Θουκυδίδης Βιβλίο 3 Κεφάλαιο 78 1

Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 78, 1

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Θουκυδίδης – Κερκυραϊκά

Παράγραφος 78, 1

Πρωτότυπο κείμενο

Καὶ οἱ μὲν Κερκυραῖοι κακῶς τε καὶ κατ΄ ὀλίγας προσπίπτοντες ἐταλαιπώρουν τὸ καθ΄ αὑτούς· οἱ δ΄ Ἀθηναῖοι φοβούμενοι τὸ πλῆθος καὶ τὴν περικύκλωσιν ἁθρόαις μὲν οὐ προσέπιπτον οὐδὲ κατὰ μέσον ταῖς ἐφ΄ ἑαυτοὺς τεταγμέναις͵ προσβαλόντες δὲ κατὰ κέρας καταδύουσι μίαν ναῦν. καὶ μετὰ ταῦτα κύκλον ταξαμένων αὐτῶν περιέπλεον καὶ ἐπειρῶντο θορυβεῖν.

Μετάφραση

Και οι μεν Κερκυραίοι δεινοπαθούσαν από την πλευρά τους γιατί εφορμούσαν χωρίς τάξη και με λίγα πλοία· οι Αθηναίοι όμως, επειδή φοβούνταν το μεγαλύτερο αριθμό (των εχθρικών πλοίων) και την περικύκλωση δεν έκαναν επίθεση στα εναντίον τους παρατεταγμένα πλοία ούτε στο σύνολό τους ούτε στο μέσο τους, αλλά, αφού επιτέθηκαν σε μία πλευρά, βύθισαν ένα πλοίο. Και μετά από αυτά, αφού οι εχθροί σχημάτισαν κυκλική παράταξη, έπλεαν γύρω από αυτούς (οι Αθηναίοι)και προσπαθούσαν να τους προκαλέσουν σύγχυση.

Καὶ οἱ μὲν Κερκυραῖοι

ἐταλαιπώρουν τὸ καθ΄ αὑτούς

προσπίπτοντες κακῶς τε

καὶ κατ΄ ὀλίγας·

οἱ δ΄ Ἀθηναῖοι

φοβούμενοι

τὸ πλῆθος

 

καὶ τὴν περικύκλωσιν

οὐ προσέπιπτον μὲν

ταῖς ἐφ΄ ἑαυτοὺς

τεταγμέναις

οὐδὲ ἁθρόαις

(οὐδέ) κατὰ μέσον͵

προσβαλόντες δὲ κατὰ κέρας

καταδύουσι μίαν ναῦν.

καὶ μετὰ ταῦτα

ταξαμένων αὐτῶν

κύκλον

περιέπλεον

καὶ ἐπειρῶντο

θορυβεῖν.

Και οι μεν Κερκυραίοι

δεινοπαθούσαν από την πλευρά τους

γιατί εφορμούσαν χωρίς τάξη

και με λίγα πλοία·

οι Αθηναίοι όμως,

επειδή φοβούνταν

το μεγαλύτερο αριθμό

(των εχθρικών πλοίων)

και την περικύκλωση

δεν έκαναν επίθεση

στα εναντίον τους

παρατεταγμένα πλοία

ούτε στο σύνολό τους

ούτε στο μέσο τους,

αλλά, αφού επιτέθηκαν σε μία πλευρά,

βύθισαν ένα πλοίο.

Και μετά από αυτά,

αφού οι εχθροί σχημάτισαν

κυκλική παράταξη,

έπλεαν γύρω από αυτούς (οι Αθηναίοι)

και προσπαθούσαν

να τους προκαλέσουν σύγχυση.

Για να μεταφερθείτε στην Ενότητα που επιθυμείτε απλώς επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα.

Κεφάλαιο 70, 1 Κεφάλαιο 70, 2
Κεφάλαιο 70, 3 Κεφάλαιο 70, 4
Κεφάλαιο 70, 5 Κεφάλαιο 70, 6
Κεφάλαιο 71, 1 Κεφάλαιο 71, 2
Κεφάλαιο 72, 1 Κεφάλαιο 72, 2
Κεφάλαιο 72, 3 Κεφάλαιο 73, 1
Κεφάλαιο 74, 1 Κεφάλαιο 74, 2
Κεφάλαιο 74, 3 Κεφάλαιο 75, 1
Κεφάλαιο 75, 2-3 Κεφάλαιο 75, 4
Κεφάλαιο 75, 5 Κεφάλαιο 76
Κεφάλαιο 77, 1 Κεφάλαιο 77, 2
Κεφάλαιο 77, 3 Κεφάλαιο 78, 1
Κεφάλαιο 78, 2 Κεφάλαιο 78, 3-4
Κεφάλαιο 79, 1 Κεφάλαιο 79, 2
Κεφάλαιο 79, 3 Κεφάλαιο 80, 1
Κεφάλαιο 80, 2 Κεφάλαιο 81, 1
Κεφάλαιο 81, 2 Κεφάλαιο 81, 3
Κεφάλαιο 81, 4 Κεφάλαιο 81, 5

Για να μεταφερθείτε σε Συνδυαστικές Ερωτήσεις πρωτότυπου-μεταφρασμένου κειμένου απλώς επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα.

Τράπεζα Θεμάτων & Συνδυαστικές Ερωτήσεις Τράπεζα Θεμάτων & Απαντήσεις σε Συνδυαστικές Ερωτήσεις
Θουκυδίδης 3, 71-72 Θουκυδίδης 3, 71-72
Θουκυδίδης 3, 74Θουκυδίδης 3, 74
Θουκυδίδης 3, 74 & ΤΘ 169Θουκυδίδης 3, 74& ΤΘ 169
Θουκυδίδης 3, 74-75 Κριτήριο Αξιολόγησης Θουκυδίδης 3, 74 -75 Κριτήριο Αξιολόγησης
Θουκυδίδης 3, 81 Θουκυδίδης 3, 81
Θουκυδίδης 3, 81 Πλήρες Κριτήριο Θουκυδίδης 3, 81 Απαντήσεις Πλήρες Κριτήριο
Θουκυδίδης 3, 81.3-81.5 Θουκυδίδης 3, 81.3-81.5


Ξενοφώντας 2, 1-4 Ξενοφώντας 2, 1-4
Ξενοφώντας 3, 50-51Ξενοφώντας 3, 50-51
Ξενοφώντας 3, 51-53 & 56Ξενοφώντας 3, 51-53 & 56

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν τα Φιλολογικά μαθήματα ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.