Θουκυδίδης Βιβλίο 3 Κεφάλαιο 75 1

Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 75, 1

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Θουκυδίδης – Κερκυραϊκά

Παράγραφος 75, 1

Πρωτότυπο κείμενο

Τῇ δὲ ἐπιγιγνομένῃ ἡμέρᾳ Νικόστρατος ὁ Διειτρέφους Ἀθηναίων στρατηγὸς παραγίγνεται βοηθῶν ἐκ Ναυπάκτου δώδεκα ναυσὶ καὶ Μεσσηνίων πεντακοσίοις ὁπλίταις· ξύμβασίν τε ἔπρασσε καὶ πείθει ὥστε ξυγχωρῆσαι ἀλλήλοις δέκα μὲν ἄνδρας τοὺς αἰτιωτάτους κρῖναι͵ οἳ οὐκέτι ἔμειναν͵ τοὺς δ΄ ἄλλους οἰκεῖν σπονδὰς πρὸς ἀλλήλους ποιησαμένους καὶ πρὸς Ἀθηναίους͵ ὥστε τοὺς αὐτοὺς ἐχθροὺς καὶ φίλους νομίζειν.

Μετάφραση

Την επόμενη μέρα ο Νικόστρατος ο γιος του Διειτρέφη, στρατηγός των Αθηναίων φτάνει σε βοήθεια από τη Ναύπακτο με δώδεκα πλοία και πεντακόσιους στρατιώτες από τη Μεσσήνη· και διαπραγματευόταν συμβιβασμό και τους πείθει να συμφωνήσουν μεταξύ τους να δικάσουν δέκα άνδρες, τους πρωταίτιους, που δεν έμειναν πλέον εκεί, ενώ οι υπόλοιποι να παραμείνουν εκεί, αφού κάνουν συμφωνία μεταξύ τους και με τους Αθηναίους υπό τον όρο να θεωρούν τους ίδιους εχθρούς και φίλους (με τους Αθηναίους).

Τῇ δὲ ἐπιγιγνομένῃ ἡμέρᾳ

Νικόστρατος ὁ Διειτρέφους

στρατηγὸς Ἀθηναίων παραγίγνεται

βοηθῶν ἐκ Ναυπάκτου

δώδεκα ναυσὶ

καὶ  πεντακοσίοις ὁπλίταις

Μεσσηνίων·

ξύμβασίν τε ἔπρασσε

καὶ πείθει

ὥστε ξυγχωρῆσαι ἀλλήλοις

κρῖναι δέκα μὲν ἄνδρας

τοὺς αἰτιωτάτους͵

οἳ οὐκέτι ἔμειναν͵

τοὺς δ΄ ἄλλους οἰκεῖν

ποιησαμένους σπονδὰς πρὸς ἀλλήλους

καὶ πρὸς Ἀθηναίους͵

ὥστε νομίζειν

τοὺς αὐτοὺς ἐχθροὺς

καὶ φίλους (τοῖς Ἀθηναίοις).

Την επόμενη μέρα

ο Νικόστρατος ο γιος του Διειτρέφη,

στρατηγός των Αθηναίων φτάνει

σε βοήθεια από τη Ναύπακτο

με δώδεκα πλοία

και πεντακόσιους στρατιώτες

από τη Μεσσήνη·

και διαπραγματευόταν συμβιβασμό

και τους πείθει

να συμφωνήσουν μεταξύ τους

να δικάσουν δέκα άνδρες,

τους πρωταίτιους,

που δεν έμειναν πλέον εκεί,

ενώ οι υπόλοιποι να παραμείνουν εκεί,

αφού κάνουν συμφωνία μεταξύ τους

και με τους Αθηναίους

υπό τον όρο να θεωρούν

τους ίδιους εχθρούς

και φίλους (με τους Αθηναίους).

Για να μεταφερθείτε στην Ενότητα που επιθυμείτε απλώς επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα.

Κεφάλαιο 70, 1 Κεφάλαιο 70, 2
Κεφάλαιο 70, 3 Κεφάλαιο 70, 4
Κεφάλαιο 70, 5 Κεφάλαιο 70, 6
Κεφάλαιο 71, 1 Κεφάλαιο 71, 2
Κεφάλαιο 72, 1 Κεφάλαιο 72, 2
Κεφάλαιο 72, 3 Κεφάλαιο 73, 1
Κεφάλαιο 74, 1 Κεφάλαιο 74, 2
Κεφάλαιο 74, 3 Κεφάλαιο 75, 1
Κεφάλαιο 75, 2-3 Κεφάλαιο 75, 4
Κεφάλαιο 75, 5 Κεφάλαιο 76
Κεφάλαιο 77, 1 Κεφάλαιο 77, 2
Κεφάλαιο 77, 3 Κεφάλαιο 78, 1
Κεφάλαιο 78, 2 Κεφάλαιο 78, 3-4
Κεφάλαιο 79, 1 Κεφάλαιο 79, 2
Κεφάλαιο 79, 3 Κεφάλαιο 80, 1
Κεφάλαιο 80, 2 Κεφάλαιο 81, 1
Κεφάλαιο 81, 2 Κεφάλαιο 81, 3
Κεφάλαιο 81, 4 Κεφάλαιο 81, 5

Για να μεταφερθείτε σε Συνδυαστικές Ερωτήσεις πρωτότυπου-μεταφρασμένου κειμένου απλώς επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα.

Τράπεζα Θεμάτων & Συνδυαστικές Ερωτήσεις Τράπεζα Θεμάτων & Απαντήσεις σε Συνδυαστικές Ερωτήσεις
Θουκυδίδης 3, 71-72 Θουκυδίδης 3, 71-72
Θουκυδίδης 3, 74Θουκυδίδης 3, 74
Θουκυδίδης 3, 74 & ΤΘ 169Θουκυδίδης 3, 74& ΤΘ 169
Θουκυδίδης 3, 74-75 Κριτήριο Αξιολόγησης Θουκυδίδης 3, 74 -75 Κριτήριο Αξιολόγησης
Θουκυδίδης 3, 81 Θουκυδίδης 3, 81
Θουκυδίδης 3, 81 Πλήρες Κριτήριο Θουκυδίδης 3, 81 Απαντήσεις Πλήρες Κριτήριο
Θουκυδίδης 3, 81.3-81.5 Θουκυδίδης 3, 81.3-81.5


Ξενοφώντας 2, 1-4 Ξενοφώντας 2, 1-4
Ξενοφώντας 3, 50-51Ξενοφώντας 3, 50-51
Ξενοφώντας 3, 51-53 & 56Ξενοφώντας 3, 51-53 & 56

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν τα Φιλολογικά μαθήματα ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.