Θουκυδίδης Βιβλίο 3 Κεφάλαιο 71 1

Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 71, 1

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Θουκυδίδης – Κερκυραϊκά

Παράγραφος 71, 1

Πρωτότυπο κείμενο

Δράσαντες δὲ τοῦτο καὶ ξυγκαλέσαντες Κερκυραίους εἶπον ὅτι ταῦτα καὶ βέλτιστα εἴη καὶ ἥκιστ΄ ἂν δουλωθεῖεν ὑπ΄ Ἀθηναίων͵ τό τε λοιπὸν μηδετέρους δέχεσθαι ἀλλ΄ ἢ μιᾷ νηὶ ἡσυχάζοντας͵ τὸ δὲ πλέον πολέμιον ἡγεῖσθαι.

Μετάφραση

Αφού το έκαναν αυτό και συγκάλεσαν σε συνέλευση τους Κερκυραίους είπαν ότι αυτή η πράξη ήταν η καλύτερη και ότι δεν θα υποδουλωνόταν με κανένα τρόπο από τους Αθηναίους και στο εξής να μένουν ουδέτεροι και να μη δέχονται κανένα από τους δυο παρά μόνο αν έρχονταν με ένα πλοίο μεγαλύτερο αριθμό, όμως, να τον θεωρούν εχθρικό.

Δράσαντες δὲ τοῦτο

καὶ ξυγκαλέσαντες

Κερκυραίους

εἶπον ὅτι ταῦτα

καὶ βέλτιστα εἴη

καὶ ἂν δουλωθεῖεν

ἥκιστ΄  ὑπ΄ Ἀθηναίων͵

τό τε λοιπὸν ἡσυχάζοντας

δέχεσθαι

μηδετέρους 

ἀλλ΄ ἢ μιᾷ νηὶ͵

τὸ δὲ πλέον

ἡγεῖσθαι πολέμιον.

Αφού το έκαναν αυτό

και συγκάλεσαν σε συνέλευση

τους Κερκυραίους

είπαν ότι αυτή η πράξη

ήταν η καλύτερη

και ότι δεν θα υποδουλωνόταν

με κανένα τρόπο από τους Αθηναίους

και στο εξής να μένουν ουδέτεροι

και να μη δέχονται

κανένα από τους δυο

παρά μόνο αν έρχονταν με ένα πλοίο

μεγαλύτερο αριθμό, όμως,

να τον θεωρούν εχθρικό.

Για να μεταφερθείτε στην Ενότητα που επιθυμείτε απλώς επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα.

Κεφάλαιο 70, 1 Κεφάλαιο 70, 2
Κεφάλαιο 70, 3 Κεφάλαιο 70, 4
Κεφάλαιο 70, 5 Κεφάλαιο 70, 6
Κεφάλαιο 71, 1 Κεφάλαιο 71, 2
Κεφάλαιο 72, 1 Κεφάλαιο 72, 2
Κεφάλαιο 72, 3 Κεφάλαιο 73, 1
Κεφάλαιο 74, 1 Κεφάλαιο 74, 2
Κεφάλαιο 74, 3 Κεφάλαιο 75, 1
Κεφάλαιο 75, 2-3 Κεφάλαιο 75, 4
Κεφάλαιο 75, 5 Κεφάλαιο 76
Κεφάλαιο 77, 1 Κεφάλαιο 77, 2
Κεφάλαιο 77, 3 Κεφάλαιο 78, 1
Κεφάλαιο 78, 2 Κεφάλαιο 78, 3-4
Κεφάλαιο 79, 1 Κεφάλαιο 79, 2
Κεφάλαιο 79, 3 Κεφάλαιο 80, 1
Κεφάλαιο 80, 2 Κεφάλαιο 81, 1
Κεφάλαιο 81, 2 Κεφάλαιο 81, 3
Κεφάλαιο 81, 4 Κεφάλαιο 81, 5

Για να μεταφερθείτε σε Συνδυαστικές Ερωτήσεις πρωτότυπου-μεταφρασμένου κειμένου απλώς επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα.

Τράπεζα Θεμάτων & Συνδυαστικές Ερωτήσεις Τράπεζα Θεμάτων & Απαντήσεις σε Συνδυαστικές Ερωτήσεις
Θουκυδίδης 3, 71-72 Θουκυδίδης 3, 71-72
Θουκυδίδης 3, 74Θουκυδίδης 3, 74
Θουκυδίδης 3, 74 & ΤΘ 169Θουκυδίδης 3, 74& ΤΘ 169
Θουκυδίδης 3, 74-75 Κριτήριο Αξιολόγησης Θουκυδίδης 3, 74 -75 Κριτήριο Αξιολόγησης
Θουκυδίδης 3, 81 Θουκυδίδης 3, 81
Θουκυδίδης 3, 81 Πλήρες Κριτήριο Θουκυδίδης 3, 81 Απαντήσεις Πλήρες Κριτήριο
Θουκυδίδης 3, 81.3-81.5 Θουκυδίδης 3, 81.3-81.5


Ξενοφώντας 2, 1-4 Ξενοφώντας 2, 1-4
Ξενοφώντας 3, 50-51Ξενοφώντας 3, 50-51
Ξενοφώντας 3, 51-53 & 56Ξενοφώντας 3, 51-53 & 56

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν τα Φιλολογικά μαθήματα ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.