος)
 • με + αιτιατική (με τις παθητικές μετοχές σε –μένος και ορισμένα ρήματα π.χ. Απογοητεύτηκε με τη συμπεριφορά του)

Προσοχή! Το ποιητικό αίτιο δηλώνει πάντα το δράστη ή την αιτία από τα οποία προέρχεται το πάθημα του ρήματος. Δεν πρέπει να συγχέεται με προθετικά σύνολα (εμπρόθετους προσδιορισμούς) που λειτουργούν ως συμπληρώματα ρημάτων ή επιρρηματικούς προσδιορισμούς.

Όταν το ποιητικό αίτιο δεν έχει κεντρική/ θεματική οντότητα στην πρόταση/ περίοδο μπορεί να παραλειφθεί και λέγεται ελλείπον.

Π.χ. Ο κόσμος δε θεωρεί τους πολιτικούς αξιόπιστους.

Οι πολιτικοί δε θεωρούνται αξιόπιστοι (από τον κόσμο).

Ευθείες Ερωτήσεις - Ασκήσεις Πανελλαδικών

Πανελλήνιες 2009 Ημερήσια Λύκεια

Ερ. Να αναγνωρίσετε το είδος της σύνταξης (ενεργητικής ή παθητικής) στις παρακάτω προτάσεις και να μετατραπεί η καθεμιά στην αντίθετή της;

α) «… γιατί εδώ την αυθεντία, όταν κι όπου υπάρχει, με τρόπο πάντως ελέγξιμο, δεν την περιφρουρεί καμμιά αστυνομική δύναμη.»

β) «Η μάχη του ανθρώπου δε θα χαθεί ενόσω θα υπάρχει καταφυγή του Λόγου, το βιβλίο.»

Απ. α) «Η αυθεντία, όταν και όπου υπάρχει, με τρόπο πάντως ελέγξιμο, δεν περιφρουρείται από καμμιά αστυνομική δύναμη.»

β) Ο άνθρωπος δε θα χάσει τη μάχη ενόσω θα υπάρχει καταφυγή του Λόγου, το βιβλίο».

Πανελλήνιες 2010 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές

Ερ. Να μετατραπεί η παθητική σύνταξη του παρακάτω αποσπάσματος σε ενεργητική. «Τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ασφάλεια, στην Υγεία και στον βιοπορισμό απειλούνται όλο και πιο πολύ από τις αλλαγές στο κλίμα της Γης.»

Απ. Οι αλλαγές στο κλίμα της Γης απειλούν όλο και πιο πολύ τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ασφάλεια, στην Υγεία και στον βιοπορισμό.

Πανελλήνιες 2013 Ημερήσια Λύκεια

Ερ. Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική στο απόσπασμα που ακολουθεί: «Από την άλλη, ο ίδιος ο άνθρωπος σφραγίζει την ιστορική πορεία του με πολέμους και αγριότητες, θεοποιεί τα υλικά αγαθά και συντηρεί την αδικία και τις ανισότητες.»

Απ. «Από την άλλη, η ιστορική πορεία του ανθρώπου (γενική υποκειμενική αντί του ποιητικού αιτίου) σφραγίζεται με πολέμους και αγριότητες, τα υλικά αγαθά θεοποιούνται και συντηρούνται η αδικία και οι ανισότητες.»

Ή

«Από την άλλη, η ιστορική πορεία σφραγίζεται από τον άνθρωπο με πολέμους και αγριότητες, τα υλικά αγαθά θεοποιούνται και συντηρούνται η αδικία και οι ανισότητες.»

Πανελλήνιες 2015 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές

Ερ. Στις υπογραμμισμένες προτάσεις του αποσπάσματος που σας δίνεται, να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική.

«Αν θυμηθούμε το πώς προβάλλονται τα θέματα των αναπήρων από τις ειδήσεις και τις εφημερίδες, θα αντιληφθούμε το πώς αναπαράγονται και τα φαινόμενα περιθωριοποίησης και στιγματισμού.»

 • Γιατί η συντάκτρια προτίμησε την παθητική σύνταξη;
 • Ποια αλλαγή παρατηρείτε στο νόημα μετά τη μετατροπή της παθητικής σε ενεργητική;

Απ. «Αν θυμηθούμε το πώς προβάλλουν οι εφημερίδες και τα περιοδικά τα θέματα των αναπήρων, θα αντιληφθούμε το πώς αναπαράγουν και τα φαινόμενα περιθωριοποίησης και στιγματισμού.»

