Ημερίδα Διδακτικής της Έκθεσης από την Κερκίδα στη Λαμία