Θουκυδίδης Βιβλίο 3 Κεφάλαιο 75 2-3

Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 75, 2-3

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Θουκυδίδης – Κερκυραϊκά

Παράγραφος 75, 2-3

Πρωτότυπο κείμενο

Καὶ ὁ μὲν ταῦτα πράξας ἔμελλεν ἀποπλεύσεσθαι· οἱ δὲ τοῦ δήμου προστάται πείθουσιν αὐτὸν πέντε μὲν ναῦς τῶν αὐτοῦ σφίσι καταλιπεῖν͵ ὅπως ἧσσόν τι ἐν κινήσει ὦσιν οἱ ἐναντίοι͵ ἴσας δὲ αὐτοὶ πληρώσαντες ἐκ σφῶν αὐτῶν ξυμπέμψειν. Καὶ ὁ μὲν ξυνεχώρησεν͵ οἱ δὲ τοὺς ἐχθροὺς κατέλεγον ἐς τὰς ναῦς. δείσαντες δὲ ἐκεῖνοι μὴ ἐς τὰς Ἀθήνας ἀποπεμφθῶσι καθίζουσιν ἐς τὸ τῶν Διοσκόρων ἱερόν.

Μετάφραση

Και αυτός, αφού έκανε αυτά σκόπευε να αποπλεύσει· οι αρχηγοί, όμως, των δημοκρατικών τον πείθουν να τους αφήσει πίσω πέντε πλοία από τα δικά του, ώστε να αποθαρρυνθούν οι αντίπαλοί τους να κάνουν κίνημα και (του υποσχέθηκαν) ότι θα στείλουν αυτοί ίσο αριθμό πλοίων, αφού τα επανδρώσουν με δικά τους πληρώματα. Και εκείνος συμφώνησε (μαζί τους), εκείνοι όμως στρατολογούσαν τους εχθρούς τους για τα πλοία. Εκείνοι, όμως, επειδή φοβήθηκαν μήπως τους στείλουν στην Αθήνα, καταφεύγουν (ως ικέτες) στο ιερό των Διοσκούρων.

Καὶ ὁ μὲν ταῦτα πράξας

ἔμελλεν ἀποπλεύσεσθαι·

οἱ δὲ τοῦ δήμου προστάται

πείθουσιν αὐτὸν καταλιπεῖν σφίσι

πέντε μὲν ναῦς τῶν αὐτοῦ͵

ὅπως οἱ ἐναντίοι ὦσιν

ἧσσόν τι

ἐν κινήσει͵

ξυμπέμψειν δὲ

αὐτοὶ

ἴσας

πληρώσαντες

ἐκ σφῶν αὐτῶν.

Καὶ ὁ μὲν ξυνεχώρησεν͵

οἱ δὲ κατέλεγον

τοὺς ἐχθροὺς

ἐς τὰς ναῦς.

ἐκεῖνοι δὲ δείσαντες

μὴ ἀποπεμφθῶσι ἐς τὰς Ἀθήνας

καθίζουσιν

ἐς τὸ τῶν Διοσκόρων ἱερόν.

Και αυτός, αφού έκανε αυτά

σκόπευε να αποπλεύσει·

οι αρχηγοί, όμως, των δημοκρατικών

τον πείθουν να τους αφήσει πίσω

πέντε πλοία από τα δικά του,

ώστε οι αντίπαλοί τους

να αποθαρρυνθούν

να κάνουν κίνημα

και (του υποσχέθηκαν) ότι θα στείλουν

οι ίδιοι

ίσο αριθμό πλοίων,

αφού τα επανδρώσουν

με δικά τους πληρώματα.

Και εκείνος συμφώνησε (μαζί τους),

εκείνοι όμως στρατολογούσαν

τους εχθρούς τους

για τα πλοία.

Εκείνοι, όμως, επειδή φοβήθηκαν

μήπως τους στείλουν στην Αθήνα,

καταφεύγουν

(ως ικέτες) στο ιερό των Διοσκούρων.

Για να μεταφερθείτε στην Ενότητα που επιθυμείτε απλώς επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα.

Κεφάλαιο 70, 1 Κεφάλαιο 70, 2
Κεφάλαιο 70, 3 Κεφάλαιο 70, 4
Κεφάλαιο 70, 5 Κεφάλαιο 70, 6
Κεφάλαιο 71, 1 Κεφάλαιο 71, 2
Κεφάλαιο 72, 1 Κεφάλαιο 72, 2
Κεφάλαιο 72, 3 Κεφάλαιο 73, 1
Κεφάλαιο 74, 1 Κεφάλαιο 74, 2
Κεφάλαιο 74, 3 Κεφάλαιο 75, 1
Κεφάλαιο 75, 2-3 Κεφάλαιο 75, 4
Κεφάλαιο 75, 5 Κεφάλαιο 76
Κεφάλαιο 77, 1 Κεφάλαιο 77, 2
Κεφάλαιο 77, 3 Κεφάλαιο 78, 1
Κεφάλαιο 78, 2 Κεφάλαιο 78, 3-4
Κεφάλαιο 79, 1 Κεφάλαιο 79, 2
Κεφάλαιο 79, 3 Κεφάλαιο 80, 1
Κεφάλαιο 80, 2 Κεφάλαιο 81, 1
Κεφάλαιο 81, 2 Κεφάλαιο 81, 3
Κεφάλαιο 81, 4 Κεφάλαιο 81, 5

Για να μεταφερθείτε σε Συνδυαστικές Ερωτήσεις πρωτότυπου-μεταφρασμένου κειμένου απλώς επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα.

Τράπεζα Θεμάτων & Συνδυαστικές Ερωτήσεις Τράπεζα Θεμάτων & Απαντήσεις σε Συνδυαστικές Ερωτήσεις
Θουκυδίδης 3, 71-72 Θουκυδίδης 3, 71-72
Θουκυδίδης 3, 74Θουκυδίδης 3, 74
Θουκυδίδης 3, 74 & ΤΘ 169Θουκυδίδης 3, 74& ΤΘ 169
Θουκυδίδης 3, 74-75 Κριτήριο Αξιολόγησης Θουκυδίδης 3, 74 -75 Κριτήριο Αξιολόγησης
Θουκυδίδης 3, 81 Θουκυδίδης 3, 81
Θουκυδίδης 3, 81 Πλήρες Κριτήριο Θουκυδίδης 3, 81 Απαντήσεις Πλήρες Κριτήριο
Θουκυδίδης 3, 81.3-81.5 Θουκυδίδης 3, 81.3-81.5


Ξενοφώντας 2, 1-4 Ξενοφώντας 2, 1-4
Ξενοφώντας 3, 50-51Ξενοφώντας 3, 50-51
Ξενοφώντας 3, 51-53 & 56Ξενοφώντας 3, 51-53 & 56

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν τα Φιλολογικά μαθήματα ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.