 • Η συντάκτρια προτίμησε την παθητική σύνταξη, επειδή θέλει να προσδώσει αντικειμενικότητα/ ουδετερότητα ή νοηματική πυκνότητα και ποικιλία στο λόγο της.
 • Μετά τη μετατροπή της παθητικής σε ενεργητική, τονίζεται το υποκείμενο της ενέργειας και το ύφος γίνεται πιο προσωπικό.

Πανελλαδικές 2016 Ημερήσια Λύκεια

Ερ. Να αναγνωρίσετε το είδος της σύνταξης στο παρακάτω απόσπασμα και να τη μετατρέψετε στο άλλο είδος.

«Ο εκδημοκρατισμός και η αθρόα κατανομή των αγαθών του πνευματικού πολιτισμού κατάργησε και τα όρια του πνευματικού προβαδίσματος.»

Απ. Η σύνταξη είναι ενεργητική.

«Τα όρια του πνευματικού προβαδίσματος καταργήθηκαν από τον εκδημοκρατισμό και την αθρόα κατανομή των αγαθών του πνευματικού πολιτισμού.»

Πανελλαδικές 2016 Επαναληπτικές ΕΠΑ.Λ. 

Ερ. Να μετατρέψετε την ακόλουθη ενεργητική σύνταξη σε παθητική κάνοντας όλες τις απαραίτητες αλλαγές:

«Ζεσταίνουν τα σπίτια τους με τηλεθέρμανση από εργοστάσια καύσης απορριμμάτων, λιπαίνουν τους κήπους τους με προϊόντα από την ανακύκλωση, χρησιμοποιούν οικοδομικά υλικά και άσφαλτο με ενσωματωμένα τα επεξεργασμένα απορρίμματα και ούτω καθεξής.»

Απ. «Τα σπίτια τους ζεσταίνονται με τηλεθέρμανση από εργοστάσια καύσης απορριμμάτων, οι κήποι τους λιπαίνονται με προϊόντα από την ανακύκλωση, χρησιμοποιούνται οικοδομικά υλικά και άσφαλτος με ενσωματωμένα τα επεξεργασμένα απορρίμματα και ούτω καθεξής.»

Πανελλαδικές 2018 Ημερήσια Λύκεια

Ερ. Στην πρώτη παράγραφο του κειμένου «Παιδεία … αφετέρου» κυριαρχεί η Παθητική φωνή.

α) Να εντοπίσετε δύο ρήματα παθητικής φωνής σε αυτή την παράγραφο.

β) Να εξηγήσετε πώς λειτουργεί η παθητική φωνή στη διαμόρφωση του ύφους του κειμένου στη συγκεκριμένη παράγραφο.

Απ. α) Πιθανές απαντήσεις: εναλλάσσονται, ανιχνεύονται, αναβαθμίζεται, αναδεικνύεται, θεωρείται, συνάπτεται

β) Η παθητική φωνή προσδίδει αντικειμενικότητα, επισημότητα και νοηματική πυκνότητα στο ύφος του κειμένου στη συγκεκριμένη παράγραφο.

Την αναλυτική παρουσίαση της θεωρίας καθώς και τις απαντήσεις στις ασκήσεις πανελληνίων προετοίμασε η εκλεκτή συνάδελφος Μαρία Κασιμάτη, η οποία στη συνέχεια παραχώρησε το υλικό στον ιστότοπό μας  σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Την ευχαριστούμε από καρδιάς και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική της ζωή.

Για να μεταφερθείτε σε κάποια από τις σελίδες στις οποίες πραγματοποιείται αναλυτική παρουσίαση επιμέρους στοιχείων Θεωρίας  για την Έκφραση Έκθεση απλώς επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα:

