Νεοελληνική Γλώσσα Α γυμνασίου Κριτήριο Αξιολόγησης Δ Ενότητα 3

Κριτήριο Αξιολόγησης Δ Ενότητα 3

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Ενότητα 3η

Ταξίδι στον κόσμο της φύσης

Το κείμενο που ακολουθεί είναι απόσπασμα (ελαφρώς διασκευασμένο) από το ενημερωτικό φυλλάδιο με τίτλο «23 Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με τη Νέα Νομοθεσία για την πλαστική σακούλα» που εξέδωσε το ΙΕΛΚΑ στα πλαίσια ενημερωτικής καμπάνιας για τη νομοθετική ρύθμιση σχετικά με τη χρήση της πλαστικής σακούλας.

Χρέωση πλαστικής σακούλας

1. Γιατί οι πλαστικές σακούλες επιβαρύνουν το περιβάλλον;

– Γιατί διαλύονται σε μικρότερα κομμάτια εύκολα και καταλήγουν στη θάλασσα.
– Ένα στα δύο απορρίμματα στον βυθό της θάλασσας στην Ελλάδα είναι πλαστικές σακούλες (πηγή: Life Debag).
– Ένα στα τέσσερα ψάρια ανοιχτής θαλάσσης μπορεί να περιέχει μικροπλαστικά.
– Έως το 2050 θα υπάρχουν πιο πολλά πλαστικά στη θάλασσα παρά ψάρια.
– Για το 2017, στην Ελλάδα αντιστοιχεί η μεγαλύτερη χρήση πλαστικής σακούλας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με περίπου 400 σακούλες κατά κεφαλήν ανά έτος (πηγή: ΙΕΛΚΑ).

2. Γιατί χρεώνονται οι πλαστικές σακούλες;

– Για να περιοριστεί η χρήση τους, ο νόμος 4496/2017 επιβάλλει από την 1η Ιανουαρίου 2018 περιβαλλοντικό τέλος για τις λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς.
– Αποτελεί μέρος της εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με ευρωπαϊκή οδηγία.

3. Γιατί η ελάχιστη χρέωση είναι 0,04 ευρώ;

– Γιατί ο παραπάνω νόμος ορίζει περιβαλλοντικό τέλος 0,03 ευρώ συν ΦΠΑ 24%, δηλαδή σύνολο 0,0372 ευρώ ανά σακούλα. Λόγω της ελάχιστης υποδιαίρεσης του ευρώ (0,01 ευρώ) η συνολική χρέωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 0,04 ευρώ ανά σακούλα.

Οξοδιασπώμενες & βιοδιασπώμενες σακούλες

4. Γιατί δε χρησιμοποιούνται πλέον οξοδιασπώμενες σακούλες;

– Σύμφωνα με την προαναφερθείσα νομοθεσία οι οξοδιασπώμενες σακούλες απαγορεύονται.
– Πρόσφατες μελέτες θεωρούν ότι οι οξοδιασπώμενες σακούλες είναι περισσότερο επιβαρυντικές για το περιβάλλον.

5. Γιατί δε βρίσκω βιοαποικοδομήσιμες σακούλες στα καταστήματα;

– Η τεχνολογία των βιοαποικοδομήσιμων δεν έχει εξελιχθεί επαρκώς, ώστε να είναι αποδοτική και οικονομική η χρήση τους.

Δωρεάν σακούλες

6. Γιατί σε άλλα καταστήματα μου δίνουν πλαστική σακούλα δωρεάν;

– Η δωρεάν διάθεση πλαστικής σακούλας απαγορεύεται.

7. Γιατί στο τμήμα οπωροπωλείου υπάρχουν πλαστικές σακούλες;

– Εξαιρούνται από την επιβολή τέλους οι πλαστικές σακούλες με συγκεκριμένες προδιαγραφές για χύμα προϊόντα με σκοπό τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, καθώς θεωρείται είδος συσκευασίας.

8. Γιατί τα καταστήματα διαθέτουν δωρεάν χάρτινες σακούλες;

– Η νομοθεσία αφορά μόνο τις πλαστικές σακούλες.

Επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες

9. Πώς θα μεταφέρω τα ψώνια μου στο σπίτι;

– Μπορείτε να προμηθευτείτε τις πλαστικές σακούλες πληρώνοντας το αντίστοιχο τέλος, αλλά προτείνεται να χρησιμοποιήσετε επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες.

10. Πωλούν όλα τα καταστήματα επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες;

– Ναι, η νομοθεσία υποχρεώνει τους εμπόρους να διαθέτουν επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες μεταφοράς σε εμφανές σημείο.

11. Θα χρειαστώ παραπάνω από μία επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες;

– Ναι, ένα νοικοκυριό εκτιμάται ότι θα χρειαστεί 3 με 4 επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες, για να καλύψει τις ανάγκες των αγορών του.

12. Οι επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες είναι απόλυτα ασφαλείς για τα τρόφιμα;

– Ναι, εφόσον τηρούνται βασικοί κανόνες υγιεινής.

13. Μέχρι πόσες φορές μπορούμε να χρησιμοποιούμε τις επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες;

– Δεν υπάρχει περιορισμός. Με μία ορθολογική χρήση μία επαναχρησιμοποιούμενη τσάντα μπορεί να χρησιμοποιείται για χρόνια.

