Λατινικά: Καλύπτοντας τις απαιτήσεις

Λατινικά: Καλύπτοντας τις απαιτήσεις

Λατινικά: Καλύπτοντας τις απαιτήσεις

Οι κλασικές σπουδές στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είχαν δεχτεί ισχυρά πλήγματα με την εξώθηση των Λατινικών από το πρόγραμμα σπουδών της Γ Λυκείου και την αντικατάστασή τους από το μάθημα της Κοινωνιολογίας. Μετά την αλλαγή της πολιτικής ηγεσίας στο υπουργείο Παιδείας αποφασίστηκε η επαναφορά τους σε ανανεωμένη μορφή ήδη από την Β Λυκείου προκειμένου οι μαθητές να έχουν τον απαιτούμενο χρόνο για επαρκή προετοιμασία.

Με βάση το νέο πρόγραμμα σπουδών επιδιώκεται η συνειδητοποίηση της σχέσης της Λατινικής με την Αρχαία Ελληνική και η επίδραση που άσκησε η πρώτη στην διαμόρφωση των ευρωπαϊκών γλωσσών. Στο πλαίσιο αυτό οι μαθητές καλούνται να  κατανοούν όρους, έννοιες και εκφράσεις ή αποφθέγματα που χρησιμοποιούνται συχνά στον έντυπο και ηλεκτρονικό λόγο και να αναγνωρίζουν λέξεις της Λατινικής που ως γλωσσικά δάνεια έχουν ενσωματωθεί στο λεξιλόγιο της Νέας Ελληνικής. Επιπλέον, καλούνται να γνωρίσουν τον ρωμαϊκό πολιτισμό μέσα από την παρουσίαση πτυχών του δημόσιου και ιδιωτικού βίου των αρχαίων Ρωμαίων.

Το νέο πρόγραμμα σπουδών διαφοροποιείται έντονα από το προηγούμενο, το οποίο έδινε έμφαση στη στείρα εκμάθηση στοιχείων γραμματικής και συντακτικού σε συνδυασμό με πλειάδα μετασχηματιστικών ασκήσεων για την επιβεβαίωση της κατάκτησης των παραπάνω γνώσεων. Η αλλαγή των στόχων του μαθήματος και η μεταβολή του τρόπου διδασκαλίας δημιούργησε την ανάγκη για τη δημιουργία νέων εκπαιδευτικών εγχειριδίων τα οποία θα συμπλέουν με τη νέα στοχοθεσία. Το βιβλίο των Άννα Σιάτρα και Ηρακλή Αρ. Καρακόλιου «Λατινικά Ανθρωπιστικών Σπουδών Β Λυκείου» που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Ζήτη καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των μαθητών, όπως αυτές προκύπτουν από το αναθεωρημένο πρόγραμμα σπουδών της συγκεκριμένης τάξης.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στην εικόνα

Οι συγγραφείς έχουν ετοιμάσει ένα ολοκληρωμένο εγχειρίδιο στις σελίδες του οποίου μαθητές και εκπαιδευτικοί θα βρουν ό,τι αναζητούν για την προσέγγιση του συγκεκριμένου διδακτικού αντικειμένου. Το πρώτο μέρος του βιβλίου περιλαμβάνει ερωτήσεις κλειστού τύπου για την μελέτη της εισαγωγής του σχολικού βιβλίου. Ιδιαίτερα λεπτομερής είναι η προσέγγιση των επιμέρους κεφαλαίων. Σε κάθε διδακτική ενότητα παρουσιάζονται οι επιδιωκόμενοι διδακτικοί στόχοι σε συνδυασμό με εισαγωγικά στοιχεία που διευκολύνουν την κατανόηση του κειμένου της ενότητας. Οι συγγραφείς, ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις του νέου προγράμματος σπουδών, δεν αρκέστηκαν μόνο στην παρουσίαση της μετάφρασης σε αντιστοίχιση και την γραμματικοσυντακτική αναγνώριση των όρων της ενότητας, όπως συνέβαινε στο παρελθόν.

