ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Θέμα Δ: Προεργασία Απάντησης

Length: 19 minutesAuthor: Master Bikakis

Σε αυτό το video παρουσιάζονται οι ενέργειες στις οποίες οφείλουν να προβούν οι μαθητές/τριες κατά το στάδιο προεργασίας της παραγωγής λόγου στο πλαίσιο των πανελλήνιων εξετάσεων.