Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 70, 6

Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 70, 6

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Θουκυδίδης – Κερκυραϊκά

Παράγραφος 70, 6

Πρωτότυπο κείμενο

Ὁἱ δ΄ ἐπειδὴ τῷ τε νόμῳ ἐξείργοντο καὶ ἅμα ἐπυνθάνοντο τὸν Πειθίαν͵ ἕως ἔτι βουλῆς ἐστί͵ μέλλειν τὸ πλῆθος ἀναπείσειν τοὺς αὐτοὺς Ἀθηναίοις φίλους τε καὶ ἐχθροὺς νομίζειν͵ ξυνίσταντό τε καὶ λαβόντες ἐγχειρίδια ἐξαπιναίως ἐς τὴν βουλὴν ἐσελθόντες τόν τε Πειθίαν κτείνουσι καὶ ἄλλους τῶν τε βουλευτῶν καὶ ἰδιωτῶν ἐς ἑξήκοντα· οἱ δέ τινες τῆς αὐτῆς γνώμης τῷ Πειθίᾳ ὀλίγοι ἐς τὴν Ἀττικὴν τριήρη κατέφυγον ἔτι παροῦσαν.

Μετάφραση

Αυτοί όμως επειδή αποκλείονταν από το νόμο και ταυτόχρονα πληροφορούνταν ότι ο Πειθίας, όσο είναι στη βουλή, πρόκειται να μεταπείσει το λαό να έχουν τους ίδιους φίλους και εχθρούς με τους Αθηναίους οργάνωσαν συνομωσία και αφού πήραν μαχαίρια ξαφνικά εισέβαλαν στη βουλή και σκοτώνουν τον Πειθία και από τους υπόλοιπους βουλευτές και ιδιώτες γύρω στους εξήντα· λίγοι από τους ομοϊδεάτες του Πειθία κατέφυγαν στην αθηναϊκή τριήρη που ήταν ακόμα στο λιμάνι.

Ὁἱ δ΄ ἐπειδὴ ἐξείργοντο

τῷ τε νόμῳ

καὶ ἅμα ἐπυνθάνοντο

τὸν Πειθίαν͵ ἕως ἔτι βουλῆς ἐστί͵

μέλλειν ἀναπείσειν τὸ πλῆθος

νομίζειν τοὺς αὐτοὺς φίλους τε

καὶ ἐχθροὺς Ἀθηναίοις͵

ξυνίσταντό τε

καὶ λαβόντες ἐγχειρίδια

ἐξαπιναίως ἐσελθόντες ἐς τὴν βουλὴν

τόν τε Πειθίαν κτείνουσι

καὶ ἄλλους τῶν τε βουλευτῶν

καὶ ἰδιωτῶν

ἐς ἑξήκοντα·

οἱ δέ τινες ὀλίγοι

τῆς αὐτῆς γνώμης τῷ Πειθίᾳ

κατέφυγον ἐς τὴν Ἀττικὴν τριήρη

ἔτι παροῦσαν.

Αυτοί όμως επειδή αποκλείονταν

από το νόμο

και ταυτόχρονα πληροφορούνταν

ότι ο Πειθίας, όσο είναι στη βουλή,

πρόκειται να μεταπείσει το λαό

να έχουν τους ίδιους φίλους

και εχθρούς με τους Αθηναίους

οργάνωσαν συνομωσία

και αφού πήραν μαχαίρια

ξαφνικά εισέβαλαν στη βουλή

και σκοτώνουν τον Πειθία

και από τους υπόλοιπους βουλευτές

και ιδιώτες

γύρω στους εξήντα·

λίγοι

από τους ομοϊδεάτες του Πειθία

κατέφυγαν στην αθηναϊκή τριήρη

που ήταν ακόμα στο λιμάνι.

Για να μεταφερθείτε στην Ενότητα που επιθυμείτε απλώς επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα.

Κεφάλαιο 70, 1 Κεφάλαιο 70, 2
Κεφάλαιο 70, 3 Κεφάλαιο 70, 4
Κεφάλαιο 70, 5 Κεφάλαιο 70, 6
Κεφάλαιο 71, 1 Κεφάλαιο 71, 2
Κεφάλαιο 72, 1 Κεφάλαιο 72, 2
Κεφάλαιο 72, 3 Κεφάλαιο 73, 1
Κεφάλαιο 74, 1 Κεφάλαιο 74, 2
Κεφάλαιο 74, 3 Κεφάλαιο 75, 1
Κεφάλαιο 75, 2-3 Κεφάλαιο 75, 4
Κεφάλαιο 75, 5 Κεφάλαιο 76
Κεφάλαιο 77, 1 Κεφάλαιο 77, 2
Κεφάλαιο 77, 3 Κεφάλαιο 78, 1
Κεφάλαιο 78, 2 Κεφάλαιο 78, 3-4
Κεφάλαιο 79, 1 Κεφάλαιο 79, 2
Κεφάλαιο 79, 3 Κεφάλαιο 80, 1
Κεφάλαιο 80, 2 Κεφάλαιο 81, 1
Κεφάλαιο 81, 2 Κεφάλαιο 81, 3
Κεφάλαιο 81, 4 Κεφάλαιο 81, 5

Για να μεταφερθείτε σε Συνδυαστικές Ερωτήσεις πρωτότυπου-μεταφρασμένου κειμένου απλώς επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα.

Τράπεζα Θεμάτων & Συνδυαστικές Ερωτήσεις Τράπεζα Θεμάτων & Απαντήσεις σε Συνδυαστικές Ερωτήσεις
Θουκυδίδης 3, 71-72 Θουκυδίδης 3, 71-72
Θουκυδίδης 3, 74Θουκυδίδης 3, 74
Θουκυδίδης 3, 74 & ΤΘ 169Θουκυδίδης 3, 74& ΤΘ 169
Θουκυδίδης 3, 74-75 Κριτήριο Αξιολόγησης Θουκυδίδης 3, 74 -75 Κριτήριο Αξιολόγησης
Θουκυδίδης 3, 81 Θουκυδίδης 3, 81
Θουκυδίδης 3, 81 Πλήρες Κριτήριο Θουκυδίδης 3, 81 Απαντήσεις Πλήρες Κριτήριο
Θουκυδίδης 3, 81.3-81.5 Θουκυδίδης 3, 81.3-81.5


Ξενοφώντας 2, 1-4 Ξενοφώντας 2, 1-4
Ξενοφώντας 3, 50-51Ξενοφώντας 3, 50-51
Ξενοφώντας 3, 51-53 & 56Ξενοφώντας 3, 51-53 & 56

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν τα Φιλολογικά μαθήματα ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.