Κριτήριο Αξιολόγησης Αρχαία Ελληνικά Β Γυμνασίου Ενότητα 4

Κριτήριο Αξιολόγησης Αρχαία Ελληνικά Β Γυμνασίου Ενότητα 4

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Κείμενο

Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 4

(Οι Σεληνίτες)

Καλὸς δὲ παρὰ Σεληνίταις νομίζεται, ἤν πού τις φαλακρὸς ᾖ. Καὶ μὴν καὶ γένεια φύουσιν μικρὸν ὑπὲρ τὰ γόνατα. Καὶ ὄνυχας ἐν τοῖς ποσὶν οὐκ ἔχουσιν, ἀλλὰ πάντες εἰσὶν μονοδάκτυλοι. Καὶ ἐπειδὰν ἢ πονῶσιν ἢ γυμνάζωνται, γάλακτι πᾶν τὸ σῶμα ἱδροῦσιν, ὥστε καὶ τυροὺς ἀπ’ αὐτοῦ πήγνυνται. Τοὺς δὲ ὀφθαλμοὺς περιαιρετοὺς ἔχουσι καὶ πολλοὶ τοὺς σφετέρους ἀπολέσαντες παρ’ ἄλλων χρησάμενοι ὁρῶσιν. Τινὲς δὲ καὶ πολλοὺς ἀποθέτους ἔχουσιν, οἱ πλούσιοι. Κάτοπτρον δὲ μέγιστον κεῖται ὑπὲρ φρέατος οὐ πάνυ βαθέος. Ἂν μὲν οὖν εἰς τὸ φρέαρ καταβῇ τις, ἀκούει πάντων τῶν ἐν τῇ γῇ λεγομένων, ἐὰν δὲ εἰς τὸ κάτοπτρον ἀποβλέψῃ, πάσας μὲν πόλεις, πάντα δὲ ἔθνη ὁρᾷ. Τότε καὶ τοὺς οἰκείους ἐγὼ ἐθεασάμην καὶ πᾶσαν τὴν πατρίδα, εἰ δὲ κἀκεῖνοι ἐμὲ ἑώρων, οὐκέτι ἔχω εἰπεῖν. Ὅστις δὲ ταῦτα μὴ πιστεύει οὕτως ἔχειν, ἄν ποτε καὶ αὐτὸς ἐκεῖσε ἀφίκηται, εἴσεται ὡς ἀληθῆ λέγω.

Λουκιανός, Ἀληθς Ἱστορία 1.23-26 (διασκευή)

Ερωτήσεις κατανόησης

Α.1. Ποια είναι η εξωτερική εμφάνιση των Σεληνιτών; Τι διαφορές παρουσιάζουν από τους ανθρώπους;

Μονάδες 4

Α.2. Με ποιο τρόπο οι Σεληνίτες ενημερώνονται για τις εξελίξεις στη Γη;

Μονάδες 4

Σημείωση: Προσπαθήστε να εντάξετε στις απαντήσεις που θα δώσετε αναφορές από το αρχαίο κείμενο.

Λεξιλογικές - Ετυμολογικές Ασκήσεις

Β.1. Να αντιστοιχίσετε καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της Στήλης Α’ που εμφανίζεται στο κείμενο με την ετυμολογικά συγγενή σύνθετή της από τη στήλη Β’. Τρεις επιλογές περισσεύουν.

 

1.      ποσὶν α. λαθρεμπόριο
2.      πονῶσιν β. γηροκομείο
3.      ὁρῶσιν γ. ειδησεογραφία
4.    γῇ δ. πονόψυχος
5.    ἐθεασάμην ε. ποδόλουτρο
6.    εἰπεῖν στ. οροσειρά
7.    εἴσεται ζ. οφθαλμίατρος
8.    ἀληθῆ η. λογοκρισία
θ. γεωφυσικός
ι. θεατρόφιλος
ια. είδηση

 Εναλλακτική εκφώνηση λεξιλογικής άσκησης εφ’ όλης της ύλης για τις τελικές εξετάσεις

