Κριτήρια Επιτυχίας στις Εξετάσεις

Κριτήρια Επιτυχίας στις Εξετάσεις

Κριτήρια Επιτυχίας στις Εξετάσεις

Ο τρόπος αξιολόγησης του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας έχει μεταβληθεί ριζικά σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Οι μαθητές πλέον καλούνται να προσεγγίσουν και λογοτεχνικά κείμενα καθώς η Γλώσσα συνεξετάζεται με τη Νεοελληνική Λογοτεχνία. Επιπλέον, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου προγράμματος σπουδών, οι μαθητές οφείλουν να είναι ικανοί να αναλύουν πολυτροπικά κείμενα, με τα οποία έρχονται σε επαφή καθημερινά.

Οι παραπάνω αλλαγές στον τρόπο αξιολόγησης οδήγησαν και στην μεταβολή της διαδικασίας προετοιμασίας των υποψηφίων και στην ανάγκη χρήσης σύγχρονου, αξιόλογου υλικού το οποίο να συμπορεύεται με τις διδακτικές οδηγίες και τις εξεταστικές απαιτήσεις.

Το βιβλίο των Πετροπούλου Μαρία και Σοφία Μαργαρίτη «» ανταποκρίνεται πλήρως στις προαναφερθείσες απαιτήσεις και σε συνδυασμό με το προηγούμενο βιβλίο των συγγραφέων «», προσφέρουν ολοκληρωμένη κάλυψη των μαθητικών αναγκών.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στην εικόνα

Στο νέο βιβλίο οι αναγνώστες θα ανακαλύψουν πλούσιο υλικό το οποίο θα τους βοηθήσει ιδιαίτερα στην τελική φάση της προετοιμασίας τους. Στο πρώτο μέρος του εγχειριδίου παρουσιάζονται εξήντα ενδεικτικές ερωτήσεις στο πνεύμα του νέου τρόπου εξέτασης, οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα των φαινομένων θεωρίας στα οποία εξετάζονται οι μαθητές, μαζί με ολοκληρωμένες απαντήσεις οι οποίες λειτουργούν ως υπόδειγμα για τους υποψηφίους για την παραγωγή των δικών τους. Παράλληλα, εξετάζεται ενδελεχώς το φαινόμενο της τροπικότητας με αναφορά στις λεξιλογικές επιλογές των επιμέρους ειδών, ενώ παρέχονται οδηγίες στους υποψηφίους για την προσέγγιση των λογοτεχνικών κειμένων και την έναρξη και ολοκλήρωση της ερμηνευτικής διαδικασίας.

Το κύριο μέρος του βιβλίου καταλαμβάνουν 35 κριτήρια αξιολόγησης, διαβαθμισμένης δυσκολίας συνταγμένα σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες του υπουργείου Παιδείας προκειμένου να εξοικειωθούν οι μαθητές με ποικίλους τρόπους προσέγγισης και  διαφορετικές εκφωνήσεις των ερωτημάτων. Η θεματική των κριτηρίων ακολουθεί τη θεματολογία του νέου σχολικού βιβλίου «Φακέλου Υλικού – Δίκτυα Κειμένων» καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες των υποψηφίων. Τα κριτήρια στηρίζονται σε επίκαιρα κείμενα τα οποία αντικατοπτρίζουν τα σύγχρονα προβλήματα και προσδίδουν μια «φρέσκια» ματιά στο μάθημα. Προέρχονται από διαφορετικά κειμενικά είδη βοηθώντας τους μαθητές να κατανοήσουν τις ιδιαιτερότητες εκάστου είδους και τις δυσκολίες στην προσέγγισή τους. Ξεχωριστή μνεία πρέπει να γίνει στα πολυτροπικά κείμενα, τα οποία έχουν επιλεγεί με γνώμονα την επικοινωνιακή τους ισχύ και την έντονη κριτική τους διάθεση απέναντι στο εκάστοτε εξεταζόμενο κοινωνικό φαινόμενο. Οι ερωτήσεις θεωρίας που συνοδεύουν τα κείμενα αποσκοπούν με την ευρύτητα  περιεχομένου και την ποικιλομορφία των διατυπώσεών τους να καλύψουν το σύνολο των πιθανών εκφωνήσεων στις εξετάσεις. Τα λογοτεχνικά αποσπάσματα που πλαισιώνουν τα κριτήρια, στο πλαίσιο της συνεξέτασης της νεοελληνικής λογοτεχνίας, προέρχονται από την ελληνική και ξένη εργογραφία. Πρόκειται για ποιήματα και πεζά τα οποία διακρίνονται για την πρωτοτυπία και τις εύστοχες ερωτήσεις τους, με σκοπό την επαφή και εξοικείωση των μαθητών με τις λογοτεχνικές αναπαραστάσεις, την ανατροφοδότηση της κριτικής τους σκέψης και τον αναστοχασμό, ώστε να τους εξοικειώσουν με τις απαιτήσεις παραγωγής  ερμηνευτικού σχολίου, στο πρότυπο των πανελλήνιων εξετάσεων.

