Εξ Αποστάσεως Σεμινάριο: Διδασκαλία της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας.

Εξ Αποστάσεως Σεμινάριο: Διδασκαλία της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας

«Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΣΕΙΡΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΗΣ
ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ»

Περιεχόμενα

Το Σεμινάριο 1 αποτελείται από επτά υπο-ενότητες:

  • ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1. Συμφωνίες και Εργαλεία
  • ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2. Παρουσίαση Συμμετεχόντων
  • ΕΝΟΤΗΤΑ 1.3. Τα Χαρακτηριστικά  Των Σπουδαστών Μας
  • ΕΝΟΤΗΤΑ 1.4 Σχεδιασμός Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών Για την Ελληνική ως Ξένη ή ως Δεύτερη Γλώσσα
  • ΕΝΟΤΗΤΑ 1.5 Σχεδιασμός Διδακτικής Ενότητας
  • ΕΝΟΤΗΤΑ 1.6 Τελική Εργασία (Ατομική ή σε ζευγάρια)
  • ΕΝΟΤΗΤΑ 1.7 Αναστοχασμός, Αξιολόγηση

Πέρα από τη μελέτη των διδακτικών υλικών σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, θα γίνουν τέσσερις (4) online συναντήσεις σύγχρονης εκπαίδευσης (προαιρετικές) με τους εκπαιδευτές του σεμιναρίου μέσω skype. Οι σύγχρονες συναντήσεις δεν είναι υποχρεωτικές, αλλά οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να συμμετέχουν για να επιλύουν τυχόν απορίες και να «συναντούν» online τους άλλους συνεκπαιδευομένους. Οι συναντήσεις έχουν οριστεί τις Πέμπτες 4/4, 11/4, 18/4 και την Τρίτη 23/4 στις 22.00-23.00.

Οι εκπαιδευόμενοι καθηγητές έχουν την υποχρέωση να αναρτήσουν μία τουλάχιστον απάντηση σε κάθε ενότητα του σεμιναρίου, να απαντήσουν με δέκα τουλάχιστον αναρτήσεις τους σε άλλους εκπαιδευόμενους, να εκπονήσουν μία πρακτικού χαρακτήρα τελική εργασία  καθώς και να συμπληρώσουν τη φόρμα αξιολόγησης του σεμιναρίου. Η Τελική Εργασία αφορά στην παραγωγή ενός Σχεδίου Μβαθήματος ή ενός Αναλυτικού Προγράμματος το οποίο θα επιλέξουν οι εκπαιδευόμενοι με βάση τις πραγματικές ανάγκες της διδασκαλίας τους.

Οι εκπαιδευτές θα είναι στη διάθεση των εκπαιδευομένων ώστε να επικοινωνούν μαζί τους μέσω Skype, τηλεφώνου ή e-mail.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με τη λήξη του οι συμμετέχοντες να έχουν αναπτύξει δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς
– να αναπτύσσουν όλες τις γλωσσικές δεξιότητες των μαθητών τους
– να επιλέγουν τις κατάλληλες διδακτικές τεχνικές για τον σχεδιασμό ενός αποτελεσματικού μαθήματος
– να διδάσκουν υψηλά επίπεδα και επαγγελματίες που χρησιμοποιούν τα ελληνικά ως εργαλείο στη δουλειά τους
– να συνεργάζονται μεταξύ τους και να ανταλλάσσουν τη διδακτική τους εμπειρία, ιδέες και υλικά
– να αξιολογούν τα μαθήματά τους και τους μαθητές τους
– να αντιμετωπίζουν ποικίλα πρακτικά προβλήματα που προκύπτουν στην τάξη ανταλλάσσοντας εμπειρίες και ιδέες με τους συναδέλφους τους.

Εξ Αποστάσεως Σεμινάριο: Διδασκαλία της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στην εικόνα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Tο σεμινάριο στηρίζεται στις αρχές της συμμετοχικής εκπαίδευσης ενήλικων. Ενσωματώνει τις εμπειρίες των συμμετεχόντων και προωθεί την ανταλλαγή ιδεών, προτάσεων και υλικών, όχι μόνο διδακτικών αλλά και σχετικών με τις κοινωνικές και πολιτισμικές γνώσεις. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν μέσω της ανταλλαγής εμπειρίας μεταξύ διδασκόντων σε διαφορετικές ομάδες-στόχος στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, σε διαφορετικά μαθησιακά και πολιτισμικά περιβάλλοντα. Εφαρμόζονται οι τεχνικές: εργασία σε ομάδες και σε ζευγάρια, παιχνίδι ρόλων, εισήγηση, κατευθυνόμενη συζήτηση, καταιγισμός ιδεών, γλωσσικά και εκπαιδευτικά παιχνίδια και βιωματικές δραστηριότητες.
Το σεμινάριο επίσης περιλαμβάνει επιτόπιες παρατηρήσεις διδασκαλίας ελληνικών σε τάξεις ενηλίκων. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν την διδασκαλία σε συγκεκριμένο πλαίσιο εφαρμόζοντας τις τεχνικές της παρατήρησης, της συνέντευξης και της ομαδικής συζήτησης. Μετά την παρατήρηση οι συμμετέχοντες θα αναστοχαστούν σχετικά με αυτή τη μαθησιακή εμπειρία.
Επίσης, θα δοθούν στους συμμετέχοντες φύλλα εργασίας, πρωτότυπα υλικά, λίστες με δραστηριότητες διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ιστότοποι οι οποίοι προτείνουν διδακτικά εργαλεία. Κατά το σεμινάριο θα αξιοποιηθούν εποπτικά μέσα όπως το βίντεο, ηχητικά αρχεία, αντικείμενα (realia), διαγράμματα, φωτογραφίες και παιγνιώδεις δραστηριότητες λαμβάνοντας υπόψη την αξία που έχει η ποικιλία εκπαιδευτικών υλικών και μέσων για τον εμπλουτισμό της μαθησιακής εμπειρίας των συμμετεχόντων.

Ημερομηνία Διεξαγωγής Σεμιναρίου: 

01-30 Απριλίου 2019

Διάρκεια:

15 ώρες

Δίδακτρα: 

70 Ευρώ

Στο ποσό των διδάκτρων για όλα τα σεμινάρια περιλαμβάνονται συνεδρίες σε ομάδες, υλικά σεμιναρίου, βεβαίωση παρακολούθησης. 

Πληροφορίες γι’ αυτό και άλλα σεμινάριά μας για την ελληνική ως δεύτερη/ ξένη γλώσσα καθώς και για το διεθνές Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης  εκπαιδευτικών EUROLTA:

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, www.hcc.edu.gr   e-mail: mariag@hcc.edu.gr  / ifigenia@hcc.edu.gr  τηλ: 6944105484

 

 

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!

Η Ομάδα του filologika.gr

Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!

0
Would love your thoughts, please comment.x