νεοελληνική γλώσσα γ γυμνασίου κριτήριο αξιολόγησης δ ενότητα 1

Κριτήριο Αξιολόγησης Δ Ενότητα 1

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Ενότητα 1η

Η Ελλάδα στον κόσμο

Η ελληνική προσφορά στην Ευρώπη και τον κόσμο

Α. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μια κοινότητα με σκοπό την πολιτική, οικονομική και νομισματική ένωση των χωρών που την απαρτίζουν. Από το 1981, στην ένωση αυτή προσχώρησε και η Ελλάδα, υποσχόμενη να βοηθήσει με κάθε τρόπο για την πρόοδο και την εξέλιξη των χωρών της Ευρώπης. Η ιδιαιτερότητα του ελληνικού κράτους, του δίνει το δικαίωμα να μπορεί να προσφέρει πολλά, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στον κόσμο.

Β. Αρχικά, η μοναδικότητα της Ελλάδας στην Ευρώπη συνίσταται στον πολιτισμό της. Η χώρα οφείλει να προβάλλει τη μακραίωνη ιστορία και τον γενικότερο πολιτισμό της, αφού αυτά «σφράγισαν» την πορεία της Ευρωπαϊκής Ηπείρου και να το θέσει, υπενθυμίζοντάς τα, ως πρότυπο για την χάραξη της ενιαίας πορείας των υπόλοιπων κρατών.

Γ. Έπειτα, η ύπαρξη της ελληνικής γλώσσας ως αναπόσπαστο μέρος του πολιτισμού, θα πρέπει να καλλιεργηθεί και να διαδοθεί μέσω οργανωμένων προσπαθειών εκμάθησής της στις Ευρωπαϊκές χώρες. Η συμβολή αυτής της γλώσσας υπήρξε μια μοναδική προσφορά για τις γλώσσες των υπόλοιπων κρατών και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να λησμονηθεί.

Δ. Στη συνέχεια, η ορθοδοξία, με τις αξίες της οικουμενικότητας που την χαρακτηρίζουν, θα πρέπει να διατηρηθεί και να καλλιεργηθεί από τη μόνη ορθόδοξη χώρα της Ευρώπης, την Ελλάδα. Γι’ αυτόν τον λόγο η Ελλάδα θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ της Ευρωπαϊκής κοινότητας και των υπόλοιπων ορθόδοξων χωρών της Ανατολικής Ευρώπης.

Ε. Επίσης, θα ήταν μια σημαντική παράλειψη να μην αναφερθούμε στην γεωγραφική θέση της χώρας μας. Η θέση της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο αποτελεί μια ιδιαιτερότητα, αφού θα μπορούσαν να αναπτυχθούν μέσω αυτής, εμπορικές σχέσεις της Ένωσης με την Τουρκία, τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική. Επιπλέον, η θέση της χώρας μας στα Βαλκάνια θα μπορούσε να αποτελέσει καταλύτη στις εξελίξεις της ευρύτερης περιοχής.

ΣΤ. Συμπερασματικά, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η προσφορά της Ελλάδας στην Ευρώπη και τον κόσμο είναι σημαντική και πολύτιμη, αλλά οφείλουμε ως χώρα, αυτά τα στοιχεία που συμβάλλουν σ’ αυτή την προσφορά να τα περιφρουρήσουμε, να τα διαφυλάξουμε και να τα προβάλλουμε.

Ηρακλής Λαμπαδαρίου, Εφημερίδα Καβάλας «Χρονόμετρο», 14-1-2006

Παρατηρήσεις

Α.1. Σε ποιους τομείς, σύμφωνα με το κείμενο, έχει προσφέρει η Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο και ποια είναι η πιο σημαντική συνεισφορά της;

Α.2. «Αρχικά, η μοναδικότητα της Ελλάδας στην Ευρώπη συνίσταται στον πολιτισμό της». Με αφετηρία την παραπάνω θεματική πρόταση του κειμένου, να γράψετε μια παράγραφο, αναλύοντάς την με έναν από τους παρακάτω τρόπους ανάπτυξης: α) με παραδείγματα, β) με αίτια και αποτελέσματα, γ) με ορισμό.

Α.3. Να γράψετε από μια συνώνυμη και μια αντώνυμη λέξη για τις παρακάτω λέξεις του κειμένου που σας δίνονται στον πίνακα.

