Θουκυδίδης Βιβλίο 3 Κεφάλαιο 81 2

Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 81, 2

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Θουκυδίδης – Κερκυραϊκά

Παράγραφος 81, 2

Πρωτότυπο κείμενο

Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι τάς τε Ἀττικὰς ναῦς προσπλεούσας τάς τε τῶν πολεμίων οἰχομένας͵ λαβόντες τούς τε Μεσσηνίους ἐς τὴν πόλιν ἤγαγον πρότερον ἔξω ὄντας͵ καὶ τὰς ναῦς περιπλεῦσαι κελεύσαντες ἃς ἐπλήρωσαν ἐς τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα͵ ἐν ὅσῳ περιεκομίζοντο͵ τῶν ἐχθρῶν εἴ τινα λάβοιεν͵ ἀπέκτεινον· καὶ ἐκ τῶν νεῶν ὅσους ἔπεισαν ἐσβῆναι ἐκβιβάζοντες ἀπεχρῶντο͵ ἐς τὸ Ἥραιόν τε ἐλθόντες τῶν ἱκετῶν ὡς πεντήκοντα ἄνδρας δίκην ὑποσχεῖν ἔπεισαν καὶ κατέγνωσαν πάντων θάνατον.

Μετάφραση

Οι Κερκυραίοι εξάλλου, όταν κατάλαβαν ότι τα Αθηναϊκά πλοία πλησιάζουν και ότι τα εχθρικά είχαν φύγει, αφού πήραν τους Μεσσηνίους τους μετέφεραν στην πόλη που προηγουμένως ήταν έξω (από αυτήν), και αφού διέταξαν τα πλοία που επάνδρωσαν να πλεύσουν γύρω από το Υλλαϊκό λιμάνι, όσο αυτά περιφέρονταν, εάν έπιαναν κάποιον από τους εχθρούς, τον σκότωναν· και, καθώς αποβίβαζαν από τα πλοία όσους έπεισαν να μπουν τους σκότωναν, και αφού ήλθαν στο Ηραίο έπεισαν γύρω στους πενήντα ικέτες να περάσουν από δίκη και τους καταδίκασαν όλους σε θάνατο.

Κερκυραῖοι δὲ

αἰσθόμενοι

τάς τε Ἀττικὰς ναῦς προσπλεούσας

τάς τε τῶν πολεμίων οἰχομένας͵

λαβόντες τούς τε Μεσσηνίους

πρότερον ὄντας

ἔξω͵

ἤγαγον ἐς τὴν πόλιν

καὶ κελεύσαντες τὰς ναῦς

ἃς ἐπλήρωσαν

περιπλεῦσαι

ἐς τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα͵

ἐν ὅσῳ περιεκομίζοντο͵

τῶν ἐχθρῶν εἴ τινα λάβοιεν͵

ἀπέκτεινον·

καὶ ἐκβιβάζοντες ἐκ τῶν νεῶν

ὅσους ἔπεισαν ἐσβῆναι

ἀπεχρῶντο͵

ἐλθόντες τε ἐς τὸ Ἥραιόν

ἔπεισαν ὡς πεντήκοντα ἄνδρας

τῶν ἱκετῶν

δίκην ὑποσχεῖν

καὶ κατέγνωσαν

πάντων θάνατον.

Οι Κερκυραίοι εξάλλου,

όταν κατάλαβαν

ότι τα Αθηναϊκά πλοία πλησιάζουν

και ότι τα εχθρικά είχαν φύγει,

αφού πήραν τους Μεσσηνίους

που προηγουμένως ήταν

έξω (από αυτήν),

τους μετέφεραν στην πόλη

και αφού διέταξαν τα πλοία

που επάνδρωσαν

να πλεύσουν γύρω

από το Υλλαϊκό λιμάνι,

όσο αυτά περιφέρονταν,

εάν έπιαναν κάποιον από τους εχθρούς,

τον σκότωναν·

και, καθώς αποβίβαζαν από τα πλοία

όσους έπεισαν να μπουν

τους σκότωναν,

και αφού ήλθαν στο Ηραίο

έπεισαν γύρω στους πενήντα

ικέτες

να περάσουν από δίκη

και τους καταδίκασαν

όλους σε θάνατο.

Λεξιλογικές Ασκήσεις

1. Βρείτε τουλάχιστον δύο (2) παράγωγα από τις λέξεις λάβοιεν και ἀπεχρῶντο του αρχαίου κειμένου και συντάξτε μία παράγραφο με αυτά σχετικά με τη φιλοσοφία (ή/και την έκλειψη της)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  • λάβοιεν: προκατάληψη, απόλαυση
  • ἀπεχρῶντο: άχρηστος, χρήση

O μαρασμός της φιλοσοφίας εδράζεται, κατά τη γνώμη μου, στην προκατάληψη που έχει δημιουργήσει η σύγχρονη χρυσοθηρία· πως οποιαδήποτε ενέργεια δεν επιφέρει υλικά αποτελέσματα δεν είναι άξια απόλαυσης. Η υλιστική ιδεολογία, που πλέον έχει επικρατήσει σε παγκόσμιο επίπεδο, προτείνει πως όλες οι πνευματικές δραστηριότητες που δεν σχετίζονται άμεσα με την απόκτηση εξουσίας και τον πλούτο είναι άχρηστες και μία τόσο δύσκολη πνευματική αναζήτηση, που απαιτεί εκτενή χρήση χρόνου και νου, δεν επιβιώνει στην κοινωνία της βιασύνης και της αποθέωσης του χρήματος.

