Θουκυδίδης Βιβλίο 3 Κεφάλαιο 79 3

Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 79, 3

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Θουκυδίδης – Κερκυραϊκά

Παράγραφος 79, 3

Πρωτότυπο κείμενο

Τῇ δ΄ ὑστεραίᾳ ἐπὶ μὲν τὴν πόλιν οὐδὲν μᾶλλον ἐπέπλεον͵ καίπερ ἐν πολλῇ ταραχῇ καὶ φόβῳ ὄντας καὶ Βρασίδου παραινοῦντος͵ ὡς λέγεται͵ Ἀλκίδᾳ͵ ἰσοψήφου δὲ οὐκ ὄντος· ἐπὶ δὲ τὴν Λευκίμμην τὸ ἀκρωτήριον ἀποβάντες ἐπόρθουν τοὺς ἀγρούς.

Μετάφραση

Την επομένη μέρα καθόλου περισσότερο δεν έπλεαν εναντίον της πόλης αν και βρίσκονταν σε μεγάλη σύγχυση και φόβο και, όπως λέγεται,  αν και παρότρυνε ο Βρασίδας τον Αλκίδα, χωρίς, όμως, να έχει ίση ψήφο με αυτόν. Αφού όμως αποβιβάστηκαν στο ακρωτήριο της Λευκίμμης λεηλατούσαν τους αγρούς.

Τῇ δ΄ ὑστεραίᾳ

οὐδὲν μᾶλλον

ἐπέπλεον μὲν ἐπὶ τὴν πόλιν͵

καίπερ ὄντας ἐν πολλῇ ταραχῇ

καὶ φόβῳ

καὶ Βρασίδου παραινοῦντος͵

ὡς λέγεται͵ Ἀλκίδᾳ͵

ἰσοψήφου δὲ

οὐκ ὄντος·

ἀποβάντες

ἐπὶ δὲ τὴν Λευκίμμην τὸ ἀκρωτήριον

ἐπόρθουν τοὺς ἀγρούς.

Την επομένη μέρα

καθόλου περισσότερο

δεν έπλεαν εναντίον της πόλης

αν και βρίσκονταν σε μεγάλη σύγχυση

και φόβο

και, αν και παρότρυνε ο Βρασίδας

όπως λέγεται, τον Αλκίδα,

χωρίς, όμως, να έχει ίση ψήφο

με αυτόν.

Αφού όμως αποβιβάστηκαν

στο ακρωτήριο της Λευκίμμης

λεηλατούσαν τους αγρούς.

Για να μεταφερθείτε στην Ενότητα που επιθυμείτε απλώς επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα.

Κεφάλαιο 70, 1 Κεφάλαιο 70, 2
Κεφάλαιο 70, 3 Κεφάλαιο 70, 4
Κεφάλαιο 70, 5 Κεφάλαιο 70, 6
Κεφάλαιο 71, 1 Κεφάλαιο 71, 2
Κεφάλαιο 72, 1 Κεφάλαιο 72, 2
Κεφάλαιο 72, 3 Κεφάλαιο 73, 1
Κεφάλαιο 74, 1 Κεφάλαιο 74, 2
Κεφάλαιο 74, 3 Κεφάλαιο 75, 1
Κεφάλαιο 75, 2-3 Κεφάλαιο 75, 4
Κεφάλαιο 75, 5 Κεφάλαιο 76
Κεφάλαιο 77, 1 Κεφάλαιο 77, 2
Κεφάλαιο 77, 3 Κεφάλαιο 78, 1
Κεφάλαιο 78, 2 Κεφάλαιο 78, 3-4
Κεφάλαιο 79, 1 Κεφάλαιο 79, 2
Κεφάλαιο 79, 3 Κεφάλαιο 80, 1
Κεφάλαιο 80, 2 Κεφάλαιο 81, 1
Κεφάλαιο 81, 2 Κεφάλαιο 81, 3
Κεφάλαιο 81, 4 Κεφάλαιο 81, 5

Για να μεταφερθείτε σε Συνδυαστικές Ερωτήσεις πρωτότυπου-μεταφρασμένου κειμένου απλώς επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα.

Τράπεζα Θεμάτων & Συνδυαστικές Ερωτήσεις Τράπεζα Θεμάτων & Απαντήσεις σε Συνδυαστικές Ερωτήσεις
Θουκυδίδης 3, 71-72 Θουκυδίδης 3, 71-72
Θουκυδίδης 3, 74Θουκυδίδης 3, 74
Θουκυδίδης 3, 74 & ΤΘ 169Θουκυδίδης 3, 74& ΤΘ 169
Θουκυδίδης 3, 74-75 Κριτήριο Αξιολόγησης Θουκυδίδης 3, 74 -75 Κριτήριο Αξιολόγησης
Θουκυδίδης 3, 81 Θουκυδίδης 3, 81
Θουκυδίδης 3, 81 Πλήρες Κριτήριο Θουκυδίδης 3, 81 Απαντήσεις Πλήρες Κριτήριο
Θουκυδίδης 3, 81.3-81.5 Θουκυδίδης 3, 81.3-81.5


Ξενοφώντας 2, 1-4 Ξενοφώντας 2, 1-4
Ξενοφώντας 3, 50-51Ξενοφώντας 3, 50-51
Ξενοφώντας 3, 51-53 & 56Ξενοφώντας 3, 51-53 & 56

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν τα Φιλολογικά μαθήματα ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.