Κριτήριο Αξιολόγησης Θουκυδίδου Βιβλίο 3 Κεφ 74 & 82 (Νέα Μορφή)

Κριτήριο Αξιολόγησης Θουκυδίδου Βιβλίο 3 Κεφ 74 & 82 (Νέα Μορφή)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Κριτήριο Αξιολόγησης Θουκυδίδου Ἱστορίαι

Βιβλίο 3. Παράγραφοι 74 & 82

Κείμενο από το Πρωτότυπο

[1] Διαλιπούσης δ΄ ἡμέρας μάχη αὖθις γίγνεται καὶ νικᾷ ὁ δῆμος χωρίων τε ἰσχύι καὶ πλήθει προύχων· αἵ τε γυναῖκες αὐτοῖς τολμηρῶς ξυνεπελάβοντο βάλλουσαι ἀπὸ τῶν οἰκιῶν τῷ κεράμῳ καὶ παρὰ φύσιν ὑπομένουσαι τὸν θόρυβον. [2] Γενομένης δὲ τῆς τροπῆς περὶ δείλην ὀψίαν͵ δείσαντες οἱ ὀλίγοι μὴ αὐτοβοεὶ ὁ δῆμος τοῦ τε νεωρίου κρατήσειεν ἐπελθὼν καὶ σφᾶς διαφθείρειεν͵ ἐμπιπρᾶσι τὰς οἰκίας τὰς ἐν κύκλῳ τῆς ἀγορᾶς καὶ τὰς ξυνοικίας͵ ὅπως μὴ ᾖ ἔφοδος͵ φειδόμενοι οὔτε οἰκείας οὔτε ἀλλοτρίας͵ ὥστε καὶ χρήματα πολλὰ ἐμπόρων κατεκαύθη καὶ ἡ πόλις ἐκινδύνευσε πᾶσα διαφθαρῆναι͵ εἰ ἄνεμος ἐπεγένετο τῇ φλογὶ ἐπίφορος ἐς αὐτήν.  [3] Καὶ οἱ μὲν παυσάμενοι τῆς μάχης ὡς ἑκάτεροι ἡσυχάσαντες τὴν νύκτα ἐν φυλακῇ ἦσαν· καὶ ἡ Κορινθία ναῦς τοῦ δήμου κεκρατηκότος ὑπεξανήγετο͵ καὶ τῶν ἐπικούρων οἱ πολλοὶ ἐς τὴν ἤπειρον λαθόντες διεκομίσθησαν.

Κείμενο από Μετάφραση

Θουκυδίδου Ἱστορίαι, Κεφ. 82

Σε καιρό ειρήνης και όταν ευημερή ο κόσμος και οι πολιτείες, οι άνθρωποι είναι ήρεμοι γιατί δεν τους πιέζουν ανάγκες φοβερές. Αλλ’ όταν έρθη ο πόλεμος που φέρνει στους ανθρώπους την καθημερινή στέρηση, γίνεται δάσκαλος της βίας κ’ ερεθίζει τα πνεύματα του πλήθους σύμφωνα με τις καταστάσεις που δημιουργεί. […]  Αλλά και η συγγένεια (στον εμφύλιο) θεωρήθηκε χαλαρότερος δεσμός από την κομματική αλληλεγγύη, γιατί οι ομοϊδεάτες ήσαν έτοιμοι να επιχειρήσουν ό,τιδήποτε, χωρίς δισταγμό, και τούτο επειδή τα κόμματα δεν σχηματίστηκαν για να επιδιώξουν κοινή ωφέλεια με νόμιμα μέσα, αλλά, αντίθετα, για να ικανοποιήσουν την πλεονεξία τους παρανομώντας.

Παρατηρήσεις

Α. Να μεταφραστούν τα αποσπάσματα: «Διαλιπούσης δ᾽ ἡμέρας… τὸν θόρυβον.» και «Καὶ οἱ μὲν παυσάμενοι… λαθόντες διεκομίσθησαν.»

Μονάδες 30

Β1. Ένας από τους παράγοντες που συνέβαλε στη νίκη των δημοκρατικών ήταν η στάση των γυναικών στη μάχη. Πώς χαρακτηρίζει ο Θουκυδίδης τη στάση αυτή; Να σχολιάσετε λαμβάνοντας υπόψη και τη θέση της γυναίκας την εποχή εκείνη.