14. Μπορούμε να πλένουμε τις επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες;

– Ναι, εφόσον υπάρχει σχετική σήμανση στην τσάντα.

Διαχείριση απορριμμάτων

15. Πώς θα πετάω τα σκουπίδια μου;

– Ο πλέον κατάλληλος τρόπος για την αποκομιδή απορριμμάτων είναι οι σακούλες απορριμμάτων τις οποίες βρίσκουμε στα ράφια των καταστημάτων.

16. Οι πλαστικές σακούλες απορριμμάτων γιατί δεν έχουν περιβαλλοντικό τέλος; Δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον;

– Η επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τις πλαστικές σακούλες απορριμμάτων είναι μικρότερη, καθώς έχουν διαφορετικό σχήμα και βάρος και κατά κανόνα καταλήγουν στο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων.

Πηγή: https://www.alisidagiatoperivallon.gr/

Παρατηρήσεις

1ο Θέμα (Κατανόηση Κειμένου, 6 μονάδες)

Σας στηρίζει το κείμενο, για να ισχυριστείτε τις παρακάτω προτάσεις; Κυκλώστε Ναι ή Όχι και παραθέστε τα σημεία του κειμένου που στηρίζουν την απάντησή σας.

α) Η χρήση πλαστικής σακούλας στα σούπερ-μάρκετ απαγορεύεται δια νόμου.    Ναι      Όχι

β) Στα σούπερ- μάρκετ υπάρχουν για την αγορά φρούτων δωρεάν πλαστικές σακούλες που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.  Ναι   Όχι

2ο Θέμα (Δομή και γλώσσα κειμένου, 4 μονάδες)

Τι είδους επιχειρήματα (επιχειρήματα διά μέσου παραδειγμάτων ή επιχειρήματα με αιτίες) χρησιμοποιούνται στα παρακάτω χωρία και ποια θέση υποστηρίζουν;

α) «Για το 2017, στην Ελλάδα αντιστοιχεί η μεγαλύτερη χρήση πλαστικής σακούλας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με περίπου 400 σακούλες κατά κεφαλήν ανά έτος (πηγή: ΙΕΛΚΑ)»

β) «Η τεχνολογία των βιοαποικοδομήσιμων πλαστικών δεν έχει εξελιχθεί επαρκώς, ώστε να είναι αποδοτική και οικονομική η χρήση τους.»

3ο Θέμα (Παραγωγή λόγου, 10 μονάδες)

Η μητέρα σας μόλις έχει επιστρέψει από το σούπερ- μάρκετ κουβαλώντας πλαστικές σακούλες μέσα στις οποίες έχει βάλει τα ψώνια της βδομάδας. Να γράψετε έναν διάλογο στον οποίο να φαίνεται ότι προσπαθείτε να την πείσετε να χρησιμοποιεί επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες κι όχι πλαστικές σακούλες για τα ψώνια της. Μπορείτε να αντλήσετε επιχειρήματα- αντεπιχειρήματα και από το παραπάνω κείμενο. (περ. 150- 180 λέξεις )

Για να μεταβείτε στο Υλικό ή τα  Κριτήρια Αξιολόγησης  της Νεοελληνικής Γλώσσας Α’  Γυμνασίου, επιλέξτε την αντίστοιχη ενότητα από τον παρακάτω πίνακα:

Ενότητες Κριτήρια ΑξιολόγησηςΚριτήρια ΑξιολόγησηςΚριτήρια ΑξιολόγησηςΚριτήρια Αξιολόγησης
Οι πρώτες μέρες σε ένα νέο σχολείοΕνότητα 1Ενότητα 1ΒΕνότητα 1Γ
Επικοινωνία στο σχολείοΕνότητα 2Ενότητα 2ΒΕνότητα 2Γ
Ταξίδι στον κόσμο της φύσηςΕνότητα 3Ενότητα 3ΒΕνότητα 3ΓΕνότητα 3Δ
Φροντίζω για τη διατροφή και την υγεία μου Ενότητα 4Ενότητα 4Β
Γνωρίζω το μαγικό κόσμο του θεάτρου και του κινηματογράφουΕνότητα 5Ενότητα 5Β
Οι δημιουργικές δραστηριότητες στη ζωή μουΕνότητα 6
Ο κόσμος μέσα από την οθόνη-εικόναΕνότητα 7
Αθλητισμός και Ολυμπιακοί αγώνες: Παρακολουθώ και συμμετέχωΕνότητα 8
Γνωρίζω τον τόπο μου και τον πολιτισμό μουΕνότητα 10

ή επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο για να μεταβείτε σε:

ΙΕΠ: Κριτήρια Αξιολόγησης για Γλώσσα και Λογοτεχνία Γυμνασίου

Το κριτήριο αξιολόγησης που μόλις διαβάσατε συντάχθηκε σύμφωνα με τις Οδηγίες Διδασκαλίας Φιλολογικών Μαθημάτων στο Γυμνάσιο 2017 – 2018 του ΙΕΠ και προέρχεται από τις προσωπικές σημειώσεις της εκλεκτής συναδέλφου Ευαγγελία Χίντζιου, η οποία το παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Την ευχαριστούμε από καρδιάς και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική της ζωή.

 

Η ομάδα του filologika.gr 


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.