 

2. ἐκβιβάζοντες: Βρείτε τουλάχιστον πέντε (5) παράγωγα του όρου και συντάξτε μία παράγραφο χρησιμοποιώντας τις, με νοηματική συνοχή.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  1. i. παραβατικός ii. βατός iii. αιθεροβάμων iv. αποβίβαση v. πρόβατο

 

O Πέτρος πάντα ήθελε να γίνει ηθοποιός. Ενθουσιάστηκε όταν προσλήφθηκε σαν κομπάρσος σε μία απόμακρη πόλη. Στη διαδρομή ήταν ανήσυχος, καθώς δεν το είχε ξανακάνει. Δεν υπήρχε κανένας άλλος επιβάτης. Κατά την αποβίβαση, τον κατέκλυσε το άγχος. Βρέθηκε γρήγορα σε ένα βατό μονοπάτι. Η μαγεία ξεκίνησε να χάνεται. Όταν έφτασε, εξεπλάγη· Η συμπεριφορά τον ιθυνόντων ήταν παραβατική και τον εξύβριζαν! Πώς μπόρεσε να είναι τόσο αιθεροβάμων; Να πιστεύει πως όλα θα ήταν έτοιμα… Αποφάσισε να τους αποδείξει πως είναι ο καλύτερος ηθοποιός!

 

Τις ενδεικτικές απαντήσεις συνέταξε η μαθήτρια Α Λυκείου Τσούλη Αναστασία σύμφωνα με τις υποδείξεις και οδηγίες της καθηγήτριάς της Μαρίας Γεωργοπούλου

Για να μεταφερθείτε στην Ενότητα που επιθυμείτε απλώς επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα.

Κεφάλαιο 70, 1 Κεφάλαιο 70, 2
Κεφάλαιο 70, 3 Κεφάλαιο 70, 4
Κεφάλαιο 70, 5 Κεφάλαιο 70, 6
Κεφάλαιο 71, 1 Κεφάλαιο 71, 2
Κεφάλαιο 72, 1 Κεφάλαιο 72, 2
Κεφάλαιο 72, 3 Κεφάλαιο 73, 1
Κεφάλαιο 74, 1 Κεφάλαιο 74, 2
Κεφάλαιο 74, 3 Κεφάλαιο 75, 1
Κεφάλαιο 75, 2-3 Κεφάλαιο 75, 4
Κεφάλαιο 75, 5 Κεφάλαιο 76
Κεφάλαιο 77, 1 Κεφάλαιο 77, 2
Κεφάλαιο 77, 3 Κεφάλαιο 78, 1
Κεφάλαιο 78, 2 Κεφάλαιο 78, 3-4
Κεφάλαιο 79, 1 Κεφάλαιο 79, 2
Κεφάλαιο 79, 3 Κεφάλαιο 80, 1
Κεφάλαιο 80, 2 Κεφάλαιο 81, 1
Κεφάλαιο 81, 2 Κεφάλαιο 81, 3
Κεφάλαιο 81, 4 Κεφάλαιο 81, 5

Για να μεταφερθείτε σε Συνδυαστικές Ερωτήσεις πρωτότυπου-μεταφρασμένου κειμένου απλώς επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα.

Τράπεζα Θεμάτων & Συνδυαστικές Ερωτήσεις Τράπεζα Θεμάτων & Απαντήσεις σε Συνδυαστικές Ερωτήσεις
Θουκυδίδης 3, 71-72 Θουκυδίδης 3, 71-72
Θουκυδίδης 3, 74Θουκυδίδης 3, 74
Θουκυδίδης 3, 74 & ΤΘ 169Θουκυδίδης 3, 74& ΤΘ 169
Θουκυδίδης 3, 74-75 Κριτήριο Αξιολόγησης Θουκυδίδης 3, 74 -75 Κριτήριο Αξιολόγησης
Θουκυδίδης 3, 81 Θουκυδίδης 3, 81
Θουκυδίδης 3, 81 Πλήρες Κριτήριο Θουκυδίδης 3, 81 Απαντήσεις Πλήρες Κριτήριο
Θουκυδίδης 3, 81.3-81.5 Θουκυδίδης 3, 81.3-81.5


Ξενοφώντας 2, 1-4 Ξενοφώντας 2, 1-4
Ξενοφώντας 3, 50-51Ξενοφώντας 3, 50-51
Ξενοφώντας 3, 51-53 & 56Ξενοφώντας 3, 51-53 & 56

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν τα Φιλολογικά μαθήματα ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.