Σεμινάριο Διδακτικής Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

0 από 72 μαθήματα ολοκληρώθηκαν (0%)

Θέμα Β

Θέμα Β: Διδακτικοί Στόχοι

Δεν έχετε πρόσβαση σε αυτό το μάθημα

Please purchase this course, or sign in if you’re already enrolled, to access the course content.

Σε αυτό το video παρουσιάζονται οι επιδιωκόμενοι διδακτικοί στόχοι στο πλαίσιο των ερωτήσεων που περιλαμβάνονται στο Θέμα Β του εξεταστικού κριτηρίου σύμφωνα με τις οδηγίες που Υπουργείου Παιδείας.