Κριτήριο Αξιολόγησης Αρχαία Α' Γυμνασίου Ενότητα 5 Απαντήσεις

Κριτήριο Αξιολόγησης Αρχαία Α’ Γυμνασίου Ενότητα 5 Απαντήσεις

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Κριτήριο Αξιολόγησης Αρχαία Α’ Γυμνασίου Ενότητα 5 Απαντήσεις

Παρατηρήσεις Κατανόησης- Απαντήσεις

Α.1. Ο Ξενοφώντας στην προσπάθειά του να αποδείξει ότι η αθηναϊκή γη είναι εύφορη και μπορεί να θρέψει τους κατοίκους της με επάρκεια επικαλείται μια σειρά από στοιχεία. Επισημαίνει ότι οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές στην περιοχή (Αἱ μὲν γὰρ ὧραι ἐνθάδε πρᾳόταταί εἰσιν) με αποτέλεσμα φυτά που σε άλλες περιοχές δυσκολεύονται να βλαστήσουν στην Αθήνα να ευδοκιμούν αποφέροντας πολλούς καρπούς στους κατοίκους της περιοχής (ἃ δὲ πολλαχοῦ οὐδὲ βλαστάνει ἐνθάδε καρποφορεῖ). Μάλιστα η περίοδος καρποφορίας είναι ιδιαίτερα επιμηκυσμένη καθώς -λόγω του κλίματος- τα φυτά και τα δέντρα ξεκινάνε να αποδίδουν καρπούς πολύ νωρίς και τους διατηρούν για πάρα πολύ καιρό (καὶ ταῦτα πάντα ἐνταῦθα πρῳαίτατα μὲν ἄρχεται, ὀψιαίτατα δὲ λήγει.) Σύμφωνα, λοιπόν με τα στοιχεία που επικαλείται ο Ξενοφώντας η αθηναϊκή γη προσέφερε στους κατοίκους της όλα τα απαραίτητα προϊόντα όχι μόνο για να επιβιώσουν αλλά και για να καλύψουν πλήρως τις βιοτικές τους ανάγκες.

Α.2. Η αθηναϊκή γη δεν διακρίνεται μόνο για την έγγεια παραγωγή της αλλά και για το πλούσιο υπέδαφός της. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, στα έγκατά της υπάρχουν πλούσια αποθέματα μαρμάρου υψηλής ποιότητας το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή ναών και βωμών (Πέφυκε μὲν γὰρ λίθος ἐν αὐτῇ ἄφθονος, ἐξ οὗ κάλλιστοι μὲν ναοί, κάλλιστοι δὲ βωμοὶ γίγνονται). Από το ίδιο υλικό μπορούν να σμιλευθούν υπέροχα αγάλματα θεών (εὐπρεπέστατα δὲ θεοῖς ἀγάλματα), τα οποία αποδεικνύουν το έντονο θρησκευτικό συναίσθημα των κατοίκων της περιοχής. Πέρα από την εξόρυξη μαρμάρου, η αττική γη ήταν ξακουστή για τα πλούσια κοιτάσματα αργύρου (Καὶ μὴν ὑπάργυρός ἐστι) τα οποία οι Αθηναίοι έφερναν στο φως με τη βοήθεια των ξακουστών ορυχείων τους (στο Λαύριο). Τα έσοδα που αποκόμιζαν οι πολίτες της Αθήνας από την εξόρυξη του ευγενούς μετάλλου υπερσκέλιζαν τα εισοδήματα που θα εξασφάλιζαν αν χρησιμοποιούσαν τις ίδιες περιοχές για καλλιέργεια (ὀρυττομένη δὲ πολλαπλασίους τρέφει ἢ εἰ σῖτον ἔφερε). Όπως διαπιστώνουμε από το απόσπασμα του Ξενοφώντα, ο αληθινός πλούτος της αθηναϊκής γης δεν βρισκόταν στην επιφάνειά της εκτεθειμένος στα μάτια των ξένων και των περαστικών αλλά ήταν καλά κρυμμένος στα έγκατά της.

Λεξιλογικές Παρατηρήσεις-Απαντήσεις

Β1.

1-β,

2-β,

3-α,

4-β,

5-β.

Γραμματικές Παρατηρήσεις-Απαντήσεις

Β2.

1-ι,

2-ε,

3-η,

4-β,

5-θ,

6-γ,

7-δ,

8-ζ

 

[Εναλλακτική εκφώνηση άσκησης γραμματικής εφ’ όλης της ύλης για τελικές εξετάσεις]

Β2.

1.Λ,

2. Λ,

3. Σ,

4. Σ,

5. Λ,

6. Σ,

7. Λ,

8. Σ

Συντακτικές Παρατηρήσεις-Απαντήσεις

Β3.

1-β,

2-α,

3-α,

4-γ.

 

[Εναλλακτική εκφώνηση άσκησης συντακτικού εφ’ όλης της ύλης για τελικές εξετάσεις]

1. Σ,

2. Λ,

3. Λ,

4. Λ,

5. Λ,

6. Σ,

7. Σ,

8. Σ

 

 

Για να μεταφερθείτε στο Κριτήριο Αξιολόγησης επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

Κριτήριο Αξιολόγησης Αρχαία Α’ Γυμνασίου Ενότητα 5

Το κριτήριο αξιολόγησης που μόλις διαβάσατε συντάχθηκε από τους συναδέλφους Ευαγγελία Χίντζιου και Μπικάκη Μιχάλη, οι οποίοι το παραχώρησαν στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Τους ευχαριστούμε από καρδιάς και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική τους ζωή.

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν τα Φιλολογικά μαθήματα ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.