• Επικοινωνία (ID: 15)
 • ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ID: 19)
  • Θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων (ID: 41)
  • Θέματα Πανελλήνιες 2001 (ID: 1415)
  • Πανελλήνιες 2001 Εσπερινά Λύκεια (ID: 1439)
  • Πανελλήνιες 2001 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 1448)
  • Πανελλήνιες 2001 Ημερήσια Λύκεια (ID: 1406)
  • Πανελλήνιες 2001 Ομογενείς (ID: 1459)
  • Θέματα Πανελλήνιες 2002 (ID: 1523)
  • Πανελλήνιες 2002 Εσπερινά Λύκεια (ID: 1495)
  • Πανελλήνιες 2002 Ημερήσια Λύκεια (ID: 1479)
  • Πανελλήνιες 2002 Ομογενείς (ID: 1519)
  • Θέματα Πανελλήνιες 2003 (ID: 1597)
  • Πανελλήνιες 2003 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 1578)
  • Πανελλήνιες 2003 Εσπερινά Λύκεια (ID: 1551)
  • Πανελλήνιες 2003 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 1561)
  • Πανελλήνιες 2003 Ημερήσια Λύκεια (ID: 1533)
  • Πανελλήνιες 2003 Ομογενείς (ID: 1588)
  • Θέματα Πανελλήνιες 2004 (ID: 10228)
  • Πανελλήνιες 2004 Εσπερινά Λύκεια (ID: 10235)
  • Πανελλήνιες 2004 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 10232)
  • Πανελλήνιες 2004 Ημερήσια Λύκεια (ID: 10237)
  • Πανελλήνιες 2004 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 10234)
  • Πανελλήνιες 2004 Ομογενείς (ID: 10229)
  • Θέματα Πανελλήνιες 2005 (ID: 10321)
  • Πανελλήνιες 2005 Εσπερινά Λύκεια (ID: 10330)
  • Πανελλήνιες 2005 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 10325)
  • Πανελλήνιες 2005 Ημερήσια Λύκεια (ID: 10333)
  • Πανελλήνιες 2005 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 10328)
  • Πανελλήνιες 2005 Ομογενείς (ID: 10322)
  • Θέματα Πανελλήνιες 2006 (ID: 10412)
  • Πανελλήνιες 2006 Εσπερινά Λύκεια (ID: 10421)
  • Πανελλήνιες 2006 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 10416)
  • Πανελλήνιες 2006 Ημερήσια Λύκεια (ID: 10424)
  • Πανελλήνιες 2006 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 10419)
  • Πανελλήνιες 2006 Ομογενείς (ID: 10413)
  • Θέματα Πανελλήνιες 2007 (ID: 10525)
  • Πανελλήνιες 2007 Εσπερινά Λύκεια (ID: 10534)
  • Πανελλήνιες 2007 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 10529)
  • Πανελλήνιες 2007 Ημερήσια Λύκεια (ID: 10537)
  • Πανελλήνιες 2007 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 10532)
  • Πανελλήνιες 2007 Ομογενείς (ID: 10526)
  • Θέματα Πανελλήνιες 2008 (ID: 10612)
  • Πανελλήνιες 2008 Εσπερινά Λύκεια (ID: 10623)
  • Πανελλήνιες 2008 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 10617)
  • Πανελλήνιες 2008 Ημερήσια Λύκεια (ID: 10632)
  • Πανελλήνιες 2008 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 10621)
  • Πανελλήνιες 2008 Ομογενείς (ID: 10613)
  • Θέματα Πανελλήνιες 2009 (ID: 10724)
  • Πανελλήνιες 2009 Εσπερινά Λύκεια (ID: 10738)
  • Πανελλήνιες 2009 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 10730)
  • Πανελλήνιες 2009 Ημερήσια Λύκεια (ID: 10748)
  • Πανελλήνιες 2009 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 10735)
  • Πανελλήνιες 2009 Ομογενείς (ID: 10725)
  • Θέματα Πανελλήνιες 2010 (ID: 10764)
  • Πανελλήνιες 2010 Εσπερινά Λύκεια (ID: 10778)
  • Πανελλήνιες 2010 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 10770)
  • Πανελλήνιες 2010 Ημερήσια Λύκεια (ID: 10788)
  • Πανελλήνιες 2010 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 10775)
  • Πανελλήνιες 2010 Ομογενείς (ID: 10765)
  • Θέματα Πανελλήνιες 2011 (ID: 10941)
  • Πανελλήνιες 2011 Εσπερινά Λύκεια (ID: 10958)
  • Πανελλήνιες 2011 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 10948)
  • Πανελλήνιες 2011 Ημερήσια Λύκεια (ID: 10969)
  • Πανελλήνιες 2011 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 10954)
  • Πανελλήνιες 2011 Ομογενείς (ID: 10942)
  • Θέματα Πανελλήνιες 2012 (ID: 11051)
  • Πανελλήνιες 2012 Εσπερινά Λύκεια (ID: 11071)
  • Πανελλήνιες 2012 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 11059)
  • Πανελλήνιες 2012 Ημερήσια Λύκεια (ID: 11083)
  • Πανελλήνιες 2012 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 11066)
  • Πανελλήνιες 2012 Ομογενείς (ID: 11052)
  • Θέματα Πανελλήνιες 2013 (ID: 11219)
  • Πανελλήνιες 2013 Εσπερινά Λύκεια (ID: 20183)
  • Πανελλήνιες 2013 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 20278)
  • Πανελλήνιες 2013 Ημερήσια Λύκεια (ID: 11255)
  • Πανελλήνιες 2013 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 20259)
  • Πανελλήνιες 2013 Ομογενείς (ID: 20291)
  • Θέματα Πανελλήνιες 2014 (ID: 20310)
  • Πανελλήνιες 2014 Εσπερινά Λύκεια (ID: 20356)
  • Πανελλήνιες 2014 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 20374)
  • Πανελλήνιες 2014 Ημερήσια Λύκεια (ID: 20323)
  • Πανελλήνιες 2014 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 20363)
  • Πανελλήνιες 2014 Ομογενείς (ID: 20380)
  • Θέματα Πανελλήνιες 2015 (ID: 2532)
  • Πανελλήνιες 2015 Εσπερινά Λύκεια (ID: 2540)
  • Πανελλήνιες 2015 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 2552)
  • Πανελλήνιες 2015 Ημερήσια Λύκεια (ID: 2527)
  • Πανελλήνιες 2015 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 2560)
  • Πανελλήνιες 2015 Ομογενείς (ID: 2571)
  • Θέματα Πανελλήνιες 2016 (ID: 2436)
  • Πανελλήνιες 2016 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές Νέο (ID: 2462)
  • Πανελλήνιες 2016 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές Παλιό (ID: 2500)
  • Πανελλήνιες 2016 Εσπερινά Λύκεια Νέο (ID: 2447)
  • Πανελλήνιες 2016 Εσπερινά Λύκεια Παλιό (ID: 2483)
  • Πανελλήνιες 2016 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές Νέο (ID: 2455)
  • Πανελλήνιες 2016 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές Παλιό (ID: 2494)
  • Πανελλήνιες 2016 Ημερήσια Λύκεια_Παλιό (ID: 2479)
  • Πανελλήνιες 2016 Ομογενείς (ID: 6201)
  • Θέματα Πανελλήνιες 2017 (ID: 6171)
  • Πανελλαδικές 2017 Ημερήσια Λύκεια (ID: 6181)
  • Πανελλήνιες 2017 Εσπερινά Λύκεια (ID: 6267)
  • Πανελλήνιες 2017 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 6983)
  • Πανελλήνιες 2017 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 6970)
  • Πανελλήνιες 2017 Ομογενείς (ID: 10090)
  • Θέματα Πανελλήνιες 2018 (ID: 9942)
  • Πανελλαδικές 2018 Ημερήσια Λύκεια (ID: 9947)
  • Πανελλήνιες 2018 Εσπερινά Λύκεια (ID: 9946)
  • Πανελλήνιες 2018 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 9943)
  • Πανελλήνιες 2018 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 9945)
  • Πανελλήνιες 2018 Ομογενείς (ID: 20446)
  • Θέματα Πανελλήνιες 2019 (ID: 15309)
  • Πανελλαδικές 2019 Ημερήσια Λύκεια (ID: 15324)
  • Πανελλήνιες 2019 Εσπερινά Λύκεια (ID: 20455)
  • Πανελλήνιες 2019 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 20475)
  • Πανελλήνιες 2019 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 20465)
  • Πανελλήνιες 2019 Ομογενείς (ID: 20484)
  • Θέματα Πανελλήνιες 2020 (ID: 19536)
  • Πανελλαδικές 2020 Ημερήσια Λύκεια (ID: 19537)
  • Πανελλήνιες 2020 Εσπερινά Λύκεια (ID: 27505)
  • Πανελλήνιες 2020 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 27523)
  • Πανελλήνιες 2020 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 27508)
  • Πανελλήνιες 2020 Ομογενείς (ID: 27528)
  • Θέματα Πανελλήνιες 2021 (ID: 23911)
  • Πανελλαδικές 2021 Ημερήσια Λύκεια (ID: 23919)
  • Πανελλήνιες 2021 Εσπερινά Λύκεια (ID: 27547)
  • Πανελλήνιες 2021 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 27566)
  • Πανελλήνιες 2021 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 27556)
  • Πανελλήνιες 2021 Ομογενείς (ID: 27572)
  • Θέματα Πανελλήνιες 2022 (ID: 27424)
  • Πανελλαδικές 2022 Ημερήσια Λύκεια (ID: 27998)
  • Πανελλήνιες 2022 Εσπερινά Λύκεια (ID: 28005)
  • Πανελλήνιες 2022 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 27982)
  • Πανελλήνιες 2022 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 27966)
  • Πανελλήνιες 2022 Ομογενείς (ID: 27988)
  • Πανελλήνιες 2016 Ημερήσια Λύκεια_Νέο (ID: 2430)
 • Θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων (ID: 41)
  • Θέματα Πανελλήνιες 2001 (ID: 1415)
  • Πανελλήνιες 2001 Εσπερινά Λύκεια (ID: 1439)
  • Πανελλήνιες 2001 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 1448)
  • Πανελλήνιες 2001 Ημερήσια Λύκεια (ID: 1406)
  • Πανελλήνιες 2001 Ομογενείς (ID: 1459)
  • Θέματα Πανελλήνιες 2002 (ID: 1523)
  • Πανελλήνιες 2002 Εσπερινά Λύκεια (ID: 1495)
  • Πανελλήνιες 2002 Ημερήσια Λύκεια (ID: 1479)
  • Πανελλήνιες 2002 Ομογενείς (ID: 1519)
  • Θέματα Πανελλήνιες 2003 (ID: 1597)
  • Πανελλήνιες 2003 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 1578)
  • Πανελλήνιες 2003 Εσπερινά Λύκεια (ID: 1551)
  • Πανελλήνιες 2003 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 1561)
  • Πανελλήνιες 2003 Ημερήσια Λύκεια (ID: 1533)
  • Πανελλήνιες 2003 Ομογενείς (ID: 1588)
  • Θέματα Πανελλήνιες 2004 (ID: 10228)
  • Πανελλήνιες 2004 Εσπερινά Λύκεια (ID: 10235)
  • Πανελλήνιες 2004 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 10232)
  • Πανελλήνιες 2004 Ημερήσια Λύκεια (ID: 10237)
  • Πανελλήνιες 2004 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 10234)
  • Πανελλήνιες 2004 Ομογενείς (ID: 10229)
  • Θέματα Πανελλήνιες 2005 (ID: 10321)
  • Πανελλήνιες 2005 Εσπερινά Λύκεια (ID: 10330)
  • Πανελλήνιες 2005 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 10325)
  • Πανελλήνιες 2005 Ημερήσια Λύκεια (ID: 10333)
  • Πανελλήνιες 2005 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 10328)
  • Πανελλήνιες 2005 Ομογενείς (ID: 10322)
  • Θέματα Πανελλήνιες 2006 (ID: 10412)
  • Πανελλήνιες 2006 Εσπερινά Λύκεια (ID: 10421)
  • Πανελλήνιες 2006 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 10416)
  • Πανελλήνιες 2006 Ημερήσια Λύκεια (ID: 10424)
  • Πανελλήνιες 2006 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 10419)
  • Πανελλήνιες 2006 Ομογενείς (ID: 10413)
  • Θέματα Πανελλήνιες 2007 (ID: 10525)
  • Πανελλήνιες 2007 Εσπερινά Λύκεια (ID: 10534)
  • Πανελλήνιες 2007 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 10529)
  • Πανελλήνιες 2007 Ημερήσια Λύκεια (ID: 10537)
  • Πανελλήνιες 2007 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 10532)
  • Πανελλήνιες 2007 Ομογενείς (ID: 10526)
  • Θέματα Πανελλήνιες 2008 (ID: 10612)
  • Πανελλήνιες 2008 Εσπερινά Λύκεια (ID: 10623)
  • Πανελλήνιες 2008 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 10617)
  • Πανελλήνιες 2008 Ημερήσια Λύκεια (ID: 10632)
  • Πανελλήνιες 2008 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 10621)
  • Πανελλήνιες 2008 Ομογενείς (ID: 10613)
  • Θέματα Πανελλήνιες 2009 (ID: 10724)
  • Πανελλήνιες 2009 Εσπερινά Λύκεια (ID: 10738)
  • Πανελλήνιες 2009 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 10730)
  • Πανελλήνιες 2009 Ημερήσια Λύκεια (ID: 10748)
  • Πανελλήνιες 2009 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 10735)
  • Πανελλήνιες 2009 Ομογενείς (ID: 10725)
  • Θέματα Πανελλήνιες 2010 (ID: 10764)
  • Πανελλήνιες 2010 Εσπερινά Λύκεια (ID: 10778)
  • Πανελλήνιες 2010 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 10770)
  • Πανελλήνιες 2010 Ημερήσια Λύκεια (ID: 10788)
  • Πανελλήνιες 2010 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 10775)
  • Πανελλήνιες 2010 Ομογενείς (ID: 10765)
  • Θέματα Πανελλήνιες 2011 (ID: 10941)
  • Πανελλήνιες 2011 Εσπερινά Λύκεια (ID: 10958)
  • Πανελλήνιες 2011 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 10948)
  • Πανελλήνιες 2011 Ημερήσια Λύκεια (ID: 10969)
  • Πανελλήνιες 2011 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 10954)
  • Πανελλήνιες 2011 Ομογενείς (ID: 10942)
  • Θέματα Πανελλήνιες 2012 (ID: 11051)
  • Πανελλήνιες 2012 Εσπερινά Λύκεια (ID: 11071)
  • Πανελλήνιες 2012 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 11059)
  • Πανελλήνιες 2012 Ημερήσια Λύκεια (ID: 11083)
  • Πανελλήνιες 2012 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 11066)
  • Πανελλήνιες 2012 Ομογενείς (ID: 11052)
  • Θέματα Πανελλήνιες 2013 (ID: 11219)
  • Πανελλήνιες 2013 Εσπερινά Λύκεια (ID: 20183)
  • Πανελλήνιες 2013 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 20278)
  • Πανελλήνιες 2013 Ημερήσια Λύκεια (ID: 11255)
  • Πανελλήνιες 2013 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 20259)
  • Πανελλήνιες 2013 Ομογενείς (ID: 20291)
  • Θέματα Πανελλήνιες 2014 (ID: 20310)
  • Πανελλήνιες 2014 Εσπερινά Λύκεια (ID: 20356)
  • Πανελλήνιες 2014 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 20374)
  • Πανελλήνιες 2014 Ημερήσια Λύκεια (ID: 20323)
  • Πανελλήνιες 2014 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 20363)
  • Πανελλήνιες 2014 Ομογενείς (ID: 20380)
  • Θέματα Πανελλήνιες 2015 (ID: 2532)
  • Πανελλήνιες 2015 Εσπερινά Λύκεια (ID: 2540)
  • Πανελλήνιες 2015 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 2552)
  • Πανελλήνιες 2015 Ημερήσια Λύκεια (ID: 2527)
  • Πανελλήνιες 2015 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 2560)
  • Πανελλήνιες 2015 Ομογενείς (ID: 2571)
  • Θέματα Πανελλήνιες 2016 (ID: 2436)
  • Πανελλήνιες 2016 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές Νέο (ID: 2462)
  • Πανελλήνιες 2016 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές Παλιό (ID: 2500)
  • Πανελλήνιες 2016 Εσπερινά Λύκεια Νέο (ID: 2447)
  • Πανελλήνιες 2016 Εσπερινά Λύκεια Παλιό (ID: 2483)
  • Πανελλήνιες 2016 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές Νέο (ID: 2455)
  • Πανελλήνιες 2016 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές Παλιό (ID: 2494)
  • Πανελλήνιες 2016 Ημερήσια Λύκεια_Παλιό (ID: 2479)
  • Πανελλήνιες 2016 Ομογενείς (ID: 6201)
  • Θέματα Πανελλήνιες 2017 (ID: 6171)
  • Πανελλαδικές 2017 Ημερήσια Λύκεια (ID: 6181)
  • Πανελλήνιες 2017 Εσπερινά Λύκεια (ID: 6267)
  • Πανελλήνιες 2017 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 6983)
  • Πανελλήνιες 2017 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 6970)
  • Πανελλήνιες 2017 Ομογενείς (ID: 10090)
  • Θέματα Πανελλήνιες 2018 (ID: 9942)
  • Πανελλαδικές 2018 Ημερήσια Λύκεια (ID: 9947)
  • Πανελλήνιες 2018 Εσπερινά Λύκεια (ID: 9946)
  • Πανελλήνιες 2018 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 9943)
  • Πανελλήνιες 2018 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 9945)
  • Πανελλήνιες 2018 Ομογενείς (ID: 20446)
  • Θέματα Πανελλήνιες 2019 (ID: 15309)
  • Πανελλαδικές 2019 Ημερήσια Λύκεια (ID: 15324)
  • Πανελλήνιες 2019 Εσπερινά Λύκεια (ID: 20455)
  • Πανελλήνιες 2019 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 20475)
  • Πανελλήνιες 2019 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 20465)
  • Πανελλήνιες 2019 Ομογενείς (ID: 20484)
  • Θέματα Πανελλήνιες 2020 (ID: 19536)
  • Πανελλαδικές 2020 Ημερήσια Λύκεια (ID: 19537)
  • Πανελλήνιες 2020 Εσπερινά Λύκεια (ID: 27505)
  • Πανελλήνιες 2020 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 27523)
  • Πανελλήνιες 2020 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 27508)
  • Πανελλήνιες 2020 Ομογενείς (ID: 27528)
  • Θέματα Πανελλήνιες 2021 (ID: 23911)
  • Πανελλαδικές 2021 Ημερήσια Λύκεια (ID: 23919)
  • Πανελλήνιες 2021 Εσπερινά Λύκεια (ID: 27547)
  • Πανελλήνιες 2021 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 27566)
  • Πανελλήνιες 2021 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 27556)
  • Πανελλήνιες 2021 Ομογενείς (ID: 27572)
  • Θέματα Πανελλήνιες 2022 (ID: 27424)
  • Πανελλαδικές 2022 Ημερήσια Λύκεια (ID: 27998)
  • Πανελλήνιες 2022 Εσπερινά Λύκεια (ID: 28005)
  • Πανελλήνιες 2022 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 27982)
  • Πανελλήνιες 2022 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 27966)
  • Πανελλήνιες 2022 Ομογενείς (ID: 27988)
  • Πανελλήνιες 2016 Ημερήσια Λύκεια_Νέο (ID: 2430)
 • Θέματα Πανελλήνιες 2001 (ID: 1415)
  • Πανελλήνιες 2001 Εσπερινά Λύκεια (ID: 1439)
  • Πανελλήνιες 2001 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 1448)
  • Πανελλήνιες 2001 Ημερήσια Λύκεια (ID: 1406)
  • Πανελλήνιες 2001 Ομογενείς (ID: 1459)
 • Πανελλήνιες 2001 Ημερήσια Λύκεια (ID: 1406)
 • Πανελλήνιες 2001 Εσπερινά Λύκεια (ID: 1439)
 • Πανελλήνιες 2001 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 1448)
 • Πανελλήνιες 2001 Ομογενείς (ID: 1459)
 • Θέματα Πανελλήνιες 2002 (ID: 1523)
  • Πανελλήνιες 2002 Εσπερινά Λύκεια (ID: 1495)
  • Πανελλήνιες 2002 Ημερήσια Λύκεια (ID: 1479)
  • Πανελλήνιες 2002 Ομογενείς (ID: 1519)
 • Πανελλήνιες 2002 Ημερήσια Λύκεια (ID: 1479)
 • Πανελλήνιες 2002 Εσπερινά Λύκεια (ID: 1495)
 • Πανελλήνιες 2002 Ομογενείς (ID: 1519)
 • Θέματα Πανελλήνιες 2003 (ID: 1597)
  • Πανελλήνιες 2003 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 1578)
  • Πανελλήνιες 2003 Εσπερινά Λύκεια (ID: 1551)
  • Πανελλήνιες 2003 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 1561)
  • Πανελλήνιες 2003 Ημερήσια Λύκεια (ID: 1533)
  • Πανελλήνιες 2003 Ομογενείς (ID: 1588)
 • Πανελλήνιες 2003 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 1578)
 • Πανελλήνιες 2003 Ημερήσια Λύκεια (ID: 1533)
 • Πανελλήνιες 2003 Εσπερινά Λύκεια (ID: 1551)
 • Πανελλήνιες 2003 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 1561)
 • Πανελλήνιες 2003 Ομογενείς (ID: 1588)
 • Θέματα Πανελλήνιες 2015 (ID: 2532)
  • Πανελλήνιες 2015 Εσπερινά Λύκεια (ID: 2540)
  • Πανελλήνιες 2015 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 2552)
  • Πανελλήνιες 2015 Ημερήσια Λύκεια (ID: 2527)
  • Πανελλήνιες 2015 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 2560)
  • Πανελλήνιες 2015 Ομογενείς (ID: 2571)
 • Πανελλήνιες 2015 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 2560)
 • Πανελλήνιες 2015 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 2552)
 • Πανελλήνιες 2015 Ημερήσια Λύκεια (ID: 2527)
 • Πανελλήνιες 2015 Εσπερινά Λύκεια (ID: 2540)
 • Πανελλήνιες 2015 Ομογενείς (ID: 2571)
 • Πανελλήνιες 2016 Ημερήσια Λύκεια_Νέο (ID: 2430)
 • Θέματα Πανελλήνιες 2016 (ID: 2436)
  • Πανελλήνιες 2016 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές Νέο (ID: 2462)
  • Πανελλήνιες 2016 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές Παλιό (ID: 2500)
  • Πανελλήνιες 2016 Εσπερινά Λύκεια Νέο (ID: 2447)
  • Πανελλήνιες 2016 Εσπερινά Λύκεια Παλιό (ID: 2483)
  • Πανελλήνιες 2016 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές Νέο (ID: 2455)
  • Πανελλήνιες 2016 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές Παλιό (ID: 2494)
  • Πανελλήνιες 2016 Ημερήσια Λύκεια_Παλιό (ID: 2479)
  • Πανελλήνιες 2016 Ομογενείς (ID: 6201)
 • Πανελλήνιες 2016 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές Νέο (ID: 2462)
 • Πανελλήνιες 2016 Ημερήσια Λύκεια_Παλιό (ID: 2479)
 • Πανελλήνιες 2016 Εσπερινά Λύκεια Παλιό (ID: 2483)
 • Πανελλήνιες 2016 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές Παλιό (ID: 2494)
 • Πανελλήνιες 2016 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές Παλιό (ID: 2500)
 • Πανελλήνιες 2016 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές Νέο (ID: 2455)
 • Πανελλήνιες 2016 Εσπερινά Λύκεια Νέο (ID: 2447)
 • Πανελλήνιες 2016 Ομογενείς (ID: 6201)
 • Θέματα Πανελλήνιες 2017 (ID: 6171)
  • Πανελλαδικές 2017 Ημερήσια Λύκεια (ID: 6181)
  • Πανελλήνιες 2017 Εσπερινά Λύκεια (ID: 6267)
  • Πανελλήνιες 2017 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 6983)
  • Πανελλήνιες 2017 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 6970)
  • Πανελλήνιες 2017 Ομογενείς (ID: 10090)
 • Πανελλήνιες 2017 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 6970)
 • Πανελλαδικές 2017 Ημερήσια Λύκεια (ID: 6181)
 • Πανελλήνιες 2017 Εσπερινά Λύκεια (ID: 6267)
 • Πανελλήνιες 2017 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 6983)
 • Πανελλήνιες 2017 Ομογενείς (ID: 10090)
 • Θέματα Πανελλήνιες 2018 (ID: 9942)
  • Πανελλαδικές 2018 Ημερήσια Λύκεια (ID: 9947)
  • Πανελλήνιες 2018 Εσπερινά Λύκεια (ID: 9946)
  • Πανελλήνιες 2018 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 9943)
  • Πανελλήνιες 2018 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 9945)
  • Πανελλήνιες 2018 Ομογενείς (ID: 20446)
 • Πανελλήνιες 2018 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 9943)
 • Πανελλήνιες 2018 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 9945)
 • Πανελλήνιες 2018 Εσπερινά Λύκεια (ID: 9946)
 • Πανελλαδικές 2018 Ημερήσια Λύκεια (ID: 9947)
 • Πανελλήνιες 2018 Ομογενείς (ID: 20446)
 • Θέματα Πανελλήνιες 2004 (ID: 10228)
  • Πανελλήνιες 2004 Εσπερινά Λύκεια (ID: 10235)
  • Πανελλήνιες 2004 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 10232)
  • Πανελλήνιες 2004 Ημερήσια Λύκεια (ID: 10237)
  • Πανελλήνιες 2004 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 10234)
  • Πανελλήνιες 2004 Ομογενείς (ID: 10229)
 • Πανελλήνιες 2004 Ομογενείς (ID: 10229)
 • Πανελλήνιες 2004 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 10232)
 • Πανελλήνιες 2004 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 10234)
 • Πανελλήνιες 2004 Εσπερινά Λύκεια (ID: 10235)
 • Πανελλήνιες 2004 Ημερήσια Λύκεια (ID: 10237)
 • Θέματα Πανελλήνιες 2007 (ID: 10525)
  • Πανελλήνιες 2007 Εσπερινά Λύκεια (ID: 10534)
  • Πανελλήνιες 2007 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 10529)
  • Πανελλήνιες 2007 Ημερήσια Λύκεια (ID: 10537)
  • Πανελλήνιες 2007 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 10532)
  • Πανελλήνιες 2007 Ομογενείς (ID: 10526)
 • Πανελλήνιες 2007 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 10529)
 • Πανελλήνιες 2007 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 10532)
 • Πανελλήνιες 2007 Εσπερινά Λύκεια (ID: 10534)
 • Πανελλήνιες 2007 Ημερήσια Λύκεια (ID: 10537)
 • Πανελλήνιες 2007 Ομογενείς (ID: 10526)
 • Θέματα Πανελλήνιες 2005 (ID: 10321)
  • Πανελλήνιες 2005 Εσπερινά Λύκεια (ID: 10330)
  • Πανελλήνιες 2005 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 10325)
  • Πανελλήνιες 2005 Ημερήσια Λύκεια (ID: 10333)
  • Πανελλήνιες 2005 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 10328)
  • Πανελλήνιες 2005 Ομογενείς (ID: 10322)
 • Πανελλήνιες 2005 Ομογενείς (ID: 10322)
 • Πανελλήνιες 2005 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 10325)
 • Πανελλήνιες 2005 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 10328)
 • Πανελλήνιες 2005 Εσπερινά Λύκεια (ID: 10330)
 • Πανελλήνιες 2005 Ημερήσια Λύκεια (ID: 10333)
 • Θέματα Πανελλήνιες 2006 (ID: 10412)
  • Πανελλήνιες 2006 Εσπερινά Λύκεια (ID: 10421)
  • Πανελλήνιες 2006 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 10416)
  • Πανελλήνιες 2006 Ημερήσια Λύκεια (ID: 10424)
  • Πανελλήνιες 2006 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 10419)
  • Πανελλήνιες 2006 Ομογενείς (ID: 10413)
 • Πανελλήνιες 2006 Ομογενείς (ID: 10413)
 • Πανελλήνιες 2006 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 10416)
 • Πανελλήνιες 2006 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 10419)
 • Πανελλήνιες 2006 Εσπερινά Λύκεια (ID: 10421)
 • Πανελλήνιες 2006 Ημερήσια Λύκεια (ID: 10424)
 • Θέματα Πανελλήνιες 2008 (ID: 10612)
  • Πανελλήνιες 2008 Εσπερινά Λύκεια (ID: 10623)
  • Πανελλήνιες 2008 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 10617)
  • Πανελλήνιες 2008 Ημερήσια Λύκεια (ID: 10632)
  • Πανελλήνιες 2008 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 10621)
  • Πανελλήνιες 2008 Ομογενείς (ID: 10613)
 • Πανελλήνιες 2008 Ομογενείς (ID: 10613)
 • Πανελλήνιες 2008 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 10617)
 • Πανελλήνιες 2008 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 10621)
 • Πανελλήνιες 2008 Εσπερινά Λύκεια (ID: 10623)
 • Πανελλήνιες 2008 Ημερήσια Λύκεια (ID: 10632)
 • Θέματα Πανελλήνιες 2009 (ID: 10724)
  • Πανελλήνιες 2009 Εσπερινά Λύκεια (ID: 10738)
  • Πανελλήνιες 2009 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 10730)
  • Πανελλήνιες 2009 Ημερήσια Λύκεια (ID: 10748)
  • Πανελλήνιες 2009 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 10735)
  • Πανελλήνιες 2009 Ομογενείς (ID: 10725)
 • Πανελλήνιες 2009 Ομογενείς (ID: 10725)
 • Πανελλήνιες 2009 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 10730)
 • Πανελλήνιες 2009 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 10735)
 • Πανελλήνιες 2009 Εσπερινά Λύκεια (ID: 10738)
 • Πανελλήνιες 2009 Ημερήσια Λύκεια (ID: 10748)
 • Θέματα Πανελλήνιες 2010 (ID: 10764)
  • Πανελλήνιες 2010 Εσπερινά Λύκεια (ID: 10778)
  • Πανελλήνιες 2010 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 10770)
  • Πανελλήνιες 2010 Ημερήσια Λύκεια (ID: 10788)
  • Πανελλήνιες 2010 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 10775)
  • Πανελλήνιες 2010 Ομογενείς (ID: 10765)
 • Πανελλήνιες 2010 Ομογενείς (ID: 10765)
 • Πανελλήνιες 2010 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 10770)
 • Πανελλήνιες 2010 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 10775)
 • Πανελλήνιες 2010 Εσπερινά Λύκεια (ID: 10778)
 • Πανελλήνιες 2010 Ημερήσια Λύκεια (ID: 10788)
 • Θέματα Πανελλήνιες 2011 (ID: 10941)
  • Πανελλήνιες 2011 Εσπερινά Λύκεια (ID: 10958)
  • Πανελλήνιες 2011 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 10948)
  • Πανελλήνιες 2011 Ημερήσια Λύκεια (ID: 10969)
  • Πανελλήνιες 2011 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 10954)
  • Πανελλήνιες 2011 Ομογενείς (ID: 10942)
 • Πανελλήνιες 2011 Ομογενείς (ID: 10942)
 • Πανελλήνιες 2011 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 10948)
 • Πανελλήνιες 2011 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 10954)
 • Πανελλήνιες 2011 Εσπερινά Λύκεια (ID: 10958)
 • Πανελλήνιες 2011 Ημερήσια Λύκεια (ID: 10969)
 • Θέματα Πανελλήνιες 2012 (ID: 11051)
  • Πανελλήνιες 2012 Εσπερινά Λύκεια (ID: 11071)
  • Πανελλήνιες 2012 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 11059)
  • Πανελλήνιες 2012 Ημερήσια Λύκεια (ID: 11083)
  • Πανελλήνιες 2012 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 11066)
  • Πανελλήνιες 2012 Ομογενείς (ID: 11052)
 • Πανελλήνιες 2012 Ομογενείς (ID: 11052)
 • Πανελλήνιες 2012 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 11059)
 • Πανελλήνιες 2012 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 11066)
 • Πανελλήνιες 2012 Εσπερινά Λύκεια (ID: 11071)
 • Πανελλήνιες 2012 Ημερήσια Λύκεια (ID: 11083)
 • Θέματα Πανελλήνιες 2013 (ID: 11219)
  • Πανελλήνιες 2013 Εσπερινά Λύκεια (ID: 20183)
  • Πανελλήνιες 2013 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 20278)
  • Πανελλήνιες 2013 Ημερήσια Λύκεια (ID: 11255)
  • Πανελλήνιες 2013 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 20259)
  • Πανελλήνιες 2013 Ομογενείς (ID: 20291)
 • Πανελλήνιες 2013 Ομογενείς (ID: 20291)
 • Πανελλήνιες 2013 Ημερήσια Λύκεια (ID: 11255)
 • Πανελλήνιες 2013 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 20278)
 • Πανελλήνιες 2013 Εσπερινά Λύκεια (ID: 20183)
 • Πανελλήνιες 2013 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 20259)
 • Θέματα Πανελλήνιες 2019 (ID: 15309)
  • Πανελλαδικές 2019 Ημερήσια Λύκεια (ID: 15324)
  • Πανελλήνιες 2019 Εσπερινά Λύκεια (ID: 20455)
  • Πανελλήνιες 2019 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 20475)
  • Πανελλήνιες 2019 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 20465)
  • Πανελλήνιες 2019 Ομογενείς (ID: 20484)
 • Πανελλαδικές 2019 Ημερήσια Λύκεια (ID: 15324)
 • Πανελλήνιες 2019 Εσπερινά Λύκεια (ID: 20455)
 • Πανελλήνιες 2019 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 20465)
 • Πανελλήνιες 2019 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 20475)
 • Πανελλήνιες 2019 Ομογενείς (ID: 20484)
 • Θέματα Πανελλήνιες 2020 (ID: 19536)
  • Πανελλαδικές 2020 Ημερήσια Λύκεια (ID: 19537)
  • Πανελλήνιες 2020 Εσπερινά Λύκεια (ID: 27505)
  • Πανελλήνιες 2020 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 27523)
  • Πανελλήνιες 2020 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 27508)
  • Πανελλήνιες 2020 Ομογενείς (ID: 27528)
 • Πανελλαδικές 2020 Ημερήσια Λύκεια (ID: 19537)
 • Πανελλήνιες 2020 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 27523)
 • Πανελλήνιες 2020 Ομογενείς (ID: 27528)
 • Πανελλήνιες 2020 Εσπερινά Λύκεια (ID: 27505)
 • Πανελλήνιες 2020 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 27508)
 • Θέματα Πανελλήνιες 2014 (ID: 20310)
  • Πανελλήνιες 2014 Εσπερινά Λύκεια (ID: 20356)
  • Πανελλήνιες 2014 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 20374)
  • Πανελλήνιες 2014 Ημερήσια Λύκεια (ID: 20323)
  • Πανελλήνιες 2014 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 20363)
  • Πανελλήνιες 2014 Ομογενείς (ID: 20380)
 • Πανελλήνιες 2014 Ημερήσια Λύκεια (ID: 20323)
 • Πανελλήνιες 2014 Εσπερινά Λύκεια (ID: 20356)
 • Πανελλήνιες 2014 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 20363)
 • Πανελλήνιες 2014 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 20374)
 • Πανελλήνιες 2014 Ομογενείς (ID: 20380)
 • Θέματα Πανελλήνιες 2021 (ID: 23911)
  • Πανελλαδικές 2021 Ημερήσια Λύκεια (ID: 23919)
  • Πανελλήνιες 2021 Εσπερινά Λύκεια (ID: 27547)
  • Πανελλήνιες 2021 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 27566)
  • Πανελλήνιες 2021 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 27556)
  • Πανελλήνιες 2021 Ομογενείς (ID: 27572)
 • Πανελλήνιες 2021 Εσπερινά Λύκεια (ID: 27547)
 • Πανελλήνιες 2021 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 27556)
 • Πανελλαδικές 2021 Ημερήσια Λύκεια (ID: 23919)
 • Πανελλήνιες 2021 Ομογενείς (ID: 27572)
 • Πανελλήνιες 2021 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 27566)
 • Θέματα Πανελλήνιες 2022 (ID: 27424)
  • Πανελλαδικές 2022 Ημερήσια Λύκεια (ID: 27998)
  • Πανελλήνιες 2022 Εσπερινά Λύκεια (ID: 28005)
  • Πανελλήνιες 2022 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 27982)
  • Πανελλήνιες 2022 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 27966)
  • Πανελλήνιες 2022 Ομογενείς (ID: 27988)
 • Πανελλαδικές 2022 Ημερήσια Λύκεια (ID: 27998)
 • Πανελλήνιες 2022 Εσπερινά Λύκεια (ID: 28005)
 • Πανελλήνιες 2022 Ημερήσια Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 27966)
 • Πανελλήνιες 2022 Εσπερινά Λύκεια Επαναληπτικές (ID: 27982)
 • Πανελλήνιες 2022 Ομογενείς (ID: 27988)
 • ΟΕΦΕ (ID: 67)
 • Blog (ID: 9)
 • Downloads (ID: 11)
 • Contact (ID: 857)
 • Όροι Χρήσης (ID: 1289)
 • Αρχική (ID: 1013)
 • Εξετάσεις (ID: 29296)
 • Γυμνάσιο (ID: 1057)
  • Α' Γυμνασίου (ID: 1059)
  • Αρχαία Ελληνικά (ID: 1061)
  • Αρχαία Α' Γυμνασίου 2 (ID: 3516)
  • Αρχαία Α' Γυμνασίου 3 (ID: 3554)
  • Αρχαία Α' Γυμνασίου 4 (ID: 3606)
  • Αρχαία Α' Γυμνασίου 5 (ID: 3637)
  • Αρχαία Α' Γυμνασίου 6 (ID: 3716)
  • Διαφοροποιημένη Διδασκαλία Παρακειμένου Αρχαία Α' Γυμνασίου (ID: 22821)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Αρχαία Α' Γυμνασίου Ενότητα 2 (ID: 16528)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Αρχαία Α' Γυμνασίου Ενότητα 4 (ID: 16544)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Αρχαία Α' Γυμνασίου Ενότητα 4 Απαντήσεις (ID: 16550)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Αρχαία Α' Γυμνασίου Ενότητα 5 (ID: 35131)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Αρχαία Α' Γυμνασίου Ενότητα 5 Απαντήσεις (ID: 35135)
  • Γραμματική Αρχαίας Ελληνικής Α Γυμνασίου (ID: 3319)
  • Ιστορία Α Γυμνασίου (ID: 3315)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Α' Γυμνασίου (Επαναληπτικό) (ID: 14931)
  • Νεοελληνική Γλώσσα (ID: 3313)
  • Δραστηριότητες Δημιουργικής Γραφής Ενότητα 10 (ID: 28243)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης B Ενότητα 1 (ID: 7915)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης B Ενότητα 2 (ID: 7947)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης B Ενότητα 3 (ID: 7966)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Β Ενότητα 4 (ID: 9444)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Β Ενότητα 5 (ID: 9434)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Γ Ενότητα 1 (ID: 8097)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Γ Ενότητα 2 (ID: 8162)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Γ Ενότητα 3 (ID: 7976)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Γ Ενότητα 4 (ID: 35259)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Γ Ενότητα 4 Απαντήσεις (ID: 35266)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης για Εξετάσεις στα Πρότυπα Γυμνάσια (ID: 29645)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης για Εξετάσεις στα Πρότυπα Γυμνάσια - Απαντήσεις (ID: 29653)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Δ Ενότητα 3 (ID: 9086)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 1 (ID: 7357)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 2 (ID: 7456)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 3 (ID: 7473)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 4 (ID: 7481)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 5 (ID: 7486)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 6 (ID: 9452)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 7 (ID: 9663)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 8 (ID: 14188)
  • Νεοελληνική Λογοτεχνία Α Γυμνασίου (ID: 3311)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 10 Τα κόκκινα Λουστρίνια (ID: 16318)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 11 Ο Βάνκας (ID: 16325)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 12 Το Μαύρο Κύμα (ID: 16331)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 2 Το Πιο Γλυκό Ψωμί (ID: 16150)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 3 O Παππούς και το Εγγονάκι (ID: 16190)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 3Β O Παππούς και το Εγγονάκι (ID: 17727)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 5 Oι Πιτσιρίκοι (ID: 16258)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 6 Η Νέα Παιδαγωγική (ID: 16313)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 7 Γυάλινα Γιάννινα (ID: 15961)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 7 Γυάλινα Γιάννινα Απαντήσεις (ID: 15982)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 8 O δρόμος για τον Παράδεισο είναι μακρύς (ID: 23107)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 8 Πουλάκι (ID: 15995)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 8 Πουλάκι Απαντήσεις (ID: 16005)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 9 (ID: 14204)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Νεοελληνική Λογοτεχνία Α Γυμνασίου Επαναληπτικό (ID: 14896)
  • Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής Α Γυμνασίου (ID: 3321)
  • Β΄ Γυμνασίου (ID: 1081)
  • Αρχαία Ελληνικά (ID: 1083)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Αρχαία Ελληνικά Β Γυμνασίου Ενότητα 4 (ID: 35153)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Αρχαία Ελληνικά Β Γυμνασίου Ενότητα 4 Απαντήσεις (ID: 35158)
  • Γραμματική Αρχαίας Ελληνικής Β Γυμνασίου (ID: 3339)
  • Ιστορία Β Γυμνασίου (ID: 3336)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης 2 Ιστορία Β' Γυμνασίου (ID: 31719)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Β' Γυμνασίου (ID: 14944)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 7 (ID: 28130)
  • Νεοελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου (ID: 3333)
  • Β Γυμνασίου: Επαναληπτικό Μάθημα (ID: 11349)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης B Ενότητα 3 (ID: 8213)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης B Ενότητα 4 (ID: 8493)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Γ Ενότητα 1 (ID: 8184)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Γ Ενότητα 2 (ID: 8191)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Γ Ενότητα 3 (ID: 8249)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Δ Ενότητα 1 (ID: 8198)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Δ Ενότητα 2 (ID: 8206)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Δ Ενότητα 3 (ID: 8487)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 1 (ID: 7709)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 1β (ID: 7746)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 2 (ID: 7735)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 2β (ID: 7769)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 3 (ID: 7777)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 4 (ID: 7796)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 5 (ID: 7806)
  • Νεοελληνική Λογοτεχνία Β Γυμνασίου (ID: 3328)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 1 Πίνοντας ήλιο κορινθιακό (ID: 18079)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 1 Χαλασμένες Γειτονιές (ID: 16358)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 2 Να 'σαι καλά, δάσκαλε! (ID: 18088)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 3 Από το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ (ID: 18094)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 6 Ένας αριθμός (ID: 18101)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Νεοελληνική Λογοτεχνία Β΄ Γυμνασίου (Επαναληπτικό) (ID: 14885)
  • Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής Β Γυμνασίου (ID: 3342)
  • Γ΄ Γυμνασίου (ID: 1102)
  • Αρχαία Ελληνικά (ID: 1104)
  • Ενότητα 6 Φύλλο Εργασίας (ID: 22814)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Αρχαία Ελληνικά Γ Γυμνασίου Ενότητα 4 (ID: 35174)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Αρχαία Ελληνικά Γ Γυμνασίου Ενότητα 4 Απαντήσεις (ID: 35186)
  • Γραμματική Αρχαίας Ελληνικής (ID: 1112)
  • Ιστορία (ID: 1110)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Γ' Γυμνασίου (ID: 14960)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Γ' Γυμνασίου Κεφάλαιο Δεύτερο (ID: 18473)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Γ' Γυμνασίου Κεφάλαιο Δεύτερο-Απαντήσεις (ID: 18477)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Γ' Γυμνασίου Κεφάλαιο Πρώτο (ID: 18372)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Γ' Γυμνασίου Κεφάλαιο Πρώτο Απαντήσεις (ID: 18380)
  • Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης Γ Ιστορία Γ' Γυμνασίου (ID: 31800)
  • Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Γ' Γυμνασίου (ID: 27346)
  • Σχεδιάγραμμα Ιστορία Γ' Γυμνασίου Κεφάλαιο Δεύτερο (ID: 18702)
  • Σχεδιάγραμμα Ιστορία Γ' Γυμνασίου Κεφάλαιο Πρώτο (ID: 18487)
  • Σχεδιάγραμμα Ιστορία Γ' Γυμνασίου: Η Φιλική Εταιρεία (ID: 19024)
  • Νεοελληνική Γλώσσα Γ Γυμνασίου (ID: 1108)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Β Ενότητα 1 (ID: 8256)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Β Ενότητα 2 (ID: 8288)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Β Ενότητα 3 (ID: 8302)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Γ Ενότητα 1 (ID: 8263)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Γ Ενότητα 2 (ID: 8294)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Γ Ενότητα 3 (ID: 8308)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Δ Ενότητα 1 (ID: 8321)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Δ Ενότητα 2 (ID: 8328)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Δ Ενότητα 3 (ID: 8346)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 1 (ID: 7843)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 2 (ID: 7858)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 3 (ID: 7867)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 4 (ID: 8353)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 5 (ID: 8360)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 6 (ID: 9560)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 8 (ID: 29161)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 8 Απαντήσεις (ID: 29168)
  • Νεοελληνική Λογοτεχνία (ID: 1106)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Γ' Γυμνασίου Επαναληπτικό (ID: 14861)
  • Συντακτικό αρχαίας ελληνικής (ID: 1115)
 • Α' Γυμνασίου (ID: 1059)
  • Αρχαία Ελληνικά (ID: 1061)
  • Αρχαία Α' Γυμνασίου 2 (ID: 3516)
  • Αρχαία Α' Γυμνασίου 3 (ID: 3554)
  • Αρχαία Α' Γυμνασίου 4 (ID: 3606)
  • Αρχαία Α' Γυμνασίου 5 (ID: 3637)
  • Αρχαία Α' Γυμνασίου 6 (ID: 3716)
  • Διαφοροποιημένη Διδασκαλία Παρακειμένου Αρχαία Α' Γυμνασίου (ID: 22821)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Αρχαία Α' Γυμνασίου Ενότητα 2 (ID: 16528)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Αρχαία Α' Γυμνασίου Ενότητα 4 (ID: 16544)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Αρχαία Α' Γυμνασίου Ενότητα 4 Απαντήσεις (ID: 16550)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Αρχαία Α' Γυμνασίου Ενότητα 5 (ID: 35131)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Αρχαία Α' Γυμνασίου Ενότητα 5 Απαντήσεις (ID: 35135)
  • Γραμματική Αρχαίας Ελληνικής Α Γυμνασίου (ID: 3319)
  • Ιστορία Α Γυμνασίου (ID: 3315)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Α' Γυμνασίου (Επαναληπτικό) (ID: 14931)
  • Νεοελληνική Γλώσσα (ID: 3313)
  • Δραστηριότητες Δημιουργικής Γραφής Ενότητα 10 (ID: 28243)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης B Ενότητα 1 (ID: 7915)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης B Ενότητα 2 (ID: 7947)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης B Ενότητα 3 (ID: 7966)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Β Ενότητα 4 (ID: 9444)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Β Ενότητα 5 (ID: 9434)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Γ Ενότητα 1 (ID: 8097)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Γ Ενότητα 2 (ID: 8162)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Γ Ενότητα 3 (ID: 7976)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Γ Ενότητα 4 (ID: 35259)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Γ Ενότητα 4 Απαντήσεις (ID: 35266)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης για Εξετάσεις στα Πρότυπα Γυμνάσια (ID: 29645)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης για Εξετάσεις στα Πρότυπα Γυμνάσια - Απαντήσεις (ID: 29653)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Δ Ενότητα 3 (ID: 9086)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 1 (ID: 7357)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 2 (ID: 7456)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 3 (ID: 7473)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 4 (ID: 7481)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 5 (ID: 7486)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 6 (ID: 9452)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 7 (ID: 9663)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 8 (ID: 14188)
  • Νεοελληνική Λογοτεχνία Α Γυμνασίου (ID: 3311)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 10 Τα κόκκινα Λουστρίνια (ID: 16318)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 11 Ο Βάνκας (ID: 16325)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 12 Το Μαύρο Κύμα (ID: 16331)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 2 Το Πιο Γλυκό Ψωμί (ID: 16150)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 3 O Παππούς και το Εγγονάκι (ID: 16190)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 3Β O Παππούς και το Εγγονάκι (ID: 17727)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 5 Oι Πιτσιρίκοι (ID: 16258)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 6 Η Νέα Παιδαγωγική (ID: 16313)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 7 Γυάλινα Γιάννινα (ID: 15961)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 7 Γυάλινα Γιάννινα Απαντήσεις (ID: 15982)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 8 O δρόμος για τον Παράδεισο είναι μακρύς (ID: 23107)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 8 Πουλάκι (ID: 15995)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 8 Πουλάκι Απαντήσεις (ID: 16005)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 9 (ID: 14204)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Νεοελληνική Λογοτεχνία Α Γυμνασίου Επαναληπτικό (ID: 14896)
  • Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής Α Γυμνασίου (ID: 3321)
 • Αρχαία Ελληνικά (ID: 1061)
  • Αρχαία Α' Γυμνασίου 2 (ID: 3516)
  • Αρχαία Α' Γυμνασίου 3 (ID: 3554)
  • Αρχαία Α' Γυμνασίου 4 (ID: 3606)
  • Αρχαία Α' Γυμνασίου 5 (ID: 3637)
  • Αρχαία Α' Γυμνασίου 6 (ID: 3716)
  • Διαφοροποιημένη Διδασκαλία Παρακειμένου Αρχαία Α' Γυμνασίου (ID: 22821)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Αρχαία Α' Γυμνασίου Ενότητα 2 (ID: 16528)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Αρχαία Α' Γυμνασίου Ενότητα 4 (ID: 16544)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Αρχαία Α' Γυμνασίου Ενότητα 4 Απαντήσεις (ID: 16550)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Αρχαία Α' Γυμνασίου Ενότητα 5 (ID: 35131)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Αρχαία Α' Γυμνασίου Ενότητα 5 Απαντήσεις (ID: 35135)
 • Αρχαία Α' Γυμνασίου 6 (ID: 3716)
 • Αρχαία Α' Γυμνασίου 5 (ID: 3637)
 • Αρχαία Α' Γυμνασίου 2 (ID: 3516)
 • Αρχαία Α' Γυμνασίου 3 (ID: 3554)
 • Αρχαία Α' Γυμνασίου 4 (ID: 3606)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Αρχαία Α' Γυμνασίου Ενότητα 2 (ID: 16528)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Αρχαία Α' Γυμνασίου Ενότητα 4 (ID: 16544)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Αρχαία Α' Γυμνασίου Ενότητα 4 Απαντήσεις (ID: 16550)
 • Διαφοροποιημένη Διδασκαλία Παρακειμένου Αρχαία Α' Γυμνασίου (ID: 22821)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Αρχαία Α' Γυμνασίου Ενότητα 5 (ID: 35131)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Αρχαία Α' Γυμνασίου Ενότητα 5 Απαντήσεις (ID: 35135)
 • Νεοελληνική Λογοτεχνία Α Γυμνασίου (ID: 3311)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 10 Τα κόκκινα Λουστρίνια (ID: 16318)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 11 Ο Βάνκας (ID: 16325)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 12 Το Μαύρο Κύμα (ID: 16331)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 2 Το Πιο Γλυκό Ψωμί (ID: 16150)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 3 O Παππούς και το Εγγονάκι (ID: 16190)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 3Β O Παππούς και το Εγγονάκι (ID: 17727)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 5 Oι Πιτσιρίκοι (ID: 16258)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 6 Η Νέα Παιδαγωγική (ID: 16313)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 7 Γυάλινα Γιάννινα (ID: 15961)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 7 Γυάλινα Γιάννινα Απαντήσεις (ID: 15982)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 8 O δρόμος για τον Παράδεισο είναι μακρύς (ID: 23107)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 8 Πουλάκι (ID: 15995)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 8 Πουλάκι Απαντήσεις (ID: 16005)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 9 (ID: 14204)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Νεοελληνική Λογοτεχνία Α Γυμνασίου Επαναληπτικό (ID: 14896)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 9 (ID: 14204)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Νεοελληνική Λογοτεχνία Α Γυμνασίου Επαναληπτικό (ID: 14896)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 2 Το Πιο Γλυκό Ψωμί (ID: 16150)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 7 Γυάλινα Γιάννινα (ID: 15961)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 7 Γυάλινα Γιάννινα Απαντήσεις (ID: 15982)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 8 Πουλάκι (ID: 15995)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 8 Πουλάκι Απαντήσεις (ID: 16005)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 3 O Παππούς και το Εγγονάκι (ID: 16190)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 5 Oι Πιτσιρίκοι (ID: 16258)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 6 Η Νέα Παιδαγωγική (ID: 16313)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 10 Τα κόκκινα Λουστρίνια (ID: 16318)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 11 Ο Βάνκας (ID: 16325)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 12 Το Μαύρο Κύμα (ID: 16331)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 3Β O Παππούς και το Εγγονάκι (ID: 17727)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 8 O δρόμος για τον Παράδεισο είναι μακρύς (ID: 23107)
 • Νεοελληνική Γλώσσα (ID: 3313)
  • Δραστηριότητες Δημιουργικής Γραφής Ενότητα 10 (ID: 28243)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης B Ενότητα 1 (ID: 7915)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης B Ενότητα 2 (ID: 7947)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης B Ενότητα 3 (ID: 7966)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Β Ενότητα 4 (ID: 9444)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Β Ενότητα 5 (ID: 9434)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Γ Ενότητα 1 (ID: 8097)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Γ Ενότητα 2 (ID: 8162)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Γ Ενότητα 3 (ID: 7976)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Γ Ενότητα 4 (ID: 35259)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Γ Ενότητα 4 Απαντήσεις (ID: 35266)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης για Εξετάσεις στα Πρότυπα Γυμνάσια (ID: 29645)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης για Εξετάσεις στα Πρότυπα Γυμνάσια - Απαντήσεις (ID: 29653)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Δ Ενότητα 3 (ID: 9086)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 1 (ID: 7357)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 2 (ID: 7456)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 3 (ID: 7473)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 4 (ID: 7481)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 5 (ID: 7486)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 6 (ID: 9452)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 7 (ID: 9663)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 8 (ID: 14188)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 1 (ID: 7357)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 2 (ID: 7456)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 3 (ID: 7473)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 4 (ID: 7481)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 5 (ID: 7486)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης B Ενότητα 1 (ID: 7915)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης B Ενότητα 2 (ID: 7947)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης B Ενότητα 3 (ID: 7966)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Γ Ενότητα 3 (ID: 7976)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Γ Ενότητα 1 (ID: 8097)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Γ Ενότητα 2 (ID: 8162)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Δ Ενότητα 3 (ID: 9086)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 6 (ID: 9452)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Β Ενότητα 5 (ID: 9434)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Β Ενότητα 4 (ID: 9444)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 7 (ID: 9663)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 8 (ID: 14188)
 • Δραστηριότητες Δημιουργικής Γραφής Ενότητα 10 (ID: 28243)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης για Εξετάσεις στα Πρότυπα Γυμνάσια (ID: 29645)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης για Εξετάσεις στα Πρότυπα Γυμνάσια - Απαντήσεις (ID: 29653)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Γ Ενότητα 4 (ID: 35259)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Γ Ενότητα 4 Απαντήσεις (ID: 35266)
 • Ιστορία Α Γυμνασίου (ID: 3315)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Α' Γυμνασίου (Επαναληπτικό) (ID: 14931)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Α' Γυμνασίου (Επαναληπτικό) (ID: 14931)
 • Γραμματική Αρχαίας Ελληνικής Α Γυμνασίου (ID: 3319)
 • Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής Α Γυμνασίου (ID: 3321)
 • Β΄ Γυμνασίου (ID: 1081)
  • Αρχαία Ελληνικά (ID: 1083)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Αρχαία Ελληνικά Β Γυμνασίου Ενότητα 4 (ID: 35153)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Αρχαία Ελληνικά Β Γυμνασίου Ενότητα 4 Απαντήσεις (ID: 35158)
  • Γραμματική Αρχαίας Ελληνικής Β Γυμνασίου (ID: 3339)
  • Ιστορία Β Γυμνασίου (ID: 3336)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης 2 Ιστορία Β' Γυμνασίου (ID: 31719)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Β' Γυμνασίου (ID: 14944)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 7 (ID: 28130)
  • Νεοελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου (ID: 3333)
  • Β Γυμνασίου: Επαναληπτικό Μάθημα (ID: 11349)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης B Ενότητα 3 (ID: 8213)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης B Ενότητα 4 (ID: 8493)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Γ Ενότητα 1 (ID: 8184)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Γ Ενότητα 2 (ID: 8191)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Γ Ενότητα 3 (ID: 8249)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Δ Ενότητα 1 (ID: 8198)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Δ Ενότητα 2 (ID: 8206)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Δ Ενότητα 3 (ID: 8487)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 1 (ID: 7709)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 1β (ID: 7746)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 2 (ID: 7735)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 2β (ID: 7769)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 3 (ID: 7777)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 4 (ID: 7796)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 5 (ID: 7806)
  • Νεοελληνική Λογοτεχνία Β Γυμνασίου (ID: 3328)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 1 Πίνοντας ήλιο κορινθιακό (ID: 18079)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 1 Χαλασμένες Γειτονιές (ID: 16358)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 2 Να 'σαι καλά, δάσκαλε! (ID: 18088)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 3 Από το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ (ID: 18094)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 6 Ένας αριθμός (ID: 18101)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Νεοελληνική Λογοτεχνία Β΄ Γυμνασίου (Επαναληπτικό) (ID: 14885)
  • Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής Β Γυμνασίου (ID: 3342)
 • Αρχαία Ελληνικά (ID: 1083)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Αρχαία Ελληνικά Β Γυμνασίου Ενότητα 4 (ID: 35153)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Αρχαία Ελληνικά Β Γυμνασίου Ενότητα 4 Απαντήσεις (ID: 35158)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Αρχαία Ελληνικά Β Γυμνασίου Ενότητα 4 (ID: 35153)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Αρχαία Ελληνικά Β Γυμνασίου Ενότητα 4 Απαντήσεις (ID: 35158)
 • Νεοελληνική Λογοτεχνία Β Γυμνασίου (ID: 3328)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 1 Πίνοντας ήλιο κορινθιακό (ID: 18079)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 1 Χαλασμένες Γειτονιές (ID: 16358)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 2 Να 'σαι καλά, δάσκαλε! (ID: 18088)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 3 Από το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ (ID: 18094)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 6 Ένας αριθμός (ID: 18101)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Νεοελληνική Λογοτεχνία Β΄ Γυμνασίου (Επαναληπτικό) (ID: 14885)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Νεοελληνική Λογοτεχνία Β΄ Γυμνασίου (Επαναληπτικό) (ID: 14885)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 1 Χαλασμένες Γειτονιές (ID: 16358)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 3 Από το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ (ID: 18094)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 6 Ένας αριθμός (ID: 18101)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 2 Να 'σαι καλά, δάσκαλε! (ID: 18088)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 1 Πίνοντας ήλιο κορινθιακό (ID: 18079)
 • Νεοελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου (ID: 3333)
  • Β Γυμνασίου: Επαναληπτικό Μάθημα (ID: 11349)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης B Ενότητα 3 (ID: 8213)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης B Ενότητα 4 (ID: 8493)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Γ Ενότητα 1 (ID: 8184)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Γ Ενότητα 2 (ID: 8191)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Γ Ενότητα 3 (ID: 8249)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Δ Ενότητα 1 (ID: 8198)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Δ Ενότητα 2 (ID: 8206)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Δ Ενότητα 3 (ID: 8487)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 1 (ID: 7709)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 1β (ID: 7746)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 2 (ID: 7735)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 2β (ID: 7769)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 3 (ID: 7777)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 4 (ID: 7796)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 5 (ID: 7806)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 1β (ID: 7746)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 1 (ID: 7709)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 2 (ID: 7735)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 2β (ID: 7769)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 3 (ID: 7777)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 4 (ID: 7796)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 5 (ID: 7806)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Γ Ενότητα 1 (ID: 8184)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Γ Ενότητα 2 (ID: 8191)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Δ Ενότητα 1 (ID: 8198)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Δ Ενότητα 2 (ID: 8206)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης B Ενότητα 3 (ID: 8213)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Γ Ενότητα 3 (ID: 8249)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Δ Ενότητα 3 (ID: 8487)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης B Ενότητα 4 (ID: 8493)
 • Β Γυμνασίου: Επαναληπτικό Μάθημα (ID: 11349)
 • Ιστορία Β Γυμνασίου (ID: 3336)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης 2 Ιστορία Β' Γυμνασίου (ID: 31719)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Β' Γυμνασίου (ID: 14944)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Β' Γυμνασίου (ID: 14944)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης 2 Ιστορία Β' Γυμνασίου (ID: 31719)
 • Γραμματική Αρχαίας Ελληνικής Β Γυμνασίου (ID: 3339)
 • Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής Β Γυμνασίου (ID: 3342)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 7 (ID: 28130)
 • Γ΄ Γυμνασίου (ID: 1102)
  • Αρχαία Ελληνικά (ID: 1104)
  • Ενότητα 6 Φύλλο Εργασίας (ID: 22814)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Αρχαία Ελληνικά Γ Γυμνασίου Ενότητα 4 (ID: 35174)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Αρχαία Ελληνικά Γ Γυμνασίου Ενότητα 4 Απαντήσεις (ID: 35186)
  • Γραμματική Αρχαίας Ελληνικής (ID: 1112)
  • Ιστορία (ID: 1110)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Γ' Γυμνασίου (ID: 14960)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Γ' Γυμνασίου Κεφάλαιο Δεύτερο (ID: 18473)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Γ' Γυμνασίου Κεφάλαιο Δεύτερο-Απαντήσεις (ID: 18477)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Γ' Γυμνασίου Κεφάλαιο Πρώτο (ID: 18372)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Γ' Γυμνασίου Κεφάλαιο Πρώτο Απαντήσεις (ID: 18380)
  • Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης Γ Ιστορία Γ' Γυμνασίου (ID: 31800)
  • Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Γ' Γυμνασίου (ID: 27346)
  • Σχεδιάγραμμα Ιστορία Γ' Γυμνασίου Κεφάλαιο Δεύτερο (ID: 18702)
  • Σχεδιάγραμμα Ιστορία Γ' Γυμνασίου Κεφάλαιο Πρώτο (ID: 18487)
  • Σχεδιάγραμμα Ιστορία Γ' Γυμνασίου: Η Φιλική Εταιρεία (ID: 19024)
  • Νεοελληνική Γλώσσα Γ Γυμνασίου (ID: 1108)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Β Ενότητα 1 (ID: 8256)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Β Ενότητα 2 (ID: 8288)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Β Ενότητα 3 (ID: 8302)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Γ Ενότητα 1 (ID: 8263)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Γ Ενότητα 2 (ID: 8294)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Γ Ενότητα 3 (ID: 8308)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Δ Ενότητα 1 (ID: 8321)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Δ Ενότητα 2 (ID: 8328)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Δ Ενότητα 3 (ID: 8346)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 1 (ID: 7843)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 2 (ID: 7858)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 3 (ID: 7867)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 4 (ID: 8353)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 5 (ID: 8360)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 6 (ID: 9560)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 8 (ID: 29161)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 8 Απαντήσεις (ID: 29168)