ΠερίληψηΤρόποι Ανάπτυξης Παραγράφου
Συνοχή ΠαραγράφουΣημεία Στίξης
Ρηματικά ΠρόσωπαΣυλλογισμοί
Οι Ευθείες Ερωτήσεις στο ΛόγοΕνεργητική - Παθητική Σύνταξη: Μετατροπή
ΎφοςΠερικείμενο-Συγκείμενο
Κριτήριο Αξιολόγησης ΘεωρίαςΚριτήριο Αξιολόγησης Θεωρίας-Απαντήσεις
Ερμηνευτικό Σχόλιο: Πεζό Κείμενο (Ενδεικτική Προσέγγιση)Ερμηνευτικό Σχόλιο: Ποιητικό Κείμενο (Ενδεικτική Προσέγγιση)
Ερμηνευτικό Σχόλιο: Οδηγίες Σύνταξης- Συνηθισμένα ΛάθηΕρμηνευτικό Σχόλιο: Ποιητικό Κείμενο Β (Ενδεικτική Προσέγγιση)
Ερμηνευτικό Σχόλιο: Ποιητικό Κείμενο Γ (Ενδεικτική Προσέγγιση)Πρόθεση συγγραφέα - Τρόπος ανάπτυξης / οργάνωσης παραγράφου
Πολυτροπικό κείμενο (Ενδεικτική Προσέγγιση) Υπόδειγμα Παραγωγής Λόγου (Ενδεικτική Προσέγγιση)
Πολυτροπικό κείμενο Β (Ενδεικτική Προσέγγιση) Πολυτροπικό κείμενο Γ (Ενδεικτική Προσέγγιση)
Οι Εγκλίσεις στον λόγο Αναφορικές Προτάσεις - Θεωρία
Τίτλος: ΑξιολόγησηΠαραγωγή Λόγου: Αναλυτικό Σχεδιάγραμμα Εργασίας (Τέχνη)
Φάκελος Υλικού ΕΠΑ.Λ Επικοινωνιακό αποτέλεσμα

Για να μεταβείτε σε άλλα Σχεδιαγράμματα ή Κριτήρια Αξιολόγησης  της Νεοελληνικής Γλώσσας Γ’  Λυκείου, επιλέξτε το αντίστοιχο θέμα από τον παρακάτω πίνακα:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
(Νέου Τύπου)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΕΠΑΛΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
Αβεβαιότητα Ενιαία Εξέταση
Αβεβαιότητα Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Αγάπη Ενιαία Εξέταση
Αγάπη Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Άγχος Ενιαία Εξέταση
Άγχος Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Άγχος Β Ενιαία Εξέταση
Αλληλεγγύη Ενιαία Εξέταση
Αλληλεγγύη Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)ΑλλοτρίωσηΑλλοτρίωση ΕΠΑΛ
Αλληλεγγύη και Κοινοτισμός Ενιαία ΕξέτασηΑλλοτρίωση ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Αλληλεγγύη και Κοινοτισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Αλληλεγγύη και Υγειονομική Κρίση Ενιαία Εξέταση
Αλληλεγγύη και Υγειονομική Κρίση Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Aλλοτρίωση (Ενιαία Εξέταση)
Aλλοτρίωση (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις
Ανθρώπινα Δικαιώματα (Ενιαία Εξέταση)
Ανθρώπινα Δικαιώματα Χατζηθωμάς (Ενιαία Εξέταση)Ανθρώπινα Δικαιώματα
Ανθρώπινα Δικαιώματα Χατζηθωμάς (Ενιαία Εξέταση) ΑπαντήσειςΓλώσσα και Πολιτισμός
Ανθρωπισμός Ενιαία Εξέταση
Ανθρωπισμός Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Ανθρωπισμός Χατζηθωμάς (Συνεξέταση)Διαφήμιση
Ανθρώπινη Eπαφή Ενιαία Εξέταση
Ανθρώπινη Eπαφή Ενιαία Εξέταση ΑπαντήσειςΑυτοκριτική-Αυτοέλεγχος-Αυτογνωσία ΕΠΑΛ
Ανθρώπινες Σχέσεις-Συγχώρεση Ενιαία ΕξέτασηΑυτοκριτική-Αυτοέλεγχος-Αυτογνωσία ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Ανθρώπινες Σχέσεις-Συγχώρεση Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Ανθρωπιστική Παιδεία
Ανθρωπιστική Παιδεία Απαντήσεις
Αντι-Καπνιστικός Νόμος
Αντι-Καπνιστικός Νόμος Απαντήσεις
Αστικοποίηση Ενιαία Εξέταση
Αστικοποίηση Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Αυτοκριτική Ενιαία Εξέταση
Αυτοκριτική Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Brain drain Ενιαία Εξέταση
Brain drain Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Βαρβαρότητα-Πολιτισμός Ενιαία Εξέταση
Βαρβαρότητα-Πολιτισμός Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Βία & Εγκληματικότητα Ενιαία Εξέταση
Βία & Εγκληματικότητα Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Βία κατά των γυναικών Ενιαία Εξέταση
Βία κατά των γυναικών Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Βιβλίο Ενιαία Εξέταση
Βιβλίο Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Γέλιο Ενιαία Εξέταση
Γέλιο Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Γλώσσα και Τεχνολογία Ενιαία Εξέταση
Γλώσσα και Τεχνολογία Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Γλώσσικη Ποικιλομορφία και Μητρική Γλώσσα Ενιαία Εξέταση
Γλώσσικη Ποικιλομορφία και Μητρική Γλώσσα Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Δημοκρατία Ενιαία ΕξέτασηΔημοκρατία ΕΠΑΛ
Δημοκρατία Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Διαδίκτυο - Ασφάλεια Ενιαία Εξέταση
Διαδίκτυο - Ασφάλεια Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Διαδίκτυο - Facebook Ενιαία Εξέταση
Διαδίκτυο - Facebook Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Διαφήμιση Ενιαία Εξέταση
Διαφήμιση Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Διαφήμιση Β Ενιαία Εξέταση
Διαφήμιση Β Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Διαφoρετικότητα Ενιαία Εξέταση
Διαφορετικότητα Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Εθελοντισμός Ενιαία ΕξέτασηΕλευθερίαΕκπαίδευση ΕΠΑΛ
Εθελοντισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Επιστήμη
Εθελοντισμός Β Ενιαία Εξέταση
Εθελοντισμός Β Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Εθνικισμός Ενιαία Εξέταση
Εθνικισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Ελευθερία ΕΠΑΛ
Εικονική Πραγματικότητα και Metaverse Ενιαία ΕξέτασηΕλευθερία ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Εικονική Πραγματικότητα και Metaverse Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Εκπαίδευση-Σκοπός Ενιαία Εξέταση
Εκπαίδευση-Σκοπός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Εκφοβισμός: Εργασία -Σχολείο Ενιαία Εξέταση
Εκφοβισμός: Εργασία -Σχολείο Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ελευθερία βούλησης Ενιαία Εξέταση
Ελευθερία Βούλησης Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ελευθερία και Δημοκρατία Ενιαία Εξέταση
Ελευθερία και Δημοκρατία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ελεύθερος Χρόνος Ενιαία ΕξέτασηΕναλλακτική Κανονικότητα ΕΠΑΛ
Ελεύθερος Χρόνος Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Εναλλακτική Κανονικότητα ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Ενδοοικογενειακή βία Ενιαία Εξέταση
Ενδοοικογενειακή βία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ενδοοικογενειακή βία Β Ενιαία Εξέταση
Ενδοοικογενειακή βία Β Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ενδοσχολική βία Ενιαία Εξέταση
Ενδοσχολική βία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ενδοσχολική βία Β Ενιαία Εξέταση
Ενδοσχολική βία Β Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Επ-αφή Ενιαία Εξέταση
Επ-αφή Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Επιστήμη-Κορονοϊός Ενιαία Εξέταση
Επιστήμη-Κορονοϊός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Έρωτας-Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση Ενιαία Εξέταση
Έρωτας-Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Έρωτας-Συντροφικότητα Ενιαία Εξέταση
Έρωτας-Συντροφικότητα Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ευτυχία Ενιαία ΕξέτασηΖωοφιλία ΕΠΑΛ
