Θουκυδίδης Βιβλίο 3 Κεφάλαιο 77 1

Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 77, 1

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Θουκυδίδης – Κερκυραϊκά

Παράγραφος 77, 1

Πρωτότυπο κείμενο

Οἱ δὲ πολλῷ θορύβῳ καὶ πεφοβημένοι τά τ΄ ἐν τῇ πόλει καὶ τὸν ἐπίπλουν παρεσκευάζοντό τε ἅμα ἑξήκοντα ναῦς καὶ τὰς αἰεὶ πληρουμένας ἐξέπεμπον πρὸς τοὺς ἐναντίους͵ παραινούντων Ἀθηναίων σφᾶς τε ἐᾶσαι πρῶτον ἐκπλεῦσαι καὶ ὕστερον πάσαις ἅμα ἐκείνους ἐπιγενέσθαι.

Μετάφραση

Αυτοί (οι δημοκρατικοί), εξαιτίας της μεγάλης τους σύγχυσης και επειδή φοβούνταν και όσα γίνονταν στην πόλη και τη ναυτική επίθεση, προετοίμαζαν συγχρόνως εξήντα πλοία και όσα επανδρώνονταν κάθε φορά τα έστελναν κατά των εχθρών, αν και τους συμβούλευαν οι Αθηναίοι να τους αφήσουν να αποπλεύσουν πρώτοι και ύστερα να ακολουθήσουν εκείνοι με όλα τα πλοία τους.

Οἱ δὲ

πολλῷ θορύβῳ

καὶ πεφοβημένοι

τά τ΄ ἐν τῇ πόλει

καὶ τὸν ἐπίπλουν

παρεσκευάζοντό τε ἅμα ἑξήκοντα ναῦς

καὶ τὰς αἰεὶ πληρουμένας

ἐξέπεμπον πρὸς τοὺς ἐναντίους͵

παραινούντων Ἀθηναίων

ἐᾶσαι τε σφᾶς ἐκπλεῦσαι

πρῶτον

καὶ ὕστερον ἐπιγενέσθαι ἐκείνους

ἅμα πάσαις.

Αυτοί (οι δημοκρατικοί),

εξαιτίας της μεγάλης τους σύγχυσης

και επειδή φοβούνταν

και όσα γίνονταν στην πόλη

και τη ναυτική επίθεση,

προετοίμαζαν συγχρόνως εξήντα πλοία

και όσα επανδρώνονταν κάθε φορά

τα έστελναν κατά των εχθρών,

αν και τους συμβούλευαν οι Αθηναίοι

να τους αφήσουν να αποπλεύσουν

πρώτοι

και ύστερα να ακολουθήσουν εκείνοι

με όλα τα πλοία τους.

Για να μεταφερθείτε στην Ενότητα που επιθυμείτε απλώς επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα.

Κεφάλαιο 70, 1 Κεφάλαιο 70, 2
Κεφάλαιο 70, 3 Κεφάλαιο 70, 4
Κεφάλαιο 70, 5 Κεφάλαιο 70, 6
Κεφάλαιο 71, 1 Κεφάλαιο 71, 2
Κεφάλαιο 72, 1 Κεφάλαιο 72, 2
Κεφάλαιο 72, 3 Κεφάλαιο 73, 1
Κεφάλαιο 74, 1 Κεφάλαιο 74, 2
Κεφάλαιο 74, 3 Κεφάλαιο 75, 1
Κεφάλαιο 75, 2-3 Κεφάλαιο 75, 4
Κεφάλαιο 75, 5 Κεφάλαιο 76
Κεφάλαιο 77, 1 Κεφάλαιο 77, 2
Κεφάλαιο 77, 3 Κεφάλαιο 78, 1
Κεφάλαιο 78, 2 Κεφάλαιο 78, 3-4
Κεφάλαιο 79, 1 Κεφάλαιο 79, 2
Κεφάλαιο 79, 3 Κεφάλαιο 80, 1
Κεφάλαιο 80, 2 Κεφάλαιο 81, 1
Κεφάλαιο 81, 2 Κεφάλαιο 81, 3
Κεφάλαιο 81, 4 Κεφάλαιο 81, 5

Για να μεταφερθείτε σε Συνδυαστικές Ερωτήσεις πρωτότυπου-μεταφρασμένου κειμένου απλώς επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα.

Τράπεζα Θεμάτων & Συνδυαστικές Ερωτήσεις Τράπεζα Θεμάτων & Απαντήσεις σε Συνδυαστικές Ερωτήσεις
Θουκυδίδης 3, 71-72 Θουκυδίδης 3, 71-72
Θουκυδίδης 3, 74Θουκυδίδης 3, 74
Θουκυδίδης 3, 74 & ΤΘ 169Θουκυδίδης 3, 74& ΤΘ 169
Θουκυδίδης 3, 74-75 Κριτήριο Αξιολόγησης Θουκυδίδης 3, 74 -75 Κριτήριο Αξιολόγησης
Θουκυδίδης 3, 81 Θουκυδίδης 3, 81
Θουκυδίδης 3, 81 Πλήρες Κριτήριο Θουκυδίδης 3, 81 Απαντήσεις Πλήρες Κριτήριο
Θουκυδίδης 3, 81.3-81.5 Θουκυδίδης 3, 81.3-81.5


Ξενοφώντας 2, 1-4 Ξενοφώντας 2, 1-4
Ξενοφώντας 3, 50-51Ξενοφώντας 3, 50-51
Ξενοφώντας 3, 51-53 & 56Ξενοφώντας 3, 51-53 & 56

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν τα Φιλολογικά μαθήματα ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.