  • Νεοελληνική Λογοτεχνία (ID: 1106)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Γ' Γυμνασίου Επαναληπτικό (ID: 14861)
  • Συντακτικό αρχαίας ελληνικής (ID: 1115)
 • Αρχαία Ελληνικά (ID: 1104)
  • Ενότητα 6 Φύλλο Εργασίας (ID: 22814)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Αρχαία Ελληνικά Γ Γυμνασίου Ενότητα 4 (ID: 35174)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Αρχαία Ελληνικά Γ Γυμνασίου Ενότητα 4 Απαντήσεις (ID: 35186)
 • Ενότητα 6 Φύλλο Εργασίας (ID: 22814)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Αρχαία Ελληνικά Γ Γυμνασίου Ενότητα 4 (ID: 35174)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Αρχαία Ελληνικά Γ Γυμνασίου Ενότητα 4 Απαντήσεις (ID: 35186)
 • Νεοελληνική Λογοτεχνία (ID: 1106)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Γ' Γυμνασίου Επαναληπτικό (ID: 14861)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Γ' Γυμνασίου Επαναληπτικό (ID: 14861)
 • Νεοελληνική Γλώσσα Γ Γυμνασίου (ID: 1108)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Β Ενότητα 1 (ID: 8256)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Β Ενότητα 2 (ID: 8288)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Β Ενότητα 3 (ID: 8302)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Γ Ενότητα 1 (ID: 8263)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Γ Ενότητα 2 (ID: 8294)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Γ Ενότητα 3 (ID: 8308)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Δ Ενότητα 1 (ID: 8321)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Δ Ενότητα 2 (ID: 8328)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Δ Ενότητα 3 (ID: 8346)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 1 (ID: 7843)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 2 (ID: 7858)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 3 (ID: 7867)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 4 (ID: 8353)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 5 (ID: 8360)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 6 (ID: 9560)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 8 (ID: 29161)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 8 Απαντήσεις (ID: 29168)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 2 (ID: 7858)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 1 (ID: 7843)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 3 (ID: 7867)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Β Ενότητα 2 (ID: 8288)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Β Ενότητα 1 (ID: 8256)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Γ Ενότητα 1 (ID: 8263)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Γ Ενότητα 2 (ID: 8294)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Β Ενότητα 3 (ID: 8302)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Γ Ενότητα 3 (ID: 8308)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Δ Ενότητα 1 (ID: 8321)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Δ Ενότητα 2 (ID: 8328)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Δ Ενότητα 3 (ID: 8346)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 4 (ID: 8353)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 5 (ID: 8360)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 6 (ID: 9560)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 8 (ID: 29161)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 8 Απαντήσεις (ID: 29168)
 • Ιστορία (ID: 1110)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Γ' Γυμνασίου (ID: 14960)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Γ' Γυμνασίου Κεφάλαιο Δεύτερο (ID: 18473)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Γ' Γυμνασίου Κεφάλαιο Δεύτερο-Απαντήσεις (ID: 18477)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Γ' Γυμνασίου Κεφάλαιο Πρώτο (ID: 18372)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Γ' Γυμνασίου Κεφάλαιο Πρώτο Απαντήσεις (ID: 18380)
  • Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης Γ Ιστορία Γ' Γυμνασίου (ID: 31800)
  • Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Γ' Γυμνασίου (ID: 27346)
  • Σχεδιάγραμμα Ιστορία Γ' Γυμνασίου Κεφάλαιο Δεύτερο (ID: 18702)
  • Σχεδιάγραμμα Ιστορία Γ' Γυμνασίου Κεφάλαιο Πρώτο (ID: 18487)
  • Σχεδιάγραμμα Ιστορία Γ' Γυμνασίου: Η Φιλική Εταιρεία (ID: 19024)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Γ' Γυμνασίου (ID: 14960)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Γ' Γυμνασίου Κεφάλαιο Πρώτο Απαντήσεις (ID: 18380)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Γ' Γυμνασίου Κεφάλαιο Πρώτο (ID: 18372)
 • Σχεδιάγραμμα Ιστορία Γ' Γυμνασίου Κεφάλαιο Δεύτερο (ID: 18702)
 • Σχεδιάγραμμα Ιστορία Γ' Γυμνασίου Κεφάλαιο Πρώτο (ID: 18487)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Γ' Γυμνασίου Κεφάλαιο Δεύτερο (ID: 18473)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Γ' Γυμνασίου Κεφάλαιο Δεύτερο-Απαντήσεις (ID: 18477)
 • Σχεδιάγραμμα Ιστορία Γ' Γυμνασίου: Η Φιλική Εταιρεία (ID: 19024)
 • Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Γ' Γυμνασίου (ID: 27346)
 • Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης Γ Ιστορία Γ' Γυμνασίου (ID: 31800)
 • Γραμματική Αρχαίας Ελληνικής (ID: 1112)
 • Συντακτικό αρχαίας ελληνικής (ID: 1115)
 • Λύκειο (ID: 1125)
  • Α΄Λυκείου (ID: 3120)
  • Αρχαία Ελληνικά Α΄ Λυκείου (ID: 1129)
  • Θουκυδίδης (ID: 2810)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 70, 1 (ID: 21465)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 70, 2 (ID: 21472)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 70, 3 (ID: 21478)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 70, 4 (ID: 21483)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 70, 5 (ID: 21489)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 70, 6 (ID: 21510)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 71, 1 (ID: 21517)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 71, 2 (ID: 21525)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 72, 1 (ID: 21531)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 72, 2 (ID: 21540)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 72, 3 (ID: 21547)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 73, 1 (ID: 21554)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 74, 1 (ID: 21562)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 74, 2 (ID: 21570)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 74, 3 (ID: 21576)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 75, 1 (ID: 21581)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 75, 2-3 (ID: 21588)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 75, 4 (ID: 21594)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 75, 5 (ID: 21602)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 76 (ID: 21667)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 77, 1 (ID: 21712)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 77, 2 (ID: 21719)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 77, 3 (ID: 21727)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 78, 1 (ID: 21734)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 78, 2 (ID: 21747)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 78, 3-4 (ID: 21756)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 79, 1 (ID: 21778)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 79, 2 (ID: 21791)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 79, 3 (ID: 21763)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 80, 1 (ID: 21785)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 80, 2 (ID: 21788)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 81, 1 (ID: 21874)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 81, 2 (ID: 21881)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 81, 3 (ID: 21818)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 81, 4 (ID: 21892)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 81, 5 (ID: 21896)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Θουκυδίδου Βιβλίο 3 Κεφ 74 & 82 (Νέα Μορφή) (ID: 14921)
  • Ξενοφώντας (ID: 2080)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ξενοφώντος Ελληνικά (ID: 8399)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ξενοφώντος Ελληνικά 50-52 (ID: 13088)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ξενοφώντος Ελληνικά Απαντήσεις (ID: 8404)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ξενοφώντος Ελληνικά Βιβλίο 4, 20-22 & 17 (Νέα Μορφή) (ID: 13990)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ξενοφώντος Ελληνικά Κεφάλαιο 2, 1-4 (ID: 22628)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ξενοφώντος Ελληνικά Κεφάλαιο 3, 51-53 & 56 (ID: 23366)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ξενοφώντος Ελληνικά Κεφάλαιο 3, 52-54 (ID: 14911)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ξενοφώντος Κεφάλαιο 2, 1-4 Απαντήσεις (ID: 22637)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ξενοφώντος Κεφάλαιο 3, 51-53 & 56 Απαντήσεις (ID: 23373)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ξενοφώντος Κεφάλαιο 3, 54-56 (ID: 17637)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ξενοφώντος Κεφάλαιο 3, 54-56 Απαντήσεις (ID: 17643)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 16 (ID: 2077)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 17 (ID: 2091)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 18 (ID: 2098)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 19 (ID: 2101)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 20 (ID: 2105)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 21 (ID: 2110)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 22 (ID: 2113)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 23 (ID: 2118)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 24 (ID: 2123)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 25 (ID: 2127)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 26 (ID: 2131)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 27 (ID: 2133)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 28 (ID: 2138)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 29 (ID: 2146)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 30 (ID: 2154)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 31 (ID: 2157)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 32 (ID: 2182)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 2 Παράγραφος 1 (ID: 2186)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 2 Παράγραφος 16 (ID: 2202)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 2 Παράγραφος 17 (ID: 2212)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 2 Παράγραφος 18 (ID: 2216)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 2 Παράγραφος 19 (ID: 2219)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 2 Παράγραφος 2 (ID: 2191)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 2 Παράγραφος 20 (ID: 2224)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 2 Παράγραφος 21 (ID: 2230)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 2 Παράγραφος 22 (ID: 2233)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 2 Παράγραφος 23 (ID: 2237)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 2 Παράγραφος 3 (ID: 2195)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 2 Παράγραφος 4 (ID: 2199)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 3 Παράγραφος 50 (ID: 2240)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 3 Παράγραφος 51 (ID: 2245)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 3 Παράγραφος 52 (ID: 2250)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 3 Παράγραφος 53 (ID: 2255)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 3 Παράγραφος 54 (ID: 2259)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 3 Παράγραφος 55 (ID: 2263)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 3 Παράγραφος 56 (ID: 2267)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 4 Παράγραφος 18 (ID: 35069)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 4 Παράγραφος 19 (ID: 35075)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 4 Παράγραφος 20 (ID: 35079)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 4 Παράγραφος 21 (ID: 35083)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 4 Παράγραφος 22 (ID: 35087)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 4 Παράγραφος 23 (ID: 35091)
  • Συνδυαστικές Ερωτήσεις Ξενοφώντας 3, Παράγραφος 50-51 (ID: 22584)
  • Συνδυαστικές Ερωτήσεις Ξενοφώντας 3, Παράγραφος 50-51-Απαντήσεις (ID: 22595)
  • Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης Θουκυδίδης 3, 81 (ID: 25193)
  • Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης Θουκυδίδης 3, 81 - Απαντήσεις (ID: 25197)
  • Τράπεζα Θεμάτων & Κριτήριο Αξιολόγησης Θουκυδίδης 3 74-75-Απαντήσεις (ID: 22755)
  • Τράπεζα Θεμάτων & Κριτήριο Αξιολόγησης Θουκυδίδης 3, 74-75 (ID: 22694)
  • Τράπεζα Θεμάτων & Συνδυαστικές Ερωτήσεις Θουκυδίδης 3, 71-72 (ID: 22611)
  • Τράπεζα Θεμάτων & Συνδυαστικές Ερωτήσεις Θουκυδίδης 3, 71-72-Απαντήσεις (ID: 22615)
  • Τράπεζα Θεμάτων & Συνδυαστικές Ερωτήσεις Θουκυδίδης 3, 74 (ID: 22510)
  • Τράπεζα Θεμάτων & Συνδυαστικές Ερωτήσεις Θουκυδίδης 3, 74-Απαντήσεις (ID: 22515)
  • Τράπεζα Θεμάτων & Συνδυαστικές Ερωτήσεις Θουκυδίδης 3, 81 (ID: 22799)
  • Τράπεζα Θεμάτων & Συνδυαστικές Ερωτήσεις Θουκυδίδης 3, 81-Απαντήσεις (ID: 22805)
  • Τράπεζα Θεμάτων & Συνδυαστικές Ερωτήσεις Θουκυδίδης 3, 81.3-81.5 (ID: 22437)
  • Τράπεζα Θεμάτων & Συνδυαστικές Ερωτήσεις Θουκυδίδης 3, 81.3-81.5-Απαντήσεις (ID: 22452)
  • Τράπεζα Θεμάτων 169 & Συνδυαστικές Ερωτήσεις Θουκυδίδης 3, 74 (ID: 22660)
  • Τράπεζα Θεμάτων 169 & Συνδυαστικές Ερωτήσεις Θουκυδίδης 3, 74-Απαντήσεις (ID: 22677)
  • Γραμματική Αρχαίας Ελληνικής (ID: 1137)
  • Ιστορία (ID: 1135)
  • Νεοελληνική Γλώσσα (ID: 1133)
  • Αγάπη Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 4039)
  • Αγάπη Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 27817)
  • Αγάπη Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση)-Απαντήσεις (ID: 27829)
  • Αγάπη Σχεδιάγραμμα (ID: 4036)
  • Αναλφαβητισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) (ID: 12824)
  • Αφήγηση (ID: 4972)
  • Γέλιο και Κωμικό Στοιχείο Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 4065)
  • Γέλιο και Κωμικό Στοιχείο Σχεδιάγραμμα (ID: 4058)
  • Γλώσσα και Γλωσσικές Ποικιλίες (ID: 4780)
  • Γλώσσα και Γλωσσικές Ποικιλίες Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) (ID: 12410)
  • Γλώσσα και Πολιτισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 3900)
  • Γλώσσα και Πολιτισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) (ID: 12616)
  • Γλώσσα και Πολιτισμός Σχεδιάγραμμα (ID: 3897)
  • Γλώσσα Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 3819)
  • Γλώσσα Σχεδιάγραμμα (ID: 3826)
  • Γλωσσικές ποικιλίες Κριτήριο Αξιολόγησης (Τράπεζα Θεμάτων) (ID: 22283)
  • Γλωσσικές ποικιλίες Κριτήριο Αξιολόγησης (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις (ID: 22291)
  • Γλωσσομάθεια Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 3908)
  • Γλωσσομάθεια Σχεδιάγραμμα (ID: 3905)
  • Διάλογος Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 3972)
  • Διάλογος Κριτήριο Αξιολόγησης (Τράπεζα Θεμάτων) (ID: 22362)
  • Διάλογος Κριτήριο Αξιολόγησης (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις (ID: 22366)
  • Διάλογος Σχεδιάγραμμα (ID: 3968)
  • Διαφήμιση Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 3889)
  • Διαφήμιση Σχεδιάγραμμα (ID: 3835)
  • Εφηβεία Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 4030)
  • Εφηβεία Σχεδιάγραμμα (ID: 4024)
  • Η Γλώσσα και η Αξία της Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 24727)
  • Η Γλώσσα και η Αξία της Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση)-Απαντήσεις (ID: 24735)
  • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 3964)
  • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Σχεδιάγραμμα (ID: 3948)
  • Μόδα και Ένδυση Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 4046)
  • Μόδα και Ένδυση Σχεδιάγραμμα (ID: 4043)
  • Μόδα Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) (ID: 18722)
  • Μόδα Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση)-Απαντήσεις (ID: 18733)
  • Ναρκωτικά και Νέοι Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) (ID: 14149)
  • Ναρκωτικά και Νέοι Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) Απαντήσεις (ID: 14415)
  • Περιγραφή (ID: 4812)
  • Προφορικός και Γραπτός Λόγος (ID: 4810)
  • Τράπεζα Θεμάτων Κριτήριο 14420 (ID: 25117)
  • Τράπεζα Θεμάτων Κριτήριο 14420-Απαντήσεις (ID: 25124)
  • Τράπεζα Θεμάτων Κριτήριο 14426 (ID: 25130)
  • Τράπεζα Θεμάτων Κριτήριο 14426-Απαντήσεις (ID: 25136)
  • Τράπεζα Θεμάτων Κριτήριο 14433 (ID: 25143)
  • Τράπεζα Θεμάτων Κριτήριο 14433-Απαντήσεις (ID: 25149)
  • Τράπεζα Θεμάτων Κριτήριο 14483 (ID: 25871)
  • Τράπεζα Θεμάτων Κριτήριο 14483-Απαντήσεις (ID: 25877)
  • Τράπεζα Θεμάτων Κριτήριο 14941 ΕΠΑΛ (ID: 25995)
  • Τράπεζα Θεμάτων Κριτήριο 14941 ΕΠΑΛ-Απαντήσεις (ID: 26002)
  • Τράπεζα Θεμάτων Κριτήριο 14946 (ID: 25474)
  • Τράπεζα Θεμάτων Κριτήριο 14946-Απαντήσεις (ID: 25481)
  • Τρίτη Ηλικία Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 4054)
  • Τρίτη Ηλικία Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 13808)
  • Τρίτη Ηλικία Σχεδιάγραμμα (ID: 4050)
  • ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ (ID: 4996)
  • Νεοελληνική Λογοτεχνία (ID: 1131)
  • Εγκώμιο στη μάθηση Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Α Λυκείου (Νέα Μορφή) (ID: 12804)
  • Επιτάφιος Ρίτσος (απόσπασμα) Κριτήριο Αξιολόγησης (Τράπεζα Θεμάτων) (ID: 22378)
  • Επιτάφιος Ρίτσος (απόσπασμα) Κριτήριο Αξιολόγησης (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις (ID: 22381)
  • Καμένα Χαρτιά Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Α Λυκείου (Νέα Μορφή) (ID: 14154)
  • Καμένα Χαρτιά Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Α Λυκείου (Νέα Μορφή) Απαντήσεις (ID: 14419)
  • Στο εργαστήριο του Λιουλιούκωφ Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Α Λυκείου (Νέα Μορφή) (ID: 18708)
  • Στο εργαστήριο του Λιουλιούκωφ Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Α Λυκείου (Νέα Μορφή) Απαντήσεις (ID: 18713)
  • Ταξιδεύοντας. Ιταλία-Αίγυπτος-Σινά-Ιερουσαλήμ-Κύπρος-Ο Μοριάς (απόσπασμα) Κριτήριο Αξιολόγησης (Τράπεζα Θεμάτων) (ID: 22306)
  • Ταξιδεύοντας. Ιταλία-Αίγυπτος-Σινά-Ιερουσαλήμ-Κύπρος-Ο Μοριάς (απόσπασμα) Κριτήριο Αξιολόγησης (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις (ID: 22308)
  • Συντακτικό αρχαίας ελληνικής (ID: 1139)
  • Β΄ Λυκείου (ID: 1148)
  • Γενικής παιδείας (ID: 1150)
  • Αρχαία Ελληνικά Γενικής Παιδείας (ID: 3536)
  • Αντιγόνη 1-17 (ID: 2594)
  • Αντιγόνη 18-38 (ID: 2654)
  • Αντιγόνη 280-314 (ID: 2672)
  • Αντιγόνη 315-331 (ID: 2677)
  • Αντιγόνη 39-68 (ID: 2658)
  • Αντιγόνη 441-472 (ID: 2685)
  • Αντιγόνη 473-507 (ID: 2689)
  • Αντιγόνη 508-525 (ID: 2695)
  • Αντιγόνη 526-560 (ID: 2698)
  • Αντιγόνη 561-581 (ID: 2722)
  • Αντιγόνη 635-680 (ID: 2753)
  • Αντιγόνη 681-723 (ID: 2758)
  • Αντιγόνη 69-99 (ID: 2663)
  • Αντιγόνη 724-780 (ID: 2768)
  • Νεοελληνική Γλώσσα (ID: 1152)
  • Αναφορικές Προτάσεις - Θεωρία (ID: 25788)
  • Βία Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 6869)
  • Γυναικεία Εργασία Σχεδιάγραμμα (ID: 6949)
  • Δημοκρατία Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 6864)
  • Δημοκρατία Σχεδιάγραμμα (ID: 8449)
  • Διαδίκτυο Σχεδιάγραμμα (ID: 6891)
  • Είδηση-Σχόλιο: Θεωρία Σχολικού Εγχειριδίου (ID: 32577)
  • Ελεύθερος Χρόνος & Ψυχαγωγία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 34943)
  • Ελεύθερος Χρόνος & Ψυχαγωγία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) - Απαντήσεις (ID: 34946)
  • Ελεύθερος Χρόνος Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 24568)
  • Ελεύθερος Χρόνος Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) - Απαντήσεις (ID: 24572)
  • Ελεύθερος Χρόνος Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) (ID: 22212)
  • Ελεύθερος Χρόνος Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση)- Απαντήσεις (ID: 22235)
  • Εξειδίκευση Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 5170)
  • Επάγγελμα Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) (ID: 28557)
  • Επάγγελμα Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) - Απαντήσεις (ID: 28564)
  • Επαγγελματικός Προσανατολισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) (ID: 24196)
  • Επαγγελματικός Προσανατολισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) - Απαντήσεις (ID: 24201)
  • Εργασία & Χρόνος Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) (ID: 25422)
  • Εργασία & Χρόνος Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) - Απαντήσεις (ID: 25426)
  • Εργασία Κριτήριο Αξιολόγησης ΕΠΑΛ (ID: 35007)
  • Εργασία Κριτήριο Αξιολόγησης Τράπεζα Θεμάτων 15179 (ID: 25689)
  • Εργασία Κριτήριο Αξιολόγησης Τράπεζα Θεμάτων 15179 - Απαντήσεις (ID: 25693)
  • Καταναλωτισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 4896)
  • Κοινωνική Αλληλεγγύη Κριτήριο Αξιολόγησης ΕΠΑΛ (ID: 25416)
  • Κοινωνική Αλληλεγγύη Κριτήριο Αξιολόγησης ΕΠΑΛ - Απαντήσεις (ID: 25511)
  • Κρίση Πολιτισμού - Καταναλωτισμός (ID: 9640)
  • Λακωνικότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) (ID: 24158)
  • Λακωνικότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση)- Απαντήσεις (ID: 24166)
  • Λεξιλογικές Ασκήσεις (Συνεξέταση) (ID: 19726)
  • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) (ID: 7582)
  • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Σχεδιάγραμμα (ID: 6885)
  • ΜΜΕ-Fake News Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 25583)
  • ΜΜΕ-Fake News Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) - Απαντήσεις (ID: 25589)
  • Παιδεία –Εκπαίδευση Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 6856)
  • Παιδεία Σχεδιάγραμμα (ID: 8443)
  • Παραπληροφόρηση: Πλήρες Κριτήριο Συνετέξασης Β Λυκείου Εκδόσεις Χατζηθωμά (ID: 13135)
  • Προπαγάνδα Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 6851)
  • Ρατσισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 7762)
  • Ρατσισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) (ID: 14832)
  • Σεξιστικός Λόγος Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) (ID: 18443)
  • Τέχνη Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 5094)
  • Τέχνη Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) (ID: 14503)
  • Τέχνη Σχεδιάγραμμα (ID: 5088)
  • Τηλεργασία Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) (ID: 19085)
  • Τύπος (Μ.Μ.Ε.) Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) (ID: 14097)
  • Νεοελληνική Λογοτεχνία (ID: 12540)
  • «Νυχτερινή ακρόαση»: Πλήρες Κριτήριο Συνετέξασης Β Λυκείου Εκδόσεις Χατζηθωμά (ID: 13145)
  • «Στις γυναίκες»: Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Β Λυκείου (Συνεξέταση) (ID: 18448)
  • Αιολική Γη: Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Β Λυκείου (Νέα Μορφή) (ID: 18754)
  • Διαφορές Μοντέρνας - Παραδοσιακής Ποίησης (Θεωρία Λογοτεχνίας) (ID: 12788)
  • Ζητείται Ελπίς: Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Β Λυκείου (Συνεξέταση) (ID: 14108)
  • Η Γενιά του Τριάντα (Θεωρία Λογοτεχνίας) (ID: 13298)
  • Η Επτανησιακή Σχολή (Θεωρία Λογοτεχνίας) (ID: 13055)
  • Η Κωνσταντίνα και οι Αράχνες της: Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Β Λυκείου (Συνεξέταση) (ID: 14839)
  • Μονοτονία: Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Β Λυκείου (Συνεξέταση) (ID: 22215)
  • Μονοτονία: Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Β Λυκείου (Συνεξέταση) Απαντήσεις (ID: 22229)
  • Ο Πατούχας Β: Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Β Λυκείου (Νέα Μορφή) (ID: 12692)
  • Ο Πατούχας: Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Β Λυκείου (Νέα Μορφή) (ID: 12685)
  • Παραρλάμα Β: Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Β Λυκείου (Νέα Μορφή) (ID: 12711)
  • Παραρλάμα: Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Β Λυκείου (Νέα Μορφή) (ID: 12689)
  • Τα Αντικλείδια: Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Β Λυκείου (Συνεξέταση) (ID: 14509)
  • Χαλασμένες γειτονιές: Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Β Λυκείου (Νέα Μορφή) (ID: 12546)
  • Προσανατολισμού (ID: 1157)
  • Γραμματική Αρχαίας Ελληνικής (ID: 1165)
  • Λατινικά Β Λυκείου (ID: 20594)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 8-11-Απαντήσεις (ID: 25635)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 1 & 3 (νέα μορφή) (ID: 21427)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 1 & 3 Απαντήσεις (νέα μορφή) (ID: 21432)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 1-3 (ID: 24980)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 1-3-Απαντήσεις (ID: 24986)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 10 & 15 Θέμα 15702 (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις (ID: 25840)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 10 & 15 Θέμα 15702 (Τράπεζα Θεμάτων) (ID: 25836)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 11-13 (νέα μορφή) (ID: 23584)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 11-13 Απαντήσεις (νέα μορφή) (ID: 23589)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 12 & 14 Θέμα 15315 (Τράπεζα Θεμάτων) (ID: 25811)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 12 & 14 Θέμα 15315 (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις (ID: 25816)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 13 & 15 Θέμα 31684 (Τράπεζα Θεμάτων) (ID: 29137)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 13 & 15 Θέμα 31684 (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις (ID: 29142)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 14-15 (νέα μορφή) (ID: 23595)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 14-15 Απαντήσεις (νέα μορφή) (ID: 23600)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 2 & 14 Θέμα 15434 (Τράπεζα Θεμάτων) (ID: 25675)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 2 & 14 Θέμα 15434 (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις (ID: 25683)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 3 & 4 Θέμα 17837 (Τράπεζα Θεμάτων) (ID: 28290)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 3 & 4 Θέμα 17837 (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις (ID: 28296)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 4 & 6 & 10 Θέμα 15473 (Τράπεζα Θεμάτων) (ID: 25763)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 4 & 6 & 10 Θέμα 15473 (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις (ID: 25770)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 4-5 (νέα μορφή) (ID: 25160)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 4-5 Απαντήσεις (νέα μορφή) (ID: 25165)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 4-6 (νέα μορφή) (ID: 23730)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 4-6 Απαντήσεις (νέα μορφή) (ID: 23735)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 7 & 13 Θέμα 15630 (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις (ID: 25828)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 7 & 13 Θέμα 15630 (Τράπεζα Θεμάτων) (ID: 25823)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 8-11 (ID: 25625)
  • Λατινικά Ενότητα 1 (ID: 20682)
  • Λατινικά Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 1 (ID: 24352)
  • Λατινικά Ενότητα 10 (ID: 20719)
  • Λατινικά Ενότητα 10-Φύλλο εργασίας (ID: 22974)
  • Λατινικά Ενότητα 11 (ID: 20640)
  • Λατινικά Ενότητα 12 (ID: 20727)
  • Λατινικά Ενότητα 13 (ID: 20639)
  • Λατινικά Ενότητα 14 (ID: 20638)
  • Λατινικά Ενότητα 15 (ID: 20637)
  • Λατινικά Ενότητα 16 (ID: 20745)
  • Λατινικά Ενότητα 17 (ID: 20750)
  • Λατινικά Ενότητα 18 (ID: 20754)
  • Λατινικά Ενότητα 19 (ID: 20758)
  • Λατινικά Ενότητα 2 (ID: 20687)
  • Λατινικά Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 2 (ID: 24358)
  • Λατινικά Ενότητα 20 (ID: 20636)
  • Λατινικά Ενότητα 3 (ID: 20645)
  • Λατινικά Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 3 (ID: 24367)
  • Λατινικά Ενότητα 4 (ID: 20696)
  • Λατινικά Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 4 (ID: 24373)
  • Λατινικά Ενότητα 5 (ID: 20644)
  • Λατινικά Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 5 (ID: 24379)
  • Λατινικά Ενότητα 6 (ID: 20643)
  • Λατινικά Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 6 (ID: 24385)
  • Λατινικά Ενότητα 6-Φύλλο εργασίας (ID: 22830)
  • Λατινικά Ενότητα 7 (ID: 20642)
  • Λατινικά Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 7 (ID: 24390)
  • Λατινικά Ενότητα 7-Φύλλο εργασίας (ID: 22958)
  • Λατινικά Ενότητα 8 (ID: 20701)
  • Λατινικά Ενότητα 8-Φύλλο εργασίας (ID: 22963)
  • Λατινικά Ενότητα 9 (ID: 20705)
  • Λατινικά Ενότητα 9-Φύλλο εργασίας (ID: 22837)
  • Λατινικά: Στόχοι Διδασκαλίας-Διδακτική πρόταση (ID: 23627)
  • Μετατροπή Σύνταξης: Ενεργητική-Παθητική (ID: 22890)
  • Σχεδιάγραμμα Εισαγωγής (ID: 25087)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 16 (νέα μορφή) (ID: 24242)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 16 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 24247)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 17 (νέα μορφή) (ID: 24255)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 17 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 24262)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 18 (νέα μορφή) (ID: 24272)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 18 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 24280)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 19 (νέα μορφή) (ID: 24316)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 19 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 24321)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 20 (νέα μορφή) (ID: 24331)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 20 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 24341)
  • Μαντίθεος (ID: 2285)
  • Μαντίθεος 7 & 8: Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 13014)
  • Μαντίθεος 9-11: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης με Αδίδακτο Κείμενο (ID: 17457)
  • Μαντίθεος 9-12: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης με Αδίδακτο Κείμενο (ID: 13336)
  • Μαντίθεος 9-12: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης με Αδίδακτο Κείμενο (Απαντήσεις) (ID: 13347)
  • Μαντίθεος Εισαγωγή (ID: 2797)
  • Παράγραφος 1 (ID: 2287)
  • Παράγραφος 10 (ID: 2336)
  • Παράγραφος 11 (ID: 2350)
  • Παράγραφος 12 (ID: 2354)
  • Παράγραφος 13 (ID: 2359)
  • Παράγραφος 14 (ID: 2363)
  • Παράγραφος 15 (ID: 2367)
  • Παράγραφος 16 (ID: 2373)
  • Παράγραφος 17 (ID: 2377)
  • Παράγραφος 18 (ID: 2381)
  • Παράγραφος 19 (ID: 2386)
  • Παράγραφος 2 (ID: 2297)
  • Παράγραφος 20 (ID: 2402)
  • Παράγραφος 21 (ID: 2791)
  • Παράγραφος 3 (ID: 2299)
  • Παράγραφος 4 (ID: 2303)
  • Παράγραφος 5 (ID: 2307)
  • Παράγραφος 6 (ID: 2312)
  • Παράγραφος 7 (ID: 2317)
  • Παράγραφος 8 (ID: 2327)
  • Παράγραφος 9 (ID: 2331)
  • Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής (ID: 1167)
  • Γ΄ Λυκείου (ID: 1175)
  • Γενικής παιδείας (ID: 1177)
  • Νεοελληνική Γλώσσα (ID: 1180)
  • Aλλοτρίωση: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (Ενιαία Εξέταση) - Απαντήσεις (ID: 29002)
  • Brain drain Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 19001)
  • Brain drain Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 19004)
  • Influencers και Followers Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 25903)
  • Influencers και Followers Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 25910)
  • Αβεβαιότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 26167)
  • Αβεβαιότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 26173)
  • Αγάπη Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 23376)
  • Αγάπη Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23403)
  • Άγχος Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 21298)
  • Άγχος Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 18580)
  • Άγχος Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 18585)
  • Αλληλεγγύη και Κοινοτισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 23775)
  • Αλληλεγγύη και Κοινοτισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23780)
  • Αλληλεγγύη και Υγειονομική Κρίση: Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 25361)
  • Αλληλεγγύη και Υγειονομική Κρίση: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (ID: 25353)
  • Αλληλεγγύη: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (ID: 18151)
  • Αλληλεγγύη: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου - Απαντήσεις (ID: 18159)
  • Αλλοτρίωση Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 14735)
  • Αλλοτρίωση: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (Ενιαία Εξέταση) (ID: 28972)
  • Ανθρώπινα Δικαιώματα Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 7579)
  • Ανθρώπινα Δικαιώματα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 16212)
  • Ανθρώπινα Δικαιώματα: Απαντήσεις Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου Εκδόσεις Χατζηθωμά (ID: 15733)
  • Ανθρώπινα Δικαιώματα: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου Εκδόσεις Χατζηθωμά (ID: 15720)
  • Ανθρώπινες Σχέσεις - Συγχώρεση Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 22163)
  • Ανθρώπινες Σχέσεις - Συγχώρεση Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 22169)
  • Ανθρώπινη Eπαφή Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 18761)
  • Ανθρώπινη Eπαφή Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 18766)
  • Ανθρωπισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 27637)
  • Ανθρωπισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 27643)
  • Ανθρωπισμός: Πλήρες Κριτήριο Συνετέξασης Γ Λυκείου Εκδόσεις Χατζηθωμά (ID: 15162)
  • Ανθρωπιστικές Επιστήμες Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 11636)
  • Ανθρωπιστική Παιδεία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 28031)
  • Ανθρωπιστική Παιδεία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 28036)
  • Αντι-Καπνιστικός Νόμος Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 19453)
  • Αντι-Καπνιστικός Νόμος Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 19456)
  • Αστικό Περιβάλλον - Εναλλακτικές Μετακινήσεις: Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 27399)
  • Αστικό Περιβάλλον - Εναλλακτικές Μετακινήσεις: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (ID: 27389)
  • Αστικοποίηση: Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 25314)
  • Αστικοποίηση: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (ID: 25307)
  • Αυτοκριτική Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 27862)
  • Αυτοκριτική-Αυτοέλεγχος-Αυτογνωσία Κριτήριο Αξιολόγησης (ΕΠΑΛ) (ID: 25101)
  • Αυτοκριτική-Αυτοέλεγχος-Αυτογνωσία Κριτήριο Αξιολόγησης (ΕΠΑΛ)-Απαντήσεις (ID: 25106)
  • Αυτοκριτική: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (ID: 27842)
  • Βαρβαρότητα Πολιτισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 21402)
  • Βαρβατότητα Πολιτισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 21410)
  • Βία & Εγκληματικότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 18958)
  • Βία & Εγκληματικότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 18962)
  • Βία κατά των Γυναικών Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 22033)
  • Βία κατά των Γυναικών Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 22036)
  • Βιβλίο Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 23482)
  • Βιβλίο Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23488)
  • Γλώσσα Και Επικοινωνία Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 11467)
  • Γλώσσα Και Πολιτισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 8425)
  • Γλώσσα και Τεχνολογία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 28920)
  • Γλώσσα και Τεχνολογία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 28924)
  • Γλώσσικη Ποικιλομορφία και Μητρική Γλώσσα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 29099)
  • Γλώσσικη Ποικιλομορφία και Μητρική Γλώσσα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 29103)
  • Δημοκρατία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 17762)
  • Δημοκρατία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 17771)
  • Διαδίκτυο - Facebook Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 26123)
  • Διαδίκτυο - Facebook Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 26128)
  • Διαδίκτυο - Ασφάλεια Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 29025)
  • Διαδίκτυο - Ασφάλεια Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 29029)
  • Διαφήμιση Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 25436)
  • Διαφήμιση Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση)-Απαντήσεις (ID: 25443)
  • Διαφήμιση Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 12863)
  • Διαφήμιση Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 17560)
  • Διαφήμιση Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 17566)
  • Διαφορετικότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 21912)
  • Διαφορετικότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 21915)
  • Εθελοντισμός Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 19046)
  • Εθελοντισμός Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 19049)
  • Εθελοντισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 15790)
  • Εθελοντισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 15798)
  • Εθνικισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 18120)
  • Εθνικισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 18125)
  • Εικονική Πραγματικότητα και Metaverse Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 25857)
  • Εικονική Πραγματικότητα και Metaverse Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 25861)
  • Εκπαίδευση Κριτήριο Αξιολόγησης ΕΠΑΛ (ID: 7564)
  • Εκπαίδευση-Σκοπός (Ενιαία Εξέταση) (ID: 24132)
  • Εκπαίδευση-Σκοπός (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 24138)
  • Εκφοβισμός: Εργασία -Σχολείο Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 24860)
  • Εκφοβισμός: Εργασία -Σχολείο Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 24862)
  • Εκφυλισμός του Γέλιου Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 27198)
  • Εκφυλισμός του Γέλιου Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 27202)
  • Ελευθερία Βούλησης Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 25600)
  • Ελευθερία Βούλησης Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 25606)
  • Ελευθερία και Δημοκρατία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 25956)
  • Ελευθερία και Δημοκρατία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 25960)
  • Ελευθερία Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 14546)
  • Ελεύθερος Χρόνος Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 21444)
  • Ελεύθερος Χρόνος Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 21441)
  • Ενδοοικογενειακή Βία Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 23186)
  • Ενδοοικογενειακή Βία Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23193)
  • Ενδοοικογενειακή Βία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 18940)
  • Ενδοοικογενειακή βία: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (ID: 18932)
  • Ενδοσχολική Βία B Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 24712)
  • Ενδοσχολική Βία B Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 24717)
  • Ενδοσχολική Βία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 17871)
  • Ενδοσχολική Βία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 17876)
  • Ενεργητική - Παθητική Σύνταξη: Μετατροπή (ID: 14677)
  • Επ-αφή Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 27597)
  • Επ-αφή Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση)-Απαντήσεις (ID: 27605)
  • Επικοινωνιακό Αποτέλεσμα (ID: 27732)
  • Επιστήμη Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 13050)
  • Επιστήμη-Κορονοϊός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 23838)
  • Επιστήμη-Κορονοϊός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23843)
  • Ερμηνευτικό Σχόλιο: Οδηγίες Σύνταξης- Συνηθισμένα Λάθη (ID: 26087)
  • Ερμηνευτικό Σχόλιο: Πεζό Κείμενο (Ενδεικτική Προσέγγιση) (ID: 21624)
  • Ερμηνευτικό Σχόλιο: Ποιητικό Κείμενο (Ενδεικτική Προσέγγιση) (ID: 21628)
  • Ερμηνευτικό Σχόλιο: Ποιητικό Κείμενο Β (Ενδεικτική Προσέγγιση) (ID: 25989)
  • Ερμηνευτικό Σχόλιο: Ποιητικό Κείμενο Γ (Ενδεικτική Προσέγγιση) (ID: 26108)
  • Έρωτας-Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 25712)
  • Έρωτας-Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση)-Απαντήσεις (ID: 25718)
  • Έρωτας-Συντροφικότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 23238)
  • Έρωτας-Συντροφικότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23244)
  • Ευθύνη - Υπευθυνότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 29568)
  • Ευθύνη - Υπευθυνότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 29572)
  • Ευρωπαϊκή Ένωση Β Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 13390)
  • Ευρωπαϊκή Ένωση Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 4911)
  • Ευτυχία Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 35101)
  • Ευτυχία Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 35106)
  • Ευτυχία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 17594)
  • Ευτυχία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 17601)
  • Ζωοφιλία: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (ID: 35274)
  • Ζωοφιλία: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου - Απαντήσεις (ID: 35281)
  • Ηθική Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 27317)
  • Ηθική Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) - Απαντήσεις (ID: 27321)
  • Θέατρο Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 23500)
  • Θέατρο Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23504)
  • Ιδιωτικότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 28604)
  • Ιδιωτικότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 28610)
  • Ιστορική γνώση - Μνήμη Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 27273)
  • Ιστορική γνώση - Μνήμη Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 27278)
  • Καλλιτεχνική Αγωγή Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 23744)
  • Καλλιτεχνική Αγωγή Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23747)
  • Καταναλωτισμός Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 35049)
  • Καταναλωτισμός Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 35054)
  • Καταναλωτισμός: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (ID: 18504)
  • Καταναλωτισμός: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου - Απαντήσεις (ID: 18512)
  • Κοινωνία και έφηβοι Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 14552)
  • Κοινωνική Αγωγή Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 18988)
  • Κοινωνική Αγωγή Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 18991)
  • Κοινωνική Συμβίωση Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 28091)
  • Κοινωνική Συμβίωση Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 28097)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Αλλοτρίωση ΕΠΑΛ (ID: 16176)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Αλλοτρίωση ΕΠΑΛ (Απαντήσεις) (ID: 16182)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Δημοκρατία ΕΠΑΛ (ID: 16107)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ελευθερία ΕΠΑΛ (ID: 26199)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ελευθερία ΕΠΑΛ (Απαντήσεις) (ID: 26204)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Εναλλακτική Κανονικότητα ΕΠΑΛ (ID: 23551)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Εναλλακτική Κανονικότητα ΕΠΑΛ (Απαντήσεις) (ID: 23555)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ζωοφιλία ΕΠΑΛ (ID: 28076)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ζωοφιλία ΕΠΑΛ (Απαντήσεις) (ID: 28079)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Θεωρίας (Θέμα Β) (ID: 17385)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Θεωρίας (Θέμα Β) Απαντήσεις (ID: 17393)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Περιβάλλον ΕΠΑΛ (ID: 21642)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Περιβάλλον ΕΠΑΛ (Απαντήσεις) (ID: 21645)
  • Κριτική- Αυτοκριτική Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 16160)
  • Κριτική- Αυτοκριτική Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 16166)
  • Λαϊκισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 7625)
  • Λαϊκισμός Σχεδιάγραμμα (ID: 7618)
  • Λαϊκισμός: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (Ενιαία Εξέταση) (ID: 25329)
  • Λαϊκισμός: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (Ενιαία Εξέταση) - Απαντήσεις (ID: 25403)
  • Λογική και Συναίσθημα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 23687)
  • Λογική και Συναίσθημα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23699)
  • Μαζοποίηση Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 5159)
  • Μεγαλοϊδεατισμός: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (ID: 22911)
  • Μεγαλοϊδεατισμός: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου - Απαντήσεις (ID: 22921)
  • Μεσσιανισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 7212)
  • Μεσσιανισμός Σχεδιάγραμμα (ID: 8454)
  • Μετανάστευση και Ξενοφοβία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 24932)
  • Μετανάστευση και Ξενοφοβία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 24935)
  • Μηχανοποίηση Εργασίας Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 15811)
  • Μηχανοποίηση της Εργασίας Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 15805)
  • Μνημεία Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 14560)
  • Μοναξιά: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (ID: 18655)
  • Μοναξιά: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου - Απαντήσεις (ID: 18659)
  • Μουσική Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 19012)
  • Μουσική Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 19016)
  • Νεανική Βία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 34923)
  • Νεανική Βία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 34927)
  • Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 27333)
  • Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 27340)
  • Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 23820)
  • Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23825)
  • Οι Εγκλίσεις στον λόγο (ID: 24616)
  • Οι Ευθείες Ερωτήσεις στον Λόγο Αναλυτική Θεωρία (ID: 14082)
  • Οικογένεια Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 23330)
  • Οικογένεια Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23335)
  • Παιδεία - Εκπαίδευση Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 15770)
  • Παιδεία - Εκπαίδευση Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 15780)
  • Παιδεία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 17716)
  • Παιδεία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 21062)
  • Παιδεία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 21059)
  • Παιδεία-Κρίση Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 17737)
  • Παραγωγή Λόγου: Αναλυτικό Σχεδιάγραμμα Εργασίας (Τέχνη) (ID: 27289)
  • Παράδοση Β Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 12962)
  • Παράδοση και Μουσεία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 27229)
  • Παράδοση και Μουσεία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 27233)
  • Παράδοση Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 5185)
  • Πατρίδα και οικογένεια (Ενιαία Εξέταση) (ID: 24225)
  • Πατρίδα και οικογένεια (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 24230)
  • Περιβάλλον Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 21683)
  • Περιβάλλον Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 22258)
  • Περιβάλλον Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 22261)
  • Περιβάλλον Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 18618)
  • Περιβάλλον Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 18622)
  • Περιβάλλον-Κορονοϊός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 21960)
  • Περιβάλλον-Κορονοϊός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 21964)
  • Περικείμενο - Συγκείμενο Νεοελληνική Γλώσσα (ID: 17371)
  • Περίληψη (ID: 3414)
  • Πληροφόρηση-Πληροφορία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 18400)
  • Πληροφόρηση-Πληροφορία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 18407)
  • Πνευματικοί άνθρωποι Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 27176)
  • Πνευματικοί άνθρωποι Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 27185)
  • Ποίηση Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 17976)
  • Ποίηση Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 17989)
  • Ποιότητα Ζωής Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 22186)
  • Ποιότητα Ζωής Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 22193)
  • Πόλεμος-Ειρήνη: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (ID: 32408)
  • Πόλεμος-Ειρήνη: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου - Απαντήσεις (ID: 32416)
  • Πολιτισμός - Σύγχρονη Εποχή Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 31312)
  • Πολιτισμός - Σύγχρονη Εποχή Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 31318)
  • Πολιτισμός και Πανδημία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 23566)
  • Πολιτισμός και Πανδημία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23572)
  • Πολιτισμός: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου Χατζηθωμάς (Ενιαία Εξέταση) (ID: 26145)
  • Πολιτισμός: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου Χατζηθωμάς (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 26152)
  • Πρόθεση συγγραφέα - Τρόπος ανάπτυξης / οργάνωσης παραγράφου Ενιαία Εξέταση (ID: 26117)
  • Προσέγγιση Πολυτροπικού Κειμένου (Ενδεικτική Προσέγγιση) (ID: 22181)
  • Προσέγγιση Πολυτροπικού Κειμένου Β (Ενδεικτική Προσέγγιση) (ID: 25970)
  • Προσέγγιση Πολυτροπικού Κειμένου Γ (Ενδεικτική Προσέγγιση) (ID: 25978)
  • Πρότυπα - Trap Μουσική Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 29214)
  • Πρότυπα - Trap Μουσική Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 29221)
  • Πρότυπα & Ιδανικά Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 34888)
  • Πρότυπα & Ιδανικά Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 34892)
  • Πρότυπα και Νέοι Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 31332)
  • Πρότυπα και Νέοι Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 31697)
  • Προφορική Ιστορία: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (ID: 22989)
  • Προφορική Ιστορία: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου - Απαντήσεις (ID: 22992)
  • Ρατσισμός Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 19480)
  • Ρατσισμός Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 19485)
  • Ρατσισμός Γ Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 21305)
  • Ρατσισμός Γ Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 21310)
  • Ρατσισμός Δ Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 24578)
  • Ρατσισμός Δ Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 24586)
  • Ρατσισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 18973)
  • Ρατσισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 18977)
  • Ρηματικά Πρόσωπα (ID: 9092)
  • Σημεία Στίξης (ID: 9046)
  • Στερεότυπα - Σεξουαλική Ετερότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 35114)
  • Στερεότυπα - Σεξουαλική Ετερότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 35124)
  • Συλλογισμοί Αναλυτική Θεωρία (ID: 13556)
  • Συνοχή Παραγράφου (ID: 5951)
  • Σχολείο και Παιδεία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 24642)
  • Σχολείο και Παιδεία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 24646)
  • Τ.Π.Ε και Εκπαίδευση Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 14761)
  • Τέχνη - Εκπαίδευση Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 14692)
  • Τέχνη & Λογοτεχνία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 16205)
  • Τέχνη & Σχολείο Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 34698)
  • Τέχνη & Σχολείο Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 34701)
  • Τέχνη & Τεχνητή Νοημοσύνη Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 34970)
  • Τέχνη & Τεχνητή Νοημοσύνη Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 34974)
  • Τέχνη Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23417)
  • Τέχνη Β: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (ID: 23412)
  • Τέχνη: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου Εκδόσεις Ζήτη (ID: 16622)
  • Τέχνη: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου Εκδόσεις Ζήτη - Απαντήσεις (ID: 16636)
  • Τεχνητή & Συναισθηματική Νοημοσύνη Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 22932)
  • Τεχνητή & Συναισθηματική Νοημοσύνη Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 22939)
  • Τεχνολογία Σχεδιάγραμμα (ID: 15820)
  • Τηλεκπαίδευση: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (ID: 18275)
  • Τηλεκπαίδευση: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου - Απαντήσεις (ID: 18281)
  • Τίτλος: Αξιολόγηση - Ενδεικτικές Ασκήσεις  (ID: 26078)
  • Τουρισμός Β Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 13082)
  • Τουρισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 4893)
  • Τουρισμός στη μεταπανδημικη εποχή Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 23703)
  • Τουρισμός στη μεταπανδημικη εποχή Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23708)
  • Τρόποι Ανάπτυξης Παραγράφου (ID: 3208)
  • Υγεία Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 8503)
  • Υπευθυνότητα: Απαντήσεις Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου Εκδόσεις Χατζηθωμά (ID: 18059)
  • Υπευθυνότητα: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου Εκδόσεις Χατζηθωμά (ID: 18051)
  • Υπόδειγμα Παραγωγής Λόγου (Ενδεικτική Προσέγγιση) (ID: 23518)
  • Ύφος - Νεοελληνική Γλώσσα (ID: 16290)
  • Φάκελος Υλικού ΕΠΑ.Λ. (ID: 21257)
  • Φανατισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 18841)
  • Φανατισμός: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου - Απαντήσεις (ID: 18848)
  • Φυσικό Περιβάλλον: Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 7227)
  • Χουλιγκανισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 9075)
  • Ψηφιακές Διαδρομές Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 18900)
  • Ψηφιακές Διαδρομές Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 18905)
  • Ψηφιακή Δημοκρατία Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 9888)
  • Ψηφιακός Εκφοβισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 23857)
  • Ψηφιακός Εκφοβισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23862)
  • Νεοελληνική Λογοτεχνία (ID: 1182)
  • «Ιρένα Σέντλερ»: Πλήρες Κριτήριο Συνετέξασης Γ Λυκείου Εκδόσεις Χατζηθωμά (ID: 15172)
  • 11 Βήματα Προσέγγισης ενός Ποιήματος (ID: 32557)
  • Βαθμολογίες Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Γ Λυκείου (Νέα Μορφή) (ID: 14770)
  • Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά: Ερμηνευτικό Σχόλιο (ID: 27383)
  • Γυμνή σαν μαχαίρι: Ερμηνευτικό Σχόλιο (ID: 35037)
  • Ἐπὶ ἀσπαλάθων: Ερμηνευτικό Σχόλιο (ID: 27220)
  • Ερμηνευτικό Σχόλιο - Οδηγός Προσέγγισης (ID: 18829)
  • Κειμενικοί Δείκτες σε Λογοτεχνία - Ερμηνευτικό Σχόλιο (ID: 17704)
  • Λογοτεχνικό Κείμενο για Εξετάσεις ΕΠΑΛ: «Γράμμα» (ID: 14447)
  • Μπάμιες Διδακτική Προσέγγιση (ID: 15661)
  • Ο Γιάννης ο φονιάς - Ανάλυση Περιεχομένου (ID: 15759)
  • Οδηγός Προσέγγισης Λογοτεχνικών Κειμένων (ID: 23885)
  • Σημείο αναγνωρίσεως: Ερμηνευτικό Σχόλιο (ID: 22270)
  • Συνοπτική Παρουσίαση Θεωρίας Λογοτεχνίας & Πανελλήνιες (Video) (ID: 27629)
  • Σχήματα λόγου (ID: 23682)
  • Φουραντάν: Διδακτική Πρόταση (ID: 15921)
  • Προσανατολισμού (ID: 1184)
  • Αρχαία Ελληνικά (ID: 1186)
  • 150 Ερωτήσεις Εισαγωγής Σωστό Λάθος: Αρχαία Κατεύθυνσης (ID: 9764)
  • 150 Ερωτήσεις Εισαγωγής Σωστό Λάθος: Αρχαία Κατεύθυνσης-Απαντήσεις (ID: 23809)
  • Άγνωστο Κείμενο (ID: 9325)
  • Αισχίνης, Κατά Τιμάρχου 182 – 183 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 12421)
  • Αισχίνης, Κατά Τιμάρχου 182 – 183 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 12435)
  • Αισχίνου, Κατά Κτησιφώντος 169-170 (ID: 9541)
  • Αισχίνου, Κατά Κτησιφώντος 169-170 Απαντήσεις (ID: 9546)
  • Αντιφών Περί Του Ηρώδου Φόνου 79-80 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 22526)
  • Αντιφών Περί Του Ηρώδου Φόνου 79-80 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 22536)
  • Δημοσθένης, Κατά Αριστοκράτους 65-66 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 22393)
  • Δημοσθένης, Κατά Αριστοκράτους 65-66 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 22399)
  • Δημοσθένης, Κατά Στεφάνου Ψευδομαρτυριών Α’ 66-67 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 13866)
  • Δημοσθένης, Κατά Στεφάνου Ψευδομαρτυριών Α’, 66-67 (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 13852)
  • Δημοσθένης, Ολυνθιακός Β΄ 9-10 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 12897)
  • Δημοσθένης, Ολυνθιακός Β΄ 9-10 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 12905)
  • Δημοσθένης, Περί τῆς Παραπρεσβείας 182–186 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17685)
  • Δημοσθένης, Περί τῆς Παραπρεσβείας 182–186 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17691)
  • Δημοσθένης, Περί των εν Χερρονήσω 73-75 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17409)
  • Δημοσθένης, Περί των εν Χερρονήσω 73-75 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17414)
  • Δημοσθένης, Πρός Ναυσίμαχον και Ξεινοπείθην 20-22 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 25387)
  • Δημοσθένης, Πρός Ναυσίμαχον και Ξεινοπείθην 20-22 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 25382)
  • Δημοσθένους, Κατά Στεφάνου Α' 1-2 (ID: 9462)
  • Δημοσθένους, Κατά Στεφάνου Α' 1-2 Απαντήσεις (ID: 9472)
  • Θουκυδίδης 5.112.1 (ID: 9329)
  • Θουκυδίδης 5.112.1 Απαντήσεις (ID: 9336)
  • Θουκυδίδης 5.84.2-5.86.1 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 22551)
  • Θουκυδίδης 5.84.2-5.86.1 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 22558)
  • Θουκυδίδης, Ιστορία 1, 48-49 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 23123)
  • Θουκυδίδης, Ιστορία 1, 48-49: Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 23082)
  • Θουκυδίδης, Ιστορία 1, 80 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 22874)
  • Θουκυδίδης, Ιστορία 1, 80: Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 22865)
  • Θουκυδίδης, Ιστορία 5, 2-3 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 12304)
  • Θουκυδίδης, Ιστορία 5, 2-3: Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 12293)
  • Ισοκράτης Αρεοπαγιτικός 12-15 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 16651)
  • Ισοκράτης Αρεοπαγιτικός 12-15 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 16658)
  • Ισοκράτης Επιστολές 6.11–13 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 21014)
  • Ισοκράτης Επιστολές 6.11–13 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 21017)
  • Ισοκράτης Παναθηναϊκός 130-133 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 16458)
  • Ισοκράτης Παναθηναϊκός 130-133 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 16466)
  • Ισοκράτης Παναθηναϊκός 26-28 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17815)
  • Ισοκράτης Παναθηναϊκός 26-28 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17819)
  • Ισοκράτης Πανηγυρικός 50-53 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17891)
  • Ισοκράτης, Περί Ειρήνης 8.38- 8.40 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 21090)
  • Ισοκράτης, Περί Ειρήνης 8.38- 8.40 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 21087)
  • Ισοκράτης, Φίλιππος 149–152 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 21695)
  • Ισοκράτης, Φίλιππος 149–152 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 21698)
  • Λουκιανός, Περί του Ενυπνίου §7 - 8 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 22718)
  • Λουκιανός, Περί του Ενυπνίου §7 - 8 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 22728)
  • Λυσίου Κατά Ερατοσθένους 34-35 (ID: 9606)
  • Λυσίου Κατά Ερατοσθένους 34-35 Απαντήσεις (ID: 9614)