Μονάδες 10

Β2. «ἐμπιπρᾶσι τὰς οἰκίας τὰς ἐν κύκλῳ τῆς ἀγορᾶς καὶ τὰς ξυνοικίας»: τι γνωρίζετε για την «ξυνοικία» στην αρχαία Ελλάδα; Να αντιπαραβάλλετε τη σημασία του όρου με τη σημασία που έχει στη σύγχρονη εποχή.

Μονάδες 10

Β3.  Αφού διαβάσετε το μεταφρασμένο απόσπασμα στο οποίο ο ιστορικός αναφέρει τις συνέπειες του εμφυλίου πολέμου και το απόσπασμα 74.2 από το πρωτότυπο, να συσχετίσετε τις απόψεις του Θουκυδίδη με τις ενέργειες των ολιγαρχικών.

Μονάδες 10

Γ1. α) Να γραφούν τα παρακάτω ουσιαστικά και επίθετα στον τύπο που ζητείται:

ἰσχύι: αιτιατική πληθυντικού

πλήθει: ονομαστική πληθυντικού

γυναῖκες: κλητική ενικού

οἰκείας: δοτική ενικού συγκριτικού βαθμού ίδιο γένος

πολλά: ο ίδιος τύπος στον συγκριτικό βαθμό

Μονάδες 5

β) Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται για τους παρακάτω ρηματικούς τύπους (να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο, όπου χρειάζεται):

διαλιπούσης: γ’ ενικό υποτακτικής παρακειμένου ίδια φωνή

γίγνεται: απαρέμφατο παθητικού μέλλοντα

ξυνεπελάβοντο: α’ πληθυντικό οριστικής παθητικού αορίστου

βάλλουσαι: β’ ενικό προστακτικής αορίστου β’ μέση φωνή

: β’ ενικό οριστικής παρατατικού

Μονάδες 5

Γ2. α) Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων (τονισμένες μέσα στο κείμενο) του αποσπάσματος από το πρωτότυπο: Διαλιπούσης, πολλά, διαφθαρῆναι, τῶν ἐπικούρων

Μονάδες 4

β) Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω δευτερευουσών προτάσεων (είδος, εισαγωγή, συντακτική λειτουργία):

  • «μὴ αὐτοβοεὶ ὁ δῆμος τοῦ τε νεωρίου κρατήσειεν ἐπελθὼν»
  • «ὅπως μὴ ᾖ ἔφοδος»

Μονάδες 6

*Σημείωση: Στις οδηγίες για τη διδασκαλία των Αρχαίων στην Α’ Λυκείου δεν αναγράφεται ως προσδοκώμενο αποτέλεσμα η γνώση και της εκφοράς των δευτερευουσών προτάσεων. Αν την έχετε διδάξει, μπορείτε να την προσθέσετε στην εκφώνηση και να μοιράσετε αντίστοιχα τις μονάδες.

Γ3. Να συνδέσετε τις παρακάτω λέξεις με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια: σχετικός, αγωγή, κατάληψη, παρουσία, έμβλημα

Μονάδες 10

Δ. Να χαρακτηρίσετε καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις ως «σωστή» ή «λανθασμένη», κυκλώνοντας την αντίστοιχη επιλογή.

Ο Αγησίλαος αποτέλεσε πρότυπο ηγέτη για τον Θουκυδίδη. Σ Λ
Ο Θουκυδίδης θεωρεί ως βαθύτερη αιτία του πολέμου την ανάπτυξη της αθηναϊκής δύναμης. Σ Λ
Ο πολίτης, σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, πρέπει να ενδιαφέρεται μόνο για το συλλογικό καλό. Σ Λ
Η εξιστόρηση των γεγονότων στο έργο του Θουκυδίδη φτάνει μέχρι το 411 π.Χ. Σ Λ
ὑπεξανήγετο: Στο ρήμα αυτό παρατηρείται μία από τις γλωσσικές ιδιοτυπίες του Θουκυδίδη. Σ Λ

Μονάδες 10

Το κριτήριο αξιολόγησης που μόλις διαβάσατε προέρχεται από τις προσωπικές σημειώσεις της εκλεκτής συναδέλφου Ευαγγελία Χίντζιου, η οποία το παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Την ευχαριστούμε από καρδιάς και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική της ζωή.

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν τα Φιλολογικά μαθήματα ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.