Θουκυδίδης Βιβλίο 3 Κεφάλαιο 75 4

Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 75, 4

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Θουκυδίδης – Κερκυραϊκά

Παράγραφος 75, 4

Πρωτότυπο κείμενο

Νικόστρατος δὲ αὐτοὺς ἀνίστη τε καὶ παρεμυθεῖτο. ὡς δ΄ οὐκ ἔπειθεν͵ ὁ δῆμος ὁπλισθεὶς ἐπὶ τῇ προφάσει ταύτῃ͵ ὡς οὐδὲν αὐτῶν ὑγιὲς διανοουμένων τῇ τοῦ μὴ ξυμπλεῖν ἀπιστίᾳ͵ τά τε ὅπλα αὐτῶν ἐκ τῶν οἰκιῶν ἔλαβε καὶ αὐτῶν τινὰς οἷς ἐπέτυχον͵ εἰ μὴ Νικόστρατος ἐκώλυσε͵ διέφθειραν ἄν.

Μετάφραση

Και ο Νικόστρατος προσπαθούσε να τους σηκώσει και να τους καθησυχάσει. Επειδή, όμως, δεν τους έπειθε οι δημοκρατικοί, αφού οπλίστηκαν με αυτήν την πρόφαση, γιατί κατά τη γνώμη τους δεν είχαν κανένα καλό σκοπό στο νου τους με τη δυσπιστία τους να μη θέλουν να αποπλεύσουν μαζί με τον Νικόστρατο πήραν τα όπλα από τα σπίτια τους και, εάν δεν τους εμπόδιζε ο Νικόστρατος, θα σκότωναν μερικούς από αυτούς που τους συνάντησαν κατά τύχη.

Νικόστρατος δὲ αὐτοὺς

ἀνίστη τε

καὶ παρεμυθεῖτο.

ὡς δ΄ οὐκ ἔπειθεν͵

ὁ δῆμος ὁπλισθεὶς

ἐπὶ τῇ προφάσει ταύτῃ͵

ὡς

οὐδὲν αὐτῶν

ὑγιὲς διανοουμένων

τῇ ἀπιστίᾳ

τοῦ μὴ ξυμπλεῖν͵

 

τά τε ὅπλα αὐτῶν ἔλαβε ἐκ τῶν οἰκιῶν

καὶ εἰ μὴ Νικόστρατος

ἐκώλυσε͵ 

διέφθειραν ἄν αὐτῶν τινὰς

οἷς ἐπέτυχον.

Και ο Νικόστρατος

προσπαθούσε να τους σηκώσει

και να τους καθησυχάσει.

Επειδή, όμως, δεν τους έπειθε

οι δημοκρατικοί, αφού οπλίστηκαν

με αυτήν την πρόφαση,

γιατί κατά τη γνώμη τους

δεν είχαν κανένα καλό σκοπό

στο νου τους

με τη δυσπιστία τους

να μη θέλουν να αποπλεύσουν

μαζί με τον Νικόστρατο

πήραν τα όπλα από τα σπίτια τους

και, εάν ο Νικόστρατος

δεν τους εμπόδιζε,

θα σκότωναν μερικούς από αυτούς

που τους συνάντησαν κατά τύχη.

Για να μεταφερθείτε στην Ενότητα που επιθυμείτε απλώς επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα.

Κεφάλαιο 70, 1 Κεφάλαιο 70, 2
Κεφάλαιο 70, 3 Κεφάλαιο 70, 4
Κεφάλαιο 70, 5 Κεφάλαιο 70, 6
Κεφάλαιο 71, 1 Κεφάλαιο 71, 2
Κεφάλαιο 72, 1 Κεφάλαιο 72, 2
Κεφάλαιο 72, 3 Κεφάλαιο 73, 1
Κεφάλαιο 74, 1 Κεφάλαιο 74, 2
Κεφάλαιο 74, 3 Κεφάλαιο 75, 1
Κεφάλαιο 75, 2-3 Κεφάλαιο 75, 4
Κεφάλαιο 75, 5 Κεφάλαιο 76
Κεφάλαιο 77, 1 Κεφάλαιο 77, 2
Κεφάλαιο 77, 3 Κεφάλαιο 78, 1
Κεφάλαιο 78, 2 Κεφάλαιο 78, 3-4
Κεφάλαιο 79, 1 Κεφάλαιο 79, 2
Κεφάλαιο 79, 3 Κεφάλαιο 80, 1
Κεφάλαιο 80, 2 Κεφάλαιο 81, 1
Κεφάλαιο 81, 2 Κεφάλαιο 81, 3
Κεφάλαιο 81, 4 Κεφάλαιο 81, 5

Για να μεταφερθείτε σε Συνδυαστικές Ερωτήσεις πρωτότυπου-μεταφρασμένου κειμένου απλώς επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα.

Τράπεζα Θεμάτων & Συνδυαστικές Ερωτήσεις Τράπεζα Θεμάτων & Απαντήσεις σε Συνδυαστικές Ερωτήσεις
Θουκυδίδης 3, 71-72 Θουκυδίδης 3, 71-72
Θουκυδίδης 3, 74Θουκυδίδης 3, 74
Θουκυδίδης 3, 74 & ΤΘ 169Θουκυδίδης 3, 74& ΤΘ 169
Θουκυδίδης 3, 74-75 Κριτήριο Αξιολόγησης Θουκυδίδης 3, 74 -75 Κριτήριο Αξιολόγησης
Θουκυδίδης 3, 81 Θουκυδίδης 3, 81
Θουκυδίδης 3, 81 Πλήρες Κριτήριο Θουκυδίδης 3, 81 Απαντήσεις Πλήρες Κριτήριο
Θουκυδίδης 3, 81.3-81.5 Θουκυδίδης 3, 81.3-81.5


Ξενοφώντας 2, 1-4 Ξενοφώντας 2, 1-4
Ξενοφώντας 3, 50-51Ξενοφώντας 3, 50-51
Ξενοφώντας 3, 51-53 & 56Ξενοφώντας 3, 51-53 & 56

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν τα Φιλολογικά μαθήματα ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.