  • Λυσίου, Περί της Δημεύσεως <των> του Νικίου Αδελφού Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 23270)
  • Λυσίου, Περί της Δημεύσεως <των> του Νικίου Αδελφού Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 23276)
  • Ξενοφών Συμπόσιον 4, 34-36 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 16716)
  • Ξενοφών, Απολογία Σωκράτους 27-28 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 16564)
  • Ξενοφών, Απολογία Σωκράτους 27-28 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 16570)
  • Ξενοφών, Κύρου Παιδεία 1, 5, 7-9 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 35011)
  • Ξενοφών, Κύρου Παιδεία 1, 5, 7-9 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) - Απαντήσεις (ID: 35015)
  • Ξενοφών, Κύρου Παιδεία 1.2.6 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 15859)
  • Ξενοφών, Κύρου Παιδεία 1.2.6. Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 15863)
  • Ξενοφών, Λακεδαιμονίων Πολιτεία 14, 1-5 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17426)
  • Ξενοφών, Λακεδαιμονίων Πολιτεία 14, 1-5 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17429)
  • Ξενοφών, Συμπόσιον 4, 34-36 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 16710)
  • Ξενοφώντος Ἱέρων, VII, 3-5 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17957)
  • Ξενοφώντος Ἱέρων, VII, 3-5 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17963)
  • Πλάτων Ίων 533c–535a Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 14314)
  • Πλάτων, Απολογία Σωκράτους 24b-24d (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 21275)
  • Πλάτων, Απολογία Σωκράτους 24b-24d Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 21278)
  • Πλάτων, Απολογία Σωκράτους 35C-D Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 12968)
  • Πλάτων, Απολογία Σωκράτους 35C-D Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 12984)
  • Πλάτων, Ίων 533c–535a Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 14310)
  • Πλάτων, Μενέξενος 247b-248c (ID: 9907)
  • Πλάτων, Μενέξενος 247b-248c Απαντήσεις (ID: 9915)
  • Πλάτωνος, Συμπόσιον 202d8-203b Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17480)
  • Πλάτωνος, Συμπόσιον 202d8-203b Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17484)
  • Υπέρ των Αριστοφάνους Χρημάτων 19.55–57 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17543)
  • Υπέρ των Αριστοφάνους Χρημάτων 19.55–57 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17550)
  • Ερωτήσεις Εμβάθυνσης (Συνδυαστικές): Δεύτερο Μέρος (ID: 9625)
  • Ερωτήσεις Εμβάθυνσης (Συνδυαστικές): Πρώτο Μέρος (ID: 9567)
  • Ηθικά Νικομάχεια (ID: 4278)
  • Ηθικά Νικομάχεια 1-2: Κριτήριο Αξιολόγησης με Αδίδακτο Κείμενο (ΙΕΠ) Απαντήσεις (ID: 14487)
  • Ηθικά Νικομάχεια 1-2: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης με Αδίδακτο Κείμενο (ΙΕΠ) (ID: 14474)
  • Ηθικά Νικομάχεια 2-4: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης με Αδίδακτο Κείμενο (ID: 13400)
  • Ηθικά Νικομάχεια 2-4: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης με Αδίδακτο Κείμενο Απαντήσεις (ID: 13420)
  • Ηθικά Νικομάχεια 3-5: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης & Άγνωστο (Νέα Μορφή) (ID: 13199)
  • Ηθικά Νικομάχεια 3-5: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης & Άγνωστο Απαντήσεις (Νέα Μορφή) (ID: 13212)
  • Ηθικά Νικομάχεια 4-5: Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 8904)
  • Ηθικά Νικομάχεια 5-6: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης & Άγνωστο (Νέα Μορφή) (ID: 14071)
  • Ηθικά Νικομάχεια 5,9,10: Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) (ID: 14004)
  • Ηθικά Νικομάχεια 5,9,10: Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Νέα Μορφή) (ID: 14014)
  • Ηθικά Νικομάχεια 7-8: Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) (ID: 13668)
  • Ηθικά Νικομάχεια 7-8: Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Νέα Μορφή) (ID: 13677)
  • Ηθικά Νικομάχεια 7-9: Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) (ID: 15018)
  • Ηθικά Νικομάχεια 7-9: Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Νέα Μορφή) (ID: 22858)
  • Ηθικά Νικομάχεια 8-10: Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) (ID: 14393)
  • Ηθικά Νικομάχεια 8-10: Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Νέα Μορφή) (ID: 14397)
  • Ηθικά Νικομάχεια 8-10: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) (ID: 15368)
  • Ηθικά Νικομάχεια 8-9: Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 9899)
  • Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 1 (ID: 4294)
  • Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 10 (ID: 4428)
  • Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 2 (ID: 4387)
  • Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 3 (ID: 4393)
  • Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 4 (ID: 4399)
  • Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 5 (ID: 4401)
  • Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 6 (ID: 4420)
  • Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 7 (ID: 4422)
  • Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 8 (ID: 4424)
  • Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 9 (ID: 4426)
  • Κριτήρια Αξιολόγησης Αρχαία Ελληνικά (Νέα Μορφή) (ID: 13220)
  • Πλάτωνος Πολιτεία (ID: 3728)
  • Πολιτεία 11-12: Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) (ID: 12660)
  • Πολιτεία 11-12: Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Νέα Μορφή) (ID: 12671)
  • Πολιτεία 11-12: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης & Άγνωστο (Νέα Μορφή) (ID: 13113)
  • Πολιτεία 12-13: Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 9752)
  • Πολιτεία Ενότητα 11 (ID: 3732)
  • Πολιτεία Ενότητα 12 (ID: 3744)
  • Πολιτεία Ενότητα 13 (ID: 3762)
  • Πολιτικά (ID: 4562)
  • Πολιτικά 20: Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 10017)
  • Πολιτικά 20: Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) (ID: 14890)
  • Πολιτικά 20: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) (ID: 15385)
  • Πολιτικά Ενότητα 11 (ID: 4568)
  • Πολιτικά Ενότητα 12 (ID: 4580)
  • Πολιτικά Ενότητα 13 (ID: 4585)
  • Πολιτικά Ενότητα 14 (ID: 4589)
  • Πολιτικά Ενότητα 15 (ID: 4592)
  • Πολιτικά Ενότητα 16 (ID: 4612)
  • Πολιτικά Ενότητα 17 (ID: 4633)
  • Πολιτικά Ενότητα 18 (ID: 4722)
  • Πολιτικά Ενότητα 19 (ID: 4730)
  • Πολιτικά Ενότητα 20 (ID: 4737)
  • Πρωταγόρας (ID: 1739)
  • Πρωταγόρας 2 & 3: Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 11436)
  • Πρωταγόρας 3 & 4: Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 11445)
  • Πρωταγόρας 5 & 6: Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 12887)
  • Πρωταγόρας 6: Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 9662)
  • Πρωταγόρας Ενότητα 1 (ID: 1718)
  • Πρωταγόρας Ενότητα 2 (ID: 1643)
  • Πρωταγόρας Ενότητα 3 (ID: 1698)
  • Πρωταγόρας Ενότητα 4 (ID: 1710)
  • Πρωταγόρας Ενότητα 5 (ID: 1721)
  • Πρωταγόρας Ενότητα 6 (ID: 1730)
  • Πρωταγόρας Ενότητα 7 (ID: 1727)
  • Φάκελος Υλικού (ID: 16388)
  • Ενότητα 1 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης (Φάκελος Υλικού) (ID: 17745)
  • Ενότητα 1 Ερμηνευτικές – Ετυμολογικές – Λεξιλογικές Ασκήσεις (Φάκελος Υλικού) (ID: 22703)
  • Ενότητα 1-3 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης (Φάκελος Υλικού) (ID: 34810)
  • Ενότητα 1-3 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Φάκελος Υλικού) (ID: 34815)
  • Ενότητα 13 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης (Φάκελος Υλικού) (ID: 23790)
  • Ενότητα 13 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Φάκελος Υλικού) (ID: 23795)
  • Ενότητα 2, Προτρεπτικός πρὸς Θεμίσωνα, Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) (ID: 16383)
  • Ενότητα 2, Προτρεπτικός πρὸς Θεμίσωνα, Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) Απαντήσεις (ID: 15029)
  • Ενότητα 21 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης (Φάκελος Υλικού) (ID: 17999)
  • Ενότητα 4 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης (Φάκελος Υλικού) (ID: 34774)
  • Ενότητα 4 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Φάκελος Υλικού) (ID: 34778)
  • Ενότητα 6 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης (Φάκελος Υλικού) (ID: 34795)
  • Ενότητα 6 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Φάκελος Υλικού) (ID: 34799)
  • Ενότητα 7 Κριτήριο Αξιολόγησης (Φάκελος Υλικού) (ID: 23009)
  • Ενότητα 7 Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Φάκελος Υλικού) (ID: 23013)
  • Ενότητα 7-17 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης (Φάκελος Υλικού) (ID: 25798)
  • Ενότητα 7-17 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Φάκελος Υλικού) (ID: 25802)
  • Ενότητα 9 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης (Φάκελος Υλικού) (ID: 17613)
  • Ενότητα 9 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Φάκελος Υλικού) (ID: 17620)
  • Ενότητα 9: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης & Άγνωστο (Φάκελος Υλικού) (ID: 17465)
  • Ενότητες 18-19 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης (Φάκελος Υλικού) (ID: 18002)
  • Γραμματική Αρχαίας Ελληνικής (ID: 1192)
  • Α Κλίση Αρχαία (ID: 3470)
  • Β Κλίση Αρχαία (ID: 4847)
  • Βασικές Έννοιες Γραμματικής & Συντακτικού στα Αρχαία Ελληνικά (ID: 18785)
  • Γ Κλίση Αρχαία Συμφωνόληκτα (ID: 23174)
  • Γ Κλίση Αρχαία Φωνηεντόληκτα (ID: 22748)
  • Γραμματική Αρχαίας Ελληνικής: Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 9116)
  • Γραμματική Αρχαίας Ελληνικής: Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (ID: 9133)
  • Εγκλίσεις Ρημάτων Ασκήσεις (ID: 27915)
  • Επίθετα Δευτερόκλιτα-Τριτόκλιτα Ασκήσεις (ID: 27874)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης: Αντωνυμίες Α (ID: 13460)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης: Αντωνυμίες Α Απαντήσεις (ID: 13468)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης: Αντωνυμίες Β (ID: 13482)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης: Αντωνυμίες Β Απαντήσεις (ID: 13489)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης: Αντωνυμίες Γ (ID: 13502)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης: Αντωνυμίες Γ Απαντήσεις (ID: 13507)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Αόριστος Α & Β Απαντήσεις (ID: 13611)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Αόριστος Α & Β Προστακτική Απαντήσεις (ID: 13628)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Αόριστος Α΄& Β΄ (ID: 13593)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Αόριστος Α΄& Β΄ Προστακτική (ID: 13599)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Μέλλοντας Α & Β Απαντήσεις (ID: 13605)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Μέλλοντας Α΄& Β΄ (ID: 13586)
  • Παραθετικά Επιθέτων Ασκήσεις 2 (ID: 28817)
  • Παραθετικά Επιθέτων Ασκήσεις 2 Απαντήσεις (ID: 28828)
  • Παραθετικά Επιθέτων-Επιρρημάτων Ασκήσεις (ID: 22083)
  • Παραθετικά Επιθέτων-Επιρρημάτων Θεωρία (ID: 22076)
  • Συνηρημένα Ρήματα σε -άω (ID: 5385)
  • Συνηρημένα Ρήματα σε -έω (ID: 5452)
  • Τονισμός Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας-(Κανόνες, Δίχρονα) (ID: 23132)
  • Ιστορία (ID: 1190)
  • Αγροτική Αποκατάσταση (ID: 8987)
  • Άλλα προσφυγικά ρεύματα (ID: 8626)
  • Αντιβενιζελικά κόμματα (ID: 6806)
  • Από τη Χρεοκοπία στο Στρατιωτικό Κίνημα στο Γουδί (1893-1909) (ID: 6793)
  • Αποζημίωση των Ανταλλαξίμων (ID: 9157)
  • Αριστερά κόμματα (ID: 6811)
  • Αστική Αποκατάσταση (ID: 9148)
  • Βιομηχανία (ID: 6423)
  • Δημόσια έργα (ID: 6428)
  • Διανομή εθνικών κτημάτων (ID: 6404)
  • Εθνικά δάνεια (ID: 6439)
  • Εθνικός διχασμός (1915-1922) (ID: 6817)
  • Εκμετάλλευση των ορυχείων (ID: 6408)
  • Ελληνοτουρκική Προσέγγιση (ID: 9162)
  • Ενσωμάτωση των Προσφύγων (ID: 9167)
  • Εξωελλαδικό ελληνικό κεφάλαιο (ID: 6446)
  • Επιπτώσεις από την Άφιξη των Προσφύγων (ID: 9175)
  • Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (ID: 8975)
  • Ερωτήσεις Κλειστού Τύπου εφ' όλης της Ύλης (ID: 19658)
  • Ερωτήσεις Κλειστού Τύπου εφ' όλης της Ύλης - Απαντήσεις (ID: 19663)
  • Η «νέα γενιά» (ID: 6703)
  • Η Αρμοστεία του Αλέξανδρου Ζαΐμη (ID: 9280)
  • Η εδραίωση του δικομματισμού (ID: 6779)
  • Η Εθνοσυνέλευση του 1862-1864 (ID: 6774)
  • Η Ελληνική Οικονομία Κατά την Περίοδο του Μεσοπολέμου (ID: 6594)
  • Η εμπορική ναυτιλία (ID: 6400)
  • Η Έξοδος (ID: 8750)
  • Η επανάσταση του Θερίσου (1905) (ID: 9236)
  • Η Κρίση του 1932 (ID: 6618)
  • Η Μεγάλη Ιδέα (ID: 6378)
  • Η Μετάκληση του Βενιζέλου στην Αθήνα και οι Επιπτώσεις στο Κρητικό Ζήτημα (ID: 9513)
  • Η Οικονομική Ζωή Κατά την Περίοδο 1922-1936 (ID: 6589)
  • Η οργάνωση των κομμάτων κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα (ID: 6788)
  • Η Παλιννόστηση (ID: 8733)
  • Η παρακμή των «ξενικών» κομμάτων (ID: 6699)
  • Η περίθαλψη (1914-1921) (ID: 8689)
  • Η Περίοδος της Δημιουργίας (ID: 9223)
  • Η Σύμβαση της Λοζάνης και η Ανταλλαγή των Πληθυσμών (ID: 8809)
  • Ιστορικές Πηγές: Διάκριση-Διαχωρισμός (ID: 24556)
  • Κατάλυση της Αρμοστείας στην Κρήτη (ID: 9285)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού (ID: 9248)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Κεφάλαια 1-2 (ID: 22062)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Κεφάλαια Γ έως Ε (ID: 29233)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Κεφάλαια Γ έως Ε (Απαντήσεις) (ID: 29238)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Κεφάλαιο 1 (ID: 18686)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Κεφάλαιο 1 (Απαντήσεις) (ID: 18693)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Οικονομία (ID: 18779)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Οικονομία Γ (ID: 19072)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Οικονομία Γ (Απαντήσεις) (ID: 19076)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Οικονομία Δ (ID: 22070)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Παρευξείνιος Ελληνισμός (ID: 28193)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Παρευξείνιος Ελληνισμός (Απαντήσεις) (ID: 28197)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Πολιτικά Κόμματα (ID: 12915)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Πολιτικά Κόμματα & Προσφυγικό (ID: 18798)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Πολιτικά Κόμματα Β (ID: 18793)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Πολιτικά Κόμματα Γ (ID: 21105)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό (ID: 14803)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό (Απαντήσεις) (ID: 14819)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 10 (ID: 30548)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 10 (Απαντήσεις) (ID: 30603)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 2 (ID: 18026)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 3 (ID: 18634)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 3 (Απαντήσεις) (ID: 18363)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 5 (ID: 18915)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 5 (Απαντήσεις) (ID: 18926)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 6 (ID: 19040)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 7 (ID: 19092)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 7 (Απαντήσεις) (ID: 19331)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 8 (ID: 22126)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 8 (Απαντήσεις) (ID: 22129)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 9 (ID: 27479)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 9 (Απαντήσεις) (ID: 27484)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό Νέα Ύλη (Απαντήσεις) (ID: 18352)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Το Κρητικό ζήτημα (ID: 25031)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Το Κρητικό ζήτημα (Απαντήσεις) (ID: 25037)
  • Μεθοδολογία Ανάλυσης Ιστορικής Πηγής (ID: 35308)
  • Ο Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος (ID: 6538)
  • Ο διωγμός του 1914 (ID: 8557)
  • Οι Μεγάλες Επενδύσεις (ID: 6601)
  • Οι Οικονομικές Συνθήκες Κατά την Περίοδο 1910-1922 (ID: 6532)
  • Οργάνωση Κρητικής Πολιτείας (ID: 9217)
  • Οριστική Λύση Κρητικού Ζητήματος (ID: 9597)
  • Πολιτικά Κόμματα Ερωτήσεις Σωστό/ Λάθος (ID: 18863)
  • Πολιτικά Κόμματα Σωστό/ Λάθος Απαντήσεις (ID: 18869)
  • Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Νέα Ύλη (ID: 18345)
  • Προσφυγικό Ζήτημα κατά τον 19ο αιώνα Ερωτήσεις Σωστό/ Λάθος (ID: 18879)
  • Προσφυγικό Ζήτημα κατά τον 19ο αιώνα Σωστό/ Λάθος- Απαντήσεις (ID: 18883)
  • Πτώχευση του 1893 και ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος (ID: 6442)
  • Σιδηρόδρομοι (ID: 6433)
  • Συνδυαστικές Ερωτήσεις Εφ' όλης της Ύλης 2 (ID: 35298)
  • Συνδυαστικές Ερωτήσεις Εφ' όλης της Ύλης 2 - Απαντήσεις (ID: 35303)
  • Συνδυαστικές Ερωτήσεις Ιστορία Προσανατολισμού (ID: 23952)
  • Συνδυαστικές Ερωτήσεις Ιστορία Προσανατολισμού - Απαντήσεις (ID: 23957)
  • Τα γεγονότα των Ετών 1909-1913 (ID: 9316)
  • Τα δημογραφικά δεδομένα (ID: 6365)
  • Τα Πρώτα Βήματα του Εργατικού Κινήματος (ID: 6525)
  • Τα Πρώτα Νέφη (ID: 9230)
  • Το Αγροτικό Ζήτημα (ID: 6518)
  • Το εμπόριο το 19ο αιώνα (ID: 6394)
  • Το κόμμα των Φιλελευθέρων (ID: 6800)
  • Το Κρητικό ζήτημα Β (ID: 25753)
  • Το Πρώτο Διάστημα (ID: 8756)
  • Το Σοσιαλιστικό κόμμα (ID: 8543)
  • Το Σύνταγμα του 1844 (ID: 6650)
  • Τράπεζα της Ελλάδος (ID: 6614)
  • Τραπεζικό Σύστημα (ID: 6414)
  • Φύλλο Εργασίας: Γ. Η Αποκατάσταση των Προσφύγων Δ. Η αποζημίωση των Ανταλλαξίμων και η Ελληνοτουρκική φιλία (ID: 34994)
  • Φύλλο Εργασίας: Γ. Η Αποκατάσταση των Προσφύγων Δ. Η αποζημίωση των Ανταλλαξίμων και η Ελληνοτουρκική φιλία - Απαντήσεις (ID: 35001)
  • Φύλλο Εργασίας: Η Βιομηχανία-Τα Δημόσια Έργα (ID: 19402)
  • Φύλλο Εργασίας: Η Διανομή των Εθνικών Κτημάτων (ID: 19355)
  • Φύλλο Εργασίας: Η Εκμετάλλευση των Ορυχείων-Η Δημιουργία Τραπεζικού Συστήματος (ID: 19361)
  • Φύλλο Εργασίας: Η Ελληνική Οικονομία Κατά τον 19ο αιώνα (ID: 19344)
  • Φύλλο Εργασίας: Η Ελληνική Οικονομία κατά τον 19ο αιώνα-Εμπορική Ναυτιλία (ID: 19349)
  • Φύλλο Εργασίας: Η Ελληνική Οικονομία μετά την Επανάσταση (ID: 19339)
  • Φύλλο Εργασίας: Η Κρίση του 1932 (ID: 20887)
  • Φύλλο Εργασίας: Η Οικονομική Ζωή την Περίοδο 1922-1936 (ID: 20877)
  • Φύλλο Εργασίας: Μικρασιατική Καταστροφή (ID: 27260)
  • Φύλλο Εργασίας: Μικρασιατική Καταστροφή - Απαντήσεις (ID: 27265)
  • Φύλλο Εργασίας: Ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος (ID: 20871)
  • Φύλλο Εργασίας: Ο Εθνικός Διχασμός (1915-1922) (ID: 22568)
  • Φύλλο Εργασίας: Οι Μεγάλες Επενδύσεις - Η Τράπεζα της Ελλάδος (ID: 20882)
  • Φύλλο Εργασίας: Οι Οικονομικές Συνθήκες κατά την Περίοδο 1910-1922 (ID: 20865)
  • Φύλλο Εργασίας: Πελατειακά Δίκτυα επί Τουρκοκρατίας (ID: 22576)
  • Φύλλο Εργασίας: Τα Εθνικά Δίκτυα-Η Πτώχευση του 1893 και ο ΔΟΕ (ID: 19425)
  • Φύλλο Εργασίας: Το Αγροτικό Ζήτημα (ID: 19437)
  • Φύλλο Εργασίας: Το Δίκτυο των Σιδηροδρόμων (ID: 19419)
  • Φύλλο Εργασίας: Το Εξωελλαδικό Ελληνικό Κεφάλαιο (ID: 19431)
  • Φύλλο Εργασίας: Το Εργατικό Κίνημα (ID: 19442)
  • Φύλλο Εργασίας: Το Κόμμα των Φιλελευθέρων Α (ID: 24542)
  • Φύλλο Εργασίας: Το Κόμμα των Φιλελευθέρων Β (ID: 24547)
  • Λατινικά (ID: 1188)
  • Ερωτήσεις Εισαγωγής Ανοικτού Τύπου (ID: 28052)
  • Ερωτήσεις Εισαγωγής Ανοικτού Τύπου - Απαντήσεις (ID: 28056)
  • Ερωτήσεις Εισαγωγής Αντιστοίχισης (ID: 27676)
  • Ερωτήσεις Εισαγωγής Αντιστοίχισης - Απαντήσεις (ID: 27680)
  • Ερωτήσεις Εισαγωγής Κλειστού Τύπου (ID: 24904)
  • Ερωτήσεις Εισαγωγής Κλειστού Τύπου - Απαντήσεις (ID: 24911)
  • Ερωτήσεις Εισαγωγής Πολλαπλής Επιλογής (ID: 25063)
  • Ερωτήσεις Εισαγωγής Πολλαπλής Επιλογής - Απαντήσεις (ID: 25069)
  • Ερωτήσεις Εισαγωγής Συμπλήρωσης Κενών (ID: 29016)
  • Ερωτήσεις Εισαγωγής Συμπλήρωσης Κενών - Απαντήσεις (ID: 29075)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 13-20 (ID: 13546)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 18 & 24 Θέμα 24462 (Τράπεζα Θεμάτων) (ID: 28447)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 18 & 24 Θέμα 24462 (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις (ID: 28451)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 20 & 31 (ID: 13711)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 21-29 (ID: 13661)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 3-11 (ID: 13536)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 43-45 (ID: 14347)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 43-45 Απαντήσεις (ID: 14374)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 16-20 (ID: 24290)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 16-20-Απαντήσεις (ID: 24294)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 18-20 (ID: 28515)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 18-20 - Απαντήσεις (ID: 28525)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 18-35-47 (ID: 29201)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 18-35-47 - Απαντήσεις (ID: 29205)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 21-23 (ID: 28481)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 21-23 - Απαντήσεις (ID: 28488)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 21-25 (ID: 28314)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 21-25-Απαντήσεις (ID: 28323)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 22-28 (ID: 25211)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 22-28-Απαντήσεις (ID: 25216)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 23-30-48 (ID: 27211)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 23-30-48 - Απαντήσεις (ID: 27251)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 24-26 (ID: 28274)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 24-26-Απαντήσεις (ID: 28280)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 25-32-49 (ID: 32461)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 25-32-49-Απαντήσεις (ID: 32468)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 26-28 (ID: 25173)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 26-28-Απαντήσεις (ID: 25178)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 27-28, 30 (ID: 34985)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 27-28, 30 - Απαντήσεις (ID: 34983)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 27-34-46 (ID: 31900)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 27-34-46 - Απαντήσεις (ID: 31974)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 29-30, 32 (ID: 28875)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 29-30, 32 - Απαντήσεις (ID: 28885)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 29-34 (ID: 25648)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 29-34-Απαντήσεις (ID: 25660)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 32-33 & 42-44 (ID: 31035)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 32-33 & 42-44-Απαντήσεις (ID: 31137)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 33-35 (ID: 25454)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 33-35 - Απαντήσεις (ID: 25459)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 37-38 & 40 (ID: 25730)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 37-38 & 40 - Απαντήσεις (ID: 25740)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 40-50 (ID: 35287)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 40-50 - Απαντήσεις (ID: 35291)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 49-50 (ID: 30767)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 49-50 - Απαντήσεις (ID: 30995)
  • Λατινικά Ενότητα 11 (ID: 1868)
  • Λατινικά Ενότητα 13 (ID: 1894)
  • Λατινικά Ενότητα 14 (ID: 1905)
  • Λατινικά Ενότητα 15 (ID: 1915)
  • Λατινικά Ενότητα 20 (ID: 1922)
  • Λατινικά Ενότητα 21 (ID: 1929)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 21 (νέα μορφή) (ID: 24429)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 21 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 24434)
  • Λατινικά Ενότητα 22 (ID: 24465)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 22 (νέα μορφή) (ID: 24445)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 22 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 24449)
  • Λατινικά Ενότητα 23 (ID: 24508)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 23 (νέα μορφή) (ID: 24454)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 23 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 24459)
  • Λατινικά Ενότητα 24 (ID: 1941)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 24 (νέα μορφή) (ID: 24659)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 24 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 24664)
  • Λατινικά Ενότητα 25 (ID: 1953)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 25 (νέα μορφή) (ID: 24674)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 25 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 24681)
  • Λατινικά Ενότητα 26 (ID: 24742)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 26 (νέα μορφή) (ID: 24747)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 26 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 24752)
  • Λατινικά Ενότητα 27 (ID: 1963)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 27 (νέα μορφή) (ID: 24946)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 27 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 24949)
  • Λατινικά Ενότητα 29 (ID: 1970)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 29 (νέα μορφή) (ID: 24995)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 29 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 25000)
  • Λατινικά Ενότητα 3 (ID: 1746)
  • Λατινικά Ενότητα 3 Απαντήσεις Ασκήσεων (ID: 13432)
  • Λατινικά Ενότητα 31 (ID: 1976)
  • Λατινικά Ενότητα 32 (ID: 25522)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 32 (νέα μορφή) (ID: 25528)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 32 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 25533)
  • Λατινικά Ενότητα 33 (ID: 25548)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 33 (νέα μορφή) (ID: 25555)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 33 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 25560)
  • Λατινικά Ενότητα 34 (ID: 1986)
  • Λατινικά Ενότητα 36 (ID: 1993)
  • Λατινικά Ενότητα 38 (ID: 2002)
  • Λατινικά Ενότητα 42 (ID: 2009)
  • Λατινικά Ενότητα 43 (ID: 2017)
  • Λατινικά Ενότητα 44 (ID: 2053)
  • Λατινικά Ενότητα 45 (ID: 2070)
  • Λατινικά Ενότητα 5 (ID: 1755)
  • Λατινικά Ενότητα 5 Απαντήσεις Ασκήσεων (ID: 13645)
  • Λατινικά Ενότητα 6 (ID: 1762)
  • Λατινικά Ενότητα 6 Απαντήσεις Ασκήσεων (ID: 13783)
  • Λατινικά Ενότητα 7 (ID: 1781)
  • Σχεδιάγραμμα Εισαγωγής (ID: 28064)
  • Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής (ID: 1194)
  • Αιτιολογικές Προτάσεις Αρχαία Ελληνικά (ID: 9708)
  • Ανάλυση Μετοχής Αρχαία Ελληνικά (ID: 23202)
  • Απαρέμφατο: Θεωρία & Ασκήσεις (ID: 8961)
  • Γενική: Συντακτική Λειτουργία - Αρχαία Ελληνικά (ID: 22140)
  • Γενική: Συντακτική Λειτουργία - Αρχαία Ελληνικά - Απαντήσεις (ID: 22143)
  • Ειδικές Προτάσεις Αρχαία Ελληνικά (ID: 5834)
  • Ενδοιαστικές Προτάσεις Αρχαία Ελληνικά (ID: 5878)
  • Μετοχή: Θεωρία & Ασκήσεις (ID: 9104)
  • Πλάγιες Ερωτηματικές Προτάσεις Αρχαία Ελληνικά (ID: 5905)
 • Β΄ Λυκείου (ID: 1148)
  • Γενικής παιδείας (ID: 1150)
  • Αρχαία Ελληνικά Γενικής Παιδείας (ID: 3536)
  • Αντιγόνη 1-17 (ID: 2594)
  • Αντιγόνη 18-38 (ID: 2654)
  • Αντιγόνη 280-314 (ID: 2672)
  • Αντιγόνη 315-331 (ID: 2677)
  • Αντιγόνη 39-68 (ID: 2658)
  • Αντιγόνη 441-472 (ID: 2685)
  • Αντιγόνη 473-507 (ID: 2689)
  • Αντιγόνη 508-525 (ID: 2695)
  • Αντιγόνη 526-560 (ID: 2698)
  • Αντιγόνη 561-581 (ID: 2722)
  • Αντιγόνη 635-680 (ID: 2753)
  • Αντιγόνη 681-723 (ID: 2758)
  • Αντιγόνη 69-99 (ID: 2663)
  • Αντιγόνη 724-780 (ID: 2768)
  • Νεοελληνική Γλώσσα (ID: 1152)
  • Αναφορικές Προτάσεις - Θεωρία (ID: 25788)
  • Βία Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 6869)
  • Γυναικεία Εργασία Σχεδιάγραμμα (ID: 6949)
  • Δημοκρατία Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 6864)
  • Δημοκρατία Σχεδιάγραμμα (ID: 8449)
  • Διαδίκτυο Σχεδιάγραμμα (ID: 6891)
  • Είδηση-Σχόλιο: Θεωρία Σχολικού Εγχειριδίου (ID: 32577)
  • Ελεύθερος Χρόνος & Ψυχαγωγία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 34943)
  • Ελεύθερος Χρόνος & Ψυχαγωγία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) - Απαντήσεις (ID: 34946)
  • Ελεύθερος Χρόνος Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 24568)
  • Ελεύθερος Χρόνος Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) - Απαντήσεις (ID: 24572)
  • Ελεύθερος Χρόνος Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) (ID: 22212)
  • Ελεύθερος Χρόνος Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση)- Απαντήσεις (ID: 22235)
  • Εξειδίκευση Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 5170)
  • Επάγγελμα Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) (ID: 28557)
  • Επάγγελμα Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) - Απαντήσεις (ID: 28564)
  • Επαγγελματικός Προσανατολισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) (ID: 24196)
  • Επαγγελματικός Προσανατολισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) - Απαντήσεις (ID: 24201)
  • Εργασία & Χρόνος Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) (ID: 25422)
  • Εργασία & Χρόνος Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) - Απαντήσεις (ID: 25426)
  • Εργασία Κριτήριο Αξιολόγησης ΕΠΑΛ (ID: 35007)
  • Εργασία Κριτήριο Αξιολόγησης Τράπεζα Θεμάτων 15179 (ID: 25689)
  • Εργασία Κριτήριο Αξιολόγησης Τράπεζα Θεμάτων 15179 - Απαντήσεις (ID: 25693)
  • Καταναλωτισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 4896)
  • Κοινωνική Αλληλεγγύη Κριτήριο Αξιολόγησης ΕΠΑΛ (ID: 25416)
  • Κοινωνική Αλληλεγγύη Κριτήριο Αξιολόγησης ΕΠΑΛ - Απαντήσεις (ID: 25511)
  • Κρίση Πολιτισμού - Καταναλωτισμός (ID: 9640)
  • Λακωνικότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) (ID: 24158)
  • Λακωνικότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση)- Απαντήσεις (ID: 24166)
  • Λεξιλογικές Ασκήσεις (Συνεξέταση) (ID: 19726)
  • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) (ID: 7582)
  • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Σχεδιάγραμμα (ID: 6885)
  • ΜΜΕ-Fake News Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 25583)
  • ΜΜΕ-Fake News Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) - Απαντήσεις (ID: 25589)
  • Παιδεία –Εκπαίδευση Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 6856)
  • Παιδεία Σχεδιάγραμμα (ID: 8443)
  • Παραπληροφόρηση: Πλήρες Κριτήριο Συνετέξασης Β Λυκείου Εκδόσεις Χατζηθωμά (ID: 13135)
  • Προπαγάνδα Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 6851)
  • Ρατσισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 7762)
  • Ρατσισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) (ID: 14832)
  • Σεξιστικός Λόγος Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) (ID: 18443)
  • Τέχνη Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 5094)
  • Τέχνη Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) (ID: 14503)
  • Τέχνη Σχεδιάγραμμα (ID: 5088)
  • Τηλεργασία Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) (ID: 19085)
  • Τύπος (Μ.Μ.Ε.) Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) (ID: 14097)
  • Νεοελληνική Λογοτεχνία (ID: 12540)
  • «Νυχτερινή ακρόαση»: Πλήρες Κριτήριο Συνετέξασης Β Λυκείου Εκδόσεις Χατζηθωμά (ID: 13145)
  • «Στις γυναίκες»: Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Β Λυκείου (Συνεξέταση) (ID: 18448)
  • Αιολική Γη: Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Β Λυκείου (Νέα Μορφή) (ID: 18754)
  • Διαφορές Μοντέρνας - Παραδοσιακής Ποίησης (Θεωρία Λογοτεχνίας) (ID: 12788)
  • Ζητείται Ελπίς: Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Β Λυκείου (Συνεξέταση) (ID: 14108)
  • Η Γενιά του Τριάντα (Θεωρία Λογοτεχνίας) (ID: 13298)
  • Η Επτανησιακή Σχολή (Θεωρία Λογοτεχνίας) (ID: 13055)
  • Η Κωνσταντίνα και οι Αράχνες της: Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Β Λυκείου (Συνεξέταση) (ID: 14839)
  • Μονοτονία: Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Β Λυκείου (Συνεξέταση) (ID: 22215)
  • Μονοτονία: Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Β Λυκείου (Συνεξέταση) Απαντήσεις (ID: 22229)
  • Ο Πατούχας Β: Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Β Λυκείου (Νέα Μορφή) (ID: 12692)
  • Ο Πατούχας: Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Β Λυκείου (Νέα Μορφή) (ID: 12685)
  • Παραρλάμα Β: Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Β Λυκείου (Νέα Μορφή) (ID: 12711)
  • Παραρλάμα: Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Β Λυκείου (Νέα Μορφή) (ID: 12689)
  • Τα Αντικλείδια: Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Β Λυκείου (Συνεξέταση) (ID: 14509)
  • Χαλασμένες γειτονιές: Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Β Λυκείου (Νέα Μορφή) (ID: 12546)
  • Προσανατολισμού (ID: 1157)
  • Γραμματική Αρχαίας Ελληνικής (ID: 1165)
  • Λατινικά Β Λυκείου (ID: 20594)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 8-11-Απαντήσεις (ID: 25635)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 1 & 3 (νέα μορφή) (ID: 21427)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 1 & 3 Απαντήσεις (νέα μορφή) (ID: 21432)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 1-3 (ID: 24980)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 1-3-Απαντήσεις (ID: 24986)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 10 & 15 Θέμα 15702 (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις (ID: 25840)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 10 & 15 Θέμα 15702 (Τράπεζα Θεμάτων) (ID: 25836)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 11-13 (νέα μορφή) (ID: 23584)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 11-13 Απαντήσεις (νέα μορφή) (ID: 23589)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 12 & 14 Θέμα 15315 (Τράπεζα Θεμάτων) (ID: 25811)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 12 & 14 Θέμα 15315 (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις (ID: 25816)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 13 & 15 Θέμα 31684 (Τράπεζα Θεμάτων) (ID: 29137)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 13 & 15 Θέμα 31684 (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις (ID: 29142)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 14-15 (νέα μορφή) (ID: 23595)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 14-15 Απαντήσεις (νέα μορφή) (ID: 23600)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 2 & 14 Θέμα 15434 (Τράπεζα Θεμάτων) (ID: 25675)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 2 & 14 Θέμα 15434 (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις (ID: 25683)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 3 & 4 Θέμα 17837 (Τράπεζα Θεμάτων) (ID: 28290)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 3 & 4 Θέμα 17837 (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις (ID: 28296)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 4 & 6 & 10 Θέμα 15473 (Τράπεζα Θεμάτων) (ID: 25763)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 4 & 6 & 10 Θέμα 15473 (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις (ID: 25770)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 4-5 (νέα μορφή) (ID: 25160)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 4-5 Απαντήσεις (νέα μορφή) (ID: 25165)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 4-6 (νέα μορφή) (ID: 23730)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 4-6 Απαντήσεις (νέα μορφή) (ID: 23735)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 7 & 13 Θέμα 15630 (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις (ID: 25828)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 7 & 13 Θέμα 15630 (Τράπεζα Θεμάτων) (ID: 25823)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 8-11 (ID: 25625)
  • Λατινικά Ενότητα 1 (ID: 20682)
  • Λατινικά Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 1 (ID: 24352)
  • Λατινικά Ενότητα 10 (ID: 20719)
  • Λατινικά Ενότητα 10-Φύλλο εργασίας (ID: 22974)
  • Λατινικά Ενότητα 11 (ID: 20640)
  • Λατινικά Ενότητα 12 (ID: 20727)
  • Λατινικά Ενότητα 13 (ID: 20639)
  • Λατινικά Ενότητα 14 (ID: 20638)
  • Λατινικά Ενότητα 15 (ID: 20637)
  • Λατινικά Ενότητα 16 (ID: 20745)
  • Λατινικά Ενότητα 17 (ID: 20750)
  • Λατινικά Ενότητα 18 (ID: 20754)
  • Λατινικά Ενότητα 19 (ID: 20758)
  • Λατινικά Ενότητα 2 (ID: 20687)
  • Λατινικά Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 2 (ID: 24358)
  • Λατινικά Ενότητα 20 (ID: 20636)
  • Λατινικά Ενότητα 3 (ID: 20645)
  • Λατινικά Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 3 (ID: 24367)
  • Λατινικά Ενότητα 4 (ID: 20696)
  • Λατινικά Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 4 (ID: 24373)
  • Λατινικά Ενότητα 5 (ID: 20644)
  • Λατινικά Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 5 (ID: 24379)
  • Λατινικά Ενότητα 6 (ID: 20643)
  • Λατινικά Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 6 (ID: 24385)
  • Λατινικά Ενότητα 6-Φύλλο εργασίας (ID: 22830)
  • Λατινικά Ενότητα 7 (ID: 20642)
  • Λατινικά Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 7 (ID: 24390)
  • Λατινικά Ενότητα 7-Φύλλο εργασίας (ID: 22958)
  • Λατινικά Ενότητα 8 (ID: 20701)
  • Λατινικά Ενότητα 8-Φύλλο εργασίας (ID: 22963)
  • Λατινικά Ενότητα 9 (ID: 20705)
  • Λατινικά Ενότητα 9-Φύλλο εργασίας (ID: 22837)
  • Λατινικά: Στόχοι Διδασκαλίας-Διδακτική πρόταση (ID: 23627)
  • Μετατροπή Σύνταξης: Ενεργητική-Παθητική (ID: 22890)
  • Σχεδιάγραμμα Εισαγωγής (ID: 25087)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 16 (νέα μορφή) (ID: 24242)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 16 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 24247)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 17 (νέα μορφή) (ID: 24255)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 17 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 24262)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 18 (νέα μορφή) (ID: 24272)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 18 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 24280)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 19 (νέα μορφή) (ID: 24316)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 19 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 24321)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 20 (νέα μορφή) (ID: 24331)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 20 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 24341)
  • Μαντίθεος (ID: 2285)
  • Μαντίθεος 7 & 8: Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 13014)
  • Μαντίθεος 9-11: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης με Αδίδακτο Κείμενο (ID: 17457)
  • Μαντίθεος 9-12: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης με Αδίδακτο Κείμενο (ID: 13336)
  • Μαντίθεος 9-12: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης με Αδίδακτο Κείμενο (Απαντήσεις) (ID: 13347)
  • Μαντίθεος Εισαγωγή (ID: 2797)
  • Παράγραφος 1 (ID: 2287)
  • Παράγραφος 10 (ID: 2336)
  • Παράγραφος 11 (ID: 2350)
  • Παράγραφος 12 (ID: 2354)
  • Παράγραφος 13 (ID: 2359)
  • Παράγραφος 14 (ID: 2363)
  • Παράγραφος 15 (ID: 2367)
  • Παράγραφος 16 (ID: 2373)
  • Παράγραφος 17 (ID: 2377)
  • Παράγραφος 18 (ID: 2381)
  • Παράγραφος 19 (ID: 2386)
  • Παράγραφος 2 (ID: 2297)
  • Παράγραφος 20 (ID: 2402)
  • Παράγραφος 21 (ID: 2791)
  • Παράγραφος 3 (ID: 2299)
  • Παράγραφος 4 (ID: 2303)
  • Παράγραφος 5 (ID: 2307)
  • Παράγραφος 6 (ID: 2312)
  • Παράγραφος 7 (ID: 2317)
  • Παράγραφος 8 (ID: 2327)
  • Παράγραφος 9 (ID: 2331)
  • Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής (ID: 1167)
 • Γενικής παιδείας (ID: 1150)
  • Αρχαία Ελληνικά Γενικής Παιδείας (ID: 3536)
  • Αντιγόνη 1-17 (ID: 2594)
  • Αντιγόνη 18-38 (ID: 2654)
  • Αντιγόνη 280-314 (ID: 2672)
  • Αντιγόνη 315-331 (ID: 2677)
  • Αντιγόνη 39-68 (ID: 2658)
  • Αντιγόνη 441-472 (ID: 2685)
  • Αντιγόνη 473-507 (ID: 2689)
  • Αντιγόνη 508-525 (ID: 2695)
  • Αντιγόνη 526-560 (ID: 2698)
  • Αντιγόνη 561-581 (ID: 2722)
  • Αντιγόνη 635-680 (ID: 2753)
  • Αντιγόνη 681-723 (ID: 2758)
  • Αντιγόνη 69-99 (ID: 2663)
  • Αντιγόνη 724-780 (ID: 2768)
  • Νεοελληνική Γλώσσα (ID: 1152)
  • Αναφορικές Προτάσεις - Θεωρία (ID: 25788)
  • Βία Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 6869)
  • Γυναικεία Εργασία Σχεδιάγραμμα (ID: 6949)
  • Δημοκρατία Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 6864)
  • Δημοκρατία Σχεδιάγραμμα (ID: 8449)
  • Διαδίκτυο Σχεδιάγραμμα (ID: 6891)
  • Είδηση-Σχόλιο: Θεωρία Σχολικού Εγχειριδίου (ID: 32577)
  • Ελεύθερος Χρόνος & Ψυχαγωγία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 34943)
  • Ελεύθερος Χρόνος & Ψυχαγωγία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) - Απαντήσεις (ID: 34946)
  • Ελεύθερος Χρόνος Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 24568)
  • Ελεύθερος Χρόνος Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) - Απαντήσεις (ID: 24572)
  • Ελεύθερος Χρόνος Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) (ID: 22212)
  • Ελεύθερος Χρόνος Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση)- Απαντήσεις (ID: 22235)
  • Εξειδίκευση Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 5170)
  • Επάγγελμα Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) (ID: 28557)
  • Επάγγελμα Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) - Απαντήσεις (ID: 28564)
  • Επαγγελματικός Προσανατολισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) (ID: 24196)
  • Επαγγελματικός Προσανατολισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) - Απαντήσεις (ID: 24201)
  • Εργασία & Χρόνος Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) (ID: 25422)
  • Εργασία & Χρόνος Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) - Απαντήσεις (ID: 25426)
  • Εργασία Κριτήριο Αξιολόγησης ΕΠΑΛ (ID: 35007)
  • Εργασία Κριτήριο Αξιολόγησης Τράπεζα Θεμάτων 15179 (ID: 25689)
  • Εργασία Κριτήριο Αξιολόγησης Τράπεζα Θεμάτων 15179 - Απαντήσεις (ID: 25693)
  • Καταναλωτισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 4896)
  • Κοινωνική Αλληλεγγύη Κριτήριο Αξιολόγησης ΕΠΑΛ (ID: 25416)
  • Κοινωνική Αλληλεγγύη Κριτήριο Αξιολόγησης ΕΠΑΛ - Απαντήσεις (ID: 25511)
  • Κρίση Πολιτισμού - Καταναλωτισμός (ID: 9640)
  • Λακωνικότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) (ID: 24158)
  • Λακωνικότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση)- Απαντήσεις (ID: 24166)
  • Λεξιλογικές Ασκήσεις (Συνεξέταση) (ID: 19726)
  • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) (ID: 7582)
  • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Σχεδιάγραμμα (ID: 6885)
  • ΜΜΕ-Fake News Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 25583)
  • ΜΜΕ-Fake News Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) - Απαντήσεις (ID: 25589)
  • Παιδεία –Εκπαίδευση Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 6856)
  • Παιδεία Σχεδιάγραμμα (ID: 8443)
  • Παραπληροφόρηση: Πλήρες Κριτήριο Συνετέξασης Β Λυκείου Εκδόσεις Χατζηθωμά (ID: 13135)
  • Προπαγάνδα Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 6851)
  • Ρατσισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 7762)
  • Ρατσισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) (ID: 14832)
  • Σεξιστικός Λόγος Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) (ID: 18443)
  • Τέχνη Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 5094)
  • Τέχνη Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) (ID: 14503)
  • Τέχνη Σχεδιάγραμμα (ID: 5088)
  • Τηλεργασία Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) (ID: 19085)
  • Τύπος (Μ.Μ.Ε.) Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) (ID: 14097)
  • Νεοελληνική Λογοτεχνία (ID: 12540)
  • «Νυχτερινή ακρόαση»: Πλήρες Κριτήριο Συνετέξασης Β Λυκείου Εκδόσεις Χατζηθωμά (ID: 13145)
  • «Στις γυναίκες»: Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Β Λυκείου (Συνεξέταση) (ID: 18448)
  • Αιολική Γη: Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Β Λυκείου (Νέα Μορφή) (ID: 18754)
  • Διαφορές Μοντέρνας - Παραδοσιακής Ποίησης (Θεωρία Λογοτεχνίας) (ID: 12788)
  • Ζητείται Ελπίς: Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Β Λυκείου (Συνεξέταση) (ID: 14108)
  • Η Γενιά του Τριάντα (Θεωρία Λογοτεχνίας) (ID: 13298)
  • Η Επτανησιακή Σχολή (Θεωρία Λογοτεχνίας) (ID: 13055)
  • Η Κωνσταντίνα και οι Αράχνες της: Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Β Λυκείου (Συνεξέταση) (ID: 14839)
  • Μονοτονία: Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Β Λυκείου (Συνεξέταση) (ID: 22215)
  • Μονοτονία: Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Β Λυκείου (Συνεξέταση) Απαντήσεις (ID: 22229)
  • Ο Πατούχας Β: Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Β Λυκείου (Νέα Μορφή) (ID: 12692)
  • Ο Πατούχας: Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Β Λυκείου (Νέα Μορφή) (ID: 12685)
  • Παραρλάμα Β: Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Β Λυκείου (Νέα Μορφή) (ID: 12711)
  • Παραρλάμα: Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Β Λυκείου (Νέα Μορφή) (ID: 12689)
  • Τα Αντικλείδια: Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Β Λυκείου (Συνεξέταση) (ID: 14509)
  • Χαλασμένες γειτονιές: Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Β Λυκείου (Νέα Μορφή) (ID: 12546)
 • Νεοελληνική Γλώσσα (ID: 1152)
  • Αναφορικές Προτάσεις - Θεωρία (ID: 25788)
  • Βία Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 6869)
  • Γυναικεία Εργασία Σχεδιάγραμμα (ID: 6949)
  • Δημοκρατία Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 6864)
  • Δημοκρατία Σχεδιάγραμμα (ID: 8449)
  • Διαδίκτυο Σχεδιάγραμμα (ID: 6891)
  • Είδηση-Σχόλιο: Θεωρία Σχολικού Εγχειριδίου (ID: 32577)
  • Ελεύθερος Χρόνος & Ψυχαγωγία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 34943)
  • Ελεύθερος Χρόνος & Ψυχαγωγία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) - Απαντήσεις (ID: 34946)
  • Ελεύθερος Χρόνος Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 24568)
  • Ελεύθερος Χρόνος Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) - Απαντήσεις (ID: 24572)
  • Ελεύθερος Χρόνος Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) (ID: 22212)
  • Ελεύθερος Χρόνος Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση)- Απαντήσεις (ID: 22235)
  • Εξειδίκευση Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 5170)
  • Επάγγελμα Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) (ID: 28557)
  • Επάγγελμα Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) - Απαντήσεις (ID: 28564)
  • Επαγγελματικός Προσανατολισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) (ID: 24196)
  • Επαγγελματικός Προσανατολισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) - Απαντήσεις (ID: 24201)
  • Εργασία & Χρόνος Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) (ID: 25422)
  • Εργασία & Χρόνος Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) - Απαντήσεις (ID: 25426)
  • Εργασία Κριτήριο Αξιολόγησης ΕΠΑΛ (ID: 35007)
  • Εργασία Κριτήριο Αξιολόγησης Τράπεζα Θεμάτων 15179 (ID: 25689)
  • Εργασία Κριτήριο Αξιολόγησης Τράπεζα Θεμάτων 15179 - Απαντήσεις (ID: 25693)
  • Καταναλωτισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 4896)
  • Κοινωνική Αλληλεγγύη Κριτήριο Αξιολόγησης ΕΠΑΛ (ID: 25416)
  • Κοινωνική Αλληλεγγύη Κριτήριο Αξιολόγησης ΕΠΑΛ - Απαντήσεις (ID: 25511)
  • Κρίση Πολιτισμού - Καταναλωτισμός (ID: 9640)
  • Λακωνικότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) (ID: 24158)
  • Λακωνικότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση)- Απαντήσεις (ID: 24166)
  • Λεξιλογικές Ασκήσεις (Συνεξέταση) (ID: 19726)
  • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) (ID: 7582)
  • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Σχεδιάγραμμα (ID: 6885)
  • ΜΜΕ-Fake News Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 25583)
  • ΜΜΕ-Fake News Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) - Απαντήσεις (ID: 25589)
  • Παιδεία –Εκπαίδευση Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 6856)
  • Παιδεία Σχεδιάγραμμα (ID: 8443)
  • Παραπληροφόρηση: Πλήρες Κριτήριο Συνετέξασης Β Λυκείου Εκδόσεις Χατζηθωμά (ID: 13135)
  • Προπαγάνδα Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 6851)
  • Ρατσισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 7762)
  • Ρατσισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) (ID: 14832)
  • Σεξιστικός Λόγος Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) (ID: 18443)
  • Τέχνη Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 5094)
  • Τέχνη Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) (ID: 14503)
  • Τέχνη Σχεδιάγραμμα (ID: 5088)
  • Τηλεργασία Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) (ID: 19085)
  • Τύπος (Μ.Μ.Ε.) Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) (ID: 14097)
 • Ρατσισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 7762)
 • Γυναικεία Εργασία Σχεδιάγραμμα (ID: 6949)
 • Καταναλωτισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 4896)
 • Τέχνη Σχεδιάγραμμα (ID: 5088)
 • Τέχνη Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 5094)
 • Εξειδίκευση Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 5170)
 • Προπαγάνδα Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 6851)
 • Παιδεία –Εκπαίδευση Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 6856)
 • Δημοκρατία Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 6864)
 • Βία Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 6869)
 • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Σχεδιάγραμμα (ID: 6885)
 • Διαδίκτυο Σχεδιάγραμμα (ID: 6891)
 • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) (ID: 7582)
 • Παιδεία Σχεδιάγραμμα (ID: 8443)
 • Δημοκρατία Σχεδιάγραμμα (ID: 8449)
 • Κρίση Πολιτισμού - Καταναλωτισμός (ID: 9640)
 • Παραπληροφόρηση: Πλήρες Κριτήριο Συνετέξασης Β Λυκείου Εκδόσεις Χατζηθωμά (ID: 13135)
 • Τύπος (Μ.Μ.Ε.) Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) (ID: 14097)
 • Τέχνη Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) (ID: 14503)
 • Ρατσισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) (ID: 14832)
 • Σεξιστικός Λόγος Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) (ID: 18443)
 • Επάγγελμα Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) - Απαντήσεις (ID: 28564)
 • Επάγγελμα Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) (ID: 28557)
 • Τηλεργασία Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) (ID: 19085)
 • Λεξιλογικές Ασκήσεις (Συνεξέταση) (ID: 19726)
 • Ελεύθερος Χρόνος Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) (ID: 22212)
 • Ελεύθερος Χρόνος Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση)- Απαντήσεις (ID: 22235)
 • Επαγγελματικός Προσανατολισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) (ID: 24196)
 • Λακωνικότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) (ID: 24158)
 • Λακωνικότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση)- Απαντήσεις (ID: 24166)
 • Επαγγελματικός Προσανατολισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) - Απαντήσεις (ID: 24201)
 • Ελεύθερος Χρόνος Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 24568)
 • Ελεύθερος Χρόνος Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) - Απαντήσεις (ID: 24572)
 • Κοινωνική Αλληλεγγύη Κριτήριο Αξιολόγησης ΕΠΑΛ (ID: 25416)
 • Εργασία & Χρόνος Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) (ID: 25422)
 • Εργασία & Χρόνος Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) - Απαντήσεις (ID: 25426)
 • ΜΜΕ-Fake News Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 25583)
 • Κοινωνική Αλληλεγγύη Κριτήριο Αξιολόγησης ΕΠΑΛ - Απαντήσεις (ID: 25511)
 • ΜΜΕ-Fake News Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) - Απαντήσεις (ID: 25589)
 • Εργασία Κριτήριο Αξιολόγησης Τράπεζα Θεμάτων 15179 (ID: 25689)
 • Εργασία Κριτήριο Αξιολόγησης Τράπεζα Θεμάτων 15179 - Απαντήσεις (ID: 25693)
 • Αναφορικές Προτάσεις - Θεωρία (ID: 25788)
 • Είδηση-Σχόλιο: Θεωρία Σχολικού Εγχειριδίου (ID: 32577)
 • Ελεύθερος Χρόνος & Ψυχαγωγία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 34943)
 • Ελεύθερος Χρόνος & Ψυχαγωγία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) - Απαντήσεις (ID: 34946)
 • Εργασία Κριτήριο Αξιολόγησης ΕΠΑΛ (ID: 35007)
 • Αρχαία Ελληνικά Γενικής Παιδείας (ID: 3536)
  • Αντιγόνη 1-17 (ID: 2594)
  • Αντιγόνη 18-38 (ID: 2654)
  • Αντιγόνη 280-314 (ID: 2672)
  • Αντιγόνη 315-331 (ID: 2677)
  • Αντιγόνη 39-68 (ID: 2658)
  • Αντιγόνη 441-472 (ID: 2685)
  • Αντιγόνη 473-507 (ID: 2689)
  • Αντιγόνη 508-525 (ID: 2695)
  • Αντιγόνη 526-560 (ID: 2698)
  • Αντιγόνη 561-581 (ID: 2722)
  • Αντιγόνη 635-680 (ID: 2753)
  • Αντιγόνη 681-723 (ID: 2758)
  • Αντιγόνη 69-99 (ID: 2663)
  • Αντιγόνη 724-780 (ID: 2768)
 • Αντιγόνη 1-17 (ID: 2594)
 • Αντιγόνη 18-38 (ID: 2654)
 • Αντιγόνη 39-68 (ID: 2658)
 • Αντιγόνη 69-99 (ID: 2663)
 • Αντιγόνη 280-314 (ID: 2672)
 • Αντιγόνη 315-331 (ID: 2677)
 • Αντιγόνη 441-472 (ID: 2685)
 • Αντιγόνη 473-507 (ID: 2689)
 • Αντιγόνη 508-525 (ID: 2695)
 • Αντιγόνη 526-560 (ID: 2698)
 • Αντιγόνη 561-581 (ID: 2722)
 • Αντιγόνη 635-680 (ID: 2753)
 • Αντιγόνη 681-723 (ID: 2758)
 • Αντιγόνη 724-780 (ID: 2768)
 • Νεοελληνική Λογοτεχνία (ID: 12540)
  • «Νυχτερινή ακρόαση»: Πλήρες Κριτήριο Συνετέξασης Β Λυκείου Εκδόσεις Χατζηθωμά (ID: 13145)
  • «Στις γυναίκες»: Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Β Λυκείου (Συνεξέταση) (ID: 18448)
  • Αιολική Γη: Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Β Λυκείου (Νέα Μορφή) (ID: 18754)
  • Διαφορές Μοντέρνας - Παραδοσιακής Ποίησης (Θεωρία Λογοτεχνίας) (ID: 12788)
  • Ζητείται Ελπίς: Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Β Λυκείου (Συνεξέταση) (ID: 14108)
  • Η Γενιά του Τριάντα (Θεωρία Λογοτεχνίας) (ID: 13298)
  • Η Επτανησιακή Σχολή (Θεωρία Λογοτεχνίας) (ID: 13055)
  • Η Κωνσταντίνα και οι Αράχνες της: Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Β Λυκείου (Συνεξέταση) (ID: 14839)
  • Μονοτονία: Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Β Λυκείου (Συνεξέταση) (ID: 22215)
  • Μονοτονία: Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Β Λυκείου (Συνεξέταση) Απαντήσεις (ID: 22229)
  • Ο Πατούχας Β: Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Β Λυκείου (Νέα Μορφή) (ID: 12692)
  • Ο Πατούχας: Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Β Λυκείου (Νέα Μορφή) (ID: 12685)
  • Παραρλάμα Β: Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Β Λυκείου (Νέα Μορφή) (ID: 12711)
  • Παραρλάμα: Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Β Λυκείου (Νέα Μορφή) (ID: 12689)
  • Τα Αντικλείδια: Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Β Λυκείου (Συνεξέταση) (ID: 14509)
  • Χαλασμένες γειτονιές: Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Β Λυκείου (Νέα Μορφή) (ID: 12546)
 • Χαλασμένες γειτονιές: Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Β Λυκείου (Νέα Μορφή) (ID: 12546)
 • Ο Πατούχας: Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Β Λυκείου (Νέα Μορφή) (ID: 12685)
 • Παραρλάμα: Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Β Λυκείου (Νέα Μορφή) (ID: 12689)
 • Ο Πατούχας Β: Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Β Λυκείου (Νέα Μορφή) (ID: 12692)
 • Παραρλάμα Β: Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Β Λυκείου (Νέα Μορφή) (ID: 12711)
 • Διαφορές Μοντέρνας - Παραδοσιακής Ποίησης (Θεωρία Λογοτεχνίας) (ID: 12788)
 • Η Γενιά του Τριάντα (Θεωρία Λογοτεχνίας) (ID: 13298)
 • Η Επτανησιακή Σχολή (Θεωρία Λογοτεχνίας) (ID: 13055)
 • «Νυχτερινή ακρόαση»: Πλήρες Κριτήριο Συνετέξασης Β Λυκείου Εκδόσεις Χατζηθωμά (ID: 13145)
 • Ζητείται Ελπίς: Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Β Λυκείου (Συνεξέταση) (ID: 14108)
 • Τα Αντικλείδια: Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Β Λυκείου (Συνεξέταση) (ID: 14509)
 • Η Κωνσταντίνα και οι Αράχνες της: Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Β Λυκείου (Συνεξέταση) (ID: 14839)
 • «Στις γυναίκες»: Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Β Λυκείου (Συνεξέταση) (ID: 18448)
 • Αιολική Γη: Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Β Λυκείου (Νέα Μορφή) (ID: 18754)
 • Μονοτονία: Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Β Λυκείου (Συνεξέταση) (ID: 22215)
 • Μονοτονία: Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Β Λυκείου (Συνεξέταση) Απαντήσεις (ID: 22229)
 • Προσανατολισμού (ID: 1157)
  • Γραμματική Αρχαίας Ελληνικής (ID: 1165)
  • Λατινικά Β Λυκείου (ID: 20594)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 8-11-Απαντήσεις (ID: 25635)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 1 & 3 (νέα μορφή) (ID: 21427)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 1 & 3 Απαντήσεις (νέα μορφή) (ID: 21432)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 1-3 (ID: 24980)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 1-3-Απαντήσεις (ID: 24986)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 10 & 15 Θέμα 15702 (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις (ID: 25840)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 10 & 15 Θέμα 15702 (Τράπεζα Θεμάτων) (ID: 25836)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 11-13 (νέα μορφή) (ID: 23584)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 11-13 Απαντήσεις (νέα μορφή) (ID: 23589)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 12 & 14 Θέμα 15315 (Τράπεζα Θεμάτων) (ID: 25811)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 12 & 14 Θέμα 15315 (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις (ID: 25816)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 13 & 15 Θέμα 31684 (Τράπεζα Θεμάτων) (ID: 29137)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 13 & 15 Θέμα 31684 (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις (ID: 29142)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 14-15 (νέα μορφή) (ID: 23595)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 14-15 Απαντήσεις (νέα μορφή) (ID: 23600)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 2 & 14 Θέμα 15434 (Τράπεζα Θεμάτων) (ID: 25675)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 2 & 14 Θέμα 15434 (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις (ID: 25683)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 3 & 4 Θέμα 17837 (Τράπεζα Θεμάτων) (ID: 28290)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 3 & 4 Θέμα 17837 (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις (ID: 28296)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 4 & 6 & 10 Θέμα 15473 (Τράπεζα Θεμάτων) (ID: 25763)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 4 & 6 & 10 Θέμα 15473 (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις (ID: 25770)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 4-5 (νέα μορφή) (ID: 25160)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 4-5 Απαντήσεις (νέα μορφή) (ID: 25165)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 4-6 (νέα μορφή) (ID: 23730)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 4-6 Απαντήσεις (νέα μορφή) (ID: 23735)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 7 & 13 Θέμα 15630 (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις (ID: 25828)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 7 & 13 Θέμα 15630 (Τράπεζα Θεμάτων) (ID: 25823)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 8-11 (ID: 25625)
  • Λατινικά Ενότητα 1 (ID: 20682)
  • Λατινικά Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 1 (ID: 24352)
  • Λατινικά Ενότητα 10 (ID: 20719)
  • Λατινικά Ενότητα 10-Φύλλο εργασίας (ID: 22974)
  • Λατινικά Ενότητα 11 (ID: 20640)
  • Λατινικά Ενότητα 12 (ID: 20727)
  • Λατινικά Ενότητα 13 (ID: 20639)
  • Λατινικά Ενότητα 14 (ID: 20638)
  • Λατινικά Ενότητα 15 (ID: 20637)
  • Λατινικά Ενότητα 16 (ID: 20745)
  • Λατινικά Ενότητα 17 (ID: 20750)
  • Λατινικά Ενότητα 18 (ID: 20754)
  • Λατινικά Ενότητα 19 (ID: 20758)
  • Λατινικά Ενότητα 2 (ID: 20687)
  • Λατινικά Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 2 (ID: 24358)
  • Λατινικά Ενότητα 20 (ID: 20636)
  • Λατινικά Ενότητα 3 (ID: 20645)
  • Λατινικά Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 3 (ID: 24367)
  • Λατινικά Ενότητα 4 (ID: 20696)
  • Λατινικά Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 4 (ID: 24373)
  • Λατινικά Ενότητα 5 (ID: 20644)
  • Λατινικά Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 5 (ID: 24379)
  • Λατινικά Ενότητα 6 (ID: 20643)
  • Λατινικά Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 6 (ID: 24385)
  • Λατινικά Ενότητα 6-Φύλλο εργασίας (ID: 22830)
  • Λατινικά Ενότητα 7 (ID: 20642)
  • Λατινικά Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 7 (ID: 24390)
  • Λατινικά Ενότητα 7-Φύλλο εργασίας (ID: 22958)
  • Λατινικά Ενότητα 8 (ID: 20701)