Λέξεις

Συνώνυμη

Αντώνυμη

ένωση
πρόοδο
λησμονηθεί
παράλειψη
προβάλλουμε

B.1. Να χωρίσετε τα παρακάτω αποσπάσματα του κειμένου σε προτάσεις και να εντοπίσετε το είδος της σύνδεσης (παρατακτική ή υποτακτική).

i) Από το 1981 στην ένωση αυτή προσχώρησε και η Ελλάδα, υποσχόμενη να βοηθήσει με κάθε τρόπο για την πρόοδο και την εξέλιξη των χωρών της Ευρώπης.

ii) Η χώρα οφείλει να προβάλλει τη μακραίωνη ιστορία και τον γενικότερο πολιτισμό της, αφού αυτά «σφράγισαν» την πορεία της Ευρωπαϊκής Ηπείρου

iii) Γι’ αυτόν τον λόγο η Ελλάδα θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ της Ευρωπαϊκής κοινότητας και των υπόλοιπων ορθόδοξων χωρών της Ανατολικής Ευρώπης.

iv) Επιπλέον, η θέση της χώρας μας στα Βαλκάνια θα μπορούσε να αποτελέσει καταλύτη στις εξελίξεις της ευρύτερης περιοχής.

v) Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η προσφορά της Ελλάδας στην Ευρώπη και τον κόσμο είναι σημαντική και πολύτιμη.

Β.2. Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω φράσεων με τους κατάλληλους παρατακτικούς ή υποτακτικούς συνδέσμους και να συμπληρώσετε το είδος της σύνδεσης.

Α) ……… θέλεις …… όχι, το βράδυ θα συναντηθείς μαζί του.

Β) Άφησε με ….. απολαύσω τη διαδρομή, είναι τόσο όμορφη.

Γ) Κι ….. όλα πήγαιναν καλά, ξαφνικά ήρθε η μετάθεσή του στο Βόλο.

Δ) Έδωσε όλα του τα χρήματα ………. αγοράσει αυτό το τεράστιο σπίτι.

Ε) ….. υποθέσουμε ….. θα βγεις κερδισμένος, θα το κάνεις τελικά;

Β. 3. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις, συνδέοντας το περιεχόμενο με το σύνδεσμο που ταιριάζει.

Α) Η αγάπη σου δεν ήταν τόσο δυνατή ώστε ………………………………………………………………

Β) Δεν πήρα τη σωστή απόφαση ∙ επομένως ………………………………………………………………

Γ) Ήταν χάσιμο χρόνου να …………………………………………………………………………………………

Δ) Όλα θα αλλάξουν προς το καλύτερο σαν ………………………………………………………………

Ε) Έχω πάρει τα μέτρα μου, είτε …………………………………………………………………………………

Γ. Παραγωγή λόγου

Σε ένα επιχειρηματολογικό κείμενο, να επιχειρηματολογήσετε ως προς τη μοναδικότητα του ελληνικού πολιτισμού στην προσφορά της Ελλάδας στον κόσμο.

Για να μεταβείτε σε άλλα Σχεδιαγράμματα ή Κριτήρια Αξιολόγησης  της Νεοελληνικής Γλώσσας Γ’  Γυμνασίου, επιλέξτε την αντίστοιχη ενότητα από τον παρακάτω πίνακα:

Ενότητες Κριτήρια ΑξιολόγησηςΕναλλακτικά ΚριτήριαΕναλλακτικά ΚριτήριαΕναλλακτικά Κριτήρια
Η Ελλάδα στον κόσμοΕνότητα 1Ενότητα 1ΒΕνότητα 1ΓΕνότητα 1Δ
Γλώσσα- Γλώσσες και πολιτισμοί του κόσμουΕνότητα 2Ενότητα 2ΒΕνότητα 2ΓΕνότητα 2Δ
Είμαστε όλοι ίδιοι. Είμαστε όλοι διαφορετικοί.Ενότητα 3Ενότητα 3ΒΕνότητα 3ΓΕνότητα 3Δ
Ενωμένη Ευρώπη και Ευρωπαίοι ΠολίτεςΕνότητα 4
Ειρήνη- ΠόλεμοςΕνότητα 5
Ενεργοί πολίτες για την υπεράσπιση οικουμενικών αξιώνΕνότητα 6
Μπροστά στο μέλλονΕνότητα 8Ενότητα 8 Απαντήσεις

ή επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο για να μεταβείτε σε:

ΙΕΠ: Κριτήρια Αξιολόγησης για Γλώσσα και Λογοτεχνία Γυμνασίου

Το κριτήριο αξιολόγησης που μόλις διαβάσατε προέρχεται από τις προσωπικές σημειώσεις της εκλεκτής συναδέλφου Θεοδώρας Πυττέρου, η οποία το παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Την ευχαριστούμε από καρδιάς και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική της ζωή.

 

Η ομάδα του filologika.gr 


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.