Κριτήριο Αξιολόγησης Αρχαία Ελληνικά Γ Γυμνασίου Ενότητα 4 Απαντήσεις

Κριτήριο Αξιολόγησης Αρχαία Ελληνικά Γ Γυμνασίου Ενότητα 4 Απαντήσεις

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Κριτήριο Αξιολόγησης Αρχαία Ελληνικά Γ Γυμνασίου Ενότητα 4 Απαντήσεις

(Tα πλεονεκτήματα της ειρήνης)

Παρατηρήσεις Κατανόησης - Μετάφρασης Απαντήσεις

Α.1.Άραγε θα μας αρκούσε και να κατοικούμε στην πόλη μας με ασφάλεια και (να) γινόμαστε στη ζωή πιο εύποροι και (να) έχουμε ομόνοια μεταξύ μας και (να) χαίρουμε εκτιμήσεως μεταξύ των Ελλήνων; Εγώ βέβαια φρονώ πως, αν γίνουν αυτά, η πόλη θα είναι πλήρως ευτυχισμένη. Ο πόλεμος μας έχει στερήσει από όλα αυτά που έχουν λεχθεί·

Α.2. Ο συμμαχικός πόλεμος αποτέλεσε σημαντικότατο εμπόδιο στην οικονομική ευημερία των Αθηναίων. Επηρέασε τόσο τις επαγγελματικές όσο και τις εμπορικές δραστηριότητες των κατοίκων της Αττικής. Από τη μια οι αγροτικές εργασίες επιτελούνταν κάτω από το συναίσθημα του φόβου, ενώ πολλά επαγγέλματα είχαν σταματήσει τη λειτουργία τους (καὶ ταῖς ἄλλαις ἐργασίαις ἐπιχειροῦντες αἳ νῦν διὰ τὸν πόλεμον ἐκλελοίπασιν). Από την άλλη, την πόλη δεν την επισκέπτονταν πια (ὧν νῦν ἐρήμη καθέστηκεν) έμποροι και ξένοι ούτε γίνονταν μετοικήσεις. Σύμφωνα με τον Ισοκράτη, εάν οι Αθηναίοι συνάψουν ειρήνη με τους πρώην συμμάχους τους, η κατάσταση αυτή θα αλλάξει. Θα μπορούν να ασκούν τις γεωργικές εργασίες τους και να πλέουν στη θάλασσα άφοβα (ἀδεῶς γεωργοῦντες καὶ τὴν θάλατταν πλέοντες). Έτσι, με την αυξημένη παραγωγή και εκμετάλλευση των θαλάσσιων πόρων θα αποκομίσουν περισσότερα κέρδη. Επιπλέον, τα έσοδα της πόλης θα διπλασιαστούν, μιας και πλέον αυτή θα είναι πόλος έλξης για εμπόρους, ξένους και μετοίκους (Ὀψόμεθα δὲ τὴν πόλιν διπλασίας μὲν ἢ νῦν τὰς προσόδους λαμβάνουσαν, μεστὴν δὲ γιγνομένην ἐμπόρων καὶ ξένων καὶ μετοίκων).

Λεξιλογικές Παρατηρήσεις - Απαντήσεις

Β1. 

1. εχέμυθος,

2. έξοχος,

3. ενοχικός,

4. ταλαντούχος

Γραμματικές Παρατηρήσεις - Απαντήσεις

Β2.

1. Γ,

2. Α,

3. Γ,

4. Β,

5. Β,

6. Α,

7. Β,

8. Γ

Συντακτικές Παρατηρήσεις - Απαντήσεις

Β.3. Να χαρακτηρίσετε στο φύλλο απαντήσεων κάθε δήλωση που ακολουθεί ως σωστή ή λανθασμένη γράφοντας Σωστό ή Λάθος δίπλα από κάθε αριθμό:

 1. Σ
 2. Λ
 3. Λ
 4. Λ
 5. Σ
 6. Σ
 7. Λ
 8. Σ

 [Εναλλακτική εκφώνηση συντακτικής άσκησης εφ’ όλης της ύλης για τις τελικές εξετάσεις]

Β.3. Να χαρακτηρίσετε στο φύλλο απαντήσεων κάθε δήλωση που ακολουθεί ως σωστή ή λανθασμένη γράφοντας Σωστό ή Λάθος δίπλα από κάθε αριθμό:

 1. Σ
 2. Λ
 3. Λ
 4. Λ
 5. Λ
 6. Σ
 7. Λ
 8. Σ

 

Για να μεταφερθείτε στο Κριτήριο Αξιολόγησης επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

Το κριτήριο αξιολόγησης που μόλις διαβάσατε συντάχθηκε από τους συναδέλφους Ευαγγελία Χίντζιου και Μπικάκη Μιχάλη, οι οποίοι το παραχώρησαν στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Τους ευχαριστούμε από καρδιάς και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική τους ζωή.

 

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν τα Φιλολογικά μαθήματα ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.