  • Λατινικά Ενότητα 8-Φύλλο εργασίας (ID: 22963)
  • Λατινικά Ενότητα 9 (ID: 20705)
  • Λατινικά Ενότητα 9-Φύλλο εργασίας (ID: 22837)
  • Λατινικά: Στόχοι Διδασκαλίας-Διδακτική πρόταση (ID: 23627)
  • Μετατροπή Σύνταξης: Ενεργητική-Παθητική (ID: 22890)
  • Σχεδιάγραμμα Εισαγωγής (ID: 25087)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 16 (νέα μορφή) (ID: 24242)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 16 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 24247)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 17 (νέα μορφή) (ID: 24255)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 17 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 24262)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 18 (νέα μορφή) (ID: 24272)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 18 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 24280)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 19 (νέα μορφή) (ID: 24316)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 19 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 24321)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 20 (νέα μορφή) (ID: 24331)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 20 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 24341)
  • Μαντίθεος (ID: 2285)
  • Μαντίθεος 7 & 8: Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 13014)
  • Μαντίθεος 9-11: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης με Αδίδακτο Κείμενο (ID: 17457)
  • Μαντίθεος 9-12: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης με Αδίδακτο Κείμενο (ID: 13336)
  • Μαντίθεος 9-12: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης με Αδίδακτο Κείμενο (Απαντήσεις) (ID: 13347)
  • Μαντίθεος Εισαγωγή (ID: 2797)
  • Παράγραφος 1 (ID: 2287)
  • Παράγραφος 10 (ID: 2336)
  • Παράγραφος 11 (ID: 2350)
  • Παράγραφος 12 (ID: 2354)
  • Παράγραφος 13 (ID: 2359)
  • Παράγραφος 14 (ID: 2363)
  • Παράγραφος 15 (ID: 2367)
  • Παράγραφος 16 (ID: 2373)
  • Παράγραφος 17 (ID: 2377)
  • Παράγραφος 18 (ID: 2381)
  • Παράγραφος 19 (ID: 2386)
  • Παράγραφος 2 (ID: 2297)
  • Παράγραφος 20 (ID: 2402)
  • Παράγραφος 21 (ID: 2791)
  • Παράγραφος 3 (ID: 2299)
  • Παράγραφος 4 (ID: 2303)
  • Παράγραφος 5 (ID: 2307)
  • Παράγραφος 6 (ID: 2312)
  • Παράγραφος 7 (ID: 2317)
  • Παράγραφος 8 (ID: 2327)
  • Παράγραφος 9 (ID: 2331)
  • Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής (ID: 1167)
 • Γραμματική Αρχαίας Ελληνικής (ID: 1165)
 • Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής (ID: 1167)
 • Μαντίθεος (ID: 2285)
  • Μαντίθεος 7 & 8: Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 13014)
  • Μαντίθεος 9-11: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης με Αδίδακτο Κείμενο (ID: 17457)
  • Μαντίθεος 9-12: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης με Αδίδακτο Κείμενο (ID: 13336)
  • Μαντίθεος 9-12: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης με Αδίδακτο Κείμενο (Απαντήσεις) (ID: 13347)
  • Μαντίθεος Εισαγωγή (ID: 2797)
  • Παράγραφος 1 (ID: 2287)
  • Παράγραφος 10 (ID: 2336)
  • Παράγραφος 11 (ID: 2350)
  • Παράγραφος 12 (ID: 2354)
  • Παράγραφος 13 (ID: 2359)
  • Παράγραφος 14 (ID: 2363)
  • Παράγραφος 15 (ID: 2367)
  • Παράγραφος 16 (ID: 2373)
  • Παράγραφος 17 (ID: 2377)
  • Παράγραφος 18 (ID: 2381)
  • Παράγραφος 19 (ID: 2386)
  • Παράγραφος 2 (ID: 2297)
  • Παράγραφος 20 (ID: 2402)
  • Παράγραφος 21 (ID: 2791)
  • Παράγραφος 3 (ID: 2299)
  • Παράγραφος 4 (ID: 2303)
  • Παράγραφος 5 (ID: 2307)
  • Παράγραφος 6 (ID: 2312)
  • Παράγραφος 7 (ID: 2317)
  • Παράγραφος 8 (ID: 2327)
  • Παράγραφος 9 (ID: 2331)
 • Παράγραφος 20 (ID: 2402)
 • Παράγραφος 3 (ID: 2299)
 • Παράγραφος 11 (ID: 2350)
 • Παράγραφος 21 (ID: 2791)
 • Παράγραφος 1 (ID: 2287)
 • Παράγραφος 2 (ID: 2297)
 • Παράγραφος 4 (ID: 2303)
 • Παράγραφος 5 (ID: 2307)
 • Παράγραφος 6 (ID: 2312)
 • Παράγραφος 7 (ID: 2317)
 • Μαντίθεος Εισαγωγή (ID: 2797)
 • Παράγραφος 8 (ID: 2327)
 • Παράγραφος 9 (ID: 2331)
 • Παράγραφος 10 (ID: 2336)
 • Παράγραφος 12 (ID: 2354)
 • Παράγραφος 13 (ID: 2359)
 • Παράγραφος 14 (ID: 2363)
 • Παράγραφος 15 (ID: 2367)
 • Παράγραφος 16 (ID: 2373)
 • Παράγραφος 17 (ID: 2377)
 • Παράγραφος 18 (ID: 2381)
 • Παράγραφος 19 (ID: 2386)
 • Μαντίθεος 7 & 8: Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 13014)
 • Μαντίθεος 9-12: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης με Αδίδακτο Κείμενο (ID: 13336)
 • Μαντίθεος 9-12: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης με Αδίδακτο Κείμενο (Απαντήσεις) (ID: 13347)
 • Μαντίθεος 9-11: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης με Αδίδακτο Κείμενο (ID: 17457)
 • Λατινικά Β Λυκείου (ID: 20594)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 8-11-Απαντήσεις (ID: 25635)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 1 & 3 (νέα μορφή) (ID: 21427)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 1 & 3 Απαντήσεις (νέα μορφή) (ID: 21432)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 1-3 (ID: 24980)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 1-3-Απαντήσεις (ID: 24986)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 10 & 15 Θέμα 15702 (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις (ID: 25840)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 10 & 15 Θέμα 15702 (Τράπεζα Θεμάτων) (ID: 25836)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 11-13 (νέα μορφή) (ID: 23584)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 11-13 Απαντήσεις (νέα μορφή) (ID: 23589)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 12 & 14 Θέμα 15315 (Τράπεζα Θεμάτων) (ID: 25811)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 12 & 14 Θέμα 15315 (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις (ID: 25816)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 13 & 15 Θέμα 31684 (Τράπεζα Θεμάτων) (ID: 29137)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 13 & 15 Θέμα 31684 (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις (ID: 29142)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 14-15 (νέα μορφή) (ID: 23595)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 14-15 Απαντήσεις (νέα μορφή) (ID: 23600)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 2 & 14 Θέμα 15434 (Τράπεζα Θεμάτων) (ID: 25675)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 2 & 14 Θέμα 15434 (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις (ID: 25683)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 3 & 4 Θέμα 17837 (Τράπεζα Θεμάτων) (ID: 28290)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 3 & 4 Θέμα 17837 (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις (ID: 28296)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 4 & 6 & 10 Θέμα 15473 (Τράπεζα Θεμάτων) (ID: 25763)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 4 & 6 & 10 Θέμα 15473 (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις (ID: 25770)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 4-5 (νέα μορφή) (ID: 25160)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 4-5 Απαντήσεις (νέα μορφή) (ID: 25165)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 4-6 (νέα μορφή) (ID: 23730)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 4-6 Απαντήσεις (νέα μορφή) (ID: 23735)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 7 & 13 Θέμα 15630 (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις (ID: 25828)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 7 & 13 Θέμα 15630 (Τράπεζα Θεμάτων) (ID: 25823)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 8-11 (ID: 25625)
  • Λατινικά Ενότητα 1 (ID: 20682)
  • Λατινικά Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 1 (ID: 24352)
  • Λατινικά Ενότητα 10 (ID: 20719)
  • Λατινικά Ενότητα 10-Φύλλο εργασίας (ID: 22974)
  • Λατινικά Ενότητα 11 (ID: 20640)
  • Λατινικά Ενότητα 12 (ID: 20727)
  • Λατινικά Ενότητα 13 (ID: 20639)
  • Λατινικά Ενότητα 14 (ID: 20638)
  • Λατινικά Ενότητα 15 (ID: 20637)
  • Λατινικά Ενότητα 16 (ID: 20745)
  • Λατινικά Ενότητα 17 (ID: 20750)
  • Λατινικά Ενότητα 18 (ID: 20754)
  • Λατινικά Ενότητα 19 (ID: 20758)
  • Λατινικά Ενότητα 2 (ID: 20687)
  • Λατινικά Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 2 (ID: 24358)
  • Λατινικά Ενότητα 20 (ID: 20636)
  • Λατινικά Ενότητα 3 (ID: 20645)
  • Λατινικά Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 3 (ID: 24367)
  • Λατινικά Ενότητα 4 (ID: 20696)
  • Λατινικά Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 4 (ID: 24373)
  • Λατινικά Ενότητα 5 (ID: 20644)
  • Λατινικά Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 5 (ID: 24379)
  • Λατινικά Ενότητα 6 (ID: 20643)
  • Λατινικά Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 6 (ID: 24385)
  • Λατινικά Ενότητα 6-Φύλλο εργασίας (ID: 22830)
  • Λατινικά Ενότητα 7 (ID: 20642)
  • Λατινικά Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 7 (ID: 24390)
  • Λατινικά Ενότητα 7-Φύλλο εργασίας (ID: 22958)
  • Λατινικά Ενότητα 8 (ID: 20701)
  • Λατινικά Ενότητα 8-Φύλλο εργασίας (ID: 22963)
  • Λατινικά Ενότητα 9 (ID: 20705)
  • Λατινικά Ενότητα 9-Φύλλο εργασίας (ID: 22837)
  • Λατινικά: Στόχοι Διδασκαλίας-Διδακτική πρόταση (ID: 23627)
  • Μετατροπή Σύνταξης: Ενεργητική-Παθητική (ID: 22890)
  • Σχεδιάγραμμα Εισαγωγής (ID: 25087)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 16 (νέα μορφή) (ID: 24242)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 16 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 24247)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 17 (νέα μορφή) (ID: 24255)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 17 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 24262)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 18 (νέα μορφή) (ID: 24272)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 18 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 24280)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 19 (νέα μορφή) (ID: 24316)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 19 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 24321)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 20 (νέα μορφή) (ID: 24331)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 20 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 24341)
 • Σχεδιάγραμμα Εισαγωγής (ID: 25087)
 • Λατινικά Ενότητα 20 (ID: 20636)
 • Λατινικά Ενότητα 15 (ID: 20637)
 • Λατινικά Ενότητα 14 (ID: 20638)
 • Λατινικά Ενότητα 13 (ID: 20639)
 • Λατινικά Ενότητα 11 (ID: 20640)
 • Λατινικά Ενότητα 7 (ID: 20642)
  • Λατινικά Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 7 (ID: 24390)
 • Λατινικά Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 7 (ID: 24390)
 • Λατινικά Ενότητα 6 (ID: 20643)
  • Λατινικά Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 6 (ID: 24385)
 • Λατινικά Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 6 (ID: 24385)
 • Λατινικά Ενότητα 5 (ID: 20644)
  • Λατινικά Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 5 (ID: 24379)
 • Λατινικά Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 5 (ID: 24379)
 • Λατινικά Ενότητα 3 (ID: 20645)
  • Λατινικά Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 3 (ID: 24367)
 • Λατινικά Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 3 (ID: 24367)
 • Λατινικά Ενότητα 1 (ID: 20682)
  • Λατινικά Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 1 (ID: 24352)
 • Λατινικά Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 1 (ID: 24352)
 • Λατινικά Ενότητα 2 (ID: 20687)
  • Λατινικά Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 2 (ID: 24358)
 • Λατινικά Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 2 (ID: 24358)
 • Λατινικά Ενότητα 4 (ID: 20696)
  • Λατινικά Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 4 (ID: 24373)
 • Λατινικά Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 4 (ID: 24373)
 • Λατινικά Ενότητα 8 (ID: 20701)
 • Λατινικά Ενότητα 9 (ID: 20705)
 • Λατινικά Ενότητα 10 (ID: 20719)
 • Λατινικά Ενότητα 12 (ID: 20727)
 • Λατινικά Ενότητα 16 (ID: 20745)
 • Λατινικά Ενότητα 17 (ID: 20750)
 • Λατινικά Ενότητα 18 (ID: 20754)
 • Λατινικά Ενότητα 19 (ID: 20758)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 1 & 3 (νέα μορφή) (ID: 21427)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 1 & 3 Απαντήσεις (νέα μορφή) (ID: 21432)
 • Λατινικά Ενότητα 6-Φύλλο εργασίας (ID: 22830)
 • Λατινικά Ενότητα 9-Φύλλο εργασίας (ID: 22837)
 • Μετατροπή Σύνταξης: Ενεργητική-Παθητική (ID: 22890)
 • Λατινικά Ενότητα 7-Φύλλο εργασίας (ID: 22958)
 • Λατινικά Ενότητα 8-Φύλλο εργασίας (ID: 22963)
 • Λατινικά Ενότητα 10-Φύλλο εργασίας (ID: 22974)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 11-13 (νέα μορφή) (ID: 23584)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 11-13 Απαντήσεις (νέα μορφή) (ID: 23589)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 14-15 (νέα μορφή) (ID: 23595)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 14-15 Απαντήσεις (νέα μορφή) (ID: 23600)
 • Λατινικά: Στόχοι Διδασκαλίας-Διδακτική πρόταση (ID: 23627)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 4-6 (νέα μορφή) (ID: 23730)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 4-6 Απαντήσεις (νέα μορφή) (ID: 23735)
 • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 16 (νέα μορφή) (ID: 24242)
 • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 16 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 24247)
 • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 17 (νέα μορφή) (ID: 24255)
 • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 17 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 24262)
 • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 18 (νέα μορφή) (ID: 24272)
 • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 18 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 24280)
 • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 19 (νέα μορφή) (ID: 24316)
 • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 19 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 24321)
 • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 20 (νέα μορφή) (ID: 24331)
 • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 20 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 24341)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 1-3 (ID: 24980)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 1-3-Απαντήσεις (ID: 24986)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 8-11-Απαντήσεις (ID: 25635)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 4-5 (νέα μορφή) (ID: 25160)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 4-5 Απαντήσεις (νέα μορφή) (ID: 25165)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 2 & 14 Θέμα 15434 (Τράπεζα Θεμάτων) (ID: 25675)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 8-11 (ID: 25625)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 3 & 4 Θέμα 17837 (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις (ID: 28296)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 2 & 14 Θέμα 15434 (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις (ID: 25683)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 4 & 6 & 10 Θέμα 15473 (Τράπεζα Θεμάτων) (ID: 25763)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 4 & 6 & 10 Θέμα 15473 (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις (ID: 25770)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 12 & 14 Θέμα 15315 (Τράπεζα Θεμάτων) (ID: 25811)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 12 & 14 Θέμα 15315 (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις (ID: 25816)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 7 & 13 Θέμα 15630 (Τράπεζα Θεμάτων) (ID: 25823)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 7 & 13 Θέμα 15630 (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις (ID: 25828)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 10 & 15 Θέμα 15702 (Τράπεζα Θεμάτων) (ID: 25836)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 10 & 15 Θέμα 15702 (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις (ID: 25840)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 3 & 4 Θέμα 17837 (Τράπεζα Θεμάτων) (ID: 28290)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 13 & 15 Θέμα 31684 (Τράπεζα Θεμάτων) (ID: 29137)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 13 & 15 Θέμα 31684 (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις (ID: 29142)
 • Γ΄ Λυκείου (ID: 1175)
  • Γενικής παιδείας (ID: 1177)
  • Νεοελληνική Γλώσσα (ID: 1180)
  • Aλλοτρίωση: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (Ενιαία Εξέταση) - Απαντήσεις (ID: 29002)
  • Brain drain Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 19001)
  • Brain drain Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 19004)
  • Influencers και Followers Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 25903)
  • Influencers και Followers Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 25910)
  • Αβεβαιότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 26167)
  • Αβεβαιότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 26173)
  • Αγάπη Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 23376)
  • Αγάπη Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23403)
  • Άγχος Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 21298)
  • Άγχος Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 18580)
  • Άγχος Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 18585)
  • Αλληλεγγύη και Κοινοτισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 23775)
  • Αλληλεγγύη και Κοινοτισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23780)
  • Αλληλεγγύη και Υγειονομική Κρίση: Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 25361)
  • Αλληλεγγύη και Υγειονομική Κρίση: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (ID: 25353)
  • Αλληλεγγύη: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (ID: 18151)
  • Αλληλεγγύη: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου - Απαντήσεις (ID: 18159)
  • Αλλοτρίωση Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 14735)
  • Αλλοτρίωση: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (Ενιαία Εξέταση) (ID: 28972)
  • Ανθρώπινα Δικαιώματα Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 7579)
  • Ανθρώπινα Δικαιώματα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 16212)
  • Ανθρώπινα Δικαιώματα: Απαντήσεις Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου Εκδόσεις Χατζηθωμά (ID: 15733)
  • Ανθρώπινα Δικαιώματα: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου Εκδόσεις Χατζηθωμά (ID: 15720)
  • Ανθρώπινες Σχέσεις - Συγχώρεση Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 22163)
  • Ανθρώπινες Σχέσεις - Συγχώρεση Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 22169)
  • Ανθρώπινη Eπαφή Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 18761)
  • Ανθρώπινη Eπαφή Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 18766)
  • Ανθρωπισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 27637)
  • Ανθρωπισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 27643)
  • Ανθρωπισμός: Πλήρες Κριτήριο Συνετέξασης Γ Λυκείου Εκδόσεις Χατζηθωμά (ID: 15162)
  • Ανθρωπιστικές Επιστήμες Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 11636)
  • Ανθρωπιστική Παιδεία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 28031)
  • Ανθρωπιστική Παιδεία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 28036)
  • Αντι-Καπνιστικός Νόμος Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 19453)
  • Αντι-Καπνιστικός Νόμος Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 19456)
  • Αστικό Περιβάλλον - Εναλλακτικές Μετακινήσεις: Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 27399)
  • Αστικό Περιβάλλον - Εναλλακτικές Μετακινήσεις: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (ID: 27389)
  • Αστικοποίηση: Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 25314)
  • Αστικοποίηση: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (ID: 25307)
  • Αυτοκριτική Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 27862)
  • Αυτοκριτική-Αυτοέλεγχος-Αυτογνωσία Κριτήριο Αξιολόγησης (ΕΠΑΛ) (ID: 25101)
  • Αυτοκριτική-Αυτοέλεγχος-Αυτογνωσία Κριτήριο Αξιολόγησης (ΕΠΑΛ)-Απαντήσεις (ID: 25106)
  • Αυτοκριτική: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (ID: 27842)
  • Βαρβαρότητα Πολιτισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 21402)
  • Βαρβατότητα Πολιτισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 21410)
  • Βία & Εγκληματικότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 18958)
  • Βία & Εγκληματικότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 18962)
  • Βία κατά των Γυναικών Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 22033)
  • Βία κατά των Γυναικών Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 22036)
  • Βιβλίο Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 23482)
  • Βιβλίο Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23488)
  • Γλώσσα Και Επικοινωνία Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 11467)
  • Γλώσσα Και Πολιτισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 8425)
  • Γλώσσα και Τεχνολογία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 28920)
  • Γλώσσα και Τεχνολογία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 28924)
  • Γλώσσικη Ποικιλομορφία και Μητρική Γλώσσα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 29099)
  • Γλώσσικη Ποικιλομορφία και Μητρική Γλώσσα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 29103)
  • Δημοκρατία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 17762)
  • Δημοκρατία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 17771)
  • Διαδίκτυο - Facebook Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 26123)
  • Διαδίκτυο - Facebook Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 26128)
  • Διαδίκτυο - Ασφάλεια Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 29025)
  • Διαδίκτυο - Ασφάλεια Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 29029)
  • Διαφήμιση Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 25436)
  • Διαφήμιση Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση)-Απαντήσεις (ID: 25443)
  • Διαφήμιση Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 12863)
  • Διαφήμιση Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 17560)
  • Διαφήμιση Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 17566)
  • Διαφορετικότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 21912)
  • Διαφορετικότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 21915)
  • Εθελοντισμός Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 19046)
  • Εθελοντισμός Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 19049)
  • Εθελοντισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 15790)
  • Εθελοντισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 15798)
  • Εθνικισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 18120)
  • Εθνικισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 18125)
  • Εικονική Πραγματικότητα και Metaverse Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 25857)
  • Εικονική Πραγματικότητα και Metaverse Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 25861)
  • Εκπαίδευση Κριτήριο Αξιολόγησης ΕΠΑΛ (ID: 7564)
  • Εκπαίδευση-Σκοπός (Ενιαία Εξέταση) (ID: 24132)
  • Εκπαίδευση-Σκοπός (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 24138)
  • Εκφοβισμός: Εργασία -Σχολείο Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 24860)
  • Εκφοβισμός: Εργασία -Σχολείο Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 24862)
  • Εκφυλισμός του Γέλιου Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 27198)
  • Εκφυλισμός του Γέλιου Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 27202)
  • Ελευθερία Βούλησης Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 25600)
  • Ελευθερία Βούλησης Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 25606)
  • Ελευθερία και Δημοκρατία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 25956)
  • Ελευθερία και Δημοκρατία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 25960)
  • Ελευθερία Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 14546)
  • Ελεύθερος Χρόνος Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 21444)
  • Ελεύθερος Χρόνος Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 21441)
  • Ενδοοικογενειακή Βία Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 23186)
  • Ενδοοικογενειακή Βία Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23193)
  • Ενδοοικογενειακή Βία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 18940)
  • Ενδοοικογενειακή βία: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (ID: 18932)
  • Ενδοσχολική Βία B Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 24712)
  • Ενδοσχολική Βία B Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 24717)
  • Ενδοσχολική Βία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 17871)
  • Ενδοσχολική Βία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 17876)
  • Ενεργητική - Παθητική Σύνταξη: Μετατροπή (ID: 14677)
  • Επ-αφή Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 27597)
  • Επ-αφή Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση)-Απαντήσεις (ID: 27605)
  • Επικοινωνιακό Αποτέλεσμα (ID: 27732)
  • Επιστήμη Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 13050)
  • Επιστήμη-Κορονοϊός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 23838)
  • Επιστήμη-Κορονοϊός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23843)
  • Ερμηνευτικό Σχόλιο: Οδηγίες Σύνταξης- Συνηθισμένα Λάθη (ID: 26087)
  • Ερμηνευτικό Σχόλιο: Πεζό Κείμενο (Ενδεικτική Προσέγγιση) (ID: 21624)
  • Ερμηνευτικό Σχόλιο: Ποιητικό Κείμενο (Ενδεικτική Προσέγγιση) (ID: 21628)
  • Ερμηνευτικό Σχόλιο: Ποιητικό Κείμενο Β (Ενδεικτική Προσέγγιση) (ID: 25989)
  • Ερμηνευτικό Σχόλιο: Ποιητικό Κείμενο Γ (Ενδεικτική Προσέγγιση) (ID: 26108)
  • Έρωτας-Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 25712)
  • Έρωτας-Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση)-Απαντήσεις (ID: 25718)
  • Έρωτας-Συντροφικότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 23238)
  • Έρωτας-Συντροφικότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23244)
  • Ευθύνη - Υπευθυνότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 29568)
  • Ευθύνη - Υπευθυνότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 29572)
  • Ευρωπαϊκή Ένωση Β Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 13390)
  • Ευρωπαϊκή Ένωση Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 4911)
  • Ευτυχία Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 35101)
  • Ευτυχία Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 35106)
  • Ευτυχία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 17594)
  • Ευτυχία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 17601)
  • Ζωοφιλία: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (ID: 35274)
  • Ζωοφιλία: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου - Απαντήσεις (ID: 35281)
  • Ηθική Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 27317)
  • Ηθική Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) - Απαντήσεις (ID: 27321)
  • Θέατρο Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 23500)
  • Θέατρο Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23504)
  • Ιδιωτικότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 28604)
  • Ιδιωτικότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 28610)
  • Ιστορική γνώση - Μνήμη Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 27273)
  • Ιστορική γνώση - Μνήμη Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 27278)
  • Καλλιτεχνική Αγωγή Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 23744)
  • Καλλιτεχνική Αγωγή Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23747)
  • Καταναλωτισμός Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 35049)
  • Καταναλωτισμός Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 35054)
  • Καταναλωτισμός: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (ID: 18504)
  • Καταναλωτισμός: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου - Απαντήσεις (ID: 18512)
  • Κοινωνία και έφηβοι Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 14552)
  • Κοινωνική Αγωγή Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 18988)
  • Κοινωνική Αγωγή Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 18991)
  • Κοινωνική Συμβίωση Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 28091)
  • Κοινωνική Συμβίωση Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 28097)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Αλλοτρίωση ΕΠΑΛ (ID: 16176)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Αλλοτρίωση ΕΠΑΛ (Απαντήσεις) (ID: 16182)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Δημοκρατία ΕΠΑΛ (ID: 16107)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ελευθερία ΕΠΑΛ (ID: 26199)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ελευθερία ΕΠΑΛ (Απαντήσεις) (ID: 26204)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Εναλλακτική Κανονικότητα ΕΠΑΛ (ID: 23551)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Εναλλακτική Κανονικότητα ΕΠΑΛ (Απαντήσεις) (ID: 23555)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ζωοφιλία ΕΠΑΛ (ID: 28076)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ζωοφιλία ΕΠΑΛ (Απαντήσεις) (ID: 28079)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Θεωρίας (Θέμα Β) (ID: 17385)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Θεωρίας (Θέμα Β) Απαντήσεις (ID: 17393)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Περιβάλλον ΕΠΑΛ (ID: 21642)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Περιβάλλον ΕΠΑΛ (Απαντήσεις) (ID: 21645)
  • Κριτική- Αυτοκριτική Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 16160)
  • Κριτική- Αυτοκριτική Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 16166)
  • Λαϊκισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 7625)
  • Λαϊκισμός Σχεδιάγραμμα (ID: 7618)
  • Λαϊκισμός: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (Ενιαία Εξέταση) (ID: 25329)
  • Λαϊκισμός: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (Ενιαία Εξέταση) - Απαντήσεις (ID: 25403)
  • Λογική και Συναίσθημα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 23687)
  • Λογική και Συναίσθημα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23699)
  • Μαζοποίηση Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 5159)
  • Μεγαλοϊδεατισμός: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (ID: 22911)
  • Μεγαλοϊδεατισμός: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου - Απαντήσεις (ID: 22921)
  • Μεσσιανισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 7212)
  • Μεσσιανισμός Σχεδιάγραμμα (ID: 8454)
  • Μετανάστευση και Ξενοφοβία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 24932)
  • Μετανάστευση και Ξενοφοβία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 24935)
  • Μηχανοποίηση Εργασίας Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 15811)
  • Μηχανοποίηση της Εργασίας Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 15805)
  • Μνημεία Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 14560)
  • Μοναξιά: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (ID: 18655)
  • Μοναξιά: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου - Απαντήσεις (ID: 18659)
  • Μουσική Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 19012)
  • Μουσική Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 19016)
  • Νεανική Βία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 34923)
  • Νεανική Βία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 34927)
  • Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 27333)
  • Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 27340)
  • Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 23820)
  • Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23825)
  • Οι Εγκλίσεις στον λόγο (ID: 24616)
  • Οι Ευθείες Ερωτήσεις στον Λόγο Αναλυτική Θεωρία (ID: 14082)
  • Οικογένεια Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 23330)
  • Οικογένεια Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23335)
  • Παιδεία - Εκπαίδευση Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 15770)
  • Παιδεία - Εκπαίδευση Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 15780)
  • Παιδεία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 17716)
  • Παιδεία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 21062)
  • Παιδεία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 21059)
  • Παιδεία-Κρίση Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 17737)
  • Παραγωγή Λόγου: Αναλυτικό Σχεδιάγραμμα Εργασίας (Τέχνη) (ID: 27289)
  • Παράδοση Β Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 12962)
  • Παράδοση και Μουσεία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 27229)
  • Παράδοση και Μουσεία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 27233)
  • Παράδοση Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 5185)
  • Πατρίδα και οικογένεια (Ενιαία Εξέταση) (ID: 24225)
  • Πατρίδα και οικογένεια (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 24230)
  • Περιβάλλον Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 21683)
  • Περιβάλλον Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 22258)
  • Περιβάλλον Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 22261)
  • Περιβάλλον Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 18618)
  • Περιβάλλον Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 18622)
  • Περιβάλλον-Κορονοϊός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 21960)
  • Περιβάλλον-Κορονοϊός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 21964)
  • Περικείμενο - Συγκείμενο Νεοελληνική Γλώσσα (ID: 17371)
  • Περίληψη (ID: 3414)
  • Πληροφόρηση-Πληροφορία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 18400)
  • Πληροφόρηση-Πληροφορία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 18407)
  • Πνευματικοί άνθρωποι Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 27176)
  • Πνευματικοί άνθρωποι Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 27185)
  • Ποίηση Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 17976)
  • Ποίηση Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 17989)
  • Ποιότητα Ζωής Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 22186)
  • Ποιότητα Ζωής Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 22193)
  • Πόλεμος-Ειρήνη: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (ID: 32408)
  • Πόλεμος-Ειρήνη: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου - Απαντήσεις (ID: 32416)
  • Πολιτισμός - Σύγχρονη Εποχή Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 31312)
  • Πολιτισμός - Σύγχρονη Εποχή Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 31318)
  • Πολιτισμός και Πανδημία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 23566)
  • Πολιτισμός και Πανδημία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23572)
  • Πολιτισμός: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου Χατζηθωμάς (Ενιαία Εξέταση) (ID: 26145)
  • Πολιτισμός: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου Χατζηθωμάς (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 26152)
  • Πρόθεση συγγραφέα - Τρόπος ανάπτυξης / οργάνωσης παραγράφου Ενιαία Εξέταση (ID: 26117)
  • Προσέγγιση Πολυτροπικού Κειμένου (Ενδεικτική Προσέγγιση) (ID: 22181)
  • Προσέγγιση Πολυτροπικού Κειμένου Β (Ενδεικτική Προσέγγιση) (ID: 25970)
  • Προσέγγιση Πολυτροπικού Κειμένου Γ (Ενδεικτική Προσέγγιση) (ID: 25978)
  • Πρότυπα - Trap Μουσική Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 29214)
  • Πρότυπα - Trap Μουσική Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 29221)
  • Πρότυπα & Ιδανικά Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 34888)
  • Πρότυπα & Ιδανικά Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 34892)
  • Πρότυπα και Νέοι Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 31332)
  • Πρότυπα και Νέοι Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 31697)
  • Προφορική Ιστορία: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (ID: 22989)
  • Προφορική Ιστορία: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου - Απαντήσεις (ID: 22992)
  • Ρατσισμός Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 19480)
  • Ρατσισμός Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 19485)
  • Ρατσισμός Γ Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 21305)
  • Ρατσισμός Γ Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 21310)
  • Ρατσισμός Δ Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 24578)
  • Ρατσισμός Δ Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 24586)
  • Ρατσισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 18973)
  • Ρατσισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 18977)
  • Ρηματικά Πρόσωπα (ID: 9092)
  • Σημεία Στίξης (ID: 9046)
  • Στερεότυπα - Σεξουαλική Ετερότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 35114)
  • Στερεότυπα - Σεξουαλική Ετερότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 35124)
  • Συλλογισμοί Αναλυτική Θεωρία (ID: 13556)
  • Συνοχή Παραγράφου (ID: 5951)
  • Σχολείο και Παιδεία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 24642)
  • Σχολείο και Παιδεία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 24646)
  • Τ.Π.Ε και Εκπαίδευση Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 14761)
  • Τέχνη - Εκπαίδευση Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 14692)
  • Τέχνη & Λογοτεχνία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 16205)
  • Τέχνη & Σχολείο Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 34698)
  • Τέχνη & Σχολείο Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 34701)
  • Τέχνη & Τεχνητή Νοημοσύνη Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 34970)
  • Τέχνη & Τεχνητή Νοημοσύνη Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 34974)
  • Τέχνη Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23417)
  • Τέχνη Β: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (ID: 23412)
  • Τέχνη: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου Εκδόσεις Ζήτη (ID: 16622)
  • Τέχνη: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου Εκδόσεις Ζήτη - Απαντήσεις (ID: 16636)
  • Τεχνητή & Συναισθηματική Νοημοσύνη Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 22932)
  • Τεχνητή & Συναισθηματική Νοημοσύνη Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 22939)
  • Τεχνολογία Σχεδιάγραμμα (ID: 15820)
  • Τηλεκπαίδευση: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (ID: 18275)
  • Τηλεκπαίδευση: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου - Απαντήσεις (ID: 18281)
  • Τίτλος: Αξιολόγηση - Ενδεικτικές Ασκήσεις  (ID: 26078)
  • Τουρισμός Β Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 13082)
  • Τουρισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 4893)
  • Τουρισμός στη μεταπανδημικη εποχή Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 23703)
  • Τουρισμός στη μεταπανδημικη εποχή Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23708)
  • Τρόποι Ανάπτυξης Παραγράφου (ID: 3208)
  • Υγεία Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 8503)
  • Υπευθυνότητα: Απαντήσεις Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου Εκδόσεις Χατζηθωμά (ID: 18059)
  • Υπευθυνότητα: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου Εκδόσεις Χατζηθωμά (ID: 18051)
  • Υπόδειγμα Παραγωγής Λόγου (Ενδεικτική Προσέγγιση) (ID: 23518)
  • Ύφος - Νεοελληνική Γλώσσα (ID: 16290)
  • Φάκελος Υλικού ΕΠΑ.Λ. (ID: 21257)
  • Φανατισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 18841)
  • Φανατισμός: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου - Απαντήσεις (ID: 18848)
  • Φυσικό Περιβάλλον: Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 7227)
  • Χουλιγκανισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 9075)
  • Ψηφιακές Διαδρομές Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 18900)
  • Ψηφιακές Διαδρομές Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 18905)
  • Ψηφιακή Δημοκρατία Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 9888)
  • Ψηφιακός Εκφοβισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 23857)
  • Ψηφιακός Εκφοβισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23862)
  • Νεοελληνική Λογοτεχνία (ID: 1182)
  • «Ιρένα Σέντλερ»: Πλήρες Κριτήριο Συνετέξασης Γ Λυκείου Εκδόσεις Χατζηθωμά (ID: 15172)
  • 11 Βήματα Προσέγγισης ενός Ποιήματος (ID: 32557)
  • Βαθμολογίες Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Γ Λυκείου (Νέα Μορφή) (ID: 14770)
  • Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά: Ερμηνευτικό Σχόλιο (ID: 27383)
  • Γυμνή σαν μαχαίρι: Ερμηνευτικό Σχόλιο (ID: 35037)
  • Ἐπὶ ἀσπαλάθων: Ερμηνευτικό Σχόλιο (ID: 27220)
  • Ερμηνευτικό Σχόλιο - Οδηγός Προσέγγισης (ID: 18829)
  • Κειμενικοί Δείκτες σε Λογοτεχνία - Ερμηνευτικό Σχόλιο (ID: 17704)
  • Λογοτεχνικό Κείμενο για Εξετάσεις ΕΠΑΛ: «Γράμμα» (ID: 14447)
  • Μπάμιες Διδακτική Προσέγγιση (ID: 15661)
  • Ο Γιάννης ο φονιάς - Ανάλυση Περιεχομένου (ID: 15759)
  • Οδηγός Προσέγγισης Λογοτεχνικών Κειμένων (ID: 23885)
  • Σημείο αναγνωρίσεως: Ερμηνευτικό Σχόλιο (ID: 22270)
  • Συνοπτική Παρουσίαση Θεωρίας Λογοτεχνίας & Πανελλήνιες (Video) (ID: 27629)
  • Σχήματα λόγου (ID: 23682)
  • Φουραντάν: Διδακτική Πρόταση (ID: 15921)
  • Προσανατολισμού (ID: 1184)
  • Αρχαία Ελληνικά (ID: 1186)
  • 150 Ερωτήσεις Εισαγωγής Σωστό Λάθος: Αρχαία Κατεύθυνσης (ID: 9764)
  • 150 Ερωτήσεις Εισαγωγής Σωστό Λάθος: Αρχαία Κατεύθυνσης-Απαντήσεις (ID: 23809)
  • Άγνωστο Κείμενο (ID: 9325)
  • Αισχίνης, Κατά Τιμάρχου 182 – 183 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 12421)
  • Αισχίνης, Κατά Τιμάρχου 182 – 183 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 12435)
  • Αισχίνου, Κατά Κτησιφώντος 169-170 (ID: 9541)
  • Αισχίνου, Κατά Κτησιφώντος 169-170 Απαντήσεις (ID: 9546)
  • Αντιφών Περί Του Ηρώδου Φόνου 79-80 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 22526)
  • Αντιφών Περί Του Ηρώδου Φόνου 79-80 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 22536)
  • Δημοσθένης, Κατά Αριστοκράτους 65-66 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 22393)
  • Δημοσθένης, Κατά Αριστοκράτους 65-66 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 22399)
  • Δημοσθένης, Κατά Στεφάνου Ψευδομαρτυριών Α’ 66-67 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 13866)
  • Δημοσθένης, Κατά Στεφάνου Ψευδομαρτυριών Α’, 66-67 (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 13852)
  • Δημοσθένης, Ολυνθιακός Β΄ 9-10 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 12897)
  • Δημοσθένης, Ολυνθιακός Β΄ 9-10 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 12905)
  • Δημοσθένης, Περί τῆς Παραπρεσβείας 182–186 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17685)
  • Δημοσθένης, Περί τῆς Παραπρεσβείας 182–186 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17691)
  • Δημοσθένης, Περί των εν Χερρονήσω 73-75 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17409)
  • Δημοσθένης, Περί των εν Χερρονήσω 73-75 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17414)
  • Δημοσθένης, Πρός Ναυσίμαχον και Ξεινοπείθην 20-22 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 25387)
  • Δημοσθένης, Πρός Ναυσίμαχον και Ξεινοπείθην 20-22 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 25382)
  • Δημοσθένους, Κατά Στεφάνου Α' 1-2 (ID: 9462)
  • Δημοσθένους, Κατά Στεφάνου Α' 1-2 Απαντήσεις (ID: 9472)
  • Θουκυδίδης 5.112.1 (ID: 9329)
  • Θουκυδίδης 5.112.1 Απαντήσεις (ID: 9336)
  • Θουκυδίδης 5.84.2-5.86.1 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 22551)
  • Θουκυδίδης 5.84.2-5.86.1 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 22558)
  • Θουκυδίδης, Ιστορία 1, 48-49 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 23123)
  • Θουκυδίδης, Ιστορία 1, 48-49: Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 23082)
  • Θουκυδίδης, Ιστορία 1, 80 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 22874)
  • Θουκυδίδης, Ιστορία 1, 80: Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 22865)
  • Θουκυδίδης, Ιστορία 5, 2-3 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 12304)
  • Θουκυδίδης, Ιστορία 5, 2-3: Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 12293)
  • Ισοκράτης Αρεοπαγιτικός 12-15 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 16651)
  • Ισοκράτης Αρεοπαγιτικός 12-15 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 16658)
  • Ισοκράτης Επιστολές 6.11–13 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 21014)
  • Ισοκράτης Επιστολές 6.11–13 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 21017)
  • Ισοκράτης Παναθηναϊκός 130-133 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 16458)
  • Ισοκράτης Παναθηναϊκός 130-133 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 16466)
  • Ισοκράτης Παναθηναϊκός 26-28 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17815)
  • Ισοκράτης Παναθηναϊκός 26-28 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17819)
  • Ισοκράτης Πανηγυρικός 50-53 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17891)
  • Ισοκράτης, Περί Ειρήνης 8.38- 8.40 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 21090)
  • Ισοκράτης, Περί Ειρήνης 8.38- 8.40 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 21087)
  • Ισοκράτης, Φίλιππος 149–152 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 21695)
  • Ισοκράτης, Φίλιππος 149–152 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 21698)
  • Λουκιανός, Περί του Ενυπνίου §7 - 8 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 22718)
  • Λουκιανός, Περί του Ενυπνίου §7 - 8 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 22728)
  • Λυσίου Κατά Ερατοσθένους 34-35 (ID: 9606)
  • Λυσίου Κατά Ερατοσθένους 34-35 Απαντήσεις (ID: 9614)
  • Λυσίου, Περί της Δημεύσεως <των> του Νικίου Αδελφού Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 23270)
  • Λυσίου, Περί της Δημεύσεως <των> του Νικίου Αδελφού Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 23276)
  • Ξενοφών Συμπόσιον 4, 34-36 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 16716)
  • Ξενοφών, Απολογία Σωκράτους 27-28 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 16564)
  • Ξενοφών, Απολογία Σωκράτους 27-28 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 16570)
  • Ξενοφών, Κύρου Παιδεία 1, 5, 7-9 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 35011)
  • Ξενοφών, Κύρου Παιδεία 1, 5, 7-9 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) - Απαντήσεις (ID: 35015)
  • Ξενοφών, Κύρου Παιδεία 1.2.6 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 15859)
  • Ξενοφών, Κύρου Παιδεία 1.2.6. Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 15863)
  • Ξενοφών, Λακεδαιμονίων Πολιτεία 14, 1-5 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17426)
  • Ξενοφών, Λακεδαιμονίων Πολιτεία 14, 1-5 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17429)
  • Ξενοφών, Συμπόσιον 4, 34-36 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 16710)
  • Ξενοφώντος Ἱέρων, VII, 3-5 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17957)
  • Ξενοφώντος Ἱέρων, VII, 3-5 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17963)
  • Πλάτων Ίων 533c–535a Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 14314)
  • Πλάτων, Απολογία Σωκράτους 24b-24d (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 21275)
  • Πλάτων, Απολογία Σωκράτους 24b-24d Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 21278)
  • Πλάτων, Απολογία Σωκράτους 35C-D Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 12968)
  • Πλάτων, Απολογία Σωκράτους 35C-D Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 12984)
  • Πλάτων, Ίων 533c–535a Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 14310)
  • Πλάτων, Μενέξενος 247b-248c (ID: 9907)
  • Πλάτων, Μενέξενος 247b-248c Απαντήσεις (ID: 9915)
  • Πλάτωνος, Συμπόσιον 202d8-203b Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17480)
  • Πλάτωνος, Συμπόσιον 202d8-203b Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17484)
  • Υπέρ των Αριστοφάνους Χρημάτων 19.55–57 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17543)
  • Υπέρ των Αριστοφάνους Χρημάτων 19.55–57 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17550)
  • Ερωτήσεις Εμβάθυνσης (Συνδυαστικές): Δεύτερο Μέρος (ID: 9625)
  • Ερωτήσεις Εμβάθυνσης (Συνδυαστικές): Πρώτο Μέρος (ID: 9567)
  • Ηθικά Νικομάχεια (ID: 4278)
  • Ηθικά Νικομάχεια 1-2: Κριτήριο Αξιολόγησης με Αδίδακτο Κείμενο (ΙΕΠ) Απαντήσεις (ID: 14487)
  • Ηθικά Νικομάχεια 1-2: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης με Αδίδακτο Κείμενο (ΙΕΠ) (ID: 14474)
  • Ηθικά Νικομάχεια 2-4: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης με Αδίδακτο Κείμενο (ID: 13400)
  • Ηθικά Νικομάχεια 2-4: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης με Αδίδακτο Κείμενο Απαντήσεις (ID: 13420)
  • Ηθικά Νικομάχεια 3-5: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης & Άγνωστο (Νέα Μορφή) (ID: 13199)
  • Ηθικά Νικομάχεια 3-5: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης & Άγνωστο Απαντήσεις (Νέα Μορφή) (ID: 13212)
  • Ηθικά Νικομάχεια 4-5: Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 8904)
  • Ηθικά Νικομάχεια 5-6: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης & Άγνωστο (Νέα Μορφή) (ID: 14071)
  • Ηθικά Νικομάχεια 5,9,10: Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) (ID: 14004)
  • Ηθικά Νικομάχεια 5,9,10: Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Νέα Μορφή) (ID: 14014)
  • Ηθικά Νικομάχεια 7-8: Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) (ID: 13668)
  • Ηθικά Νικομάχεια 7-8: Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Νέα Μορφή) (ID: 13677)
  • Ηθικά Νικομάχεια 7-9: Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) (ID: 15018)
  • Ηθικά Νικομάχεια 7-9: Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Νέα Μορφή) (ID: 22858)
  • Ηθικά Νικομάχεια 8-10: Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) (ID: 14393)
  • Ηθικά Νικομάχεια 8-10: Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Νέα Μορφή) (ID: 14397)
  • Ηθικά Νικομάχεια 8-10: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) (ID: 15368)
  • Ηθικά Νικομάχεια 8-9: Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 9899)
  • Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 1 (ID: 4294)
  • Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 10 (ID: 4428)
  • Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 2 (ID: 4387)
  • Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 3 (ID: 4393)
  • Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 4 (ID: 4399)
  • Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 5 (ID: 4401)
  • Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 6 (ID: 4420)
  • Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 7 (ID: 4422)
  • Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 8 (ID: 4424)
  • Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 9 (ID: 4426)
  • Κριτήρια Αξιολόγησης Αρχαία Ελληνικά (Νέα Μορφή) (ID: 13220)
  • Πλάτωνος Πολιτεία (ID: 3728)
  • Πολιτεία 11-12: Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) (ID: 12660)
  • Πολιτεία 11-12: Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Νέα Μορφή) (ID: 12671)
  • Πολιτεία 11-12: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης & Άγνωστο (Νέα Μορφή) (ID: 13113)
  • Πολιτεία 12-13: Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 9752)
  • Πολιτεία Ενότητα 11 (ID: 3732)
  • Πολιτεία Ενότητα 12 (ID: 3744)
  • Πολιτεία Ενότητα 13 (ID: 3762)
  • Πολιτικά (ID: 4562)
  • Πολιτικά 20: Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 10017)
  • Πολιτικά 20: Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) (ID: 14890)
  • Πολιτικά 20: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) (ID: 15385)
  • Πολιτικά Ενότητα 11 (ID: 4568)
  • Πολιτικά Ενότητα 12 (ID: 4580)
  • Πολιτικά Ενότητα 13 (ID: 4585)
  • Πολιτικά Ενότητα 14 (ID: 4589)
  • Πολιτικά Ενότητα 15 (ID: 4592)
  • Πολιτικά Ενότητα 16 (ID: 4612)
  • Πολιτικά Ενότητα 17 (ID: 4633)
  • Πολιτικά Ενότητα 18 (ID: 4722)
  • Πολιτικά Ενότητα 19 (ID: 4730)
  • Πολιτικά Ενότητα 20 (ID: 4737)
  • Πρωταγόρας (ID: 1739)
  • Πρωταγόρας 2 & 3: Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 11436)
  • Πρωταγόρας 3 & 4: Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 11445)
  • Πρωταγόρας 5 & 6: Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 12887)
  • Πρωταγόρας 6: Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 9662)
  • Πρωταγόρας Ενότητα 1 (ID: 1718)
  • Πρωταγόρας Ενότητα 2 (ID: 1643)
  • Πρωταγόρας Ενότητα 3 (ID: 1698)
  • Πρωταγόρας Ενότητα 4 (ID: 1710)
  • Πρωταγόρας Ενότητα 5 (ID: 1721)
  • Πρωταγόρας Ενότητα 6 (ID: 1730)
  • Πρωταγόρας Ενότητα 7 (ID: 1727)
  • Φάκελος Υλικού (ID: 16388)
  • Ενότητα 1 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης (Φάκελος Υλικού) (ID: 17745)
  • Ενότητα 1 Ερμηνευτικές – Ετυμολογικές – Λεξιλογικές Ασκήσεις (Φάκελος Υλικού) (ID: 22703)
  • Ενότητα 1-3 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης (Φάκελος Υλικού) (ID: 34810)
  • Ενότητα 1-3 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Φάκελος Υλικού) (ID: 34815)
  • Ενότητα 13 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης (Φάκελος Υλικού) (ID: 23790)
  • Ενότητα 13 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Φάκελος Υλικού) (ID: 23795)
  • Ενότητα 2, Προτρεπτικός πρὸς Θεμίσωνα, Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) (ID: 16383)
  • Ενότητα 2, Προτρεπτικός πρὸς Θεμίσωνα, Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) Απαντήσεις (ID: 15029)
  • Ενότητα 21 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης (Φάκελος Υλικού) (ID: 17999)
  • Ενότητα 4 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης (Φάκελος Υλικού) (ID: 34774)
  • Ενότητα 4 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Φάκελος Υλικού) (ID: 34778)
  • Ενότητα 6 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης (Φάκελος Υλικού) (ID: 34795)
  • Ενότητα 6 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Φάκελος Υλικού) (ID: 34799)
  • Ενότητα 7 Κριτήριο Αξιολόγησης (Φάκελος Υλικού) (ID: 23009)
  • Ενότητα 7 Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Φάκελος Υλικού) (ID: 23013)
  • Ενότητα 7-17 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης (Φάκελος Υλικού) (ID: 25798)
  • Ενότητα 7-17 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Φάκελος Υλικού) (ID: 25802)
  • Ενότητα 9 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης (Φάκελος Υλικού) (ID: 17613)
  • Ενότητα 9 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Φάκελος Υλικού) (ID: 17620)
  • Ενότητα 9: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης & Άγνωστο (Φάκελος Υλικού) (ID: 17465)
  • Ενότητες 18-19 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης (Φάκελος Υλικού) (ID: 18002)
  • Γραμματική Αρχαίας Ελληνικής (ID: 1192)
  • Α Κλίση Αρχαία (ID: 3470)
  • Β Κλίση Αρχαία (ID: 4847)
  • Βασικές Έννοιες Γραμματικής & Συντακτικού στα Αρχαία Ελληνικά (ID: 18785)
  • Γ Κλίση Αρχαία Συμφωνόληκτα (ID: 23174)
  • Γ Κλίση Αρχαία Φωνηεντόληκτα (ID: 22748)
  • Γραμματική Αρχαίας Ελληνικής: Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 9116)
  • Γραμματική Αρχαίας Ελληνικής: Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (ID: 9133)
  • Εγκλίσεις Ρημάτων Ασκήσεις (ID: 27915)
  • Επίθετα Δευτερόκλιτα-Τριτόκλιτα Ασκήσεις (ID: 27874)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης: Αντωνυμίες Α (ID: 13460)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης: Αντωνυμίες Α Απαντήσεις (ID: 13468)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης: Αντωνυμίες Β (ID: 13482)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης: Αντωνυμίες Β Απαντήσεις (ID: 13489)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης: Αντωνυμίες Γ (ID: 13502)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης: Αντωνυμίες Γ Απαντήσεις (ID: 13507)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Αόριστος Α & Β Απαντήσεις (ID: 13611)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Αόριστος Α & Β Προστακτική Απαντήσεις (ID: 13628)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Αόριστος Α΄& Β΄ (ID: 13593)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Αόριστος Α΄& Β΄ Προστακτική (ID: 13599)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Μέλλοντας Α & Β Απαντήσεις (ID: 13605)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Μέλλοντας Α΄& Β΄ (ID: 13586)
  • Παραθετικά Επιθέτων Ασκήσεις 2 (ID: 28817)
  • Παραθετικά Επιθέτων Ασκήσεις 2 Απαντήσεις (ID: 28828)
  • Παραθετικά Επιθέτων-Επιρρημάτων Ασκήσεις (ID: 22083)
  • Παραθετικά Επιθέτων-Επιρρημάτων Θεωρία (ID: 22076)
  • Συνηρημένα Ρήματα σε -άω (ID: 5385)
  • Συνηρημένα Ρήματα σε -έω (ID: 5452)
  • Τονισμός Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας-(Κανόνες, Δίχρονα) (ID: 23132)
  • Ιστορία (ID: 1190)
  • Αγροτική Αποκατάσταση (ID: 8987)
  • Άλλα προσφυγικά ρεύματα (ID: 8626)
  • Αντιβενιζελικά κόμματα (ID: 6806)
  • Από τη Χρεοκοπία στο Στρατιωτικό Κίνημα στο Γουδί (1893-1909) (ID: 6793)
  • Αποζημίωση των Ανταλλαξίμων (ID: 9157)
  • Αριστερά κόμματα (ID: 6811)
  • Αστική Αποκατάσταση (ID: 9148)
  • Βιομηχανία (ID: 6423)
  • Δημόσια έργα (ID: 6428)
  • Διανομή εθνικών κτημάτων (ID: 6404)
  • Εθνικά δάνεια (ID: 6439)
  • Εθνικός διχασμός (1915-1922) (ID: 6817)
  • Εκμετάλλευση των ορυχείων (ID: 6408)
  • Ελληνοτουρκική Προσέγγιση (ID: 9162)
  • Ενσωμάτωση των Προσφύγων (ID: 9167)
  • Εξωελλαδικό ελληνικό κεφάλαιο (ID: 6446)
  • Επιπτώσεις από την Άφιξη των Προσφύγων (ID: 9175)
  • Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (ID: 8975)
  • Ερωτήσεις Κλειστού Τύπου εφ' όλης της Ύλης (ID: 19658)
  • Ερωτήσεις Κλειστού Τύπου εφ' όλης της Ύλης - Απαντήσεις (ID: 19663)
  • Η «νέα γενιά» (ID: 6703)
  • Η Αρμοστεία του Αλέξανδρου Ζαΐμη (ID: 9280)
  • Η εδραίωση του δικομματισμού (ID: 6779)
  • Η Εθνοσυνέλευση του 1862-1864 (ID: 6774)
  • Η Ελληνική Οικονομία Κατά την Περίοδο του Μεσοπολέμου (ID: 6594)
  • Η εμπορική ναυτιλία (ID: 6400)
  • Η Έξοδος (ID: 8750)
  • Η επανάσταση του Θερίσου (1905) (ID: 9236)
  • Η Κρίση του 1932 (ID: 6618)
  • Η Μεγάλη Ιδέα (ID: 6378)
  • Η Μετάκληση του Βενιζέλου στην Αθήνα και οι Επιπτώσεις στο Κρητικό Ζήτημα (ID: 9513)
  • Η Οικονομική Ζωή Κατά την Περίοδο 1922-1936 (ID: 6589)
  • Η οργάνωση των κομμάτων κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα (ID: 6788)
  • Η Παλιννόστηση (ID: 8733)
  • Η παρακμή των «ξενικών» κομμάτων (ID: 6699)
  • Η περίθαλψη (1914-1921) (ID: 8689)
  • Η Περίοδος της Δημιουργίας (ID: 9223)
  • Η Σύμβαση της Λοζάνης και η Ανταλλαγή των Πληθυσμών (ID: 8809)
  • Ιστορικές Πηγές: Διάκριση-Διαχωρισμός (ID: 24556)
  • Κατάλυση της Αρμοστείας στην Κρήτη (ID: 9285)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού (ID: 9248)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Κεφάλαια 1-2 (ID: 22062)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Κεφάλαια Γ έως Ε (ID: 29233)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Κεφάλαια Γ έως Ε (Απαντήσεις) (ID: 29238)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Κεφάλαιο 1 (ID: 18686)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Κεφάλαιο 1 (Απαντήσεις) (ID: 18693)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Οικονομία (ID: 18779)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Οικονομία Γ (ID: 19072)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Οικονομία Γ (Απαντήσεις) (ID: 19076)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Οικονομία Δ (ID: 22070)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Παρευξείνιος Ελληνισμός (ID: 28193)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Παρευξείνιος Ελληνισμός (Απαντήσεις) (ID: 28197)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Πολιτικά Κόμματα (ID: 12915)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Πολιτικά Κόμματα & Προσφυγικό (ID: 18798)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Πολιτικά Κόμματα Β (ID: 18793)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Πολιτικά Κόμματα Γ (ID: 21105)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό (ID: 14803)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό (Απαντήσεις) (ID: 14819)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 10 (ID: 30548)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 10 (Απαντήσεις) (ID: 30603)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 2 (ID: 18026)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 3 (ID: 18634)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 3 (Απαντήσεις) (ID: 18363)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 5 (ID: 18915)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 5 (Απαντήσεις) (ID: 18926)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 6 (ID: 19040)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 7 (ID: 19092)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 7 (Απαντήσεις) (ID: 19331)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 8 (ID: 22126)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 8 (Απαντήσεις) (ID: 22129)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 9 (ID: 27479)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 9 (Απαντήσεις) (ID: 27484)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό Νέα Ύλη (Απαντήσεις) (ID: 18352)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Το Κρητικό ζήτημα (ID: 25031)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Το Κρητικό ζήτημα (Απαντήσεις) (ID: 25037)
