Ημερίδα Διδακτικής Ιστορίας Προσανατολισμού (Βίντεο)