Θουκυδίδης Βιβλίο 3 Κεφάλαιο 74 2

Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 74, 2

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Θουκυδίδης – Κερκυραϊκά

Παράγραφος 74, 2

Πρωτότυπο κείμενο

Γενομένης δὲ τῆς τροπῆς περὶ δείλην ὀψίαν͵ δείσαντες οἱ ὀλίγοι μὴ αὐτοβοεὶ ὁ δῆμος τοῦ τε νεωρίου κρατήσειεν ἐπελθὼν καὶ σφᾶς διαφθείρειεν͵ ἐμπιπρᾶσι τὰς οἰκίας τὰς ἐν κύκλῳ τῆς ἀγορᾶς καὶ τὰς ξυνοικίας͵ ὅπως μὴ ᾖ ἔφοδος͵ φειδόμενοι οὔτε οἰκείας οὔτε ἀλλοτρίας͵ ὥστε καὶ χρήματα πολλὰ ἐμπόρων κατεκαύθη καὶ ἡ πόλις ἐκινδύνευσε πᾶσα διαφθαρῆναι͵ εἰ ἄνεμος ἐπεγένετο τῇ φλογὶ ἐπίφορος ἐς αὐτήν.

Μετάφραση

Και όταν έγινε η υποχώρηση αργά το απόγευμα, επειδή φοβήθηκαν οι ολιγαρχικοί μήπως οι δημοκρατικοί, αφού κάνουν επίθεση, καταλάβουν το ναύσταθμο με αιφνιδιαστική έφοδο και τους σκοτώσουν, βάζουν φωτιά στα σπίτια που ήταν γύρω από την αγορά και στις «πολυκατοικίες» για να μην τους επιτεθούν χωρίς να «λυπηθούν»ούτε τα δικά τους ούτε τα ξένα, με αποτέλεσμα να καούν εντελώς και πολλά πράγματα των εμπόρων και η πόλη κινδύνευσε να καεί ολόκληρη, αν φυσούσε άνεμος τη φωτιά με κατεύθυνση προς αυτή.

Γενομένης δὲ τῆς τροπῆς

περὶ δείλην ὀψίαν͵

δείσαντες οἱ ὀλίγοι

μὴ ὁ δῆμος

ἐπελθὼν

τε κρατήσειεν τοῦ νεωρίου

αὐτοβοεὶ

καὶ διαφθείρειεν σφᾶς͵

ἐμπιπρᾶσι τὰς οἰκίας

τὰς ἐν κύκλῳ τῆς ἀγορᾶς

καὶ τὰς ξυνοικίας͵

ὅπως μὴ ᾖ ἔφοδος͵

φειδόμενοι

οὔτε οἰκείας οὔτε ἀλλοτρίας͵

ὥστε κατεκαύθη

καὶ πολλὰ χρήματα ἐμπόρων

καὶ ἡ πόλις ἐκινδύνευσε

διαφθαρῆναι πᾶσα͵

εἰ ἄνεμος ἐπεγένετο τῇ φλογὶ

ἐπίφορος ἐς αὐτήν.

Και όταν έγινε η υποχώρηση

αργά το απόγευμα,

επειδή φοβήθηκαν οι ολιγαρχικοί

μήπως οι δημοκρατικοί,

αφού κάνουν επίθεση,

καταλάβουν το ναύσταθμο

με αιφνιδιαστική έφοδο

και τους σκοτώσουν,

βάζουν φωτιά στα σπίτια

που ήταν γύρω από την αγορά

και στις «πολυκατοικίες»

για να μην τους επιτεθούν

χωρίς να «λυπηθούν»

ούτε τα δικά τους ούτε τα ξένα,

με αποτέλεσμα να καούν εντελώς

και πολλά πράγματα των εμπόρων

και η πόλη κινδύνευσε

να καεί ολόκληρη,

αν φυσούσε άνεμος τη φωτιά

με κατεύθυνση προς αυτή.

Για να μεταφερθείτε στην Ενότητα που επιθυμείτε απλώς επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα.

Κεφάλαιο 70, 1 Κεφάλαιο 70, 2
Κεφάλαιο 70, 3 Κεφάλαιο 70, 4
Κεφάλαιο 70, 5 Κεφάλαιο 70, 6
Κεφάλαιο 71, 1 Κεφάλαιο 71, 2
Κεφάλαιο 72, 1 Κεφάλαιο 72, 2
Κεφάλαιο 72, 3 Κεφάλαιο 73, 1
Κεφάλαιο 74, 1 Κεφάλαιο 74, 2
Κεφάλαιο 74, 3 Κεφάλαιο 75, 1
Κεφάλαιο 75, 2-3 Κεφάλαιο 75, 4
Κεφάλαιο 75, 5 Κεφάλαιο 76
Κεφάλαιο 77, 1 Κεφάλαιο 77, 2
Κεφάλαιο 77, 3 Κεφάλαιο 78, 1
Κεφάλαιο 78, 2 Κεφάλαιο 78, 3-4
Κεφάλαιο 79, 1 Κεφάλαιο 79, 2
Κεφάλαιο 79, 3 Κεφάλαιο 80, 1
Κεφάλαιο 80, 2 Κεφάλαιο 81, 1
Κεφάλαιο 81, 2 Κεφάλαιο 81, 3
Κεφάλαιο 81, 4 Κεφάλαιο 81, 5

Για να μεταφερθείτε σε Συνδυαστικές Ερωτήσεις πρωτότυπου-μεταφρασμένου κειμένου απλώς επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα.

Τράπεζα Θεμάτων & Συνδυαστικές Ερωτήσεις Τράπεζα Θεμάτων & Απαντήσεις σε Συνδυαστικές Ερωτήσεις
Θουκυδίδης 3, 71-72 Θουκυδίδης 3, 71-72
Θουκυδίδης 3, 74Θουκυδίδης 3, 74
Θουκυδίδης 3, 74 & ΤΘ 169Θουκυδίδης 3, 74& ΤΘ 169
Θουκυδίδης 3, 74-75 Κριτήριο Αξιολόγησης Θουκυδίδης 3, 74 -75 Κριτήριο Αξιολόγησης
Θουκυδίδης 3, 81 Θουκυδίδης 3, 81
Θουκυδίδης 3, 81 Πλήρες Κριτήριο Θουκυδίδης 3, 81 Απαντήσεις Πλήρες Κριτήριο
Θουκυδίδης 3, 81.3-81.5 Θουκυδίδης 3, 81.3-81.5


Ξενοφώντας 2, 1-4 Ξενοφώντας 2, 1-4
Ξενοφώντας 3, 50-51Ξενοφώντας 3, 50-51
Ξενοφώντας 3, 51-53 & 56Ξενοφώντας 3, 51-53 & 56

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν τα Φιλολογικά μαθήματα ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.