  • Μεθοδολογία Ανάλυσης Ιστορικής Πηγής (ID: 35308)
  • Ο Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος (ID: 6538)
  • Ο διωγμός του 1914 (ID: 8557)
  • Οι Μεγάλες Επενδύσεις (ID: 6601)
  • Οι Οικονομικές Συνθήκες Κατά την Περίοδο 1910-1922 (ID: 6532)
  • Οργάνωση Κρητικής Πολιτείας (ID: 9217)
  • Οριστική Λύση Κρητικού Ζητήματος (ID: 9597)
  • Πολιτικά Κόμματα Ερωτήσεις Σωστό/ Λάθος (ID: 18863)
  • Πολιτικά Κόμματα Σωστό/ Λάθος Απαντήσεις (ID: 18869)
  • Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Νέα Ύλη (ID: 18345)
  • Προσφυγικό Ζήτημα κατά τον 19ο αιώνα Ερωτήσεις Σωστό/ Λάθος (ID: 18879)
  • Προσφυγικό Ζήτημα κατά τον 19ο αιώνα Σωστό/ Λάθος- Απαντήσεις (ID: 18883)
  • Πτώχευση του 1893 και ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος (ID: 6442)
  • Σιδηρόδρομοι (ID: 6433)
  • Συνδυαστικές Ερωτήσεις Εφ' όλης της Ύλης 2 (ID: 35298)
  • Συνδυαστικές Ερωτήσεις Εφ' όλης της Ύλης 2 - Απαντήσεις (ID: 35303)
  • Συνδυαστικές Ερωτήσεις Ιστορία Προσανατολισμού (ID: 23952)
  • Συνδυαστικές Ερωτήσεις Ιστορία Προσανατολισμού - Απαντήσεις (ID: 23957)
  • Τα γεγονότα των Ετών 1909-1913 (ID: 9316)
  • Τα δημογραφικά δεδομένα (ID: 6365)
  • Τα Πρώτα Βήματα του Εργατικού Κινήματος (ID: 6525)
  • Τα Πρώτα Νέφη (ID: 9230)
  • Το Αγροτικό Ζήτημα (ID: 6518)
  • Το εμπόριο το 19ο αιώνα (ID: 6394)
  • Το κόμμα των Φιλελευθέρων (ID: 6800)
  • Το Κρητικό ζήτημα Β (ID: 25753)
  • Το Πρώτο Διάστημα (ID: 8756)
  • Το Σοσιαλιστικό κόμμα (ID: 8543)
  • Το Σύνταγμα του 1844 (ID: 6650)
  • Τράπεζα της Ελλάδος (ID: 6614)
  • Τραπεζικό Σύστημα (ID: 6414)
  • Φύλλο Εργασίας: Γ. Η Αποκατάσταση των Προσφύγων Δ. Η αποζημίωση των Ανταλλαξίμων και η Ελληνοτουρκική φιλία (ID: 34994)
  • Φύλλο Εργασίας: Γ. Η Αποκατάσταση των Προσφύγων Δ. Η αποζημίωση των Ανταλλαξίμων και η Ελληνοτουρκική φιλία - Απαντήσεις (ID: 35001)
  • Φύλλο Εργασίας: Η Βιομηχανία-Τα Δημόσια Έργα (ID: 19402)
  • Φύλλο Εργασίας: Η Διανομή των Εθνικών Κτημάτων (ID: 19355)
  • Φύλλο Εργασίας: Η Εκμετάλλευση των Ορυχείων-Η Δημιουργία Τραπεζικού Συστήματος (ID: 19361)
  • Φύλλο Εργασίας: Η Ελληνική Οικονομία Κατά τον 19ο αιώνα (ID: 19344)
  • Φύλλο Εργασίας: Η Ελληνική Οικονομία κατά τον 19ο αιώνα-Εμπορική Ναυτιλία (ID: 19349)
  • Φύλλο Εργασίας: Η Ελληνική Οικονομία μετά την Επανάσταση (ID: 19339)
  • Φύλλο Εργασίας: Η Κρίση του 1932 (ID: 20887)
  • Φύλλο Εργασίας: Η Οικονομική Ζωή την Περίοδο 1922-1936 (ID: 20877)
  • Φύλλο Εργασίας: Μικρασιατική Καταστροφή (ID: 27260)
  • Φύλλο Εργασίας: Μικρασιατική Καταστροφή - Απαντήσεις (ID: 27265)
  • Φύλλο Εργασίας: Ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος (ID: 20871)
  • Φύλλο Εργασίας: Ο Εθνικός Διχασμός (1915-1922) (ID: 22568)
  • Φύλλο Εργασίας: Οι Μεγάλες Επενδύσεις - Η Τράπεζα της Ελλάδος (ID: 20882)
  • Φύλλο Εργασίας: Οι Οικονομικές Συνθήκες κατά την Περίοδο 1910-1922 (ID: 20865)
  • Φύλλο Εργασίας: Πελατειακά Δίκτυα επί Τουρκοκρατίας (ID: 22576)
  • Φύλλο Εργασίας: Τα Εθνικά Δίκτυα-Η Πτώχευση του 1893 και ο ΔΟΕ (ID: 19425)
  • Φύλλο Εργασίας: Το Αγροτικό Ζήτημα (ID: 19437)
  • Φύλλο Εργασίας: Το Δίκτυο των Σιδηροδρόμων (ID: 19419)
  • Φύλλο Εργασίας: Το Εξωελλαδικό Ελληνικό Κεφάλαιο (ID: 19431)
  • Φύλλο Εργασίας: Το Εργατικό Κίνημα (ID: 19442)
  • Φύλλο Εργασίας: Το Κόμμα των Φιλελευθέρων Α (ID: 24542)
  • Φύλλο Εργασίας: Το Κόμμα των Φιλελευθέρων Β (ID: 24547)
  • Λατινικά (ID: 1188)
  • Ερωτήσεις Εισαγωγής Ανοικτού Τύπου (ID: 28052)
  • Ερωτήσεις Εισαγωγής Ανοικτού Τύπου - Απαντήσεις (ID: 28056)
  • Ερωτήσεις Εισαγωγής Αντιστοίχισης (ID: 27676)
  • Ερωτήσεις Εισαγωγής Αντιστοίχισης - Απαντήσεις (ID: 27680)
  • Ερωτήσεις Εισαγωγής Κλειστού Τύπου (ID: 24904)
  • Ερωτήσεις Εισαγωγής Κλειστού Τύπου - Απαντήσεις (ID: 24911)
  • Ερωτήσεις Εισαγωγής Πολλαπλής Επιλογής (ID: 25063)
  • Ερωτήσεις Εισαγωγής Πολλαπλής Επιλογής - Απαντήσεις (ID: 25069)
  • Ερωτήσεις Εισαγωγής Συμπλήρωσης Κενών (ID: 29016)
  • Ερωτήσεις Εισαγωγής Συμπλήρωσης Κενών - Απαντήσεις (ID: 29075)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 13-20 (ID: 13546)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 18 & 24 Θέμα 24462 (Τράπεζα Θεμάτων) (ID: 28447)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 18 & 24 Θέμα 24462 (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις (ID: 28451)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 20 & 31 (ID: 13711)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 21-29 (ID: 13661)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 3-11 (ID: 13536)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 43-45 (ID: 14347)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 43-45 Απαντήσεις (ID: 14374)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 16-20 (ID: 24290)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 16-20-Απαντήσεις (ID: 24294)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 18-20 (ID: 28515)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 18-20 - Απαντήσεις (ID: 28525)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 18-35-47 (ID: 29201)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 18-35-47 - Απαντήσεις (ID: 29205)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 21-23 (ID: 28481)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 21-23 - Απαντήσεις (ID: 28488)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 21-25 (ID: 28314)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 21-25-Απαντήσεις (ID: 28323)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 22-28 (ID: 25211)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 22-28-Απαντήσεις (ID: 25216)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 23-30-48 (ID: 27211)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 23-30-48 - Απαντήσεις (ID: 27251)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 24-26 (ID: 28274)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 24-26-Απαντήσεις (ID: 28280)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 25-32-49 (ID: 32461)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 25-32-49-Απαντήσεις (ID: 32468)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 26-28 (ID: 25173)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 26-28-Απαντήσεις (ID: 25178)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 27-28, 30 (ID: 34985)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 27-28, 30 - Απαντήσεις (ID: 34983)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 27-34-46 (ID: 31900)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 27-34-46 - Απαντήσεις (ID: 31974)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 29-30, 32 (ID: 28875)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 29-30, 32 - Απαντήσεις (ID: 28885)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 29-34 (ID: 25648)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 29-34-Απαντήσεις (ID: 25660)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 32-33 & 42-44 (ID: 31035)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 32-33 & 42-44-Απαντήσεις (ID: 31137)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 33-35 (ID: 25454)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 33-35 - Απαντήσεις (ID: 25459)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 37-38 & 40 (ID: 25730)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 37-38 & 40 - Απαντήσεις (ID: 25740)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 40-50 (ID: 35287)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 40-50 - Απαντήσεις (ID: 35291)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 49-50 (ID: 30767)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 49-50 - Απαντήσεις (ID: 30995)
  • Λατινικά Ενότητα 11 (ID: 1868)
  • Λατινικά Ενότητα 13 (ID: 1894)
  • Λατινικά Ενότητα 14 (ID: 1905)
  • Λατινικά Ενότητα 15 (ID: 1915)
  • Λατινικά Ενότητα 20 (ID: 1922)
  • Λατινικά Ενότητα 21 (ID: 1929)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 21 (νέα μορφή) (ID: 24429)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 21 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 24434)
  • Λατινικά Ενότητα 22 (ID: 24465)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 22 (νέα μορφή) (ID: 24445)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 22 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 24449)
  • Λατινικά Ενότητα 23 (ID: 24508)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 23 (νέα μορφή) (ID: 24454)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 23 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 24459)
  • Λατινικά Ενότητα 24 (ID: 1941)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 24 (νέα μορφή) (ID: 24659)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 24 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 24664)
  • Λατινικά Ενότητα 25 (ID: 1953)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 25 (νέα μορφή) (ID: 24674)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 25 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 24681)
  • Λατινικά Ενότητα 26 (ID: 24742)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 26 (νέα μορφή) (ID: 24747)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 26 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 24752)
  • Λατινικά Ενότητα 27 (ID: 1963)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 27 (νέα μορφή) (ID: 24946)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 27 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 24949)
  • Λατινικά Ενότητα 29 (ID: 1970)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 29 (νέα μορφή) (ID: 24995)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 29 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 25000)
  • Λατινικά Ενότητα 3 (ID: 1746)
  • Λατινικά Ενότητα 3 Απαντήσεις Ασκήσεων (ID: 13432)
  • Λατινικά Ενότητα 31 (ID: 1976)
  • Λατινικά Ενότητα 32 (ID: 25522)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 32 (νέα μορφή) (ID: 25528)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 32 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 25533)
  • Λατινικά Ενότητα 33 (ID: 25548)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 33 (νέα μορφή) (ID: 25555)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 33 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 25560)
  • Λατινικά Ενότητα 34 (ID: 1986)
  • Λατινικά Ενότητα 36 (ID: 1993)
  • Λατινικά Ενότητα 38 (ID: 2002)
  • Λατινικά Ενότητα 42 (ID: 2009)
  • Λατινικά Ενότητα 43 (ID: 2017)
  • Λατινικά Ενότητα 44 (ID: 2053)
  • Λατινικά Ενότητα 45 (ID: 2070)
  • Λατινικά Ενότητα 5 (ID: 1755)
  • Λατινικά Ενότητα 5 Απαντήσεις Ασκήσεων (ID: 13645)
  • Λατινικά Ενότητα 6 (ID: 1762)
  • Λατινικά Ενότητα 6 Απαντήσεις Ασκήσεων (ID: 13783)
  • Λατινικά Ενότητα 7 (ID: 1781)
  • Σχεδιάγραμμα Εισαγωγής (ID: 28064)
  • Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής (ID: 1194)
  • Αιτιολογικές Προτάσεις Αρχαία Ελληνικά (ID: 9708)
  • Ανάλυση Μετοχής Αρχαία Ελληνικά (ID: 23202)
  • Απαρέμφατο: Θεωρία & Ασκήσεις (ID: 8961)
  • Γενική: Συντακτική Λειτουργία - Αρχαία Ελληνικά (ID: 22140)
  • Γενική: Συντακτική Λειτουργία - Αρχαία Ελληνικά - Απαντήσεις (ID: 22143)
  • Ειδικές Προτάσεις Αρχαία Ελληνικά (ID: 5834)
  • Ενδοιαστικές Προτάσεις Αρχαία Ελληνικά (ID: 5878)
  • Μετοχή: Θεωρία & Ασκήσεις (ID: 9104)
  • Πλάγιες Ερωτηματικές Προτάσεις Αρχαία Ελληνικά (ID: 5905)
 • Γενικής παιδείας (ID: 1177)
  • Νεοελληνική Γλώσσα (ID: 1180)
  • Aλλοτρίωση: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (Ενιαία Εξέταση) - Απαντήσεις (ID: 29002)
  • Brain drain Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 19001)
  • Brain drain Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 19004)
  • Influencers και Followers Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 25903)
  • Influencers και Followers Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 25910)
  • Αβεβαιότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 26167)
  • Αβεβαιότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 26173)
  • Αγάπη Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 23376)
  • Αγάπη Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23403)
  • Άγχος Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 21298)
  • Άγχος Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 18580)
  • Άγχος Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 18585)
  • Αλληλεγγύη και Κοινοτισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 23775)
  • Αλληλεγγύη και Κοινοτισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23780)
  • Αλληλεγγύη και Υγειονομική Κρίση: Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 25361)
  • Αλληλεγγύη και Υγειονομική Κρίση: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (ID: 25353)
  • Αλληλεγγύη: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (ID: 18151)
  • Αλληλεγγύη: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου - Απαντήσεις (ID: 18159)
  • Αλλοτρίωση Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 14735)
  • Αλλοτρίωση: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (Ενιαία Εξέταση) (ID: 28972)
  • Ανθρώπινα Δικαιώματα Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 7579)
  • Ανθρώπινα Δικαιώματα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 16212)
  • Ανθρώπινα Δικαιώματα: Απαντήσεις Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου Εκδόσεις Χατζηθωμά (ID: 15733)
  • Ανθρώπινα Δικαιώματα: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου Εκδόσεις Χατζηθωμά (ID: 15720)
  • Ανθρώπινες Σχέσεις - Συγχώρεση Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 22163)
  • Ανθρώπινες Σχέσεις - Συγχώρεση Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 22169)
  • Ανθρώπινη Eπαφή Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 18761)
  • Ανθρώπινη Eπαφή Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 18766)
  • Ανθρωπισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 27637)
  • Ανθρωπισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 27643)
  • Ανθρωπισμός: Πλήρες Κριτήριο Συνετέξασης Γ Λυκείου Εκδόσεις Χατζηθωμά (ID: 15162)
  • Ανθρωπιστικές Επιστήμες Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 11636)
  • Ανθρωπιστική Παιδεία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 28031)
  • Ανθρωπιστική Παιδεία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 28036)
  • Αντι-Καπνιστικός Νόμος Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 19453)
  • Αντι-Καπνιστικός Νόμος Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 19456)
  • Αστικό Περιβάλλον - Εναλλακτικές Μετακινήσεις: Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 27399)
  • Αστικό Περιβάλλον - Εναλλακτικές Μετακινήσεις: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (ID: 27389)
  • Αστικοποίηση: Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 25314)
  • Αστικοποίηση: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (ID: 25307)
  • Αυτοκριτική Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 27862)
  • Αυτοκριτική-Αυτοέλεγχος-Αυτογνωσία Κριτήριο Αξιολόγησης (ΕΠΑΛ) (ID: 25101)
  • Αυτοκριτική-Αυτοέλεγχος-Αυτογνωσία Κριτήριο Αξιολόγησης (ΕΠΑΛ)-Απαντήσεις (ID: 25106)
  • Αυτοκριτική: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (ID: 27842)
  • Βαρβαρότητα Πολιτισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 21402)
  • Βαρβατότητα Πολιτισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 21410)
  • Βία & Εγκληματικότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 18958)
  • Βία & Εγκληματικότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 18962)
  • Βία κατά των Γυναικών Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 22033)
  • Βία κατά των Γυναικών Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 22036)
  • Βιβλίο Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 23482)
  • Βιβλίο Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23488)
  • Γλώσσα Και Επικοινωνία Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 11467)
  • Γλώσσα Και Πολιτισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 8425)
  • Γλώσσα και Τεχνολογία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 28920)
  • Γλώσσα και Τεχνολογία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 28924)
  • Γλώσσικη Ποικιλομορφία και Μητρική Γλώσσα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 29099)
  • Γλώσσικη Ποικιλομορφία και Μητρική Γλώσσα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 29103)
  • Δημοκρατία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 17762)
  • Δημοκρατία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 17771)
  • Διαδίκτυο - Facebook Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 26123)
  • Διαδίκτυο - Facebook Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 26128)
  • Διαδίκτυο - Ασφάλεια Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 29025)
  • Διαδίκτυο - Ασφάλεια Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 29029)
  • Διαφήμιση Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 25436)
  • Διαφήμιση Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση)-Απαντήσεις (ID: 25443)
  • Διαφήμιση Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 12863)
  • Διαφήμιση Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 17560)
  • Διαφήμιση Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 17566)
  • Διαφορετικότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 21912)
  • Διαφορετικότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 21915)
  • Εθελοντισμός Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 19046)
  • Εθελοντισμός Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 19049)
  • Εθελοντισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 15790)
  • Εθελοντισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 15798)
  • Εθνικισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 18120)
  • Εθνικισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 18125)
  • Εικονική Πραγματικότητα και Metaverse Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 25857)
  • Εικονική Πραγματικότητα και Metaverse Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 25861)
  • Εκπαίδευση Κριτήριο Αξιολόγησης ΕΠΑΛ (ID: 7564)
  • Εκπαίδευση-Σκοπός (Ενιαία Εξέταση) (ID: 24132)
  • Εκπαίδευση-Σκοπός (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 24138)
  • Εκφοβισμός: Εργασία -Σχολείο Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 24860)
  • Εκφοβισμός: Εργασία -Σχολείο Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 24862)
  • Εκφυλισμός του Γέλιου Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 27198)
  • Εκφυλισμός του Γέλιου Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 27202)
  • Ελευθερία Βούλησης Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 25600)
  • Ελευθερία Βούλησης Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 25606)
  • Ελευθερία και Δημοκρατία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 25956)
  • Ελευθερία και Δημοκρατία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 25960)
  • Ελευθερία Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 14546)
  • Ελεύθερος Χρόνος Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 21444)
  • Ελεύθερος Χρόνος Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 21441)
  • Ενδοοικογενειακή Βία Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 23186)
  • Ενδοοικογενειακή Βία Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23193)
  • Ενδοοικογενειακή Βία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 18940)
  • Ενδοοικογενειακή βία: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (ID: 18932)
  • Ενδοσχολική Βία B Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 24712)
  • Ενδοσχολική Βία B Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 24717)
  • Ενδοσχολική Βία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 17871)
  • Ενδοσχολική Βία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 17876)
  • Ενεργητική - Παθητική Σύνταξη: Μετατροπή (ID: 14677)
  • Επ-αφή Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 27597)
  • Επ-αφή Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση)-Απαντήσεις (ID: 27605)
  • Επικοινωνιακό Αποτέλεσμα (ID: 27732)
  • Επιστήμη Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 13050)
  • Επιστήμη-Κορονοϊός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 23838)
  • Επιστήμη-Κορονοϊός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23843)
  • Ερμηνευτικό Σχόλιο: Οδηγίες Σύνταξης- Συνηθισμένα Λάθη (ID: 26087)
  • Ερμηνευτικό Σχόλιο: Πεζό Κείμενο (Ενδεικτική Προσέγγιση) (ID: 21624)
  • Ερμηνευτικό Σχόλιο: Ποιητικό Κείμενο (Ενδεικτική Προσέγγιση) (ID: 21628)
  • Ερμηνευτικό Σχόλιο: Ποιητικό Κείμενο Β (Ενδεικτική Προσέγγιση) (ID: 25989)
  • Ερμηνευτικό Σχόλιο: Ποιητικό Κείμενο Γ (Ενδεικτική Προσέγγιση) (ID: 26108)
  • Έρωτας-Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 25712)
  • Έρωτας-Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση)-Απαντήσεις (ID: 25718)
  • Έρωτας-Συντροφικότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 23238)
  • Έρωτας-Συντροφικότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23244)
  • Ευθύνη - Υπευθυνότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 29568)
  • Ευθύνη - Υπευθυνότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 29572)
  • Ευρωπαϊκή Ένωση Β Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 13390)
  • Ευρωπαϊκή Ένωση Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 4911)
  • Ευτυχία Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 35101)
  • Ευτυχία Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 35106)
  • Ευτυχία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 17594)
  • Ευτυχία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 17601)
  • Ζωοφιλία: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (ID: 35274)
  • Ζωοφιλία: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου - Απαντήσεις (ID: 35281)
  • Ηθική Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 27317)
  • Ηθική Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) - Απαντήσεις (ID: 27321)
  • Θέατρο Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 23500)
  • Θέατρο Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23504)
  • Ιδιωτικότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 28604)
  • Ιδιωτικότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 28610)
  • Ιστορική γνώση - Μνήμη Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 27273)
  • Ιστορική γνώση - Μνήμη Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 27278)
  • Καλλιτεχνική Αγωγή Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 23744)
  • Καλλιτεχνική Αγωγή Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23747)
  • Καταναλωτισμός Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 35049)
  • Καταναλωτισμός Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 35054)
  • Καταναλωτισμός: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (ID: 18504)
  • Καταναλωτισμός: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου - Απαντήσεις (ID: 18512)
  • Κοινωνία και έφηβοι Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 14552)
  • Κοινωνική Αγωγή Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 18988)
  • Κοινωνική Αγωγή Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 18991)
  • Κοινωνική Συμβίωση Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 28091)
  • Κοινωνική Συμβίωση Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 28097)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Αλλοτρίωση ΕΠΑΛ (ID: 16176)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Αλλοτρίωση ΕΠΑΛ (Απαντήσεις) (ID: 16182)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Δημοκρατία ΕΠΑΛ (ID: 16107)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ελευθερία ΕΠΑΛ (ID: 26199)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ελευθερία ΕΠΑΛ (Απαντήσεις) (ID: 26204)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Εναλλακτική Κανονικότητα ΕΠΑΛ (ID: 23551)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Εναλλακτική Κανονικότητα ΕΠΑΛ (Απαντήσεις) (ID: 23555)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ζωοφιλία ΕΠΑΛ (ID: 28076)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ζωοφιλία ΕΠΑΛ (Απαντήσεις) (ID: 28079)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Θεωρίας (Θέμα Β) (ID: 17385)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Θεωρίας (Θέμα Β) Απαντήσεις (ID: 17393)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Περιβάλλον ΕΠΑΛ (ID: 21642)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Περιβάλλον ΕΠΑΛ (Απαντήσεις) (ID: 21645)
  • Κριτική- Αυτοκριτική Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 16160)
  • Κριτική- Αυτοκριτική Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 16166)
  • Λαϊκισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 7625)
  • Λαϊκισμός Σχεδιάγραμμα (ID: 7618)
  • Λαϊκισμός: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (Ενιαία Εξέταση) (ID: 25329)
  • Λαϊκισμός: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (Ενιαία Εξέταση) - Απαντήσεις (ID: 25403)
  • Λογική και Συναίσθημα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 23687)
  • Λογική και Συναίσθημα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23699)
  • Μαζοποίηση Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 5159)
  • Μεγαλοϊδεατισμός: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (ID: 22911)
  • Μεγαλοϊδεατισμός: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου - Απαντήσεις (ID: 22921)
  • Μεσσιανισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 7212)
  • Μεσσιανισμός Σχεδιάγραμμα (ID: 8454)
  • Μετανάστευση και Ξενοφοβία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 24932)
  • Μετανάστευση και Ξενοφοβία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 24935)
  • Μηχανοποίηση Εργασίας Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 15811)
  • Μηχανοποίηση της Εργασίας Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 15805)
  • Μνημεία Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 14560)
  • Μοναξιά: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (ID: 18655)
  • Μοναξιά: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου - Απαντήσεις (ID: 18659)
  • Μουσική Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 19012)
  • Μουσική Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 19016)
  • Νεανική Βία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 34923)
  • Νεανική Βία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 34927)
  • Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 27333)
  • Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 27340)
  • Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 23820)
  • Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23825)
  • Οι Εγκλίσεις στον λόγο (ID: 24616)
  • Οι Ευθείες Ερωτήσεις στον Λόγο Αναλυτική Θεωρία (ID: 14082)
  • Οικογένεια Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 23330)
  • Οικογένεια Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23335)
  • Παιδεία - Εκπαίδευση Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 15770)
  • Παιδεία - Εκπαίδευση Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 15780)
  • Παιδεία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 17716)
  • Παιδεία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 21062)
  • Παιδεία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 21059)
  • Παιδεία-Κρίση Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 17737)
  • Παραγωγή Λόγου: Αναλυτικό Σχεδιάγραμμα Εργασίας (Τέχνη) (ID: 27289)
  • Παράδοση Β Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 12962)
  • Παράδοση και Μουσεία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 27229)
  • Παράδοση και Μουσεία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 27233)
  • Παράδοση Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 5185)
  • Πατρίδα και οικογένεια (Ενιαία Εξέταση) (ID: 24225)
  • Πατρίδα και οικογένεια (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 24230)
  • Περιβάλλον Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 21683)
  • Περιβάλλον Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 22258)
  • Περιβάλλον Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 22261)
  • Περιβάλλον Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 18618)
  • Περιβάλλον Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 18622)
  • Περιβάλλον-Κορονοϊός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 21960)
  • Περιβάλλον-Κορονοϊός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 21964)
  • Περικείμενο - Συγκείμενο Νεοελληνική Γλώσσα (ID: 17371)
  • Περίληψη (ID: 3414)
  • Πληροφόρηση-Πληροφορία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 18400)
  • Πληροφόρηση-Πληροφορία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 18407)
  • Πνευματικοί άνθρωποι Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 27176)
  • Πνευματικοί άνθρωποι Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 27185)
  • Ποίηση Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 17976)
  • Ποίηση Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 17989)
  • Ποιότητα Ζωής Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 22186)
  • Ποιότητα Ζωής Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 22193)
  • Πόλεμος-Ειρήνη: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (ID: 32408)
  • Πόλεμος-Ειρήνη: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου - Απαντήσεις (ID: 32416)
  • Πολιτισμός - Σύγχρονη Εποχή Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 31312)
  • Πολιτισμός - Σύγχρονη Εποχή Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 31318)
  • Πολιτισμός και Πανδημία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 23566)
  • Πολιτισμός και Πανδημία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23572)
  • Πολιτισμός: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου Χατζηθωμάς (Ενιαία Εξέταση) (ID: 26145)
  • Πολιτισμός: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου Χατζηθωμάς (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 26152)
  • Πρόθεση συγγραφέα - Τρόπος ανάπτυξης / οργάνωσης παραγράφου Ενιαία Εξέταση (ID: 26117)
  • Προσέγγιση Πολυτροπικού Κειμένου (Ενδεικτική Προσέγγιση) (ID: 22181)
  • Προσέγγιση Πολυτροπικού Κειμένου Β (Ενδεικτική Προσέγγιση) (ID: 25970)
  • Προσέγγιση Πολυτροπικού Κειμένου Γ (Ενδεικτική Προσέγγιση) (ID: 25978)
  • Πρότυπα - Trap Μουσική Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 29214)
  • Πρότυπα - Trap Μουσική Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 29221)
  • Πρότυπα & Ιδανικά Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 34888)
  • Πρότυπα & Ιδανικά Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 34892)
  • Πρότυπα και Νέοι Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 31332)
  • Πρότυπα και Νέοι Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 31697)
  • Προφορική Ιστορία: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (ID: 22989)
  • Προφορική Ιστορία: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου - Απαντήσεις (ID: 22992)
  • Ρατσισμός Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 19480)
  • Ρατσισμός Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 19485)
  • Ρατσισμός Γ Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 21305)
  • Ρατσισμός Γ Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 21310)
  • Ρατσισμός Δ Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 24578)
  • Ρατσισμός Δ Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 24586)
  • Ρατσισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 18973)
  • Ρατσισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 18977)
  • Ρηματικά Πρόσωπα (ID: 9092)
  • Σημεία Στίξης (ID: 9046)
  • Στερεότυπα - Σεξουαλική Ετερότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 35114)
  • Στερεότυπα - Σεξουαλική Ετερότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 35124)
  • Συλλογισμοί Αναλυτική Θεωρία (ID: 13556)
  • Συνοχή Παραγράφου (ID: 5951)
  • Σχολείο και Παιδεία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 24642)
  • Σχολείο και Παιδεία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 24646)
  • Τ.Π.Ε και Εκπαίδευση Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 14761)
  • Τέχνη - Εκπαίδευση Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 14692)
  • Τέχνη & Λογοτεχνία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 16205)
  • Τέχνη & Σχολείο Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 34698)
  • Τέχνη & Σχολείο Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 34701)
  • Τέχνη & Τεχνητή Νοημοσύνη Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 34970)
  • Τέχνη & Τεχνητή Νοημοσύνη Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 34974)
  • Τέχνη Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23417)
  • Τέχνη Β: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (ID: 23412)
  • Τέχνη: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου Εκδόσεις Ζήτη (ID: 16622)
  • Τέχνη: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου Εκδόσεις Ζήτη - Απαντήσεις (ID: 16636)
  • Τεχνητή & Συναισθηματική Νοημοσύνη Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 22932)
  • Τεχνητή & Συναισθηματική Νοημοσύνη Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 22939)
  • Τεχνολογία Σχεδιάγραμμα (ID: 15820)
  • Τηλεκπαίδευση: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (ID: 18275)
  • Τηλεκπαίδευση: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου - Απαντήσεις (ID: 18281)
  • Τίτλος: Αξιολόγηση - Ενδεικτικές Ασκήσεις  (ID: 26078)
  • Τουρισμός Β Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 13082)
  • Τουρισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 4893)
  • Τουρισμός στη μεταπανδημικη εποχή Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 23703)
  • Τουρισμός στη μεταπανδημικη εποχή Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23708)
  • Τρόποι Ανάπτυξης Παραγράφου (ID: 3208)
  • Υγεία Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 8503)
  • Υπευθυνότητα: Απαντήσεις Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου Εκδόσεις Χατζηθωμά (ID: 18059)
  • Υπευθυνότητα: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου Εκδόσεις Χατζηθωμά (ID: 18051)
  • Υπόδειγμα Παραγωγής Λόγου (Ενδεικτική Προσέγγιση) (ID: 23518)
  • Ύφος - Νεοελληνική Γλώσσα (ID: 16290)
  • Φάκελος Υλικού ΕΠΑ.Λ. (ID: 21257)
  • Φανατισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 18841)
  • Φανατισμός: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου - Απαντήσεις (ID: 18848)
  • Φυσικό Περιβάλλον: Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 7227)
  • Χουλιγκανισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 9075)
  • Ψηφιακές Διαδρομές Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 18900)
  • Ψηφιακές Διαδρομές Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 18905)
  • Ψηφιακή Δημοκρατία Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 9888)
  • Ψηφιακός Εκφοβισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 23857)
  • Ψηφιακός Εκφοβισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23862)
  • Νεοελληνική Λογοτεχνία (ID: 1182)
  • «Ιρένα Σέντλερ»: Πλήρες Κριτήριο Συνετέξασης Γ Λυκείου Εκδόσεις Χατζηθωμά (ID: 15172)
  • 11 Βήματα Προσέγγισης ενός Ποιήματος (ID: 32557)
  • Βαθμολογίες Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Γ Λυκείου (Νέα Μορφή) (ID: 14770)
  • Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά: Ερμηνευτικό Σχόλιο (ID: 27383)
  • Γυμνή σαν μαχαίρι: Ερμηνευτικό Σχόλιο (ID: 35037)
  • Ἐπὶ ἀσπαλάθων: Ερμηνευτικό Σχόλιο (ID: 27220)
  • Ερμηνευτικό Σχόλιο - Οδηγός Προσέγγισης (ID: 18829)
  • Κειμενικοί Δείκτες σε Λογοτεχνία - Ερμηνευτικό Σχόλιο (ID: 17704)
  • Λογοτεχνικό Κείμενο για Εξετάσεις ΕΠΑΛ: «Γράμμα» (ID: 14447)
  • Μπάμιες Διδακτική Προσέγγιση (ID: 15661)
  • Ο Γιάννης ο φονιάς - Ανάλυση Περιεχομένου (ID: 15759)
  • Οδηγός Προσέγγισης Λογοτεχνικών Κειμένων (ID: 23885)
  • Σημείο αναγνωρίσεως: Ερμηνευτικό Σχόλιο (ID: 22270)
  • Συνοπτική Παρουσίαση Θεωρίας Λογοτεχνίας & Πανελλήνιες (Video) (ID: 27629)
  • Σχήματα λόγου (ID: 23682)
  • Φουραντάν: Διδακτική Πρόταση (ID: 15921)
 • Νεοελληνική Γλώσσα (ID: 1180)
  • Aλλοτρίωση: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (Ενιαία Εξέταση) - Απαντήσεις (ID: 29002)
  • Brain drain Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 19001)
  • Brain drain Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 19004)
  • Influencers και Followers Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 25903)
  • Influencers και Followers Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 25910)
  • Αβεβαιότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 26167)
  • Αβεβαιότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 26173)
  • Αγάπη Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 23376)
  • Αγάπη Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23403)
  • Άγχος Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 21298)
  • Άγχος Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 18580)
  • Άγχος Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 18585)
  • Αλληλεγγύη και Κοινοτισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 23775)
  • Αλληλεγγύη και Κοινοτισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23780)
  • Αλληλεγγύη και Υγειονομική Κρίση: Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 25361)
  • Αλληλεγγύη και Υγειονομική Κρίση: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (ID: 25353)
  • Αλληλεγγύη: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (ID: 18151)
  • Αλληλεγγύη: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου - Απαντήσεις (ID: 18159)
  • Αλλοτρίωση Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 14735)
  • Αλλοτρίωση: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (Ενιαία Εξέταση) (ID: 28972)
  • Ανθρώπινα Δικαιώματα Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 7579)
  • Ανθρώπινα Δικαιώματα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 16212)
  • Ανθρώπινα Δικαιώματα: Απαντήσεις Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου Εκδόσεις Χατζηθωμά (ID: 15733)
  • Ανθρώπινα Δικαιώματα: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου Εκδόσεις Χατζηθωμά (ID: 15720)
  • Ανθρώπινες Σχέσεις - Συγχώρεση Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 22163)
  • Ανθρώπινες Σχέσεις - Συγχώρεση Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 22169)
  • Ανθρώπινη Eπαφή Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 18761)
  • Ανθρώπινη Eπαφή Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 18766)
  • Ανθρωπισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 27637)
  • Ανθρωπισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 27643)
  • Ανθρωπισμός: Πλήρες Κριτήριο Συνετέξασης Γ Λυκείου Εκδόσεις Χατζηθωμά (ID: 15162)
  • Ανθρωπιστικές Επιστήμες Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 11636)
  • Ανθρωπιστική Παιδεία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 28031)
  • Ανθρωπιστική Παιδεία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 28036)
  • Αντι-Καπνιστικός Νόμος Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 19453)
  • Αντι-Καπνιστικός Νόμος Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 19456)
  • Αστικό Περιβάλλον - Εναλλακτικές Μετακινήσεις: Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 27399)
  • Αστικό Περιβάλλον - Εναλλακτικές Μετακινήσεις: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (ID: 27389)
  • Αστικοποίηση: Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 25314)
  • Αστικοποίηση: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (ID: 25307)
  • Αυτοκριτική Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 27862)
  • Αυτοκριτική-Αυτοέλεγχος-Αυτογνωσία Κριτήριο Αξιολόγησης (ΕΠΑΛ) (ID: 25101)
  • Αυτοκριτική-Αυτοέλεγχος-Αυτογνωσία Κριτήριο Αξιολόγησης (ΕΠΑΛ)-Απαντήσεις (ID: 25106)
  • Αυτοκριτική: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (ID: 27842)
  • Βαρβαρότητα Πολιτισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 21402)
  • Βαρβατότητα Πολιτισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 21410)
  • Βία & Εγκληματικότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 18958)
  • Βία & Εγκληματικότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 18962)
  • Βία κατά των Γυναικών Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 22033)
  • Βία κατά των Γυναικών Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 22036)
  • Βιβλίο Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 23482)
  • Βιβλίο Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23488)
  • Γλώσσα Και Επικοινωνία Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 11467)
  • Γλώσσα Και Πολιτισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 8425)
  • Γλώσσα και Τεχνολογία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 28920)
  • Γλώσσα και Τεχνολογία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 28924)
  • Γλώσσικη Ποικιλομορφία και Μητρική Γλώσσα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 29099)
  • Γλώσσικη Ποικιλομορφία και Μητρική Γλώσσα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 29103)
  • Δημοκρατία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 17762)
  • Δημοκρατία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 17771)
  • Διαδίκτυο - Facebook Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 26123)
  • Διαδίκτυο - Facebook Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 26128)
  • Διαδίκτυο - Ασφάλεια Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 29025)
  • Διαδίκτυο - Ασφάλεια Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 29029)
  • Διαφήμιση Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 25436)
  • Διαφήμιση Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση)-Απαντήσεις (ID: 25443)
  • Διαφήμιση Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 12863)
  • Διαφήμιση Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 17560)
  • Διαφήμιση Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 17566)
  • Διαφορετικότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 21912)
  • Διαφορετικότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 21915)
  • Εθελοντισμός Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 19046)
  • Εθελοντισμός Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 19049)
  • Εθελοντισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 15790)
  • Εθελοντισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 15798)
  • Εθνικισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 18120)
  • Εθνικισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 18125)
  • Εικονική Πραγματικότητα και Metaverse Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 25857)
  • Εικονική Πραγματικότητα και Metaverse Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 25861)
  • Εκπαίδευση Κριτήριο Αξιολόγησης ΕΠΑΛ (ID: 7564)
  • Εκπαίδευση-Σκοπός (Ενιαία Εξέταση) (ID: 24132)
  • Εκπαίδευση-Σκοπός (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 24138)
  • Εκφοβισμός: Εργασία -Σχολείο Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 24860)
  • Εκφοβισμός: Εργασία -Σχολείο Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 24862)
  • Εκφυλισμός του Γέλιου Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 27198)
  • Εκφυλισμός του Γέλιου Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 27202)
  • Ελευθερία Βούλησης Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 25600)
  • Ελευθερία Βούλησης Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 25606)
  • Ελευθερία και Δημοκρατία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 25956)
  • Ελευθερία και Δημοκρατία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 25960)
  • Ελευθερία Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 14546)
  • Ελεύθερος Χρόνος Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 21444)
  • Ελεύθερος Χρόνος Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 21441)
  • Ενδοοικογενειακή Βία Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 23186)
  • Ενδοοικογενειακή Βία Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23193)
  • Ενδοοικογενειακή Βία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 18940)
  • Ενδοοικογενειακή βία: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (ID: 18932)
  • Ενδοσχολική Βία B Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 24712)
  • Ενδοσχολική Βία B Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 24717)
  • Ενδοσχολική Βία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 17871)
  • Ενδοσχολική Βία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 17876)
  • Ενεργητική - Παθητική Σύνταξη: Μετατροπή (ID: 14677)
  • Επ-αφή Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 27597)
  • Επ-αφή Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση)-Απαντήσεις (ID: 27605)
  • Επικοινωνιακό Αποτέλεσμα (ID: 27732)
  • Επιστήμη Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 13050)
  • Επιστήμη-Κορονοϊός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 23838)
  • Επιστήμη-Κορονοϊός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23843)
  • Ερμηνευτικό Σχόλιο: Οδηγίες Σύνταξης- Συνηθισμένα Λάθη (ID: 26087)
  • Ερμηνευτικό Σχόλιο: Πεζό Κείμενο (Ενδεικτική Προσέγγιση) (ID: 21624)
  • Ερμηνευτικό Σχόλιο: Ποιητικό Κείμενο (Ενδεικτική Προσέγγιση) (ID: 21628)
  • Ερμηνευτικό Σχόλιο: Ποιητικό Κείμενο Β (Ενδεικτική Προσέγγιση) (ID: 25989)
  • Ερμηνευτικό Σχόλιο: Ποιητικό Κείμενο Γ (Ενδεικτική Προσέγγιση) (ID: 26108)
  • Έρωτας-Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 25712)
  • Έρωτας-Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση)-Απαντήσεις (ID: 25718)
  • Έρωτας-Συντροφικότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 23238)
  • Έρωτας-Συντροφικότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23244)
  • Ευθύνη - Υπευθυνότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 29568)
  • Ευθύνη - Υπευθυνότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 29572)
  • Ευρωπαϊκή Ένωση Β Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 13390)
  • Ευρωπαϊκή Ένωση Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 4911)
  • Ευτυχία Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 35101)
  • Ευτυχία Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 35106)
  • Ευτυχία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 17594)
  • Ευτυχία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 17601)
  • Ζωοφιλία: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (ID: 35274)
  • Ζωοφιλία: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου - Απαντήσεις (ID: 35281)
  • Ηθική Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 27317)
  • Ηθική Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) - Απαντήσεις (ID: 27321)
  • Θέατρο Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 23500)
  • Θέατρο Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23504)
  • Ιδιωτικότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 28604)
  • Ιδιωτικότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 28610)
  • Ιστορική γνώση - Μνήμη Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 27273)
  • Ιστορική γνώση - Μνήμη Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 27278)
  • Καλλιτεχνική Αγωγή Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 23744)
  • Καλλιτεχνική Αγωγή Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23747)
  • Καταναλωτισμός Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 35049)
  • Καταναλωτισμός Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 35054)
  • Καταναλωτισμός: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (ID: 18504)
  • Καταναλωτισμός: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου - Απαντήσεις (ID: 18512)
  • Κοινωνία και έφηβοι Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 14552)
  • Κοινωνική Αγωγή Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 18988)
  • Κοινωνική Αγωγή Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 18991)
  • Κοινωνική Συμβίωση Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 28091)
  • Κοινωνική Συμβίωση Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 28097)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Αλλοτρίωση ΕΠΑΛ (ID: 16176)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Αλλοτρίωση ΕΠΑΛ (Απαντήσεις) (ID: 16182)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Δημοκρατία ΕΠΑΛ (ID: 16107)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ελευθερία ΕΠΑΛ (ID: 26199)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ελευθερία ΕΠΑΛ (Απαντήσεις) (ID: 26204)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Εναλλακτική Κανονικότητα ΕΠΑΛ (ID: 23551)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Εναλλακτική Κανονικότητα ΕΠΑΛ (Απαντήσεις) (ID: 23555)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ζωοφιλία ΕΠΑΛ (ID: 28076)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ζωοφιλία ΕΠΑΛ (Απαντήσεις) (ID: 28079)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Θεωρίας (Θέμα Β) (ID: 17385)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Θεωρίας (Θέμα Β) Απαντήσεις (ID: 17393)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Περιβάλλον ΕΠΑΛ (ID: 21642)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Περιβάλλον ΕΠΑΛ (Απαντήσεις) (ID: 21645)
  • Κριτική- Αυτοκριτική Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 16160)
  • Κριτική- Αυτοκριτική Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 16166)
  • Λαϊκισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 7625)
  • Λαϊκισμός Σχεδιάγραμμα (ID: 7618)
  • Λαϊκισμός: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (Ενιαία Εξέταση) (ID: 25329)
  • Λαϊκισμός: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (Ενιαία Εξέταση) - Απαντήσεις (ID: 25403)
  • Λογική και Συναίσθημα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 23687)
  • Λογική και Συναίσθημα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23699)
  • Μαζοποίηση Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 5159)
  • Μεγαλοϊδεατισμός: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (ID: 22911)
  • Μεγαλοϊδεατισμός: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου - Απαντήσεις (ID: 22921)
  • Μεσσιανισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 7212)
  • Μεσσιανισμός Σχεδιάγραμμα (ID: 8454)
  • Μετανάστευση και Ξενοφοβία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 24932)
  • Μετανάστευση και Ξενοφοβία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 24935)
  • Μηχανοποίηση Εργασίας Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 15811)
  • Μηχανοποίηση της Εργασίας Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 15805)
  • Μνημεία Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 14560)
  • Μοναξιά: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (ID: 18655)
  • Μοναξιά: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου - Απαντήσεις (ID: 18659)
  • Μουσική Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 19012)
  • Μουσική Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 19016)
  • Νεανική Βία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 34923)
  • Νεανική Βία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 34927)
  • Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 27333)
  • Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 27340)
  • Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 23820)
  • Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23825)
  • Οι Εγκλίσεις στον λόγο (ID: 24616)
  • Οι Ευθείες Ερωτήσεις στον Λόγο Αναλυτική Θεωρία (ID: 14082)
  • Οικογένεια Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 23330)
  • Οικογένεια Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23335)
  • Παιδεία - Εκπαίδευση Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 15770)
  • Παιδεία - Εκπαίδευση Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 15780)
  • Παιδεία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 17716)
  • Παιδεία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 21062)
  • Παιδεία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 21059)
  • Παιδεία-Κρίση Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 17737)
  • Παραγωγή Λόγου: Αναλυτικό Σχεδιάγραμμα Εργασίας (Τέχνη) (ID: 27289)
  • Παράδοση Β Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 12962)
  • Παράδοση και Μουσεία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 27229)
  • Παράδοση και Μουσεία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 27233)
  • Παράδοση Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 5185)
  • Πατρίδα και οικογένεια (Ενιαία Εξέταση) (ID: 24225)
  • Πατρίδα και οικογένεια (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 24230)
  • Περιβάλλον Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 21683)
  • Περιβάλλον Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 22258)
  • Περιβάλλον Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 22261)
  • Περιβάλλον Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 18618)
  • Περιβάλλον Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 18622)
  • Περιβάλλον-Κορονοϊός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 21960)
  • Περιβάλλον-Κορονοϊός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 21964)
  • Περικείμενο - Συγκείμενο Νεοελληνική Γλώσσα (ID: 17371)
  • Περίληψη (ID: 3414)
  • Πληροφόρηση-Πληροφορία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 18400)
  • Πληροφόρηση-Πληροφορία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 18407)
  • Πνευματικοί άνθρωποι Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 27176)
  • Πνευματικοί άνθρωποι Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 27185)
  • Ποίηση Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 17976)
  • Ποίηση Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 17989)
  • Ποιότητα Ζωής Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 22186)
  • Ποιότητα Ζωής Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 22193)
  • Πόλεμος-Ειρήνη: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (ID: 32408)
  • Πόλεμος-Ειρήνη: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου - Απαντήσεις (ID: 32416)
  • Πολιτισμός - Σύγχρονη Εποχή Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 31312)
  • Πολιτισμός - Σύγχρονη Εποχή Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 31318)
  • Πολιτισμός και Πανδημία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 23566)
  • Πολιτισμός και Πανδημία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23572)
  • Πολιτισμός: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου Χατζηθωμάς (Ενιαία Εξέταση) (ID: 26145)
  • Πολιτισμός: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου Χατζηθωμάς (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 26152)
  • Πρόθεση συγγραφέα - Τρόπος ανάπτυξης / οργάνωσης παραγράφου Ενιαία Εξέταση (ID: 26117)
  • Προσέγγιση Πολυτροπικού Κειμένου (Ενδεικτική Προσέγγιση) (ID: 22181)
  • Προσέγγιση Πολυτροπικού Κειμένου Β (Ενδεικτική Προσέγγιση) (ID: 25970)
  • Προσέγγιση Πολυτροπικού Κειμένου Γ (Ενδεικτική Προσέγγιση) (ID: 25978)
  • Πρότυπα - Trap Μουσική Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 29214)
  • Πρότυπα - Trap Μουσική Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 29221)
  • Πρότυπα & Ιδανικά Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 34888)
  • Πρότυπα & Ιδανικά Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 34892)
  • Πρότυπα και Νέοι Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 31332)
  • Πρότυπα και Νέοι Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 31697)
  • Προφορική Ιστορία: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (ID: 22989)
  • Προφορική Ιστορία: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου - Απαντήσεις (ID: 22992)
  • Ρατσισμός Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 19480)
  • Ρατσισμός Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 19485)
  • Ρατσισμός Γ Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 21305)
  • Ρατσισμός Γ Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 21310)
  • Ρατσισμός Δ Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 24578)
  • Ρατσισμός Δ Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 24586)
  • Ρατσισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 18973)
  • Ρατσισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 18977)
  • Ρηματικά Πρόσωπα (ID: 9092)
  • Σημεία Στίξης (ID: 9046)
  • Στερεότυπα - Σεξουαλική Ετερότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 35114)
  • Στερεότυπα - Σεξουαλική Ετερότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 35124)
  • Συλλογισμοί Αναλυτική Θεωρία (ID: 13556)
  • Συνοχή Παραγράφου (ID: 5951)
  • Σχολείο και Παιδεία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 24642)
  • Σχολείο και Παιδεία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 24646)
  • Τ.Π.Ε και Εκπαίδευση Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 14761)
  • Τέχνη - Εκπαίδευση Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 14692)
  • Τέχνη & Λογοτεχνία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 16205)
  • Τέχνη & Σχολείο Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 34698)
  • Τέχνη & Σχολείο Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 34701)
  • Τέχνη & Τεχνητή Νοημοσύνη Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 34970)
  • Τέχνη & Τεχνητή Νοημοσύνη Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 34974)
  • Τέχνη Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23417)
  • Τέχνη Β: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (ID: 23412)
  • Τέχνη: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου Εκδόσεις Ζήτη (ID: 16622)
  • Τέχνη: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου Εκδόσεις Ζήτη - Απαντήσεις (ID: 16636)
  • Τεχνητή & Συναισθηματική Νοημοσύνη Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 22932)
  • Τεχνητή & Συναισθηματική Νοημοσύνη Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 22939)
  • Τεχνολογία Σχεδιάγραμμα (ID: 15820)
  • Τηλεκπαίδευση: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (ID: 18275)
  • Τηλεκπαίδευση: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου - Απαντήσεις (ID: 18281)
  • Τίτλος: Αξιολόγηση - Ενδεικτικές Ασκήσεις  (ID: 26078)
  • Τουρισμός Β Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 13082)
  • Τουρισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 4893)
  • Τουρισμός στη μεταπανδημικη εποχή Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 23703)
  • Τουρισμός στη μεταπανδημικη εποχή Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23708)
  • Τρόποι Ανάπτυξης Παραγράφου (ID: 3208)
  • Υγεία Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 8503)
  • Υπευθυνότητα: Απαντήσεις Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου Εκδόσεις Χατζηθωμά (ID: 18059)
  • Υπευθυνότητα: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου Εκδόσεις Χατζηθωμά (ID: 18051)
  • Υπόδειγμα Παραγωγής Λόγου (Ενδεικτική Προσέγγιση) (ID: 23518)
  • Ύφος - Νεοελληνική Γλώσσα (ID: 16290)
  • Φάκελος Υλικού ΕΠΑ.Λ. (ID: 21257)
  • Φανατισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 18841)
  • Φανατισμός: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου - Απαντήσεις (ID: 18848)
  • Φυσικό Περιβάλλον: Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 7227)
  • Χουλιγκανισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 9075)
  • Ψηφιακές Διαδρομές Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 18900)
  • Ψηφιακές Διαδρομές Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 18905)
