Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 70, 1

Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 70, 1

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Θουκυδίδης – Κερκυραϊκά

Παράγραφος 70, 1

Πρωτότυπο κείμενο

Οἱ γὰρ Κερκυραῖοι ἐστασίαζον͵ ἐπειδὴ οἱ αἰχμάλωτοι ἦλθον αὐτοῖς οἱ ἐκ τῶν περὶ Ἐπίδαμνον ναυμαχιῶν ὑπὸ Κορινθίων ἀφεθέντες͵ τῷ μὲν λόγῳ ὀκτακοσίων ταλάντων τοῖς προξένοις διηγγυημένοι͵ ἔργῳ δὲ πεπεισμένοι Κορινθίοις Κέρκυραν προσποιῆσαι. καὶ ἔπρασσον οὗτοι͵ ἕκαστον τῶν πολιτῶν μετιόντες͵ ὅπως ἀποστήσωσιν Ἀθηναίων τὴν πόλιν.

Μετάφραση

Οι Κερκυραίοι λοιπόν βρίσκονταν σε εμφύλια διαμάχη από τότε, που ήλθαν σε αυτούς οι αιχμάλωτοι από τις ναυμαχίες στην Επίδαμνο, αφού τους άφησαν οι Κορίνθιοι, φαινομενικά μεν τελώντας υπό την εγγύηση των προξένων για οκτακόσια τάλαντα, στην πραγματικότητα όμως επειδή είχαν πειστεί από τους Κορινθίους να φέρουν με το μέρος τους την Κέρκυρα. Και προσπαθούσαν αυτοί πιάνοντας τον κάθε άνδρα ξεχωριστά για να αποστατήσει η πόλη από το πλευρό των Αθηναίων.

Οἱ γὰρ Κερκυραῖοι

ἐστασίαζον͵

ἐπειδὴ ἦλθον αὐτοῖς

οἱ αἰχμάλωτοι

οἱ ἐκ τῶν ναυμαχιῶν περὶ Ἐπίδαμνον

ἀφεθέντες ὑπὸ Κορινθίων͵

τῷ μὲν λόγῳ

διηγγυημένοι

τοῖς προξένοις

ὀκτακοσίων ταλάντων͵

ἔργῳ δὲ

πεπεισμένοι

Κορινθίοις

προσποιῆσαι

Κέρκυραν.

καὶ ἔπρασσον οὗτοι͵

μετιόντες ἕκαστον τῶν πολιτῶν͵

ὅπως ἀποστήσωσιν τὴν πόλιν

Ἀθηναίων.

Οι Κερκυραίοι λοιπόν

βρίσκονταν σε εμφύλια διαμάχη

από τότε, που ήλθαν σε αυτούς

οι αιχμάλωτοι

από τις ναυμαχίες στην Επίδαμνο,

αφού τους άφησαν οι Κορίνθιοι,

φαινομενικά μεν

τελώντας υπό την εγγύηση

των προξένων

για οκτακόσια τάλαντα

στην πραγματικότητα όμως

επειδή είχαν πειστεί

από τους Κορινθίους

να φέρουν με το μέρος τους

την Κέρκυρα.

Και προσπαθούσαν αυτοί

πιάνοντας τον κάθε άνδρα ξεχωριστά

για να αποστατήσει η πόλη

από το πλευρό των Αθηναίων.

Για να μεταφερθείτε στην Ενότητα που επιθυμείτε απλώς επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα.

Κεφάλαιο 70, 1 Κεφάλαιο 70, 2
Κεφάλαιο 70, 3 Κεφάλαιο 70, 4
Κεφάλαιο 70, 5 Κεφάλαιο 70, 6
Κεφάλαιο 71, 1 Κεφάλαιο 71, 2
Κεφάλαιο 72, 1 Κεφάλαιο 72, 2
Κεφάλαιο 72, 3 Κεφάλαιο 73, 1
Κεφάλαιο 74, 1 Κεφάλαιο 74, 2
Κεφάλαιο 74, 3 Κεφάλαιο 75, 1
Κεφάλαιο 75, 2-3 Κεφάλαιο 75, 4
Κεφάλαιο 75, 5 Κεφάλαιο 76
Κεφάλαιο 77, 1 Κεφάλαιο 77, 2
Κεφάλαιο 77, 3 Κεφάλαιο 78, 1
Κεφάλαιο 78, 2 Κεφάλαιο 78, 3-4
Κεφάλαιο 79, 1 Κεφάλαιο 79, 2
Κεφάλαιο 79, 3 Κεφάλαιο 80, 1
Κεφάλαιο 80, 2 Κεφάλαιο 81, 1
Κεφάλαιο 81, 2 Κεφάλαιο 81, 3
Κεφάλαιο 81, 4 Κεφάλαιο 81, 5

Για να μεταφερθείτε σε Συνδυαστικές Ερωτήσεις πρωτότυπου-μεταφρασμένου κειμένου απλώς επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα.

Τράπεζα Θεμάτων & Συνδυαστικές Ερωτήσεις Τράπεζα Θεμάτων & Απαντήσεις σε Συνδυαστικές Ερωτήσεις
Θουκυδίδης 3, 71-72 Θουκυδίδης 3, 71-72
Θουκυδίδης 3, 74Θουκυδίδης 3, 74
Θουκυδίδης 3, 74 & ΤΘ 169Θουκυδίδης 3, 74& ΤΘ 169
Θουκυδίδης 3, 74-75 Κριτήριο Αξιολόγησης Θουκυδίδης 3, 74 -75 Κριτήριο Αξιολόγησης
Θουκυδίδης 3, 81 Θουκυδίδης 3, 81
Θουκυδίδης 3, 81 Πλήρες Κριτήριο Θουκυδίδης 3, 81 Απαντήσεις Πλήρες Κριτήριο
Θουκυδίδης 3, 81.3-81.5 Θουκυδίδης 3, 81.3-81.5


Ξενοφώντας 2, 1-4 Ξενοφώντας 2, 1-4
Ξενοφώντας 3, 50-51Ξενοφώντας 3, 50-51
Ξενοφώντας 3, 51-53 & 56Ξενοφώντας 3, 51-53 & 56

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν τα Φιλολογικά μαθήματα ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.