Θουκυδίδης Βιβλίο 3 Κεφάλαιο 71 2

Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 71, 2

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Θουκυδίδης – Κερκυραϊκά

Παράγραφος 71, 2

Πρωτότυπο κείμενο

Ὡς δὲ εἶπον͵ καὶ ἐπικυρῶσαι ἠνάγκασαν τὴν γνώμην. πέμπουσι δὲ καὶ ἐς τὰς Ἀθήνας εὐθὺς πρέσβεις περί τε τῶν πεπραγμένων διδάξοντας ὡς ξυνέφερε καὶ τοὺς ἐκεῖ καταπεφευγότας πείσοντας μηδὲν ἀνεπιτήδειον πράσσειν͵ ὅπως μή τις ἐπιστροφὴ γένηται.

Μετάφραση

Και αφού είπαν (αυτά) τους ανάγκασαν να επικυρώσουν την απόφασή τους. Στέλνουν επίσης και στην Αθήνα αμέσως πρέσβεις για όσα είχαν γίνει για να τους εξηγήσουν ότι τους συνέφεραν και αυτούς και για να πείσουν όσους είχαν καταφύγει εκεί να μην δοκιμάσουν κάποια εχθρική ενέργεια για να μην υπάρξει καμιά αντεκδίκηση.

Ὡς δὲ εἶπον͵

καὶ ἠνάγκασαν

ἐπικυρῶσαι τὴν γνώμην.

πέμπουσι δὲ καὶ ἐς τὰς Ἀθήνας

εὐθὺς πρέσβεις

διδάξοντας

περί τε τῶν πεπραγμένων

ὡς ξυνέφερε

καὶ πείσοντας

τοὺς καταπεφευγότας ἐκεῖ

πράσσειν

μηδὲν ἀνεπιτήδειον͵

ὅπως μή γένηται τις ἐπιστροφὴ.

Και αφού είπαν (αυτά)

τους ανάγκασαν

να επικυρώσουν την απόφασή τους.

Στέλνουν επίσης και στην Αθήνα

αμέσως πρέσβεις

για να τους εξηγήσουν

για όσα είχαν γίνει

ότι τους συνέφεραν και αυτούς

και για να πείσουν

όσους είχαν καταφύγει εκεί

να μην δοκιμάσουν

κάποια εχθρική ενέργεια

για να μην υπάρξει καμιά αντεκδίκηση.

Για να μεταφερθείτε στην Ενότητα που επιθυμείτε απλώς επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα.

Κεφάλαιο 70, 1 Κεφάλαιο 70, 2
Κεφάλαιο 70, 3 Κεφάλαιο 70, 4
Κεφάλαιο 70, 5 Κεφάλαιο 70, 6
Κεφάλαιο 71, 1 Κεφάλαιο 71, 2
Κεφάλαιο 72, 1 Κεφάλαιο 72, 2
Κεφάλαιο 72, 3 Κεφάλαιο 73, 1
Κεφάλαιο 74, 1 Κεφάλαιο 74, 2
Κεφάλαιο 74, 3 Κεφάλαιο 75, 1
Κεφάλαιο 75, 2-3 Κεφάλαιο 75, 4
Κεφάλαιο 75, 5 Κεφάλαιο 76
Κεφάλαιο 77, 1 Κεφάλαιο 77, 2
Κεφάλαιο 77, 3 Κεφάλαιο 78, 1
Κεφάλαιο 78, 2 Κεφάλαιο 78, 3-4
Κεφάλαιο 79, 1 Κεφάλαιο 79, 2
Κεφάλαιο 79, 3 Κεφάλαιο 80, 1
Κεφάλαιο 80, 2 Κεφάλαιο 81, 1
Κεφάλαιο 81, 2 Κεφάλαιο 81, 3
Κεφάλαιο 81, 4 Κεφάλαιο 81, 5

Για να μεταφερθείτε σε Συνδυαστικές Ερωτήσεις πρωτότυπου-μεταφρασμένου κειμένου απλώς επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα.

Τράπεζα Θεμάτων & Συνδυαστικές Ερωτήσεις Τράπεζα Θεμάτων & Απαντήσεις σε Συνδυαστικές Ερωτήσεις
Θουκυδίδης 3, 71-72 Θουκυδίδης 3, 71-72
Θουκυδίδης 3, 74Θουκυδίδης 3, 74
Θουκυδίδης 3, 74 & ΤΘ 169Θουκυδίδης 3, 74& ΤΘ 169
Θουκυδίδης 3, 74-75 Κριτήριο Αξιολόγησης Θουκυδίδης 3, 74 -75 Κριτήριο Αξιολόγησης
Θουκυδίδης 3, 81 Θουκυδίδης 3, 81
Θουκυδίδης 3, 81 Πλήρες Κριτήριο Θουκυδίδης 3, 81 Απαντήσεις Πλήρες Κριτήριο
Θουκυδίδης 3, 81.3-81.5 Θουκυδίδης 3, 81.3-81.5


Ξενοφώντας 2, 1-4 Ξενοφώντας 2, 1-4
Ξενοφώντας 3, 50-51Ξενοφώντας 3, 50-51
Ξενοφώντας 3, 51-53 & 56Ξενοφώντας 3, 51-53 & 56

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν τα Φιλολογικά μαθήματα ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.