  • Ψηφιακή Δημοκρατία Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 9888)
  • Ψηφιακός Εκφοβισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 23857)
  • Ψηφιακός Εκφοβισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23862)
 • Οικογένεια Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23335)
 • Τρόποι Ανάπτυξης Παραγράφου (ID: 3208)
 • Περίληψη (ID: 3414)
 • Τουρισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 4893)
 • Ευρωπαϊκή Ένωση Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 4911)
 • Μαζοποίηση Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 5159)
 • Παράδοση Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 5185)
 • Συνοχή Παραγράφου (ID: 5951)
 • Μεσσιανισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 7212)
 • Φυσικό Περιβάλλον: Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 7227)
 • Εκπαίδευση Κριτήριο Αξιολόγησης ΕΠΑΛ (ID: 7564)
 • Ανθρώπινα Δικαιώματα Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 7579)
 • Λαϊκισμός Σχεδιάγραμμα (ID: 7618)
 • Λαϊκισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 7625)
 • Γλώσσα Και Πολιτισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 8425)
 • Μεσσιανισμός Σχεδιάγραμμα (ID: 8454)
 • Υγεία Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 8503)
 • Σημεία Στίξης (ID: 9046)
 • Χουλιγκανισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 9075)
 • Ρηματικά Πρόσωπα (ID: 9092)
 • Ψηφιακή Δημοκρατία Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 9888)
 • Γλώσσα Και Επικοινωνία Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 11467)
 • Ανθρωπιστικές Επιστήμες Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 11636)
 • Διαφήμιση Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 12863)
 • Παράδοση Β Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 12962)
 • Ευρωπαϊκή Ένωση Β Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 13390)
 • Επιστήμη Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 13050)
 • Τουρισμός Β Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 13082)
 • Συλλογισμοί Αναλυτική Θεωρία (ID: 13556)
 • Οι Ευθείες Ερωτήσεις στον Λόγο Αναλυτική Θεωρία (ID: 14082)
 • Αυτοκριτική: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (ID: 27842)
 • Τ.Π.Ε και Εκπαίδευση Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 14761)
 • Ελευθερία Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 14546)
 • Κοινωνία και έφηβοι Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 14552)
 • Μνημεία Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 14560)
 • Ενεργητική - Παθητική Σύνταξη: Μετατροπή (ID: 14677)
 • Τέχνη - Εκπαίδευση Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 14692)
 • Αλλοτρίωση Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 14735)
 • Πληροφόρηση-Πληροφορία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 18400)
 • Αστικοποίηση: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (ID: 25307)
 • Ανθρωπισμός: Πλήρες Κριτήριο Συνετέξασης Γ Λυκείου Εκδόσεις Χατζηθωμά (ID: 15162)
 • Ανθρώπινα Δικαιώματα: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου Εκδόσεις Χατζηθωμά (ID: 15720)
 • Ανθρώπινα Δικαιώματα: Απαντήσεις Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου Εκδόσεις Χατζηθωμά (ID: 15733)
 • Παιδεία - Εκπαίδευση Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 15770)
 • Παιδεία - Εκπαίδευση Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 15780)
 • Εθελοντισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 15790)
 • Εθελοντισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 15798)
 • Μηχανοποίηση της Εργασίας Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 15805)
 • Μηχανοποίηση Εργασίας Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 15811)
 • Τεχνολογία Σχεδιάγραμμα (ID: 15820)
 • Τέχνη & Λογοτεχνία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 16205)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Δημοκρατία ΕΠΑΛ (ID: 16107)
 • Κριτική- Αυτοκριτική Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 16160)
 • Κριτική- Αυτοκριτική Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 16166)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Αλλοτρίωση ΕΠΑΛ (ID: 16176)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Αλλοτρίωση ΕΠΑΛ (Απαντήσεις) (ID: 16182)
 • Ανθρώπινα Δικαιώματα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 16212)
 • Ύφος - Νεοελληνική Γλώσσα (ID: 16290)
 • Τέχνη: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου Εκδόσεις Ζήτη (ID: 16622)
 • Τέχνη: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου Εκδόσεις Ζήτη - Απαντήσεις (ID: 16636)
 • Δημοκρατία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 17771)
 • Δημοκρατία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 17762)
 • Εθνικισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 18125)
 • Ποίηση Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 17976)
 • Τηλεκπαίδευση: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (ID: 18275)
 • Ενδοσχολική Βία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 17876)
 • Αλληλεγγύη: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου - Απαντήσεις (ID: 18159)
 • Ανθρώπινη Eπαφή Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 18761)
 • Αλληλεγγύη: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (ID: 18151)
 • Τηλεκπαίδευση: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου - Απαντήσεις (ID: 18281)
 • Καταναλωτισμός: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (ID: 18504)
 • Εθνικισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 18120)
 • Υπευθυνότητα: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου Εκδόσεις Χατζηθωμά (ID: 18051)
 • Υπευθυνότητα: Απαντήσεις Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου Εκδόσεις Χατζηθωμά (ID: 18059)
 • Παιδεία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 17716)
 • Παιδεία-Κρίση Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 17737)
 • Ενδοσχολική Βία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 17871)
 • Ποίηση Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 17989)
 • Διαφήμιση Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 17560)
 • Διαφήμιση Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 17566)
 • Ευτυχία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 17601)
 • Ευτυχία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 17594)
 • Περικείμενο - Συγκείμενο Νεοελληνική Γλώσσα (ID: 17371)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Θεωρίας (Θέμα Β) (ID: 17385)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Θεωρίας (Θέμα Β) Απαντήσεις (ID: 17393)
 • Επ-αφή Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση)-Απαντήσεις (ID: 27605)
 • Πληροφόρηση-Πληροφορία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 18407)
 • Καταναλωτισμός: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου - Απαντήσεις (ID: 18512)
 • Άγχος Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 18580)
 • Άγχος Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 18585)
 • Περιβάλλον Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 18618)
 • Περιβάλλον Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 18622)
 • Μοναξιά: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (ID: 18655)
 • Μοναξιά: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου - Απαντήσεις (ID: 18659)
 • Ανθρώπινη Eπαφή Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 18766)
 • Φανατισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 18841)
 • Φανατισμός: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου - Απαντήσεις (ID: 18848)
 • Ψηφιακές Διαδρομές Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 18900)
 • Ψηφιακές Διαδρομές Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 18905)
 • Ενδοοικογενειακή βία: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (ID: 18932)
 • Ενδοοικογενειακή Βία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 18940)
 • Βία & Εγκληματικότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 18958)
 • Βία & Εγκληματικότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 18962)
 • Ρατσισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 18973)
 • Ρατσισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 18977)
 • Κοινωνική Αγωγή Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 18988)
 • Κοινωνική Αγωγή Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 18991)
 • Brain drain Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 19001)
 • Brain drain Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 19004)
 • Μουσική Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 19012)
 • Μουσική Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 19016)
 • Εθελοντισμός Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 19046)
 • Εθελοντισμός Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 19049)
 • Ιδιωτικότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 28610)
 • Αντι-Καπνιστικός Νόμος Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 19453)
 • Αντι-Καπνιστικός Νόμος Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 19456)
 • Ρατσισμός Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 19480)
 • Ρατσισμός Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 19485)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Περιβάλλον ΕΠΑΛ (ID: 21642)
 • Βαρβαρότητα Πολιτισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 21402)
 • Άγχος Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 21298)
 • Ρατσισμός Γ Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 21305)
 • Ρατσισμός Γ Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 21310)
 • Διαφορετικότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 21912)
 • Φάκελος Υλικού ΕΠΑ.Λ. (ID: 21257)
 • Παιδεία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 21059)
 • Παιδεία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 21062)
 • Βαρβατότητα Πολιτισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 21410)
 • Ελεύθερος Χρόνος Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 21441)
 • Ελεύθερος Χρόνος Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 21444)
 • Ερμηνευτικό Σχόλιο: Πεζό Κείμενο (Ενδεικτική Προσέγγιση) (ID: 21624)
 • Ερμηνευτικό Σχόλιο: Ποιητικό Κείμενο (Ενδεικτική Προσέγγιση) (ID: 21628)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Περιβάλλον ΕΠΑΛ (Απαντήσεις) (ID: 21645)
 • Περιβάλλον Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 21683)
 • Ανθρώπινες Σχέσεις - Συγχώρεση Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 22163)
 • Προσέγγιση Πολυτροπικού Κειμένου (Ενδεικτική Προσέγγιση) (ID: 22181)
 • Διαφορετικότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 21915)
 • Περιβάλλον-Κορονοϊός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 21960)
 • Περιβάλλον-Κορονοϊός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 21964)
 • Βία κατά των Γυναικών Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 22033)
 • Βία κατά των Γυναικών Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 22036)
 • Ανθρώπινες Σχέσεις - Συγχώρεση Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 22169)
 • Ποιότητα Ζωής Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 22186)
 • Ποιότητα Ζωής Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 22193)
 • Περιβάλλον Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 22258)
 • Περιβάλλον Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 22261)
 • Αυτοκριτική Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 27862)
 • Μεγαλοϊδεατισμός: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (ID: 22911)
 • Επ-αφή Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 27597)
 • Μεγαλοϊδεατισμός: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου - Απαντήσεις (ID: 22921)
 • Τεχνητή & Συναισθηματική Νοημοσύνη Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 22932)
 • Τεχνητή & Συναισθηματική Νοημοσύνη Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 22939)
 • Προφορική Ιστορία: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (ID: 22989)
 • Προφορική Ιστορία: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου - Απαντήσεις (ID: 22992)
 • Ενδοοικογενειακή Βία Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 23186)
 • Ενδοοικογενειακή Βία Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23193)
 • Οικογένεια Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 23330)
 • Έρωτας-Συντροφικότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 23238)
 • Έρωτας-Συντροφικότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23244)
 • Υπόδειγμα Παραγωγής Λόγου (Ενδεικτική Προσέγγιση) (ID: 23518)
 • Αγάπη Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 23376)
 • Λογική και Συναίσθημα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23699)
 • Αγάπη Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23403)
 • Τέχνη Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23417)
 • Τέχνη Β: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (ID: 23412)
 • Κοινωνική Συμβίωση Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 28097)
 • Κοινωνική Συμβίωση Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 28091)
 • Βιβλίο Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 23482)
 • Βιβλίο Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23488)
 • Θέατρο Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 23500)
 • Θέατρο Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23504)
 • Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 23820)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Εναλλακτική Κανονικότητα ΕΠΑΛ (ID: 23551)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Εναλλακτική Κανονικότητα ΕΠΑΛ (Απαντήσεις) (ID: 23555)
 • Πολιτισμός και Πανδημία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 23566)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ζωοφιλία ΕΠΑΛ (Απαντήσεις) (ID: 28079)
 • Πολιτισμός και Πανδημία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23572)
 • Λογική και Συναίσθημα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 23687)
 • Τουρισμός στη μεταπανδημικη εποχή Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 23703)
 • Τουρισμός στη μεταπανδημικη εποχή Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23708)
 • Καλλιτεχνική Αγωγή Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 23744)
 • Καλλιτεχνική Αγωγή Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23747)
 • Αλληλεγγύη και Κοινοτισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 23775)
 • Αλληλεγγύη και Κοινοτισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23780)
 • Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23825)
 • Επιστήμη-Κορονοϊός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 23838)
 • Επιστήμη-Κορονοϊός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23843)
 • Ανθρωπιστική Παιδεία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 28036)
 • Ψηφιακός Εκφοβισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 23857)
 • Ψηφιακός Εκφοβισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 23862)
 • Ανθρωπιστική Παιδεία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 28031)
 • Εκπαίδευση-Σκοπός (Ενιαία Εξέταση) (ID: 24132)
 • Οι Εγκλίσεις στον λόγο (ID: 24616)
 • Εκπαίδευση-Σκοπός (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 24138)
 • Ιδιωτικότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 28604)
 • Πατρίδα και οικογένεια (Ενιαία Εξέταση) (ID: 24225)
 • Πατρίδα και οικογένεια (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 24230)
 • Ρατσισμός Δ Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 24578)
 • Ρατσισμός Δ Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 24586)
 • Σχολείο και Παιδεία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 24642)
 • Σχολείο και Παιδεία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 24646)
 • Ενδοσχολική Βία B Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 24712)
 • Ενδοσχολική Βία B Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 24717)
 • Εκφοβισμός: Εργασία -Σχολείο Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 24860)
 • Εκφοβισμός: Εργασία -Σχολείο Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 24862)
 • Μετανάστευση και Ξενοφοβία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 24932)
 • Μετανάστευση και Ξενοφοβία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 24935)
 • Αυτοκριτική-Αυτοέλεγχος-Αυτογνωσία Κριτήριο Αξιολόγησης (ΕΠΑΛ) (ID: 25101)
 • Έρωτας-Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 25712)
 • Αυτοκριτική-Αυτοέλεγχος-Αυτογνωσία Κριτήριο Αξιολόγησης (ΕΠΑΛ)-Απαντήσεις (ID: 25106)
 • Αστικοποίηση: Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 25314)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ζωοφιλία ΕΠΑΛ (ID: 28076)
 • Λαϊκισμός: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (Ενιαία Εξέταση) (ID: 25329)
 • Αλληλεγγύη και Υγειονομική Κρίση: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (ID: 25353)
 • Αλληλεγγύη και Υγειονομική Κρίση: Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 25361)
 • Influencers και Followers Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 25903)
 • Έρωτας-Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση)-Απαντήσεις (ID: 25718)
 • Λαϊκισμός: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (Ενιαία Εξέταση) - Απαντήσεις (ID: 25403)
 • Διαφήμιση Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 25436)
 • Διαφήμιση Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση)-Απαντήσεις (ID: 25443)
 • Ελευθερία Βούλησης Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 25600)
 • Ελευθερία Βούλησης Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 25606)
 • Εικονική Πραγματικότητα και Metaverse Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 25857)
 • Εικονική Πραγματικότητα και Metaverse Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 25861)
 • Influencers και Followers Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 25910)
 • Ελευθερία και Δημοκρατία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 25956)
 • Ελευθερία και Δημοκρατία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 25960)
 • Προσέγγιση Πολυτροπικού Κειμένου Β (Ενδεικτική Προσέγγιση) (ID: 25970)
 • Προσέγγιση Πολυτροπικού Κειμένου Γ (Ενδεικτική Προσέγγιση) (ID: 25978)
 • Ερμηνευτικό Σχόλιο: Ποιητικό Κείμενο Β (Ενδεικτική Προσέγγιση) (ID: 25989)
 • Πολιτισμός: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου Χατζηθωμάς (Ενιαία Εξέταση) (ID: 26145)
 • Τίτλος: Αξιολόγηση - Ενδεικτικές Ασκήσεις  (ID: 26078)
 • Ερμηνευτικό Σχόλιο: Οδηγίες Σύνταξης- Συνηθισμένα Λάθη (ID: 26087)
 • Ερμηνευτικό Σχόλιο: Ποιητικό Κείμενο Γ (Ενδεικτική Προσέγγιση) (ID: 26108)
 • Πρόθεση συγγραφέα - Τρόπος ανάπτυξης / οργάνωσης παραγράφου Ενιαία Εξέταση (ID: 26117)
 • Διαδίκτυο - Facebook Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 26123)
 • Διαδίκτυο - Facebook Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 26128)
 • Επικοινωνιακό Αποτέλεσμα (ID: 27732)
 • Πολιτισμός: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου Χατζηθωμάς (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 26152)
 • Αβεβαιότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 26167)
 • Αβεβαιότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 26173)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ελευθερία ΕΠΑΛ (ID: 26199)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ελευθερία ΕΠΑΛ (Απαντήσεις) (ID: 26204)
 • Γλώσσα και Τεχνολογία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 28920)
 • Γλώσσα και Τεχνολογία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 28924)
 • Πνευματικοί άνθρωποι Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 27176)
 • Πνευματικοί άνθρωποι Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 27185)
 • Εκφυλισμός του Γέλιου Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 27198)
 • Εκφυλισμός του Γέλιου Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 27202)
 • Ανθρωπισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 27637)
 • Παράδοση και Μουσεία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 27229)
 • Παράδοση και Μουσεία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 27233)
 • Ιστορική γνώση - Μνήμη Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 27273)
 • Ιστορική γνώση - Μνήμη Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 27278)
 • Παραγωγή Λόγου: Αναλυτικό Σχεδιάγραμμα Εργασίας (Τέχνη) (ID: 27289)
 • Ηθική Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 27317)
 • Ηθική Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) - Απαντήσεις (ID: 27321)
 • Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 27333)
 • Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 27340)
 • Αστικό Περιβάλλον - Εναλλακτικές Μετακινήσεις: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (ID: 27389)
 • Αστικό Περιβάλλον - Εναλλακτικές Μετακινήσεις: Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 27399)
 • Ανθρωπισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 27643)
 • Αλλοτρίωση: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (Ενιαία Εξέταση) (ID: 28972)
 • Aλλοτρίωση: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (Ενιαία Εξέταση) - Απαντήσεις (ID: 29002)
 • Διαδίκτυο - Ασφάλεια Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 29025)
 • Διαδίκτυο - Ασφάλεια Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 29029)
 • Γλώσσικη Ποικιλομορφία και Μητρική Γλώσσα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 29099)
 • Γλώσσικη Ποικιλομορφία και Μητρική Γλώσσα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 29103)
 • Πρότυπα - Trap Μουσική Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 29214)
 • Πρότυπα - Trap Μουσική Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 29221)
 • Ευθύνη - Υπευθυνότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 29568)
 • Ευθύνη - Υπευθυνότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 29572)
 • Πολιτισμός - Σύγχρονη Εποχή Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 31312)
 • Πολιτισμός - Σύγχρονη Εποχή Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 31318)
 • Πρότυπα και Νέοι Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 31332)
 • Πρότυπα και Νέοι Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 31697)
 • Πόλεμος-Ειρήνη: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (ID: 32408)
 • Πόλεμος-Ειρήνη: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου - Απαντήσεις (ID: 32416)
 • Τέχνη & Σχολείο Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 34698)
 • Τέχνη & Σχολείο Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 34701)
 • Πρότυπα & Ιδανικά Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 34888)
 • Πρότυπα & Ιδανικά Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 34892)
 • Νεανική Βία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 34923)
 • Νεανική Βία Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 34927)
 • Τέχνη & Τεχνητή Νοημοσύνη Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 34970)
 • Τέχνη & Τεχνητή Νοημοσύνη Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 34974)
 • Καταναλωτισμός Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 35049)
 • Καταναλωτισμός Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 35054)
 • Ευτυχία Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 35101)
 • Ευτυχία Β Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 35106)
 • Στερεότυπα - Σεξουαλική Ετερότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 35114)
 • Στερεότυπα - Σεξουαλική Ετερότητα Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις (ID: 35124)
 • Ζωοφιλία: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου (ID: 35274)
 • Ζωοφιλία: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου - Απαντήσεις (ID: 35281)
 • Νεοελληνική Λογοτεχνία (ID: 1182)
  • «Ιρένα Σέντλερ»: Πλήρες Κριτήριο Συνετέξασης Γ Λυκείου Εκδόσεις Χατζηθωμά (ID: 15172)
  • 11 Βήματα Προσέγγισης ενός Ποιήματος (ID: 32557)
  • Βαθμολογίες Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Γ Λυκείου (Νέα Μορφή) (ID: 14770)
  • Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά: Ερμηνευτικό Σχόλιο (ID: 27383)
  • Γυμνή σαν μαχαίρι: Ερμηνευτικό Σχόλιο (ID: 35037)
  • Ἐπὶ ἀσπαλάθων: Ερμηνευτικό Σχόλιο (ID: 27220)
  • Ερμηνευτικό Σχόλιο - Οδηγός Προσέγγισης (ID: 18829)
  • Κειμενικοί Δείκτες σε Λογοτεχνία - Ερμηνευτικό Σχόλιο (ID: 17704)
  • Λογοτεχνικό Κείμενο για Εξετάσεις ΕΠΑΛ: «Γράμμα» (ID: 14447)
  • Μπάμιες Διδακτική Προσέγγιση (ID: 15661)
  • Ο Γιάννης ο φονιάς - Ανάλυση Περιεχομένου (ID: 15759)
  • Οδηγός Προσέγγισης Λογοτεχνικών Κειμένων (ID: 23885)
  • Σημείο αναγνωρίσεως: Ερμηνευτικό Σχόλιο (ID: 22270)
  • Συνοπτική Παρουσίαση Θεωρίας Λογοτεχνίας & Πανελλήνιες (Video) (ID: 27629)
  • Σχήματα λόγου (ID: 23682)
  • Φουραντάν: Διδακτική Πρόταση (ID: 15921)
 • Βαθμολογίες Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Γ Λυκείου (Νέα Μορφή) (ID: 14770)
 • Λογοτεχνικό Κείμενο για Εξετάσεις ΕΠΑΛ: «Γράμμα» (ID: 14447)
 • «Ιρένα Σέντλερ»: Πλήρες Κριτήριο Συνετέξασης Γ Λυκείου Εκδόσεις Χατζηθωμά (ID: 15172)
 • Μπάμιες Διδακτική Προσέγγιση (ID: 15661)
 • Ο Γιάννης ο φονιάς - Ανάλυση Περιεχομένου (ID: 15759)
 • Φουραντάν: Διδακτική Πρόταση (ID: 15921)
 • Κειμενικοί Δείκτες σε Λογοτεχνία - Ερμηνευτικό Σχόλιο (ID: 17704)
 • Ερμηνευτικό Σχόλιο - Οδηγός Προσέγγισης (ID: 18829)
 • Σημείο αναγνωρίσεως: Ερμηνευτικό Σχόλιο (ID: 22270)
 • Σχήματα λόγου (ID: 23682)
 • Οδηγός Προσέγγισης Λογοτεχνικών Κειμένων (ID: 23885)
 • Ἐπὶ ἀσπαλάθων: Ερμηνευτικό Σχόλιο (ID: 27220)
 • Συνοπτική Παρουσίαση Θεωρίας Λογοτεχνίας & Πανελλήνιες (Video) (ID: 27629)
 • Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά: Ερμηνευτικό Σχόλιο (ID: 27383)
 • 11 Βήματα Προσέγγισης ενός Ποιήματος (ID: 32557)
 • Γυμνή σαν μαχαίρι: Ερμηνευτικό Σχόλιο (ID: 35037)
 • Προσανατολισμού (ID: 1184)
  • Αρχαία Ελληνικά (ID: 1186)
  • 150 Ερωτήσεις Εισαγωγής Σωστό Λάθος: Αρχαία Κατεύθυνσης (ID: 9764)
  • 150 Ερωτήσεις Εισαγωγής Σωστό Λάθος: Αρχαία Κατεύθυνσης-Απαντήσεις (ID: 23809)
  • Άγνωστο Κείμενο (ID: 9325)
  • Αισχίνης, Κατά Τιμάρχου 182 – 183 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 12421)
  • Αισχίνης, Κατά Τιμάρχου 182 – 183 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 12435)
  • Αισχίνου, Κατά Κτησιφώντος 169-170 (ID: 9541)
  • Αισχίνου, Κατά Κτησιφώντος 169-170 Απαντήσεις (ID: 9546)
  • Αντιφών Περί Του Ηρώδου Φόνου 79-80 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 22526)
  • Αντιφών Περί Του Ηρώδου Φόνου 79-80 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 22536)
  • Δημοσθένης, Κατά Αριστοκράτους 65-66 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 22393)
  • Δημοσθένης, Κατά Αριστοκράτους 65-66 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 22399)
  • Δημοσθένης, Κατά Στεφάνου Ψευδομαρτυριών Α’ 66-67 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 13866)
  • Δημοσθένης, Κατά Στεφάνου Ψευδομαρτυριών Α’, 66-67 (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 13852)
  • Δημοσθένης, Ολυνθιακός Β΄ 9-10 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 12897)
  • Δημοσθένης, Ολυνθιακός Β΄ 9-10 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 12905)
  • Δημοσθένης, Περί τῆς Παραπρεσβείας 182–186 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17685)
  • Δημοσθένης, Περί τῆς Παραπρεσβείας 182–186 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17691)
  • Δημοσθένης, Περί των εν Χερρονήσω 73-75 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17409)
  • Δημοσθένης, Περί των εν Χερρονήσω 73-75 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17414)
  • Δημοσθένης, Πρός Ναυσίμαχον και Ξεινοπείθην 20-22 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 25387)
  • Δημοσθένης, Πρός Ναυσίμαχον και Ξεινοπείθην 20-22 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 25382)
  • Δημοσθένους, Κατά Στεφάνου Α' 1-2 (ID: 9462)
  • Δημοσθένους, Κατά Στεφάνου Α' 1-2 Απαντήσεις (ID: 9472)
  • Θουκυδίδης 5.112.1 (ID: 9329)
  • Θουκυδίδης 5.112.1 Απαντήσεις (ID: 9336)
  • Θουκυδίδης 5.84.2-5.86.1 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 22551)
  • Θουκυδίδης 5.84.2-5.86.1 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 22558)
  • Θουκυδίδης, Ιστορία 1, 48-49 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 23123)
  • Θουκυδίδης, Ιστορία 1, 48-49: Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 23082)
  • Θουκυδίδης, Ιστορία 1, 80 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 22874)
  • Θουκυδίδης, Ιστορία 1, 80: Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 22865)
  • Θουκυδίδης, Ιστορία 5, 2-3 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 12304)
  • Θουκυδίδης, Ιστορία 5, 2-3: Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 12293)
  • Ισοκράτης Αρεοπαγιτικός 12-15 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 16651)
  • Ισοκράτης Αρεοπαγιτικός 12-15 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 16658)
  • Ισοκράτης Επιστολές 6.11–13 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 21014)
  • Ισοκράτης Επιστολές 6.11–13 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 21017)
  • Ισοκράτης Παναθηναϊκός 130-133 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 16458)
  • Ισοκράτης Παναθηναϊκός 130-133 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 16466)
  • Ισοκράτης Παναθηναϊκός 26-28 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17815)
  • Ισοκράτης Παναθηναϊκός 26-28 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17819)
  • Ισοκράτης Πανηγυρικός 50-53 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17891)
  • Ισοκράτης, Περί Ειρήνης 8.38- 8.40 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 21090)
  • Ισοκράτης, Περί Ειρήνης 8.38- 8.40 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 21087)
  • Ισοκράτης, Φίλιππος 149–152 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 21695)
  • Ισοκράτης, Φίλιππος 149–152 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 21698)
  • Λουκιανός, Περί του Ενυπνίου §7 - 8 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 22718)
  • Λουκιανός, Περί του Ενυπνίου §7 - 8 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 22728)
  • Λυσίου Κατά Ερατοσθένους 34-35 (ID: 9606)
  • Λυσίου Κατά Ερατοσθένους 34-35 Απαντήσεις (ID: 9614)
  • Λυσίου, Περί της Δημεύσεως <των> του Νικίου Αδελφού Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 23270)
  • Λυσίου, Περί της Δημεύσεως <των> του Νικίου Αδελφού Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 23276)
  • Ξενοφών Συμπόσιον 4, 34-36 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 16716)
  • Ξενοφών, Απολογία Σωκράτους 27-28 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 16564)
  • Ξενοφών, Απολογία Σωκράτους 27-28 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 16570)
  • Ξενοφών, Κύρου Παιδεία 1, 5, 7-9 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 35011)
  • Ξενοφών, Κύρου Παιδεία 1, 5, 7-9 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) - Απαντήσεις (ID: 35015)
  • Ξενοφών, Κύρου Παιδεία 1.2.6 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 15859)
  • Ξενοφών, Κύρου Παιδεία 1.2.6. Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 15863)
  • Ξενοφών, Λακεδαιμονίων Πολιτεία 14, 1-5 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17426)
  • Ξενοφών, Λακεδαιμονίων Πολιτεία 14, 1-5 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17429)
  • Ξενοφών, Συμπόσιον 4, 34-36 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 16710)
  • Ξενοφώντος Ἱέρων, VII, 3-5 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17957)
  • Ξενοφώντος Ἱέρων, VII, 3-5 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17963)
  • Πλάτων Ίων 533c–535a Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 14314)
  • Πλάτων, Απολογία Σωκράτους 24b-24d (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 21275)
  • Πλάτων, Απολογία Σωκράτους 24b-24d Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 21278)
  • Πλάτων, Απολογία Σωκράτους 35C-D Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 12968)
  • Πλάτων, Απολογία Σωκράτους 35C-D Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 12984)
  • Πλάτων, Ίων 533c–535a Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 14310)
  • Πλάτων, Μενέξενος 247b-248c (ID: 9907)
  • Πλάτων, Μενέξενος 247b-248c Απαντήσεις (ID: 9915)
  • Πλάτωνος, Συμπόσιον 202d8-203b Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17480)
  • Πλάτωνος, Συμπόσιον 202d8-203b Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17484)
  • Υπέρ των Αριστοφάνους Χρημάτων 19.55–57 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17543)
  • Υπέρ των Αριστοφάνους Χρημάτων 19.55–57 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17550)
  • Ερωτήσεις Εμβάθυνσης (Συνδυαστικές): Δεύτερο Μέρος (ID: 9625)
  • Ερωτήσεις Εμβάθυνσης (Συνδυαστικές): Πρώτο Μέρος (ID: 9567)
  • Ηθικά Νικομάχεια (ID: 4278)
  • Ηθικά Νικομάχεια 1-2: Κριτήριο Αξιολόγησης με Αδίδακτο Κείμενο (ΙΕΠ) Απαντήσεις (ID: 14487)
  • Ηθικά Νικομάχεια 1-2: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης με Αδίδακτο Κείμενο (ΙΕΠ) (ID: 14474)
  • Ηθικά Νικομάχεια 2-4: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης με Αδίδακτο Κείμενο (ID: 13400)
  • Ηθικά Νικομάχεια 2-4: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης με Αδίδακτο Κείμενο Απαντήσεις (ID: 13420)
  • Ηθικά Νικομάχεια 3-5: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης & Άγνωστο (Νέα Μορφή) (ID: 13199)
  • Ηθικά Νικομάχεια 3-5: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης & Άγνωστο Απαντήσεις (Νέα Μορφή) (ID: 13212)
  • Ηθικά Νικομάχεια 4-5: Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 8904)
  • Ηθικά Νικομάχεια 5-6: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης & Άγνωστο (Νέα Μορφή) (ID: 14071)
  • Ηθικά Νικομάχεια 5,9,10: Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) (ID: 14004)
  • Ηθικά Νικομάχεια 5,9,10: Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Νέα Μορφή) (ID: 14014)
  • Ηθικά Νικομάχεια 7-8: Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) (ID: 13668)
  • Ηθικά Νικομάχεια 7-8: Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Νέα Μορφή) (ID: 13677)
  • Ηθικά Νικομάχεια 7-9: Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) (ID: 15018)
  • Ηθικά Νικομάχεια 7-9: Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Νέα Μορφή) (ID: 22858)
  • Ηθικά Νικομάχεια 8-10: Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) (ID: 14393)
  • Ηθικά Νικομάχεια 8-10: Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Νέα Μορφή) (ID: 14397)
  • Ηθικά Νικομάχεια 8-10: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) (ID: 15368)
  • Ηθικά Νικομάχεια 8-9: Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 9899)
  • Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 1 (ID: 4294)
  • Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 10 (ID: 4428)
  • Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 2 (ID: 4387)
  • Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 3 (ID: 4393)
  • Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 4 (ID: 4399)
  • Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 5 (ID: 4401)
  • Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 6 (ID: 4420)
  • Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 7 (ID: 4422)
  • Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 8 (ID: 4424)
  • Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 9 (ID: 4426)
  • Κριτήρια Αξιολόγησης Αρχαία Ελληνικά (Νέα Μορφή) (ID: 13220)
  • Πλάτωνος Πολιτεία (ID: 3728)
  • Πολιτεία 11-12: Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) (ID: 12660)
  • Πολιτεία 11-12: Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Νέα Μορφή) (ID: 12671)
  • Πολιτεία 11-12: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης & Άγνωστο (Νέα Μορφή) (ID: 13113)
  • Πολιτεία 12-13: Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 9752)
  • Πολιτεία Ενότητα 11 (ID: 3732)
  • Πολιτεία Ενότητα 12 (ID: 3744)
  • Πολιτεία Ενότητα 13 (ID: 3762)
  • Πολιτικά (ID: 4562)
  • Πολιτικά 20: Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 10017)
  • Πολιτικά 20: Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) (ID: 14890)
  • Πολιτικά 20: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) (ID: 15385)
  • Πολιτικά Ενότητα 11 (ID: 4568)
  • Πολιτικά Ενότητα 12 (ID: 4580)
  • Πολιτικά Ενότητα 13 (ID: 4585)
  • Πολιτικά Ενότητα 14 (ID: 4589)
  • Πολιτικά Ενότητα 15 (ID: 4592)
  • Πολιτικά Ενότητα 16 (ID: 4612)
  • Πολιτικά Ενότητα 17 (ID: 4633)
  • Πολιτικά Ενότητα 18 (ID: 4722)
  • Πολιτικά Ενότητα 19 (ID: 4730)
  • Πολιτικά Ενότητα 20 (ID: 4737)
  • Πρωταγόρας (ID: 1739)
  • Πρωταγόρας 2 & 3: Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 11436)
  • Πρωταγόρας 3 & 4: Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 11445)
  • Πρωταγόρας 5 & 6: Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 12887)
  • Πρωταγόρας 6: Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 9662)
  • Πρωταγόρας Ενότητα 1 (ID: 1718)
  • Πρωταγόρας Ενότητα 2 (ID: 1643)
  • Πρωταγόρας Ενότητα 3 (ID: 1698)
  • Πρωταγόρας Ενότητα 4 (ID: 1710)
  • Πρωταγόρας Ενότητα 5 (ID: 1721)
  • Πρωταγόρας Ενότητα 6 (ID: 1730)
  • Πρωταγόρας Ενότητα 7 (ID: 1727)
  • Φάκελος Υλικού (ID: 16388)
  • Ενότητα 1 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης (Φάκελος Υλικού) (ID: 17745)
  • Ενότητα 1 Ερμηνευτικές – Ετυμολογικές – Λεξιλογικές Ασκήσεις (Φάκελος Υλικού) (ID: 22703)
  • Ενότητα 1-3 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης (Φάκελος Υλικού) (ID: 34810)
  • Ενότητα 1-3 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Φάκελος Υλικού) (ID: 34815)
  • Ενότητα 13 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης (Φάκελος Υλικού) (ID: 23790)
  • Ενότητα 13 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Φάκελος Υλικού) (ID: 23795)
  • Ενότητα 2, Προτρεπτικός πρὸς Θεμίσωνα, Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) (ID: 16383)
  • Ενότητα 2, Προτρεπτικός πρὸς Θεμίσωνα, Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) Απαντήσεις (ID: 15029)
  • Ενότητα 21 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης (Φάκελος Υλικού) (ID: 17999)
  • Ενότητα 4 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης (Φάκελος Υλικού) (ID: 34774)
  • Ενότητα 4 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Φάκελος Υλικού) (ID: 34778)
  • Ενότητα 6 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης (Φάκελος Υλικού) (ID: 34795)
  • Ενότητα 6 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Φάκελος Υλικού) (ID: 34799)
  • Ενότητα 7 Κριτήριο Αξιολόγησης (Φάκελος Υλικού) (ID: 23009)
  • Ενότητα 7 Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Φάκελος Υλικού) (ID: 23013)
  • Ενότητα 7-17 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης (Φάκελος Υλικού) (ID: 25798)
  • Ενότητα 7-17 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Φάκελος Υλικού) (ID: 25802)
  • Ενότητα 9 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης (Φάκελος Υλικού) (ID: 17613)
  • Ενότητα 9 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Φάκελος Υλικού) (ID: 17620)
  • Ενότητα 9: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης & Άγνωστο (Φάκελος Υλικού) (ID: 17465)
  • Ενότητες 18-19 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης (Φάκελος Υλικού) (ID: 18002)
  • Γραμματική Αρχαίας Ελληνικής (ID: 1192)
  • Α Κλίση Αρχαία (ID: 3470)
  • Β Κλίση Αρχαία (ID: 4847)
  • Βασικές Έννοιες Γραμματικής & Συντακτικού στα Αρχαία Ελληνικά (ID: 18785)
  • Γ Κλίση Αρχαία Συμφωνόληκτα (ID: 23174)
  • Γ Κλίση Αρχαία Φωνηεντόληκτα (ID: 22748)
  • Γραμματική Αρχαίας Ελληνικής: Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 9116)
  • Γραμματική Αρχαίας Ελληνικής: Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (ID: 9133)
  • Εγκλίσεις Ρημάτων Ασκήσεις (ID: 27915)
  • Επίθετα Δευτερόκλιτα-Τριτόκλιτα Ασκήσεις (ID: 27874)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης: Αντωνυμίες Α (ID: 13460)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης: Αντωνυμίες Α Απαντήσεις (ID: 13468)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης: Αντωνυμίες Β (ID: 13482)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης: Αντωνυμίες Β Απαντήσεις (ID: 13489)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης: Αντωνυμίες Γ (ID: 13502)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης: Αντωνυμίες Γ Απαντήσεις (ID: 13507)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Αόριστος Α & Β Απαντήσεις (ID: 13611)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Αόριστος Α & Β Προστακτική Απαντήσεις (ID: 13628)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Αόριστος Α΄& Β΄ (ID: 13593)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Αόριστος Α΄& Β΄ Προστακτική (ID: 13599)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Μέλλοντας Α & Β Απαντήσεις (ID: 13605)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Μέλλοντας Α΄& Β΄ (ID: 13586)
  • Παραθετικά Επιθέτων Ασκήσεις 2 (ID: 28817)
  • Παραθετικά Επιθέτων Ασκήσεις 2 Απαντήσεις (ID: 28828)
  • Παραθετικά Επιθέτων-Επιρρημάτων Ασκήσεις (ID: 22083)
  • Παραθετικά Επιθέτων-Επιρρημάτων Θεωρία (ID: 22076)
  • Συνηρημένα Ρήματα σε -άω (ID: 5385)
  • Συνηρημένα Ρήματα σε -έω (ID: 5452)
  • Τονισμός Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας-(Κανόνες, Δίχρονα) (ID: 23132)
  • Ιστορία (ID: 1190)
  • Αγροτική Αποκατάσταση (ID: 8987)
  • Άλλα προσφυγικά ρεύματα (ID: 8626)
  • Αντιβενιζελικά κόμματα (ID: 6806)
  • Από τη Χρεοκοπία στο Στρατιωτικό Κίνημα στο Γουδί (1893-1909) (ID: 6793)
  • Αποζημίωση των Ανταλλαξίμων (ID: 9157)
  • Αριστερά κόμματα (ID: 6811)
  • Αστική Αποκατάσταση (ID: 9148)
  • Βιομηχανία (ID: 6423)
  • Δημόσια έργα (ID: 6428)
  • Διανομή εθνικών κτημάτων (ID: 6404)
  • Εθνικά δάνεια (ID: 6439)
  • Εθνικός διχασμός (1915-1922) (ID: 6817)
  • Εκμετάλλευση των ορυχείων (ID: 6408)
  • Ελληνοτουρκική Προσέγγιση (ID: 9162)
  • Ενσωμάτωση των Προσφύγων (ID: 9167)
  • Εξωελλαδικό ελληνικό κεφάλαιο (ID: 6446)
  • Επιπτώσεις από την Άφιξη των Προσφύγων (ID: 9175)
  • Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (ID: 8975)
  • Ερωτήσεις Κλειστού Τύπου εφ' όλης της Ύλης (ID: 19658)
  • Ερωτήσεις Κλειστού Τύπου εφ' όλης της Ύλης - Απαντήσεις (ID: 19663)
  • Η «νέα γενιά» (ID: 6703)
  • Η Αρμοστεία του Αλέξανδρου Ζαΐμη (ID: 9280)
  • Η εδραίωση του δικομματισμού (ID: 6779)
  • Η Εθνοσυνέλευση του 1862-1864 (ID: 6774)
  • Η Ελληνική Οικονομία Κατά την Περίοδο του Μεσοπολέμου (ID: 6594)
  • Η εμπορική ναυτιλία (ID: 6400)
  • Η Έξοδος (ID: 8750)
  • Η επανάσταση του Θερίσου (1905) (ID: 9236)
  • Η Κρίση του 1932 (ID: 6618)
  • Η Μεγάλη Ιδέα (ID: 6378)
  • Η Μετάκληση του Βενιζέλου στην Αθήνα και οι Επιπτώσεις στο Κρητικό Ζήτημα (ID: 9513)
  • Η Οικονομική Ζωή Κατά την Περίοδο 1922-1936 (ID: 6589)
  • Η οργάνωση των κομμάτων κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα (ID: 6788)
  • Η Παλιννόστηση (ID: 8733)
  • Η παρακμή των «ξενικών» κομμάτων (ID: 6699)
  • Η περίθαλψη (1914-1921) (ID: 8689)
  • Η Περίοδος της Δημιουργίας (ID: 9223)
  • Η Σύμβαση της Λοζάνης και η Ανταλλαγή των Πληθυσμών (ID: 8809)
  • Ιστορικές Πηγές: Διάκριση-Διαχωρισμός (ID: 24556)
  • Κατάλυση της Αρμοστείας στην Κρήτη (ID: 9285)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού (ID: 9248)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Κεφάλαια 1-2 (ID: 22062)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Κεφάλαια Γ έως Ε (ID: 29233)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Κεφάλαια Γ έως Ε (Απαντήσεις) (ID: 29238)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Κεφάλαιο 1 (ID: 18686)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Κεφάλαιο 1 (Απαντήσεις) (ID: 18693)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Οικονομία (ID: 18779)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Οικονομία Γ (ID: 19072)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Οικονομία Γ (Απαντήσεις) (ID: 19076)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Οικονομία Δ (ID: 22070)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Παρευξείνιος Ελληνισμός (ID: 28193)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Παρευξείνιος Ελληνισμός (Απαντήσεις) (ID: 28197)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Πολιτικά Κόμματα (ID: 12915)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Πολιτικά Κόμματα & Προσφυγικό (ID: 18798)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Πολιτικά Κόμματα Β (ID: 18793)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Πολιτικά Κόμματα Γ (ID: 21105)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό (ID: 14803)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό (Απαντήσεις) (ID: 14819)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 10 (ID: 30548)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 10 (Απαντήσεις) (ID: 30603)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 2 (ID: 18026)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 3 (ID: 18634)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 3 (Απαντήσεις) (ID: 18363)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 5 (ID: 18915)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 5 (Απαντήσεις) (ID: 18926)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 6 (ID: 19040)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 7 (ID: 19092)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 7 (Απαντήσεις) (ID: 19331)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 8 (ID: 22126)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 8 (Απαντήσεις) (ID: 22129)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 9 (ID: 27479)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 9 (Απαντήσεις) (ID: 27484)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό Νέα Ύλη (Απαντήσεις) (ID: 18352)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Το Κρητικό ζήτημα (ID: 25031)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Το Κρητικό ζήτημα (Απαντήσεις) (ID: 25037)
  • Μεθοδολογία Ανάλυσης Ιστορικής Πηγής (ID: 35308)
  • Ο Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος (ID: 6538)
  • Ο διωγμός του 1914 (ID: 8557)
  • Οι Μεγάλες Επενδύσεις (ID: 6601)
  • Οι Οικονομικές Συνθήκες Κατά την Περίοδο 1910-1922 (ID: 6532)
  • Οργάνωση Κρητικής Πολιτείας (ID: 9217)
  • Οριστική Λύση Κρητικού Ζητήματος (ID: 9597)
  • Πολιτικά Κόμματα Ερωτήσεις Σωστό/ Λάθος (ID: 18863)
  • Πολιτικά Κόμματα Σωστό/ Λάθος Απαντήσεις (ID: 18869)
  • Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Νέα Ύλη (ID: 18345)
  • Προσφυγικό Ζήτημα κατά τον 19ο αιώνα Ερωτήσεις Σωστό/ Λάθος (ID: 18879)
  • Προσφυγικό Ζήτημα κατά τον 19ο αιώνα Σωστό/ Λάθος- Απαντήσεις (ID: 18883)
  • Πτώχευση του 1893 και ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος (ID: 6442)
  • Σιδηρόδρομοι (ID: 6433)
  • Συνδυαστικές Ερωτήσεις Εφ' όλης της Ύλης 2 (ID: 35298)
  • Συνδυαστικές Ερωτήσεις Εφ' όλης της Ύλης 2 - Απαντήσεις (ID: 35303)
  • Συνδυαστικές Ερωτήσεις Ιστορία Προσανατολισμού (ID: 23952)
  • Συνδυαστικές Ερωτήσεις Ιστορία Προσανατολισμού - Απαντήσεις (ID: 23957)
  • Τα γεγονότα των Ετών 1909-1913 (ID: 9316)
  • Τα δημογραφικά δεδομένα (ID: 6365)
  • Τα Πρώτα Βήματα του Εργατικού Κινήματος (ID: 6525)
  • Τα Πρώτα Νέφη (ID: 9230)
  • Το Αγροτικό Ζήτημα (ID: 6518)
  • Το εμπόριο το 19ο αιώνα (ID: 6394)
  • Το κόμμα των Φιλελευθέρων (ID: 6800)
  • Το Κρητικό ζήτημα Β (ID: 25753)
  • Το Πρώτο Διάστημα (ID: 8756)
  • Το Σοσιαλιστικό κόμμα (ID: 8543)
  • Το Σύνταγμα του 1844 (ID: 6650)
  • Τράπεζα της Ελλάδος (ID: 6614)
  • Τραπεζικό Σύστημα (ID: 6414)
  • Φύλλο Εργασίας: Γ. Η Αποκατάσταση των Προσφύγων Δ. Η αποζημίωση των Ανταλλαξίμων και η Ελληνοτουρκική φιλία (ID: 34994)
  • Φύλλο Εργασίας: Γ. Η Αποκατάσταση των Προσφύγων Δ. Η αποζημίωση των Ανταλλαξίμων και η Ελληνοτουρκική φιλία - Απαντήσεις (ID: 35001)
  • Φύλλο Εργασίας: Η Βιομηχανία-Τα Δημόσια Έργα (ID: 19402)
  • Φύλλο Εργασίας: Η Διανομή των Εθνικών Κτημάτων (ID: 19355)
  • Φύλλο Εργασίας: Η Εκμετάλλευση των Ορυχείων-Η Δημιουργία Τραπεζικού Συστήματος (ID: 19361)
  • Φύλλο Εργασίας: Η Ελληνική Οικονομία Κατά τον 19ο αιώνα (ID: 19344)
  • Φύλλο Εργασίας: Η Ελληνική Οικονομία κατά τον 19ο αιώνα-Εμπορική Ναυτιλία (ID: 19349)
  • Φύλλο Εργασίας: Η Ελληνική Οικονομία μετά την Επανάσταση (ID: 19339)
  • Φύλλο Εργασίας: Η Κρίση του 1932 (ID: 20887)
  • Φύλλο Εργασίας: Η Οικονομική Ζωή την Περίοδο 1922-1936 (ID: 20877)
  • Φύλλο Εργασίας: Μικρασιατική Καταστροφή (ID: 27260)
  • Φύλλο Εργασίας: Μικρασιατική Καταστροφή - Απαντήσεις (ID: 27265)
  • Φύλλο Εργασίας: Ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος (ID: 20871)
  • Φύλλο Εργασίας: Ο Εθνικός Διχασμός (1915-1922) (ID: 22568)
  • Φύλλο Εργασίας: Οι Μεγάλες Επενδύσεις - Η Τράπεζα της Ελλάδος (ID: 20882)
  • Φύλλο Εργασίας: Οι Οικονομικές Συνθήκες κατά την Περίοδο 1910-1922 (ID: 20865)
  • Φύλλο Εργασίας: Πελατειακά Δίκτυα επί Τουρκοκρατίας (ID: 22576)
  • Φύλλο Εργασίας: Τα Εθνικά Δίκτυα-Η Πτώχευση του 1893 και ο ΔΟΕ (ID: 19425)
  • Φύλλο Εργασίας: Το Αγροτικό Ζήτημα (ID: 19437)
  • Φύλλο Εργασίας: Το Δίκτυο των Σιδηροδρόμων (ID: 19419)
  • Φύλλο Εργασίας: Το Εξωελλαδικό Ελληνικό Κεφάλαιο (ID: 19431)
  • Φύλλο Εργασίας: Το Εργατικό Κίνημα (ID: 19442)
  • Φύλλο Εργασίας: Το Κόμμα των Φιλελευθέρων Α (ID: 24542)
  • Φύλλο Εργασίας: Το Κόμμα των Φιλελευθέρων Β (ID: 24547)
  • Λατινικά (ID: 1188)
  • Ερωτήσεις Εισαγωγής Ανοικτού Τύπου (ID: 28052)
  • Ερωτήσεις Εισαγωγής Ανοικτού Τύπου - Απαντήσεις (ID: 28056)
  • Ερωτήσεις Εισαγωγής Αντιστοίχισης (ID: 27676)
  • Ερωτήσεις Εισαγωγής Αντιστοίχισης - Απαντήσεις (ID: 27680)
  • Ερωτήσεις Εισαγωγής Κλειστού Τύπου (ID: 24904)
  • Ερωτήσεις Εισαγωγής Κλειστού Τύπου - Απαντήσεις (ID: 24911)
  • Ερωτήσεις Εισαγωγής Πολλαπλής Επιλογής (ID: 25063)
  • Ερωτήσεις Εισαγωγής Πολλαπλής Επιλογής - Απαντήσεις (ID: 25069)
  • Ερωτήσεις Εισαγωγής Συμπλήρωσης Κενών (ID: 29016)
  • Ερωτήσεις Εισαγωγής Συμπλήρωσης Κενών - Απαντήσεις (ID: 29075)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 13-20 (ID: 13546)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 18 & 24 Θέμα 24462 (Τράπεζα Θεμάτων) (ID: 28447)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 18 & 24 Θέμα 24462 (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις (ID: 28451)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 20 & 31 (ID: 13711)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 21-29 (ID: 13661)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 3-11 (ID: 13536)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 43-45 (ID: 14347)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 43-45 Απαντήσεις (ID: 14374)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 16-20 (ID: 24290)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 16-20-Απαντήσεις (ID: 24294)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 18-20 (ID: 28515)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 18-20 - Απαντήσεις (ID: 28525)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 18-35-47 (ID: 29201)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 18-35-47 - Απαντήσεις (ID: 29205)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 21-23 (ID: 28481)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 21-23 - Απαντήσεις (ID: 28488)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 21-25 (ID: 28314)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 21-25-Απαντήσεις (ID: 28323)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 22-28 (ID: 25211)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 22-28-Απαντήσεις (ID: 25216)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 23-30-48 (ID: 27211)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 23-30-48 - Απαντήσεις (ID: 27251)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 24-26 (ID: 28274)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 24-26-Απαντήσεις (ID: 28280)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 25-32-49 (ID: 32461)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 25-32-49-Απαντήσεις (ID: 32468)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 26-28 (ID: 25173)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 26-28-Απαντήσεις (ID: 25178)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 27-28, 30 (ID: 34985)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 27-28, 30 - Απαντήσεις (ID: 34983)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 27-34-46 (ID: 31900)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 27-34-46 - Απαντήσεις (ID: 31974)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 29-30, 32 (ID: 28875)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 29-30, 32 - Απαντήσεις (ID: 28885)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 29-34 (ID: 25648)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 29-34-Απαντήσεις (ID: 25660)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 32-33 & 42-44 (ID: 31035)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 32-33 & 42-44-Απαντήσεις (ID: 31137)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 33-35 (ID: 25454)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 33-35 - Απαντήσεις (ID: 25459)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 37-38 & 40 (ID: 25730)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 37-38 & 40 - Απαντήσεις (ID: 25740)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 40-50 (ID: 35287)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 40-50 - Απαντήσεις (ID: 35291)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 49-50 (ID: 30767)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 49-50 - Απαντήσεις (ID: 30995)
  • Λατινικά Ενότητα 11 (ID: 1868)
  • Λατινικά Ενότητα 13 (ID: 1894)
  • Λατινικά Ενότητα 14 (ID: 1905)
  • Λατινικά Ενότητα 15 (ID: 1915)
  • Λατινικά Ενότητα 20 (ID: 1922)
  • Λατινικά Ενότητα 21 (ID: 1929)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 21 (νέα μορφή) (ID: 24429)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 21 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 24434)
  • Λατινικά Ενότητα 22 (ID: 24465)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 22 (νέα μορφή) (ID: 24445)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 22 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 24449)
  • Λατινικά Ενότητα 23 (ID: 24508)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 23 (νέα μορφή) (ID: 24454)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 23 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 24459)
  • Λατινικά Ενότητα 24 (ID: 1941)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 24 (νέα μορφή) (ID: 24659)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 24 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 24664)
  • Λατινικά Ενότητα 25 (ID: 1953)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 25 (νέα μορφή) (ID: 24674)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 25 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 24681)
  • Λατινικά Ενότητα 26 (ID: 24742)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 26 (νέα μορφή) (ID: 24747)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 26 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 24752)
  • Λατινικά Ενότητα 27 (ID: 1963)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 27 (νέα μορφή) (ID: 24946)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 27 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 24949)
  • Λατινικά Ενότητα 29 (ID: 1970)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 29 (νέα μορφή) (ID: 24995)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 29 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 25000)
  • Λατινικά Ενότητα 3 (ID: 1746)
  • Λατινικά Ενότητα 3 Απαντήσεις Ασκήσεων (ID: 13432)
  • Λατινικά Ενότητα 31 (ID: 1976)
  • Λατινικά Ενότητα 32 (ID: 25522)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 32 (νέα μορφή) (ID: 25528)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 32 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 25533)
  • Λατινικά Ενότητα 33 (ID: 25548)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 33 (νέα μορφή) (ID: 25555)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 33 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 25560)
  • Λατινικά Ενότητα 34 (ID: 1986)
  • Λατινικά Ενότητα 36 (ID: 1993)
  • Λατινικά Ενότητα 38 (ID: 2002)
  • Λατινικά Ενότητα 42 (ID: 2009)
  • Λατινικά Ενότητα 43 (ID: 2017)
  • Λατινικά Ενότητα 44 (ID: 2053)
  • Λατινικά Ενότητα 45 (ID: 2070)
  • Λατινικά Ενότητα 5 (ID: 1755)
  • Λατινικά Ενότητα 5 Απαντήσεις Ασκήσεων (ID: 13645)
  • Λατινικά Ενότητα 6 (ID: 1762)
  • Λατινικά Ενότητα 6 Απαντήσεις Ασκήσεων (ID: 13783)
  • Λατινικά Ενότητα 7 (ID: 1781)
  • Σχεδιάγραμμα Εισαγωγής (ID: 28064)
  • Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής (ID: 1194)
  • Αιτιολογικές Προτάσεις Αρχαία Ελληνικά (ID: 9708)
  • Ανάλυση Μετοχής Αρχαία Ελληνικά (ID: 23202)
  • Απαρέμφατο: Θεωρία & Ασκήσεις (ID: 8961)
  • Γενική: Συντακτική Λειτουργία - Αρχαία Ελληνικά (ID: 22140)
  • Γενική: Συντακτική Λειτουργία - Αρχαία Ελληνικά - Απαντήσεις (ID: 22143)
  • Ειδικές Προτάσεις Αρχαία Ελληνικά (ID: 5834)
  • Ενδοιαστικές Προτάσεις Αρχαία Ελληνικά (ID: 5878)
  • Μετοχή: Θεωρία & Ασκήσεις (ID: 9104)
  • Πλάγιες Ερωτηματικές Προτάσεις Αρχαία Ελληνικά (ID: 5905)
 • Αρχαία Ελληνικά (ID: 1186)
  • 150 Ερωτήσεις Εισαγωγής Σωστό Λάθος: Αρχαία Κατεύθυνσης (ID: 9764)
  • 150 Ερωτήσεις Εισαγωγής Σωστό Λάθος: Αρχαία Κατεύθυνσης-Απαντήσεις (ID: 23809)
  • Άγνωστο Κείμενο (ID: 9325)
  • Αισχίνης, Κατά Τιμάρχου 182 – 183 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 12421)
  • Αισχίνης, Κατά Τιμάρχου 182 – 183 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 12435)
  • Αισχίνου, Κατά Κτησιφώντος 169-170 (ID: 9541)
  • Αισχίνου, Κατά Κτησιφώντος 169-170 Απαντήσεις (ID: 9546)
  • Αντιφών Περί Του Ηρώδου Φόνου 79-80 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 22526)
  • Αντιφών Περί Του Ηρώδου Φόνου 79-80 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 22536)
  • Δημοσθένης, Κατά Αριστοκράτους 65-66 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 22393)
  • Δημοσθένης, Κατά Αριστοκράτους 65-66 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 22399)
  • Δημοσθένης, Κατά Στεφάνου Ψευδομαρτυριών Α’ 66-67 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 13866)
  • Δημοσθένης, Κατά Στεφάνου Ψευδομαρτυριών Α’, 66-67 (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 13852)
  • Δημοσθένης, Ολυνθιακός Β΄ 9-10 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 12897)
  • Δημοσθένης, Ολυνθιακός Β΄ 9-10 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 12905)
  • Δημοσθένης, Περί τῆς Παραπρεσβείας 182–186 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17685)
  • Δημοσθένης, Περί τῆς Παραπρεσβείας 182–186 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17691)
  • Δημοσθένης, Περί των εν Χερρονήσω 73-75 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17409)
  • Δημοσθένης, Περί των εν Χερρονήσω 73-75 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17414)
  • Δημοσθένης, Πρός Ναυσίμαχον και Ξεινοπείθην 20-22 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 25387)
  • Δημοσθένης, Πρός Ναυσίμαχον και Ξεινοπείθην 20-22 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 25382)
  • Δημοσθένους, Κατά Στεφάνου Α' 1-2 (ID: 9462)
  • Δημοσθένους, Κατά Στεφάνου Α' 1-2 Απαντήσεις (ID: 9472)
  • Θουκυδίδης 5.112.1 (ID: 9329)
  • Θουκυδίδης 5.112.1 Απαντήσεις (ID: 9336)
  • Θουκυδίδης 5.84.2-5.86.1 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 22551)
  • Θουκυδίδης 5.84.2-5.86.1 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 22558)
  • Θουκυδίδης, Ιστορία 1, 48-49 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 23123)
  • Θουκυδίδης, Ιστορία 1, 48-49: Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 23082)
  • Θουκυδίδης, Ιστορία 1, 80 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 22874)
  • Θουκυδίδης, Ιστορία 1, 80: Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 22865)
  • Θουκυδίδης, Ιστορία 5, 2-3 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 12304)
  • Θουκυδίδης, Ιστορία 5, 2-3: Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 12293)
  • Ισοκράτης Αρεοπαγιτικός 12-15 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 16651)
  • Ισοκράτης Αρεοπαγιτικός 12-15 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 16658)
  • Ισοκράτης Επιστολές 6.11–13 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 21014)
  • Ισοκράτης Επιστολές 6.11–13 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 21017)
