Ιστορία Β Γυμνασίου

Ιστορία Β Γυμνασίου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Οδηγίες Διδασκαλίας για Ιστορία Ιστορία Β’ Γυμνασίου 

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 35/2016 του Δ.Σ) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία της Ιστορίας στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2016-2017:

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (HMEΡΗΣΙΟΥ-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ)

Στο πλαίσιο του επιχειρούμενου εξορθολογισμού και της μείωσης της διδακτέας ύλης στο μάθημα της Ιστορίας, κατεβλήθη κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να περιοριστεί η έκταση της διδακτέας ύλης, αλλά και να αποσυμφορηθεί η κάθε ενότητα με την ανάδειξη των συγκεκριμένων σημείων που οι μαθητές/τριες οφείλουν να εμπεδώσουν, ώστε να διατεθεί διδακτικός χρόνος σε ενεργητικούς τρόπους μάθησης, π.χ. διερεύνηση, κριτικό σχολιασμό πηγών, εκπόνηση εργασιών και εντέλει να καταστεί δυνατή και η ολοκλήρωση της ύλης.

Με αυτό το σκεπτικό συντάχθηκαν οι οδηγίες και προτάσεις που ακολουθούν για τη διδασκαλία του μαθήματος. Οι οδηγίες έχουν την ακόλουθη δομή: Πρώτον, προτείνεται η διδασκαλία των διδακτικών ενοτήτων με δύο τρόπους: α) «Διδασκαλία με έμφαση στα ακόλουθα σημεία» και β) «συνοπτική παρουσίαση» ή «απλή αναφορά».

Στην πρώτη περίπτωση πρόκειται για επισήμανση των στοιχείων κάθε διδασκόμενης ενότητας στα οποία ο/η εκπαιδευτικός καλείται να επιμείνει και τα οποία οι μαθητές/τριες οφείλουν να εμπεδώσουν και στα οποία εντέλει θα εξεταστούν. Είναι τα σημεία εκείνα που κρίνονται απαραίτητα για την ιστορική κατανόηση της συγκεκριμένης ενότητας, αλλά και αποτελούν προϋπόθεση για την κατανόηση των επομένων. Στη δεύτερη περίπτωση, η οποία αφορά ενότητες ή σημεία ενοτήτων που δεν θα συμπεριληφθούν στην εξεταστέα ύλη, είτε ο/η εκπαιδευτικός δίνει  μια  περίληψη,  είτε  απλώς  αναφέρει  ιστορικά  γεγονότα  και  φαινόμενα  προκειμένου   να διασφαλιστεί η ιστορική συνέχεια και κατανόηση, είτε ακόμη, προκειμένου να καταστεί εύληπτη η συνοπτική παρουσίασή τους, τα παρουσιάζει με υποστηρικτικό υλικό, π.χ. γραπτές πηγές, χάρτες, εικόνες κ.ά. Πρόκειται κυρίως για ενότητες με παράθεση γεγονότων, συνήθως στρατιωτικών, που εμπεριέχουν πολλές λεπτομέρειες, αλλά και γεγονότων ή/και στοιχείων που οι  μαθητές/τριες έχουν διδαχθεί αναλυτικά σε άλλες τάξεις και σε άλλα μαθήματα. Στην περίπτωση της Γ΄ Γυμνασίου στην κατηγορία αυτή έχουμε συμπεριλάβει και φαινόμενα σημαντικά για την κατανόηση του ιστορικού γίγνεσθαι με τα οποία όμως οι μαθητές/τριες δεν μπορούν παρά να έχουν μια πρώτη επαφή, λόγω της μεγάλης έκτασης της ύλης στην τάξη αυτή.

Δεύτερον, υπάρχει η ένδειξη «Υποστηρικτικό υλικό» και «Προτεινόμενη/ες δραστηριότητα/ες». Η πρόθεσή μας ήταν, προκειμένου ο/η εκπαιδευτικός να διευκολυνθεί τόσο στον στόχο της εφαρμογής της διερευνητικής μάθησης όσο και στον στόχο μιας πιο «οικονομικής» διαχείρισης της ύλης, να προταθούν ενδεικτικά υλικό και δραστηριότητες για την πραγματοποίηση της διδασκαλίας του. Δεν πρόκειται για την παράθεση ενός εξαντλητικού καταλόγου υλικού και δραστηριοτήτων, αλλά για τη συγκέντρωση και πρόταση με τρόπο ενδεικτικό υλικού και δραστηριοτήτων που διευκολύνουν την ενεργητική μάθηση και συμμετοχή των μαθητών/τριών. Έτσι, υλικό και δραστηριότητες τις περισσότερες περιπτώσεις συνθέτουν ένα μικρό σχέδιο μαθήματος, από το οποίο ο/η εκπαιδευτικός επιλέγει ανάλογα με τον χρόνο, τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητες της τάξης του. Είναι προφανές ότι ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει δικό του υποστηρικτικό υλικό και να προτείνει δικές του δραστηριότητες. Οι τελευταίες μπορούν να γίνουν στην τάξη ή να δοθούν, σε κάποιες περιπτώσεις, ως εργασίες στο σπίτι.

Οι εργασίες που προτείνονται στο τέλος των οδηγιών για τη διδασκαλία της ύλης της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου αποτελούν και αυτές ενδεικτική παράθεση ιδεών και θεμάτων. Απαιτείται συμπληρωματική βιβλιογραφία και δικτυογραφία από τον/την εκπαιδευτικό για ό,τι επιλεγεί από τους/τις μαθητές/τριες. Οι παρούσες οδηγίες προβλέπουν τη διάθεση κάποιων ωρών, μετά την ολοκλήρωση της ύλης, στην ανάθεση, καθοδήγηση από τον/την εκπαιδευτικό και παρουσίαση από τους/τις μαθητές/τριες αυτών των εργασιών, ως ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος στην κάθε τάξη. Στην περίπτωση της Γ΄ Γυμνασίου πιστεύουμε ότι ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να βρει πολύ ενδιαφέρουσες διαθεματικές δραστηριότητες στο σχολικό εγχειρίδιο και να εμπλέξει το τμήμα του με κάποιες από αυτές.

Για να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας της Ιστορίας και τις οδηγίες σε μορφή pdf για την Β’ Γυμνασίου πατήστε ΕΔΩ.

 

Για να δείτε Κριτήρια Αξιολόγησης στην Ιστορία Β Γυμνασίου επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο παρακάτω:

Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Β’ Γυμνασίου

Κριτήριο Αξιολόγησης 2 Ιστορία Β’ Γυμνασίου

 

 

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν τα Φιλολογικά μαθήματα ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.