Ξενοφώντος Ελληνικά 2.1.17

Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 17

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά

Κεφάλαιο 1. Παράγραφος 17

Πρωτότυπο Κείμενο

Λύσανδρος δ΄ ἐκ τῆς Ρόδου παρὰ τὴν Ἰωνίαν ἐκπλεῖ πρὸς τὸν Ἑλλήσποντον πρός τε τῶν πλοίων τὸν ἔκπλουν καὶ ἐπὶ τὰς ἀφεστηκυίας αὐτῶν πόλεις. Ἀνήγοντο δὲ καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐκ τῆς Χίου πελάγιοι· ἡ γὰρ Ἀσία πολεμία αὐτοῖς ἦν.

Μετάφραση

Ο Λύσανδρος δε, απέπλευσε από την Ρόδο, παραπλέοντας τα παράλια της Ιωνίας, με κατεύθυνση τον Ελλήσποντο με σκοπό (να εμποδίσει) τον απόπλου των αθηναϊκών πλοίων και (να υποτάξει) τις πόλεις που είχαν αποστατήσει από αυτούς (τους Λακεδαιμόνιους).Συγχρόνως οι Αθηναίοι βγήκαν από το λιμάνι της Χίου και ανοίχτηκαν στο πέλαγος γιατί τα παράλια της Μ. Ασίας ήταν εχθρικά προς αυτούς.

Κείμενο – Μετάφραση σε αντιστοίχιση

Λύσανδρος δ΄

ἐκπλεῖ ἐκ τῆς Ρόδου

παρὰ τὴν Ἰωνίαν

πρὸς τὸν Ἑλλήσποντον

πρός τὸν ἔκπλουν

τε τῶν πλοίων

καὶ ἐπὶ τὰς πόλεις

ἀφεστηκυίας

αὐτῶν.

Ἀνήγοντο δὲ καὶ οἱ Ἀθηναῖοι

ἐκ τῆς Χίου

πελάγιοι·

ἡ γὰρ Ἀσία

ἦν πολεμία αὐτοῖς.

Ο Λύσανδρος δε,

απέπλευσε από την Ρόδο,

παραπλέοντας τα παράλια της Ιωνίας,

με κατεύθυνση τον Ελλήσποντο

με σκοπό (να εμποδίσει) τον απόπλου

των αθηναϊκών πλοίων

και (να υποτάξει) τις πόλεις

που είχαν αποστατήσει

από αυτούς (τους Λακεδαιμόνιους).

Συγχρόνως οι Αθηναίοι

βγήκαν από το λιμάνι της Χίου

και ανοίχτηκαν στο πέλαγος

γιατί τα παράλια της Μ. Ασίας

ήταν εχθρικά προς αυτούς.

Συντακτική ανάλυση

Λύσανδρος δ΄ ἐκ τῆς Ρόδου παρὰ τὴν Ἰωνίαν ἐκπλεῖ πρὸς τὸν Ἑλλήσποντον πρός τε τῶν πλοίων τὸν ἔκπλουν καὶ ἐπὶ τὰς ἀφεστηκυίας αὐτῶν πόλεις: Κύρια πρόταση

ἐκπλεῖ: ρήμα/ Λύσανδρος: υποκείμενο.

ἐκ τῆς Ρόδου: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει απομάκρυνση από τόπο στο ἐκπλεῖ.

παρὰ τὴν Ἰωνίαν: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός του πλησίον στο ἐκπλεῖ.

πρὸς τὸν Ἑλλήσποντον: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει κατεύθυνση σε τόπο στο ἐκπλεῖ.

πρός τὸν ἔκπλουν: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει κατεύθυνση σε τόπο στο ἐκπλεῖ.

τε τῶν πλοίων: γενική υποκειμενική στο ἒκπλουν.

καὶ ἐπὶ τὰς πόλεις: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει εχθρική διάθεση στο ἐκπλεῖ.

τὰς ἀφεστηκυίας: επιθετική μετοχή ως επιθετικός προσδιορισμός στο πόλεις με υποκείμενο το άρθρο της, τὰς.

αὐτῶν: αντικείμενο στο ἀφεστηκυίας.

ἀνήγοντο δὲ καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐκ τῆς Χίου πελάγιοι: Κύρια πρόταση

ἀνήγοντο: ρήμα/ οἱ Ἀθηναῖοι: υποκείμενο

πελάγιοι: επιρρηματικό κατηγορούμενο του τρόπου στο ἀνήγοντο.

ἐκ τῆς Χίου: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει απομάκρυνση από τόπο στο ἀνήγοντο.

Πίνακας αρχικών χρόνων ρημάτων παραγράφου

ἐκπλέω

ἐξέπλέον

ἐκπλεύσομαι/ ἐκπλευσοῦμαι

ἐξέπλευσα

ἐκπέπλευκα

ἐξεπεπλεύκειν

ἀφίσταμαι

ἀφιστάμην

ἀποστήσομαι/ ἀποσταθήσομαι

ἀπεστησάμην/ ἀπέστην/ ἀπεστάθην

ἀφέστηκα

ἀφεστήκειν/ ἀφειστήκειν

ἀνάγομαι

ἀνηγόμην

ἀνάξομαι/ ἀναχθήσομαι

ἀνηγαγόμην/ ἀνήχθην

ἀνῆγμαι

ἀνήγμην

εἰμί

ἦ, ἦν

ἔσομαι

ἐγενόμην

γέγονα

ἐγεγόνειν

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν τα Φιλολογικά μαθήματα ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.