  • Ισοκράτης Παναθηναϊκός 130-133 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 16458)
  • Ισοκράτης Παναθηναϊκός 130-133 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 16466)
  • Ισοκράτης Παναθηναϊκός 26-28 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17815)
  • Ισοκράτης Παναθηναϊκός 26-28 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17819)
  • Ισοκράτης Πανηγυρικός 50-53 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17891)
  • Ισοκράτης, Περί Ειρήνης 8.38- 8.40 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 21090)
  • Ισοκράτης, Περί Ειρήνης 8.38- 8.40 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 21087)
  • Ισοκράτης, Φίλιππος 149–152 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 21695)
  • Ισοκράτης, Φίλιππος 149–152 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 21698)
  • Λουκιανός, Περί του Ενυπνίου §7 - 8 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 22718)
  • Λουκιανός, Περί του Ενυπνίου §7 - 8 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 22728)
  • Λυσίου Κατά Ερατοσθένους 34-35 (ID: 9606)
  • Λυσίου Κατά Ερατοσθένους 34-35 Απαντήσεις (ID: 9614)
  • Λυσίου, Περί της Δημεύσεως <των> του Νικίου Αδελφού Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 23270)
  • Λυσίου, Περί της Δημεύσεως <των> του Νικίου Αδελφού Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 23276)
  • Ξενοφών Συμπόσιον 4, 34-36 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 16716)
  • Ξενοφών, Απολογία Σωκράτους 27-28 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 16564)
  • Ξενοφών, Απολογία Σωκράτους 27-28 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 16570)
  • Ξενοφών, Κύρου Παιδεία 1, 5, 7-9 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 35011)
  • Ξενοφών, Κύρου Παιδεία 1, 5, 7-9 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) - Απαντήσεις (ID: 35015)
  • Ξενοφών, Κύρου Παιδεία 1.2.6 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 15859)
  • Ξενοφών, Κύρου Παιδεία 1.2.6. Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 15863)
  • Ξενοφών, Λακεδαιμονίων Πολιτεία 14, 1-5 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17426)
  • Ξενοφών, Λακεδαιμονίων Πολιτεία 14, 1-5 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17429)
  • Ξενοφών, Συμπόσιον 4, 34-36 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 16710)
  • Ξενοφώντος Ἱέρων, VII, 3-5 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17957)
  • Ξενοφώντος Ἱέρων, VII, 3-5 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17963)
  • Πλάτων Ίων 533c–535a Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 14314)
  • Πλάτων, Απολογία Σωκράτους 24b-24d (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 21275)
  • Πλάτων, Απολογία Σωκράτους 24b-24d Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 21278)
  • Πλάτων, Απολογία Σωκράτους 35C-D Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 12968)
  • Πλάτων, Απολογία Σωκράτους 35C-D Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 12984)
  • Πλάτων, Ίων 533c–535a Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 14310)
  • Πλάτων, Μενέξενος 247b-248c (ID: 9907)
  • Πλάτων, Μενέξενος 247b-248c Απαντήσεις (ID: 9915)
  • Πλάτωνος, Συμπόσιον 202d8-203b Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17480)
  • Πλάτωνος, Συμπόσιον 202d8-203b Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17484)
  • Υπέρ των Αριστοφάνους Χρημάτων 19.55–57 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17543)
  • Υπέρ των Αριστοφάνους Χρημάτων 19.55–57 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17550)
  • Ερωτήσεις Εμβάθυνσης (Συνδυαστικές): Δεύτερο Μέρος (ID: 9625)
  • Ερωτήσεις Εμβάθυνσης (Συνδυαστικές): Πρώτο Μέρος (ID: 9567)
  • Ηθικά Νικομάχεια (ID: 4278)
  • Ηθικά Νικομάχεια 1-2: Κριτήριο Αξιολόγησης με Αδίδακτο Κείμενο (ΙΕΠ) Απαντήσεις (ID: 14487)
  • Ηθικά Νικομάχεια 1-2: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης με Αδίδακτο Κείμενο (ΙΕΠ) (ID: 14474)
  • Ηθικά Νικομάχεια 2-4: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης με Αδίδακτο Κείμενο (ID: 13400)
  • Ηθικά Νικομάχεια 2-4: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης με Αδίδακτο Κείμενο Απαντήσεις (ID: 13420)
  • Ηθικά Νικομάχεια 3-5: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης & Άγνωστο (Νέα Μορφή) (ID: 13199)
  • Ηθικά Νικομάχεια 3-5: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης & Άγνωστο Απαντήσεις (Νέα Μορφή) (ID: 13212)
  • Ηθικά Νικομάχεια 4-5: Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 8904)
  • Ηθικά Νικομάχεια 5-6: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης & Άγνωστο (Νέα Μορφή) (ID: 14071)
  • Ηθικά Νικομάχεια 5,9,10: Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) (ID: 14004)
  • Ηθικά Νικομάχεια 5,9,10: Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Νέα Μορφή) (ID: 14014)
  • Ηθικά Νικομάχεια 7-8: Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) (ID: 13668)
  • Ηθικά Νικομάχεια 7-8: Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Νέα Μορφή) (ID: 13677)
  • Ηθικά Νικομάχεια 7-9: Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) (ID: 15018)
  • Ηθικά Νικομάχεια 7-9: Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Νέα Μορφή) (ID: 22858)
  • Ηθικά Νικομάχεια 8-10: Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) (ID: 14393)
  • Ηθικά Νικομάχεια 8-10: Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Νέα Μορφή) (ID: 14397)
  • Ηθικά Νικομάχεια 8-10: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) (ID: 15368)
  • Ηθικά Νικομάχεια 8-9: Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 9899)
  • Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 1 (ID: 4294)
  • Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 10 (ID: 4428)
  • Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 2 (ID: 4387)
  • Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 3 (ID: 4393)
  • Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 4 (ID: 4399)
  • Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 5 (ID: 4401)
  • Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 6 (ID: 4420)
  • Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 7 (ID: 4422)
  • Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 8 (ID: 4424)
  • Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 9 (ID: 4426)
  • Κριτήρια Αξιολόγησης Αρχαία Ελληνικά (Νέα Μορφή) (ID: 13220)
  • Πλάτωνος Πολιτεία (ID: 3728)
  • Πολιτεία 11-12: Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) (ID: 12660)
  • Πολιτεία 11-12: Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Νέα Μορφή) (ID: 12671)
  • Πολιτεία 11-12: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης & Άγνωστο (Νέα Μορφή) (ID: 13113)
  • Πολιτεία 12-13: Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 9752)
  • Πολιτεία Ενότητα 11 (ID: 3732)
  • Πολιτεία Ενότητα 12 (ID: 3744)
  • Πολιτεία Ενότητα 13 (ID: 3762)
  • Πολιτικά (ID: 4562)
  • Πολιτικά 20: Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 10017)
  • Πολιτικά 20: Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) (ID: 14890)
  • Πολιτικά 20: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) (ID: 15385)
  • Πολιτικά Ενότητα 11 (ID: 4568)
  • Πολιτικά Ενότητα 12 (ID: 4580)
  • Πολιτικά Ενότητα 13 (ID: 4585)
  • Πολιτικά Ενότητα 14 (ID: 4589)
  • Πολιτικά Ενότητα 15 (ID: 4592)
  • Πολιτικά Ενότητα 16 (ID: 4612)
  • Πολιτικά Ενότητα 17 (ID: 4633)
  • Πολιτικά Ενότητα 18 (ID: 4722)
  • Πολιτικά Ενότητα 19 (ID: 4730)
  • Πολιτικά Ενότητα 20 (ID: 4737)
  • Πρωταγόρας (ID: 1739)
  • Πρωταγόρας 2 & 3: Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 11436)
  • Πρωταγόρας 3 & 4: Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 11445)
  • Πρωταγόρας 5 & 6: Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 12887)
  • Πρωταγόρας 6: Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 9662)
  • Πρωταγόρας Ενότητα 1 (ID: 1718)
  • Πρωταγόρας Ενότητα 2 (ID: 1643)
  • Πρωταγόρας Ενότητα 3 (ID: 1698)
  • Πρωταγόρας Ενότητα 4 (ID: 1710)
  • Πρωταγόρας Ενότητα 5 (ID: 1721)
  • Πρωταγόρας Ενότητα 6 (ID: 1730)
  • Πρωταγόρας Ενότητα 7 (ID: 1727)
  • Φάκελος Υλικού (ID: 16388)
  • Ενότητα 1 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης (Φάκελος Υλικού) (ID: 17745)
  • Ενότητα 1 Ερμηνευτικές – Ετυμολογικές – Λεξιλογικές Ασκήσεις (Φάκελος Υλικού) (ID: 22703)
  • Ενότητα 1-3 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης (Φάκελος Υλικού) (ID: 34810)
  • Ενότητα 1-3 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Φάκελος Υλικού) (ID: 34815)
  • Ενότητα 13 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης (Φάκελος Υλικού) (ID: 23790)
  • Ενότητα 13 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Φάκελος Υλικού) (ID: 23795)
  • Ενότητα 2, Προτρεπτικός πρὸς Θεμίσωνα, Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) (ID: 16383)
  • Ενότητα 2, Προτρεπτικός πρὸς Θεμίσωνα, Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) Απαντήσεις (ID: 15029)
  • Ενότητα 21 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης (Φάκελος Υλικού) (ID: 17999)
  • Ενότητα 4 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης (Φάκελος Υλικού) (ID: 34774)
  • Ενότητα 4 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Φάκελος Υλικού) (ID: 34778)
  • Ενότητα 6 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης (Φάκελος Υλικού) (ID: 34795)
  • Ενότητα 6 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Φάκελος Υλικού) (ID: 34799)
  • Ενότητα 7 Κριτήριο Αξιολόγησης (Φάκελος Υλικού) (ID: 23009)
  • Ενότητα 7 Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Φάκελος Υλικού) (ID: 23013)
  • Ενότητα 7-17 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης (Φάκελος Υλικού) (ID: 25798)
  • Ενότητα 7-17 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Φάκελος Υλικού) (ID: 25802)
  • Ενότητα 9 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης (Φάκελος Υλικού) (ID: 17613)
  • Ενότητα 9 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Φάκελος Υλικού) (ID: 17620)
  • Ενότητα 9: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης & Άγνωστο (Φάκελος Υλικού) (ID: 17465)
  • Ενότητες 18-19 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης (Φάκελος Υλικού) (ID: 18002)
 • Πρωταγόρας (ID: 1739)
  • Πρωταγόρας 2 & 3: Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 11436)
  • Πρωταγόρας 3 & 4: Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 11445)
  • Πρωταγόρας 5 & 6: Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 12887)
  • Πρωταγόρας 6: Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 9662)
  • Πρωταγόρας Ενότητα 1 (ID: 1718)
  • Πρωταγόρας Ενότητα 2 (ID: 1643)
  • Πρωταγόρας Ενότητα 3 (ID: 1698)
  • Πρωταγόρας Ενότητα 4 (ID: 1710)
  • Πρωταγόρας Ενότητα 5 (ID: 1721)
  • Πρωταγόρας Ενότητα 6 (ID: 1730)
  • Πρωταγόρας Ενότητα 7 (ID: 1727)
 • Πρωταγόρας Ενότητα 2 (ID: 1643)
 • Πρωταγόρας Ενότητα 3 (ID: 1698)
 • Πρωταγόρας Ενότητα 4 (ID: 1710)
 • Πρωταγόρας Ενότητα 1 (ID: 1718)
 • Πρωταγόρας Ενότητα 7 (ID: 1727)
 • Πρωταγόρας Ενότητα 5 (ID: 1721)
 • Πρωταγόρας Ενότητα 6 (ID: 1730)
 • Πρωταγόρας 6: Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 9662)
 • Πρωταγόρας 2 & 3: Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 11436)
 • Πρωταγόρας 3 & 4: Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 11445)
 • Πρωταγόρας 5 & 6: Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 12887)
 • Ηθικά Νικομάχεια (ID: 4278)
  • Ηθικά Νικομάχεια 1-2: Κριτήριο Αξιολόγησης με Αδίδακτο Κείμενο (ΙΕΠ) Απαντήσεις (ID: 14487)
  • Ηθικά Νικομάχεια 1-2: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης με Αδίδακτο Κείμενο (ΙΕΠ) (ID: 14474)
  • Ηθικά Νικομάχεια 2-4: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης με Αδίδακτο Κείμενο (ID: 13400)
  • Ηθικά Νικομάχεια 2-4: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης με Αδίδακτο Κείμενο Απαντήσεις (ID: 13420)
  • Ηθικά Νικομάχεια 3-5: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης & Άγνωστο (Νέα Μορφή) (ID: 13199)
  • Ηθικά Νικομάχεια 3-5: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης & Άγνωστο Απαντήσεις (Νέα Μορφή) (ID: 13212)
  • Ηθικά Νικομάχεια 4-5: Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 8904)
  • Ηθικά Νικομάχεια 5-6: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης & Άγνωστο (Νέα Μορφή) (ID: 14071)
  • Ηθικά Νικομάχεια 5,9,10: Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) (ID: 14004)
  • Ηθικά Νικομάχεια 5,9,10: Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Νέα Μορφή) (ID: 14014)
  • Ηθικά Νικομάχεια 7-8: Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) (ID: 13668)
  • Ηθικά Νικομάχεια 7-8: Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Νέα Μορφή) (ID: 13677)
  • Ηθικά Νικομάχεια 7-9: Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) (ID: 15018)
  • Ηθικά Νικομάχεια 7-9: Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Νέα Μορφή) (ID: 22858)
  • Ηθικά Νικομάχεια 8-10: Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) (ID: 14393)
  • Ηθικά Νικομάχεια 8-10: Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Νέα Μορφή) (ID: 14397)
  • Ηθικά Νικομάχεια 8-10: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) (ID: 15368)
  • Ηθικά Νικομάχεια 8-9: Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 9899)
  • Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 1 (ID: 4294)
  • Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 10 (ID: 4428)
  • Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 2 (ID: 4387)
  • Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 3 (ID: 4393)
  • Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 4 (ID: 4399)
  • Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 5 (ID: 4401)
  • Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 6 (ID: 4420)
  • Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 7 (ID: 4422)
  • Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 8 (ID: 4424)
  • Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 9 (ID: 4426)
 • Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 1 (ID: 4294)
 • Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 2 (ID: 4387)
 • Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 3 (ID: 4393)
 • Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 4 (ID: 4399)
 • Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 5 (ID: 4401)
 • Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 6 (ID: 4420)
 • Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 7 (ID: 4422)
 • Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 8 (ID: 4424)
 • Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 9 (ID: 4426)
 • Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 10 (ID: 4428)
 • Ηθικά Νικομάχεια 3-5: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης & Άγνωστο (Νέα Μορφή) (ID: 13199)
 • Ηθικά Νικομάχεια 4-5: Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 8904)
 • Ηθικά Νικομάχεια 8-9: Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 9899)
 • Ηθικά Νικομάχεια 3-5: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης & Άγνωστο Απαντήσεις (Νέα Μορφή) (ID: 13212)
 • Ηθικά Νικομάχεια 5,9,10: Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) (ID: 14004)
 • Ηθικά Νικομάχεια 5,9,10: Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Νέα Μορφή) (ID: 14014)
 • Ηθικά Νικομάχεια 2-4: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης με Αδίδακτο Κείμενο (ID: 13400)
 • Ηθικά Νικομάχεια 2-4: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης με Αδίδακτο Κείμενο Απαντήσεις (ID: 13420)
 • Ηθικά Νικομάχεια 7-8: Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) (ID: 13668)
 • Ηθικά Νικομάχεια 7-8: Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Νέα Μορφή) (ID: 13677)
 • Ηθικά Νικομάχεια 5-6: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης & Άγνωστο (Νέα Μορφή) (ID: 14071)
 • Ηθικά Νικομάχεια 8-10: Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) (ID: 14393)
 • Ηθικά Νικομάχεια 8-10: Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Νέα Μορφή) (ID: 14397)
 • Ηθικά Νικομάχεια 1-2: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης με Αδίδακτο Κείμενο (ΙΕΠ) (ID: 14474)
 • Ηθικά Νικομάχεια 1-2: Κριτήριο Αξιολόγησης με Αδίδακτο Κείμενο (ΙΕΠ) Απαντήσεις (ID: 14487)
 • Ηθικά Νικομάχεια 7-9: Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) (ID: 15018)
 • Ηθικά Νικομάχεια 8-10: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) (ID: 15368)
 • Ηθικά Νικομάχεια 7-9: Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Νέα Μορφή) (ID: 22858)
 • Πλάτωνος Πολιτεία (ID: 3728)
  • Πολιτεία 11-12: Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) (ID: 12660)
  • Πολιτεία 11-12: Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Νέα Μορφή) (ID: 12671)
  • Πολιτεία 11-12: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης & Άγνωστο (Νέα Μορφή) (ID: 13113)
  • Πολιτεία 12-13: Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 9752)
  • Πολιτεία Ενότητα 11 (ID: 3732)
  • Πολιτεία Ενότητα 12 (ID: 3744)
  • Πολιτεία Ενότητα 13 (ID: 3762)
 • Πολιτεία Ενότητα 11 (ID: 3732)
 • Πολιτεία Ενότητα 12 (ID: 3744)
 • Πολιτεία Ενότητα 13 (ID: 3762)
 • Πολιτεία 12-13: Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 9752)
 • Πολιτεία 11-12: Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) (ID: 12660)
 • Πολιτεία 11-12: Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Νέα Μορφή) (ID: 12671)
 • Πολιτεία 11-12: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης & Άγνωστο (Νέα Μορφή) (ID: 13113)
 • Πολιτικά (ID: 4562)
  • Πολιτικά 20: Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 10017)
  • Πολιτικά 20: Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) (ID: 14890)
  • Πολιτικά 20: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) (ID: 15385)
  • Πολιτικά Ενότητα 11 (ID: 4568)
  • Πολιτικά Ενότητα 12 (ID: 4580)
  • Πολιτικά Ενότητα 13 (ID: 4585)
  • Πολιτικά Ενότητα 14 (ID: 4589)
  • Πολιτικά Ενότητα 15 (ID: 4592)
  • Πολιτικά Ενότητα 16 (ID: 4612)
  • Πολιτικά Ενότητα 17 (ID: 4633)
  • Πολιτικά Ενότητα 18 (ID: 4722)
  • Πολιτικά Ενότητα 19 (ID: 4730)
  • Πολιτικά Ενότητα 20 (ID: 4737)
 • Πολιτικά Ενότητα 20 (ID: 4737)
 • Πολιτικά Ενότητα 11 (ID: 4568)
 • Πολιτικά Ενότητα 12 (ID: 4580)
 • Πολιτικά Ενότητα 13 (ID: 4585)
 • Πολιτικά Ενότητα 14 (ID: 4589)
 • Πολιτικά Ενότητα 15 (ID: 4592)
 • Πολιτικά Ενότητα 16 (ID: 4612)
 • Πολιτικά Ενότητα 17 (ID: 4633)
 • Πολιτικά Ενότητα 18 (ID: 4722)
 • Πολιτικά Ενότητα 19 (ID: 4730)
 • Πολιτικά 20: Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 10017)
 • Πολιτικά 20: Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) (ID: 14890)
 • Πολιτικά 20: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) (ID: 15385)
 • Άγνωστο Κείμενο (ID: 9325)
  • Αισχίνης, Κατά Τιμάρχου 182 – 183 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 12421)
  • Αισχίνης, Κατά Τιμάρχου 182 – 183 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 12435)
  • Αισχίνου, Κατά Κτησιφώντος 169-170 (ID: 9541)
  • Αισχίνου, Κατά Κτησιφώντος 169-170 Απαντήσεις (ID: 9546)
  • Αντιφών Περί Του Ηρώδου Φόνου 79-80 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 22526)
  • Αντιφών Περί Του Ηρώδου Φόνου 79-80 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 22536)
  • Δημοσθένης, Κατά Αριστοκράτους 65-66 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 22393)
  • Δημοσθένης, Κατά Αριστοκράτους 65-66 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 22399)
  • Δημοσθένης, Κατά Στεφάνου Ψευδομαρτυριών Α’ 66-67 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 13866)
  • Δημοσθένης, Κατά Στεφάνου Ψευδομαρτυριών Α’, 66-67 (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 13852)
  • Δημοσθένης, Ολυνθιακός Β΄ 9-10 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 12897)
  • Δημοσθένης, Ολυνθιακός Β΄ 9-10 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 12905)
  • Δημοσθένης, Περί τῆς Παραπρεσβείας 182–186 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17685)
  • Δημοσθένης, Περί τῆς Παραπρεσβείας 182–186 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17691)
  • Δημοσθένης, Περί των εν Χερρονήσω 73-75 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17409)
  • Δημοσθένης, Περί των εν Χερρονήσω 73-75 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17414)
  • Δημοσθένης, Πρός Ναυσίμαχον και Ξεινοπείθην 20-22 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 25387)
  • Δημοσθένης, Πρός Ναυσίμαχον και Ξεινοπείθην 20-22 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 25382)
  • Δημοσθένους, Κατά Στεφάνου Α' 1-2 (ID: 9462)
  • Δημοσθένους, Κατά Στεφάνου Α' 1-2 Απαντήσεις (ID: 9472)
  • Θουκυδίδης 5.112.1 (ID: 9329)
  • Θουκυδίδης 5.112.1 Απαντήσεις (ID: 9336)
  • Θουκυδίδης 5.84.2-5.86.1 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 22551)
  • Θουκυδίδης 5.84.2-5.86.1 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 22558)
  • Θουκυδίδης, Ιστορία 1, 48-49 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 23123)
  • Θουκυδίδης, Ιστορία 1, 48-49: Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 23082)
  • Θουκυδίδης, Ιστορία 1, 80 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 22874)
  • Θουκυδίδης, Ιστορία 1, 80: Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 22865)
  • Θουκυδίδης, Ιστορία 5, 2-3 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 12304)
  • Θουκυδίδης, Ιστορία 5, 2-3: Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 12293)
  • Ισοκράτης Αρεοπαγιτικός 12-15 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 16651)
  • Ισοκράτης Αρεοπαγιτικός 12-15 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 16658)
  • Ισοκράτης Επιστολές 6.11–13 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 21014)
  • Ισοκράτης Επιστολές 6.11–13 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 21017)
  • Ισοκράτης Παναθηναϊκός 130-133 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 16458)
  • Ισοκράτης Παναθηναϊκός 130-133 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 16466)
  • Ισοκράτης Παναθηναϊκός 26-28 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17815)
  • Ισοκράτης Παναθηναϊκός 26-28 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17819)
  • Ισοκράτης Πανηγυρικός 50-53 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17891)
  • Ισοκράτης, Περί Ειρήνης 8.38- 8.40 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 21090)
  • Ισοκράτης, Περί Ειρήνης 8.38- 8.40 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 21087)
  • Ισοκράτης, Φίλιππος 149–152 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 21695)
  • Ισοκράτης, Φίλιππος 149–152 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 21698)
  • Λουκιανός, Περί του Ενυπνίου §7 - 8 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 22718)
  • Λουκιανός, Περί του Ενυπνίου §7 - 8 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 22728)
  • Λυσίου Κατά Ερατοσθένους 34-35 (ID: 9606)
  • Λυσίου Κατά Ερατοσθένους 34-35 Απαντήσεις (ID: 9614)
  • Λυσίου, Περί της Δημεύσεως <των> του Νικίου Αδελφού Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 23270)
  • Λυσίου, Περί της Δημεύσεως <των> του Νικίου Αδελφού Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 23276)
  • Ξενοφών Συμπόσιον 4, 34-36 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 16716)
  • Ξενοφών, Απολογία Σωκράτους 27-28 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 16564)
  • Ξενοφών, Απολογία Σωκράτους 27-28 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 16570)
  • Ξενοφών, Κύρου Παιδεία 1, 5, 7-9 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 35011)
  • Ξενοφών, Κύρου Παιδεία 1, 5, 7-9 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) - Απαντήσεις (ID: 35015)
  • Ξενοφών, Κύρου Παιδεία 1.2.6 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 15859)
  • Ξενοφών, Κύρου Παιδεία 1.2.6. Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 15863)
  • Ξενοφών, Λακεδαιμονίων Πολιτεία 14, 1-5 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17426)
  • Ξενοφών, Λακεδαιμονίων Πολιτεία 14, 1-5 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17429)
  • Ξενοφών, Συμπόσιον 4, 34-36 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 16710)
  • Ξενοφώντος Ἱέρων, VII, 3-5 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17957)
  • Ξενοφώντος Ἱέρων, VII, 3-5 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17963)
  • Πλάτων Ίων 533c–535a Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 14314)
  • Πλάτων, Απολογία Σωκράτους 24b-24d (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 21275)
  • Πλάτων, Απολογία Σωκράτους 24b-24d Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 21278)
  • Πλάτων, Απολογία Σωκράτους 35C-D Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 12968)
  • Πλάτων, Απολογία Σωκράτους 35C-D Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 12984)
  • Πλάτων, Ίων 533c–535a Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 14310)
  • Πλάτων, Μενέξενος 247b-248c (ID: 9907)
  • Πλάτων, Μενέξενος 247b-248c Απαντήσεις (ID: 9915)
  • Πλάτωνος, Συμπόσιον 202d8-203b Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17480)
  • Πλάτωνος, Συμπόσιον 202d8-203b Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17484)
  • Υπέρ των Αριστοφάνους Χρημάτων 19.55–57 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17543)
  • Υπέρ των Αριστοφάνους Χρημάτων 19.55–57 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17550)
 • Θουκυδίδης 5.112.1 (ID: 9329)
 • Θουκυδίδης 5.112.1 Απαντήσεις (ID: 9336)
 • Δημοσθένους, Κατά Στεφάνου Α' 1-2 (ID: 9462)
 • Δημοσθένους, Κατά Στεφάνου Α' 1-2 Απαντήσεις (ID: 9472)
 • Αισχίνου, Κατά Κτησιφώντος 169-170 (ID: 9541)
 • Αισχίνου, Κατά Κτησιφώντος 169-170 Απαντήσεις (ID: 9546)
 • Λυσίου Κατά Ερατοσθένους 34-35 (ID: 9606)
 • Λυσίου Κατά Ερατοσθένους 34-35 Απαντήσεις (ID: 9614)
 • Πλάτων, Μενέξενος 247b-248c (ID: 9907)
 • Πλάτων, Μενέξενος 247b-248c Απαντήσεις (ID: 9915)
 • Θουκυδίδης, Ιστορία 5, 2-3: Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 12293)
 • Θουκυδίδης, Ιστορία 5, 2-3 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 12304)
 • Αισχίνης, Κατά Τιμάρχου 182 – 183 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 12421)
 • Αισχίνης, Κατά Τιμάρχου 182 – 183 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 12435)
 • Δημοσθένης, Ολυνθιακός Β΄ 9-10 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 12897)
 • Δημοσθένης, Ολυνθιακός Β΄ 9-10 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 12905)
 • Πλάτων, Απολογία Σωκράτους 35C-D Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 12968)
 • Πλάτων, Απολογία Σωκράτους 35C-D Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 12984)
 • Δημοσθένης, Κατά Στεφάνου Ψευδομαρτυριών Α’, 66-67 (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 13852)
 • Δημοσθένης, Κατά Στεφάνου Ψευδομαρτυριών Α’ 66-67 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 13866)
 • Πλάτων, Ίων 533c–535a Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 14310)
 • Πλάτων Ίων 533c–535a Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 14314)
 • Ξενοφών, Κύρου Παιδεία 1.2.6 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 15859)
 • Ξενοφών, Κύρου Παιδεία 1.2.6. Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 15863)
 • Ισοκράτης Παναθηναϊκός 130-133 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 16458)
 • Ισοκράτης Παναθηναϊκός 130-133 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 16466)
 • Ξενοφών, Απολογία Σωκράτους 27-28 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 16564)
 • Ξενοφών, Απολογία Σωκράτους 27-28 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 16570)
 • Ισοκράτης Αρεοπαγιτικός 12-15 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 16651)
 • Ισοκράτης Αρεοπαγιτικός 12-15 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 16658)
 • Ξενοφών, Συμπόσιον 4, 34-36 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 16710)
 • Ξενοφών Συμπόσιον 4, 34-36 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 16716)
 • Ξενοφώντος Ἱέρων, VII, 3-5 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17963)
 • Ισοκράτης Πανηγυρικός 50-53 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17891)
 • Ισοκράτης Παναθηναϊκός 26-28 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17815)
 • Ισοκράτης Παναθηναϊκός 26-28 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17819)
 • Ξενοφώντος Ἱέρων, VII, 3-5 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17957)
 • Δημοσθένης, Περί τῆς Παραπρεσβείας 182–186 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17691)
 • Υπέρ των Αριστοφάνους Χρημάτων 19.55–57 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17550)
 • Υπέρ των Αριστοφάνους Χρημάτων 19.55–57 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17543)
 • Δημοσθένης, Περί των εν Χερρονήσω 73-75 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17409)
 • Δημοσθένης, Περί των εν Χερρονήσω 73-75 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17414)
 • Ξενοφών, Λακεδαιμονίων Πολιτεία 14, 1-5 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17426)
 • Ξενοφών, Λακεδαιμονίων Πολιτεία 14, 1-5 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17429)
 • Πλάτωνος, Συμπόσιον 202d8-203b Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17480)
 • Πλάτωνος, Συμπόσιον 202d8-203b Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17484)
 • Δημοσθένης, Περί τῆς Παραπρεσβείας 182–186 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 17685)
 • Πλάτων, Απολογία Σωκράτους 24b-24d Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 21278)
 • Πλάτων, Απολογία Σωκράτους 24b-24d (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 21275)
 • Ισοκράτης Επιστολές 6.11–13 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 21014)
 • Ισοκράτης Επιστολές 6.11–13 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 21017)
 • Ισοκράτης, Περί Ειρήνης 8.38- 8.40 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 21087)
 • Ισοκράτης, Περί Ειρήνης 8.38- 8.40 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 21090)
 • Ισοκράτης, Φίλιππος 149–152 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 21695)
 • Ισοκράτης, Φίλιππος 149–152 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 21698)
 • Δημοσθένης, Κατά Αριστοκράτους 65-66 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 22393)
 • Δημοσθένης, Κατά Αριστοκράτους 65-66 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 22399)
 • Αντιφών Περί Του Ηρώδου Φόνου 79-80 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 22526)
 • Αντιφών Περί Του Ηρώδου Φόνου 79-80 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 22536)
 • Θουκυδίδης 5.84.2-5.86.1 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 22551)
 • Θουκυδίδης 5.84.2-5.86.1 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 22558)
 • Θουκυδίδης, Ιστορία 1, 48-49: Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 23082)
 • Λουκιανός, Περί του Ενυπνίου §7 - 8 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 22718)
 • Λουκιανός, Περί του Ενυπνίου §7 - 8 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 22728)
 • Θουκυδίδης, Ιστορία 1, 80: Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 22865)
 • Θουκυδίδης, Ιστορία 1, 80 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 22874)
 • Θουκυδίδης, Ιστορία 1, 48-49 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 23123)
 • Λυσίου, Περί της Δημεύσεως <των> του Νικίου Αδελφού Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 23270)
 • Λυσίου, Περί της Δημεύσεως <των> του Νικίου Αδελφού Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 23276)
 • Δημοσθένης, Πρός Ναυσίμαχον και Ξεινοπείθην 20-22 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 25382)
 • Δημοσθένης, Πρός Ναυσίμαχον και Ξεινοπείθην 20-22 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 25387)
 • Ξενοφών, Κύρου Παιδεία 1, 5, 7-9 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) (ID: 35011)
 • Ξενοφών, Κύρου Παιδεία 1, 5, 7-9 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) - Απαντήσεις (ID: 35015)
 • Ερωτήσεις Εμβάθυνσης (Συνδυαστικές): Πρώτο Μέρος (ID: 9567)
 • Ερωτήσεις Εμβάθυνσης (Συνδυαστικές): Δεύτερο Μέρος (ID: 9625)
 • 150 Ερωτήσεις Εισαγωγής Σωστό Λάθος: Αρχαία Κατεύθυνσης (ID: 9764)
 • Κριτήρια Αξιολόγησης Αρχαία Ελληνικά (Νέα Μορφή) (ID: 13220)
 • Φάκελος Υλικού (ID: 16388)
  • Ενότητα 1 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης (Φάκελος Υλικού) (ID: 17745)
  • Ενότητα 1 Ερμηνευτικές – Ετυμολογικές – Λεξιλογικές Ασκήσεις (Φάκελος Υλικού) (ID: 22703)
  • Ενότητα 1-3 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης (Φάκελος Υλικού) (ID: 34810)
  • Ενότητα 1-3 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Φάκελος Υλικού) (ID: 34815)
  • Ενότητα 13 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης (Φάκελος Υλικού) (ID: 23790)
  • Ενότητα 13 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Φάκελος Υλικού) (ID: 23795)
  • Ενότητα 2, Προτρεπτικός πρὸς Θεμίσωνα, Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) (ID: 16383)
  • Ενότητα 2, Προτρεπτικός πρὸς Θεμίσωνα, Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) Απαντήσεις (ID: 15029)
  • Ενότητα 21 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης (Φάκελος Υλικού) (ID: 17999)
  • Ενότητα 4 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης (Φάκελος Υλικού) (ID: 34774)
  • Ενότητα 4 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Φάκελος Υλικού) (ID: 34778)
  • Ενότητα 6 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης (Φάκελος Υλικού) (ID: 34795)
  • Ενότητα 6 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Φάκελος Υλικού) (ID: 34799)
  • Ενότητα 7 Κριτήριο Αξιολόγησης (Φάκελος Υλικού) (ID: 23009)
  • Ενότητα 7 Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Φάκελος Υλικού) (ID: 23013)
  • Ενότητα 7-17 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης (Φάκελος Υλικού) (ID: 25798)
  • Ενότητα 7-17 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Φάκελος Υλικού) (ID: 25802)
  • Ενότητα 9 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης (Φάκελος Υλικού) (ID: 17613)
  • Ενότητα 9 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Φάκελος Υλικού) (ID: 17620)
  • Ενότητα 9: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης & Άγνωστο (Φάκελος Υλικού) (ID: 17465)
  • Ενότητες 18-19 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης (Φάκελος Υλικού) (ID: 18002)
 • Ενότητα 2, Προτρεπτικός πρὸς Θεμίσωνα, Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) Απαντήσεις (ID: 15029)
 • Ενότητα 2, Προτρεπτικός πρὸς Θεμίσωνα, Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) (ID: 16383)
 • Ενότητα 1 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης (Φάκελος Υλικού) (ID: 17745)
 • Ενότητες 18-19 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης (Φάκελος Υλικού) (ID: 18002)
 • Ενότητα 21 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης (Φάκελος Υλικού) (ID: 17999)
 • Ενότητα 9 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης (Φάκελος Υλικού) (ID: 17613)
 • Ενότητα 9 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Φάκελος Υλικού) (ID: 17620)
 • Ενότητα 9: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης & Άγνωστο (Φάκελος Υλικού) (ID: 17465)
 • Ενότητα 1 Ερμηνευτικές – Ετυμολογικές – Λεξιλογικές Ασκήσεις (Φάκελος Υλικού) (ID: 22703)
 • Ενότητα 7 Κριτήριο Αξιολόγησης (Φάκελος Υλικού) (ID: 23009)
 • Ενότητα 7 Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Φάκελος Υλικού) (ID: 23013)
 • Ενότητα 13 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης (Φάκελος Υλικού) (ID: 23790)
 • Ενότητα 13 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Φάκελος Υλικού) (ID: 23795)
 • Ενότητα 7-17 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης (Φάκελος Υλικού) (ID: 25798)
 • Ενότητα 7-17 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Φάκελος Υλικού) (ID: 25802)
 • Ενότητα 4 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης (Φάκελος Υλικού) (ID: 34774)
 • Ενότητα 4 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Φάκελος Υλικού) (ID: 34778)
 • Ενότητα 6 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης (Φάκελος Υλικού) (ID: 34795)
 • Ενότητα 6 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Φάκελος Υλικού) (ID: 34799)
 • Ενότητα 1-3 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης (Φάκελος Υλικού) (ID: 34810)
 • Ενότητα 1-3 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Φάκελος Υλικού) (ID: 34815)
 • 150 Ερωτήσεις Εισαγωγής Σωστό Λάθος: Αρχαία Κατεύθυνσης-Απαντήσεις (ID: 23809)
 • Λατινικά (ID: 1188)
  • Ερωτήσεις Εισαγωγής Ανοικτού Τύπου (ID: 28052)
  • Ερωτήσεις Εισαγωγής Ανοικτού Τύπου - Απαντήσεις (ID: 28056)
  • Ερωτήσεις Εισαγωγής Αντιστοίχισης (ID: 27676)
  • Ερωτήσεις Εισαγωγής Αντιστοίχισης - Απαντήσεις (ID: 27680)
  • Ερωτήσεις Εισαγωγής Κλειστού Τύπου (ID: 24904)
  • Ερωτήσεις Εισαγωγής Κλειστού Τύπου - Απαντήσεις (ID: 24911)
  • Ερωτήσεις Εισαγωγής Πολλαπλής Επιλογής (ID: 25063)
  • Ερωτήσεις Εισαγωγής Πολλαπλής Επιλογής - Απαντήσεις (ID: 25069)
  • Ερωτήσεις Εισαγωγής Συμπλήρωσης Κενών (ID: 29016)
  • Ερωτήσεις Εισαγωγής Συμπλήρωσης Κενών - Απαντήσεις (ID: 29075)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 13-20 (ID: 13546)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 18 & 24 Θέμα 24462 (Τράπεζα Θεμάτων) (ID: 28447)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 18 & 24 Θέμα 24462 (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις (ID: 28451)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 20 & 31 (ID: 13711)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 21-29 (ID: 13661)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 3-11 (ID: 13536)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 43-45 (ID: 14347)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 43-45 Απαντήσεις (ID: 14374)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 16-20 (ID: 24290)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 16-20-Απαντήσεις (ID: 24294)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 18-20 (ID: 28515)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 18-20 - Απαντήσεις (ID: 28525)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 18-35-47 (ID: 29201)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 18-35-47 - Απαντήσεις (ID: 29205)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 21-23 (ID: 28481)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 21-23 - Απαντήσεις (ID: 28488)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 21-25 (ID: 28314)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 21-25-Απαντήσεις (ID: 28323)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 22-28 (ID: 25211)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 22-28-Απαντήσεις (ID: 25216)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 23-30-48 (ID: 27211)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 23-30-48 - Απαντήσεις (ID: 27251)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 24-26 (ID: 28274)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 24-26-Απαντήσεις (ID: 28280)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 25-32-49 (ID: 32461)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 25-32-49-Απαντήσεις (ID: 32468)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 26-28 (ID: 25173)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 26-28-Απαντήσεις (ID: 25178)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 27-28, 30 (ID: 34985)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 27-28, 30 - Απαντήσεις (ID: 34983)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 27-34-46 (ID: 31900)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 27-34-46 - Απαντήσεις (ID: 31974)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 29-30, 32 (ID: 28875)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 29-30, 32 - Απαντήσεις (ID: 28885)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 29-34 (ID: 25648)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 29-34-Απαντήσεις (ID: 25660)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 32-33 & 42-44 (ID: 31035)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 32-33 & 42-44-Απαντήσεις (ID: 31137)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 33-35 (ID: 25454)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 33-35 - Απαντήσεις (ID: 25459)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 37-38 & 40 (ID: 25730)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 37-38 & 40 - Απαντήσεις (ID: 25740)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 40-50 (ID: 35287)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 40-50 - Απαντήσεις (ID: 35291)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 49-50 (ID: 30767)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 49-50 - Απαντήσεις (ID: 30995)
  • Λατινικά Ενότητα 11 (ID: 1868)
  • Λατινικά Ενότητα 13 (ID: 1894)
  • Λατινικά Ενότητα 14 (ID: 1905)
  • Λατινικά Ενότητα 15 (ID: 1915)
  • Λατινικά Ενότητα 20 (ID: 1922)
  • Λατινικά Ενότητα 21 (ID: 1929)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 21 (νέα μορφή) (ID: 24429)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 21 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 24434)
  • Λατινικά Ενότητα 22 (ID: 24465)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 22 (νέα μορφή) (ID: 24445)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 22 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 24449)
  • Λατινικά Ενότητα 23 (ID: 24508)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 23 (νέα μορφή) (ID: 24454)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 23 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 24459)
  • Λατινικά Ενότητα 24 (ID: 1941)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 24 (νέα μορφή) (ID: 24659)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 24 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 24664)
  • Λατινικά Ενότητα 25 (ID: 1953)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 25 (νέα μορφή) (ID: 24674)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 25 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 24681)
  • Λατινικά Ενότητα 26 (ID: 24742)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 26 (νέα μορφή) (ID: 24747)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 26 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 24752)
  • Λατινικά Ενότητα 27 (ID: 1963)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 27 (νέα μορφή) (ID: 24946)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 27 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 24949)
  • Λατινικά Ενότητα 29 (ID: 1970)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 29 (νέα μορφή) (ID: 24995)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 29 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 25000)
  • Λατινικά Ενότητα 3 (ID: 1746)
  • Λατινικά Ενότητα 3 Απαντήσεις Ασκήσεων (ID: 13432)
  • Λατινικά Ενότητα 31 (ID: 1976)
  • Λατινικά Ενότητα 32 (ID: 25522)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 32 (νέα μορφή) (ID: 25528)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 32 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 25533)
  • Λατινικά Ενότητα 33 (ID: 25548)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 33 (νέα μορφή) (ID: 25555)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 33 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 25560)
  • Λατινικά Ενότητα 34 (ID: 1986)
  • Λατινικά Ενότητα 36 (ID: 1993)
  • Λατινικά Ενότητα 38 (ID: 2002)
  • Λατινικά Ενότητα 42 (ID: 2009)
  • Λατινικά Ενότητα 43 (ID: 2017)
  • Λατινικά Ενότητα 44 (ID: 2053)
  • Λατινικά Ενότητα 45 (ID: 2070)
  • Λατινικά Ενότητα 5 (ID: 1755)
  • Λατινικά Ενότητα 5 Απαντήσεις Ασκήσεων (ID: 13645)
  • Λατινικά Ενότητα 6 (ID: 1762)
  • Λατινικά Ενότητα 6 Απαντήσεις Ασκήσεων (ID: 13783)
  • Λατινικά Ενότητα 7 (ID: 1781)
  • Σχεδιάγραμμα Εισαγωγής (ID: 28064)
 • Λατινικά Ενότητα 31 (ID: 1976)
 • Λατινικά Ενότητα 3 (ID: 1746)
 • Λατινικά Ενότητα 5 (ID: 1755)
 • Λατινικά Ενότητα 6 (ID: 1762)
 • Λατινικά Ενότητα 7 (ID: 1781)
 • Λατινικά Ενότητα 11 (ID: 1868)
 • Λατινικά Ενότητα 13 (ID: 1894)
 • Λατινικά Ενότητα 14 (ID: 1905)
 • Λατινικά Ενότητα 15 (ID: 1915)
 • Λατινικά Ενότητα 20 (ID: 1922)
 • Λατινικά Ενότητα 21 (ID: 1929)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 21 (νέα μορφή) (ID: 24429)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 21 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 24434)
 • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 21 (νέα μορφή) (ID: 24429)
 • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 21 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 24434)
 • Λατινικά Ενότητα 24 (ID: 1941)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 24 (νέα μορφή) (ID: 24659)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 24 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 24664)
 • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 24 (νέα μορφή) (ID: 24659)
 • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 24 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 24664)
 • Λατινικά Ενότητα 25 (ID: 1953)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 25 (νέα μορφή) (ID: 24674)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 25 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 24681)
 • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 25 (νέα μορφή) (ID: 24674)
 • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 25 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 24681)
 • Λατινικά Ενότητα 27 (ID: 1963)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 27 (νέα μορφή) (ID: 24946)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 27 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 24949)
 • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 27 (νέα μορφή) (ID: 24946)
 • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 27 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 24949)
 • Λατινικά Ενότητα 29 (ID: 1970)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 29 (νέα μορφή) (ID: 24995)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 29 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 25000)
 • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 29 (νέα μορφή) (ID: 24995)
 • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 29 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 25000)
 • Λατινικά Ενότητα 34 (ID: 1986)
 • Λατινικά Ενότητα 36 (ID: 1993)
 • Λατινικά Ενότητα 38 (ID: 2002)
 • Λατινικά Ενότητα 42 (ID: 2009)
 • Λατινικά Ενότητα 43 (ID: 2017)
 • Λατινικά Ενότητα 44 (ID: 2053)
 • Λατινικά Ενότητα 45 (ID: 2070)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 24-26 (ID: 28274)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 24-26-Απαντήσεις (ID: 28280)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 43-45 (ID: 14347)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 20 & 31 (ID: 13711)
 • Λατινικά Ενότητα 3 Απαντήσεις Ασκήσεων (ID: 13432)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 3-11 (ID: 13536)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 13-20 (ID: 13546)
 • Λατινικά Ενότητα 5 Απαντήσεις Ασκήσεων (ID: 13645)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 21-29 (ID: 13661)
 • Λατινικά Ενότητα 6 Απαντήσεις Ασκήσεων (ID: 13783)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 43-45 Απαντήσεις (ID: 14374)
 • Ερωτήσεις Εισαγωγής Συμπλήρωσης Κενών (ID: 29016)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 18-20 - Απαντήσεις (ID: 28525)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 22-28-Απαντήσεις (ID: 25216)
 • Ερωτήσεις Εισαγωγής Πολλαπλής Επιλογής (ID: 25063)
 • Ερωτήσεις Εισαγωγής Πολλαπλής Επιλογής - Απαντήσεις (ID: 25069)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 21-23 - Απαντήσεις (ID: 28488)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 21-25 (ID: 28314)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 18-20 (ID: 28515)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 21-23 (ID: 28481)
 • Σχεδιάγραμμα Εισαγωγής (ID: 28064)
 • Ερωτήσεις Εισαγωγής Ανοικτού Τύπου - Απαντήσεις (ID: 28056)
 • Ερωτήσεις Εισαγωγής Ανοικτού Τύπου (ID: 28052)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 16-20 (ID: 24290)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 16-20-Απαντήσεις (ID: 24294)
 • Λατινικά Ενότητα 22 (ID: 24465)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 22 (νέα μορφή) (ID: 24445)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 22 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 24449)
 • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 22 (νέα μορφή) (ID: 24445)
 • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 22 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 24449)
 • Λατινικά Ενότητα 23 (ID: 24508)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 23 (νέα μορφή) (ID: 24454)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 23 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 24459)
 • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 23 (νέα μορφή) (ID: 24454)
 • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 23 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 24459)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 18 & 24 Θέμα 24462 (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις (ID: 28451)
 • Λατινικά Ενότητα 26 (ID: 24742)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 26 (νέα μορφή) (ID: 24747)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 26 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 24752)
 • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 26 (νέα μορφή) (ID: 24747)
 • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 26 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 24752)
 • Ερωτήσεις Εισαγωγής Κλειστού Τύπου (ID: 24904)
 • Ερωτήσεις Εισαγωγής Κλειστού Τύπου - Απαντήσεις (ID: 24911)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 18 & 24 Θέμα 24462 (Τράπεζα Θεμάτων) (ID: 28447)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 26-28-Απαντήσεις (ID: 25178)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 26-28 (ID: 25173)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 22-28 (ID: 25211)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 33-35 (ID: 25454)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 33-35 - Απαντήσεις (ID: 25459)
 • Λατινικά Ενότητα 32 (ID: 25522)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 32 (νέα μορφή) (ID: 25528)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 32 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 25533)
 • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 32 (νέα μορφή) (ID: 25528)
 • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 32 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 25533)
 • Λατινικά Ενότητα 33 (ID: 25548)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 33 (νέα μορφή) (ID: 25555)
  • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 33 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 25560)
 • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 33 (νέα μορφή) (ID: 25555)
 • Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 33 (νέα μορφή) Απαντήσεις (ID: 25560)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 29-34 (ID: 25648)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 29-34-Απαντήσεις (ID: 25660)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 37-38 & 40 (ID: 25730)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 37-38 & 40 - Απαντήσεις (ID: 25740)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 21-25-Απαντήσεις (ID: 28323)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 29-30, 32 (ID: 28875)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 29-30, 32 - Απαντήσεις (ID: 28885)
 • Ερωτήσεις Εισαγωγής Αντιστοίχισης - Απαντήσεις (ID: 27680)
 • Ερωτήσεις Εισαγωγής Αντιστοίχισης (ID: 27676)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 23-30-48 (ID: 27211)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 23-30-48 - Απαντήσεις (ID: 27251)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 18-35-47 - Απαντήσεις (ID: 29205)
 • Ερωτήσεις Εισαγωγής Συμπλήρωσης Κενών - Απαντήσεις (ID: 29075)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 18-35-47 (ID: 29201)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 49-50 (ID: 30767)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 49-50 - Απαντήσεις (ID: 30995)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 32-33 & 42-44 (ID: 31035)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 32-33 & 42-44-Απαντήσεις (ID: 31137)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 27-34-46 (ID: 31900)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 27-34-46 - Απαντήσεις (ID: 31974)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 25-32-49 (ID: 32461)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 25-32-49-Απαντήσεις (ID: 32468)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 27-28, 30 - Απαντήσεις (ID: 34983)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 27-28, 30 (ID: 34985)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 40-50 (ID: 35287)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 40-50 - Απαντήσεις (ID: 35291)
 • Ιστορία (ID: 1190)
  • Αγροτική Αποκατάσταση (ID: 8987)
  • Άλλα προσφυγικά ρεύματα (ID: 8626)
  • Αντιβενιζελικά κόμματα (ID: 6806)
  • Από τη Χρεοκοπία στο Στρατιωτικό Κίνημα στο Γουδί (1893-1909) (ID: 6793)
  • Αποζημίωση των Ανταλλαξίμων (ID: 9157)
  • Αριστερά κόμματα (ID: 6811)
  • Αστική Αποκατάσταση (ID: 9148)
  • Βιομηχανία (ID: 6423)
  • Δημόσια έργα (ID: 6428)
  • Διανομή εθνικών κτημάτων (ID: 6404)
  • Εθνικά δάνεια (ID: 6439)
  • Εθνικός διχασμός (1915-1922) (ID: 6817)
  • Εκμετάλλευση των ορυχείων (ID: 6408)
  • Ελληνοτουρκική Προσέγγιση (ID: 9162)
  • Ενσωμάτωση των Προσφύγων (ID: 9167)
  • Εξωελλαδικό ελληνικό κεφάλαιο (ID: 6446)
  • Επιπτώσεις από την Άφιξη των Προσφύγων (ID: 9175)
  • Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (ID: 8975)
  • Ερωτήσεις Κλειστού Τύπου εφ' όλης της Ύλης (ID: 19658)
  • Ερωτήσεις Κλειστού Τύπου εφ' όλης της Ύλης - Απαντήσεις (ID: 19663)
  • Η «νέα γενιά» (ID: 6703)
  • Η Αρμοστεία του Αλέξανδρου Ζαΐμη (ID: 9280)
  • Η εδραίωση του δικομματισμού (ID: 6779)
  • Η Εθνοσυνέλευση του 1862-1864 (ID: 6774)
  • Η Ελληνική Οικονομία Κατά την Περίοδο του Μεσοπολέμου (ID: 6594)
  • Η εμπορική ναυτιλία (ID: 6400)
  • Η Έξοδος (ID: 8750)
  • Η επανάσταση του Θερίσου (1905) (ID: 9236)
  • Η Κρίση του 1932 (ID: 6618)
  • Η Μεγάλη Ιδέα (ID: 6378)
  • Η Μετάκληση του Βενιζέλου στην Αθήνα και οι Επιπτώσεις στο Κρητικό Ζήτημα (ID: 9513)
  • Η Οικονομική Ζωή Κατά την Περίοδο 1922-1936 (ID: 6589)
  • Η οργάνωση των κομμάτων κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα (ID: 6788)
  • Η Παλιννόστηση (ID: 8733)
  • Η παρακμή των «ξενικών» κομμάτων (ID: 6699)
  • Η περίθαλψη (1914-1921) (ID: 8689)
  • Η Περίοδος της Δημιουργίας (ID: 9223)
  • Η Σύμβαση της Λοζάνης και η Ανταλλαγή των Πληθυσμών (ID: 8809)
  • Ιστορικές Πηγές: Διάκριση-Διαχωρισμός (ID: 24556)
  • Κατάλυση της Αρμοστείας στην Κρήτη (ID: 9285)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού (ID: 9248)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Κεφάλαια 1-2 (ID: 22062)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Κεφάλαια Γ έως Ε (ID: 29233)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Κεφάλαια Γ έως Ε (Απαντήσεις) (ID: 29238)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Κεφάλαιο 1 (ID: 18686)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Κεφάλαιο 1 (Απαντήσεις) (ID: 18693)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Οικονομία (ID: 18779)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Οικονομία Γ (ID: 19072)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Οικονομία Γ (Απαντήσεις) (ID: 19076)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Οικονομία Δ (ID: 22070)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Παρευξείνιος Ελληνισμός (ID: 28193)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Παρευξείνιος Ελληνισμός (Απαντήσεις) (ID: 28197)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Πολιτικά Κόμματα (ID: 12915)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Πολιτικά Κόμματα & Προσφυγικό (ID: 18798)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Πολιτικά Κόμματα Β (ID: 18793)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Πολιτικά Κόμματα Γ (ID: 21105)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό (ID: 14803)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό (Απαντήσεις) (ID: 14819)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 10 (ID: 30548)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 10 (Απαντήσεις) (ID: 30603)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 2 (ID: 18026)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 3 (ID: 18634)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 3 (Απαντήσεις) (ID: 18363)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 5 (ID: 18915)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 5 (Απαντήσεις) (ID: 18926)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 6 (ID: 19040)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 7 (ID: 19092)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 7 (Απαντήσεις) (ID: 19331)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 8 (ID: 22126)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 8 (Απαντήσεις) (ID: 22129)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 9 (ID: 27479)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 9 (Απαντήσεις) (ID: 27484)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό Νέα Ύλη (Απαντήσεις) (ID: 18352)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Το Κρητικό ζήτημα (ID: 25031)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Το Κρητικό ζήτημα (Απαντήσεις) (ID: 25037)
  • Μεθοδολογία Ανάλυσης Ιστορικής Πηγής (ID: 35308)
  • Ο Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος (ID: 6538)
  • Ο διωγμός του 1914 (ID: 8557)
  • Οι Μεγάλες Επενδύσεις (ID: 6601)
  • Οι Οικονομικές Συνθήκες Κατά την Περίοδο 1910-1922 (ID: 6532)
  • Οργάνωση Κρητικής Πολιτείας (ID: 9217)
  • Οριστική Λύση Κρητικού Ζητήματος (ID: 9597)
  • Πολιτικά Κόμματα Ερωτήσεις Σωστό/ Λάθος (ID: 18863)
  • Πολιτικά Κόμματα Σωστό/ Λάθος Απαντήσεις (ID: 18869)
  • Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Νέα Ύλη (ID: 18345)
  • Προσφυγικό Ζήτημα κατά τον 19ο αιώνα Ερωτήσεις Σωστό/ Λάθος (ID: 18879)
  • Προσφυγικό Ζήτημα κατά τον 19ο αιώνα Σωστό/ Λάθος- Απαντήσεις (ID: 18883)
  • Πτώχευση του 1893 και ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος (ID: 6442)
  • Σιδηρόδρομοι (ID: 6433)
  • Συνδυαστικές Ερωτήσεις Εφ' όλης της Ύλης 2 (ID: 35298)
  • Συνδυαστικές Ερωτήσεις Εφ' όλης της Ύλης 2 - Απαντήσεις (ID: 35303)
  • Συνδυαστικές Ερωτήσεις Ιστορία Προσανατολισμού (ID: 23952)
  • Συνδυαστικές Ερωτήσεις Ιστορία Προσανατολισμού - Απαντήσεις (ID: 23957)
  • Τα γεγονότα των Ετών 1909-1913 (ID: 9316)
  • Τα δημογραφικά δεδομένα (ID: 6365)
  • Τα Πρώτα Βήματα του Εργατικού Κινήματος (ID: 6525)
  • Τα Πρώτα Νέφη (ID: 9230)
  • Το Αγροτικό Ζήτημα (ID: 6518)
  • Το εμπόριο το 19ο αιώνα (ID: 6394)
  • Το κόμμα των Φιλελευθέρων (ID: 6800)
  • Το Κρητικό ζήτημα Β (ID: 25753)
  • Το Πρώτο Διάστημα (ID: 8756)
  • Το Σοσιαλιστικό κόμμα (ID: 8543)
  • Το Σύνταγμα του 1844 (ID: 6650)
  • Τράπεζα της Ελλάδος (ID: 6614)
  • Τραπεζικό Σύστημα (ID: 6414)
  • Φύλλο Εργασίας: Γ. Η Αποκατάσταση των Προσφύγων Δ. Η αποζημίωση των Ανταλλαξίμων και η Ελληνοτουρκική φιλία (ID: 34994)
  • Φύλλο Εργασίας: Γ. Η Αποκατάσταση των Προσφύγων Δ. Η αποζημίωση των Ανταλλαξίμων και η Ελληνοτουρκική φιλία - Απαντήσεις (ID: 35001)
  • Φύλλο Εργασίας: Η Βιομηχανία-Τα Δημόσια Έργα (ID: 19402)
  • Φύλλο Εργασίας: Η Διανομή των Εθνικών Κτημάτων (ID: 19355)
  • Φύλλο Εργασίας: Η Εκμετάλλευση των Ορυχείων-Η Δημιουργία Τραπεζικού Συστήματος (ID: 19361)
  • Φύλλο Εργασίας: Η Ελληνική Οικονομία Κατά τον 19ο αιώνα (ID: 19344)
  • Φύλλο Εργασίας: Η Ελληνική Οικονομία κατά τον 19ο αιώνα-Εμπορική Ναυτιλία (ID: 19349)
  • Φύλλο Εργασίας: Η Ελληνική Οικονομία μετά την Επανάσταση (ID: 19339)
  • Φύλλο Εργασίας: Η Κρίση του 1932 (ID: 20887)
  • Φύλλο Εργασίας: Η Οικονομική Ζωή την Περίοδο 1922-1936 (ID: 20877)
  • Φύλλο Εργασίας: Μικρασιατική Καταστροφή (ID: 27260)
