Θουκυδίδης Βιβλίο 3 Κεφάλαιο 72 3

Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 72, 3

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Θουκυδίδης – Κερκυραϊκά

Παράγραφος 72, 3

Πρωτότυπο κείμενο

Ἀφικομένης δὲ νυκτὸς ὁ μὲν δῆμος ἐς τὴν ἀκρόπολιν καὶ τὰ μετέωρα τῆς πόλεως καταφεύγει καὶ αὐτοῦ ξυλλεγεὶς ἱδρύθη͵ καὶ τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα εἶχον· οἱ δὲ τήν τε ἀγορὰν κατέλαβον͵ οὗπερ οἱ πολλοὶ ᾤκουν αὐτῶν͵ καὶ τὸν λιμένα τὸν πρὸς αὐτῇ καὶ πρὸς τὴν ἤπειρον.

Μετάφραση

Όταν έφτασε η νύκτα οι δημοκρατικοί κατέφυγαν στην ακρόπολη και στα ψηλά και οχυρά μέρη της πόλης και εκεί, αφού συγκεντρώθηκαν, εγκαταστάθηκαν και κατείχαν το Υλλαϊκό λιμάνι· οι άλλοι κατέλαβαν την αγορά όπου ακριβώς κατοικούσαν οι περισσότεροι από αυτούς και το λιμάνι προς τη μεριά της και προς τη στεριά.

Ἀφικομένης δὲ νυκτὸς

ὁ μὲν δῆμος

καταφεύγει ἐς τὴν ἀκρόπολιν

καὶ τὰ μετέωρα

τῆς πόλεως

καὶ αὐτοῦ ξυλλεγεὶς

ἱδρύθη͵

καὶ εἶχον τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα·

οἱ δὲ κατέλαβον τήν τε ἀγορὰν͵

οὗπερ ᾤκουν

οἱ πολλοὶ αὐτῶν͵

καὶ τὸν λιμένα τὸν πρὸς αὐτῇ

καὶ πρὸς τὴν ἤπειρον.

Όταν έφτασε η νύκτα

οι δημοκρατικοί

κατέφυγαν στην ακρόπολη

και στα ψηλά και οχυρά μέρη

της πόλης

και εκεί, αφού συγκεντρώθηκαν,

εγκαταστάθηκαν

και κατείχαν το Υλλαϊκό λιμάνι·

οι άλλοι κατέλαβαν την αγορά

όπου ακριβώς κατοικούσαν

οι περισσότεροι από αυτούς

και το λιμάνι προς τη μεριά της

και προς τη στεριά.

Για να μεταφερθείτε στην Ενότητα που επιθυμείτε απλώς επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα.

Κεφάλαιο 70, 1 Κεφάλαιο 70, 2
Κεφάλαιο 70, 3 Κεφάλαιο 70, 4
Κεφάλαιο 70, 5 Κεφάλαιο 70, 6
Κεφάλαιο 71, 1 Κεφάλαιο 71, 2
Κεφάλαιο 72, 1 Κεφάλαιο 72, 2
Κεφάλαιο 72, 3 Κεφάλαιο 73, 1
Κεφάλαιο 74, 1 Κεφάλαιο 74, 2
Κεφάλαιο 74, 3 Κεφάλαιο 75, 1
Κεφάλαιο 75, 2-3 Κεφάλαιο 75, 4
Κεφάλαιο 75, 5 Κεφάλαιο 76
Κεφάλαιο 77, 1 Κεφάλαιο 77, 2
Κεφάλαιο 77, 3 Κεφάλαιο 78, 1
Κεφάλαιο 78, 2 Κεφάλαιο 78, 3-4
Κεφάλαιο 79, 1 Κεφάλαιο 79, 2
Κεφάλαιο 79, 3 Κεφάλαιο 80, 1
Κεφάλαιο 80, 2 Κεφάλαιο 81, 1
Κεφάλαιο 81, 2 Κεφάλαιο 81, 3
Κεφάλαιο 81, 4 Κεφάλαιο 81, 5

Για να μεταφερθείτε σε Συνδυαστικές Ερωτήσεις πρωτότυπου-μεταφρασμένου κειμένου απλώς επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα.

Τράπεζα Θεμάτων & Συνδυαστικές Ερωτήσεις Τράπεζα Θεμάτων & Απαντήσεις σε Συνδυαστικές Ερωτήσεις
Θουκυδίδης 3, 71-72 Θουκυδίδης 3, 71-72
Θουκυδίδης 3, 74Θουκυδίδης 3, 74
Θουκυδίδης 3, 74 & ΤΘ 169Θουκυδίδης 3, 74& ΤΘ 169
Θουκυδίδης 3, 74-75 Κριτήριο Αξιολόγησης Θουκυδίδης 3, 74 -75 Κριτήριο Αξιολόγησης
Θουκυδίδης 3, 81 Θουκυδίδης 3, 81
Θουκυδίδης 3, 81 Πλήρες Κριτήριο Θουκυδίδης 3, 81 Απαντήσεις Πλήρες Κριτήριο
Θουκυδίδης 3, 81.3-81.5 Θουκυδίδης 3, 81.3-81.5


Ξενοφώντας 2, 1-4 Ξενοφώντας 2, 1-4
Ξενοφώντας 3, 50-51Ξενοφώντας 3, 50-51
Ξενοφώντας 3, 51-53 & 56Ξενοφώντας 3, 51-53 & 56

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν τα Φιλολογικά μαθήματα ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.