Κριτήριο Αξιολόγησης Αρχαία Ελληνικά Β Γυμνασίου Ενότητα 4 Απαντήσεις

Κριτήριο Αξιολόγησης Αρχαία Ελληνικά Β Γυμνασίου Ενότητα 4 Απαντήσεις

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Κριτήριο Αξιολόγησης Αρχαία Ελληνικά Β Γυμνασίου Ενότητα 4 Απαντήσεις

(Οι Σεληνίτες)

Παρατηρήσεις Κατανόησης - Απαντήσεις

Α.1. Οι Σεληνίτες, αν και είναι ανθρωπόμορφοι, έχουν αρκετές διαφορές από τους ανθρώπους στην εξωτερική τους εμφάνιση. Είναι φαλακροί, γεγονός που θεωρείται ένδειξη ομορφιάς (Καλὸς δὲ παρὰ Σεληνίταις νομίζεται, ἤν πού τις φαλακρὸς ᾖ) αλλά έχουν μακριά γένια που φτάνουν λίγο πάνω από το ύψος του γονάτου (Καὶ μὴν καὶ γένεια φύουσιν μικρὸν ὑπὲρ τὰ γόνατα). Παράλληλα, δεν έχουν νύχια στα πόδια τους και μάλιστα έχουν μόνο ένα δάχτυλο (Καὶ ὄνυχας ἐν τοῖς ποσὶν οὐκ ἔχουσιν, ἀλλὰ πάντες εἰσὶν μονοδάκτυλοι.). Οι διαφορές τους με τους ανθρώπους δεν τελειώνουν εδώ. Όταν κάνουν προπόνηση και ιδρώνουν το σώμα τους δεν εκκρίνει ιδρώτα αλλά γάλα (Καὶ ἐπειδὰν ἢ πονῶσιν ἢ γυμνάζωνται, γάλακτι πᾶν τὸ σῶμα ἱδροῦσιν), το οποίο συγκεντρώνουν για να πήξουν τυρί από αυτό (ὥστε καὶ τυροὺς ἀπ’ αὐτοῦ πήγνυνται.). Τέλος, τα μάτια τους δεν είναι τοποθετημένα μόνιμα (Τοὺς δὲ ὀφθαλμοὺς περιαιρετοὺς ἔχουσι) αλλά μπορούν να τα εναλλάσσουν με τους φίλους τους σε περίπτωση που χάσουν τα δικά τους (πολλοὶ τοὺς σφετέρους ἀπολέσαντες παρ’ ἄλλων χρησάμενοι ὁρῶσιν.). Το τελευταίο στοιχείο μάλιστα αποτελεί και ένδειξη οικονομικής στάθμης καθώς οι πλούσιοι έχουν μεγάλο απόθεμα από μάτια για ώρα ανάγκης (Τινὲς δὲ καὶ πολλοὺς ἀποθέτους ἔχουσιν, οἱ πλούσιοι.). Όπως διαπιστώνουμε οι Σεληνίτες και οι Γήινοι δεν μοιράζονται πολλά κοινά σημεία πέρα από το γενικό σχήμα του σώματος και του προσώπου τους. Πέρα από αυτό υπάρχει πλειάδα διαφορών οι οποίες τονίζουν την διαφορετικότητα ανάμεσα στους κατοίκους των δύο πλανητών.

Α.2. Οι Σεληνίτες παρά την περίεργη εμφάνισή τους, φαίνεται ότι τεχνολογικά είναι πιο εξελιγμένοι από τους κατοίκους της Γης. Στον πλανήτη τους υπάρχει εγκατεστημένο ένα κάτοπτρο το οποίο καλύπτει το στόμιο ενός ρηχού πηγαδιού (Κάτοπτρον δὲ μέγιστον κεῖται ὑπὲρ φρέατος οὐ πάνυ βαθέος). Όποιος επιθυμεί να το χρησιμοποιήσει αρκεί να κατεβεί στον πυθμένα του φρεατίου και να κοιτάξει ψηλά -μέσα από το κρύσταλλο του κατόπτρου- για να δει όλες τις γήινες πόλεις και όλα τα έθνη που ζουν στη Γη (ἐὰν δὲ εἰς τὸ κάτοπτρον ἀποβλέψῃ, πάσας μὲν πόλεις, πάντα δὲ ἔθνη ὁρᾷ). Το συγκεκριμένο πηγάδι πέρα από ένα είδος τηλεσκοπίου, λειτουργεί και ως ηχείο το οποίο συγκεντρώνει στον πυθμένα του όλους τους ήχους της Γης με αποτέλεσμα όσοι έχουν κατέβει μέσα σε αυτό να μπορούν να ακούσουν τις συζητήσεις των κατοίκων της Γης (Ἂν μὲν οὖν εἰς τὸ φρέαρ καταβῇ τις, ἀκούει πάντων τῶν ἐν τῇ γῇ λεγομένων). Ο Λουκιανός, μάλιστα σπεύδει να επιβεβαιώσει τα παραπάνω με τη προσωπική του μαρτυρία καθώς χρησιμοποίησε και ο ίδιος το φρεάτιο με το κάτοπτρο για να δει τους δικούς του στη Γη (Τότε καὶ τοὺς οἰκείους ἐγὼ ἐθεασάμην καὶ πᾶσαν τὴν πατρίδα). Με τη βοήθεια του πρωτότυπου αυτού τηλεσκοπίου και ηχείου οι κάτοικοι της Σελήνης μπορούν να παρακολουθούν όλες τις εξελίξεις στον γειτονικό τους πλανήτη και να έχουν καλύτερη αντίληψη για τα γεγονότα που συμβαίνουν σε αυτόν ακόμη και από τους ίδιους τους Γήινους.

Λεξιλογικές Παρατηρήσεις - Απαντήσεις

Β.1.

1. ε,

2. δ,

3. ζ,

4. θ,

5. ι,

6. η,

7. γ,

8. α

 Εναλλακτική εκφώνηση λεξιλογικής άσκησης εφ’ όλης της ύλης για τις τελικές εξετάσεις

1. ι,

2. ζ,

3. δ,

4. β,

5. η,

6. ια,

7. α,

8. ε

Γραμματικές Παρατηρήσεις - Απαντήσεις

Β2.

1. Α,

2. Β,

3. Β,

4. Α,

5. Α,

6. Β,

7. Γ,

8. Γ

Συντακτικές Παρατηρήσεις - Απαντήσεις

Β3.

Απαρέμφατο/
Μετοχή
 (ολογράφως)
Υποκείμενο απαρεμφάτου ή μετοχής

 

(ολογράφως)

Ταυτοπροσωπία

 

(βάλε √ αν υπάρχει)

Ετεροπροσωπία

 

(βάλε √ αν υπάρχει)

Συνημμένη

 

(βάλε √ αν είναι)

Απόλυτη

 

(βάλε √ αν είναι)

1. ἀπολέσαντες πολλοὶ
2. χρησάμενοι πολλοί
3. εἰπεῖν ἐγώ
4.   ἔχειν ταῦτα

 

 

 

 

Για να μεταφερθείτε στο Κριτήριο Αξιολόγησης επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

Κριτήριο Αξιολόγησης Αρχαία Β’ Γυμνασίου Ενότητα 4

Το κριτήριο αξιολόγησης που μόλις διαβάσατε συντάχθηκε από τους συναδέλφους Ευαγγελία Χίντζιου και Μπικάκη Μιχάλη, οι οποίοι το παραχώρησαν στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Τους ευχαριστούμε από καρδιάς και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική τους ζωή.

 

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν τα Φιλολογικά μαθήματα ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.