Ευτυχία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Ζωοφιλία ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Ηθική Ενιαία Εξέταση
Ηθική Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Θέατρο Ενιαία Εξέταση
Θέατρο Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ιδιωτικότητα Ενιαία Εξέταση
Ιδιωτικότητα Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Influencers και Followers Ενιαία Εξέταση
Influencers και Followers Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ιστορική γνώση - Μνήμη Ενιαία Εξέταση
Ιστορική γνώση - Μνήμη Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Καλλιτεχνική Αγωγή Ενιαία Εξέταση
Καλλιτεχνική Αγωγή Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Καταναλωτισμός Ενιαία Εξέταση
Καταναλωτισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Κοινωνική Αγωγή Ενιαία Εξέταση
Κοινωνική Αγωγή Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Κοινωνική Συμβίωση Ενιαία Εξέταση
Κοινωνική Συμβίωση Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Κριτική- Αυτοκριτική Ενιαία Εξέταση Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκή Ένωση Β
Κριτική- Αυτοκριτική Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Κοινωνία και Έφηβοι
Λαϊκισμός Ενιαία Εξέταση
Λαϊκισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Λογική και Συναίσθημα Ενιαία Εξέταση
Λογική και Συναίσθημα Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Μεγαλοϊδεατισμός Ενιαία Εξέταση
Μεγαλοϊδεατισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Μετανάστευση & Ξενοφοβία Ενιαία Εξέταση
Μετανάστευση & Ξενοφοβία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Μηχανοποίηση Εργασίας Ενιαία Εξέταση ΛαϊκισμόςΛαϊκισμός
Μηχανοποίηση Εργασίας Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Μαζοποίηση
Μοναξιά Ενιαία Εξέταση Μεσσιανισμός
Μοναξιά Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Μνημεία
Μουσική Ενιαία Εξέταση
Μουσική Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Ενιαία Εξέταση
Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Β Ενιαία Εξέταση
Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Β Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Οικογένεια Ενιαία Εξέταση
Οικογένεια Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Παιδεία Εξέταση
Παιδεία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Παιδεία - Σύγχρονοι Κοινωνικοί ΠροβληματισμοίΠαράδοσηΠαράδοση Β
Παιδεία - ΚρίσηΤέχνη - ΠαιδείαΤεχνολογία
Παιδεία και Εκπαίδευση Ενιαία ΕξέτασηΤουρισμόςΤουρισμός Β
Παιδεία και Εκπαίδευση Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Υγεία
Παράδοση και Μουσεία Ενιαία Εξέταση
Παράδοση και Μουσεία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Πατρίδα και οικογένεια Ενιαία Εξέταση
Πατρίδα και οικογένεια Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Περιβάλλον Ενιαία ΕξέτασηΠεριβάλλον ΕΠΑΛ
Περιβάλλον Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Περιβάλλον ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Περιβάλλον Β Ενιαία Εξέταση
Περιβάλλον Β Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Περιβάλλον (Αστικό)- Εναλλακτικές Μετακινήσεις Ενιαία Εξέταση
Περιβάλλον (Αστικό)- Εναλλακτικές Μετακινήσεις Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Περιβάλλον και Κορονοϊός Ενιαία Εξέταση
Περιβάλλον και Κορονοϊός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Πληροφόρηση-Πληροφορία Ενιαία Εξέταση-
Πληροφόρηση-Πληροφορία Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Πνευματικοί άνθρωποι Ενιαία Εξέταση-
Πνευματικοί άνθρωποι Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Ποίηση Ενιαία Εξέταση-
Ποίηση Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Ποιότητα Ζωής Ενιαία Εξέταση-
Ποιότητα Ζωής Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Πολιτισμός Χατζηθωμας Ενιαία Εξέταση-
Πολιτισμός Χατζηθωμάς Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Πολιτισμός και Πανδημία Ενιαία Εξέταση-
Πολιτισμός και Πανδημία Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Πρότυπα - Trap Μουσική Ενιαία Εξέταση
Πρότυπα - Trap Μουσική Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Προφορική ιστορία Ενιαία Εξέταση
Προφορική ιστορία Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Ρατσισμός Ενιαία Εξέταση
Ρατσισμός Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Ρατσισμός Β Ενιαία Εξέταση
Ρατσισμός Β Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Ρατσισμός Γ Ενιαία Εξέταση
Ρατσισμός Γ Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Σχολείο και Παιδεία Ενιαία Εξέταση
Σχολείο και Παιδεία Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Τέχνη Ενιαία Εξέταση-Ζήτη
Τέχνη Ενιαία Εξέταση-Ζήτη Απαντήσεις
Τέχνη Β Ενιαία Εξέταση
Τέχνη Β Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Τέχνη & ΛογοτεχνίαΦυσικό Περιβάλλον
Τεχνητή & Συναισθηματική Νοημοσύνη Ενιαία Εξέταση
Τεχνητή & Συναισθηματική Νοημοσύνη Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Τηλεκπαίδευση Ενιαία Εξέταση
Απαντήσεις Τηλεκπαίδευση Ενιαία Εξέταση
ΤΠΕ και Εκπαίδευση
Τουρισμός στη μεταπανδημικη εποχή Ενιαία Εξέταση
Τουρισμός στη μεταπανδημικη εποχή Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Υπευθυνότητα Χατζηθωμάς (Ενιαία Εξέταση)
Απαντήσεις Υπευθυνότητα Χατζηθωμάς (Ενιαία Εξέταση)
Φανατισμος Ενιαία Εξέταση
Φανατισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ψηφιακές διαδρομές Ενιαία Εξέταση
Ψηφιακές διαδρομές Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ψηφιακός Εκφοβισμός Ενιαία Εξέταση Χουλιγκανισμός
Ψηφιακός Εκφοβισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις) Ψηφιακή Δημοκρατία

Η ομάδα του filologika.gr 


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.