έκθεση κριτήριο αξιολόγησης

Τρίτη Ηλικία Κριτήριο Αξιολόγησης

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Τρίτη Ηλικία Κριτήριο Αξιολόγησης Α Λυκείου

Τα γερατειά

Τα γερατειά είναι μέστωμα της ζωής· αποθησαυρισμένη πείρα· καταλάγιασμα και ειρήνευση της ψυχής. Όχι λοιπόν μόνο αδυναμία, αλλά και δύναμη –όταν τα κοιτάξει κανείς από ορισμένη άποψη. Δύναμη που δεν την έχουν άλλες φάσεις της ζωής. […] Η κύρια διασκέδασή του είναι να θυμάται τα περασμένα. Θα φανεί τούτο παράδοξο, γιατί πιστεύομε ότι η μνήμη που είναι η σπουδαιότερη λειτουργία του ψυχικού βίου (αφού αυτή θεμελιώνει την ταυτότητα του προσωπικού μας εγώ), στα γεράματα αδυνατίζει.

[…]

Το δεύτερο στοιχείο που υπογραμμίσαμε είναι το θησαύρισμα της πείρας. Όλοι οι λαοί του κόσμου, τους γέροντες τούς ετίμησαν και σ’ αυτούς εμπιστεύθηκαν τη διακυβέρνησή τους. Η «γερουσία» (“Senatus”) αποτελεί το κύριο νομοθετικό και συμβουλευτικό όργανο της πολιτείας. Δεν είναι επίσης τυχαίο ότι οι «πρέσβεις» έχουν δανειστεί τον τίτλο τους από τους «πρεσβύτες». […]

Για τούτο στις δύσκολες περιστάσεις και τα άτομα και οι οικογένειες και οι κοινότητες στους πρεσβύτες καταφεύγουν για συμβουλή και καθοδήγηση. Στην πολύ προχωρημένη ηλικία, ο άνθρωπος δεν έχει μόνο αποκτήσει πλούσια πείρα· είναι και σε θέση να την εκτιμήσει. Πολλά πράγματα ξέρομε από τα νιάτα μας, τότε όμως μπορούμε να τα λογαριάσουμε σωστά, να τους δώσουμε το συντελεστή που τους ταιριάζει. […]

Είναι όμως μόνον η πείρα που κάνει σοφότερο τον γέροντα; Νομίζω ότι μαζί με την πείρα πρέπει να συνυπολογίσομε εδώ και την αποδέσμευσή του από τις βιοτικές μέριμνες, τους επαγγελματικούς ανταγωνισμούς, τις ακοίμητες φιλοδοξίες που ταλαιπωρούν τις άλλες ηλικίες. Αυτή η αποδέσμευση λειτουργεί λυτρωτικά και δίνει στον άνθρωπο μιαν εσωτερική ευστάθεια που δεν την έχει σε άλλα χρόνια της ζωής του. Είναι ήρεμος, ατάραχος, ακλόνητος. […] Είναι μεγάλο προνόμιο να μπορείς να μη μπλέκεσαι στα γεγονότα με προσωπικό ενδιαφέρον, αλλά να στέκεσαι παράμερα και να τα θεάσαι. Αυτό άλλωστε είναι το φιλοσοφείν: να θεωρεί κανείς πρόσωπα και πράγματα «από μακριά», γιατί τότε βλέπει καθαρά και μπορεί να «εννοήσει» τι πραγματικώς συμβαίνει. […]

Λέγεται συνήθως ότι τα νιάτα είναι επαναστατικά, αγαπούν τις μεγάλες καινοτομίες, απαιτούν ριζικές λύσεις, δεν δέχονται συμβιβασμούς· και αυτό πραγματικά είναι η χάρη και η δόξα τους. Λέγεται ακόμη ότι τα γεράματα είναι κατά κανόνα συντηρητικά, ηλικία των συμβιβασμών. […] Μπορούμε μάλιστα με αυτά τα μέτρα να προσδιορίζομε τα γεράματα της μικρής ηλικίας και τα νιάτα της μεγάλης ηλικίας. Γιατί υπάρχουν και νέοι συντηρητικοί, συμβιβαστικοί, υποχωρητικοί, που δεν αγαπούν ό,τι πρόκειται να τους βγάλει έξω από τα καθιερωμένα. Όπως, αντίθετα, υπάρχουν και γέροντες ριζοσπαστικοί, που νεάζουν στις σκέψεις και στα αισθήματα, που ενθουσιάζονται για τις επαναστατικές καινοτομίες κ.τ.λ. Τα δύο λοιπόν στρατόπεδα υπάρχουν και μακάρι να διαχωρίζονται ανάλογα με την ηλικία των σταυροφόρων τους. Γιατί χρειάζονται και τα δύο· είναι απαραίτητα για την υγεία του κοινωνικού σώματος. Αλίμονο στις κοινωνίες που αποτελούνται μόνο από «νέους» (στα νεύρα και στις ιδέες) ανθρώπους που διαρκώς καλπάζουν ορμητικά προς τα εμπρός. Και αλίμονο πάλι στις κοινωνίες που είναι καμωμένες μόνο από «γέροντες» (στα μυαλά και στα χέρια) που τρέμουν κάθε μεταβολή και την καταριώνται. Την ιστορία (των ιδεών, του πολιτισμού) τη γράφουν και οι δύο παρατάξεις: και οι προοδευτικοί και οι συντηρητικοί, οι «νέοι» αλλά και οι «γέροι». Οι «νέοι» οδεύουν με ορμή προς καινούργιες κατακτήσεις· οι «γέροι» συντηρούν τα κατακτημένα, για να μείνουν, να αποτελέσουν την «παράδοση». Η συνεχής αλλαγή, η ακατάπαυστη ροή γίνεται στο τέλος καταλυτική· σαν τον Κρόνο ο επαναστάτης τρώει τα ίδια τα παιδιά του· όταν ο καινοτόμος σπεύδει να μεταβάλει τις ίδιες τις καινοτομίες του, δεν θα αφήσει τίποτα να ριζώσει. Έτσι, δεν είναι δυνατό να δημιουργηθεί ιστορική ζωή. Χρειάζεται και ο συντηρητής· αυτός που θα αποθηκέψει, θα ξεκαθαρίσει και θα βάλει σε τάξη τα αποκτημένα. Μόνο λοιπόν από τη διαλεκτική των δύο λειτουργιών μπορεί να γεννηθεί γόνιμη ιστορική ζωή· ανανέωση των παλαιωμένων θησαυρών από το ένα μέρος, και από το άλλο καταξίωση των νέων που έρχονται να μπουν στη θέση εκείνων. Να ανανεώνεις είναι ανάγκη, απόλυτη ανάγκη· αυτό είναι το ωραίο έργο της νεότητας. Αλλά εξίσου μεγάλη ανάγκη είναι όσα με την ανανέωση έχεις κερδίσει, να τα σταθεροποιείς, να τα τακτοποιείς και να τα παραδίνεις στις επόμενες γενιές· της προχωρημένης ηλικίας, αυτό είναι το μέγα χρέος.

Ε. Π. Παπανούτσος, Πρακτική φιλοσοφία (Αθήνα: Νόηση, 2008), σ. 171-176

Παρατηρήσεις

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το παραπάνω κείμενο (100-120 λέξεις).

Β1. Να βρείτε από ένα συνώνυμο στις λέξεις που ακολουθούν: αποδέσμευση, μέριμνες, καινοτομίες, ριζικές, ακατάπαυστη.

Β2. Να γράψετε από ένα αντώνυμο για τις παρακάτω λέξεις: πείρα, συντηρητικοί, συμβιβαστικοί, υποχωρητικοί, σταθεροποιείς.

Β3. Να σχηματίσετε προτάσεις με τις λέξεις: μέστωμα, καταλυτικός, ριζοσπαστικός.

Β4. Να διακρίνετε τα δομικά μέρη της τέταρτης παραγράφου («Είναι όμως μόνον η πείρα… τι πραγματικώς συμβαίνει»).

Β5. Ο Ε. Παπανούτσος αναφέρει ότι «την ιστορία (των ιδεών, του πολιτισμού) τη γράφουν και […] οι νέοι και οι γέροι». Δεδομένου, όμως, του χάσματος των γενεών, ποια στάση πρέπει να υιοθετήσουν και οι δυο γενιές, για να επιτευχθεί αυτό; Δώστε την απάντησή σας σε μια παράγραφο 80-100 λέξεων.

Παραγωγή Λόγου

Γ. Ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι προχωρημένης ηλικίας και πώς μπορεί η πολιτεία να βελτιώσει τις συνθήκες της ζωής τους; Γράψτε ένα κείμενο δοκιμιακού λόγου με 400-500 λέξεις.

Για να μεταβείτε σε Στοιχεία Θεωρίας  της Νεοελληνικής Γλώσσας Α’  Λυκείου, επιλέξτε το αντίστοιχο στοιχείο από τον παρακάτω πίνακα:

Γλώσσα και Γλωσσικές ΠοικιλίεςΠροφορικός και Γραπτός Λόγος
ΠεριγραφήΑφήγηση
Χρονογράφημα

Για να μεταβείτε σε άλλα Σχεδιαγράμματα ή Κριτήρια Αξιολόγησης  της Νεοελληνικής Γλώσσας Α’  Λυκείου, επιλέξτε το αντίστοιχο θέμα από τον παρακάτω πίνακα:

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝΝΕΑ ΜΟΡΦΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Αγάπη (Ενιαία Εξέταση)
Αγάπη (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις
ΓλώσσαΓλώσσα Γλωσσικές Ποικιλίες (Τράπεζα Θεμάτων)Γλώσσα και Γλωσσικές Ποικιλίες
Γλωσσικές Ποικιλίες (Τράπεζα Θεμάτων)-ΑπαντήσειςΗ Γλώσσα η Αξία της (Ενιαία Εξέταση)
Γλώσσα και ΠολιτισμόςΓλώσσα και ΠολιτισμόςΔιάλογος (Τράπεζα Θεμάτων)Η Γλώσσα η Αξία της (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις
ΓλωσσομάθειαΓλωσσομάθειαΔιάλογος (Τράπεζα Θεμάτων)-ΑπαντήσειςΓλώσσα και Πολιτισμός
ΔιαφήμισηΔιαφήμισηΑναλφαβητισμός (Συνεξέταση)
Μέσα Μαζικής ΕνημέρωσηςΜέσα Μαζικής ΕνημέρωσηςΓλωσσομάθεια Θέμα 14426 (Τράπεζα Θεμάτων)Ναρκωτικά και Νέοι (Συνεξέταση)
ΔιάλογοςΔιάλογοςΓλωσσομάθεια Θέμα 14426 (Τράπεζα Θεμάτων)-ΑπαντήσειςΜόδα (Συνεξέταση)
ΕφηβείαΕφηβείαΕφηβεία Θέμα 14483 (Τράπεζα Θεμάτων)Μόδα (Συνεξέταση) Απαντήσεις
ΑγάπηΑγάπηΕφηβεία Θέμα 14483 (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις
Μόδα και ΈνδυσηΜόδα και Ένδυση
Ταξίδια Θέμα 14941 ΕΠΑΛ (Τράπεζα Θεμάτων)
Ταξίδια Θέμα 14941 ΕΠΑΛ (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις
Τρίτη ΗλικίαΤρίτη ΗλικίαΛειτουργικός αναλφαβητισμός Θέμα 14946 (Τράπεζα Θεμάτων)Τρίτη Ηλικία Β
Γέλιο και Κωμικό ΣτοιχείοΓέλιο και Κωμικό ΣτοιχείοΛειτουργικός αναλφαβητισμός Θέμα 14946 (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις

Το υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό υλικό που μόλις διαβάσατε προέρχεται από τις φροντιστηριακές σημειώσεις του εκλεκτού συναδέλφου Μινόπετρου Νικολάου, ο οποίος τις παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Τον ευχαριστούμε από καρδιάς και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική του ζωή.

Η ομάδα του filologika.gr 


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.