Θουκυδίδης Βιβλίο 3 Κεφάλαιο 73 1

Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 73, 1

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Θουκυδίδης – Κερκυραϊκά

Παράγραφος 73, 1

Πρωτότυπο κείμενο

Τῇ δ΄ ὑστεραίᾳ ἠκροβολίσαντό τε ὀλίγα καὶ ἐς τοὺς ἀγροὺς περιέπεμπον ἀμφότεροι͵ τοὺς δούλους παρακαλοῦντές τε καὶ ἐλευθερίαν ὑπισχνούμενοι· καὶ τῷ μὲν δήμῳ τῶν οἰκετῶν τὸ πλῆθος παρεγένετο ξύμμαχον͵ τοῖς δ΄ ἑτέροις ἐκ τῆς ἠπείρου ἐπίκουροι ὀκτακόσιοι.

Μετάφραση

Την επομένη έκαναν κάποιες μικροεπιθέσεις και έστελναν παντού και οι δύο κάποιους στους αγρούς προσκαλώντας τους δούλους και υποσχόμενοι ελευθερία· και ο μεγαλύτερος βαθμός των δούλων πήγαν σύμμαχοι στο πλευρό των Δημοκρατικών ενώ στους άλλους οκτακόσιοι μισθοφόροι από την απέναντι στεριά.

Τῇ δ΄ ὑστεραίᾳ

ἠκροβολίσαντό τε ὀλίγα

καὶ περιέπεμπον

ἀμφότεροι

ἐς τοὺς ἀγροὺς͵

τοὺς δούλους παρακαλοῦντές τε

καὶ ἐλευθερίαν ὑπισχνούμενοι·

καὶ τὸ πλῆθος τῶν οἰκετῶν

παρεγένετο ξύμμαχον

τῷ μὲν δήμῳ ͵

τοῖς δ΄ ἑτέροις

ὀκτακόσιοι ἐπίκουροι

ἐκ τῆς ἠπείρου.

Την επομένη

έκαναν κάποιες μικροεπιθέσεις

και έστελναν παντού

και οι δύο κάποιους

στους αγρούς

προσκαλώντας τους δούλους

και υποσχόμενοι ελευθερία·

και ο μεγαλύτερος βαθμός των δούλων

πήγαν σύμμαχοι στο πλευρό

των Δημοκρατικών

ενώ στους άλλους

οκτακόσιοι μισθοφόροι

από την απέναντι στεριά.

Για να μεταφερθείτε στην Ενότητα που επιθυμείτε απλώς επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα.

Κεφάλαιο 70, 1 Κεφάλαιο 70, 2
Κεφάλαιο 70, 3 Κεφάλαιο 70, 4
Κεφάλαιο 70, 5 Κεφάλαιο 70, 6
Κεφάλαιο 71, 1 Κεφάλαιο 71, 2
Κεφάλαιο 72, 1 Κεφάλαιο 72, 2
Κεφάλαιο 72, 3 Κεφάλαιο 73, 1
Κεφάλαιο 74, 1 Κεφάλαιο 74, 2
Κεφάλαιο 74, 3 Κεφάλαιο 75, 1
Κεφάλαιο 75, 2-3 Κεφάλαιο 75, 4
Κεφάλαιο 75, 5 Κεφάλαιο 76
Κεφάλαιο 77, 1 Κεφάλαιο 77, 2
Κεφάλαιο 77, 3 Κεφάλαιο 78, 1
Κεφάλαιο 78, 2 Κεφάλαιο 78, 3-4
Κεφάλαιο 79, 1 Κεφάλαιο 79, 2
Κεφάλαιο 79, 3 Κεφάλαιο 80, 1
Κεφάλαιο 80, 2 Κεφάλαιο 81, 1
Κεφάλαιο 81, 2 Κεφάλαιο 81, 3
Κεφάλαιο 81, 4 Κεφάλαιο 81, 5

Για να μεταφερθείτε σε Συνδυαστικές Ερωτήσεις πρωτότυπου-μεταφρασμένου κειμένου απλώς επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα.

Τράπεζα Θεμάτων & Συνδυαστικές Ερωτήσεις Τράπεζα Θεμάτων & Απαντήσεις σε Συνδυαστικές Ερωτήσεις
Θουκυδίδης 3, 71-72 Θουκυδίδης 3, 71-72
Θουκυδίδης 3, 74Θουκυδίδης 3, 74
Θουκυδίδης 3, 74 & ΤΘ 169Θουκυδίδης 3, 74& ΤΘ 169
Θουκυδίδης 3, 74-75 Κριτήριο Αξιολόγησης Θουκυδίδης 3, 74 -75 Κριτήριο Αξιολόγησης
Θουκυδίδης 3, 81 Θουκυδίδης 3, 81
Θουκυδίδης 3, 81 Πλήρες Κριτήριο Θουκυδίδης 3, 81 Απαντήσεις Πλήρες Κριτήριο
Θουκυδίδης 3, 81.3-81.5 Θουκυδίδης 3, 81.3-81.5


Ξενοφώντας 2, 1-4 Ξενοφώντας 2, 1-4
Ξενοφώντας 3, 50-51Ξενοφώντας 3, 50-51
Ξενοφώντας 3, 51-53 & 56Ξενοφώντας 3, 51-53 & 56

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν τα Φιλολογικά μαθήματα ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.