  • Φύλλο Εργασίας: Μικρασιατική Καταστροφή - Απαντήσεις (ID: 27265)
  • Φύλλο Εργασίας: Ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος (ID: 20871)
  • Φύλλο Εργασίας: Ο Εθνικός Διχασμός (1915-1922) (ID: 22568)
  • Φύλλο Εργασίας: Οι Μεγάλες Επενδύσεις - Η Τράπεζα της Ελλάδος (ID: 20882)
  • Φύλλο Εργασίας: Οι Οικονομικές Συνθήκες κατά την Περίοδο 1910-1922 (ID: 20865)
  • Φύλλο Εργασίας: Πελατειακά Δίκτυα επί Τουρκοκρατίας (ID: 22576)
  • Φύλλο Εργασίας: Τα Εθνικά Δίκτυα-Η Πτώχευση του 1893 και ο ΔΟΕ (ID: 19425)
  • Φύλλο Εργασίας: Το Αγροτικό Ζήτημα (ID: 19437)
  • Φύλλο Εργασίας: Το Δίκτυο των Σιδηροδρόμων (ID: 19419)
  • Φύλλο Εργασίας: Το Εξωελλαδικό Ελληνικό Κεφάλαιο (ID: 19431)
  • Φύλλο Εργασίας: Το Εργατικό Κίνημα (ID: 19442)
  • Φύλλο Εργασίας: Το Κόμμα των Φιλελευθέρων Α (ID: 24542)
  • Φύλλο Εργασίας: Το Κόμμα των Φιλελευθέρων Β (ID: 24547)
 • Η Μεγάλη Ιδέα (ID: 6378)
 • Από τη Χρεοκοπία στο Στρατιωτικό Κίνημα στο Γουδί (1893-1909) (ID: 6793)
 • Τα δημογραφικά δεδομένα (ID: 6365)
 • Το εμπόριο το 19ο αιώνα (ID: 6394)
 • Η εμπορική ναυτιλία (ID: 6400)
 • Διανομή εθνικών κτημάτων (ID: 6404)
 • Εκμετάλλευση των ορυχείων (ID: 6408)
 • Τραπεζικό Σύστημα (ID: 6414)
 • Βιομηχανία (ID: 6423)
 • Δημόσια έργα (ID: 6428)
 • Σιδηρόδρομοι (ID: 6433)
 • Εθνικά δάνεια (ID: 6439)
 • Πτώχευση του 1893 και ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος (ID: 6442)
 • Εξωελλαδικό ελληνικό κεφάλαιο (ID: 6446)
 • Το Αγροτικό Ζήτημα (ID: 6518)
 • Τα Πρώτα Βήματα του Εργατικού Κινήματος (ID: 6525)
 • Οι Οικονομικές Συνθήκες Κατά την Περίοδο 1910-1922 (ID: 6532)
 • Ο Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος (ID: 6538)
 • Η Οικονομική Ζωή Κατά την Περίοδο 1922-1936 (ID: 6589)
 • Η Ελληνική Οικονομία Κατά την Περίοδο του Μεσοπολέμου (ID: 6594)
 • Οι Μεγάλες Επενδύσεις (ID: 6601)
 • Τράπεζα της Ελλάδος (ID: 6614)
 • Η Κρίση του 1932 (ID: 6618)
 • Το Σύνταγμα του 1844 (ID: 6650)
 • Το κόμμα των Φιλελευθέρων (ID: 6800)
 • Η παρακμή των «ξενικών» κομμάτων (ID: 6699)
 • Η «νέα γενιά» (ID: 6703)
 • Η Εθνοσυνέλευση του 1862-1864 (ID: 6774)
 • Η εδραίωση του δικομματισμού (ID: 6779)
 • Η οργάνωση των κομμάτων κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα (ID: 6788)
 • Αντιβενιζελικά κόμματα (ID: 6806)
 • Αριστερά κόμματα (ID: 6811)
 • Εθνικός διχασμός (1915-1922) (ID: 6817)
 • Αγροτική Αποκατάσταση (ID: 8987)
 • Το Σοσιαλιστικό κόμμα (ID: 8543)
 • Ο διωγμός του 1914 (ID: 8557)
 • Άλλα προσφυγικά ρεύματα (ID: 8626)
 • Η περίθαλψη (1914-1921) (ID: 8689)
 • Η Παλιννόστηση (ID: 8733)
 • Η Έξοδος (ID: 8750)
 • Το Πρώτο Διάστημα (ID: 8756)
 • Η Σύμβαση της Λοζάνης και η Ανταλλαγή των Πληθυσμών (ID: 8809)
 • Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (ID: 8975)
 • Αστική Αποκατάσταση (ID: 9148)
 • Αποζημίωση των Ανταλλαξίμων (ID: 9157)
 • Ελληνοτουρκική Προσέγγιση (ID: 9162)
 • Ενσωμάτωση των Προσφύγων (ID: 9167)
 • Επιπτώσεις από την Άφιξη των Προσφύγων (ID: 9175)
 • Οργάνωση Κρητικής Πολιτείας (ID: 9217)
 • Η Περίοδος της Δημιουργίας (ID: 9223)
 • Τα Πρώτα Νέφη (ID: 9230)
 • Η επανάσταση του Θερίσου (1905) (ID: 9236)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού (ID: 9248)
 • Κατάλυση της Αρμοστείας στην Κρήτη (ID: 9285)
 • Η Αρμοστεία του Αλέξανδρου Ζαΐμη (ID: 9280)
 • Τα γεγονότα των Ετών 1909-1913 (ID: 9316)
 • Η Μετάκληση του Βενιζέλου στην Αθήνα και οι Επιπτώσεις στο Κρητικό Ζήτημα (ID: 9513)
 • Οριστική Λύση Κρητικού Ζητήματος (ID: 9597)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Πολιτικά Κόμματα (ID: 12915)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό (ID: 14803)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό (Απαντήσεις) (ID: 14819)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Το Κρητικό ζήτημα (Απαντήσεις) (ID: 25037)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Το Κρητικό ζήτημα (ID: 25031)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 3 (Απαντήσεις) (ID: 18363)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό Νέα Ύλη (Απαντήσεις) (ID: 18352)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 2 (ID: 18026)
 • Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Νέα Ύλη (ID: 18345)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 7 (ID: 19092)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 3 (ID: 18634)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Κεφάλαιο 1 (ID: 18686)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Κεφάλαιο 1 (Απαντήσεις) (ID: 18693)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Οικονομία (ID: 18779)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Πολιτικά Κόμματα Β (ID: 18793)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Πολιτικά Κόμματα & Προσφυγικό (ID: 18798)
 • Πολιτικά Κόμματα Ερωτήσεις Σωστό/ Λάθος (ID: 18863)
 • Πολιτικά Κόμματα Σωστό/ Λάθος Απαντήσεις (ID: 18869)
 • Προσφυγικό Ζήτημα κατά τον 19ο αιώνα Ερωτήσεις Σωστό/ Λάθος (ID: 18879)
 • Προσφυγικό Ζήτημα κατά τον 19ο αιώνα Σωστό/ Λάθος- Απαντήσεις (ID: 18883)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 5 (ID: 18915)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 5 (Απαντήσεις) (ID: 18926)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 6 (ID: 19040)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Οικονομία Γ (ID: 19072)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Οικονομία Γ (Απαντήσεις) (ID: 19076)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 7 (Απαντήσεις) (ID: 19331)
 • Φύλλο Εργασίας: Η Ελληνική Οικονομία μετά την Επανάσταση (ID: 19339)
 • Φύλλο Εργασίας: Η Ελληνική Οικονομία Κατά τον 19ο αιώνα (ID: 19344)
 • Φύλλο Εργασίας: Η Ελληνική Οικονομία κατά τον 19ο αιώνα-Εμπορική Ναυτιλία (ID: 19349)
 • Φύλλο Εργασίας: Η Διανομή των Εθνικών Κτημάτων (ID: 19355)
 • Φύλλο Εργασίας: Η Εκμετάλλευση των Ορυχείων-Η Δημιουργία Τραπεζικού Συστήματος (ID: 19361)
 • Φύλλο Εργασίας: Η Βιομηχανία-Τα Δημόσια Έργα (ID: 19402)
 • Φύλλο Εργασίας: Το Δίκτυο των Σιδηροδρόμων (ID: 19419)
 • Φύλλο Εργασίας: Τα Εθνικά Δίκτυα-Η Πτώχευση του 1893 και ο ΔΟΕ (ID: 19425)
 • Φύλλο Εργασίας: Το Εξωελλαδικό Ελληνικό Κεφάλαιο (ID: 19431)
 • Φύλλο Εργασίας: Το Αγροτικό Ζήτημα (ID: 19437)
 • Φύλλο Εργασίας: Το Εργατικό Κίνημα (ID: 19442)
 • Ερωτήσεις Κλειστού Τύπου εφ' όλης της Ύλης (ID: 19658)
 • Ερωτήσεις Κλειστού Τύπου εφ' όλης της Ύλης - Απαντήσεις (ID: 19663)
 • Φύλλο Εργασίας: Οι Οικονομικές Συνθήκες κατά την Περίοδο 1910-1922 (ID: 20865)
 • Φύλλο Εργασίας: Ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος (ID: 20871)
 • Φύλλο Εργασίας: Η Οικονομική Ζωή την Περίοδο 1922-1936 (ID: 20877)
 • Φύλλο Εργασίας: Οι Μεγάλες Επενδύσεις - Η Τράπεζα της Ελλάδος (ID: 20882)
 • Φύλλο Εργασίας: Η Κρίση του 1932 (ID: 20887)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Πολιτικά Κόμματα Γ (ID: 21105)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Κεφάλαια 1-2 (ID: 22062)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Οικονομία Δ (ID: 22070)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Παρευξείνιος Ελληνισμός (ID: 28193)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 8 (ID: 22126)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 8 (Απαντήσεις) (ID: 22129)
 • Φύλλο Εργασίας: Ο Εθνικός Διχασμός (1915-1922) (ID: 22568)
 • Φύλλο Εργασίας: Πελατειακά Δίκτυα επί Τουρκοκρατίας (ID: 22576)
 • Συνδυαστικές Ερωτήσεις Ιστορία Προσανατολισμού (ID: 23952)
 • Συνδυαστικές Ερωτήσεις Ιστορία Προσανατολισμού - Απαντήσεις (ID: 23957)
 • Φύλλο Εργασίας: Το Κόμμα των Φιλελευθέρων Α (ID: 24542)
 • Φύλλο Εργασίας: Το Κόμμα των Φιλελευθέρων Β (ID: 24547)
 • Ιστορικές Πηγές: Διάκριση-Διαχωρισμός (ID: 24556)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Παρευξείνιος Ελληνισμός (Απαντήσεις) (ID: 28197)
 • Το Κρητικό ζήτημα Β (ID: 25753)
 • Φύλλο Εργασίας: Μικρασιατική Καταστροφή (ID: 27260)
 • Φύλλο Εργασίας: Μικρασιατική Καταστροφή - Απαντήσεις (ID: 27265)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 9 (ID: 27479)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 9 (Απαντήσεις) (ID: 27484)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Κεφάλαια Γ έως Ε (ID: 29233)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Κεφάλαια Γ έως Ε (Απαντήσεις) (ID: 29238)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 10 (ID: 30548)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 10 (Απαντήσεις) (ID: 30603)
 • Φύλλο Εργασίας: Γ. Η Αποκατάσταση των Προσφύγων Δ. Η αποζημίωση των Ανταλλαξίμων και η Ελληνοτουρκική φιλία (ID: 34994)
 • Φύλλο Εργασίας: Γ. Η Αποκατάσταση των Προσφύγων Δ. Η αποζημίωση των Ανταλλαξίμων και η Ελληνοτουρκική φιλία - Απαντήσεις (ID: 35001)
 • Συνδυαστικές Ερωτήσεις Εφ' όλης της Ύλης 2 (ID: 35298)
 • Συνδυαστικές Ερωτήσεις Εφ' όλης της Ύλης 2 - Απαντήσεις (ID: 35303)
 • Μεθοδολογία Ανάλυσης Ιστορικής Πηγής (ID: 35308)
 • Γραμματική Αρχαίας Ελληνικής (ID: 1192)
  • Α Κλίση Αρχαία (ID: 3470)
  • Β Κλίση Αρχαία (ID: 4847)
  • Βασικές Έννοιες Γραμματικής & Συντακτικού στα Αρχαία Ελληνικά (ID: 18785)
  • Γ Κλίση Αρχαία Συμφωνόληκτα (ID: 23174)
  • Γ Κλίση Αρχαία Φωνηεντόληκτα (ID: 22748)
  • Γραμματική Αρχαίας Ελληνικής: Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 9116)
  • Γραμματική Αρχαίας Ελληνικής: Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (ID: 9133)
  • Εγκλίσεις Ρημάτων Ασκήσεις (ID: 27915)
  • Επίθετα Δευτερόκλιτα-Τριτόκλιτα Ασκήσεις (ID: 27874)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης: Αντωνυμίες Α (ID: 13460)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης: Αντωνυμίες Α Απαντήσεις (ID: 13468)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης: Αντωνυμίες Β (ID: 13482)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης: Αντωνυμίες Β Απαντήσεις (ID: 13489)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης: Αντωνυμίες Γ (ID: 13502)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης: Αντωνυμίες Γ Απαντήσεις (ID: 13507)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Αόριστος Α & Β Απαντήσεις (ID: 13611)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Αόριστος Α & Β Προστακτική Απαντήσεις (ID: 13628)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Αόριστος Α΄& Β΄ (ID: 13593)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Αόριστος Α΄& Β΄ Προστακτική (ID: 13599)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Μέλλοντας Α & Β Απαντήσεις (ID: 13605)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Μέλλοντας Α΄& Β΄ (ID: 13586)
  • Παραθετικά Επιθέτων Ασκήσεις 2 (ID: 28817)
  • Παραθετικά Επιθέτων Ασκήσεις 2 Απαντήσεις (ID: 28828)
  • Παραθετικά Επιθέτων-Επιρρημάτων Ασκήσεις (ID: 22083)
  • Παραθετικά Επιθέτων-Επιρρημάτων Θεωρία (ID: 22076)
  • Συνηρημένα Ρήματα σε -άω (ID: 5385)
  • Συνηρημένα Ρήματα σε -έω (ID: 5452)
  • Τονισμός Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας-(Κανόνες, Δίχρονα) (ID: 23132)
 • Α Κλίση Αρχαία (ID: 3470)
 • Β Κλίση Αρχαία (ID: 4847)
 • Συνηρημένα Ρήματα σε -άω (ID: 5385)
 • Συνηρημένα Ρήματα σε -έω (ID: 5452)
 • Γραμματική Αρχαίας Ελληνικής: Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 9116)
 • Γραμματική Αρχαίας Ελληνικής: Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (ID: 9133)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης: Αντωνυμίες Α (ID: 13460)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης: Αντωνυμίες Α Απαντήσεις (ID: 13468)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης: Αντωνυμίες Β (ID: 13482)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης: Αντωνυμίες Β Απαντήσεις (ID: 13489)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης: Αντωνυμίες Γ (ID: 13502)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης: Αντωνυμίες Γ Απαντήσεις (ID: 13507)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Μέλλοντας Α΄& Β΄ (ID: 13586)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Αόριστος Α΄& Β΄ (ID: 13593)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Αόριστος Α΄& Β΄ Προστακτική (ID: 13599)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Μέλλοντας Α & Β Απαντήσεις (ID: 13605)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Αόριστος Α & Β Απαντήσεις (ID: 13611)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Αόριστος Α & Β Προστακτική Απαντήσεις (ID: 13628)
 • Επίθετα Δευτερόκλιτα-Τριτόκλιτα Ασκήσεις (ID: 27874)
 • Παραθετικά Επιθέτων Ασκήσεις 2 Απαντήσεις (ID: 28828)
 • Παραθετικά Επιθέτων Ασκήσεις 2 (ID: 28817)
 • Βασικές Έννοιες Γραμματικής & Συντακτικού στα Αρχαία Ελληνικά (ID: 18785)
 • Παραθετικά Επιθέτων-Επιρρημάτων Θεωρία (ID: 22076)
 • Παραθετικά Επιθέτων-Επιρρημάτων Ασκήσεις (ID: 22083)
 • Γ Κλίση Αρχαία Φωνηεντόληκτα (ID: 22748)
 • Τονισμός Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας-(Κανόνες, Δίχρονα) (ID: 23132)
 • Γ Κλίση Αρχαία Συμφωνόληκτα (ID: 23174)
 • Εγκλίσεις Ρημάτων Ασκήσεις (ID: 27915)
 • Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής (ID: 1194)
  • Αιτιολογικές Προτάσεις Αρχαία Ελληνικά (ID: 9708)
  • Ανάλυση Μετοχής Αρχαία Ελληνικά (ID: 23202)
  • Απαρέμφατο: Θεωρία & Ασκήσεις (ID: 8961)
  • Γενική: Συντακτική Λειτουργία - Αρχαία Ελληνικά (ID: 22140)
  • Γενική: Συντακτική Λειτουργία - Αρχαία Ελληνικά - Απαντήσεις (ID: 22143)
  • Ειδικές Προτάσεις Αρχαία Ελληνικά (ID: 5834)
  • Ενδοιαστικές Προτάσεις Αρχαία Ελληνικά (ID: 5878)
  • Μετοχή: Θεωρία & Ασκήσεις (ID: 9104)
  • Πλάγιες Ερωτηματικές Προτάσεις Αρχαία Ελληνικά (ID: 5905)
 • Ενδοιαστικές Προτάσεις Αρχαία Ελληνικά (ID: 5878)
 • Ειδικές Προτάσεις Αρχαία Ελληνικά (ID: 5834)
 • Πλάγιες Ερωτηματικές Προτάσεις Αρχαία Ελληνικά (ID: 5905)
 • Μετοχή: Θεωρία & Ασκήσεις (ID: 9104)
 • Απαρέμφατο: Θεωρία & Ασκήσεις (ID: 8961)
 • Αιτιολογικές Προτάσεις Αρχαία Ελληνικά (ID: 9708)
 • Γενική: Συντακτική Λειτουργία - Αρχαία Ελληνικά (ID: 22140)
 • Γενική: Συντακτική Λειτουργία - Αρχαία Ελληνικά - Απαντήσεις (ID: 22143)
 • Ανάλυση Μετοχής Αρχαία Ελληνικά (ID: 23202)
 • Α΄Λυκείου (ID: 3120)
  • Αρχαία Ελληνικά Α΄ Λυκείου (ID: 1129)
  • Θουκυδίδης (ID: 2810)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 70, 1 (ID: 21465)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 70, 2 (ID: 21472)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 70, 3 (ID: 21478)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 70, 4 (ID: 21483)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 70, 5 (ID: 21489)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 70, 6 (ID: 21510)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 71, 1 (ID: 21517)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 71, 2 (ID: 21525)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 72, 1 (ID: 21531)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 72, 2 (ID: 21540)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 72, 3 (ID: 21547)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 73, 1 (ID: 21554)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 74, 1 (ID: 21562)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 74, 2 (ID: 21570)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 74, 3 (ID: 21576)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 75, 1 (ID: 21581)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 75, 2-3 (ID: 21588)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 75, 4 (ID: 21594)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 75, 5 (ID: 21602)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 76 (ID: 21667)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 77, 1 (ID: 21712)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 77, 2 (ID: 21719)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 77, 3 (ID: 21727)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 78, 1 (ID: 21734)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 78, 2 (ID: 21747)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 78, 3-4 (ID: 21756)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 79, 1 (ID: 21778)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 79, 2 (ID: 21791)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 79, 3 (ID: 21763)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 80, 1 (ID: 21785)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 80, 2 (ID: 21788)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 81, 1 (ID: 21874)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 81, 2 (ID: 21881)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 81, 3 (ID: 21818)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 81, 4 (ID: 21892)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 81, 5 (ID: 21896)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Θουκυδίδου Βιβλίο 3 Κεφ 74 & 82 (Νέα Μορφή) (ID: 14921)
  • Ξενοφώντας (ID: 2080)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ξενοφώντος Ελληνικά (ID: 8399)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ξενοφώντος Ελληνικά 50-52 (ID: 13088)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ξενοφώντος Ελληνικά Απαντήσεις (ID: 8404)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ξενοφώντος Ελληνικά Βιβλίο 4, 20-22 & 17 (Νέα Μορφή) (ID: 13990)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ξενοφώντος Ελληνικά Κεφάλαιο 2, 1-4 (ID: 22628)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ξενοφώντος Ελληνικά Κεφάλαιο 3, 51-53 & 56 (ID: 23366)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ξενοφώντος Ελληνικά Κεφάλαιο 3, 52-54 (ID: 14911)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ξενοφώντος Κεφάλαιο 2, 1-4 Απαντήσεις (ID: 22637)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ξενοφώντος Κεφάλαιο 3, 51-53 & 56 Απαντήσεις (ID: 23373)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ξενοφώντος Κεφάλαιο 3, 54-56 (ID: 17637)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ξενοφώντος Κεφάλαιο 3, 54-56 Απαντήσεις (ID: 17643)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 16 (ID: 2077)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 17 (ID: 2091)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 18 (ID: 2098)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 19 (ID: 2101)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 20 (ID: 2105)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 21 (ID: 2110)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 22 (ID: 2113)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 23 (ID: 2118)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 24 (ID: 2123)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 25 (ID: 2127)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 26 (ID: 2131)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 27 (ID: 2133)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 28 (ID: 2138)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 29 (ID: 2146)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 30 (ID: 2154)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 31 (ID: 2157)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 32 (ID: 2182)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 2 Παράγραφος 1 (ID: 2186)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 2 Παράγραφος 16 (ID: 2202)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 2 Παράγραφος 17 (ID: 2212)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 2 Παράγραφος 18 (ID: 2216)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 2 Παράγραφος 19 (ID: 2219)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 2 Παράγραφος 2 (ID: 2191)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 2 Παράγραφος 20 (ID: 2224)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 2 Παράγραφος 21 (ID: 2230)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 2 Παράγραφος 22 (ID: 2233)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 2 Παράγραφος 23 (ID: 2237)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 2 Παράγραφος 3 (ID: 2195)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 2 Παράγραφος 4 (ID: 2199)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 3 Παράγραφος 50 (ID: 2240)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 3 Παράγραφος 51 (ID: 2245)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 3 Παράγραφος 52 (ID: 2250)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 3 Παράγραφος 53 (ID: 2255)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 3 Παράγραφος 54 (ID: 2259)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 3 Παράγραφος 55 (ID: 2263)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 3 Παράγραφος 56 (ID: 2267)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 4 Παράγραφος 18 (ID: 35069)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 4 Παράγραφος 19 (ID: 35075)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 4 Παράγραφος 20 (ID: 35079)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 4 Παράγραφος 21 (ID: 35083)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 4 Παράγραφος 22 (ID: 35087)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 4 Παράγραφος 23 (ID: 35091)
  • Συνδυαστικές Ερωτήσεις Ξενοφώντας 3, Παράγραφος 50-51 (ID: 22584)
  • Συνδυαστικές Ερωτήσεις Ξενοφώντας 3, Παράγραφος 50-51-Απαντήσεις (ID: 22595)
  • Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης Θουκυδίδης 3, 81 (ID: 25193)
  • Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης Θουκυδίδης 3, 81 - Απαντήσεις (ID: 25197)
  • Τράπεζα Θεμάτων & Κριτήριο Αξιολόγησης Θουκυδίδης 3 74-75-Απαντήσεις (ID: 22755)
  • Τράπεζα Θεμάτων & Κριτήριο Αξιολόγησης Θουκυδίδης 3, 74-75 (ID: 22694)
  • Τράπεζα Θεμάτων & Συνδυαστικές Ερωτήσεις Θουκυδίδης 3, 71-72 (ID: 22611)
  • Τράπεζα Θεμάτων & Συνδυαστικές Ερωτήσεις Θουκυδίδης 3, 71-72-Απαντήσεις (ID: 22615)
  • Τράπεζα Θεμάτων & Συνδυαστικές Ερωτήσεις Θουκυδίδης 3, 74 (ID: 22510)
  • Τράπεζα Θεμάτων & Συνδυαστικές Ερωτήσεις Θουκυδίδης 3, 74-Απαντήσεις (ID: 22515)
  • Τράπεζα Θεμάτων & Συνδυαστικές Ερωτήσεις Θουκυδίδης 3, 81 (ID: 22799)
  • Τράπεζα Θεμάτων & Συνδυαστικές Ερωτήσεις Θουκυδίδης 3, 81-Απαντήσεις (ID: 22805)
  • Τράπεζα Θεμάτων & Συνδυαστικές Ερωτήσεις Θουκυδίδης 3, 81.3-81.5 (ID: 22437)
  • Τράπεζα Θεμάτων & Συνδυαστικές Ερωτήσεις Θουκυδίδης 3, 81.3-81.5-Απαντήσεις (ID: 22452)
  • Τράπεζα Θεμάτων 169 & Συνδυαστικές Ερωτήσεις Θουκυδίδης 3, 74 (ID: 22660)
  • Τράπεζα Θεμάτων 169 & Συνδυαστικές Ερωτήσεις Θουκυδίδης 3, 74-Απαντήσεις (ID: 22677)
  • Γραμματική Αρχαίας Ελληνικής (ID: 1137)
  • Ιστορία (ID: 1135)
  • Νεοελληνική Γλώσσα (ID: 1133)
  • Αγάπη Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 4039)
  • Αγάπη Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 27817)
  • Αγάπη Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση)-Απαντήσεις (ID: 27829)
  • Αγάπη Σχεδιάγραμμα (ID: 4036)
  • Αναλφαβητισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) (ID: 12824)
  • Αφήγηση (ID: 4972)
  • Γέλιο και Κωμικό Στοιχείο Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 4065)
  • Γέλιο και Κωμικό Στοιχείο Σχεδιάγραμμα (ID: 4058)
  • Γλώσσα και Γλωσσικές Ποικιλίες (ID: 4780)
  • Γλώσσα και Γλωσσικές Ποικιλίες Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) (ID: 12410)
  • Γλώσσα και Πολιτισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 3900)
  • Γλώσσα και Πολιτισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) (ID: 12616)
  • Γλώσσα και Πολιτισμός Σχεδιάγραμμα (ID: 3897)
  • Γλώσσα Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 3819)
  • Γλώσσα Σχεδιάγραμμα (ID: 3826)
  • Γλωσσικές ποικιλίες Κριτήριο Αξιολόγησης (Τράπεζα Θεμάτων) (ID: 22283)
  • Γλωσσικές ποικιλίες Κριτήριο Αξιολόγησης (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις (ID: 22291)
  • Γλωσσομάθεια Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 3908)
  • Γλωσσομάθεια Σχεδιάγραμμα (ID: 3905)
  • Διάλογος Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 3972)
  • Διάλογος Κριτήριο Αξιολόγησης (Τράπεζα Θεμάτων) (ID: 22362)
  • Διάλογος Κριτήριο Αξιολόγησης (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις (ID: 22366)
  • Διάλογος Σχεδιάγραμμα (ID: 3968)
  • Διαφήμιση Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 3889)
  • Διαφήμιση Σχεδιάγραμμα (ID: 3835)
  • Εφηβεία Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 4030)
  • Εφηβεία Σχεδιάγραμμα (ID: 4024)
  • Η Γλώσσα και η Αξία της Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 24727)
  • Η Γλώσσα και η Αξία της Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση)-Απαντήσεις (ID: 24735)
  • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 3964)
  • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Σχεδιάγραμμα (ID: 3948)
  • Μόδα και Ένδυση Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 4046)
  • Μόδα και Ένδυση Σχεδιάγραμμα (ID: 4043)
  • Μόδα Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) (ID: 18722)
  • Μόδα Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση)-Απαντήσεις (ID: 18733)
  • Ναρκωτικά και Νέοι Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) (ID: 14149)
  • Ναρκωτικά και Νέοι Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) Απαντήσεις (ID: 14415)
  • Περιγραφή (ID: 4812)
  • Προφορικός και Γραπτός Λόγος (ID: 4810)
  • Τράπεζα Θεμάτων Κριτήριο 14420 (ID: 25117)
  • Τράπεζα Θεμάτων Κριτήριο 14420-Απαντήσεις (ID: 25124)
  • Τράπεζα Θεμάτων Κριτήριο 14426 (ID: 25130)
  • Τράπεζα Θεμάτων Κριτήριο 14426-Απαντήσεις (ID: 25136)
  • Τράπεζα Θεμάτων Κριτήριο 14433 (ID: 25143)
  • Τράπεζα Θεμάτων Κριτήριο 14433-Απαντήσεις (ID: 25149)
  • Τράπεζα Θεμάτων Κριτήριο 14483 (ID: 25871)
  • Τράπεζα Θεμάτων Κριτήριο 14483-Απαντήσεις (ID: 25877)
  • Τράπεζα Θεμάτων Κριτήριο 14941 ΕΠΑΛ (ID: 25995)
  • Τράπεζα Θεμάτων Κριτήριο 14941 ΕΠΑΛ-Απαντήσεις (ID: 26002)
  • Τράπεζα Θεμάτων Κριτήριο 14946 (ID: 25474)
  • Τράπεζα Θεμάτων Κριτήριο 14946-Απαντήσεις (ID: 25481)
  • Τρίτη Ηλικία Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 4054)
  • Τρίτη Ηλικία Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 13808)
  • Τρίτη Ηλικία Σχεδιάγραμμα (ID: 4050)
  • ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ (ID: 4996)
  • Νεοελληνική Λογοτεχνία (ID: 1131)
  • Εγκώμιο στη μάθηση Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Α Λυκείου (Νέα Μορφή) (ID: 12804)
  • Επιτάφιος Ρίτσος (απόσπασμα) Κριτήριο Αξιολόγησης (Τράπεζα Θεμάτων) (ID: 22378)
  • Επιτάφιος Ρίτσος (απόσπασμα) Κριτήριο Αξιολόγησης (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις (ID: 22381)
  • Καμένα Χαρτιά Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Α Λυκείου (Νέα Μορφή) (ID: 14154)
  • Καμένα Χαρτιά Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Α Λυκείου (Νέα Μορφή) Απαντήσεις (ID: 14419)
  • Στο εργαστήριο του Λιουλιούκωφ Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Α Λυκείου (Νέα Μορφή) (ID: 18708)
  • Στο εργαστήριο του Λιουλιούκωφ Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Α Λυκείου (Νέα Μορφή) Απαντήσεις (ID: 18713)
  • Ταξιδεύοντας. Ιταλία-Αίγυπτος-Σινά-Ιερουσαλήμ-Κύπρος-Ο Μοριάς (απόσπασμα) Κριτήριο Αξιολόγησης (Τράπεζα Θεμάτων) (ID: 22306)
  • Ταξιδεύοντας. Ιταλία-Αίγυπτος-Σινά-Ιερουσαλήμ-Κύπρος-Ο Μοριάς (απόσπασμα) Κριτήριο Αξιολόγησης (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις (ID: 22308)
  • Συντακτικό αρχαίας ελληνικής (ID: 1139)
 • Αρχαία Ελληνικά Α΄ Λυκείου (ID: 1129)
  • Θουκυδίδης (ID: 2810)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 70, 1 (ID: 21465)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 70, 2 (ID: 21472)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 70, 3 (ID: 21478)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 70, 4 (ID: 21483)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 70, 5 (ID: 21489)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 70, 6 (ID: 21510)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 71, 1 (ID: 21517)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 71, 2 (ID: 21525)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 72, 1 (ID: 21531)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 72, 2 (ID: 21540)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 72, 3 (ID: 21547)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 73, 1 (ID: 21554)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 74, 1 (ID: 21562)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 74, 2 (ID: 21570)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 74, 3 (ID: 21576)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 75, 1 (ID: 21581)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 75, 2-3 (ID: 21588)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 75, 4 (ID: 21594)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 75, 5 (ID: 21602)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 76 (ID: 21667)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 77, 1 (ID: 21712)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 77, 2 (ID: 21719)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 77, 3 (ID: 21727)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 78, 1 (ID: 21734)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 78, 2 (ID: 21747)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 78, 3-4 (ID: 21756)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 79, 1 (ID: 21778)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 79, 2 (ID: 21791)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 79, 3 (ID: 21763)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 80, 1 (ID: 21785)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 80, 2 (ID: 21788)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 81, 1 (ID: 21874)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 81, 2 (ID: 21881)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 81, 3 (ID: 21818)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 81, 4 (ID: 21892)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 81, 5 (ID: 21896)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Θουκυδίδου Βιβλίο 3 Κεφ 74 & 82 (Νέα Μορφή) (ID: 14921)
  • Ξενοφώντας (ID: 2080)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ξενοφώντος Ελληνικά (ID: 8399)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ξενοφώντος Ελληνικά 50-52 (ID: 13088)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ξενοφώντος Ελληνικά Απαντήσεις (ID: 8404)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ξενοφώντος Ελληνικά Βιβλίο 4, 20-22 & 17 (Νέα Μορφή) (ID: 13990)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ξενοφώντος Ελληνικά Κεφάλαιο 2, 1-4 (ID: 22628)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ξενοφώντος Ελληνικά Κεφάλαιο 3, 51-53 & 56 (ID: 23366)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ξενοφώντος Ελληνικά Κεφάλαιο 3, 52-54 (ID: 14911)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ξενοφώντος Κεφάλαιο 2, 1-4 Απαντήσεις (ID: 22637)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ξενοφώντος Κεφάλαιο 3, 51-53 & 56 Απαντήσεις (ID: 23373)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ξενοφώντος Κεφάλαιο 3, 54-56 (ID: 17637)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ξενοφώντος Κεφάλαιο 3, 54-56 Απαντήσεις (ID: 17643)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 16 (ID: 2077)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 17 (ID: 2091)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 18 (ID: 2098)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 19 (ID: 2101)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 20 (ID: 2105)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 21 (ID: 2110)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 22 (ID: 2113)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 23 (ID: 2118)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 24 (ID: 2123)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 25 (ID: 2127)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 26 (ID: 2131)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 27 (ID: 2133)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 28 (ID: 2138)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 29 (ID: 2146)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 30 (ID: 2154)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 31 (ID: 2157)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 32 (ID: 2182)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 2 Παράγραφος 1 (ID: 2186)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 2 Παράγραφος 16 (ID: 2202)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 2 Παράγραφος 17 (ID: 2212)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 2 Παράγραφος 18 (ID: 2216)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 2 Παράγραφος 19 (ID: 2219)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 2 Παράγραφος 2 (ID: 2191)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 2 Παράγραφος 20 (ID: 2224)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 2 Παράγραφος 21 (ID: 2230)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 2 Παράγραφος 22 (ID: 2233)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 2 Παράγραφος 23 (ID: 2237)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 2 Παράγραφος 3 (ID: 2195)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 2 Παράγραφος 4 (ID: 2199)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 3 Παράγραφος 50 (ID: 2240)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 3 Παράγραφος 51 (ID: 2245)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 3 Παράγραφος 52 (ID: 2250)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 3 Παράγραφος 53 (ID: 2255)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 3 Παράγραφος 54 (ID: 2259)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 3 Παράγραφος 55 (ID: 2263)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 3 Παράγραφος 56 (ID: 2267)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 4 Παράγραφος 18 (ID: 35069)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 4 Παράγραφος 19 (ID: 35075)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 4 Παράγραφος 20 (ID: 35079)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 4 Παράγραφος 21 (ID: 35083)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 4 Παράγραφος 22 (ID: 35087)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 4 Παράγραφος 23 (ID: 35091)
  • Συνδυαστικές Ερωτήσεις Ξενοφώντας 3, Παράγραφος 50-51 (ID: 22584)
  • Συνδυαστικές Ερωτήσεις Ξενοφώντας 3, Παράγραφος 50-51-Απαντήσεις (ID: 22595)
  • Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης Θουκυδίδης 3, 81 (ID: 25193)
  • Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης Θουκυδίδης 3, 81 - Απαντήσεις (ID: 25197)
  • Τράπεζα Θεμάτων & Κριτήριο Αξιολόγησης Θουκυδίδης 3 74-75-Απαντήσεις (ID: 22755)
  • Τράπεζα Θεμάτων & Κριτήριο Αξιολόγησης Θουκυδίδης 3, 74-75 (ID: 22694)
  • Τράπεζα Θεμάτων & Συνδυαστικές Ερωτήσεις Θουκυδίδης 3, 71-72 (ID: 22611)
  • Τράπεζα Θεμάτων & Συνδυαστικές Ερωτήσεις Θουκυδίδης 3, 71-72-Απαντήσεις (ID: 22615)
  • Τράπεζα Θεμάτων & Συνδυαστικές Ερωτήσεις Θουκυδίδης 3, 74 (ID: 22510)
  • Τράπεζα Θεμάτων & Συνδυαστικές Ερωτήσεις Θουκυδίδης 3, 74-Απαντήσεις (ID: 22515)
  • Τράπεζα Θεμάτων & Συνδυαστικές Ερωτήσεις Θουκυδίδης 3, 81 (ID: 22799)
  • Τράπεζα Θεμάτων & Συνδυαστικές Ερωτήσεις Θουκυδίδης 3, 81-Απαντήσεις (ID: 22805)
  • Τράπεζα Θεμάτων & Συνδυαστικές Ερωτήσεις Θουκυδίδης 3, 81.3-81.5 (ID: 22437)
  • Τράπεζα Θεμάτων & Συνδυαστικές Ερωτήσεις Θουκυδίδης 3, 81.3-81.5-Απαντήσεις (ID: 22452)
  • Τράπεζα Θεμάτων 169 & Συνδυαστικές Ερωτήσεις Θουκυδίδης 3, 74 (ID: 22660)
  • Τράπεζα Θεμάτων 169 & Συνδυαστικές Ερωτήσεις Θουκυδίδης 3, 74-Απαντήσεις (ID: 22677)
 • Ξενοφώντας (ID: 2080)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ξενοφώντος Ελληνικά (ID: 8399)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ξενοφώντος Ελληνικά 50-52 (ID: 13088)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ξενοφώντος Ελληνικά Απαντήσεις (ID: 8404)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ξενοφώντος Ελληνικά Βιβλίο 4, 20-22 & 17 (Νέα Μορφή) (ID: 13990)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ξενοφώντος Ελληνικά Κεφάλαιο 2, 1-4 (ID: 22628)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ξενοφώντος Ελληνικά Κεφάλαιο 3, 51-53 & 56 (ID: 23366)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ξενοφώντος Ελληνικά Κεφάλαιο 3, 52-54 (ID: 14911)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ξενοφώντος Κεφάλαιο 2, 1-4 Απαντήσεις (ID: 22637)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ξενοφώντος Κεφάλαιο 3, 51-53 & 56 Απαντήσεις (ID: 23373)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ξενοφώντος Κεφάλαιο 3, 54-56 (ID: 17637)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Ξενοφώντος Κεφάλαιο 3, 54-56 Απαντήσεις (ID: 17643)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 16 (ID: 2077)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 17 (ID: 2091)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 18 (ID: 2098)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 19 (ID: 2101)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 20 (ID: 2105)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 21 (ID: 2110)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 22 (ID: 2113)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 23 (ID: 2118)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 24 (ID: 2123)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 25 (ID: 2127)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 26 (ID: 2131)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 27 (ID: 2133)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 28 (ID: 2138)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 29 (ID: 2146)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 30 (ID: 2154)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 31 (ID: 2157)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 32 (ID: 2182)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 2 Παράγραφος 1 (ID: 2186)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 2 Παράγραφος 16 (ID: 2202)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 2 Παράγραφος 17 (ID: 2212)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 2 Παράγραφος 18 (ID: 2216)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 2 Παράγραφος 19 (ID: 2219)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 2 Παράγραφος 2 (ID: 2191)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 2 Παράγραφος 20 (ID: 2224)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 2 Παράγραφος 21 (ID: 2230)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 2 Παράγραφος 22 (ID: 2233)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 2 Παράγραφος 23 (ID: 2237)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 2 Παράγραφος 3 (ID: 2195)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 2 Παράγραφος 4 (ID: 2199)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 3 Παράγραφος 50 (ID: 2240)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 3 Παράγραφος 51 (ID: 2245)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 3 Παράγραφος 52 (ID: 2250)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 3 Παράγραφος 53 (ID: 2255)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 3 Παράγραφος 54 (ID: 2259)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 3 Παράγραφος 55 (ID: 2263)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 3 Παράγραφος 56 (ID: 2267)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 4 Παράγραφος 18 (ID: 35069)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 4 Παράγραφος 19 (ID: 35075)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 4 Παράγραφος 20 (ID: 35079)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 4 Παράγραφος 21 (ID: 35083)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 4 Παράγραφος 22 (ID: 35087)
  • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 4 Παράγραφος 23 (ID: 35091)
  • Συνδυαστικές Ερωτήσεις Ξενοφώντας 3, Παράγραφος 50-51 (ID: 22584)
  • Συνδυαστικές Ερωτήσεις Ξενοφώντας 3, Παράγραφος 50-51-Απαντήσεις (ID: 22595)
 • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 26 (ID: 2131)
 • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 17 (ID: 2091)
 • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 16 (ID: 2077)
 • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 18 (ID: 2098)
 • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 19 (ID: 2101)
 • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 32 (ID: 2182)
 • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 20 (ID: 2105)
 • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 21 (ID: 2110)
 • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 22 (ID: 2113)
 • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 23 (ID: 2118)
 • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 24 (ID: 2123)
 • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 25 (ID: 2127)
 • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 27 (ID: 2133)
 • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 28 (ID: 2138)
 • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 29 (ID: 2146)
 • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 30 (ID: 2154)
 • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 2 Παράγραφος 1 (ID: 2186)
 • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 31 (ID: 2157)
 • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 2 Παράγραφος 2 (ID: 2191)
 • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 2 Παράγραφος 3 (ID: 2195)
 • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 2 Παράγραφος 16 (ID: 2202)
 • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 2 Παράγραφος 4 (ID: 2199)
 • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 2 Παράγραφος 17 (ID: 2212)
 • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 2 Παράγραφος 18 (ID: 2216)
 • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 2 Παράγραφος 19 (ID: 2219)
 • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 2 Παράγραφος 20 (ID: 2224)
 • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 2 Παράγραφος 21 (ID: 2230)
 • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 2 Παράγραφος 22 (ID: 2233)
 • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 2 Παράγραφος 23 (ID: 2237)
 • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 3 Παράγραφος 50 (ID: 2240)
 • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 3 Παράγραφος 51 (ID: 2245)
 • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 3 Παράγραφος 52 (ID: 2250)
 • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 3 Παράγραφος 53 (ID: 2255)
 • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 3 Παράγραφος 54 (ID: 2259)
 • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 3 Παράγραφος 55 (ID: 2263)
 • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 3 Παράγραφος 56 (ID: 2267)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ξενοφώντος Ελληνικά (ID: 8399)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ξενοφώντος Ελληνικά Απαντήσεις (ID: 8404)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ξενοφώντος Ελληνικά 50-52 (ID: 13088)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ξενοφώντος Ελληνικά Βιβλίο 4, 20-22 & 17 (Νέα Μορφή) (ID: 13990)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ξενοφώντος Ελληνικά Κεφάλαιο 3, 52-54 (ID: 14911)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ξενοφώντος Κεφάλαιο 3, 54-56 Απαντήσεις (ID: 17643)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ξενοφώντος Κεφάλαιο 3, 54-56 (ID: 17637)
 • Συνδυαστικές Ερωτήσεις Ξενοφώντας 3, Παράγραφος 50-51 (ID: 22584)
 • Συνδυαστικές Ερωτήσεις Ξενοφώντας 3, Παράγραφος 50-51-Απαντήσεις (ID: 22595)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ξενοφώντος Ελληνικά Κεφάλαιο 2, 1-4 (ID: 22628)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ξενοφώντος Κεφάλαιο 2, 1-4 Απαντήσεις (ID: 22637)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ξενοφώντος Ελληνικά Κεφάλαιο 3, 51-53 & 56 (ID: 23366)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Ξενοφώντος Κεφάλαιο 3, 51-53 & 56 Απαντήσεις (ID: 23373)
 • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 4 Παράγραφος 18 (ID: 35069)
 • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 4 Παράγραφος 19 (ID: 35075)
 • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 4 Παράγραφος 20 (ID: 35079)
 • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 4 Παράγραφος 21 (ID: 35083)
 • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 4 Παράγραφος 22 (ID: 35087)
 • Ξενοφώντας Κεφάλαιο 4 Παράγραφος 23 (ID: 35091)
 • Θουκυδίδης (ID: 2810)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 70, 1 (ID: 21465)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 70, 2 (ID: 21472)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 70, 3 (ID: 21478)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 70, 4 (ID: 21483)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 70, 5 (ID: 21489)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 70, 6 (ID: 21510)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 71, 1 (ID: 21517)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 71, 2 (ID: 21525)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 72, 1 (ID: 21531)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 72, 2 (ID: 21540)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 72, 3 (ID: 21547)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 73, 1 (ID: 21554)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 74, 1 (ID: 21562)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 74, 2 (ID: 21570)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 74, 3 (ID: 21576)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 75, 1 (ID: 21581)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 75, 2-3 (ID: 21588)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 75, 4 (ID: 21594)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 75, 5 (ID: 21602)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 76 (ID: 21667)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 77, 1 (ID: 21712)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 77, 2 (ID: 21719)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 77, 3 (ID: 21727)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 78, 1 (ID: 21734)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 78, 2 (ID: 21747)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 78, 3-4 (ID: 21756)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 79, 1 (ID: 21778)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 79, 2 (ID: 21791)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 79, 3 (ID: 21763)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 80, 1 (ID: 21785)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 80, 2 (ID: 21788)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 81, 1 (ID: 21874)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 81, 2 (ID: 21881)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 81, 3 (ID: 21818)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 81, 4 (ID: 21892)
  • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 81, 5 (ID: 21896)
  • Κριτήριο Αξιολόγησης Θουκυδίδου Βιβλίο 3 Κεφ 74 & 82 (Νέα Μορφή) (ID: 14921)
 • Κριτήριο Αξιολόγησης Θουκυδίδου Βιβλίο 3 Κεφ 74 & 82 (Νέα Μορφή) (ID: 14921)
 • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 77, 3 (ID: 21727)
 • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 70, 1 (ID: 21465)
 • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 70, 2 (ID: 21472)
 • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 70, 3 (ID: 21478)
 • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 70, 4 (ID: 21483)
 • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 70, 5 (ID: 21489)
 • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 70, 6 (ID: 21510)
 • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 71, 1 (ID: 21517)
 • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 71, 2 (ID: 21525)
 • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 72, 1 (ID: 21531)
 • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 72, 2 (ID: 21540)
 • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 72, 3 (ID: 21547)
 • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 73, 1 (ID: 21554)
 • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 74, 1 (ID: 21562)
 • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 74, 2 (ID: 21570)
 • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 74, 3 (ID: 21576)
 • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 75, 1 (ID: 21581)
 • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 75, 2-3 (ID: 21588)
 • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 75, 4 (ID: 21594)
 • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 75, 5 (ID: 21602)
 • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 76 (ID: 21667)
 • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 77, 1 (ID: 21712)
 • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 77, 2 (ID: 21719)
 • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 78, 1 (ID: 21734)
 • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 78, 2 (ID: 21747)
 • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 78, 3-4 (ID: 21756)
 • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 79, 3 (ID: 21763)
 • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 79, 1 (ID: 21778)
 • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 80, 1 (ID: 21785)
 • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 80, 2 (ID: 21788)
 • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 79, 2 (ID: 21791)
 • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 81, 3 (ID: 21818)
 • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 81, 1 (ID: 21874)
 • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 81, 2 (ID: 21881)
 • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 81, 4 (ID: 21892)
 • Θουκυδίδης Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 81, 5 (ID: 21896)
 • Τράπεζα Θεμάτων & Συνδυαστικές Ερωτήσεις Θουκυδίδης 3, 81.3-81.5 (ID: 22437)
 • Τράπεζα Θεμάτων & Συνδυαστικές Ερωτήσεις Θουκυδίδης 3, 81.3-81.5-Απαντήσεις (ID: 22452)
 • Τράπεζα Θεμάτων & Συνδυαστικές Ερωτήσεις Θουκυδίδης 3, 74 (ID: 22510)
 • Τράπεζα Θεμάτων & Συνδυαστικές Ερωτήσεις Θουκυδίδης 3, 74-Απαντήσεις (ID: 22515)
 • Τράπεζα Θεμάτων & Συνδυαστικές Ερωτήσεις Θουκυδίδης 3, 71-72 (ID: 22611)
 • Τράπεζα Θεμάτων & Συνδυαστικές Ερωτήσεις Θουκυδίδης 3, 71-72-Απαντήσεις (ID: 22615)
 • Τράπεζα Θεμάτων 169 & Συνδυαστικές Ερωτήσεις Θουκυδίδης 3, 74 (ID: 22660)
 • Τράπεζα Θεμάτων 169 & Συνδυαστικές Ερωτήσεις Θουκυδίδης 3, 74-Απαντήσεις (ID: 22677)
 • Τράπεζα Θεμάτων & Κριτήριο Αξιολόγησης Θουκυδίδης 3, 74-75 (ID: 22694)
 • Τράπεζα Θεμάτων & Κριτήριο Αξιολόγησης Θουκυδίδης 3 74-75-Απαντήσεις (ID: 22755)
 • Τράπεζα Θεμάτων & Συνδυαστικές Ερωτήσεις Θουκυδίδης 3, 81 (ID: 22799)
 • Τράπεζα Θεμάτων & Συνδυαστικές Ερωτήσεις Θουκυδίδης 3, 81-Απαντήσεις (ID: 22805)
 • Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης Θουκυδίδης 3, 81 (ID: 25193)
 • Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης Θουκυδίδης 3, 81 - Απαντήσεις (ID: 25197)
 • Νεοελληνική Λογοτεχνία (ID: 1131)
  • Εγκώμιο στη μάθηση Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Α Λυκείου (Νέα Μορφή) (ID: 12804)
  • Επιτάφιος Ρίτσος (απόσπασμα) Κριτήριο Αξιολόγησης (Τράπεζα Θεμάτων) (ID: 22378)
  • Επιτάφιος Ρίτσος (απόσπασμα) Κριτήριο Αξιολόγησης (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις (ID: 22381)
  • Καμένα Χαρτιά Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Α Λυκείου (Νέα Μορφή) (ID: 14154)
  • Καμένα Χαρτιά Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Α Λυκείου (Νέα Μορφή) Απαντήσεις (ID: 14419)
  • Στο εργαστήριο του Λιουλιούκωφ Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Α Λυκείου (Νέα Μορφή) (ID: 18708)
  • Στο εργαστήριο του Λιουλιούκωφ Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Α Λυκείου (Νέα Μορφή) Απαντήσεις (ID: 18713)
  • Ταξιδεύοντας. Ιταλία-Αίγυπτος-Σινά-Ιερουσαλήμ-Κύπρος-Ο Μοριάς (απόσπασμα) Κριτήριο Αξιολόγησης (Τράπεζα Θεμάτων) (ID: 22306)
  • Ταξιδεύοντας. Ιταλία-Αίγυπτος-Σινά-Ιερουσαλήμ-Κύπρος-Ο Μοριάς (απόσπασμα) Κριτήριο Αξιολόγησης (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις (ID: 22308)
 • Εγκώμιο στη μάθηση Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Α Λυκείου (Νέα Μορφή) (ID: 12804)
 • Καμένα Χαρτιά Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Α Λυκείου (Νέα Μορφή) (ID: 14154)
 • Καμένα Χαρτιά Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Α Λυκείου (Νέα Μορφή) Απαντήσεις (ID: 14419)
 • Στο εργαστήριο του Λιουλιούκωφ Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Α Λυκείου (Νέα Μορφή) (ID: 18708)
 • Στο εργαστήριο του Λιουλιούκωφ Κριτήριο Αξιολόγησης Λογοτεχνίας Α Λυκείου (Νέα Μορφή) Απαντήσεις (ID: 18713)
 • Ταξιδεύοντας. Ιταλία-Αίγυπτος-Σινά-Ιερουσαλήμ-Κύπρος-Ο Μοριάς (απόσπασμα) Κριτήριο Αξιολόγησης (Τράπεζα Θεμάτων) (ID: 22306)
 • Ταξιδεύοντας. Ιταλία-Αίγυπτος-Σινά-Ιερουσαλήμ-Κύπρος-Ο Μοριάς (απόσπασμα) Κριτήριο Αξιολόγησης (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις (ID: 22308)
 • Επιτάφιος Ρίτσος (απόσπασμα) Κριτήριο Αξιολόγησης (Τράπεζα Θεμάτων) (ID: 22378)
 • Επιτάφιος Ρίτσος (απόσπασμα) Κριτήριο Αξιολόγησης (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις (ID: 22381)
 • Νεοελληνική Γλώσσα (ID: 1133)
  • Αγάπη Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 4039)
  • Αγάπη Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 27817)
  • Αγάπη Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση)-Απαντήσεις (ID: 27829)
  • Αγάπη Σχεδιάγραμμα (ID: 4036)
  • Αναλφαβητισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) (ID: 12824)
  • Αφήγηση (ID: 4972)
  • Γέλιο και Κωμικό Στοιχείο Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 4065)
  • Γέλιο και Κωμικό Στοιχείο Σχεδιάγραμμα (ID: 4058)
  • Γλώσσα και Γλωσσικές Ποικιλίες (ID: 4780)
  • Γλώσσα και Γλωσσικές Ποικιλίες Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) (ID: 12410)
  • Γλώσσα και Πολιτισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 3900)
  • Γλώσσα και Πολιτισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) (ID: 12616)
  • Γλώσσα και Πολιτισμός Σχεδιάγραμμα (ID: 3897)
  • Γλώσσα Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 3819)
  • Γλώσσα Σχεδιάγραμμα (ID: 3826)
  • Γλωσσικές ποικιλίες Κριτήριο Αξιολόγησης (Τράπεζα Θεμάτων) (ID: 22283)
  • Γλωσσικές ποικιλίες Κριτήριο Αξιολόγησης (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις (ID: 22291)
  • Γλωσσομάθεια Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 3908)
  • Γλωσσομάθεια Σχεδιάγραμμα (ID: 3905)
  • Διάλογος Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 3972)
  • Διάλογος Κριτήριο Αξιολόγησης (Τράπεζα Θεμάτων) (ID: 22362)
  • Διάλογος Κριτήριο Αξιολόγησης (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις (ID: 22366)
  • Διάλογος Σχεδιάγραμμα (ID: 3968)
  • Διαφήμιση Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 3889)
  • Διαφήμιση Σχεδιάγραμμα (ID: 3835)
  • Εφηβεία Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 4030)
  • Εφηβεία Σχεδιάγραμμα (ID: 4024)
  • Η Γλώσσα και η Αξία της Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 24727)
  • Η Γλώσσα και η Αξία της Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση)-Απαντήσεις (ID: 24735)
  • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 3964)
  • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Σχεδιάγραμμα (ID: 3948)
  • Μόδα και Ένδυση Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 4046)
  • Μόδα και Ένδυση Σχεδιάγραμμα (ID: 4043)
  • Μόδα Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) (ID: 18722)
  • Μόδα Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση)-Απαντήσεις (ID: 18733)
  • Ναρκωτικά και Νέοι Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) (ID: 14149)
  • Ναρκωτικά και Νέοι Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) Απαντήσεις (ID: 14415)
  • Περιγραφή (ID: 4812)
  • Προφορικός και Γραπτός Λόγος (ID: 4810)
  • Τράπεζα Θεμάτων Κριτήριο 14420 (ID: 25117)
  • Τράπεζα Θεμάτων Κριτήριο 14420-Απαντήσεις (ID: 25124)
  • Τράπεζα Θεμάτων Κριτήριο 14426 (ID: 25130)
  • Τράπεζα Θεμάτων Κριτήριο 14426-Απαντήσεις (ID: 25136)
  • Τράπεζα Θεμάτων Κριτήριο 14433 (ID: 25143)
  • Τράπεζα Θεμάτων Κριτήριο 14433-Απαντήσεις (ID: 25149)
  • Τράπεζα Θεμάτων Κριτήριο 14483 (ID: 25871)
  • Τράπεζα Θεμάτων Κριτήριο 14483-Απαντήσεις (ID: 25877)
  • Τράπεζα Θεμάτων Κριτήριο 14941 ΕΠΑΛ (ID: 25995)
  • Τράπεζα Θεμάτων Κριτήριο 14941 ΕΠΑΛ-Απαντήσεις (ID: 26002)
  • Τράπεζα Θεμάτων Κριτήριο 14946 (ID: 25474)
  • Τράπεζα Θεμάτων Κριτήριο 14946-Απαντήσεις (ID: 25481)
  • Τρίτη Ηλικία Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 4054)
  • Τρίτη Ηλικία Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 13808)
  • Τρίτη Ηλικία Σχεδιάγραμμα (ID: 4050)
  • ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ (ID: 4996)
 • Διαφήμιση Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 3889)
 • Γλώσσα Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 3819)
 • Γλώσσα Σχεδιάγραμμα (ID: 3826)
 • Διαφήμιση Σχεδιάγραμμα (ID: 3835)
 • Γλώσσα και Πολιτισμός Σχεδιάγραμμα (ID: 3897)
 • Γλώσσα και Πολιτισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 3900)
 • Γλωσσομάθεια Σχεδιάγραμμα (ID: 3905)
 • Γλωσσομάθεια Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 3908)
 • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Σχεδιάγραμμα (ID: 3948)
 • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 3964)
 • Διάλογος Σχεδιάγραμμα (ID: 3968)
 • Διάλογος Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 3972)
 • Εφηβεία Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 4030)
 • Εφηβεία Σχεδιάγραμμα (ID: 4024)
 • Αγάπη Σχεδιάγραμμα (ID: 4036)
 • Αγάπη Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 4039)
 • Μόδα και Ένδυση Σχεδιάγραμμα (ID: 4043)
 • Μόδα και Ένδυση Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 4046)
 • Τρίτη Ηλικία Σχεδιάγραμμα (ID: 4050)
 • Τρίτη Ηλικία Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 4054)
 • Γέλιο και Κωμικό Στοιχείο Σχεδιάγραμμα (ID: 4058)
 • Γέλιο και Κωμικό Στοιχείο Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 4065)
 • Γλώσσα και Γλωσσικές Ποικιλίες (ID: 4780)
 • Προφορικός και Γραπτός Λόγος (ID: 4810)
 • Περιγραφή (ID: 4812)
 • Αφήγηση (ID: 4972)
 • ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ (ID: 4996)
 • Γλώσσα και Γλωσσικές Ποικιλίες Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) (ID: 12410)
 • Γλώσσα και Πολιτισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) (ID: 12616)
 • Αναλφαβητισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή) (ID: 12824)
 • Τρίτη Ηλικία Κριτήριο Αξιολόγησης (ID: 13808)
 • Ναρκωτικά και Νέοι Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) (ID: 14149)
 • Ναρκωτικά και Νέοι Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) Απαντήσεις (ID: 14415)
 • Μόδα Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση) (ID: 18722)
 • Μόδα Κριτήριο Αξιολόγησης (Συνεξέταση)-Απαντήσεις (ID: 18733)
 • Διάλογος Κριτήριο Αξιολόγησης (Τράπεζα Θεμάτων) (ID: 22362)
 • Γλωσσικές ποικιλίες Κριτήριο Αξιολόγησης (Τράπεζα Θεμάτων) (ID: 22283)
 • Γλωσσικές ποικιλίες Κριτήριο Αξιολόγησης (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις (ID: 22291)
 • Διάλογος Κριτήριο Αξιολόγησης (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις (ID: 22366)
 • Η Γλώσσα και η Αξία της Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 24727)
 • Η Γλώσσα και η Αξία της Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση)-Απαντήσεις (ID: 24735)
 • Τράπεζα Θεμάτων Κριτήριο 14420 (ID: 25117)
 • Τράπεζα Θεμάτων Κριτήριο 14420-Απαντήσεις (ID: 25124)
 • Τράπεζα Θεμάτων Κριτήριο 14426 (ID: 25130)
 • Τράπεζα Θεμάτων Κριτήριο 14426-Απαντήσεις (ID: 25136)
 • Τράπεζα Θεμάτων Κριτήριο 14433 (ID: 25143)
 • Τράπεζα Θεμάτων Κριτήριο 14433-Απαντήσεις (ID: 25149)
 • Τράπεζα Θεμάτων Κριτήριο 14946 (ID: 25474)
 • Τράπεζα Θεμάτων Κριτήριο 14946-Απαντήσεις (ID: 25481)
 • Αγάπη Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση)-Απαντήσεις (ID: 27829)
 • Αγάπη Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) (ID: 27817)
 • Τράπεζα Θεμάτων Κριτήριο 14483 (ID: 25871)
 • Τράπεζα Θεμάτων Κριτήριο 14483-Απαντήσεις (ID: 25877)
 • Τράπεζα Θεμάτων Κριτήριο 14941 ΕΠΑΛ (ID: 25995)
 • Τράπεζα Θεμάτων Κριτήριο 14941 ΕΠΑΛ-Απαντήσεις (ID: 26002)
 • Ιστορία (ID: 1135)
 • Γραμματική Αρχαίας Ελληνικής (ID: 1137)
 • Συντακτικό αρχαίας ελληνικής (ID: 1139)
 • Εξετάσεις (ID: 1206)
  • panellinies_2015 (ID: 1364)
  • 2015 Θέματα Ημερησίων Λυκείων (ID: 1377)
  • Οεφε (ID: 1211)
 • Οεφε (ID: 1211)
 • panellinies_2015 (ID: 1364)
  • 2015 Θέματα Ημερησίων Λυκείων (ID: 1377)
 • 2015 Θέματα Ημερησίων Λυκείων (ID: 1377)
 • Επικοινωνία (ID: 1220)
 • cookies (ID: 1356)
 • Πολιτική Απορρήτου (ID: 9497)
 • List All Pages (ID: 29022)
 • Ροή Ειδήσεων (ID: 29300)