Σε κάθε ενότητα, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα βρουν πίνακες αφιερωμένους στην παρουσίαση της σχέσης ανάμεσα στη λατινική γλώσσα με την ελληνική καθώς και τις υπόλοιπες λατινογενείς ευρωπαϊκές γλώσσες. Παράλληλα, παρατίθενται λατινικές φράσεις που επιβιώνουν ως τις μέρες μας και αξιοποιούνται στο σύγχρονο λόγο. Για τη μελέτη της γραμματικής και των συντακτικών φαινομένων εκάστης ενότητας το συγγραφικό δίδυμο προσφέρει αναλυτική θεωρητική παρουσίαση σε συνδυασμό με ασκήσεις εμπέδωσης κλειστού τύπου όλων των ειδών για την κατάκτηση της παρουσιαζόμενης θεωρίας. Η προσέγγιση ολοκληρώνεται με ενδεικτικές ασκήσεις μετασχηματισμού, οι οποίες καλούν τους μαθητές να εφαρμόσουν σε πρακτικό επίπεδο τις θεωρητικές τους γνώσεις για την εκφορά π.χ. του τόπου, του χρόνου στη λατινική γλώσσα, την μεταφορά φράσεων στον πλάγιο λόγο, κ.λπ. Οι συγγραφείς, όμως, δεν αρκούνται στα παραπάνω στοιχεία, αλλά παραθέτουν πρόσθετες ασκήσεις σε κάθε μάθημα για επανάληψη της διδαχθείσας ύλης σε όλα τα επίπεδα. Για το λόγο περιέχονται ερωτήσεις τόσο ανοικτού όσο και κλειστού τύπου, οι οποίες καλύπτουν την κατανόηση του περιεχομένου του κειμένου αναφοράς της ενότητας. Επιπλέον, παρέχονται δραστηριότητες αφιερωμένες στο συσχετισμό της λατινικής με την ελληνική καθώς και επιπρόσθετες ασκήσεις εξάσκησης στη γραμματική και το συντακτικό κάθε ενότητας, προσφέροντας σε μαθητή και εκπαιδευτικό πληθώρα υλικού και ευκαιριών για την κατάκτηση της ύλης.

Το βιβλίο πλαισιώνεται από κριτήρια αξιολόγησης αφιερωμένα το καθένα στην εξέταση ζεύγους ενοτήτων για την πληρέστερη προσέγγισή τους. Η διάρθρωση και ο σχεδιασμός των εκφωνήσεών τους συμπλέουν με τις νέες οδηγίες αξιολόγησης του μαθήματος από το υπουργείο Παιδείας και αποσκοπούν στην εξοικείωση των μαθητών με τη μορφή της τελικής εξέτασης, όπως αυτή θα διαμορφωθεί την προσεχή χρονιά.

Στοιχείο ιδιαίτερα αξιόλογο και αποδεικτικό της επιστημονικής αρτιότητας των συγγραφέων αποτελεί η προσθήκη ειδικού κεφαλαίου με παράλληλα κείμενα, τα οποία μοιράζονται το ίδιο νοηματικό περιεχόμενο με τα κείμενα αναφοράς εκάστης ενότητας και τα οποία οι μαθητές καλούνται να συσχετίσουν ερμηνευτικά. Προέρχονται από τα έργα αρχαίων Ελλήνων ή Λατίνων συγγραφέων σε νεοελληνική απόδοση και αποδεικνύουν την πνευματική συγγένεια και επικοινωνία των δύο πολιτισμών.

Το βιβλίο ολοκληρώνεται με την παράθεση ολοκληρωμένης παρουσίασης της γραμματικής και του συντακτικού της λατινικής γλώσσας προκειμένου ο μαθητής να έχει συγκεντρωμένο, προς δική του διευκόλυνση, το υλικό που υπάρχει διάσπαρτο στις επιμέρους ενότητες.
Σε ξεχωριστό παράρτημα παρατίθενται οι απαντήσεις τόσο στις απαντήσεις του σχολικού εγχειριδίου όσο και στην πλειάδα ασκήσεων που περιέχονται σε κάθε ενότητα (λεξιλογικές, γραμματικές, συντακτικές) στις ασκήσεις εμπέδωσης και στις επαναληπτικές. Ταυτόχρονα, προσφέρονται οι απαντήσεις στα ερωτήματα των κριτηρίων αξιολόγησης που εμπεριέχονται στο βιβλίο.

 

Το βιβλίο των Άννα Σιάτρα και Ηρακλή Αρ. Καρακόλιου «Λατινικά Ανθρωπιστικών Σπουδών Β Λυκείου» που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Ζήτη αποτελεί πολύτιμο βοηθό εκπαιδευτικών και μαθητών καλύπτοντας πλήρως τις απαιτήσεις και τους στόχους του νέου προγράμματος σπουδών, το οποίο επιδιώκει την προβολή της λεξιλογικής σύνδεσης της λατινικής με τις σύγχρονες ευρωπαϊκές γλώσσες καθώς και την επιβίωση λατινικών όρωνφράσεων έως τις μέρες μας.

 

Τα «Λατινικά Ανθρωπιστικών Σπουδών Β Λυκείου» των Εκδόσεων Ζήτη μπορείτε να τα προμηθευτείτε απευθείας από το ηλεκτρονικό τους βιβλιοπωλείο, τα επιμέρους ενημερωμένα βιβλιοπωλεία και τα βιβλιοπωλεία των Εκδόσεων σε Αθήνα: Χαριλάου Τρικούπη 22 και Θεσσαλονίκη: Αρμενοπούλου 27.

 

Δείγμα του βιβλίου μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Λατινικά Ανθρωπιστικών Σπουδών Β Λυκείου 

 

 

Η Ομάδα του filologika.gr

Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!

Η Ομάδα του filologika.gr

Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!