Κριτήριο Αξιολόγησης 2 Ιστορία Β' Γυμνασίου

Κριτήριο Αξιολόγησης 2 Ιστορία Β’ Γυμνασίου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Κριτήριο Αξιολόγησης 2 Ιστορία Β’ Γυμνασίου

Ομάδα Α΄

ΘΕΜΑ 1 

1. Να ορίσετε με συντομία τους παρακάτω όρους: εικονοµαχία, σταυροφορίες, αναγέννηση.

Μονάδες 10

2. Να αντιστοιχήσετε τις δύο στήλες γράφοντας δίπλα από κάθε αριθμό το αντίστοιχο γράμμα. Προσοχή: Περισσεύουν 2 γράμματα!

Στήλη Α

Στήλη Β

1. ίδρυση Κων/πολης α.1071 μ.Χ.
2. Στάση του Νίκα β. εικονοµαχία
3. Ηράκλειος γ. Ιουστινιανός
4. Νικηφόρος Α΄ δ. 330 μ.Χ.
5. Ίσαυροι ε. προνόµια στους Βενετούς
6. Μάχη στο Ματζικέρτ ζ.1204 μ.Χ.
η. 1453 μ.Χ.
θ. Πιστός ἐν Χριστῷ Βασιλεύς

Μονάδες 10

3. Να σημειώσετε «Σ» αν είναι σωστή η απάντηση ή «Λ» αν είναι λάθος, δίπλα από κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις.

α) Οι Μακεδόνες αυτοκράτορες επέβαλαν να πληρώνουν οι δυνατοί των φόρους των φτωχών µε το αλληλέγγυον.

β) Η μάχη στο Ματζικέρτ έγινε το 1071.

γ) Ο Μωάµεθ Β΄ ο Πορθητής κατέλαβε την Κων/πολη μετά από πολιορκία  5 ηµερών.

δ) Με το διάταγµα των Μεδιολάνων  αναγνωρίστηκε στους Χριστιανούς το δικαίωµα της ανεξιθρησκίας.

ε) Η μεταφορά της πρωτεύουσας από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη έγινε το 1204 π.Χ.

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ 2

1. Ποιες είναι οι συνέπειες της άλωσης της Κων/πολης το 1453 μ.Χ. σε όλα τα επίπεδα;

Μονάδες 20

2. Ποια η συμπεριφορά των Ευρωπαίων απέναντι στους κατακτηµένους λαούς µετά τις ανακαλύψεις;

Μονάδες 15

Ομάδα Β΄

ΘΕΜΑ 3

1. Με βάση το ακόλουθο παράθεµα και τις ιστορικές σας γνώσεις να απαντήσετε στα εξής ερωτήµατα:

– Γιατί οι Μακεδόνες αυτοκράτορες πήραν µέτρα κατά των δυνατών;

– Τι ήταν  το «αλληλέγγυον» του αυτοκράτορα  Βασιλείου Β΄;

 

TO AΛΛΗΛΕΓΓΥΟΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β΄

…έβγαλε διαταγή (ο Βασίλειος Β΄): οι εισφορές των φτωχών που είχαν καταστραφεί να πληρώνονται από τους δυνατούς. Ονοµάστηκε δε η τέτοιου είδους είσπραξη «αλληλέγγυον». Όταν δε ο πατριάρχης και πολλοί από τους αρχιερείς και από τους ασκητές όχι λίγοι τον παρακάλεσαν να σταµατήσει αυτό το παράλογο(!) βάρος,ο βασιλιάς δεν υπάκουσε…

(µετάφραση)

Ιωάννης Σκυλίτζης «Σύνοψις Ιστοριών»

Μονάδες 15

2. Αφού μελετήσετε το παράθεµα, να το σχολιάσετε µε βάση τις ιστορικές σας γνώσεις, λαµβάνοντας υπόψη και τα ακόλουθα ερωτήµατα:

– Ποιο είναι το γεγονός στο οποίο αναφέρεται;

– Ποιες ήταν οι συνέπειες αυτού του γεγονότος για το Βυζάντιο;

 

«Και παραχώρησε στους Βενετούς όλα τα εµπορικά καταστήµατα που υπήρχαν από τη παλιά εβραϊκή σκάλα µέχρι τη Βίγλα καθώς και όλες τις ενδιάµεσες σκάλες (αποβάθρες). Ακόµη τους χάρισε πολλά ακίνητα στη Βασιλεύουσα και στο ∆υρράχιο και όπου αλλού του ζητήσανε.Αλλά το σπουδαιότερο απ’ όλα πως τους επέτρεψε το ελεύθερο εµπόριο σ’όλες τις περοχές που βρίσκονταν στην εξουσία των Ρωµαίων, ώστε να εµπορεύονται άνετα και όπως ήθελαν, χωρίς να πληρώνουν ούτε ένα νόµισµα για δασµούς (κοµµέρκιον) και άλλους φόρους και να είναι έξω από κάθε έλεγχο».

Άννα Κοµνηνή, Αλεξιάς, VI

Μονάδες 20

Το υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό υλικό που μόλις διαβάσατε προετοίμασε η εκλεκτή συνάδελφος Μαρία Κουτσογούλα, η οποία στη συνέχεια το παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Την ευχαριστούμε από καρδιάς και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική της ζωή.

Η ομάδα του filologika.gr 


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις προαγωγικές εξετάσεις και πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook