Γλώσσα και Λογοτεχνία με νέο σύστημα εξέτασης – Διαδικτυακό σεμινάριο