Θουκυδίδης Βιβλίο 3 Κεφάλαιο 80 1

Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 80, 1

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Θουκυδίδης – Κερκυραϊκά

Παράγραφος 80, 1

Πρωτότυπο κείμενο

Ὁ δὲ δῆμος τῶν Κερκυραίων ἐν τούτῳ περιδεὴς γενόμενος μὴ ἐπιπλεύσωσιν αἱ νῆες͵ τοῖς τε ἱκέταις ᾖσαν ἐς λόγους καὶ τοῖς ἄλλοις͵ ὅπως σωθήσεται ἡ πόλις͵ καί τινας αὐτῶν ἔπεισαν ἐς τὰς ναῦς ἐσβῆναι· ἐπλήρωσαν γὰρ ὅμως τριάκοντα προσδεχόμενοι τὸν ἐπίπλουν.

Μετάφραση

Την ίδια στιγμή οι δημοκρατικοί Κερκυραίοι επειδή τρομοκρατήθηκαν μήπως επιτεθούν τα πλοία (στην πόλη) άρχισαν διαπραγματεύσεις και με τους ικέτες και με τους υπόλοιπους (ολιγαρχικούς) για το πώς θα σωθεί η πόλη, και έπεισαν κάποιους από αυτούς να μπουν στα πλοία· γέμισαν πράγματι, τριάντα (πλοία) επειδή περίμεναν την επίθεση των εχθρών.

Ἐν τούτῳ

ὁ δὲ δῆμος τῶν Κερκυραίων

περιδεὴς γενόμενος

μὴ ἐπιπλεύσωσιν αἱ νῆες͵

ᾖσαν ἐς λόγους

τοῖς τε ἱκέταις

καὶ τοῖς ἄλλοις͵

ὅπως σωθήσεται ἡ πόλις͵

καί ἔπεισαν τινας αὐτῶν

ἐσβῆναι ἐς τὰς ναῦς·

ἐπλήρωσαν γὰρ ὅμως τριάκοντα

προσδεχόμενοι

τὸν ἐπίπλουν.

Την ίδια στιγμή

οι δημοκρατικοί Κερκυραίοι

επειδή τρομοκρατήθηκαν

μήπως επιτεθούν τα πλοία (στην πόλη)

άρχισαν διαπραγματεύσεις

και με τους ικέτες

και με τους υπόλοιπους (ολιγαρχικούς)

για το πώς θα σωθεί η πόλη,

και έπεισαν κάποιους από αυτούς

να μπουν στα πλοία·

γέμισαν πράγματι, τριάντα (πλοία)

επειδή περίμεναν

την επίθεση των εχθρών.

Για να μεταφερθείτε στην Ενότητα που επιθυμείτε απλώς επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα.

Κεφάλαιο 70, 1 Κεφάλαιο 70, 2
Κεφάλαιο 70, 3 Κεφάλαιο 70, 4
Κεφάλαιο 70, 5 Κεφάλαιο 70, 6
Κεφάλαιο 71, 1 Κεφάλαιο 71, 2
Κεφάλαιο 72, 1 Κεφάλαιο 72, 2
Κεφάλαιο 72, 3 Κεφάλαιο 73, 1
Κεφάλαιο 74, 1 Κεφάλαιο 74, 2
Κεφάλαιο 74, 3 Κεφάλαιο 75, 1
Κεφάλαιο 75, 2-3 Κεφάλαιο 75, 4
Κεφάλαιο 75, 5 Κεφάλαιο 76
Κεφάλαιο 77, 1 Κεφάλαιο 77, 2
Κεφάλαιο 77, 3 Κεφάλαιο 78, 1
Κεφάλαιο 78, 2 Κεφάλαιο 78, 3-4
Κεφάλαιο 79, 1 Κεφάλαιο 79, 2
Κεφάλαιο 79, 3 Κεφάλαιο 80, 1
Κεφάλαιο 80, 2 Κεφάλαιο 81, 1
Κεφάλαιο 81, 2 Κεφάλαιο 81, 3
Κεφάλαιο 81, 4 Κεφάλαιο 81, 5

Για να μεταφερθείτε σε Συνδυαστικές Ερωτήσεις πρωτότυπου-μεταφρασμένου κειμένου απλώς επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα.

Τράπεζα Θεμάτων & Συνδυαστικές Ερωτήσεις Τράπεζα Θεμάτων & Απαντήσεις σε Συνδυαστικές Ερωτήσεις
Θουκυδίδης 3, 71-72 Θουκυδίδης 3, 71-72
Θουκυδίδης 3, 74Θουκυδίδης 3, 74
Θουκυδίδης 3, 74 & ΤΘ 169Θουκυδίδης 3, 74& ΤΘ 169
Θουκυδίδης 3, 74-75 Κριτήριο Αξιολόγησης Θουκυδίδης 3, 74 -75 Κριτήριο Αξιολόγησης
Θουκυδίδης 3, 81 Θουκυδίδης 3, 81
Θουκυδίδης 3, 81 Πλήρες Κριτήριο Θουκυδίδης 3, 81 Απαντήσεις Πλήρες Κριτήριο
Θουκυδίδης 3, 81.3-81.5 Θουκυδίδης 3, 81.3-81.5


Ξενοφώντας 2, 1-4 Ξενοφώντας 2, 1-4
Ξενοφώντας 3, 50-51Ξενοφώντας 3, 50-51
Ξενοφώντας 3, 51-53 & 56Ξενοφώντας 3, 51-53 & 56

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν τα Φιλολογικά μαθήματα ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.