Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Β Γυμνασίου

Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Β’ Γυμνασίου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Β’ Γυμνασίου

Ομάδα Α΄

ΟΜΑΔΑ Α (Από τις πέντε ερωτήσεις επιλέγετε τρεις. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 20 μονάδες)

1) Να δώσετε με συντομία το περιεχόμενο των παρακάτω όρων: Διάταγμα των Μεδιολάνων, Θεοδοσιανός Κώδικας, Σκλαβηνίες.

2)  Να γράψετε δίπλα  σε κάθε αριθμό της στήλης Α το γράμμα της στήλης Β που αντιστοιχεί σε αυτό.

Στήλη Α Στήλη Β
1. Κωνσταντίνος Α. Οικοδόμηση Αγίας Σοφίας
2. Θεοδόσιος ο Β’ β. Εκχριστιανισμός
3. Ιουστινιανός γ. Χαλιφάτο
4. Σλάβοι δ. Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης
5. Βούλγαροι ε. Κοπή σταθερού χρυσού νομίσματος
6.’Αραβες στ. Υιοθέτηση ελληνικής γλώσσας

3) Να σημειώσετε Σωστό ή Λάθος στις παρακάτω προτάσεις και κατόπιν να γράψετε το Σωστό σε κάθε λανθασμένη απάντηση.

Α. Το Διάταγμα των Μεδιολάνων απαγόρευε στους χριστιανούς ελευθερία άσκησης της λατρείας τους.

ΣΩΣΤΟ:

Β. Στην Α΄ Οικουμενική Σύνοδο διατυπώθηκε η διδασκαλία της εκκλησίας, η οποία υποστήριζε τις αιρέσεις.

ΣΩΣΤΟ:

Γ. Ο Κωνσταντίνος ο Α΄ καθιέρωσε στη διοίκηση τη διάκριση της πολιτικής  από τη    στρατιωτική εξουσία.

ΣΩΣΤΟ:

Δ. Ο Ιουστινιανός ήταν πολέμαρχος του Xριστιανισμού και υποστήριξε τους οπαδούς των αιρέσεων και της αρχαίας θρησκείας.

ΣΩΣΤΟ:

Ε. Ο Ιουστινιανός προσπάθησε  να προστατεύσει τους ελεύθερους αγρότες, που ήταν πολύ χρήσιμοι  στην κεντρική εξουσία.

ΣΩΣΤΟ:

ΣΤ. Οι Σλάβοι διατήρησαν τη φυσιογνωμία τους, δεν εξελληνίστηκαν και δεν αφομοιώθηκαν από το Βυζάντιο.

ΣΩΣΤΟ:

4) Τι γνωρίζετε για τη στάση του Νίκα;

5) Ποια μέτρα έλαβε ο Κωνσταντίνος ο Α΄ για να ανορθώσει το ρωμαϊκό κράτος;

Ομάδα Β΄

ΟΜΑΔΑ Β (Από τις τέσσερις ερωτήσεις επιλέγετε δύο. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 20 μονάδες)

1)  Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά της εσωτερικής πολιτικής του Ιουστινιανού;

2) Ποιες σχέσεις αναπτύχθηκαν μεταξύ Βυζαντινών και Βουλγάρων μέχρι το 864; Ποιο γεγονός υπήρξε σταθμός στις σχέσεις τους;

3) Με βάση το παρακάτω παράθεμα και τις γνώσεις σας  από το σχολικό βιβλίο να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

α) Ποιοι λόγοι οδήγησαν τον Κωνσταντίνο στη μεταφορά της πρωτεύουσας;

β) Με ποια έργα στόλισε ο Κωνσταντίνος τη Νέα Ρώμη;

Η οικοδόμηση της Κωνσταντινούπολης

Ο Κωνσταντίνος έχτισε ένα μεγάλο ανάκτορο και έναν θαυμάσιο Ιππόδρομο και έστησε δυο στοές, δηλαδή σκεπαστούς δρόμους, για το εμπόριο. Ονόμασε την πόλη Νέα Ρώμη. Έπειτα πάλι έφτιαξε τις ένδοξες εκκλησίες: τη Μεγάλη Σοφία, τους Αγίους Αποστόλους και την Αγία Ειρήνη, τον Άγιο Μώκιο και τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Έστησε και μια θαυμαστή πορφυρή κολόνα. Τρία χρόνια έκαναν τα πλοία να τη φέρουν από τη Ρώμη στη Βασιλεύουσα, γιατί ήταν πολύ μεγάλη και βαριά, και έναν ολόκληρο χρόνο έκαναν να την πάνε από τη θάλασσα ως την πλατεία […]. Στην κορφή της έστησε ένα άγαλμα που το έφεραν από την Ηλιούπολη της Φρυγίας και είχε γύρω στο κεφάλι εφτά ακτίνες. Επίσης έφερε κι άλλα υπέροχα πράγματα από πολλές χώρες και πόλεις.

Το ρωσικό χρονικό του Νέστορα Ισκεντέρη, απόδ. Μ. Αλεξανδρόπουλος,
εκδ. Κέδρος, Αθήνα 1978,  33-34.

4) Να μελετήσετε με προσοχή το παρακάτω παράθεμα και να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

α) Τι γνωρίζετε για το νομοθετικό έργο του Ιουστινιανού;

β) Γιατί ο Ιουστινιανός αναθεώρησε και  κωδικοποίησε το ισχύον ρωμαϊκό Δίκαιο;

Κωδικοποίηση του Δικαίου.

 «Ο Ιουστινιανός, επειδή βρήκε τους νόμους σκοτεινούς λόγω της ανεπίτρεπτης πληθώρας τους και σε εμφανή σύγχυση εξαιτίας των αντιφάσεων τους, τους απάλλαξε από την αταξία των απατηλών λέξεων. Παραμέρισε τις αποκλίσεις τους και τους έδωσε διαρκή ισχύ.»

Προκόπιος, Κτίσματα Ι 1, έκδ. O. Veh, Μόναχο 1977,18-19.

Το υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό υλικό που μόλις διαβάσατε προετοίμασε η εκλεκτή συνάδελφος Μπερμπατσέλη Μαργαρίτα, η οποία στη συνέχεια το παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Την ευχαριστούμε από καρδιάς και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική της ζωή.

Η ομάδα του filologika.gr 


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις προαγωγικές εξετάσεις και πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook