Θουκυδίδης Βιβλίο 3 Κεφάλαιο 70 2

Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 70, 2

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Θουκυδίδης – Κερκυραϊκά

Παράγραφος 70, 2

Πρωτότυπο κείμενο

Καὶ ἀφικομένης Ἀττικῆς τε νεὼς καὶ Κορινθίας πρέσβεις ἀγουσῶν καὶ ἐς λόγους καταστάντων ἐψηφίσαντο Κερκυραῖοι Ἀθηναίοις μὲν ξύμμαχοι εἶναι κατὰ τὰ ξυγκείμενα͵ Πελοποννησίοις δὲ φίλοι ὥσπερ καὶ πρότερον.

Μετάφραση

Και όταν έφτασε πλοίο από την Αθήνα και την Κόρινθο μεταφέροντας πρέσβεις και αφού ήλθαν σε διαπραγματεύσεις ψήφισαν οι Κερκυραίοι να είναι σύμμαχοι με τους Αθηναίους σύμφωνα με την ισχύουσα συνθήκη, με τους Πελοποννήσιους φίλοι, όπως και στο παρελθόν.

Καὶ ἀφικομένης

νεὼς τε Ἀττικῆς καὶ Κορινθίας

πρέσβεις ἀγουσῶν

καὶ ἐς λόγους καταστάντων

ἐψηφίσαντο Κερκυραῖοι

εἶναι μὲν ξύμμαχοι Ἀθηναίοις

κατὰ τὰ ξυγκείμενα͵

Πελοποννησίοις δὲ φίλοι

ὥσπερ καὶ πρότερον.

Και όταν έφτασε

πλοίο από την Αθήνα και την Κόρινθο

μεταφέροντας πρέσβεις

και αφού ήλθαν σε διαπραγματεύσεις

ψήφισαν οι Κερκυραίοι

να είναι σύμμαχοι με τους Αθηναίους

σύμφωνα με την ισχύουσα συνθήκη,

με τους Πελοποννήσιους φίλοι,

όπως και στο παρελθόν.

Για να μεταφερθείτε στην Ενότητα που επιθυμείτε απλώς επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα.

Κεφάλαιο 70, 1 Κεφάλαιο 70, 2
Κεφάλαιο 70, 3 Κεφάλαιο 70, 4
Κεφάλαιο 70, 5 Κεφάλαιο 70, 6
Κεφάλαιο 71, 1 Κεφάλαιο 71, 2
Κεφάλαιο 72, 1 Κεφάλαιο 72, 2
Κεφάλαιο 72, 3 Κεφάλαιο 73, 1
Κεφάλαιο 74, 1 Κεφάλαιο 74, 2
Κεφάλαιο 74, 3 Κεφάλαιο 75, 1
Κεφάλαιο 75, 2-3 Κεφάλαιο 75, 4
Κεφάλαιο 75, 5 Κεφάλαιο 76
Κεφάλαιο 77, 1 Κεφάλαιο 77, 2
Κεφάλαιο 77, 3 Κεφάλαιο 78, 1
Κεφάλαιο 78, 2 Κεφάλαιο 78, 3-4
Κεφάλαιο 79, 1 Κεφάλαιο 79, 2
Κεφάλαιο 79, 3 Κεφάλαιο 80, 1
Κεφάλαιο 80, 2 Κεφάλαιο 81, 1
Κεφάλαιο 81, 2 Κεφάλαιο 81, 3
Κεφάλαιο 81, 4 Κεφάλαιο 81, 5

Για να μεταφερθείτε σε Συνδυαστικές Ερωτήσεις πρωτότυπου-μεταφρασμένου κειμένου απλώς επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα.

Τράπεζα Θεμάτων & Συνδυαστικές Ερωτήσεις Τράπεζα Θεμάτων & Απαντήσεις σε Συνδυαστικές Ερωτήσεις
Θουκυδίδης 3, 71-72 Θουκυδίδης 3, 71-72
Θουκυδίδης 3, 74Θουκυδίδης 3, 74
Θουκυδίδης 3, 74 & ΤΘ 169Θουκυδίδης 3, 74& ΤΘ 169
Θουκυδίδης 3, 74-75 Κριτήριο Αξιολόγησης Θουκυδίδης 3, 74 -75 Κριτήριο Αξιολόγησης
Θουκυδίδης 3, 81 Θουκυδίδης 3, 81
Θουκυδίδης 3, 81 Πλήρες Κριτήριο Θουκυδίδης 3, 81 Απαντήσεις Πλήρες Κριτήριο
Θουκυδίδης 3, 81.3-81.5 Θουκυδίδης 3, 81.3-81.5


Ξενοφώντας 2, 1-4 Ξενοφώντας 2, 1-4
Ξενοφώντας 3, 50-51Ξενοφώντας 3, 50-51
Ξενοφώντας 3, 51-53 & 56Ξενοφώντας 3, 51-53 & 56

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν τα Φιλολογικά μαθήματα ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.