Ιδιαίτερα χρήσιμα για τους υποψηφίους είναι και τα ολιγόλεπτα κριτήρια για την εμπέδωση των ερωτημάτων που αφορούν την εξέταση της θεωρίας στη νεοελληνική γλώσσα. Μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο από τον υποψήφιο όσο και από τον διδάσκοντα για εξέταση επιμέρους στοιχείων που αφορούν τη γλώσσα, το ύφος, την επικοινωνιακή λειτουργία των σημείων στίξης, των ρηματικών προσώπων κ.λπ. αποτελούν πολύτιμο εργαλείο για την εμβάθυνση σε επιμέρους σημεία, τα οποία ενδεχομένως να προβληματίζουν τους υποψηφίους και να απαιτείται εκ μέρους τους επιπρόσθετη εξάσκηση, χωρίς την απώλεια πολύτιμου χρόνου για προσέγγιση ενός ολοκληρωμένου κριτηρίου.

Για όλα τα παραπάνω στοιχεία, παρέχονται ολοκληρωμένες απαντήσεις στο τελευταίο μέρος του βιβλίου προκειμένου να λειτουργήσουν ως σημείο αναφοράς και αυτοαξιολόγησης για τους υποψηφίους. Η δομή και η έκφρασή τους έχουν επιλεγεί συνειδητά ώστε να λειτουργούν ως υπόδειγμα για τη σύνταξη αντίστοιχων απαντήσεων από τους μαθητές. Με τη βοήθειά τους μπορούν να εξοικειωθούν με τη σύνταξη ολοκληρωμένων και πληρέστατων απαντήσεων οι οποίες θα τους βοηθήσουν να εξασφαλίσουν τη μέγιστη δυνατή βαθμολογία για την είσοδό τους στην σχολή που επιθυμούν.

Το βιβλίο των Μαρία Πετροπούλου και Σοφία Μαργαρίτη αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους επιθυμούν να οργανώσουν την μελέτη τους εν όψει της τελικής φάσης της προετοιμασίας τους. Η αρτιότητα των κριτηρίων, η ποικιλία των επιλεγμένων κειμένων, η πληθώρα διαφορετικών εκφωνήσεων, οι υποδειγματικές απαντήσεις σε συνδυασμό με την εξαντλητική προσέγγιση της θεωρίας μέσω ολιγόλεπτων κριτηρίων καθιστούν μονόδρομο την απόκτησή του από υποψήφιους και εκπαιδευτικούς, οι οποίοι επιδιώκουν την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας & Λογοτεχνίας.

 

Τα «» των  μπορείτε να τα προμηθευτείτε απευθείας από το , τα επιμέρους ενημερωμένα βιβλιοπωλεία και τα βιβλιοπωλεία των Εκδόσεων σε Αθήνα: Χαριλάου Τρικούπη 22 και Θεσσαλονίκη: Αρμενοπούλου 27.

 

Δείγμα του βιβλίου μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

 

 

Η Ομάδα του filologika.gr

Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!

Η Ομάδα του filologika.gr

Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!