1.      ποσὶν α. ειδησεογραφία
2.      ἀπολέσαντες β. διαθήκη
3.      ὁρῶσιν γ. αγοραπωλησία
4.      ἀποθέτους δ. κάτοψη
5.    γῇ ε. λαθρεμπόριο
6.    εἰπεῖν στ. οροσειρά
7.    εἴσεται ζ. πανωλεθρία
8.    ἀληθῆ η. υπέργειος
θ. είδηση
ι. δίποδο
ια. διάλογος

Μονάδες 4

Γραμματικές Ασκήσεις

Β.2. Να επιλέξετε τον ορθό τύπο (α ή β ή γ) από τη Στήλη Β΄ σύμφωνα με την περιγραφή που ζητείται στην Στήλη Α’.

1.      νομίζεται: γ’ πληθυντικό οριστικής παρακειμένου μέσης φωνής α. νενομισμένοι εἰσί
β. νενομισμένοι ἦσαν
γ. νενόμισται
2.    φύουσιν: β’ πληθυντικό οριστικής παρατατικού μέσης φωνής α. ἐφύετε
β. ἐφύεσθε
γ. ἐφύοντο
3.    γυμνάζωνται: β’ ενικό οριστικής αορίστου μέσης φωνής α. γυμνάσῃ
β. ἐγυμνάσω
γ. ἐγύμνασο
4.    ἔχουσι: α’ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα μέσης φωνής α. ἑξόμεθα
β. εἰχόμεθα
γ. ἐχόμεθα
5.    πόλεις: αιτιατική ενικού α. πόλιν
β. πόλεως
γ. πόλι
6.    πατρίδα: δοτική πληθυντικού α. πατρίδι
β. πατρίσι
γ. πατρίνσι
7.    σῶμα: δοτική ενικού α. σώματος
β. σώμασι
γ. σώματι
8.    βαθέος: γενική πληθυντικού θηλυκό γένος α. βαθεῶν
β. βαθέων
γ. βαθειῶν

 Μονάδες 4

Συντακτικές Ασκήσεις

Β3. Αφού μελετήσετε τις παρακάτω φράσεις να εντοπίσετε τα απαρέμφατα & τις μετοχές και να συμπληρώσετε τα αντίστοιχα σημεία του πίνακα, ανάλογα με την παρουσία απαρεμφάτου ή μετοχής. Συμπληρώστε ολογράφως τις πρώτες δυο στήλες και στις υπόλοιπες τέσσερις βάλτε √ αν υπάρχει αυτό που αναγράφεται σε κάθε στήλη, αλλιώς αφήστε τις κενές.

  1. Τοὺς δὲ ὀφθαλμοὺς περιαιρετοὺς ἔχουσι καὶ πολλοὶ τοὺς σφετέρους ἀπολέσαντες παρ’ ἄλλων χρησάμενοι ὁρῶσιν.
  2. εἰ δὲ κἀκεῖνοι ἐμὲ ἑώρων, οὐκέτι ἔχω εἰπεῖν.
  3. Ὅστις δὲ ταῦτα μὴ πιστεύει οὕτως ἔχειν.
Απαρέμφατο/
Μετοχή
 

(ολογράφως)

Υποκείμενο απαρεμφάτου ή μετοχής

 

(ολογράφως)

Ταυτοπροσωπία

 

(βάλε √ αν υπάρχει)

Ετεροπροσωπία

 

(βάλε √ αν υπάρχει)

Επιθετική

 

(βάλε √ αν είναι)

Επιρρηματική

 

(βάλε √ αν είναι)

1.          
2.          
3.          
4.          

 

Μονάδες 4

 

 

Για να δείτε τις ενδεικτικές απαντήσεις στις ερωτήσεις του κριτηρίου επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

Κριτήριο Αξιολόγησης Αρχαία Β’ Γυμνασίου Ενότητα 4 – Απαντήσεις

Το κριτήριο αξιολόγησης που μόλις διαβάσατε συντάχθηκε από τους συναδέλφους Ευαγγελία Χίντζιου και Μπικάκη Μιχάλη, οι οποίοι το παραχώρησαν στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Τους ευχαριστούμε από καρδιάς και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική τους ζωή.

 

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν τα Φιλολογικά μαθήματα ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.