Θουκυδίδης Βιβλίο 3 Κεφάλαιο 80 2

Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 80, 2

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Θουκυδίδης – Κερκυραϊκά

Παράγραφος 80, 2

Πρωτότυπο κείμενο

Οἱ δὲ Πελοποννήσιοι μέχρι μέσου ἡμέρας δῃώσαντες τὴν γῆν ἀπέπλευσαν͵ καὶ ὑπὸ νύκτα αὐτοῖς ἐφρυκτωρήθησαν ἑξήκοντα νῆες Ἀθηναίων προσπλέουσαι ἀπὸ Λευκάδος· ἃς οἱ Ἀθηναῖοι πυνθανόμενοι τὴν στάσιν καὶ τὰς μετ΄ Ἀλκίδου ναῦς ἐπὶ Κέρκυραν μελλούσας πλεῖν ἀπέστειλαν καὶ Εὐρυμέδοντα τὸν  Θουκλέους στρατηγόν.

Μετάφραση

Οι Πελοποννήσιοι απέπλευσαν, αφού λεηλάτησαν τη γη μέχρι το μεσημέρι και το βράδυ δόθηκε σήμα σε αυτούς με πυρσούς ότι πλησίαζαν από τη Λευκάδα εξήντα πλοία των Αθηναίων· αυτά τα έστειλαν οι Αθηναίοι και ως στρατηγό τον Ευρυμέδοντα τον γιο του Θουκλή, όταν πληροφορήθηκαν την εσωτερική αναταραχή και ότι τα πλοία του Αλκίδα επρόκειτο να πλεύσουν εναντίον της Κέρκυρας.

Οἱ δὲ Πελοποννήσιοι ἀπέπλευσαν

δῃώσαντες τὴν γῆν

μέχρι μέσου ἡμέρας͵

καὶ ὑπὸ νύκτα

ἐφρυκτωρήθησαν αὐτοῖς

προσπλέουσαι ἀπὸ Λευκάδος

ἑξήκοντα νῆες Ἀθηναίων·

ἃς ἀπέστειλαν οἱ Ἀθηναῖοι

καὶ στρατηγόν

Εὐρυμέδοντα τὸν  Θουκλέους

πυνθανόμενοι

τὴν στάσιν

καὶ τὰς μετ΄ Ἀλκίδου ναῦς

μελλούσας πλεῖν

ἐπὶ Κέρκυραν.

Οι Πελοποννήσιοι απέπλευσαν,

αφού λεηλάτησαν τη γη

μέχρι το μεσημέρι

και το βράδυ

δόθηκε σήμα σε αυτούς με πυρσούς

ότι πλησίαζαν από τη Λευκάδα

εξήντα πλοία των Αθηναίων·

αυτά τα έστειλαν οι Αθηναίοι

και ως στρατηγό

τον Ευρυμέδοντα τον γιο του Θουκλή,

όταν πληροφορήθηκαν

την εσωτερική αναταραχή

και ότι τα πλοία του Αλκίδα

επρόκειτο να πλεύσουν

εναντίον της Κέρκυρας.

Για να μεταφερθείτε στην Ενότητα που επιθυμείτε απλώς επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα.

Κεφάλαιο 70, 1 Κεφάλαιο 70, 2
Κεφάλαιο 70, 3 Κεφάλαιο 70, 4
Κεφάλαιο 70, 5 Κεφάλαιο 70, 6
Κεφάλαιο 71, 1 Κεφάλαιο 71, 2
Κεφάλαιο 72, 1 Κεφάλαιο 72, 2
Κεφάλαιο 72, 3 Κεφάλαιο 73, 1
Κεφάλαιο 74, 1 Κεφάλαιο 74, 2
Κεφάλαιο 74, 3 Κεφάλαιο 75, 1
Κεφάλαιο 75, 2-3 Κεφάλαιο 75, 4
Κεφάλαιο 75, 5 Κεφάλαιο 76
Κεφάλαιο 77, 1 Κεφάλαιο 77, 2
Κεφάλαιο 77, 3 Κεφάλαιο 78, 1
Κεφάλαιο 78, 2 Κεφάλαιο 78, 3-4
Κεφάλαιο 79, 1 Κεφάλαιο 79, 2
Κεφάλαιο 79, 3 Κεφάλαιο 80, 1
Κεφάλαιο 80, 2 Κεφάλαιο 81, 1
Κεφάλαιο 81, 2 Κεφάλαιο 81, 3
Κεφάλαιο 81, 4 Κεφάλαιο 81, 5

Για να μεταφερθείτε σε Συνδυαστικές Ερωτήσεις πρωτότυπου-μεταφρασμένου κειμένου απλώς επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα.

Τράπεζα Θεμάτων & Συνδυαστικές Ερωτήσεις Τράπεζα Θεμάτων & Απαντήσεις σε Συνδυαστικές Ερωτήσεις
Θουκυδίδης 3, 71-72 Θουκυδίδης 3, 71-72
Θουκυδίδης 3, 74Θουκυδίδης 3, 74
Θουκυδίδης 3, 74 & ΤΘ 169Θουκυδίδης 3, 74& ΤΘ 169
Θουκυδίδης 3, 74-75 Κριτήριο Αξιολόγησης Θουκυδίδης 3, 74 -75 Κριτήριο Αξιολόγησης
Θουκυδίδης 3, 81 Θουκυδίδης 3, 81
Θουκυδίδης 3, 81 Πλήρες Κριτήριο Θουκυδίδης 3, 81 Απαντήσεις Πλήρες Κριτήριο
Θουκυδίδης 3, 81.3-81.5 Θουκυδίδης 3, 81.3-81.5


Ξενοφώντας 2, 1-4 Ξενοφώντας 2, 1-4
Ξενοφώντας 3, 50-51Ξενοφώντας 3, 50-51
Ξενοφώντας 3, 51-53 & 56Ξενοφώντας 3, 51-53 & 56

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν τα Φιλολογικά μαθήματα ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.